Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 14/09/2021
Date de péremption : 27/09/2021
Type de procédure : Procédure négociée
Type de document : Informations complémentaires
HONGRIE
appel-offre

Hongrie-Budapest: Cailloux pour l'empierrement des routes

2021/S 178-464681  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
14/09/2021
S178
Hongrie-Budapest: Cailloux pour l'empierrement des routes

2021/S 178-464681

Rectificatif

Avis d'information complémentaire ou avis rectificatif

Fournitures

(Supplément au Journal officiel de l'Union européenne, 2021/S 154-410226)

Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice

I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: MÁV Magyar Államvasutak Zártkör?en M?köd Részvénytársaság
Numéro national d'identification: 10856417244
Adresse postale: Könyves Kálmán Krt. 54-60.
Ville: Budapest
Code NUTS: HU1 Közép-Magyarország
Code postal: 1087
Pays: Hongrie
Point(s) de contact: Lakatos Orsolya
Courriel: lakatos.orsolya@mav.hu
Téléphone: +36 306407491
Fax: +36 15114253
Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.mavcsoport.hu

Section II: Objet

II.1)
Étendue du marché
II.1.1)
Intitulé:
Zúzottk beszerzése

Numéro de référence: EKR000948302021

II.1.2)
Code CPV principal
44113140 Cailloux pour l'empierrement des routes

II.1.3)
Type de marché
Fournitures

II.1.4)
Description succincte:
Adásvételi keretszerz?dés MÁV Zrt. vasúti pálya felújítási, karbantartási munkáihoz szükséges a m?szaki követelményeknek megfelel NZ 32/50 v > 120 km/h sebességre kiépített vágányba beépítésre alkalmas vasúti zúzottk beszerzése

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.5)
Date d'envoi du présent avis:
09/09/2021

VI.6)
Référence de l'avis original
Numéro de l'avis au JO série S: 2021/S 154-410226

Section VII: Modifications

VII.1)
Informations ŕ rectifier ou ŕ ajouter
VII.1.2)
Texte ŕ rectifier dans l'avis original
Numéro de section: IV.2.2

Endroit oů se trouve le texte ŕ rectifier: Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje, dátum, helyi id

Au lieu de:

Date: 10/09/2021

Heure locale: 10:00

Lire:

Date: 27/09/2021

Heure locale: 14:00

Numéro de section: IV.2.3

Endroit oů se trouve le texte ŕ rectifier: Felhívás megküldésének becsült dátuma

Au lieu de:

2021/11/10

Lire:

2021/11/29

Numéro de section: IV.2.7

Endroit oů se trouve le texte ŕ rectifier: Az ajánlatok felbontásának feltételei, dátum, helyi id

Au lieu de:

Date: 10/09/2021

Heure locale: 12:00

Lire:

Date: 27/09/2021

Heure locale: 16:00

VII.2)
Autres informations complémentaires:
Ajánlatkér a Kbt. 52. § (3) bekezdése alapján hosszabbítja meg a részvételi határid?t. Ajánlatkér felhívja a figyelmet, hogy az egyéb közbeszerzési dokumentumok nem módosultak.

 
 
C L A S S E    C P V
44113140 - Cailloux pour l'empierrement des routes