Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 21/03/2022
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
FINLANDE
appel-offre

Finlande-Vantaa: Réactifs de laboratoire

2022/S 56-146365  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
21/03/2022 S56 Finlande-Vantaa: Réactifs de laboratoire 2022/S 056-146365 Avis d'attribution de marché Résultats de la procédure de marché Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Helsingin ja Uudenmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä Numéro national d'identification: 1567535-0 Adresse postale: Uutistie 5 (PL 441, 00029 HUS) Ville: Vantaa Code NUTS: FI1B Helsinki-Uusimaa Code postal: 01770 Pays: Finlande Courriel: mervi.ahokannas@hus.fi Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://www.hus.fi
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autre type: Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
I.5) Activité principale Santé
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
FISH-koettimet
II.1.2) Code CPV principal 33696500 Réactifs de laboratoire
II.1.3) Type de marché Fournitures
II.1.4) Description succincte:
HUS-kuntayhtymä pyysi tarjouksia HUS Diagnostiikkakeskuksen Genetiikan laboratorion käyttöön tulevista FISH-koettimista. FISH-koettimilla tutkitaan synnynnäisiä ja maligniteetteihin liittyviä kromosomipoikkeavuuksia. Tutkittava kudos riippuu kysymyksenasettelusta (mm. veri, luuydin, lapsivesi, istukka, tuorekudos, viljellyt solut, parafiinileikkeet). Sopimus on määräaikainen 3 vuotta ja jatkuu sen jälkeen toistaiseksi voimassaolevana. Hankinta oli jaettu osa-alueisiin. Hankinnan kohde ja sitä koskevat vaatimukset kuvattiin yksityiskohtaisesti tarjouspyynnössä ja sen liitteissä.
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: oui
II.1.7) Valeur totale du marché (hors TVA) Valeur hors TVA: 504 496.00 EUR
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Translokaatio-, fuusio-, inversio-, kopiolukukoettimet
Lot nº: 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33696500 Réactifs de laboratoire
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: FI1B Helsinki-Uusimaa
II.2.4) Description des prestations:
FISH-koettimilla tutkitaan synnynnäisiä ja maligniteetteihin liittyviä kromosomipoikkeavuuksia. Osa-alue koskee translokaatio-, fuusio-, inversio-, kopiolukukoettimia, joiden vaatimukset on määritetty tarjouspyynnössä ja sen liitteessä 1 "Tarjous- ja hintalomake". Osa-alueen sisäiset osatarjoukset olivat sallittu. Toimittajavalinta tehtiin koetinrivikohtaisesti, jolloin valittavia toimittajia voi osa-alueen sisällä olla useita.
II.2.5) Critères d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
Hankinnan laatu sekä laajuus huomioiden kaikkia sopimuskaudella tilattavia yksittäisiä hankinnan kohteena oleviin tuoteryhmiin kuuluvia tuotteita ei ole mahdollista yksilöidä kilpailutusvaiheessa. Hankintayksikkö voi hankkia myös vastaavia ja hintalomakkeessa mainitsemattomia tarvikkeita sopimusluonnoksen, sopimuskaudella tarvittavien määrien sekä hankinnan ennakoidun arvon mukaisesti.
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires Vaihtoehtoiset tarjoukset hyväksyttiin siltä osin, että tarjoaja saattoi tarjota koettimia joilla on CE/IVD-merkintä tai ei ole CE/IVD-merkintää. CE/IVD-merkityt koettimet olivat vertailussa aina ensisijaisia.
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Erikoisvalmisteiset koettimet
Lot nº: 6
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33696500 Réactifs de laboratoire
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: FI1B Helsinki-Uusimaa
II.2.4) Description des prestations:
FISH-koettimilla tutkitaan synnynnäisiä ja maligniteetteihin liittyviä kromosomipoikkeavuuksia. Osa-alue koskee erikoisvalmisteisia koettimia, joiden vaatimukset on määritetty tarjouspyynnössä ja sen liitteessä 1 "Tarjous- ja hintalomake", välilehdellä "Tarjous- ja hintalomake", rivi 122. Osa-alueeseen valitaan yksi toimittaja.
II.2.5) Critères d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
Hankinnan laatu sekä laajuus huomioiden kaikkia sopimuskaudella tilattavia yksittäisiä hankinnan kohteena oleviin tuoteryhmiin kuuluvia tuotteita ei ole mahdollista yksilöidä kilpailutusvaiheessa. Hankintayksikkö voi hankkia myös vastaavia ja hintalomakkeessa mainitsemattomia tarvikkeita sopimusluonnoksen, sopimuskaudella tarvittavien määrien sekä hankinnan ennakoidun arvon mukaisesti.
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires Vaihtoehtoiset tarjoukset hyväksyttiin siltä osin, että tarjoaja saattoi tarjota koettimia joilla on CE/IVD-merkintä tai ei ole CE/IVD-merkintää. CE/IVD-merkityt koettimet olivat vertailussa aina ensisijaisia.
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Sentromeerikoettimet
Lot nº: 4
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33696500 Réactifs de laboratoire
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: FI1B Helsinki-Uusimaa
II.2.4) Description des prestations:
FISH-koettimilla tutkitaan synnynnäisiä ja maligniteetteihin liittyviä kromosomipoikkeavuuksia. Osa-alue koskee sentromeerikoettimia, joiden vaatimukset on määritetty tarjouspyynnössä ja sen liitteessä 1 "Tarjous- ja hintalomake". Osa-alueen sisäiset osatarjoukset oli sallittu. Toimittajavalinta tehtiin koetinrivikohtaisesti, jolloin valittavia toimittajia voi osa-alueen sisällä olla useita.
