Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 22/05/2023
Date de péremption : 02/06/2023
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Informations complémentaires
FINLANDE
appel-offre

Finlande-Vantaa:Services d'accompagnement professionnel

2023/S 97-302413  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E

22/05/2023
S97
Finlande-Vantaa: Services d'accompagnement professionnel

2023/S 097-302413

Rectificatif

Avis d'information complémentaire ou avis rectificatif

Services

(Supplément au Journal officiel de l'Union européenne, 2023/S 088-268409)

Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice

I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: HUS-yhtymä
Numéro national d'identification: 1567535-0
Adresse postale: PL 441 (Uutistie 3, 01770 Vantaa)
Ville: Vantaa
Code NUTS: FI1 Manner-Suomi
Code postal: 00029
Pays: Finlande
Point(s) de contact: Kristiina Böss
Courriel: kristiina.boss@hus.fi
Téléphone: +358 94711
Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.hus.fi

Section II: Objet

II.1)
Étendue du marché
II.1.1)
Intitulé:
Henkilöstön ja esihenkilöiden koulutukset ja valmennukset

Numéro de référence: HUS 343-2022

II.1.2)
Code CPV principal
79998000 Services d'accompagnement professionnel

II.1.3)
Type de marché
Services

II.1.4)
Description succincte:
Tästä tarjouspyynnöstä on aiemmin julkaistu tietopyyntö nimellä: HUS 343-2022 Yleisiä ammatillisia valmiuksia kehittävät koulutukset ja valmennukset. HUS hankkii tällä tarjouspyynnöllä koulutuksia, valmennuksia ja webinaareja joiden tavoitteena on kehittää ja syventää henkilöstön nykytyöelämässä tarvitsemia yleisiä ammatillisia valmiuksia. Tarkemmat tavoitteet on kuvattu kunkin teema-alueen esittelyssä. HUS järjestää henkilöstölleen yleisiä ammatillisia valmiuksia ylläpitävää ja kehittävää koulutusta / valmennusta mm. seuraavista teemoista: asiakaskokemus, johtaminen ja esihenkilötyö, henkilöstön kehittäminen, työelämävalmiudet, vuorovaikutus ja viestintä, toiminnan kehittäminen sekä tiedolla johtaminen. Kilpailutettavat osaamisen kehittämisen menetelmät voivat olla koulutusta, valmennusta, webinaareja tms. Selvyyden vuoksi tässä kilpailutuksessa kaikista näistä menetelmistä puhutaan yleisesti koulutuksena, ellei asiayhteys edellytä tarkempaa menetelmän kuvausta. Koulutukset on suunnattu kaikille huslaisille, mutta kohderyhmää voidaan rajata tarkoituksenmukaisella tavalla esim. tietylle ammattiryhmälle tai yksikölle. Koulutukset voidaan toteuttaa joko lähiopetuksena tai etäyhteyksin. HUSissa on tällä hetkellä käytössä Microsoft Teams etäkoulutuksiin. Myös monimuotokoulutukset ovat mahdollisia. Webinaareja voidaan myös tallentaa myöhempää katsomista varten. Koulutusten kesto sekä koulutusten ja osallistujien määrä vaihtelevat tavoitteiden mukaan. Tarkempi palvelunkuvaus löytyy liitteestä
   1.  Jokaisen osion sisältökuvaukset löytyvät kohdasta
   3.  Hankinnan osiot. Tarjous on jaettu osiin ja tarjouksen voi jättää yhteen tai useampaan osioon (1-11). Hankinta toteutetaan puitejärjestelynä, jossa sovelletaan ostojärjestystä ja johon voi sisältyä minikilpailutusta. Tarjoajat voivat tehdä tarjouksen yhteen tai useampaan osa-alueeseen. Jokaiseen osa-alueeseen valitaan 4 palveluntuottajaa [mikäli hyväksyttyjä tarjouksia saadaan vähintään 4]. Tilaaja valitsee neljä palveluntarjoajaa per osa-alue, jotta palveluiden saatavuus voidaan turvata koko sopimuskauden ajan. Tarjouspyynnössä esitetty arvio hankinnan laajuudesta tai hankittavista määristä ei ole HUSia sitova. HUS ei sitoudu mihinkään vähimmäisostomäärään. Sopimuskausi on ensimmäiset kaksi (2) vuotta määräaikainen. Tämän jälkeen sopimusta voidaan jatkaa kahden (2) vuoden mittaisella optiokaudella.

