Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 10/09/2021
Date de péremption : 22/06/2022
Type de procédure : Procédure restreinte
Type de document : Informations complémentaires
FINLANDE
appel-offre

Finlande-Turku: Services de santé et services sociaux

2021/S 176-459182  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
10/09/2021
S176
Finlande-Turku: Services de santé et services sociaux

2021/S 176-459182

Rectificatif

Avis d'information complémentaire ou avis rectificatif

Services

(Supplément au Journal officiel de l'Union européenne, 2020/S 121-297333)

Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice

I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: Turun kaupunki
Numéro national d'identification: 0204819-8
Adresse postale: PL 630 (Käyntiosoite: Linnankatu 31,
   2.  krs)
Ville: Turku
Code NUTS: FI1C1 Varsinais-Suomi
Code postal: 20101
Pays: Finlande
Point(s) de contact: Sari Holmberg
Courriel: sari.holmberg@turku.fi
Téléphone: +358 403585609
Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.turku.fi/hankinnat

I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: Paimion kaupunki
Numéro national d'identification: 0136169-2
Ville: Paimio
Code NUTS: FI1C1 Varsinais-Suomi
Pays: Finlande
Courriel: paimio.kaupunki@paimio.fi
Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.paimio.fi/

I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: Raision kaupunki
Numéro national d'identification: 0204428-5
Ville: Raisio
Code NUTS: FI1C1 Varsinais-Suomi
Pays: Finlande
Courriel: raision.kaupunki@raisio.fi
Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://www.raisio.fi/fi

I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: Taivassalon kunta
Numéro national d'identification: 0139991-4
Ville: Taivassalo
Code NUTS: FI1C1 Varsinais-Suomi
Pays: Finlande
Courriel: info@taivassalo.fi
Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://www.taivassalo.fi/

I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: Marttilan kunta
Numéro national d'identification: 0135086-2
Ville: Marttila
Code NUTS: FI1C1 Varsinais-Suomi
Pays: Finlande
Courriel: kunta@marttila.fi
Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.marttila.fi/

I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: Auran kunta
Numéro national d'identification: 0132103-3
Ville: Aura
Code NUTS: FI1C1 Varsinais-Suomi
Pays: Finlande
Courriel: kunta@aura.fi
Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://aura.fi/

I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: Liedon kunta
Numéro national d'identification: 0134698-6
Ville: Lieto
Code NUTS: FI1C1 Varsinais-Suomi
Pays: Finlande
Courriel: kirjaamo@lieto.fi
Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.lieto.fi/fi-FI

I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: Naantalin kaupunki
Numéro national d'identification: 0135457-2
Ville: Naantali
Code NUTS: FI1C1 Varsinais-Suomi
Pays: Finlande
Courriel: kirjaamo@naantali.fi
Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://www.naantali.fi/fi

I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: Kaarinan kaupunki
Numéro national d'identification: 0133226-9
Ville: Kaarina
Code NUTS: FI1C1 Varsinais-Suomi
Pays: Finlande
Courriel: hankinnat@kaarina.fi
Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://www.kaarina.fi/

I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: Laitilan kaupunki
Numéro national d'identification: 0134480-9
Ville: Laitila
Code NUTS: FI1C1 Varsinais-Suomi
Pays: Finlande
Courriel: hallinto@laitila.fi
Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://www.laitila.fi/

I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: Sauvon kunta
Numéro national d'identification: 9038213-6
Ville: Sauvo
Code NUTS: FI1C1 Varsinais-Suomi
Pays: Finlande
Courriel: hankinnat@sauvo.fi
Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://www.sauvo.fi/fi/

I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: Koski Tl kunta
Numéro national d'identification: 0213007-9
Ville: Koski TL
Code NUTS: FI1C1 Varsinais-Suomi
Pays: Finlande
Courriel: kirjaamo@koski.fi
Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://koski.fi/

I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: Loimaan kaupunki
Numéro national d'identification: 1927453-8
Ville: Loimaa
Code NUTS: FI1C1 Varsinais-Suomi
Pays: Finlande
Courriel: kirjaamo@loimaa.fi
Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.loimaa.fi/

