Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 02/12/2022
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Modification d'un marché /d'une concession en cours
HONGRIE
appel-offre

Hongrie-Budapest:Services de réparation et d'entretien d'installations de bâtiments

2022/S 233-668699  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
02/12/2022 S233 Hongrie-Budapest: Services de réparation et d'entretien d'installations de bâtiments 2022/S 233-668699 Avis de modification Modification d'un contrat/d'une concession en cours
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendel?intézet Numéro national d'identification: EKRSZ_88005445 Adresse postale: Maglódi Út 89-91.
Ville: Budapest Code NUTS: HU110 Budapest Code postal: 1106 Pays: Hongrie Point(s) de contact: Bodnár Attila Courriel: foigazgato@bajcsy.hu Téléphone: +36 14327515 Fax: +36 1432777 Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.bajcsy.hu Adresse du profil d'acheteur: http://www.bajcsy.hu
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
"M?szaki üzemeltetési feladatok ellátása" Numéro de référence: EKR000625322018
II.1.2) Code CPV principal 50700000 Services de réparation et d'entretien d'installations de bâtiments
II.1.3) Type de marché Services
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
"M?szaki üzemeltetési feladatok ellátása"
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 50711000 Services de réparation et d'entretien d'installations électriques de bâtiment 50720000 Services de réparation et d'entretien de chauffage central
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: HU110 Budapest Lieu principal d'exécution:
Budapest
II.2.4) Description du contrat au moment de la conclusion du contrat:
Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendel?intézet m?szaki üzemeltetési feladatainak ellátása Területi megoszlás:
   1. / Kórház központi telephely - Telek területe: kb. 40 000 m2 - Karbantartandó helyiségek területe 33 000 m2
   2. / X. ker. Szakrendel? - Telek területe: kb. 10 000 m2 - Karbantartandó helyiségek területe 5 000 m2
   3. / XVII. ker. Szakrendel? - Karbantartandó helyiségek területe: 4 000 m2
   4. / Paula Utókezel? (Rákász utcai n?vérszállóval együtt) - Telek területe: kb. 3 000 m2 - Karbantartandó helyiségek területe:2 000 m2
   5. / Gizella Utókezel? - Telek területe: kb. 5 000 m2 - Karbantartandó helyiségek területe: 2 400 m2
   6. / Monori Szakrendel? - Karbantartandó helyiségek területe: 4 000 m2 Az elvégzend? feladatok éves mennyisége: - Épületfelügyelet 22 976 óra/év - Gáz tüzelés? kazánok-üzemeltetése 56 608 óra/év - Épületkarbantartás 81 292 óra/év - Összesen 160 876 óra/év Az óraszámok alapján kalkulált létszám igény ~ 68 f?, ebb?l ~14 f? f?t? Kazánokra vonatkozó információk
   1. / Kórház központi telephely - 3 db melegvizes, valamint 2 db g?zkazán, kb. 20 000 KW összteljesítménnyel
   2. / X. ker. Szakrendel? - 2 db melegvizes kazán, kb. 700 KW összteljesítménnyel
   3. / XVII. ker. Szakrendel? - 2 db melegvizes, kazán, kb 600 KW összteljesítménnyel
   4. / Paula Utókezel? (Rákász utcai n?vérszállóval együtt) - 2 db melegvizes kazán, kb. 700 KW összteljesítménnyel
   5. / Gizella Utókezel? - F?t?kre nincs szükség, távf?téssel üzemel
   6. / Monori Szakrendel? - 1 db kazán, kb 600 KW összteljesítménnyel A szolgáltatás részletes feltételeit a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
II.2.7) Durée du marché, accord-cadre, systčme d'acquisition dynamique ou concession Durée en mois: 60
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
 
 
Section IV: Procédure
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Avis d'attribution de marché relatif au présent marché Numéro de l'avis au JO série S: 2019/S 006-009991
 
 
Section V: Attribution du marché/de la concession
Marché nş: 1 Intitulé:
"M?szaki üzemeltetési feladatok ellátása"
V.2) Attribution du marché/de la concession
V.2.1) Date de la conclusion du marché/de la décision d'attribution de la concession:
18/12/2018
V.2.2) Informations sur les offres
Le marché/la concession a été attribué(e) ŕ un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Nom officiel: Andrásik 2001 Épít?ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft Numéro national d'identification: EKRSZ_84944016 Adresse postale: Domb Utca 62 Ville: Dunaharaszti Code NUTS: HU120 Pest Code postal: 2330 Pays: Hongrie Courriel: andrasik2001kft@pr.hu Téléphone: +36 209730459 Fax: +36 24655259
Le titulaire/concessionnaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot/de la concession (au moment de la conclusion du contrat;hors TVA) Valeur totale du marché: 1 593 322 380.00 HUF
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:

