Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 14/01/2022
Date de péremption : 28/01/2022
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Informations complémentaires
HONGRIE
appel-offre

Hongrie-Budapest: Services de remise en état de véhicules

2022/S 10-022353  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E

14/01/2022
S10
Hongrie-Budapest: Services de remise en état de véhicules

2022/S 010-022353

Rectificatif

Avis d'information complémentaire ou avis rectificatif

Services

(Supplément au Journal officiel de l'Union européenne, 2021/S 231-609856)

Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice

I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: VOLÁNBUSZ Közlekedési Zártkör?en M?köd Részvénytársaság
Numéro national d'identification: 10824346244
Adresse postale: Üll?i Út 131.
Ville: Budapest
Code NUTS: HU Magyarország
Code postal: 1091
Pays: Hongrie
Point(s) de contact: Dezs Balázs
Courriel: balazs.dezso@volanbusz.hu
Téléphone: +36 709358067
Fax: +00 00000000
Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.volanbusz.hu

Section II: Objet

II.1)
Étendue du marché
II.1.1)
Intitulé:
Autóbusz motorok felújítása

Numéro de référence: EKR001518762021

II.1.2)
Code CPV principal
50117300 Services de remise en état de véhicules

II.1.3)
Type de marché
Services

II.1.4)
Description succincte:
Volánbusz Zrt. üzemeltetésében lév autóbuszok motorjainak felújítása vállalkozási keretszerz?dés keretében az alábbi 6 részajánlati körben:
   1.  rész: MAN gyártmányú motorok felújítása nettó 70 000 000,- HUF + opcionálisan nettó 35 000 000,- HUF értékben
   2.  rész: Mercedes-Benz gyártmányú motorok felújítása nettó 65 000 000,- HUF + opcionálisan nettó 32 500 000,- HUF értékben
   3.  rész: SCANIA gyártmányú motorok felújítása nettó 40 000 000,- HUF + opcionálisan nettó 20 000 000,- HUF értékben
   4.  rész: Iveco gyártmányú motorok felújítása nettó 65 000 000,- HUF + opcionálisan nettó 32 500 000,- HUF értékben
   5.  rész: Volvo gyártmányú motorok felújítása nettó 88 000 000,- HUF + opcionálisan nettó 44 000 000,- HUF értékben
   6.  rész: Egyéb- DAF, DDC (Detroit Diesel), Cummins, Isuzu és Renault - gyártmányú motorok felújítása nettó 40 000 000,- HUF + opcionálisan nettó 20 000 000,- HUF értékben A Volánbusz Zrt. üzemeltetésében lév autóbuszok motorjainak felújítása a felmerül igényeknek megfelel?en a közbeszerzési dokumentáció mellékletét képez m?szaki leírás szerint.

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.5)
Date d'envoi du présent avis:
11/01/2022

VI.6)
Référence de l'avis original
Numéro de l'avis au JO série S: 2021/S 231-609856

Section VII: Modifications

VII.1)
Informations ŕ rectifier ou ŕ ajouter
VII.1.2)
Texte ŕ rectifier dans l'avis original
Numéro de section: IV.2.2

Endroit oů se trouve le texte ŕ rectifier: Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje, dátum, helyi id

Au lieu de:

Date: 13/01/2022

Heure locale: 10:00

Lire:

Date: 28/01/2022

Heure locale: 10:00

Numéro de section: IV.2.7

Endroit oů se trouve le texte ŕ rectifier: Az ajánlatok felbontásának feltételei, dátum, helyi id

Au lieu de:

Date: 13/01/2022

Heure locale: 12:00

Lire:

Date: 28/01/2022

Heure locale: 12:00

VII.2)
Autres informations complémentaires: Hongrie-Budapest: Services de remise en état de véhiculesType d'acheteur: Service d'utilité publiqueType d'avis: Informations complémentairesType de procédure: Procédure ouverteType de marché: Services
28/01/2022
14/01/2022
HU
National

 
 
C L A S S E    C P V
50117300 - Services de remise en état de véhicules