Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 15/09/2021
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
HONGRIE
appel-offre

Hongrie-Budapest: Équipements médicaux

2021/S 179-465816  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 15/09/2021 S179 Hongrie-Budapest: Équipements médicaux 2021/S 179-465816 Avis d'attribution de marché Résultats de la procédure de marché Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Gottsegen György Országos Kardiovaszkuláris Intézet Numéro national d'identification: 15315386243 Adresse postale: Haller Utca 29. 38288 Ville: Budapest Code NUTS: HU110 Budapest Code postal: 1096 Pays: Hongrie Point(s) de contact: Tóth Tiborné Courriel: tothne.ildiko@kardio.hu Téléphone: +36 12998155 Fax: +36 12998155 Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.gokvi.hu/
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autre type: költségvetési szerv
I.5) Activité principale Santé
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Oxigenátor és cs?készlet besz.kihely.árurakt.lét.
Numéro de référence: EKR000356932021
II.1.2) Code CPV principal 33100000 Équipements médicaux
II.1.3) Type de marché Fournitures
II.1.4) Description succincte:
Adásvételi szerz?dés kihelyezett áruraktár létesítésével oxigenátor és cs?készlet beszerzése tárgyában. A részenként el?írt mennyiségekt?l - az egységár vagy más szerz?déses feltételek módosítása nélkül - Ajánlatkér a II.2.11) pontokban jelzettek szerint (opcionális rész) eltérhet. (Kihelyezett áruraktár feltételei: - Ajánlatkér a rendszer üzemeltetéséért díjat (a felhasznált áru bruttó értékének 2,5 %-a) számol fel ajánlattev részére, - a kihelyezett áruraktár induló alapkészleteként minden méretb?l 1 havi mennyiséget köteles ajánlattev leszállítani, - a kihelyezett áruraktár els feltöltésének határideje a szerz?déskötést követ 5 munkanap, - az alapkészlet feltöltésére kéthetente 8:00-11:00 óra között kerül sor, - soron kívüli megrendelés esetén 3 munkanapon belül szállítási kötelezettség terheli ajánlattev?t, - az adásvételi és raktározási szerz?dés egymás elválaszthatatlan részei., Ajánlattev az ajánlatban nyilatkozni köteles a kihelyezett áruraktár létesítése feltételeinek elfogadásáról, valamint arról, hogy az adásvételi és a raktározási szerz?dés egymás elválaszthatatlan részei. A nyilatkozat - hiánypótlási felhívást követ - hiányában az ajánlat érvénytelen.)
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: oui
II.1.7) Valeur totale du marché (hors TVA) Valeur hors TVA: 156 968 800.00 HUF
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
1,7m2-1,9m2 membrán fel.,artériás filt.oxigenátor
Lot n 15/09/2021 S179 Hongrie-Budapest: Équipements médicaux 2021/S 179-465816 Avis d'attribution de marché Résultats de la procédure de marché Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Gottsegen György Országos Kardiovaszkuláris Intézet Numéro national d'identification: 15315386243 Adresse postale: Haller Utca 29. 38288 Ville: Budapest Code NUTS: HU110 Budapest Code postal: 1096 Pays: Hongrie Point(s) de contact: Tóth Tiborné Courriel: tothne.ildiko@kardio.hu Téléphone: +36 12998155 Fax: +36 12998155 Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.gokvi.hu/
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autre type: költségvetési szerv
I.5) Activité principale Santé
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Oxigenátor és cs?készlet besz.kihely.árurakt.lét.
Numéro de référence: EKR000356932021
II.1.2) Code CPV principal 33100000 Équipements médicaux
II.1.3) Type de marché Fournitures
II.1.4) Description succincte:
Adásvételi szerz?dés kihelyezett áruraktár létesítésével oxigenátor és cs?készlet beszerzése tárgyában. A részenként el?írt mennyiségekt?l - az egységár vagy más szerz?déses feltételek módosítása nélkül - Ajánlatkér a II.2.11) pontokban jelzettek szerint (opcionális rész) eltérhet. (Kihelyezett áruraktár feltételei: - Ajánlatkér a rendszer üzemeltetéséért díjat (a felhasznált áru bruttó értékének 2,5 %-a) számol fel ajánlattev részére, - a kihelyezett áruraktár induló alapkészleteként minden méretb?l 1 havi mennyiséget köteles ajánlattev leszállítani, - a kihelyezett áruraktár els feltöltésének határideje a szerz?déskötést követ 5 munkanap, - az alapkészlet feltöltésére kéthetente 8:00-11:00 óra között kerül sor, - soron kívüli megrendelés esetén 3 munkanapon belül szállítási kötelezettség terheli ajánlattev?t, - az adásvételi és raktározási szerz?dés egymás elválaszthatatlan részei., Ajánlattev az ajánlatban nyilatkozni köteles a kihelyezett áruraktár létesítése feltételeinek elfogadásáról, valamint arról, hogy az adásvételi és a raktározási szerz?dés egymás elválaszthatatlan részei. A nyilatkozat - hiánypótlási felhívást követ - hiányában az ajánlat érvénytelen.)
