Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 16/09/2020
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Modification d'un marché /d'une concession en cours
HONGRIE
appel-offre

Hongrie-Budapest: Services d'inspection technique

2020/S 180-435370  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 16/09/2020 S180 Hongrie-Budapest: Services d'inspection technique 2020/S 180-435370 Avis de modification Modification d'un contrat/d'une concession en cours
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice
I.1) Nom et adresses Nom officiel: NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felel?sség Társaság Numéro national d'identification: AK18470 Adresse postale: Pap Károly utca 4-6.
Ville: Budapest Code NUTS: HU110 Budapest Code postal: 1139 Pays: Hongrie Point(s) de contact: dr. Módos István ügyvezet igazgató Courriel: beszerzes@nfp.hu Téléphone: +36 12390420 Fax: +36 12390420 Adresse(s) internet: Adresse principale: http://www.nfp.hu Adresse du profil d'acheteur: http://www.nfp.hu http://www.nfp.hu http://www.nfp.hu
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
: Megbízási szerz?dés a "Észak-Magyarországi szennyvízelvezetési és - kezelési fejlesztés
   7.  (ÉMO 7)" elnevezés?, KEHOP-2.2.2-15-2016-00081 projekt keretében m?szaki ellen?ri tevékenység ellátására
II.1.2) Code CPV principal 71631000 Services d'inspection technique
II.1.3) Type de marché Services
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Megbízási szerz?dés a "Észak-Magyarországi szennyvízelvezetési és - kezelési fejlesztés
   7.  (ÉMO 7)" elnevezés?, KEHOP-2.2.2-15-2016-00081 azonosítószámú projekt keretében m?szaki ellen?ri tevékenysé
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 71318000 Services de conseil et de consultation en ingénierie 71520000 Services de conduite des travaux 71248000 Supervision du projet et documentation
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: HU312 Heves Code NUTS: HU313 Nógrád Lieu principal d'exécution:
Bátonyterenye, Kartal, Verseg, Boldog, Heréd Nagykökényes, Salgótarján, Fót, Telki, Kerekharaszt, Jobbágyi, Csécse, Szurdokpüspöki, Ecseg, Szarvasgede települések közig. területei, AK, nyertes AT székhelye.
II.2.4) Description du contrat au moment de la conclusion du contrat:
A 339/2014. (XII. 19.) Kr nevesített AKi feladatok ellátása érdekében a jelen közbeszerzési eljárás tárgya: a "Észak-Magyarországi szennyvízelvezetési és -kezelési fejlesztés
   7.  (ÉMO 7)" elnevezés?, KEHOP-2.2.2-15-2016-00081 azonosítószámú projekt keretében m?szaki ellen?ri tevékenység ellátása. A projekthez kapcsolódó építési beruházás szerz?déses ára/becsült értéke nettó:10 661 600 000 Ft. A felügyelend építési beruházás f?bb mennyiségeinek és feladatainak tájékoztató jelleg ismertetése: Feladatok: Tervezés, építés, próbaüzem. Szennyvíztisztító telep fejleszt.: tervezett biológiai kap (B.k) Kartal, Verseg 7493 LE, hidraulikai kap (H.k.) 752 m3/d, Boldog: B.k. 3055 LE, H.k. 300 m3/d, Heréd és Nagykökényes H.k. 2749 LE B.k. 236 m3/d, Telki H.k. 7122 LE B.k. 832 m3/d, Jobbágyi, Szurdokpüspöki, Szarvasgede, Ecseg és Csécse H.k. 8200 LE B.k. 700 m3/d. Hálózati rekonstrukció: Kartal, Verseg, Boldog, Heréd és Nagykökényes, Bátonyterenye, Salgótarján, Telki, Jobbágyi, Szurdokpüspöki, Szarvasgede, Ecseg és Csécse. Gravitációs csatorna építése: Heréd és Nagykökényes 131 db gravitációs bekötés, Bátonyterenye: DN500:700 fm DN 200: 2355 fm, Salgótarján: DN200: 