II.2.5) Critères d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
Hankinnan laatu sekä laajuus huomioiden kaikkia sopimuskaudella tilattavia yksittäisiä hankinnan kohteena oleviin tuoteryhmiin kuuluvia tuotteita ei ole mahdollista yksilöidä kilpailutusvaiheessa. Hankintayksikkö voi hankkia myös vastaavia ja hintalomakkeessa mainitsemattomia tarvikkeita sopimusluonnoksen, sopimuskaudella tarvittavien määrien sekä hankinnan ennakoidun arvon mukaisesti.
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires Vaihtoehtoiset tarjoukset hyväksyttiin siltä osin, että tarjoaja saattoi tarjota koettimia joilla on CE/IVD-merkintä tai ei ole CE/IVD-merkintää. CE/IVD-merkityt koettimet olivat vertailussa aina ensisijaisia.
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Mikrodeleetiokoettimet
Lot nº: 5
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33696500 Réactifs de laboratoire
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: FI1B Helsinki-Uusimaa
II.2.4) Description des prestations:
FISH-koettimilla tutkitaan synnynnäisiä ja maligniteetteihin liittyviä kromosomipoikkeavuuksia. Osa-alue koskee mikrodeleetiokoettimia, joiden vaatimukset on määritetty tarjouspyynnössä ja sen liitteessä 1 "Tarjous- ja hintalomake". Osa-alueen sisäiset osatarjoukset eivät olleet sallittuja. Tarjoajan oli tarjottava kaikkia rivejä. Osa-alueeseen valitaan yksi toimittaja.
II.2.5) Critères d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
Hankinnan laatu sekä laajuus huomioiden kaikkia sopimuskaudella tilattavia yksittäisiä hankinnan kohteena oleviin tuoteryhmiin kuuluvia tuotteita ei ole mahdollista yksilöidä kilpailutusvaiheessa. Hankintayksikkö voi hankkia myös vastaavia ja hintalomakkeessa mainitsemattomia tarvikkeita sopimusluonnoksen, sopimuskaudella tarvittavien määrien sekä hankinnan ennakoidun arvon mukaisesti.
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires Vaihtoehtoiset tarjoukset hyväksyttiin siltä osin, että tarjoaja saattoi tarjota koettimia joilla on CE/IVD-merkintä tai ei ole CE/IVD-merkintää. CE/IVD-merkityt koettimet olivat vertailussa aina ensisijaisia.
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Telomeerikoettimet
Lot nº: 3
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33696500 Réactifs de laboratoire
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: FI1B Helsinki-Uusimaa
II.2.4) Description des prestations:
FISH-koettimilla tutkitaan synnynnäisiä ja maligniteetteihin liittyviä kromosomipoikkeavuuksia. Osa-alue koskee telomeerikoettimia, joiden vaatimukset on määritetty tarjouspyynnössä ja sen liitteessä 1 "Tarjous- ja hintalomake". Osa-alueeseen valitaan yksi toimittaja.
II.2.5) Critères d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
Hankinnan laatu sekä laajuus huomioiden kaikkia sopimuskaudella tilattavia yksittäisiä hankinnan kohteena oleviin tuoteryhmiin kuuluvia tuotteita ei ole mahdollista yksilöidä kilpailutusvaiheessa. Hankintayksikkö voi hankkia myös vastaavia ja hintalomakkeessa mainitsemattomia tarvikkeita sopimusluonnoksen, sopimuskaudella tarvittavien määrien sekä hankinnan ennakoidun arvon mukaisesti.
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires Vaihtoehtoiset tarjoukset hyväksyttiin siltä osin, että tarjoaja saattoi tarjota koettimia joilla on CE/IVD-merkintä tai ei ole CE/IVD-merkintää. CE/IVD-merkityt koettimet olivat vertailussa aina ensisijaisia.
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Maalauskoettimet
Lot nº: 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33696500 Réactifs de laboratoire
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: FI1B Helsinki-Uusimaa
II.2.4) Description des prestations:
FISH-koettimilla tutkitaan synnynnäisiä ja maligniteetteihin liittyviä kromosomipoikkeavuuksia. Osa-alue koskee maalauskoettimia, joiden vaatimukset on määritetty tarjouspyynnössä ja sen liitteessä 1 "Tarjous- ja hintalomake". Osa-alueen sisäiset osatarjoukset olivat sallittu. Tarjoajan tarjous voi koskea yhtä tai useampaa riviä. Toimittajavalinta tehdään koetinrivikohtaisesti, jolloin valittavia toimittajia voi osa-alueen sisällä olla useita.
II.2.5) Critères d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
Hankinnan laatu sekä laajuus huomioiden kaikkia sopimuskaudella tilattavia yksittäisiä hankinnan kohteena oleviin tuoteryhmiin kuuluvia tuotteita ei ole mahdollista yksilöidä kilpailutusvaiheessa. Hankintayksikkö voi hankkia myös vastaavia ja hintalomakkeessa mainitsemattomia tarvikkeita sopimusluonnoksen, sopimuskaudella tarvittavien määrien sekä hankinnan ennakoidun arvon mukaisesti.
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires Vaihtoehtoiset tarjoukset hyväksyttiin siltä osin, että tarjoaja saattoi tarjota koettimia joilla on CE/IVD-merkintä tai ei ole CE/IVD-merkintää. CE/IVD-merkityt koettimet olivat vertailussa aina ensisijaisia.
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: oui
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure Numéro de l'avis au JO série S: 2021/S 122-322740
IV.2.8) Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis de préinformation
 