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: oui
II.1.7) Valeur totale du marché (hors TVA) Valeur hors TVA: 156 968 800.00 HUF
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
1,7m2-1,9m2 membrán fel.,artériás filt.oxigenátor
Lot nş: 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33186000 Circulation extracorporelle (CEC)
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: HU110 Budapest Lieu principal d'exécution:
1096 Budapest, Haller u. 29.
II.2.4) Description des prestations:
1,7 m2 - 1,9 m2 membrán felület?, nyitott (gravitációs), oxymodulba integrált artériás filteres oxigenátor m?szaki specifikációi, minimálkövetelmények: Membránfelület ( Membrán Surface Area, m2 ) nagysága Minimum 1,7 m2 maximum 1,9 m2 Membránfelület anyaga: Microporosus-polipropilen kapilláris(hollow fiber) membrán Membránfelület bevonata: Biocompatibilis Használat el?tt CO2 átmosást nem igényel Statikus feltölt folyadékmennyiség ( Static Primming Volume,ml): Max: 370 ml maximum 370 ml Maximális perctérfogat l/min (Max. blood FlowRate)minimum:
   7. 0 l/min, fels határ:
   8. 0 l/min Véroldali nyomásesés ( Blood side pressure drop, Hgmm) ( T:37şC, BFR:7,0 l/min) Maximum 180Hgmm Beépített artériás filter megléte O2 transzfer (Qb=5 l / min): minimum 350 ml / min CO2 transzfer (Qb=5 l / min): minimum 270 ml / min H?cserél kapacitás (Qb=4 l /min, Qw=10 l /min) minimum 0,5 Keményfalú vénás és kardiotómiás tartály gyárilag egybeépített megléte Vénás/kardiotómiás tartály leválasztható az oxigenátorról Vénás / kardiotómiás keményfalú reservoir kapacitás: Minimum 4000 ml Integrált kardiotómiás tartály filter nagysága: minimum 30 ?m , maximum 45 ?m Top inlet elrendezés megléte Vacuum asszisztált keringés(VAVD) fenntartására alkalmas legyen Az oxigenátor, a vénás és kardiotómiás egység rendelkezzen a megadott típusú és mennyiség egyidej csatlakozási lehet?séggel minimum 4 db szívó, minimum 1 db gyors feltölt?, minimum 2 db transzfúziós szerelék, minimum 1 db h?mér minimum Vent/VAVD egyidej csatlakozási lehet?ség Tartozzék az oxigenátorhoz,- artériás és vénás vérminta biztonságos nyerésére alkalmas- vérmintavev Oxigenátortartó biztosítása szívmotorok számának megfelel?en: 5+1 db mennyiségben A sterilitás id?tartama A szállítás napjától számított minimum 2 év Mennyiség: 700 db / 12 hónap A felhívás VI.3) pontja szerint benyújtandó a beszerzend áru leírása. A beszerzés tárgyának meghatározása a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdés rendelkezésének figyelembevételével történt a beszerzend termékek jellegének egyértelm meghatározása érdekében. A megnevezett termékekkel (és gyártmányokkal) egyenérték teljesítést elfogad az Ajánlatkér?. Kétség esetén az egyenérték?ség bizonyítása ajánlattev?t terheli.
II.2.5) Critčres d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
A II.2.4) pontban el?írt mennyiségekt?l - az egységár vagy más szerz?déses feltételek módosítása nélkül - Ajánlatkér plusz 20 %-kal eltérhet.
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
 
1.A II.2.5) ponthoz: A 16/2012. (II. 16.) Korm. rendelet
   6.  § (3) bekezdése alapján a legalacsonyabb ár értékelési szempontját alkalmazza Ajánlatkér?.
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
2,2m2-2,5m2 membrán fel.,artériás filt.oxigenátor
Lot nş: 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33186000 Circulation extracorporelle (CEC)
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: HU110 Budapest Lieu principal d'exécution:
1096 Budapest, Haller u. 29.
II.2.4) Description des prestations:
2,2 m2 - 2,5 m2 membrán felület?, nyitott (gravitációs) oxymodulba integrált artériás filteres oxigenátor Membránfelület ( Membrán Surface Area, m2 ) nagysága minimum 2,2 m2 maximum
   2. 5m2 Membránfelület anyaga
:
Microporosus-polipropilen kapilláris(hollow fiber) membrán Membránfelület bevonata: Biocompatibilis Használat el?tt CO2 átmosást nem igényel Statikus feltölt folyadékmennyiség (Static Primming Volume,ml) Max: 300 ml Maximális perctérfogat l/min (Max. blood FlowRate)minimum:
   7. 0 l/min, fels határ:
   8. 0 l/min Véroldali nyomásesés (Blood side pressure drop, Hgmm) ( T:37şC, BFR:7,0 l/min): Maximum 180Hgmm Beépített artériás filter megléte Integrált artériás filter nagysága: Maximum 40 ?m H?cserél kapacitás (Qb=4 l /min, Qw=10 l /min) Minimum 0,5 O2 transzfer (Qb=6 l / min) minimum 300ml / min CO2 transzfer (Qb=6 l / min) minimum 250 ml / min Keményfalú vénás és kardiotómiás tartály gyárilag egybeépített legyen Vénás/kardiotómiás tartály leválasztható legyen az oxigenátorról Vénás / kardiotómiás keményfalú reservoir kapacitás Minimum 4000 ml Integrált kardiotómiás tartály filter: 30 - 50 ?m között minimum 30 ?m maximum 50 ?m Top inlet elrendezés Vacuum asszisztált keringés(VAVD) fenntartására alkalmas legyen Az oxigenátor, a vénás és kardiotómiás egység rendelkezzen a megadott típusú és mennyiség egyidej csatlakozási lehet?séggel minimum 4 db szívó, minimum 1 db gyors feltölt?, minimum 2 db transzfúziós szerelék, minimum 1 db h?mér minimum Vent/VAVD egyidej csatlakozási lehet?ség Tartozzék az oxigenátorhoz,- artériás és vénás vérminta biztonságos nyerésére alkalmas- vérmintavev Oxigenátortartó biztosítása motorok számának megfelel?en: 5+1 db mennyiségben A sterilitás id?tartama a szállítás napjától számított: Minimum 2 év A szállítás napjától számított minimum 2 év Mennyiség: 300 db / 12 hónap A felhívás VI.3) pontja szerint benyújtandó a beszerzend áru leírása. A beszerzés tárgyának meghatározása a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdés rendelkezésének figyelembevételével történt a beszerzend termékek jellegének egyértelm meghatározása érdekében. A megnevezett termékekkel (és gyártmányokkal) egyenérték teljesítést elfogad az Ajánlatkér?. Kétség esetén az egyenérték?ség bizonyítása ajánlattev?t terheli.