5335 fm, Fót: D200 7615,5 fm, D250: 535 fm, Telki: D200: 4080 fm, Kerekharaszt: D200: 8096 fm, Jobbágyi, Szurdokpüspöki, Szarvasgede, Ecseg és Csécse DN200: 44 925 fm. Nyomóvezeték építése: Bátonyterenye: DN250: 2450 fm, DN150: 50 fm, DN100: 910 fm, DN80: 3530 fm, Salgótarján: DN50: 2580 fm, DN80: 2745 fm, Fót: D90: 692 fm, Telki: DN80: 651 fm, Kerekharaszt: D80: 795 fm, D90: 1340 fm, Jobbágyi, Szurdokpüspöki, Szarvasgede, Ecseg és Csécse DN 200: 725 fm, DN125-150: 14 645 fm, DN80-100: 5515 fm, DN65-80: 1295 fm. Bekötések átemel?k (átem) építése,: Salgótarján 404 db átem. 4 db, Fót 637 db átem. 1 db, Telki 221 db, Kerekharaszt 361 db átem 4 db, Jobbágyi, Szurdokpüspöki, Szarvasgede, Ecseg és Csécse 3250 db átem.18 db. A Nyertes AT által elvégzend f?bb feladatok (részletesen közbeszdok.ban)
II.2.7) Durée du marché, accord-cadre, systčme d'acquisition dynamique ou concession Durée en mois: 72
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: oui Identification du projet:
KEHOP-2.2.2-15-2016-00081
 
 
Section IV: Procédure
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Avis d'attribution de marché relatif au présent marché Numéro de l'avis au JO série S: 2018/S 186-420686
 
 
Section V: Attribution du marché/de la concession
Marché nş: 1 Intitulé:
Megbízási szerz?dés a "Észak-Magyarországi szennyvízelvezetési és - kezelési fejlesztés
   7.  (ÉMO 7)"
V.2) Attribution du marché/de la concession
V.2.1) Date de la conclusion du marché/de la décision d'attribution de la concession:
13/09/2018
V.2.2) Informations sur les offres
Le marché/la concession a été attribué(e) ŕ un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Nom officiel: Ister Mérnökiroda Kft.
Adresse postale: H?sök tere 11.
Ville: Etyek Code NUTS: HU211 Fejér Code postal: 2091 Pays: Hongrie
Le titulaire/concessionnaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot/de la concession (au moment de la conclusion du contrat;hors TVA) Valeur totale du marché: 22 400 000.00 HUF
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
A szerz?désmódosítás dátuma: 2020.8.27.
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Közbeszerzési Dönt?bizottság Adresse postale: Riadó u.
   5. 
Ville: Budapest Code postal: 1026 Pays: Hongrie Courriel: dontobizottsag@kt.hu Téléphone: +36 18828594 Fax: +36 18828593
VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
Kbt. 148. § el?írásai szerint.
VI.4.4) Service auprčs duquel des renseignements peuvent ętre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Közbeszerzési Dönt?bizottság Adresse postale: Riadó u.
   5. 
Ville: Budapest Code postal: 1026 Pays: Hongrie Courriel: dontobizottsag@kt.hu Téléphone: +36 18828594 Fax: +36 18828593
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
11/09/2020
 
 
Section VII: Modifications du contrat/de la concession
VII.1) Description du contrat aprčs les modifications
VII.1.1) Code CPV principal 71248000 Supervision du projet et documentation
VII.1.2) Code(s) CPV additionnel(s) 71318000 Services de conseil et de consultation en ingénierie 71520000 Services de conduite des travaux 71248000 Supervision du projet et documentation
VII.1.3) Lieu d'exécution Code NUTS: HU312 Heves Code NUTS: HU313 Nógrád Lieu principal d'exécution:
Bátonyterenye, Kartal, Verseg, Boldog, Heréd Nagykökényes, Salgótarján, Fót, Telki, Kerekharaszt, Jobbágyi, Csécse, Szurdokpüspöki, Ecseg, Szarvasgede települések közig. területei, AK, nyertes AT székhelye.
