Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 07/07/2020
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Modification d'un marché /d'une concession en cours
HONGRIE
appel-offre

Hongrie-Budapest: Services d'assistance relative aux logiciels

2020/S 129-317446  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 07/07/2020 S129 Services - Modification d'un marché /d'une concession en cours - Procédure ouverte Hongrie-Budapest: Services d'assistance relative aux logiciels 2020/S 129-317446 Avis de modification Modification d'un contrat/d'une concession en cours
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Digitális Kormányzati Ügynökség Zártkör?en M?köd Részvénytársaság Numéro national d'identification: EKRSZ_44899914 Adresse postale: Váci út 37.
Ville: Budapest Code NUTS: HU110 Budapest Code postal: 1134 Pays: Hongrie Point(s) de contact: Orosz Endre Tibor Courriel: orosz.endre@dkuzrt.hu Téléphone: +36 302286528 Fax: +36 305636003 Adresse(s) internet: Adresse principale: http://www.dkuzrt.hu http://www.dkuzrt.hu
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Meglév IBM licencek terméktámogatása (ISUP20) Numéro de référence: EKR001631212019
II.1.2) Code CPV principal 72261000 Services d'assistance relative aux logiciels
II.1.3) Type de marché Services
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Meglév IBM licencek terméktámogatása (ISUP2020)
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 72261000 Services d'assistance relative aux logiciels 72260000 Services relatifs aux logiciels 72266000 Services de conseil en logiciels
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: HU MAGYARORSZÁG Lieu principal d'exécution:
Magyarország, az Érintett Szervezetek székhelyei, telephelyei, illetve az általuk kijelölt magyarországi teljesítési helyek.
II.2.4) Description du contrat au moment de la conclusion du contrat:
 
1.IBM szoftverlicencekhez kapcsolódó emelt szint konzultációs és gyártói - vagy azzal egyenérték - terméktámogatási szolgáltatások nyújtására vonatkozó 1 db ellátási csomag, a m?szaki leírásban el?írtak és az ajánlatkér (továbbiakban: AK) által rendelkezésre bocsátott közbeszerzési dokumentumok (s annak részét képez .XLSX fájl) szerint (keretösszeg: 2 000 000 000 Ft). A Kbt.
   3.  § 18. pontja szerinti értelmez rendelkezéssel összhangban a mennyiség a KM megkötésére irányuló jelen eljárásban a keretösszeggel jellemezhet?. (A KM megkötését követ?en megvalósításra kerül egyedi beszerzések konkrét mennyisége a verseny újranyitások során kerül meghatározásra.) A KM megkötésére irányuló eljárásban valamennyi (940 db) árlista sorra kötelez az ajánlattétel. A megajánlott szupport szolgáltatások keretében biztosítani kell azt, hogy az emelt szint szolgáltatásnyújtás körében olyan javítások is elvégezhet?ek legyenek, amelyek csak a vonatkozó IBM forráskód módosításával valósíthatók meg. Értsd: a forráskód elérhet?ségi jognak biztosítottnak kell lennie.
   2.  Az eljárás több ajánlattev?vel történ keretmegállapodás megkötésére irányul. [Kbt.104.§ (3)] Az egyedi szerz?dések megkötésére a Kbt.105.§ (2) bek.c) pontja szerint kerülhet sor.
   3.  A szolgáltatás igénybevételéhez az adott Érintett Szervezetnek alap Passport Advantage vagy Passport Advantage Express licenccel kell rendelkeznie. A keretmegállapodás alapján nem történhet alkalmazásfejlesztés, tekintettel arra, hogy jelen közbeszerzési eljárásnak az nem tárgya.
II.2.7) Durée du marché, accord-cadre, systčme d'acquisition dynamique ou concession Durée en mois: 12
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: oui Identification du projet:
A keretmegállapodásos eljárás
   2.  részében lefolytatott eljárások esetében az Érintett Szervezet köteles a
   2.  részt megindító ajánlattételi felhívásban megjelölni az uniós projektre vagy programra vonatkozó adatokat.