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.5)
Date d'envoi du présent avis:
17/05/2023

VI.6)
Référence de l'avis original
Numéro de l'avis au JO série S: 2023/S 088-268409

Section VII: Modifications

VII.1)
Informations à rectifier ou à ajouter
VII.1.2)
Texte à rectifier dans l'avis original
Numéro de section: II.1.4

Endroit où se trouve le texte à rectifier: Hankinnan lyhyt kuvaus

Au lieu de:

Tästä tarjouspyynnöstä on aiemmin julkaistu tietopyyntö nimellä: HUS 343-2022 Yleisiä ammatillisia valmiuksia kehittävät koulutukset ja valmennukset. HUS hankkii tällä tarjouspyynnöllä koulutuksia, valmennuksia ja webinaareja joiden tavoitteena on kehittää ja syventää henkilöstön nykytyöelämässä tarvitsemia yleisiä ammatillisia valmiuksia. Tarkemmat tavoitteet on kuvattu kunkin teema-alueen esittelyssä. HUS järjestää henkilöstölleen yleisiä ammatillisia valmiuksia ylläpitävää ja kehittävää koulutusta / valmennusta mm. seuraavista teemoista: asiakaskokemus, johtaminen ja esihenkilötyö, henkilöstön kehittäminen, työelämävalmiudet, vuorovaikutus ja viestintä, toiminnan kehittäminen sekä tiedolla johtaminen. Kilpailutettavat osaamisen kehittämisen menetelmät voivat olla koulutusta, valmennusta, webinaareja tms. Selvyyden vuoksi tässä kilpailutuksessa kaikista näistä menetelmistä puhutaan yleisesti koulutuksena, ellei asiayhteys edellytä tarkempaa menetelmän kuvausta. Koulutukset on suunnattu kaikille huslaisille, mutta kohderyhmää voidaan rajata tarkoituksenmukaisella tavalla esim. tietylle ammattiryhmälle tai yksikölle. Koulutukset voidaan toteuttaa joko lähiopetuksena tai etäyhteyksin. HUSissa on tällä hetkellä käytössä Microsoft Teams etäkoulutuksiin. Myös monimuotokoulutukset tai verkkokoulutukset ovat mahdollisia. Webinaareja voidaan myös tallentaa myöhempää katsomista varten. Koulutusten kesto sekä koulutusten ja osallistujien määrä vaihtelevat tavoitteiden mukaan. Tarkempi palvelunkuvaus löytyy liitteestä
   1.  Jokaisen osion sisältökuvaukset löytyvät kohdasta
   3.  Hankinnan osiot. Tarjous on jaettu osiin ja tarjouksen voi jättää yhteen tai useampaan osioon (1-11). Hankinta toteutetaan puitejärjestelynä, jossa sovelletaan ostojärjestystä ja johon voi sisältyä minikilpailutusta. Tarjoajat voivat tehdä tarjouksen yhteen tai useampaan osa-alueeseen. Jokaiseen osa-alueeseen valitaan 4 palveluntuottajaa [mikäli hyväksyttyjä tarjouksia saadaan vähintään 4]. Tilaaja valitsee neljä palveluntarjoajaa per osa-alue, jotta palveluiden saatavuus voidaan turvata koko sopimuskauden ajan. Tarjouspyynnössä esitetty arvio hankinnan laajuudesta tai hankittavista määristä ei ole HUSia sitova. HUS ei sitoudu mihinkään vähimmäisostomäärään. Sopimuskausi on ensimmäiset kaksi (2) vuotta määräaikainen. Tämän jälkeen sopimusta voidaan jatkaa kahden (2) vuoden mittaisella optiokaudella.