   3. 1. Az eredeti szerz?désnek jelen módosítással nem érintett rendelkezései továbbra is hatályban maradnak.
   3. 2. Jelen szerz?désmódosítás az aláírás napján lép hatályba.
   3. 3. Jelen szerz?dés módosítást felek átolvasás és értelmezés után mint akaratukkal mindenben megegyez?t jóváhagyólag aláírták. A szerz?dés módosítás id?pontja: 2022.11.08.
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Dönt?bizottság Adresse postale: Riadó u. 5 Ville: Budapest Code postal: 1026 Pays: Hongrie Courriel: dontobizottsag@kt.hu Téléphone: +36 18828592 Fax: +36 18828593
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információkat a Kbt. 148. § (3)-(9) bekezdéseiben foglalt el?írások tartalmazzák.
VI.4.4) Service auprčs duquel des renseignements peuvent ętre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Dönt?bizottság Adresse postale: Riadó u. 5 Ville: Budapest Code postal: 1026 Pays: Hongrie Courriel: dontobizottsag@kt.hu Téléphone: +36 18828592 Fax: +36 18828593
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
28/11/2022
 
 
Section VII: Modifications du contrat/de la concession
VII.1) Description du contrat aprčs les modifications
VII.1.1) Code CPV principal 50700000 Services de réparation et d'entretien d'installations de bâtiments
VII.1.2) Code(s) CPV additionnel(s) 50711000 Services de réparation et d'entretien d'installations électriques de bâtiment 50720000 Services de réparation et d'entretien de chauffage central
VII.1.3) Lieu d'exécution Code NUTS: HU110 Budapest Lieu principal d'exécution:
Budapest
VII.1.4) Description des prestations:
Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendel?intézet m?szaki üzemeltetési feladatainak ellátása Területi megoszlás:
   1. / Kórház központi telephely - Telek területe: kb. 40 000 m2 - Karbantartandó helyiségek területe 33 000 m2
   2. / X. ker. Szakrendel? - Telek területe: kb. 10 000 m2 - Karbantartandó helyiségek területe 5 000 m2
   3. / XVII. ker. Szakrendel? - Karbantartandó helyiségek területe: 4 000 m2
   4. / Paula Utókezel? (Rákász utcai n?vérszállóval együtt) - Telek területe: kb. 3 000 m2 - Karbantartandó helyiségek területe:2 000 m2
   5. / Gizella Utókezel? - Telek területe: kb. 5 000 m2 - Karbantartandó helyiségek területe: 2 400 m2
   6. / Monori Szakrendel? - Karbantartandó helyiségek területe: 4 000 m2 Az elvégzend? feladatok éves mennyisége: - Épületfelügyelet 22 976 óra/év - Gáz tüzelés? kazánok-üzemeltetése 56 608 óra/év - Épületkarbantartás 81 292 óra/év - Összesen 160 876 óra/év Az óraszámok alapján kalkulált létszám igény ~ 68 f?, ebb?l ~14 f? f?t? Kazánokra vonatkozó információk
   1. / Kórház központi telephely - 3 db melegvizes, valamint 2 db g?zkazán, kb. 20 000 KW összteljesítménnyel
   2. / X. ker. Szakrendel? - 2 db melegvizes kazán, kb. 700 KW összteljesítménnyel
   3. / XVII. ker. Szakrendel? - 2 db melegvizes, kazán, kb 600 KW összteljesítménnyel
   4. / Paula Utókezel? (Rákász utcai n?vérszállóval együtt) - 2 db melegvizes kazán, kb. 700 KW összteljesítménnyel
   5. / Gizella Utókezel? - F?t?kre nincs szükség, távf?téssel üzemel
   6. / Monori Szakrendel? - 1 db kazán, kb 600 KW összteljesítménnyel A szolgáltatás részletes feltételeit a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
VII.1.5) Durée du marché, accord-cadre, systčme d'acquisition dynamique ou concession Durée en jours: 60
VII.1.6) Informations sur le montant du marché/du lot/de la concession (hors TVA) Valeur totale du marché/du lot/de la concession: 1 593 322 380.00 HUF
VII.1.7) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Nom officiel: Andrásik 2001 Épít?ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft Numéro national d'identification: EKRSZ_84944016 Adresse postale: Domb Utca 62 Ville: Dunaharaszti Code NUTS: HU120 Pest Code postal: 2330 Pays: Hongrie Courriel: andrasik2001kft@pr.hu Téléphone: +36 209730459 Fax: +36 24655259
Le titulaire/concessionnaire est une PME: oui
VII.2) Informations sur les modifications
VII.2.1) Description des modifications Nature et étendue des modifications (avec indication des éventuels changements préalablement apportés au contrat):