II.2.5) Critčres d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
A II.2.4) pontban el?írt mennyiségekt?l - az egységár vagy más szerz?déses feltételek módosítása nélkül - Ajánlatkér plusz 20 %-kal eltérhet.
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
A II.2.5) ponthoz: A 16/2012. (II. 16.) Korm. rendelet
   6.  § (3) bekezdése alapján a legalacsonyabb ár értékelési szempontját alkalmazza Ajánlatkér?.
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Cs?készlet Adult oxygenátorhoz
Lot nş: 3
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33186000 Circulation extracorporelle (CEC)
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: HU110 Budapest Lieu principal d'exécution:
1096 Budapest, Haller u. 29.
II.2.4) Description des prestations:
Cs?készlet Adult oxygenátorhoz A teljes cs?készlet 70/Shore, A durometer, Classe Vl PVC cs biokompatibilis bevonattal rendelkezzen A közbeszerzési dokumentumok részét képezi a cs?készlet rajz (un. szettrajz), amely alapján az Eladó köteles a gyártás megkezdése el?tt egy, a gyártó cég által rajzolt szettrajzot és két darab (1 db steril - 1 db nem steril) próbaszettet ajánlatkér?nek egyeztetés céljából bemutatni. Szett tartalma: - artériás-vénás szár - f?pumpa cs (A-V) ˝-es siliconnal - szívó szárak 2 db szívófejjel - gyorsfeltölt szár m?anyag és fémt?vel - gázvezeték gázfillterrel ellátva - recirkulációs szár - asztali cs?tartó konzol - összeköt?k, nyomásmér szárak - 2 db Medex MX 960Pl Transducerhez kompatibilis, 1 db 1-es és 1 db 3 irányú csappal felszerelt nyomásmér?k megfelel méretre vágott PVC, illetve szilikon csövek gyári csatlakozások biztonsági pánttal ellátva színkódolt dugók és jelzés a csöveken (asztali csomagban is) steril, pyrogénmentes csomagolás, dobozban a szett asztali része kett?s zárócsomagolásban Mennyiség: 850 db / 12 hónap A felhívás VI.3) pontja szerint benyújtandó a beszerzend áru leírása. A beszerzés tárgyának meghatározása a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdés rendelkezésének figyelembevételével történt a beszerzend termékek jellegének egyértelm meghatározása érdekében. A megnevezett termékekkel (és gyártmányokkal) egyenérték teljesítést elfogad az Ajánlatkér?. Kétség esetén az egyenérték?ség bizonyítása ajánlattev?t terheli.
II.2.5) Critčres d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
A II.2.4) pontban el?írt mennyiségekt?l - az egységár vagy más szerz?déses feltételek módosítása nélkül - Ajánlatkér plusz 20 %-kal eltérhet.
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
A II.2.5) ponthoz: A 16/2012. (II. 16.) Korm. rendelet
   6.  § (3) bekezdése alapján a legalacsonyabb ár értékelési szempontját alkalmazza Ajánlatkér?.
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Újszülött-csecsem?-gyermek kapilláris oxi.Neonatal
Lot nş: 4
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33186000 Circulation extracorporelle (CEC)
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: HU110 Budapest Lieu principal d'exécution:
1096 Budapest, Haller u. 29.
II.2.4) Description des prestations:
Újszülött-csecsem?-gyermek kapilláris típusú oxigenátor, Neonatal m?szaki specifikációi, minimálkövetelmények: Gravitációs oxigenátor Membránfelület biocompatibilis bevonattal, microporosus-polipropilen, kapilláris (hollow fiber) membrán Membránfelület (SA, surface area) nagysága minimum 0,2 m˛, maximum 0,5 m˛ Statikus feltölt folyadékmennyiség (static priming volume) maximum 50 ml El?írt perctérfogat intervallum(recommended blood flow range) alsó értéke 0,1 l/min El?írt perctérfogat intervallum (recommended blood flow range) fels értéke minimum:0,7, maximum 1,2 l/min (el?ny a nagyobb)ÉRTÉKELÉSI SZEMPONT H?cserél teljesítmény (heat exchanger performance) minimum 0,4 O2 transzfer 0,5 l/min perctérfogatnál minimum 30ml/min CO2 transzfer 0,5 l/min perctérfogatnál minimum 30ml/min Vénás kardiotómiás keményfalú reservoir kapacitás minimum 500 ml (el?ny a nagyobb)ÉRTÉKELÉSI SZEMPONT Beépített artériás filter (igen/nem) (megléte el?ny)ÉRTÉKELÉSI SZEMPONT Integrált kardiotómiás reservoir filtere minimum 20µm, maximum 40µm VAVD-ra lehet használni Top inlet elrendezés Az oxigenátor, a vénás és kardiotómiás egység rendelkezzen a megadott típusú és mennyiség egyidej csatlakozási lehet?séggel minimum 4 db szívó, minimum 1 db gyors feltölt?, minimum 2 db transzfúziós szerelék, minimum 1 db h?mér Kompatibilis az Ajánlatkér által specifikált cs?készlethez Vérmintavev rendszer megléte Kezelhet?ség:Nem igényel CO2 átmosást Sterilitás A szállítás napjától számított minimum 2 év Oxigenátortartó biztosítása szívmotorok számának megfelel?en: 2 + 1 db mennyiségben Mennyiség: 100 db / 12 hónap A felhívás VI.3) pontja szerint benyújtandó a beszerzend áru leírása. A beszerzés tárgyának meghatározása a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdés rendelkezésének figyelembevételével történt a beszerzend termékek jellegének egyértelm meghatározása érdekében. A megnevezett termékekkel (és gyártmányokkal) egyenérték teljesítést elfogad az Ajánlatkér?. Kétség esetén az egyenérték?ség bizonyítása ajánlattev?t terheli.