VII.1.4) Description des prestations:
A 339/2014. (XII. 19.) Kr nevesített AKi feladatok ellátása érdekében a jelen közbeszerzési eljárás tárgya: a "Észak-Magyarországi szennyvízelvezetési és -kezelési fejlesztés
   7.  (ÉMO 7)" elnevezés?, KEHOP-2.2.2-15-2016-00081 azonosítószámú projekt keretében m?szaki ellen?ri tevékenység ellátása. A projekthez kapcsolódó építési beruházás szerz?déses ára/becsült értéke nettó:10 661 600 000 Ft. A felügyelend építési beruházás f?bb mennyiségeinek és feladatainak tájékoztató jelleg ismertetése: Feladatok: Tervezés, építés, próbaüzem. Szennyvíztisztító telep fejleszt.: tervezett biológiai kap (B.k) Kartal, Verseg 7493 LE, hidraulikai kap (H.k.) 752 m3/d, Boldog: B.k. 3055 LE, H.k. 300 m3/d, Heréd és Nagykökényes H.k. 2749 LE B.k. 236 m3/d, Telki H.k. 7122 LE B.k. 832 m3/d, Jobbágyi, Szurdokpüspöki, Szarvasgede, Ecseg és Csécse H.k. 8200 LE B.k. 700 m3/d. Hálózati rekonstrukció: Kartal, Verseg, Boldog, Heréd és Nagykökényes, Bátonyterenye, Salgótarján, Telki, Jobbágyi, Szurdokpüspöki, Szarvasgede, Ecseg és Csécse. Gravitációs csatorna építése: Heréd és Nagykökényes 131 db gravitációs bekötés, Bátonyterenye: DN500:700 fm DN 200: 2355 fm, Salgótarján: DN200: 5335 fm, Fót: D200 7615,5 fm, D250: 535 fm, Telki: D200: 4080 fm, Kerekharaszt: D200: 8096 fm, Jobbágyi, Szurdokpüspöki, Szarvasgede, Ecseg és Csécse DN200: 44 925 fm. Nyomóvezeték építése: Bátonyterenye: DN250: 2450 fm, DN150: 50 fm, DN100: 910 fm, DN80: 3530 fm, Salgótarján: DN50: 2580 fm, DN80: 2745 fm, Fót: D90: 692 fm, Telki: DN80: 651 fm, Kerekharaszt: D80: 795 fm, D90: 1340 fm, Jobbágyi, Szurdokpüspöki, Szarvasgede, Ecseg és Csécse DN 200: 725 fm, DN125-150: 14 645 fm, DN80-100: 5515 fm, DN65-80: 1295 fm. Bekötések átemel?k (átem) építése,: Salgótarján 404 db átem. 4 db, Fót 637 db átem. 1 db, Telki 221 db, Kerekharaszt 361 db átem 4 db, Jobbágyi, Szurdokpüspöki, Szarvasgede, Ecseg és Csécse 3250 db átem.18 db. A Nyertes AT által elvégzend f?bb feladatok (részletesen közbeszdok.ban)
VII.1.5) Durée du marché, accord-cadre, systčme d'acquisition dynamique ou concession Durée en jours: 72
VII.1.6) Informations sur le montant du marché/du lot/de la concession (hors TVA) Valeur totale du marché/du lot/de la concession: 20 964 160.00 HUF
VII.1.7) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Nom officiel: Ister Mérnökiroda Kft.
Adresse postale: H?sök tere 11.
