Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 13/02/2024
Date de péremption :
Type de procédure : Information absente
Type de document : Avis de modification de marché
HONGRIE
appel-offre

Hongrie : Appareils et instruments médicaux divers : Vitális paraméterek eszközcsoport III. (NNK-XVI.)

2024/S 2024-092053  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
92053-2024 - Modification du marché
Hongrie – Appareils et instruments médicaux divers – Vitális paraméterek eszközcsoport III. (NNK-XVI.)
OJ S 31/2024 13/02/2024
Avis de modification de marché
Fournitures

   1.  Acheteur
1.1.
Acheteur
Nom officiel: Digitális Kormányzati Ügynökség Zártköruen Muködo Részvénytársaság

   2.  Procédure
2.1.
Procédure
Titre: Vitális paraméterek eszközcsoport III. (NNK-XVI.)
Description: Tárgy: Árubeszerzés „Vitális paraméterek eszközcsoport –boka-kar index méro, perifériás doppler, vérnyomásméro beszerzése” tárgyban Mennyiség: Jelen közbeszerzési eljárás eredményeként megkötésre kerülo adásvételi szerzodés teljesítése során, a Közbeszerzési dokumentumokban foglaltak szerint. A jelen adásvételi szerzodés megkötésére irányuló közbeszerzési eljárás vonatkozásában az alábbi specifikus szerepkörök szerinti termékekre kell ajánlatot tenni az Ajánlatkéro által rendelkezésre bocsátott és Ajánlattevok részérol szakmai ajánlatként benyújtandó Részletes ártáblázatban részletezettek szerint:
   1. ajánlati rész: boka-kar index méro, összesen 1177 db
   2. ajánlati rész: rendeloi vérnyomásméro, összesen 1864 db
   3.  ajánlati rész: kiadható digitális vérnyomásméro, ezen belül: kiadható digitális vérnyomásméro felnott összesen 2499 db valamint kiadható digitális vérnyomásméro gyermek mandzsettasorral összesen 1383 db
   4. ajánlati rész: perifériás doppler, összesen 816 db A muszaki adatlapokon, valamint az eljárás egyéb dokumentumaiban az eljárás megnevezése: Vitális paraméterek III. eszközcsoport beszerzése. Ajánlatkéro új (nem használt, nem felújított) eszközöket kíván jelen eljárás keretében beszerezni. Valamennyi részre nyújtható be ajánlat. Jótállás: A gyártó által meghatározott, de legalább 12 hónap jótállás. Ajánlatkéro a muszaki-szakmai ajánlat adatlapban tételenként rögzítette a teljes mennyiséget. A megajánlott termékeknek a teljesítési helyekre történo kiszállítása a nyertes Ajánlattevo feladata, amelynek ellenértékét a megajánlott termék egységáraknak tartalmaznia kell minden esetben. A kiszállítási címeket és a hozzájuk tartozó szállítási mennyiségeket tájékoztató jelleggel és tételenként meghatározta az Ajánlatkéro a közbeszerzési dokumentumokban. Felhívjuk a figyelmüket arra, hogy az ajánlattétel során legyenek különös figyelemmel a jótállással, a kiszállítással valamint a szállítási határidokkel kapcsolatos eloírásokra. Ajánlatkéro a Kbt. 57. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfeleloen, az eljárást megindító felhívást kiegészíto közbeszerzési dokumentumokat (a továbbiakban: Egyéb közbeszerzési dokumentumok) készít. Ajánlatkéro az egyértelmuség érdekében rögzíti, hogy a Közbeszerzési dokumentumok fogalmi köre alatt jelen ajánlattételi szakaszban kiadott ajánlattételi felhívás és Egyéb közbeszerzési dokumentumok mellett, a DBR részvételi szakaszának – az EKR-ben rendelkezésre bocsátott - közbeszerzési dokumentumait (részvételi felhívás, részvételi dokumentáció, muszaki leírás, stb.) érti együttvéve. A beszerzés tárgyának részletes leírását, az elvégzendo feladatokat az Egyéb közbeszerzési dokumentumok részét képezo muszaki-szakmai ajánlat adatlap(ok) tartalmazza.
Identifiant de la procédure: dca29ac0-510b-4a55-8268-4a54dd561b52
Identifiant interne: EKR000535722023
2.1.1.
Objet
Nature du marché: Fournitures
Nomenclature principale (cpv): 33190000 Appareils et instruments médicaux divers
2.1.4.
Informations générales
Informations complémentaires: Szerzodéskötés dátuma 2023.08.28. Megajánlott összeg 56 992 800,- Ft, mely a szerzodésmódosítással nem változott.
Base juridique:
Directive 2014/24/UE