I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: Pöytyän kunta
Numéro national d'identification: 1929519-5
Ville: Pöytyä
Code NUTS: FI1C1 Varsinais-Suomi
Pays: Finlande
Courriel: kunta@poytya.fi
Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://www.poytya.fi/

I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: Paraisten kaupunki
Numéro national d'identification: 0136082-5
Ville: Parainen
Code NUTS: FI1C1 Varsinais-Suomi
Pays: Finlande
Courriel: petra.palmroos@pargas.fi
Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.parainen.fi/web/fi_FI/framsida/

I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: Salon kaupunki
Numéro national d'identification: 0139533-1
Ville: Salo
Code NUTS: FI1C1 Varsinais-Suomi
Pays: Finlande
Courriel: hankinnat@salo.fi
Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://www.salo.fi/

I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: Uudenkaupungin kaupunki
Numéro national d'identification: 0144036-6
Ville: Uusikaupunki
Code NUTS: FI1C1 Varsinais-Suomi
Pays: Finlande
Courriel: kirjaamo@uusikaupunki.fi
Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://uusikaupunki.fi/

I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: Someron kaupunki
Numéro national d'identification: 0153082-0
Ville: Somero
Code NUTS: FI1C1 Varsinais-Suomi
Pays: Finlande
Courriel: info@somero.fi
Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://www.somero.fi/

I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: Perusturvakuntayhtymä Akseli
Numéro national d'identification: 2338872-2
Ville: Masku
Code NUTS: FI1C1 Varsinais-Suomi
Pays: Finlande
Courriel: etunimi.sukunimi@soteakseli.fi
Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://www.soteakseli.fi/

I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: Kemiönsaaren kunta
Numéro national d'identification: 0133833-7
Ville: Kemiönsaari
Code NUTS: FI1C1 Varsinais-Suomi
Pays: Finlande
Courriel: kimitoon@kimitoon.fi
Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://www.kemionsaari.fi/

Section II: Objet

II.1)
Étendue du marché
II.1.1)
Intitulé:
OSALLISTUMISHAKEMUS Lastensuojelun ympärivuorokautiset ostopalvelut
   1. 1.2022 (tavoite) -31.12.2024 (1v+ 1v optiot) HUOM! OSALLISTUMISHAKEMUSTEN JÄTTÖAIKA PÄÄTTYi 09.07.2021 KLO 11:00