 
 
Section IV: Procédure
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Avis d'attribution de marché relatif au présent marché Numéro de l'avis au JO série S: 2020/S 125-306829
 
 
Section V: Attribution du marché/de la concession
Marché nş: DKÜ-KM-3-2020 Intitulé:
Meglév IBM licencek terméktámogatása (ISUP2020)
V.2) Attribution du marché/de la concession
V.2.1) Date de la conclusion du marché/de la décision d'attribution de la concession:
26/06/2020
V.2.2) Informations sur les offres
Le marché/la concession a été attribué(e) ŕ un groupement d'opérateurs économiques: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Nom officiel: Inter-Computer-Informatika Számítástechnikai és Kereskedelmi Zártkör?en M?köd Részvénytársaság Numéro national d'identification: EKRSZ_17339393 Adresse postale: Gombocz Zoltán Utca 12. fszt.
   1. 
Ville: Budapest Code NUTS: HU110 Budapest Code postal: 1118 Pays: Hongrie Courriel: projektiroda@intercomputer.hu Téléphone: +36 14113720 Fax: +36 14113749 Adresse internet: http://www.intercomputer.hu http://www.intercomputer.hu
Le titulaire/concessionnaire est une PME: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Nom officiel: E-ZumIT Kft.
Numéro national d'identification: EKRSZ_88871112 Adresse postale: Vadász Utca 6 Ville: Pécel Code NUTS: HU110 Budapest Code postal: 2119 Pays: Hongrie Courriel: office@ezumit.hu Téléphone: +36 17805099 Fax: +36 17807274 Adresse internet: http://www.ezumit.hu http://www.ezumit.hu
Le titulaire/concessionnaire est une PME: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Nom officiel: UniOffice Rendszerház Számítástechnikai, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Numéro national d'identification: EKRSZ_37537700 Adresse postale: Kende Utca
   3. 
Ville: Budapest Code NUTS: HU110 Budapest Code postal: 1111 Pays: Hongrie Courriel: szonda_laszlo@unioffice.hu Téléphone: +36 308309901 Adresse internet: http://www.unioffice.hu http://www.unioffice.hu
Le titulaire/concessionnaire est une PME: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Nom officiel: FORNAX SI Nagyvállalati Megoldások Korlátolt Felel?sség Társaság Numéro national d'identification: EKRSZ_16011553 Adresse postale: Táltos Utca 1 Ville: Budapest Code NUTS: HU MAGYARORSZÁG Code postal: 1123 Pays: Hongrie Courriel: kozbeszerzes@fornax.hu Téléphone: +36 704573084 Fax: +36 14673000 Adresse internet: http://www.fornaxsi.hu http://www.fornaxsi.hu
Le titulaire/concessionnaire est une PME: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Nom officiel: WSH Számítástechnikai, Oktató és Szolgáltató Korlátolt Felel?sség Társaság Numéro national d'identification: EKRSZ_94337251 Adresse postale: Budafoki Út 97.
Ville: Budapest Code NUTS: HU110 Budapest Code postal: 1117 Pays: Hongrie Courriel: kozbeszerzes@wsh.hu Téléphone: +36 13539800 Fax: +36 13539798 Adresse internet: http://www.wsh.hu http://www.wsh.hu
Le titulaire/concessionnaire est une PME: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Nom officiel: Business Process Consulting Informatikai és Üzleti Tanácsadó Zártkör?en M?köd Részvénytársaság Numéro national d'identification: EKRSZ_24088402 Adresse postale: Déva Utca 26-28.
Ville: Budapest Code NUTS: HU110 Budapest Code postal: 1134 Pays: Hongrie Courriel: nemeth.rajmund@bpc.hu Téléphone: +36 305162999 Adresse internet: http://www.bpc.hu http://www.bpc.hu
Le titulaire/concessionnaire est une PME: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Nom officiel: TIGRA Computer- és Irodatechnikai Korlátolt Felel?sség Társaság Numéro national d'identification: EKRSZ_29138706 Adresse postale: Török?r Utca
   2. 
Ville: Budapest Code NUTS: HU110 Budapest Code postal: 1145 Pays: Hongrie Courriel: kozbeszerzes@tigra.hu Téléphone: +36 16663700 Fax: +36 16663799 Adresse internet: http://www.tigra.hu/ http://www.tigra.hu/
Le titulaire/concessionnaire est une PME: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Nom officiel: VIR Vezet?i Információs Rendszerek Szolgáltató Zrt.