II.2.5) Critčres d'attribution Critčre de qualité - Nom: El?írt perctérfogat intervallum (recommended blood flow range) fels értéke ( l/min.) minimum:0,7, maximum 1,2 l/min (el?ny a nagyobb) / Pondération: 5 Critčre de qualité - Nom: Beépített artériás filter (igen/nem) (megléte el?ny) / Pondération: 20 Critčre de qualité - Nom: Vénás kardiotómiás keményfalú reservoir kapacitás (ml) (el?ny a nagyobb) / Pondération: 5 Prix - Pondération: 70
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
A II.2.4) pontban el?írt mennyiségekt?l - az egységár vagy más szerz?déses feltételek módosítása nélkül - Ajánlatkér plusz 50 %-kal eltérhet.
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires A II.2.5) ponthoz: A
   4.  részben az elbírálás az alábbiak szerint történik: Az ajánlatok értékelési részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és fels határa valamennyi rész esetében: 0-100 pont. Értékelési módszerek: - Ár. szempont: fordított arányosítás; - Min?ségi szempont: egyenes arányosítás, kivéve Beépített artériás filter, amely esetben pontozás
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Újszülött-csecsem?-gyermek kapilláris oxi.,Infant
Lot nş: 5
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33186000 Circulation extracorporelle (CEC)
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: HU110 Budapest Lieu principal d'exécution:
1096 Budapest, Haller u. 29.
II.2.4) Description des prestations:
Újszülött-csecsem?-gyermek kapilláris típusú oxigenátor, Infant m?szaki specifikációi, minimálkövetelmények: Gravitációs oxigenátor Membránfelület biocompatibilis bevonattal, microporosus-polipropilen, kapilláris (hollow fiber) membrán Membránfelület (SA, surface area) nagysága minimum 0,5 m˛, maximum 0,8 m˛ Statikus feltölt folyadékmennyiség (static priming volume) maximum 100 ml El?írt perctérfogat intervallum(recommended blood flow range) alsó értéke 0,1 l/min El?írt perctérfogat intervallum (recommended blood flow range) fels értéke minimum 2,0 l/min H?cserél teljesítmény (heat exchanger performance) minimum 0,4 O2 transzfer 2,0 l/min perctérfogatnál minimum 120 ml/min CO2 transzfer 2,0 l/min perctérfogatnál minimum 100 ml/min Vénás kardiotómiás keményfalú reservoir kapacitás minimum 1200 ml Integrált kardiotómiás reservoir filtere minimum 20µm, maximum 40µm VAVD-ra lehet használni Top inlet elrendezés Az oxigenátor, a vénás és kardiotómiás egység rendelkezzen a megadott típusú és mennyiség egyidej csatlakozási lehet?séggel minimum 4 db szívó, minimum 1 db gyors feltölt?, minimum 2 db transzfúziós szerelék, minimum 1 db h?mér Legyen kompatibilis az Ajánlatkér által specifikált cs?készlethez. Vérmintavev rendszer megléte Kezelhet?ség: nem igényel CO2 átmosást Sterilitás A szállítás napjától számított minimum 2 év Oxigenátortartó biztosítása szívmotorok számának megfelel?en: 2 + 1 db mennyiségben Mennyiség: 120 db / 12 hónap A felhívás VI.3) pontja szerint benyújtandó a beszerzend áru leírása. A beszerzés tárgyának meghatározása a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdés rendelkezésének figyelembevételével történt a beszerzend termékek jellegének egyértelm meghatározása érdekében. A megnevezett termékekkel (és gyártmányokkal) egyenérték teljesítést elfogad az Ajánlatkér?. Kétség esetén az egyenérték?ség bizonyítása ajánlattev?t terheli.
II.2.5) Critčres d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
A II.2.4) pontban el?írt mennyiségekt?l - az egységár vagy más szerz?déses feltételek módosítása nélkül - Ajánlatkér plusz 50 %-kal eltérhet.
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
A II.2.5) ponthoz: A 16/2012. (II. 16.) Korm. rendelet
   6.  § (3) bekezdése alapján a legalacsonyabb ár értékelési szempontját alkalmazza Ajánlatkér?.
