Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 29/10/2021
Date de péremption : 30/09/2022
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Informations complémentaires
FINLANDE
appel-offre

Finlande-Turku: Services de transport par ferry

2021/S 211-555992  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
29/10/2021
S211
Finlande-Turku: Services de transport par ferry

2021/S 211-555992

Rectificatif

Avis d'information complémentaire ou avis rectificatif

Services

(Supplément au Journal officiel de l'Union européenne, 2021/S 069-175695)

Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice

I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (Varsinais-Suomen ELY-keskus)
Numéro national d'identification: 2296962-1
Adresse postale: PL 236
Ville: Turku
Code NUTS: FI1C1 Varsinais-Suomi
Code postal: 20101
Pays: Finlande
Point(s) de contact: PTCServices Oy/Merja Kortesuo
Courriel: merja.kortesuo@ptcs.fi
Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.ely-keskus.fi

Section II: Objet

II.1)
Étendue du marché
II.1.1)
Intitulé:
Maantielauttaliikennepalvelu Järvi-Suomi 2025-2045

Numéro de référence: VARELY/3005/2019

II.1.2)
Code CPV principal
60610000 Services de transport par ferry

II.1.3)
Type de marché
Services

II.1.4)
Description succincte:
Hankinnan kohteena on ympärivuotinen maantielauttaliikennepalvelu. Tarjouspyyntöaineistossa määritetään liikennöitävät lauttapaikat, käytettäviltä lautoilta vaadittavat ominaisuudet, lauttapaikkakohtainen palvelutaso sekä palvelun laatuvaatimukset.

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.5)
Date d'envoi du présent avis:
25/10/2021

VI.6)
Référence de l'avis original
Numéro de l'avis au JO série S: 2021/S 069-175695

Section VII: Modifications

VII.1)
Informations à rectifier ou à ajouter
VII.1.2)
Texte à rectifier dans l'avis original
Numéro de section: II.2.4

Endroit où se trouve le texte à rectifier: Kuvaus hankinnasta

Au lieu de:

Hankinnan kohteena on ympärivuotinen maantielauttaliikennepalvelu Järvi-Suomessa 12 lauttapaikalla. Maantielauttaliikennepalvelun sopimusaika alkaa palvelusopimuksen allekirjoituksesta (arvioitu allekirjoitus ajankohta kesä-heinäkuu 2022) ja päättyy 31.12.2045. Maantielauttaliikennepalvelun tuotantoajat lauttapaikoittain: Hanhivirta
   1. 1.2025-31.12.2045 Hirvisalmi
   1. 3.2025-31.12.2045 Hätinvirta
   1. 5.2025-31.12.2045 Kietävälä
   1. 7.2025-31.12.2045 Koivukanta
   1. 9.2025-31.12.2045 Kyläniemi
   1. 11.2025-31.12.2045 Tappuvirta
   1. 1.2026-31.12.2045 Kortesalmi
   1. 3.2026-31.12.2045 Kuparonvirta
   1. 5.2026-31.12.2045 Lamposaari
   1. 7.2026-31.12.2045 Rongonsalmi
   1. 9.2026-31.12.2045 Puutossalmi
   1. 11.2026-31.12.2045 Palvelu tulee tuottaa palvelukuvauksen mukaisesti. Palveluun sisältyy muun muassa liikennöinnissä tarvittavien lauttojen hankkiminen, päivittäisen liikenteen hoito määritetyn palvelutason mukaisesti, asiakaspalvelu sekä valtion omistamien lauttarantojen pienimuotoinen hoito. Palveluntuottaja vastaa palvelun toteutumisesta laatuvastuuperiaatteella. Perusteluna laskenta-ajan jatkamiselle on COVID pandemian aiheuttama markkinoiden epävakaus sekä raaka-aineiden ja komponenttien hetkellinen saatavuuspula ja korkea hintataso.

Lire:

Hankinnan kohteena on ympärivuotinen maantielauttaliikennepalvelu Järvi-Suomessa 12 lauttapaikalla. Maantielauttaliikennepalvelun sopimusaika alkaa palvelusopimuksen allekirjoituksesta (arvioitu allekirjoitus ajankohta tammikuu 2023) ja päättyy 31.12.2045. Maantielauttaliikennepalvelun tuotantoajat lauttapaikoittain: Hanhivirta
   1. 1.2025-31.12.2045 Hirvisalmi
   1. 3.2025-31.12.2045 Hätinvirta
   1. 5.2025-31.12.2045 Kietävälä
   1. 7.2025-31.12.2045 Koivukanta
   1. 9.2025-31.12.2045 Kyläniemi
   1. 11.2025-31.12.2045 Tappuvirta
   1. 1.2026-31.12.2045 Kortesalmi
   1. 3.2026-31.12.2045 Kuparonvirta
   1. 5.2026-31.12.2045 Lamposaari
   1. 7.2026-31.12.2045 Rongonsalmi
   1. 9.2026-31.12.2045 Puutossalmi
   1. 11.2026-31.12.2045 Palvelu tulee tuottaa palvelukuvauksen mukaisesti. Palveluun sisältyy muun muassa liikennöinnissä tarvittavien lauttojen hankkiminen, päivittäisen liikenteen hoito määritetyn palvelutason mukaisesti, asiakaspalvelu sekä valtion omistamien lauttarantojen pienimuotoinen hoito. Palveluntuottaja vastaa palvelun toteutumisesta laatuvastuuperiaatteella. Perusteluna tarjoajien kysymysten jättöajankohdan siirtämiselle ja laskenta-ajan jatkamiselle on COVID pandemian aiheuttama markkinoiden epävakaus sekä raaka-aineiden ja komponenttien hetkellinen saatavuuspula ja korkea hintataso.

Numéro de section: II.2.7

Endroit où se trouve le texte à rectifier: Alkamispäivä

Au lieu de:

Date: 01/06/2022

Lire:

Date: 01/01/2023

VII.2)
Autres informations complémentaires:
Perusteluna tarjoajien kysymysten jättöajankohdan siirtämiselle ja laskenta-ajan jatkamiselle on COVID pandemian aiheuttama markkinoiden epävakaus sekä raaka-aineiden ja komponenttien hetkellinen saatavuuspula ja korkea hintataso.

 
 
C L A S S E    C P V
60610000 - Services de transport par ferry