Numéro national d'identification: EKRSZ_49948950 Adresse postale: Budafoki Út 15. IV.em 2/B Ville: Budapest Code NUTS: HU MAGYARORSZÁG Code postal: 1111 Pays: Hongrie Courriel: kozbeszerzes@virzrt.hu Téléphone: +36 208235807 Fax: +36 17001511 Adresse internet: http://www.virzrt.hu http://www.virzrt.hu
Le titulaire/concessionnaire est une PME: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Nom officiel: Poli Computer PC Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felel?sség Társaság Numéro national d'identification: EKRSZ_94534496 Adresse postale: Liget Utca 3 Ville: Rád Code NUTS: HU120 Pest Code postal: 2613 Pays: Hongrie Courriel: kozbeszerzes@policomputer.hu Téléphone: +36 13540898 Fax: +36 13540899 Adresse internet: http://www.policomputer.hu/ http://www.policomputer.hu/
Le titulaire/concessionnaire est une PME: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Nom officiel: IT-CM Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Numéro national d'identification: EKRSZ_44878425 Adresse postale: Sáfrány Utca
   5. 
Ville: Budapest Code NUTS: HU110 Budapest Code postal: 1116 Pays: Hongrie Courriel: sales@itcm.hu Téléphone: +36 204881014
Le titulaire/concessionnaire est une PME: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Nom officiel: TRACO Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkör?en M?köd Részvénytársaság Numéro national d'identification: EKRSZ_79294630 Adresse postale: Máriássy Utca
   7. 
Ville: Budapest Code NUTS: HU110 Budapest Code postal: 1095 Pays: Hongrie Courriel: kozbeszerzes@traco.hu Téléphone: +36 18899300 Fax: +36 18899301 Adresse internet: http://www.traco.hu http://www.traco.hu
Le titulaire/concessionnaire est une PME: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Nom officiel: Noreg Információvédelmi Kft.
Numéro national d'identification: EKRSZ_25560813 Adresse postale: Rétköz utca 5 Ville: Budapest Code NUTS: HU110 Budapest Code postal: 1118 Pays: Hongrie Courriel: peter.bednarik@noreg.hu Téléphone: +36 14386380
Le titulaire/concessionnaire est une PME: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Nom officiel: NETvisor Informatikai és Kommunikációs Zártkör?en m?köd Részvénytársaság Numéro national d'identification: EKRSZ_82798950 Adresse postale: Petzvál József Utca 56.
Ville: Budapest Code NUTS: HU110 Budapest Code postal: 1119 Pays: Hongrie Courriel: kozbeszerzes@netvisor.hu Téléphone: +36 13712700 Fax: +36 12041664 Adresse internet: http://www.netvisor.hu http://www.netvisor.hu
Le titulaire/concessionnaire est une PME: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Nom officiel: T-Systems Magyarország Zártkör?en M?köd Részvénytársaság Numéro national d'identification: EKRSZ_12541232 Adresse postale: Könyves Kálmán Körút 36.
Ville: Budapest Code NUTS: HU110 Budapest Code postal: 1097 Pays: Hongrie Courriel: tenderiroda@t-systems.hu Téléphone: +36 303519110 Fax: +36 14521297 Adresse internet: http://www.t-systems.hu http://www.t-systems.hu
Le titulaire/concessionnaire est une PME: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Nom officiel: Spirity Enterprise Zártkör?en M?köd Részvénytársaság Numéro national d'identification: EKRSZ_45436910 Adresse postale: Október huszonharmadika Utca 8-10 Ville: Budapest Code NUTS: HU MAGYARORSZÁG Code postal: 1117 Pays: Hongrie Courriel: eva.szunomar@spirity.hu Téléphone: +36 706000200 Adresse internet: http://www.spirity.hu http://www.spirity.hu
Le titulaire/concessionnaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot/de la concession (au moment de la conclusion du contrat;hors TVA) Valeur totale du marché: 2 000 000 000.00 HUF
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
A keretmegállapodás megkötésére két nyertes közös ajánlattev?vel került sor. A két nyertes közös ajánlattev neve, címe adószáma:
   1.  VIR Vezet?i Információs Rendszerek Zrt. (1111 Budapest, Budafoki út 15.
   4.  em. 2/B.; 23477827-2-43), T-Systems MAGYARORSZÁG Zrt. (1097 Budapest, Könyves Kálmán körút 36.; 12928099-2-44), NETvisor Zrt. (1119 Budapest, Petzvál József u 56.; 14023059-2-43), Spirity Enterprise Zrt. (1117 Budapest, Október huszonharmadika utca 8-10.; 26633710-2-43), NOREG Kft. (1118 Budapest, Rétköz utca
   5. ; 12395183-2-43), Poli Computer PC Kft. (2613 Rád, Liget utca
   3. ; 11820534-2-13), IT-CM Kft. (1116 Budapest, Sáfrány utca
   5. ; 12038208-2-43), TRACO Zrt. (1095 Budapest, Máriássy utca
   7. ; 11856403-2-43) közös ajánlattev?.