   2. 2. Felek a szerz?dés
   2. 6. pontját az alábbira módosítják. "Szerz?d? felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerz?dés
   2. 2. pontjában rögzített vállalkozói díj 2023. július követ?en legfeljebb 12 havonta egyszer, a mindenkori ágazati infláció mértékének 5%-al csökkentett értékének 50%-a mértékének megfelel?en, külön szerz?désmódostás nélkül módosítható."
VII.2.2) Raisons de la modification Modification rendue nécessaire par des circonstances qu'un pouvoir adjudicateur/une entité adjudicatrice diligent(e) ne pouvait pas prévoir [article 43, paragraphe 1, point c), de la directive 2014/23/UE; article 72, paragraphe 1, point c), de la directive 2014/24/UE; article 89, paragraphe 1, point c), de la directive 2014/25/UE] Description des circonstances ayant rendu la modification nécessaire et explication du caractčre imprévu de ces circonstances:

   2. 1. Felek rögzítik, hogy a Kbt. 141. § (4) bek. c) pontja és a 141. § (6) bek. alapján az
   1.  pontban hivatkozott szerz?dést közös megegyezéssel az alábbiak szerint módosítják.
   2. 1.1. A módosítást olyan körülmények tették szükségessé, amelyeket az ajánlatkér? kell? gondossággal eljárva nem láthatott el?re. A Magyar Nemzeti Bank Monetáris Tanácsa 2014. január 15-én közzé tett közleménye alapján ezen id?ponttól havi rendszerességgel teszi közzé inflációs alapmutatóit, amely szerint is - összhangban a 2013. évi CXXXIX. törvény
   3.  § (1) bekezdésben foglaltakkal, amely szerint az MNB els?dleges célja az árstabilitás elérése és fenntartása - az infláció a KSH által kiszámított fogyasztóiár-index 3 százalékos értékében van meghatározva. Ajánlatkér? joggal tervezhetett ahhoz igazodva, hogy ezen mértékt?l nem mozdul el jelent?s mértékben az infláció, míg a tényleges adat ezt jelent?s mértékben meghaladta (jelenleg több mint húsz százalék az infláció mértéke), amely finanszírozásához ajánlatkér? nem rendelkezik további többletforrással.
   2. 1.2. A módosítás nem változtatja meg a szerz?dés általános jellegét, mert annak egyetlen olyan paramétere sem változik amely az általános jellegét módosítaná.
   2. 1.3. Az ellenérték növekedése nem haladja meg az eredeti szerz?dés értékének 50%-át, mert annak mértéke nem változik.
   2. 1.4. Nem határoz meg olyan feltételt, amelyek ha szerepeltek volna a szerz?déskötést megel?z? közbeszerzési eljárásban, az eredetileg részt vett ajánlattev?kön kívül más ajánlattev?k részvételét vagy a nyertes ajánlat helyett másik ajánlat nyertességét lehet?vé tették volna, mert vállalkozó hátrányára módosul a szerz?dés, így nem feltételezhet?, hogy kedvez?tlenebb feltételek mellett több ajánlatot nyújtottak volna be az eljárásban.
   2. 1.5. A módosítás a szerz?dés gazdasági egyensúlyát a nyertes ajánlattev? hátrányára változtatja meg.
   2. 1.6. A módosítás a szerz?dés tárgyát semmilyen új elemre nem terjeszti ki.
VII.2.3) Augmentation de prix Valeur totale actualisée du marché avant les modifications (prenant en compte les éventuelles modifications contractuelles et adaptations de prix antérieures et, dans le cas de la directive 2014/23/UE, l'inflation moyenne dans l'État membre concerné) Valeur hors TVA: 1 593 322 380.00 HUF Montant total du marché aprčs les modifications Valeur hors TVA: 1 593 322 380.00 HUF "M?szaki üzemeltetési feladatok ellátása" 02/12/2022 HUN National
 
 
C L A S S E    C P V
50700000 - Services de réparation et d'entretien d'installations de bâtiments 
50711000 - Services de réparation et d'entretien d'installations électriques de bâtiment 
50720000 - Services de réparation et d'entretien de chauffage central