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Újszülött - csecsem?-gyermek kapill. oxi.Pediatric
Lot nş: 6
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33186000 Circulation extracorporelle (CEC)
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: HU110 Budapest Lieu principal d'exécution:
1096 Budapest, Haller u. 29.
II.2.4) Description des prestations:
Újszülött - csecsem?-gyermek kapilláris típusú oxigenátor, Pediatric m?szaki specifikációi, minimálkövetelmények: Gravitációs oxigenátor Membránfelület biocompatibilis bevonattal, microporosus-polipropilen, kapilláris (hollow fiber) membrán Membránfelület (SA, surface area) nagysága minimum 0,8 m˛, maximum 1,5 m˛ Statikus feltölt folyadékmennyiség (static priming volume) maximum 185 ml El?írt perctérfogat intervallum(recommended blood flow range) alsó értéke 0,5 l/min El?írt perctérfogat intervallum (recommended blood flow range) fels értéke minimum 4,0 l/min H?cserél teljesítmény (heat exchanger performance) minimum 0,4 O2 transzfer 4,0 l/min perctérfogatnál minimum 220 ml/min CO2 transzfer 4,0 l/min perctérfogatnál minimum 200 ml/min Vénás kardiotómiás keményfalú reservoir kapacitás minimum 2500 ml Integrált kardiotómiás reservoir filtere minimum 20µm maximum 40µm Oxigenátor ki és bemeneti csatlakozásához további 2 db Ľ" adapter VAVD-ra lehet használni Top inlet elrendezés Az oxigenátor, a vénás és kardiotómiás egység rendelkezzen a megadott típusú és mennyiség egyidej csatlakozási lehet?séggel minimum 4 db szívó, minimum 1 db gyors feltölt?, minimum 2 db transzfúziós szerelék, minimum 1 db h?mér Legyen kompatibilis az Ajánlatkér által specifikált cs?készlethez. Vérmintavev rendszer megléte Kezelhet?ség Nem igényel CO2 átmosást Sterilitás A szállítás napjától számított minimum 2 év Oxigenátortartó biztosítása szívmotorok számának megfelel?en: 2 + 1 db mennyiségben Mennyiség: 50 db / 12 hónap A felhívás VI.3) pontja szerint benyújtandó a beszerzend áru leírása. A beszerzés tárgyának meghatározása a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdés rendelkezésének figyelembevételével történt a beszerzend termékek jellegének egyértelm meghatározása érdekében. A megnevezett termékekkel (és gyártmányokkal) egyenérték teljesítést elfogad az Ajánlatkér?. Kétség esetén az egyenérték?ség bizonyítása ajánlattev?t terheli.
II.2.5) Critčres d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
A II.2.4) pontban el?írt mennyiségekt?l - az egységár vagy más szerz?déses feltételek módosítása nélkül - Ajánlatkér plusz 30 %-kal eltérhet.
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
A II.2.5) ponthoz: A 16/2012. (II. 16.) Korm. rendelet
   6.  § (3) bekezdése alapján a legalacsonyabb ár értékelési szempontját alkalmazza Ajánlatkér?.
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
ECMO-hoz Membrán oxigenátor - Neonatal-Infant
Lot nş: 7
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33186000 Circulation extracorporelle (CEC)
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: HU110 Budapest Lieu principal d'exécution:
1096 Budapest, Haller u. 29.
II.2.4) Description des prestations:
ECMO-hoz Membrán oxigenátor - Neonatal-Infant oxigenátor m?szaki specifikációi, minimálkövetelmények: 0-15 tskg betegek részére Membránfelület biocompatibilis bevonattal, szilikon lapmembrán vagy polimethilpentén-kapilláris (hollow fiber) membrán Membránfelület (SA, surface area) nagysága < 0,8 m˛ Statikus feltölt folyadékmennyiség (static priming volume) maximum 100 ml El?írt perctérfogat intervallum(recommended blood flow range) alsó értéke 0,1 l/min El?írt perctérfogat intervallum(recommended blood flow range) fels értéke minimum 2,0 l/min Véroldali nyomásesés (blood side pressure drop) T: 37±1 şC BFR 0,1-2,0 l/min véráramlás SA < 0,8 m˛ 0,5 l/min perctérfogatnál maximum 110 Hgmm H?cserél teljesítmény (heat exchanger performance) minimum 0,4 O2 transzfer 0,5 l/min perctérfogatnál minimum 25 ml/min CO2 transzfer 0,5 l/min perctérfogatnál minimum 20 ml/min Oxigenizálásra alkalmas id minimum 5 nap Top inlet elrendezés Kezelhet?ség: nem igényel CO2 átmosást. Sterilitás A szállítás napjától számított minimum 2 év Oxigenátortartó biztosítása szívmotorok számának megfelel?en: 1 db mennyiségben Mennyiség: 2 db / 12 hónap A felhívás VI.3) pontja szerint benyújtandó a beszerzend áru leírása. A beszerzés tárgyának meghatározása a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdés rendelkezésének figyelembevételével történt a beszerzend termékek jellegének egyértelm meghatározása érdekében. A megnevezett termékekkel (és gyártmányokkal) egyenérték teljesítést elfogad az Ajánlatkér?. Kétség esetén az egyenérték?ség bizonyítása ajánlattev?t terheli.
II.2.5) Critčres d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
A II.2.4) pontban el?írt mennyiségekt?l - az egységár vagy más szerz?déses feltételek módosítása nélkül - Ajánlatkér plusz 100 %-kal eltérhet.
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
A II.2.5) ponthoz: A 16/2012. (II. 16.) Korm. rendelet
   6.  § (3) bekezdése alapján a legalacsonyabb ár értékelési szempontját alkalmazza Ajánlatkér?.
