Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 26/01/2022
Date de péremption :
Type de procédure : Sans objet
Type de document : Avis de pré-information
FINLANDE
appel-offre

Finlande-Turku: Travaux d'installation de systèmes de pulvérisation d'eau

2022/S 18-042413  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
26/01/2022 S18 Finlande-Turku: Travaux d'installation de systèmes de pulvérisation d'eau 2022/S 018-042413 Avis de préinformation
Le présent avis est un avis de préinformation uniquement Travaux
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä Numéro national d'identification: 0828255-9 Adresse postale: Kiinamyllynkatu 4-8 Ville: Turku Code NUTS: FI1C1 Varsinais-Suomi Pays: Finlande Courriel: mika.reiman@tyks.fi Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.vsshp.fi
I.3) Communication Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionné(s)
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autorité régionale ou locale
I.5) Activité principale Santé
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
TYKS Psykiatrian uudisrakennus
   1. vaihe sprinkleriurakka
II.1.2) Code CPV principal 45343230 Travaux d'installation de systèmes de pulvérisation d'eau
II.1.3) Type de marché Travaux
II.1.4) Description succincte:
Tämä on ennakkoilmoitus tulevasta P-sairaalan rakentamisen sprinkleriurakan hankinnasta. Uudisrakennukseen tulee sen ensimmäisen vaiheen valmistumisen jälkeen sijoittumaan Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin TYKS Psykiatrian toimialueen akuuttipsykiatrian, lastenpsykiatrian, vanhuspsykiatrian, mielialahäiriöiden, psykoosien sekä riippuvuus- ja neuropsykiatrian tiloja. Hankkeen päätavoitteena on keskittää psykiatrian erikoissairaanhoidon tilat yhteen rakennukseen, joka tukee toiminnan kehittämistä, asiakkaan laadullista yksilöllistä hoitamista sekä yhdistää uudisrakennuksen muuhun sairaalarakennuskampukseen. Hankkeen ensimmäiseen vaiheeseen sisältyy yhdyskäytävän rakentaminen Kiinamyllynkadun alta A-sairaalaan ja sekä huoltopihan rakentaminen kellarikerrokseen. Hankkeeseen ensimmäiseen vaiheeseen sisältyy sairaalatoiminnan hyötyneliöitä 9 545 m² ja uudisrakennuksen kokonaisala on noin 20 390 m². Uudisrakennus sijoittuu ns. Mikron tontille A-sairaalan eteläpuolelle Kiinanmyllynkadun varrelle. Eteläsuunnassa rakennusaluetta rajaa Villa Medica Sirkkalankadun varrella.
II.1.5) Valeur totale estimée
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: non
II.2) Description
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: FI1C1 Varsinais-Suomi Lieu principal d'exécution:
Turku
II.2.4) Description des prestations:
Tämä on ennakkoilmoitus tulevasta P-sairaalan rakentamisen sprinkleriurakan hankinnasta. Psykiatrian sairaalan rakentaminen toteutetaan rakentamisen osalta jaettuna urakkana, jossa kohteeseen valittava projektinjohtourakoitsija toimii päätoteuttajana. Tilaaja pyytää erikseen urakkatarjouksen sivu- ja erillisurakoista, jotka alistetaan pääurakkaan sivu-urakan alistamissopimuksen RT 80271 mukaisesti. Alistetut sivu-urakat kohteessa ovat: putkiurakka ilmanvaihtourakka sähköurakka sprinkleriurakka rakennusautomaatiourakka maalämpöurakka Alustavan aikataulun mukaan työt alkavat elokuussa 2022 ja kohteen vastaanotto on toukokuussa 2024. Tarjouspyyntö hankinnasta julkaistaan alustavasti maaliskuussa viikolla 11 / 2022.
II.2.14) Informations complémentaires
II.3) Date prévue pour le lancement de la procédure de passation:
15/03/2022
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: oui
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
21/01/2022 Finlande-Turku: Travaux d'installation de systèmes de pulvérisation d'eauType d'acheteur: Autorités locales et régionalesType d'avis: Avis de préinformation sans mise en concurrenceType de procédure: Sans objetType de marché: Marché de travaux 26/01/2022 FI National
 
 
C L A S S E    C P V
45343230 - Travaux d'installation de systèmes de pulvérisation d'eau