Numéro de référence: 10705-2019

II.1.2)
Code CPV principal
85000000 Services de santé et services sociaux

II.1.3)
Type de marché
Services

II.1.4)
Description succincte:
Turun kaupungin strateginen hankinta pyytää Ehdokkaina olevilta palveluntuottajilta Turun kaupungin hyvinvointitoimialan ja yhteishankintaan osallistuvien Varsinais-Suomen seutukuntien (Auran kunta, Kaarinan kaupunki, Kosken (tl) kunta, Laitilan kaupunki, Liedon kunta, Loimaan kaupunki, Marttilan kunta, Naantalin kaupunki, Paimion kaupunki, Paraisten kaupunki, Perusturvakuntayhtymä Akseli (Masku, Mynämäki, Nousiainen), Pöytyän kunta, Raision kaupunki (Rusko), Salon kaupunki, Sauvon kunta, Someron kaupunki, Taivassalon kunta, Uudenkaupungin kaupunki, Kemiön kuntayhtymä) toimeksiannosta osallistumishakemuksia dynaamiseen toimittajarekisteriin. Dynaamiseen toimittajarekisteriin pääsevät kaikki osallistumishakemuksen jättäneet Ehdokkaat, jotka täyttävät tässä osallistumispyynnössä ilmoitetut vaatimukset. Hankinnan kohteena on lastensuojelun ympärivuorokautiset ostopalvelut ajalle
   1. 1.2022 (tavoite) -31.12.2024. Tämän jälkeen sopimusta voidaan jatkaa Tilaajan päätöksellä alkuperäisin ehdoin kahdella (2) yhden (1) vuoden optiolla ajalle
   1. 1.2025 - 31.12.2025 ja
   1. 1.2026 - 31.12.2026. Turun kaupunki valmistelee hankinnan sekä tekee hankinnan osalta päätöksen kaikkien Tilaajien puolesta. Kukin Tilaaja tekee myöhemmin dynaamiseen toimittajarekisteriin valituille Palveluntuottajille järjestettävän tarjouskilpailun jälkeen toimintayksikkökohtaisesti oman sopimuksen valittavien Palveluntuottajien kanssa. Lisätietoja hankinnan kohteesta on palvelukuvausliitteillä 1 a -1 f. Hankintaan sovelletaan julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (1397/2016, jäljempänä ''hankintalaki'') 12 luvun mahdollistamaa Tilaajan itse suunnittelemaa hankintamenettelyä (dynaaminen toimittajarekisteri), jonka tarkempi kuvaus on esitetty liitteellä 5 ''Dynaamisen toimittajarekisterin kuvaus ja periaatteet'', liitteellä 6 ''Palveluntuottajan valintaprosessi'' ja liitteellä 7 ''Dynaamisen toimittajarekisterin visualisointi''.5 ''Dynaamisen toimittajarekisterin kuvaus ja periaatteet''. Osallistumispyyntö on annettava toimintayksikkökohtaisesti. Ehdokkaalla on oltava valmius palvelun tuottamiseen viimeistään
   1. 1.2022 lähtien. Pyydämme ehdokkaita huomioimaan, että OSALLISTUMISHAKEMUSTEN JÄTTÖAIKA PÄÄTTYI 09.07.2021 KLO 11:00. EMME OTA VASTAAN TÄMÄN JÄLKEEN JÄTETTYJÄ OSALLISTUMISHAKEMUKSIA. ILMOITUS ON AUKI, JOTTA TARJOUSPYYNTÖ VOIDAAN VALMISTELLA. KILPAILUTUSJÄRJESTELMÄ EDELLYTTÄÄ TÄTÄ. Pyydämme ehdokkaita huomioimaan, että tarjous jätettävä toimintayksikkökohtaisesti, ja että tarjouspyyntövaiheessa voi jättää tarjouksen vain siihen osakokonaisuuteen, jonka toimittajarekisteriin ehdokas on hyväksytty.

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.5)
Date d'envoi du présent avis:
07/09/2021

VI.6)
Référence de l'avis original
Numéro de l'avis au JO série S: 2020/S 121-297333

Section VII: Modifications

VII.1)
Informations à rectifier ou à ajouter
VII.1.2)
Texte à rectifier dans l'avis original
Numéro de section: II.1.1

Endroit où se trouve le texte à rectifier: Otsikko

Au lieu de:

OSALLISTUMISHAKEMUS Lastensuojelun ympärivuorokautiset ostopalvelut
   1. 1.2022 (tavoite) -31.12.2024 (1v+ 1v optiot) HUOM! OSALLISTUMISHAKEMUSTEN JÄTTÖAIKA PÄÄTTYY 09.07.2021 KLO 11:00

Lire:

OSALLISTUMISHAKEMUS Lastensuojelun ympärivuorokautiset ostopalvelut
   1. 1.2022 (tavoite) -31.12.2024 (1v+ 1v optiot) HUOM! OSALLISTUMISHAKEMUSTEN JÄTTÖAIKA PÄÄTTYi 09.07.2021 KLO 11:00

Numéro de section: II.1.4

Endroit où se trouve le texte à rectifier: Hankinnan lyhyt kuvaus

Au lieu de:

Turun kaupungin strateginen hankinta pyytää Ehdokkaina olevilta palveluntuottajilta Turun kaupungin hyvinvointitoimialan ja yhteishankintaan osallistuvien Varsinais-Suomen seutukuntien (Auran kunta, Kaarinan kaupunki, Kosken (tl) kunta, Laitilan kaupunki, Liedon kunta, Loimaan kaupunki, Marttilan kunta, Naantalin kaupunki, Paimion kaupunki, Paraisten kaupunki, Perusturvakuntayhtymä Akseli (Masku, Mynämäki, Nousiainen), Pöytyän kunta, Raision kaupunki (Rusko), Salon kaupunki, Sauvon kunta, Someron kaupunki, Taivassalon kunta, Uudenkaupungin kaupunki, Kemiön kuntayhtymä) toimeksiannosta osallistumishakemuksia dynaamiseen toimittajarekisteriin. Dynaamiseen toimittajarekisteriin pääsevät kaikki osallistumishakemuksen jättäneet Ehdokkaat, jotka täyttävät tässä osallistumispyynnössä ilmoitetut vaatimukset. Hankinnan kohteena on lastensuojelun ympärivuorokautiset ostopalvelut ajalle
   1. 1.2022 (tavoite) -31.12.2024. Tämän jälkeen sopimusta voidaan jatkaa Tilaajan päätöksellä alkuperäisin ehdoin kahdella (2) yhden (1) vuoden optiolla ajalle
   1. 1.2025 - 31.12.2025 ja
   1. 1.2026 - 31.12.2026. Turun kaupunki valmistelee hankinnan sekä tekee hankinnan osalta päätöksen kaikkien Tilaajien puolesta. Kukin Tilaaja tekee myöhemmin dynaamiseen toimittajarekisteriin valituille Palveluntuottajille järjestettävän tarjouskilpailun jälkeen toimintayksikkökohtaisesti oman sopimuksen valittavien Palveluntuottajien kanssa. Lisätietoja hankinnan kohteesta on palvelukuvausliitteillä 1 a -1 f. Hankintaan sovelletaan julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (1397/2016, jäljempänä ''hankintalaki'') 12 luvun mahdollistamaa Tilaajan itse suunnittelemaa hankintamenettelyä (dynaaminen toimittajarekisteri), jonka tarkempi kuvaus on esitetty liitteellä 5 ''Dynaamisen toimittajarekisterin kuvaus ja periaatteet'', liitteellä 6 ''Palveluntuottajan valintaprosessi'' ja liitteellä 7 ''Dynaamisen toimittajarekisterin visualisointi''.5 ''Dynaamisen toimittajarekisterin kuvaus ja periaatteet''. Osallistumispyyntö on annettava toimintayksikkökohtaisesti. Ehdokkaalla on oltava valmius palvelun tuottamiseen viimeistään
   1. 1.2022 lähtien. Pyydämme ehdokkaita huomioimaan, että OSALLISTUMISHAKEMUSTEN JÄTTÖAIKA PÄÄTTYY 09.07.2021 KLO 11:00. EMME OTA VASTAAN TÄMÄN JÄLKEEN JÄTETTYJÄ OSALLISTUMISHAKEMUKSIA Pyydämme ehdokkaita huomioimaan, että tarjous jätettävä toimintayksikkökohtaisesti, ja että tarjouspyyntövaiheessa voi jättää tarjouksen vain siihen osakokonaisuuteen, jonka toimittajarekisteriin ehdokas on hyväksytty.

Lire:

Turun kaupungin strateginen hankinta pyytää Ehdokkaina olevilta palveluntuottajilta Turun kaupungin hyvinvointitoimialan ja yhteishankintaan osallistuvien Varsinais-Suomen seutukuntien (Auran kunta, Kaarinan kaupunki, Kosken (tl) kunta, Laitilan kaupunki, Liedon kunta, Loimaan kaupunki, Marttilan kunta, Naantalin kaupunki, Paimion kaupunki, Paraisten kaupunki, Perusturvakuntayhtymä Akseli (Masku, Mynämäki, Nousiainen), Pöytyän kunta, Raision kaupunki (Rusko), Salon kaupunki, Sauvon kunta, Someron kaupunki, Taivassalon kunta, Uudenkaupungin kaupunki, Kemiön kuntayhtymä) toimeksiannosta osallistumishakemuksia dynaamiseen toimittajarekisteriin. Dynaamiseen toimittajarekisteriin pääsevät kaikki osallistumishakemuksen jättäneet Ehdokkaat, jotka täyttävät tässä osallistumispyynnössä ilmoitetut vaatimukset. Hankinnan kohteena on lastensuojelun ympärivuorokautiset ostopalvelut ajalle
   1. 1.2022 (tavoite) -31.12.2024. Tämän jälkeen sopimusta voidaan jatkaa Tilaajan päätöksellä alkuperäisin ehdoin kahdella (2) yhden (1) vuoden optiolla ajalle
   1. 1.2025 - 31.12.2025 ja
   1. 1.2026 - 31.12.2026. Turun kaupunki valmistelee hankinnan sekä tekee hankinnan osalta päätöksen kaikkien Tilaajien puolesta. Kukin Tilaaja tekee myöhemmin dynaamiseen toimittajarekisteriin valituille Palveluntuottajille järjestettävän tarjouskilpailun jälkeen toimintayksikkökohtaisesti oman sopimuksen valittavien Palveluntuottajien kanssa. Lisätietoja hankinnan kohteesta on palvelukuvausliitteillä 1 a -1 f. Hankintaan sovelletaan julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (1397/2016, jäljempänä ''hankintalaki'') 12 luvun mahdollistamaa Tilaajan itse suunnittelemaa hankintamenettelyä (dynaaminen toimittajarekisteri), jonka tarkempi kuvaus on esitetty liitteellä 5 ''Dynaamisen toimittajarekisterin kuvaus ja periaatteet'', liitteellä 6 ''Palveluntuottajan valintaprosessi'' ja liitteellä 7 ''Dynaamisen toimittajarekisterin visualisointi''.5 ''Dynaamisen toimittajarekisterin kuvaus ja periaatteet''. Osallistumispyyntö on annettava toimintayksikkökohtaisesti. Ehdokkaalla on oltava valmius palvelun tuottamiseen viimeistään
   1. 1.2022 lähtien. Pyydämme ehdokkaita huomioimaan, että OSALLISTUMISHAKEMUSTEN JÄTTÖAIKA PÄÄTTYI 09.07.2021 KLO 11:00. EMME OTA VASTAAN TÄMÄN JÄLKEEN JÄTETTYJÄ OSALLISTUMISHAKEMUKSIA. ILMOITUS ON AUKI, JOTTA TARJOUSPYYNTÖ VOIDAAN VALMISTELLA. KILPAILUTUSJÄRJESTELMÄ EDELLYTTÄÄ TÄTÄ. Pyydämme ehdokkaita huomioimaan, että tarjous jätettävä toimintayksikkökohtaisesti, ja että tarjouspyyntövaiheessa voi jättää tarjouksen vain siihen osakokonaisuuteen, jonka toimittajarekisteriin ehdokas on hyväksytty.

Numéro de section: IV.1.11

Endroit où se trouve le texte à rectifier: Hankintamenettelyn keskeiset piirteet

Au lieu de:

Tämä on osallistumispyyntö. Kyseessä on dynaaminen toimittajarekisteri, joka on hankintalain 12 luvun mahdollistama Tilaajan itse suunnittelema hankintamenettely. Tarkempi kuvaus on esitetty liitteillä. Huom! Osallistumisaika päättyy 09.07.2021 klo 11:00 poiketen tässä osallistumispyynnössä ilmoitetusta ajasta. Osallistumisajan jälkeen jätettyjä osallistumishakemuksia ei huomioida.

Lire:

Tämä on osallistumispyyntö. Kyseessä on dynaaminen toimittajarekisteri, joka on hankintalain 12 luvun mahdollistama Tilaajan itse suunnittelema hankintamenettely. Tarkempi kuvaus on esitetty liitteillä. Huom! Osallistumisaika päättyI 09.07.2021 klo 11:00 poiketen tässä osallistumispyynnössä ilmoitetusta ajasta. Osallistumisajan jälkeen jätettyjä osallistumishakemuksia ei huomioida.

VII.2)
Autres informations complémentaires:
Tämä on toinen kilpailutuskierros. Aiempi kilpailutuskierros järjestettiin viime vuonna 2020. Hankintayksikkö on avannut toimittajarekisterin uudelleen voidakseen valmistella tarjouspyynnön. Järjestelmä edellyttää tätä. Osallistumishakemusten jättöaika päättyi 09.07.2021 klo 11:00. Niitä ei oteta enää vastaan.

 
 
C L A S S E    C P V
85000000 - Services de santé et services sociaux 
85300000 - Services d'action sociale et services connexes