Lire:

Tästä tarjouspyynnöstä on aiemmin julkaistu tietopyyntö nimellä: HUS 343-2022 Yleisiä ammatillisia valmiuksia kehittävät koulutukset ja valmennukset. HUS hankkii tällä tarjouspyynnöllä koulutuksia, valmennuksia ja webinaareja joiden tavoitteena on kehittää ja syventää henkilöstön nykytyöelämässä tarvitsemia yleisiä ammatillisia valmiuksia. Tarkemmat tavoitteet on kuvattu kunkin teema-alueen esittelyssä. HUS järjestää henkilöstölleen yleisiä ammatillisia valmiuksia ylläpitävää ja kehittävää koulutusta / valmennusta mm. seuraavista teemoista: asiakaskokemus, johtaminen ja esihenkilötyö, henkilöstön kehittäminen, työelämävalmiudet, vuorovaikutus ja viestintä, toiminnan kehittäminen sekä tiedolla johtaminen. Kilpailutettavat osaamisen kehittämisen menetelmät voivat olla koulutusta, valmennusta, webinaareja tms. Selvyyden vuoksi tässä kilpailutuksessa kaikista näistä menetelmistä puhutaan yleisesti koulutuksena, ellei asiayhteys edellytä tarkempaa menetelmän kuvausta. Koulutukset on suunnattu kaikille huslaisille, mutta kohderyhmää voidaan rajata tarkoituksenmukaisella tavalla esim. tietylle ammattiryhmälle tai yksikölle. Koulutukset voidaan toteuttaa joko lähiopetuksena tai etäyhteyksin. HUSissa on tällä hetkellä käytössä Microsoft Teams etäkoulutuksiin. Myös monimuotokoulutukset ovat mahdollisia. Webinaareja voidaan myös tallentaa myöhempää katsomista varten. Koulutusten kesto sekä koulutusten ja osallistujien määrä vaihtelevat tavoitteiden mukaan. Tarkempi palvelunkuvaus löytyy liitteestä
   1.  Jokaisen osion sisältökuvaukset löytyvät kohdasta
   3.  Hankinnan osiot. Tarjous on jaettu osiin ja tarjouksen voi jättää yhteen tai useampaan osioon (1-11). Hankinta toteutetaan puitejärjestelynä, jossa sovelletaan ostojärjestystä ja johon voi sisältyä minikilpailutusta. Tarjoajat voivat tehdä tarjouksen yhteen tai useampaan osa-alueeseen. Jokaiseen osa-alueeseen valitaan 4 palveluntuottajaa [mikäli hyväksyttyjä tarjouksia saadaan vähintään 4]. Tilaaja valitsee neljä palveluntarjoajaa per osa-alue, jotta palveluiden saatavuus voidaan turvata koko sopimuskauden ajan. Tarjouspyynnössä esitetty arvio hankinnan laajuudesta tai hankittavista määristä ei ole HUSia sitova. HUS ei sitoudu mihinkään vähimmäisostomäärään. Sopimuskausi on ensimmäiset kaksi (2) vuotta määräaikainen. Tämän jälkeen sopimusta voidaan jatkaa kahden (2) vuoden mittaisella optiokaudella.

VII.2)
Autres informations complémentaires:
1) Tarjouspyynnön II.1.4.) Lyhyt kuvaus -kohtaa on päivitetty. 2) Liite 3 Yrityksen referenssit on päivitetty. 3) Tarjouspyynnön ESPD-lomaketta on päivitetty. 4) Tarjouspyynnön Muut ehdot -kohtaa on päivitetty.
Henkilöstön ja esihenkilöiden koulutukset ja valmennukset 02/06/2023 22/05/2023 FIN National
 
 
C L A S S E    C P V
79998000 - Services d'accompagnement professionnel