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
ECMO-hoz Membrán oxigenátor - Pediatric
Lot nş: 8
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33186000 Circulation extracorporelle (CEC)
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: HU110 Budapest Lieu principal d'exécution:
1096 Budapest, Haller u. 29.
II.2.4) Description des prestations:
ECMO-hoz Membrán oxigenátor - Pediatric oxigenátor m?szaki specifikációi, minimálkövetelmények: 15-45 tskg betegek részére Membránfelület biocompatibilis bevonattal, szilikon lapmembrán vagy polimethilpentén-kapilláris (hollow fiber) membrán Membránfelület (SA, surface area) nagysága < 1,5 m˛ Statikus feltölt folyadékmennyiség (static priming volume) maximum 190 ml El?írt perctérfogat intervallum(recommended blood flow range) alsó értéke 0,3 l/min El?írt perctérfogat intervallum(recommended blood flow range) fels értéke minimum 4,0 l/min Véroldali nyomásesés (blood side pressure drop) T: 37±1 şC BFR 1,0-4,0 l/min véráramlás SA < 1,5 m˛ 4,0 l/min perctérfogatnál maximum 180 Hgmm H?cserél teljesítmény (heat exchanger performance) minimum 0,4 O2 transzfer 4,0 l/min perctérfogatnál minimum 220 ml/min CO2 transzfer 4,0 l/min perctérfogatnál minimum 150 ml/min Oxigenizálásra alkalmas id minimum 5 nap Top inlet elrendezés Kezelhet?ség: Nem igényel CO2 átmosást Sterilitás A szállítás napjától számított minimum 2 év Oxigenátortartó biztosítása szívmotorok számának megfelel?en: 1 db mennyiségben Mennyiség: 2 db / 12 hónap A felhívás VI.3) pontja szerint benyújtandó a beszerzend áru leírása. A beszerzés tárgyának meghatározása a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdés rendelkezésének figyelembevételével történt a beszerzend termékek jellegének egyértelm meghatározása érdekében. A megnevezett termékekkel (és gyártmányokkal) egyenérték teljesítést elfogad az Ajánlatkér?. Kétség esetén az egyenérték?ség bizonyítása ajánlattev?t terheli.
II.2.5) Critčres d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
A II.2.4) pontban el?írt mennyiségekt?l - az egységár vagy más szerz?déses feltételek módosítása nélkül - Ajánlatkér plusz 100 %-kal eltérhet.
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
A II.2.5) ponthoz: A 16/2012. (II. 16.) Korm. rendelet
   6.  § (3) bekezdése alapján a legalacsonyabb ár értékelési szempontját alkalmazza Ajánlatkér?.
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
ECMO-hoz Membrán oxigenátor - Adult
Lot nş: 9
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33186000 Circulation extracorporelle (CEC)
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: HU110 Budapest Lieu principal d'exécution:
1096 Budapest, Haller u. 29.
II.2.4) Description des prestations:
ECMO-hoz Membrán oxigenátor - Adult oxigenátor m?szaki specifikációi, minimálkövetelmények: 45 tskg-nál nagyobb betegek részére Membránfelület biocompatibilis bevonattal, szilikon lapmembrán vagy polimethilpentén-kapilláris (hollow fiber) membrán Membránfelület (SA, surface area) nagysága < 2,5 m˛ Statikus feltölt folyadékmennyiség (static priming volume) maximum 250 ml El?írt perctérfogat intervallum(recommended blood flow range) alsó értéke 1,0 l/min El?írt perctérfogat intervallum(recommended blood flow range) fels értéke minimum 7,0 l/min Véroldali nyomásesés (blood side pressure drop) T: 37±1 şC BFR1,0-7,0 l/min véráramlás SA < 2,5 m˛ 4,0 l/min perctérfogatnál Maximum: 200 Hgmm H?cserél teljesítmény (heat exchanger performance) minimum 0,4 O2 transzfer 4,0 l/min perctérfogatnál minimum 250 ml CO2 transzfer 4,0 l/min perctérfogatnál minimum 200 ml Oxigenizálásra alkalmas id minimum 5 nap Top inlet elrendezés Kezelhet?ség: nem igényel CO2 átmosást. Sterilitás A szállítás napjától számított minimum 2 év Oxigenátortartó biztosítása szívmotorok számának megfelel?en: 1 db mennyiségben Mennyiség: 2 db / 12 hónap A felhívás VI.3) pontja szerint benyújtandó a beszerzend áru leírása. A beszerzés tárgyának meghatározása a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdés rendelkezésének figyelembevételével történt a beszerzend termékek jellegének egyértelm meghatározása érdekében. A megnevezett termékekkel (és gyártmányokkal) egyenérték teljesítést elfogad az Ajánlatkér?. Kétség esetén az egyenérték?ség bizonyítása ajánlattev?t terheli.
II.2.5) Critčres d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
A II.2.4) pontban el?írt mennyiségekt?l - az egységár vagy más szerz?déses feltételek módosítása nélkül - Ajánlatkér plusz 100 %-kal eltérhet.
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
A II.2.5) ponthoz: A 16/2012. (II. 16.) Korm. rendelet
   6.  § (3) bekezdése alapján a legalacsonyabb ár értékelési szempontját alkalmazza Ajánlatkér?.
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Cs?készletek újszülött-csecsem?-gyermek oxi.hoz
Lot nş: 10
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33186000 Circulation extracorporelle (CEC)
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: HU110 Budapest Lieu principal d'exécution:
1096 Budapest, Haller u. 29.
II.2.4) Description des prestations:
Cs?készletek újszülött-csecsem?-gyermek oxigenátorhoz m?szaki specifikációi, minimálkövetelmények: Az oxigenátor cs?készlete rendelkezzen CE, vagy H megfelel?ségi jelöléssel ellátott termékek esetében Uniós, vagy magyar tanúsító intézet által kiállított, a megfelel?sség értékelési eljárását igazoló Megfelel?ségi Tanúsítvánnyal, vagy a fentiek hiányában érvényes NEOEMKI min?sít határozattal. A közbeszerzési dokumentumok részét képezi a cs?készlet rajz (un. szettrajz), amely alapján az Eladó köteles a szállítás megkezdése el?tt egy, a gyártó cég által rajzolt szettrajzot és egy próbaszettet az ajánlatkér?nek egyeztetés céljából bemutatni. A próbaszettek legyártása el?tt, az Eladó köteles kapcsolatba lépni az ajánlatkér?vel, mivel a legyártandó szettet a tárgyi közbeszerzés keretében kiválasztásra kerül konkrét oxigenátor típusokhoz kell adaptálni. A cs?készlet csomagolása minimum 2 évig biztosítson kell védelmet a szállítás, raktározás alatt a steril állapot meg?rzése tekintetében, ezért a cs?készlet legyen egyenként m?anyagtálba és kartondobozba helyezve. A mellékelt cs?készlet szettrajzok, az árajánlat elkészítéséhez megfelel információkat nyújtanak. Követelmény, hogy a Neonatal cs?készlet tartalmazzon külön csomagolt 3/16-1/4 LL összeköt?t, az Infant cs?készlet pedig egy külön csomagolt 1/4-1/4 LL összeköt?t. Fontos követelmény, hogy a teljes cs?készlet technikai paraméterei 70 Share A durometer, classe VI PVC legyen. Mennyiség: - 3/16-1/4 I. Neonatal 0-4 tskg beteg részére - 100 db / 12 hónap +50% opció - 1/4-1/4 II. Infant 4-10 tskg beteg részére - 120 db / 12 hónap +50% opció - 1/4-3/8 III. Pediatric I. 10-20 tskg beteg részére - 50 db / 12 hónap +30% opció - 3/8-3/8 IV. Pediatric II. 20-50 tskg beteg részére - 60 db / 12 hónap +30% opció - 3/8-1/2 V. Adult 50 tskg feletti beteg részére - 60 db / 12 hónap +30% opció A felhívás VI.3) pontja szerint benyújtandó a beszerzend áru leírása. A beszerzés tárgyának meghatározása a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdés rendelkezésének figyelembevételével történt a beszerzend termékek jellegének egyértelm meghatározása érdekében. A megnevezett termékekkel (és gyártmányokkal) egyenérték teljesítést elfogad az Ajánlatkér?. Kétség esetén az egyenérték?ség bizonyítása ajánlattev?t terheli.
II.2.5) Critčres d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
A II.2.4) pontban el?írt mennyiségekt?l - az egységár vagy más szerz?déses feltételek módosítása nélkül - Ajánlatkér a II.2.4. pontban megadott mértékben az alapmennyiségt?l eltérhet.
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
A II.2.5) ponthoz: A 16/2012. (II. 16.) Korm. rendelet
   6.  § (3) bekezdése alapján a legalacsonyabb ár értékelési szempontját alkalmazza Ajánlatkér?.
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systčme d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative ŕ la présente procédure Numéro de l'avis au JO série S: 2021/S 074-186015
IV.2.8) Informations sur l'abandon du systčme d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procédure d'appel ŕ la concurrence sous la forme d'un avis de préinformation
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nş: 1
Lot nş: 1 Intitulé:
1,7m2-1,9m2 membrán fel.,artériás filt.oxigenátor
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
07/09/2021
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 1 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 1
Le marché a été attribué ŕ un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: ReplantMed Egészségügyi Kereskedelmi és Szolgáltató Kft Numéro national d'identification: 24662064243 Adresse postale: Nándorfejérvári Utca 35.
Ville: Budapest Code NUTS: HU110 Budapest Code postal: 1119 Pays: Hongrie Courriel: kozbeszerzes@replantmed.hu Téléphone: +36 13749080 Fax: +36 12693274 Adresse internet: http://www.replant.hu
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Valeur totale du marché/du lot: 45 780 000.00 HUF
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nş: 2
Lot nş: 2 Intitulé:
2,2m2-2,5m2 membrán fel.,artériás filt.oxigenátor
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
07/09/2021
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 2 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 2
Le marché a été attribué ŕ un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Medtronic Hungária Kereskedelmi Korlátolt Felel?sség Társaság Numéro national d'identification: 12070907243 Adresse postale: Bocskai Út 134-146 Ville: Budapest Code NUTS: HU Magyarország Code postal: 1113 Pays: Hongrie Courriel: kozbeszerzes@medtronic.com Téléphone: +36 302108688 Fax: +36 18890699
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Valeur totale du marché/du lot: 19 200 000.00 HUF
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nş: 3
Lot nş: 3 Intitulé:
Cs?készlet Adult oxygenátorhoz
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
07/09/2021
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 2 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 2 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 2
Le marché a été attribué ŕ un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Planmed Keresked Kft.
Numéro national d'identification: 10820830243 Adresse postale: Kistétény Utca 16.
Ville: Budapest Code NUTS: HU110 Budapest Code postal: 1223 Pays: Hongrie Courriel: tender_elektronikus@icloud.com Téléphone: +36 202593329
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Valeur totale du marché/du lot: 46 325 000.00 HUF
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nş: 4
Lot nş: 4 Intitulé:
Újszülött-csecsem?-gyermek kapilláris oxi.Neonatal
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
07/09/2021
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 1 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 1
Le marché a été attribué ŕ un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: MEDLINES Orvostechnikai Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Numéro national d'identification: 11883524213 Adresse postale: Óvoda Utca
   7. 
Ville: Halásztelek Code NUTS: HU12 Pest Code postal: 2314 Pays: Hongrie Courriel: kozbeszerzes@medlines.hu Téléphone: +36 24474402 Fax: +36 24474416
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Valeur totale du marché/du lot: 12 240 000.00 HUF
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nş: 5
Lot nş: 5 Intitulé:
Újszülött-csecsem?-gyermek kapilláris oxi.,Infant
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
07/09/2021
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 1 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 1
Le marché a été attribué ŕ un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: ReplantMed Egészségügyi Kereskedelmi és Szolgáltató Kft Numéro national d'identification: 24662064243 Adresse postale: Nándorfejérvári Utca 35.