Ville: Etyek Code NUTS: HU211 Fejér Code postal: 2091 Pays: Hongrie
Le titulaire/concessionnaire est une PME: oui
VII.2) Informations sur les modifications
VII.2.1) Description des modifications Nature et étendue des modifications (avec indication des éventuels changements préalablement apportés au contrat):
Eredeti feltétel: V. Megbízási díj, fizetési feltételek
   5. 1. A megbízási díj: nettó 22 400 000 forint + áfa, azaz nettó huszonkétmillió-négyszázezer forint + általános forgalmi adó. A jelen szerz?dés fázis alapú szerz?dés. A Megbízott a Szerz?désben foglalt feladatok ellátásáért a teljesített és a Megbízó által leigazolt tevékenysége alapján a Projekt megvalósításának a fázisaihoz igazodóan jogosult a díjazásra. Számlák kifizetése utófinanszírozással történik, Megbízó az ellenszolgáltatás összegét az igazolt teljesítést követ?en a kivitelezési munkák el?rehaladásával arányosan átutalással fizeti meg Megbízott részére. Módosított feltétel: V. Megbízási díj, fizetési feltételek
   5. 1. A megbízási díj: nettó 20 964 160 forint + áfa, azaz nettó húszmillió-kilencszázhatvannégyezer-százhatvan forint + általános forgalmi adó. A jelen szerz?dés fázis alapú szerz?dés. A Megbízott a Szerz?désben foglalt feladatok ellátásáért a teljesített és a Megbízó által leigazolt tevékenysége alapján a Projekt megvalósításának a fázisaihoz igazodóan jogosult a díjazásra. Számlák kifizetése utófinanszírozással történik, Megbízó az ellenszolgáltatás összegét az igazolt teljesítést követ?en a kivitelezési munkák el?rehaladásával arányosan átutalással fizeti meg Megbízott részére.
VII.2.2) Raisons de la modification Modification rendue nécessaire par des circonstances qu'un pouvoir adjudicateur/une entité adjudicatrice diligent(e) ne pouvait pas prévoir [article 43, paragraphe 1, point c), de la directive 2014/23/UE; article 72, paragraphe 1, point c), de la directive 2014/24/UE; article 89, paragraphe 1, point c), de la directive 2014/25/UE] Description des circonstances ayant rendu la modification nécessaire et explication du caractčre imprévu de ces circonstances:
I. Az "Észak - Magyarországi szennyvízelvezetési és - kezelési fejlesztés
   7.  (ÉMO 7)" elnevezés?, KEHOP-2.2.2-15-2016-00081 azonosítószámú projekt építési munkáinak megvalósítására 2017.12.13. napján megkötött Vállalkozási Szerz?dés, 2020.05.12. napján megkötött
   2.  sz. módosításában (amely jelen szerz?désmódosítás mellékletét is képezi), a projekt m?szaki tartalmának csökkenése miatt (az EMO7 programból kikerül Telki szennyvíztisztító telep felújítás) a szerz?déses ár is csökkent 6,41 %-al. Erre tekintettel arányosan,
   6. 41 %-al (nettó:1 435 840-Ft-al) csökkenteni szükséges a projekt építési munkái m?szaki ellen?rzési tevékenységére vonatkozó díjat is jelen szerz?désmódosítás keretében. A megbízási díj csökkentése a fentiek alapján összhangban áll a Kbt. 141. § (2) bekezdésében foglaltakkal. A módosítás nem változtatja meg a szerz?dés általános jellegét és illeszkedik az eredeti szerz?dés jellegéhez.
VII.2.3) Augmentation de prix Valeur totale actualisée du marché avant les modifications (prenant en compte les éventuelles modifications contractuelles et adaptations de prix antérieures et, dans le cas de la directive 2014/23/UE, l'inflation moyenne dans l'État membre concerné) Valeur hors TVA: 22 400 000.00 HUF Montant total du marché aprčs les modifications Valeur hors TVA: 20 964 160.00 HUF
 
 
C L A S S E    C P V
71248000 - Supervision du projet et documentation 
71318000 - Services de conseil et de consultation en ingénierie 
71520000 - Services de conduite des travaux 
71631000 - Services d'inspection technique