   2.  Inter-Computer-Informatika Zrt. (1118 Budapest, Gombocz Zoltán utca 12. fszt.
   1. ; 12857074-2-43), TIGRA Kft. (1145 Budapest, Török?r utca
   2. ; 12218778-2-42), Business Process Consulting Zrt. (1134 Budapest, Dévai u 26-28.; 14026708-2-41), WSH Kft. (1117 Budapest, Budafoki út 97.; 12048898-2-43), FORNAX SI Kft. (1123 Budapest, Táltos utca
   1. ; 24278353-2-43), UNIOFFICE Rendszerház Kft. (1111 Budapest, Kende u.
   3. ; 10748743-2-43), E-ZumIT Kft. (2119 Pécel, Vadász utca
   6. ; 23085668-2-13) közös ajánlattev?. A szerz?dés módosítás id?pontja: 2020.06.26. (Lásd: VII.2.1))
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Dönt?bizottság Adresse postale: Riadó u.
   5. 
Ville: Budapest Code postal: 1026 Pays: Hongrie Courriel: dontobizottsag@kt.hu Téléphone: +36 18828592 Fax: +36 18828593
VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
A Kbt. 148. § szerint. Amennyiben az ajánlattev úgy véli, hogy hivatali visszásságra került sor, panaszt tehet az európai ombudsmannál attól a naptól számított 2 éven belül, hogy a panaszra okot adó tényr?l tudomást szerzett (lásd a http://www.ombudsman.europa.eu oldalon). A benyújtott panasz nem eredményezi sem a fellebbezési id?szak meghosszabbítását, sem új id?szak megnyitását. http://www.ombudsman.europa.eu
VI.4.4) Service auprčs duquel des renseignements peuvent ętre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Dönt?bizottság Adresse postale: Riadó u.
   5. 
Ville: Budapest Code postal: 1026 Pays: Hongrie Courriel: dontobizottsag@kt.hu Téléphone: +36 18828592 Fax: +36 18828593
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
02/07/2020
 
 
Section VII: Modifications du contrat/de la concession
VII.1) Description du contrat aprčs les modifications
VII.1.1) Code CPV principal 72261000 Services d'assistance relative aux logiciels
VII.1.2) Code(s) CPV additionnel(s) 72261000 Services d'assistance relative aux logiciels 72260000 Services relatifs aux logiciels 72266000 Services de conseil en logiciels
VII.1.3) Lieu d'exécution Code NUTS: HU MAGYARORSZÁG Lieu principal d'exécution:
Magyarország, az Érintett Szervezetek székhelyei, telephelyei, illetve az általuk kijelölt magyarországi teljesítési helyek.
VII.1.4) Description des prestations:
IBM szoftverlicencekhez kapcsolódó emelt szint konzultációs és gyártói - vagy azzal egyenérték - terméktámogatási szolgáltatások nyújtására vonatkozó 1 db ellátási csomag, a m?szaki leírásban el?írtak és az ajánlatkér (továbbiakban: AK) által rendelkezésre bocsátott közbeszerzési dokumentumok (s annak részét képez .XLSX fájl) szerint (keretösszeg: 2 000 000 000 Ft). A Kbt.
   3.  § 18. pontja szerinti értelmez rendelkezéssel összhangban a mennyiség a KM megkötésére irányuló jelen eljárásban a keretösszeggel jellemezhet?. (A KM megkötését követ?en megvalósításra kerül egyedi beszerzések konkrét mennyisége a verseny újranyitások során kerül meghatározásra.) A KM megkötésére irányuló eljárásban valamennyi (940 db) árlista sorra kötelez az ajánlattétel. A megajánlott szupport szolgáltatások keretében biztosítani kell azt, hogy az emelt szint szolgáltatásnyújtás körében olyan javítások is elvégezhet?ek legyenek, amelyek csak a vonatkozó IBM forráskód módosításával valósíthatók meg. Értsd: a forráskód elérhet?ségi jognak biztosítottnak kell lennie.