   5.  Lot
5.1.
Lot: LOT-0003
Description: A jelen adásvételi szerzodés megkötésére irányuló közbeszerzési eljárás vonatkozásában az alábbi specifikus szerepkörök szerinti termékekre kell ajánlatot tenni az Ajánlatkéro által rendelkezésre bocsátott és Ajánlattevok részérol szakmai ajánlatként benyújtandó Részletes ártáblázatban részletezettek szerint:
   3.  ajánlati rész: kiadható digitális vérnyomásméro, ezen belül: kiadható digitális vérnyomásméro felnott összesen 2499 db valamint kiadható digitális vérnyomásméro gyermek mandzsettasorral összesen 1383 db A muszaki adatlapokon, valamint az eljárás egyéb dokumentumaiban az eljárás megnevezése: Vitális paraméterek III. eszközcsoport beszerzése. Ajánlatkéro új (nem használt, nem felújított) eszközöket kíván jelen eljárás keretében beszerezni. Valamennyi részre nyújtható be ajánlat. Jótállás: A gyártó által meghatározott, de legalább 12 hónap jótállás. Ajánlatkéro a muszaki-szakmai ajánlat adatlapban tételenként rögzítette a teljes mennyiséget. A megajánlott termékeknek a teljesítési helyekre történo kiszállítása a nyertes Ajánlattevo feladata, amelynek ellenértékét a megajánlott termék egységáraknak tartalmaznia kell minden esetben. A kiszállítási címeket és a hozzájuk tartozó szállítási mennyiségeket tájékoztató jelleggel és tételenként meghatározta az Ajánlatkéro a közbeszerzési dokumentumokban. Felhívjuk a figyelmüket arra, hogy az ajánlattétel során legyenek különös figyelemmel a jótállással, a kiszállítással valamint a szállítási határidokkel kapcsolatos eloírásokra. Ajánlatkéro a Kbt. 57. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfeleloen, az eljárást megindító felhívást kiegészíto közbeszerzési dokumentumokat (a továbbiakban: Egyéb közbeszerzési dokumentumok) készít. Ajánlatkéro az egyértelmuség érdekében rögzíti, hogy a Közbeszerzési dokumentumok fogalmi köre alatt jelen ajánlattételi szakaszban kiadott ajánlattételi felhívás és Egyéb közbeszerzési dokumentumok mellett, a DBR részvételi szakaszának – az EKR-ben rendelkezésre bocsátott - közbeszerzési dokumentumait (részvételi felhívás, részvételi dokumentáció, muszaki leírás, stb.) érti együttvéve. A beszerzés tárgyának részletes leírását, az elvégzendo feladatokat az Egyéb közbeszerzési dokumentumok részét képezo muszaki-szakmai ajánlat adatlap(ok) tartalmazza. A közbeszerzési dokumentumokban a konkrét termékekre történo utalás kizárólag csak a tárgy jellegének egyértelmu és közértheto meghatározása érdekében történt, ajánlatot az eloírt, vagy az azzal – a muszaki paraméterei tekintetében – egyenértéku termékekre lehet tenni. Az utalás mellett a „vagy azzal egyenértéku” minden esetben odaértendo.
Identifiant interne: EKR000535722023/3
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Fournitures
Nomenclature principale (cpv): 33190000 Appareils et instruments médicaux divers
5.1.3.
Durée estimée
Durée: 3 Mois
5.1.6.
Informations générales
Projet de passation de marché financé en totalité ou en partie par des fonds de l’UE
Le marché relčve de l’accord sur les marchés publics (AMP)
Informations complémentaires: 1. Felelos akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó neve, lajstromszáma: Rácz Gabriella (01209), helyettese: Szabó Attila István (00951)
   2.  Ajánlatkéro tájékoztatja az Ajánlattevoket, hogy jelen közbeszerzési eljárást a Nemzeti Népegészségügyi Központ nevében és érdekében folytatja le. Az eljárás eredményeként a közbeszerzési szerzodést a Nemzeti Népegészségügyi Központ köti meg.
   3.  Az ajánlat elkészítésével és benyújtásával kapcsolatban felmerülo összes költség az Ajánlattevot (közös ajánlattevoket) terheli. Az eljárás eredményétol függetlenül az Ajánlatkéro nem teheto felelossé az ajánlattétel költségeivel kapcsolatban.
   4.  Ajánlattevonek az ajánlatában nyilatkoznia kell arról, hogy Ajánlattevo, alvállalkozók, valamint kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezetei vonatkozásában a DBR részvételi szakaszában, azaz a TED 2021/S 207-541039 számú részvételi felhívásban eloírt, és a Kbt. szerinti kizáró okok továbbra sem állnak fenn. A kizáró okokra vonatkozóan a jelen közbeszerzési eljárás megkezdését megelozoen kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az Ajánlatkéro - ellenkezo bizonyításig - az adat valóságtartalmát az ajánlattevo erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi. Közös ajánlattevok esetén valamennyi közös ajánlattevore vonatkozóan is egyértelmuen ki kell terjednie a nyilatkozat(ok)nak.
