Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 07/04/2020
Date de péremption : 04/05/2020
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Informations complémentaires
HONGRIE
appel-offre

Hongrie-Budapest: Matériel et fournitures informatiques

2020/S 69-164046  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
07/04/2020
S69
Fournitures - Informations complémentaires - Procédure ouverte
Hongrie-Budapest: Matériel et fournitures informatiques

2020/S 069-164046

Rectificatif

Avis d'information complémentaire ou avis rectificatif

Fournitures

(Supplément au Journal officiel de l'Union européenne, 2020/S 005-006190)

Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice

I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: Digitális Kormányzati Ügynökség Zártkör?en M?köd Részvénytársaság
Numéro national d'identification: EKRSZ_44899914
Adresse postale: Váci út 37.
Ville: Budapest
Code NUTS: HU110
Code postal: 1134
Pays: Hongrie
Point(s) de contact: Horváth Kornél Viktor
Courriel: horvath.kornel@dkuzrt.hu
Téléphone: +36 301578872
Fax: +36 305636003 Adresse(s) internet: Adresse principale: http://www.dkuzrt.hu

http://www.dkuzrt.hu
Section II: Objet

II.1)
Étendue du marché
II.1.1)
Intitulé:
Kliens oldali IT eszközök beszerzése (SZGR)

Numéro de référence: EKR001598812019

II.1.2)
Code CPV principal
30200000

II.1.3)
Type de marché
Fournitures

II.1.4)
Description succincte:
Keretmegállapodás megkötésére irányuló közbeszerzési eljárás a Nemzeti Hírközlési és Informatikai Tanácsról, valamint a Digitális Kormányzati Ügynökség Zártkör?en M?köd Részvénytársaság és a kormányzati informatikai beszerzések központosított közbeszerzési rendszerér?l szóló 301/2018 (XII.27.) Korm. rendelet hatálya szerinti szervezetek részére kliens oldali informatikai eszközök biztosítása céljából az
   1.  közbeszerzési részben 16 féle, mindösszesen 240 000 darabos alaptermék és önállóan rendelhet tartozék, a
   2.  közbeszerzési részben 37-féle, összesen 200 000 darabos alaptermék és önállóan rendelhet tartozék vonatkozásában. Az egyes közbeszerzési részek eredményeként kötend keretmegállapodásokban el?irányozott teljes mennyiségeket a fentiek szerinti összesített keretmennyiségek képezik.

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.5)
Date d'envoi du présent avis:
03/04/2020

VI.6)
Référence de l'avis original
Numéro de l'avis au JO série S: 2020/S 005-006190

Section VII: Modifications

VII.1)
Informations ŕ rectifier ou ŕ ajouter
VII.1.2)
Texte ŕ rectifier dans l'avis original
Numéro de section: IV.2.2

Endroit oů se trouve le texte ŕ rectifier: Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje

Au lieu de:

Date: 08/04/2020

Heure locale: 10:00

Lire:

Date: 04/05/2020

Heure locale: 10:00

Numéro de section: IV.2.7

Endroit oů se trouve le texte ŕ rectifier: Bontás dátuma

Au lieu de:

Date: 08/04/2020

Heure locale: 12:00

Lire:

Date: 04/05/2020

Heure locale: 12:00

VII.2)
Autres informations complémentaires:
 
 
C L A S S E    C P V
30200000 - Matériel et fournitures informatiques 
72500000 - Services informatiques