   2.  Az eljárás több ajánlattev?vel történ keretmegállapodás megkötésére irányul. [Kbt.104.§ (3)] Az egyedi szerz?dések megkötésére a Kbt.105.§ (2) bek.c) pontja szerint kerülhet sor.
   3.  A szolgáltatás igénybevételéhez az adott Érintett Szervezetnek alap Passport Advantage vagy Passport Advantage Express licenccel kell rendelkeznie. A keretmegállapodás alapján nem történhet alkalmazásfejlesztés, tekintettel arra, hogy jelen közbeszerzési eljárásnak az nem tárgya.
VII.1.5) Durée du marché, accord-cadre, systčme d'acquisition dynamique ou concession Durée en jours: 12
VII.1.6) Informations sur le montant du marché/du lot/de la concession (hors TVA) Valeur totale du marché/du lot/de la concession: 2 000 000 000.00 HUF
VII.1.7) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Nom officiel: E-ZumIT Kft.
Numéro national d'identification: EKRSZ_88871112 Adresse postale: Vadász Utca 6 Ville: Pécel Code NUTS: HU110 Budapest Code postal: 2119 Pays: Hongrie Courriel: office@ezumit.hu Téléphone: +36 17805099 Fax: +36 17807274 Adresse internet: http://www.ezumit.hu http://www.ezumit.hu
Le titulaire/concessionnaire est une PME: oui
VII.1.7) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Nom officiel: UniOffice Rendszerház Számítástechnikai, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Numéro national d'identification: EKRSZ_37537700 Adresse postale: Kende Utca
   3. 
Ville: Budapest Code NUTS: HU110 Budapest Code postal: 1111 Pays: Hongrie Courriel: szonda_laszlo@unioffice.hu Téléphone: +36 308309901 Adresse internet: http://www.unioffice.hu http://www.unioffice.hu
Le titulaire/concessionnaire est une PME: oui
VII.1.7) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Nom officiel: FORNAX SI Nagyvállalati Megoldások Korlátolt Felel?sség Társaság Numéro national d'identification: EKRSZ_16011553 Adresse postale: Táltos Utca 1 Ville: Budapest Code NUTS: HU MAGYARORSZÁG Code postal: 1123 Pays: Hongrie Courriel: kozbeszerzes@fornax.hu Téléphone: +36 704573084 Fax: +36 14673000 Adresse internet: http://www.fornaxsi.hu http://www.fornaxsi.hu
Le titulaire/concessionnaire est une PME: oui
VII.1.7) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Nom officiel: WSH Számítástechnikai, Oktató és Szolgáltató Korlátolt Felel?sség Társaság Numéro national d'identification: EKRSZ_94337251 Adresse postale: Budafoki Út 97.
Ville: Budapest Code NUTS: HU110 Budapest Code postal: 1117 Pays: Hongrie Courriel: kozbeszerzes@wsh.hu Téléphone: +36 13539800 Fax: +36 13539798 Adresse internet: http://www.wsh.hu http://www.wsh.hu
Le titulaire/concessionnaire est une PME: oui
VII.1.7) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Nom officiel: Business Process Consulting Informatikai és Üzleti Tanácsadó Zártkör?en M?köd Részvénytársaság Numéro national d'identification: EKRSZ_24088402 Adresse postale: Déva Utca 26-28.
Ville: Budapest Code NUTS: HU110 Budapest Code postal: 1134 Pays: Hongrie Courriel: nemeth.rajmund@bpc.hu Téléphone: +36 305162999 Adresse internet: http://www.bpc.hu http://www.bpc.hu
Le titulaire/concessionnaire est une PME: oui
VII.1.7) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Nom officiel: TIGRA Computer- és Irodatechnikai Korlátolt Felel?sség Társaság Numéro national d'identification: EKRSZ_29138706 Adresse postale: Török?r Utca
   2. 