   5.  Az EKR technikai sajátosságaira figyelemmel az ajánlattételi szakaszban is benyújtandó dokumentumok között szerepel az EEKD. Azonban Ajánlatkéro felhívja a figyelmet, hogy jelen ajánlattételi felhívás alapján nem írja elo kötelezoen benyújtandó nyilatkozatként az EEKD-t, tekintettel a Kbt. 84. § (3) bekezdésre és a Kbt. 107. § (8a) bekezdésre. Felhívjuk ajánlattevok figyelmét, hogy amennyiben az EEKD tartalma tekintetében változás állt be a részvételi szakaszban benyújtott dokumentum óta, úgy kérjük, hogy ajánlattevo a Kbt. 107. § (8a) bekezdése szerint járjon el. Fentiek alapján Ajánlatkéro tájékoztatja ajánlattevoket, hogy az ajánlattételi szakaszban benyújtott és kitöltött EEKD tartalmát nem fogja vizsgálni.
   6.  Ajánlattevonek (közös ajánlattevoknek) részletes ajánlatot kell tennie a Részletes ártáblázat és muszaki-szakmai ajánlat adatlap mintájának kitöltésével, melyet pdf valamint xls (vagy xlsx) formátumban egyaránt szükséges benyújtani. A pdf dokumentumot cégszeru aláírással kell ellátni. Amennyiben az ajánlatban benyújtott (pdf formátumú) Részletes ártáblázat és muszaki-szakmai ajánlat adatlap és az xls/xlsx formátumban benyújtott dokumentum között eltérés van, Ajánlatkéro az ajánlat részeként benyújtott aláírt pdf formátumú Részletes árajánlat és muszaki-szakmai ajánlat adatlapot tekinti irányadónak.
   7.  A Részletes ártáblázat és muszaki-szakmai ajánlati adatlapo(ka)t Ajánlatkéro a Kbt.
   3.  § 37. pontja szerinti szakmai ajánlatnak tekinti.
   8.  Ajánlattevonek az ajánlatában nyilatkoznia kell az ukrajnai helyzetet destabilizáló orosz intézkedések miatt hozott korlátozó intézkedésekrol szóló 833/2014/EU rendelet módosításáról szóló, 2022/576 EU rendelet
   1.  cikk 23. pontja nyomán életbe lépett, 833 /2014/EU rendelet 5k. cikk szerinti tilalom vonatkozásában.
   9.  Ajánlattevo nem tehet többváltozatú (alternatív) ajánlatot. 10. Az Ajánlatkéro az ajánlati kötöttség minimális idotartamánál megjelölt 1 hónap alatt 30 napot ért. 11. Nyertes ajánlattevoknek a szerzodés megkötésének feltételeként nyilatkozniuk kell, hogy átlátható szervezetnek minosülnek. 12. Jelen eljárás szerinti nyertes Ajánlattevoknek a szerzodés megkötésének feltételeként legkésobb a Kbt. 131. § (6) bekezdése szerinti tilalmi idoszak lejártát követo
   3.  munkanapig az Ajánlatkéro részére át kell adniuk: -az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2017/745 rendelete (2017. április
   5. ) az orvostechnikai eszközökrol, a 2001/83/EK irányelv, a 178/2002/EK rendelet és az 1223/2009/EK rendelet módosításáról, valamint a 90/385/EGK és a 93/42/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezésérol (a továbbiakban: MDR), valamint az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2017/746 rendelete (2017. április
   5. ) az in vitro diagnosztikai orvostechnikai eszközökrol, valamint a 98/79/EK irányelv és a 2010/227/EU bizottsági határozat hatályon kívül helyezésérol (a továbbiakban: IVDR) elnevezésu jogszabályok szerinti gyártói megfeleloségi nyilatkozatot, és/vagy – osztályba sorolástól függoen - a kijelölt tanúsító szervezet által kiadott, érvényes CE megfeleloség értékelési tanúsítványt, figyelemmel az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2020/561 rendeletére, az orvostechnikai eszközökrol szóló (EU) 2017/745 rendeletnek a benne foglalt bizonyosrendelkezések alkalmazási idopontja tekintetében történo módosításáról, továbbá az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2022/112 rendeletére az (EU) 2017/746 rendeletnek a bizonyos in vitro diagnosztikai orvostechnikai eszközökre vonatkozó átmeneti rendelkezések és a házon belüli eszközökre vonatkozó feltételek késleltetett alkalmazása tekintetében történo módosításáról. 13. Ajánlatkéro az eljárásban alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdésének e) pontját. 14. Ajánlatkéro nem teszi lehetové a nyertes Ajánlattevo/közös Ajánlattevok számára a szerzodés teljesítése érdekében gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását. 15. További részletek az Egyéb közbeszerzési dokumentumokban (útmutató, muszaki-szakmai ajánlat adatlap, szerzodés-tervezet). 16. A teljesítés helye az Egyéb közbeszerzési dokumentumok részeként kiadott szállítási címlista szerint Magyarország területén.
5.1.12.
Conditions du marché public
Informations relatives aux délais de recours: A Kbt. 148.§ szerint.
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntobizottság
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché: Digitális Kormányzati Ügynökség Zártköruen Muködo Részvénytársaság
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntobizottság

   6.  Résultats
Valeur de tous les contrats attribués dans cet avis: 6 615 233 170,00 HUF
6.1.
Résultat – Identifiants des lots: LOT-0003
6.1.2.
Informations sur les lauréats
Lauréat:
Offre:
Identifiant de l’offre: EKR000535722023/8790
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0003
Valeur du résultat: 56 992 800,00 HUF
L’offre a été classée
Sous-traitance: not-known
La valeur de la sous-traitance est connue: non
Le pourcentage de la sous-traitance est connu: non
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: 36731-1/2023/PKF
Titre: Kiadható digitális vérnyomásméro
Date ŕ laquelle le lauréat a été choisi: 31/07/2023
Date de conclusion du marché: 28/08/2023
Information sur les fonds de l'Union européenne
Identifiant des fonds de l’UE: EFOP-1.8.22-20-2022-00002
Autres informations sur les fonds de l’UE: EFOP-1.8.22-20-2022-00002
6.1.4.
Informations statistiques:
Résumé des demandes de réexamen reçues par l’acheteur:
Nombre de plaignants0

   7.  Modification
Identifiant de la section: 626596-2023
Raison de la modification: Modifications qui ne sont pas substantielles.
Description: A Felek a Kbt. 141. § (6) bekezdésével összefüggésben rögzítik, hogy a módosítás nem lényeges. A módosítás nem olyan feltételeket határozott meg, amelyek ha szerepeltek volna a szerzodéskötést megelozo közbeszerzési eljárásban, akkor az eredetileg részt vett ajánlattevokön kívül más ajánlattevok részvételét vagy a nyertes ajánlat helyett másik ajánlat nyertességét tették volna lehetové (Kbt. 141. § (6) bekezdés a) pont). A módosítás nem érinti az alkalmassági feltételeket és az ellenértéket. Uniós, Dinamikus beszerzési rendszerben történo beszerzés lebonyolítására irányuló felhívás (EKR000535722023) II.2.7 pontja értelmében a szerzodés idotartama (a teljesítési határido) 3 hónap volt, mely az ajánlattétel során reális idotartamnak tunt, figyelembe véve a 2023.04.24-i ajánlattételi határidot. Ez a teljesítési határido az Eredeti Szerzodés megkötésének idopontjára (2023 augusztus 28.) és a projekt eredeti befejezési idopontjára (2023 október 31.) figyelemmel objektíve lehetetlen volt, mert a két idopont között 2 hónapos idotartam állt fenn. A projekt befejezési idopontjának meghosszabbításával (2023. november 30.) lehetoség nyílt arra, hogy a teljesítési határido az eredeti felhívásban közzétett teljesítési határidot biztosítsa (3 hónap). A módosítás a szerzodés gazdasági egyensúlyát a nyertes ajánlattevo javára nem változtatja meg, mert az Eredeti Szerzodésben szereplo ellenérték nem változott.
7.1.
Modification
Identifiant de la section: CON-0003
Description des modifications: Az Eredeti Szerzodés
   3.  cím (a szerzodés hatálya, a teljesítés határideje)
   3. 3 pontjának szövege: "Teljesítési határido: Eladónak a jelen szerzodésben meghatározott termékeket a jelen Szerzodés hatályba lépésétol számított 3 hónapon belül, de legkésobb 2023. október 31-ig (amelyik feltétel korábban bekövetkezik) kell átadnia.” A Felek a fenti pont helyébe a következo rendelkezést léptetik: „Teljesítési határido: az Eladónak a jelen szerzodésben meghatározott termékeket a Szerzodés hatályba lépésétol számított 3 hónapon belül, de legkésobb 2023. november 30-ig kell átadnia (amelyik feltétel korábban bekövetkezik).” A szerzodésmódosítás aláírásának dátuma 2023.10.30.