Ville: Budapest Code NUTS: HU110 Budapest Code postal: 1119 Pays: Hongrie Courriel: kozbeszerzes@replantmed.hu Téléphone: +36 13749080 Fax: +36 12693274 Adresse internet: http://www.replant.hu
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Valeur totale du marché/du lot: 9 960 000.00 HUF
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nş: 6
Lot nş: 6 Intitulé:
Újszülött - csecsem?-gyermek kapill. oxi.Pediatric
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
07/09/2021
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 1 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 1
Le marché a été attribué ŕ un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: MEDLINES Orvostechnikai Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Numéro national d'identification: 11883524213 Adresse postale: Óvoda Utca
   7. 
Ville: Halásztelek Code NUTS: HU12 Pest Code postal: 2314 Pays: Hongrie Courriel: kozbeszerzes@medlines.hu Téléphone: +36 24474402 Fax: +36 24474416
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Valeur totale du marché/du lot: 6 110 000.00 HUF
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nş: 7
Lot nş: 7 Intitulé:
ECMO-hoz Membrán oxigenátor - Neonatal-Infant
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
07/09/2021
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 1 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 1
Le marché a été attribué ŕ un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Planmed Keresked Kft.
Numéro national d'identification: 10820830243 Adresse postale: Kistétény Utca 16.
Ville: Budapest Code NUTS: HU110 Budapest Code postal: 1223 Pays: Hongrie Courriel: tender_elektronikus@icloud.com Téléphone: +36 202593329
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Valeur totale du marché/du lot: 608 400.00 HUF
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nş: 8
Lot nş: 8 Intitulé:
ECMO-hoz Membrán oxigenátor - Pediatric
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
07/09/2021
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 1 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 1
Le marché a été attribué ŕ un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Planmed Keresked Kft.
Numéro national d'identification: 10820830243 Adresse postale: Kistétény Utca 16.
Ville: Budapest Code NUTS: HU110 Budapest Code postal: 1223 Pays: Hongrie Courriel: tender_elektronikus@icloud.com Téléphone: +36 202593329
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Valeur totale du marché/du lot: 557 700.00 HUF
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nş: 9
Lot nş: 9 Intitulé:
ECMO-hoz Membrán oxigenátor - Adult
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
07/09/2021
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 1 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 1
Le marché a été attribué ŕ un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Planmed Keresked Kft.
Numéro national d'identification: 10820830243 Adresse postale: Kistétény Utca 16.
Ville: Budapest Code NUTS: HU110 Budapest Code postal: 1223 Pays: Hongrie Courriel: tender_elektronikus@icloud.com Téléphone: +36 202593329
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Valeur totale du marché/du lot: 570 000.00 HUF
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nş: 10
Lot nş: 10 Intitulé:
Cs?készletek újszülött-csecsem?-gyermek oxi.hoz
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
07/09/2021
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 2 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 2 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 2
Le marché a été attribué ŕ un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Planmed Keresked Kft.
Numéro national d'identification: 10820830243 Adresse postale: Kistétény Utca 16.
Ville: Budapest Code NUTS: HU110 Budapest Code postal: 1223 Pays: Hongrie Courriel: tender_elektronikus@icloud.com Téléphone: +36 202593329
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Valeur totale du marché/du lot: 15 617 700.00 HUF
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
ReplantMed Egészségügyi Kereskedelmi és Szolgáltató Kft (Középvállalkozás) Székhely: 1119 Budapest, Nándorfejérvári Utca 35. Adószám: 24662064-2-43 Ajánlatot tett:
   1. ;
   3. ;
   5. ; 10. rész MEDLINES Orvostechnikai Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (Kisvállalkozás) Székhely: 2314 Halásztelek, Óvoda Utca
   7.  Adószám: 11883524-2-13 Ajánlatot tett:
   2. ;
   4. ;
   6.  rész Medtronic Hungária Kereskedelmi Korlátolt Felel?sség Társaság (Nem tartozik a törvény hatálya alá (a kis- és középvállalkozásokról, fejl?désük támogatásáról szóló törvény szerint)) Székhely: 1113 Budapest, Bocskai Út 134-146 Adószám: 12070907-2-43 Ajánlatot tett:
   2.  rész Planmed Keresked Kft. (Mikrovállalkozás) Székhely: 1223 Budapest, Kistétény Utca 16. Adószám: 10820830-2-43 Ajánlatot tett:
   3. ;
   7. ;
   8. ;
   9. ; 10. rész
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Dönt?bizottság Adresse postale: Riadó u. 5 Ville: Budapest Code postal: 1026 Pays: Hongrie Courriel: dontobizottsag@kt.hu Téléphone: +36 18828592 Fax: +36 18828593
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
A Kbt. 148. § (3) bekezdése alapján a kérelem - a (4)-(5) bekezdés szerinti eltéréssel - a jogsértésnek a kérelmez tudomására jutásától számított tizenöt napon belül, a közbeszerzési eljárást lezáró jogsért döntés esetében pedig a jogsértésnek a kérelmez tudomására jutásától számított tíz napon belül nyújtható be. A jogsértés megtörténtét?l számított kilencven napon túl kérelmet el?terjeszteni nem lehet.
VI.4.4) Service auprčs duquel des renseignements peuvent ętre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Dönt?bizottság Adresse postale: Riadó u. 5 Ville: Budapest Code postal: 1026 Pays: Hongrie Courriel: dontobizottsag@kt.hu Téléphone: +36 18828592 Fax: +36 18828593
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
10/09/2021
 
 
C L A S S E    C P V
33100000 - Équipements médicaux 
33186000 - Circulation extracorporelle (CEC)