Ville: Budapest Code NUTS: HU110 Budapest Code postal: 1145 Pays: Hongrie Courriel: kozbeszerzes@tigra.hu Téléphone: +36 16663700 Fax: +36 16663799 Adresse internet: http://www.tigra.hu/ http://www.tigra.hu/
Le titulaire/concessionnaire est une PME: oui
VII.1.7) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Nom officiel: Inter-Computer-Informatika Számítástechnikai és Kereskedelmi Zártkör?en M?köd Részvénytársaság Numéro national d'identification: EKRSZ_17339393 Adresse postale: Gombocz Zoltán Utca 12. fszt.
   1. 
Ville: Budapest Code NUTS: HU110 Budapest Code postal: 1118 Pays: Hongrie Courriel: projektiroda@intercomputer.hu Téléphone: +36 14113720 Fax: +36 14113749 Adresse internet: http://www.intercomputer.hu http://www.intercomputer.hu
Le titulaire/concessionnaire est une PME: oui
VII.1.7) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Nom officiel: Poli Computer PC Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felel?sség Társaság Numéro national d'identification: EKRSZ_94534496 Adresse postale: Liget Utca 3 Ville: Rád Code NUTS: HU120 Pest Code postal: 2613 Pays: Hongrie Courriel: kozbeszerzes@policomputer.hu Téléphone: +36 13540898 Fax: +36 13540899 Adresse internet: http://www.policomputer.hu/ http://www.policomputer.hu/
Le titulaire/concessionnaire est une PME: oui
VII.1.7) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Nom officiel: IT-CM Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Numéro national d'identification: EKRSZ_44878425 Adresse postale: Sáfrány Utca
   5. 
Ville: Budapest Code NUTS: HU110 Budapest Code postal: 1116 Pays: Hongrie Courriel: sales@itcm.hu Téléphone: +36 204881014
Le titulaire/concessionnaire est une PME: oui
VII.1.7) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Nom officiel: TRACO Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkör?en M?köd Részvénytársaság Numéro national d'identification: EKRSZ_79294630 Adresse postale: Máriássy Utca
   7. 
Ville: Budapest Code NUTS: HU110 Budapest Code postal: 1095 Pays: Hongrie Courriel: kozbeszerzes@traco.hu Téléphone: +36 18899300 Fax: +36 18899301 Adresse internet: http://www.traco.hu http://www.traco.hu
Le titulaire/concessionnaire est une PME: oui
VII.1.7) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Nom officiel: Noreg Információvédelmi Kft.
Numéro national d'identification: EKRSZ_25560813 Adresse postale: Rétköz utca 5 Ville: Budapest Code NUTS: HU110 Budapest Code postal: 1118 Pays: Hongrie Courriel: peter.bednarik@noreg.hu Téléphone: +36 14386380
Le titulaire/concessionnaire est une PME: oui
VII.1.7) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Nom officiel: NETvisor Informatikai és Kommunikációs Zártkör?en m?köd Részvénytársaság Numéro national d'identification: EKRSZ_82798950 Adresse postale: Petzvál József Utca 56.
Ville: Budapest Code NUTS: HU110 Budapest Code postal: 1119 Pays: Hongrie Courriel: kozbeszerzes@netvisor.hu Téléphone: +36 13712700 Fax: +36 12041664 Adresse internet: http://www.netvisor.hu http://www.netvisor.hu
Le titulaire/concessionnaire est une PME: oui
VII.1.7) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Nom officiel: T-Systems Magyarország Zártkör?en M?köd Részvénytársaság Numéro national d'identification: EKRSZ_12541232 Adresse postale: Könyves Kálmán Körút 36.
Ville: Budapest Code NUTS: HU110 Budapest Code postal: 1097 Pays: Hongrie Courriel: tenderiroda@t-systems.hu Téléphone: +36 303519110 Fax: +36 14521297 Adresse internet: http://www.t-systems.hu http://www.t-systems.hu
Le titulaire/concessionnaire est une PME: non
VII.1.7) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Nom officiel: Spirity Enterprise Zártkör?en M?köd Részvénytársaság Numéro national d'identification: EKRSZ_45436910 Adresse postale: Október huszonharmadika Utca 8-10 Ville: Budapest Code NUTS: HU MAGYARORSZÁG Code postal: 1117 Pays: Hongrie Courriel: eva.szunomar@spirity.hu Téléphone: +36 706000200 Adresse internet: http://www.spirity.hu http://www.spirity.hu
Le titulaire/concessionnaire est une PME: oui
VII.1.7) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Nom officiel: VIR Vezet?i Információs Rendszerek Szolgáltató Zrt.