   8.  Organisations
8.1.
ORG-0003
Nom officiel: Közbeszerzési Hatóság
Numéro d’enregistrement: EKRSZ_40664534
Adresse postale: Riadó utca
   5. 
  
Ville: Budapest
Code postal: 1026
Subdivision pays (NUTS): Budapest (HU110)
Pays: Hongrie
Adresse électronique: hirdetmeny@kt.hu
Téléphone: +36 18828635
Adresse internet: https://kozbeszerzes.hu
Rôles de cette organisation
TED eSender
8.1.
ORG-0001
Nom officiel: Digitális Kormányzati Ügynökség Zártköruen Muködo Részvénytársaság
Numéro d’enregistrement: 26698180241
Adresse postale: Váci Út 37.  
Ville: Budapest
Code postal: 1134
Subdivision pays (NUTS): Budapest (HU110)
Pays: Hongrie
Point de contact: Kovács Anita
Adresse électronique: kovacs.anita@dkuzrt.hu
Téléphone: +36 308420859
Télécopieur: +36 305636003
Adresse internet: https://www.dkuzrt.hu
Rôles de cette organisation
Acheteur
Chef de groupe
Centrale d’achat qui acquiert des fournitures et/ou des services destinés ŕ d’autres acheteurs
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché
8.1.
ORG-0004
Nom officiel: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntobizottság
Numéro d’enregistrement: 15329190-2-41
Adresse postale: Riadó u. 5  
Ville: Budapest
Code postal: 1026
Subdivision pays (NUTS): Budapest (HU110)
Pays: Hongrie
Adresse électronique: dontobizottsag@kt.hu
Téléphone: +36 18828592
Télécopieur: +36 18828593
Adresse internet: https://kozbeszerzes.hu
Rôles de cette organisation
Organisation chargée des procédures de recours
8.1.
ORG-0005
Nom officiel: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntobizottság
Numéro d’enregistrement: 15329190-2-41
Adresse postale: Riadó u. 5  
Ville: Budapest
Code postal: 1026
Subdivision pays (NUTS): Budapest (HU110)
Pays: Hongrie
Adresse électronique: dontobizottsag@kt.hu
Téléphone: +36 18828592
Télécopieur: +36 18828593
Adresse internet: https://kozbeszerzes.hu
Rôles de cette organisation
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours
8.1.
ORG-0002
Nom officiel: REXTRA Kereskedelmi Korlátolt Felelosségu Társaság
Numéro d’enregistrement: 10437247241
Ville: Budapest
Code postal: 1033
Subdivision pays (NUTS): Budapest (HU110)
Pays: Hongrie
Adresse électronique: palyazat@rextra.hu
Téléphone: +3626504904
Adresse internet: https://rextra.hu
Rôles de cette organisation
SoumissionnaireChef de groupe
Lauréat de ces lotsLOT-0003
11. Informations relatives ŕ l’avis
11.1.
Informations relatives ŕ l’avis
Identifiant/version de l’avis: 7e9939ff-d5c3-4486-8883-6f97548b2db7 - 01
Type de formulaire: Modification du marché
Type d’avis: Avis de modification de marché
Date d’envoi de l’avis: 09/02/2024 15:29:20 (UTC+1)
Date d’envoi de l’avis (eSender): 08/02/2024 14:46:05 (UTC+1)
Langues dans lesquelles l’avis en question est officiellement disponible: hongrois
11.2.
Informations relatives ŕ la publication
Numéro de publication de l’avis: 92053-2024
Numéro de publication au JO S: 31/2024
Date de publication: 13/02/2024

 
 
C L A S S E    C P V
33190000 - Appareils et instruments médicaux divers