 
Section V: Attribution du marché

Lot nº: 1 Intitulé:
Translokaatio-, fuusio-, inversio-, kopiolukukoettimet / Abbott Oy
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
22/12/2021
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 5 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 4 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 5
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Abbott Numéro national d'identification: 0803151-4 Ville: Helsinki Code NUTS: FI Suomi / Finland Pays: Finlande
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 22 104.00 EUR Valeur totale du marché/du lot: 22 104.00 EUR
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché

Lot nº: 1 Intitulé:
Translokaatio-, fuusio-, inversio-, kopiolukukoettimet / AH Diagnostics Oy
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
18/02/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 5 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 4 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 5
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: AH Diagnostics Oy Numéro national d'identification: 1915706-7 Ville: Vantaa Code NUTS: FI Suomi / Finland Pays: Finlande
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 39 591.00 EUR Valeur totale du marché/du lot: 39 591.00 EUR
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché

Lot nº: 1 Intitulé:
Translokaatio-, fuusio-, inversio-, kopiolukukoettimet / BioNordika Oy
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
22/12/2021
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 5 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 4 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 5
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: BioNordika Oy Numéro national d'identification: 1058730-0 Ville: Helsinki Code NUTS: FI Suomi / Finland Pays: Finlande
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 24 849.00 EUR Valeur totale du marché/du lot: 24 849.00 EUR
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché

Lot nº: 1 Intitulé:
Translokaatio-, fuusio-, inversio-, kopiolukukoettimet / Cheos Oy
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
10/12/2021
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 5 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 4 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 5
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Cheos Oy Numéro national d'identification: 1787072-3 Ville: Espoo Code NUTS: FI Suomi / Finland Pays: Finlande
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 391 044.00 EUR Valeur totale du marché/du lot: 391 044.00 EUR
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché

Lot nº: 6
Un marché/lot est attribué: non
V.1) Informations relatives à une non-attribution
Le marché/lot n'a pas été attribué Aucune offre ou demande de participation n'a été reçue ou elles ont toutes été rejetées
 
 
Section V: Attribution du marché

Lot nº: 4 Intitulé:
Sentromeerikoettimet / Cheos Oy
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
10/12/2021
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 5 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 4 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 5
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Cheos Oy Numéro national d'identification: 1787072-3 Ville: Espoo Code NUTS: FI Suomi / Finland Pays: Finlande
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 5 827.00 EUR Valeur totale du marché/du lot: 5 827.00 EUR
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché

Lot nº: 4 Intitulé:
Sentromeerikoettimet / BioNordica Oy
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
22/12/2021
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 5 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 4 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 5
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: BioNordika Oy Numéro national d'identification: 1058730-0 Ville: Helsinki Code NUTS: FI Suomi / Finland Pays: Finlande
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 363.00 EUR Valeur totale du marché/du lot: 363.00 EUR
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché

Lot nº: 5 Intitulé:
Mikrodeleetiokoettimet / Abbott Oy
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
22/12/2021
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 5 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 4 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 5
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Abbott Oy Numéro national d'identification: 0803151-4 Ville: Helsinki Code NUTS: FI Suomi / Finland Pays: Finlande
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 5 205.00 EUR Valeur totale du marché/du lot: 5 205.00 EUR
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché

Lot nº: 3 Intitulé:
Telomeerikoettimet / BioNordika Oy
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
22/12/2021
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 5 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 4 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 5
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: BioNordika Oy Numéro national d'identification: 1058730-0 Ville: Helsinki Code NUTS: FI Suomi / Finland Pays: Finlande
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 7 013.00 EUR Valeur totale du marché/du lot: 7 013.00 EUR
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché

Lot nº: 2 Intitulé:
Maalauskoettimet / Cheos Oy
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
10/12/2021
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 5 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 4 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 5
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Cheos Oy Numéro national d'identification: 1787072-3 Ville: Espoo Code NUTS: FI Suomi / Finland Pays: Finlande
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 8 500.00 EUR Valeur totale du marché/du lot: 8 500.00 EUR
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
Hankintailmoituksessa kuvatulla tavalla kaikkien eri hankinnan osa-alueiden tuotteet, joiden toimittajaksi tarjoaja on valittu, on yhdistetty samaan sopimukseen. Näin ollen sopimuksia on tehty yhteensä neljä (4) kappaletta. Selvyyden vuoksi solmitut sopimukset on ilmoitettu tämän jälki-ilmoituksen kohdassa V "Sopimuksen tekeminen" osa-aluekohtaisesti. Tässä jälki-ilmoitetussa ilmoitetut tiedot hankinnan kokonaisarvosta ja sopimuskohtaisista arvoista on laskettu neljän (4) vuoden ajalle tarjoajien tarjouksissaan ilmoittamien hintojen ja tarjouspyynnössä ilmoitettujen kulutusmääräarvioiden perusteella. Määräaikaisen sopimuskauden ollessa kolme (3) vuotta, minkä jälkeen sopimukset jatkuvat toistaiseksi voimassa olevina, voi sopimusten arvo olla tosiasiassa tässä jälki-ilmoituksessa ilmoitettua korkeampi.
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Markkinaoikeus Adresse postale: Sörnäistenkatu 1 Ville: Helsinki Code postal: 00580 Pays: Finlande Courriel: markkinaoikeus@oikeus.fi Téléphone: +358 295643300 Adresse internet: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
16/03/2022 Finlande-Vantaa: Réactifs de laboratoireType d'acheteur: AutresType d'avis: Avis d'attribution de marchéType de procédure: Procédure ouverteType de marché: Fournitures 21/03/2022 FI National
 
 
C L A S S E    C P V
33696500 - Réactifs de laboratoire