Numéro national d'identification: EKRSZ_49948950 Adresse postale: Budafoki Út 15. IV.em 2/B Ville: Budapest Code NUTS: HU MAGYARORSZÁG Code postal: 1111 Pays: Hongrie Courriel: kozbeszerzes@virzrt.hu Téléphone: +36 208235807 Fax: +36 17001511 Adresse internet: http://www.virzrt.hu http://www.virzrt.hu
Le titulaire/concessionnaire est une PME: oui
VII.2) Informations sur les modifications
VII.2.1) Description des modifications Nature et étendue des modifications (avec indication des éventuels changements préalablement apportés au contrat):
A szerz?dés módosítás id?pontja: 2020.6.26. A Nemzeti Hírközlési és Informatikai Tanácsról, valamint a Digitális Kormányzati Ügynökség Zártkör?en M?köd Részvénytársaság és a kormányzati informatikai beszerzések központosított közbeszerzési rendszerér?l szóló 301/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet (a továbbiakban: DKÜ rendelet) 14. § (2) bekezdése rögzíti a közbeszerzési díj mértékére vonatkozó rendelkezéseket. A DKÜ rendelet legutolsó, 2020. február
   1.  napjától hatályos módosítása alapján, a DKÜ rendelet 14. § (4) bekezdése értelmében "a (2) bekezdés szerinti közbeszerzési díj megfizetését a DKÜ által meghatározott módon kell teljesíteni. [...]". A keretmegállapodás módosítása ezen jogszabályi felhatalmazás alapján pontosítja a közbeszerzési díj megfizetése módjának szabályait. A módosítás a Kbt. 141. § (6) bekezdésnek megfelel, mivel az eredeti szerz?déses feltételekt?l lényegesen eltér érdemi feltételeket nem határoz meg az alábbiakra tekintettel: - a módosított rendelkezések alapján a szerz?déskötést megel?z közbeszerzési eljárásban, az eredetileg részt vett ajánlattev?kön (részvételre jelentkez?kön) kívül más ajánlattev?k (részvételre jelentkez?k) részvételét vagy a nyertes ajánlat helyett másik ajánlat nyertességét nem tették volna lehet?vé, - a módosítás mindössze a Beszerz és az Érintett Szervezetek közötti, közbeszerzési díjra vonatkozó elszámolási folyamatokat pontosítja, így az a szerz?dés gazdasági egyensúlyát a nyertes ajánlattev javára nem változtatja meg, - a pontosított szabályok a szerz?dés tárgyát az eredeti szerz?désben foglalt ajánlattev?i kötelezettséghez képest jelent?s új elemre nem terjeszti ki. A szerz?déses érték nem változik. (A keretmegállapodást a Felek 2 000 000 000 Ft keretösszegre kötötték.)
VII.2.2) Raisons de la modification Modification rendue nécessaire par des circonstances qu'un pouvoir adjudicateur/une entité adjudicatrice diligent(e) ne pouvait pas prévoir [article 43, paragraphe 1, point c), de la directive 2014/23/UE; article 72, paragraphe 1, point c), de la directive 2014/24/UE; article 89, paragraphe 1, point c), de la directive 2014/25/UE] Description des circonstances ayant rendu la modification nécessaire et explication du caractčre imprévu de ces circonstances:
A rovat technikai okból került megjelölésre. A módosítás a 2015. évi CXLIII. törvény 141. § (6) bekezdésében foglaltakra figyelemmel történt, tekintettel arra, hogy a módosítás nem lényeges. (Lásd a VII.2.1) pontban!)
VII.2.3) Augmentation de prix Valeur totale actualisée du marché avant les modifications (prenant en compte les éventuelles modifications contractuelles et adaptations de prix antérieures et, dans le cas de la directive 2014/23/UE, l'inflation moyenne dans l'État membre concerné) Valeur hors TVA: 2 000 000 000.00 HUF Montant total du marché aprčs les modifications Valeur hors TVA: 2 000 000 000.00 HUF
 
 
C L A S S E    C P V
72260000 - Services relatifs aux logiciels 
72261000 - Services d'assistance relative aux logiciels 
72266000 - Services de conseil en logiciels