Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 23/11/2022
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
HONGRIE
appel-offre

Hongrie-Budapest:Travaux de construction

2022/S 226-650022  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
23/11/2022 S226 Hongrie-Budapest: Travaux de construction 2022/S 226-650022 Avis d'attribution de marché Résultats de la procédure de marché Travaux
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Belváros-Lipótváros Budapest F?város V. kerület Önkormányzat Numéro national d'identification: 15735681241 Adresse postale: Erzsébet tér 4 Ville: Budapest Code NUTS: HU110 Budapest Code postal: 1051 Pays: Hongrie Point(s) de contact: Palkó Júlia Courriel: palko.julia@belvaros-lipotvaros.hu Téléphone: +36 18727474 Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.belvaros-lipotvaros.hu
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autorité régionale ou locale
I.5) Activité principale Services généraux des administrations publiques
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Szomory Dezs? tér élhet?ségének javítása Numéro de référence: EKR001551312022
II.1.2) Code CPV principal 45000000 Travaux de construction
II.1.3) Type de marché Travaux
II.1.4) Description succincte:
A beruházás a Szomory Dezs? tér élhet?ségének javítását célozza faültetéssel és a téren található kút gazdaságos üzemeltetését el?segít? m?szaki beavatkozással. A beruházás keretében a téren 3 db nagyméret? fa kerül kiültetésre, tervezetten stockholm faültetési rendszeren alapuló ültetési technológiával. Az új fák üzemeltetést automata öntöz?hálózat segíti és a szök?kút vízgépészeti rendszere is megújítására kerül. Az új fák ültetése során a tér meglév? porfír k?burkolata ideiglenesen elbontásra kerül, helyreállítása az eredeti rétegrend szerint, illetve a korábbival megegyez? elemméretekkel és rakásrenddel történik. A megbontott burkolatok visszaállítását követ?en, az új épített elemek lejtési viszonyai úgy kerültek meghatározásra, hogy a felületek az új fák természetes vízellátásához is hozzájáruljanak. A téren nem kerül elhelyezésre új utcabútor, a meglév?k kerülnek visszahelyezésre. A téren most ott lév? planténeres növények elszállításra kerülnek és a kerület más pontján kerülnek kihelyezésre. Kivitelezéssel érintett közterületek: - Szomory Dezs? tér - hrsz.: 24358/2 - Bárczy István utca - hrsz.: 24358/1 - Fehérhajó utca - hrsz.: 24364 - Süt? utca - hrsz.: 24363 A kivitelezési terület hozzávet?leges nagysága: 850 m2 *A terület felsorolás nem teljes kör?, pontosítása Ajánlattev? feladata. A területbe minden olyan terület teljes kör?en beleértend?, amely a beruházás f? területeihez közvetlen csatlakozik és a teljes kör? megvalósításhoz szükséges. A közbeszerzés tárgyát, az elvárt munkaeredmény leírását és a f?bb szerz?déses feltételeket a jelen felhívás mellékletét képez? közbeszerzési dokumentáció tartalmazza.
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: non
II.1.7) Valeur totale du marché (hors TVA) Valeur hors TVA: 101 989 296.00 HUF
II.2) Description
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 45000000 Travaux de construction
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: HU110 Budapest Lieu principal d'exécution:
Budapest V. kerület, - Szomory Dezs? tér - hrsz.: 24358/2 - Bárczy István utca - hrsz.: 24358/1 - Fehérhajó utca - hrsz.: 24364 - Süt? utca - hrsz.: 24363
II.2.4) Description des prestations:
A beruházás a Szomory Dezs? tér élhet?ségének javítását célozza faültetéssel és a téren található kút gazdaságos üzemeltetését el?segít? m?szaki beavatkozással. A beruházás keretében a téren 3 db nagyméret? fa kerül kiültetésre, tervezetten stockholm faültetési rendszeren alapuló ültetési technológiával. Az új fák üzemeltetést automata öntöz?hálózat segíti és a szök?kút vízgépészeti rendszere is megújítására kerül. Az új fák ültetése során a tér meglév? porfír k?burkolata ideiglenesen elbontásra kerül, helyreállítása az eredeti rétegrend szerint, illetve a korábbival megegyez? elemméretekkel és rakásrenddel történik. A megbontott burkolatok visszaállítását követ?en, az új épített elemek lejtési viszonyai úgy kerültek meghatározásra, hogy a felületek az új fák természetes vízellátásához is hozzájáruljanak. A téren nem kerül elhelyezésre új utcabútor, a meglév?k kerülnek visszahelyezésre. A téren most ott lév? planténeres növények elszállításra kerülnek és a kerület más pontján kerülnek kihelyezésre. Kivitelezéssel érintett közterületek: - Szomory Dezs? tér - hrsz.: 24358/2 - Bárczy István utca - hrsz.: 24358/1 - Fehérhajó utca - hrsz.: 24364 - Süt? utca - hrsz.: 24363 A kivitelezési terület hozzávet?leges nagysága: 850 m2 *A terület felsorolás nem teljes kör?, pontosítása Ajánlattev? feladata. A területbe minden olyan terület teljes kör?en beleértend?, amely a beruházás f? területeihez közvetlen csatlakozik és a teljes kör? megvalósításhoz szükséges. A közbeszerzés tárgyát, az elvárt munkaeredmény leírását és a f?bb szerz?déses feltételeket a jelen felhívás mellékletét képez? közbeszerzési dokumentáció tartalmazza.
II.2.5) Crit 23/11/2022 S226 Hongrie-Budapest: Travaux de construction 2022/S 226-650022 Avis d'attribution de marché Résultats de la procédure de marché Travaux
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Belváros-Lipótváros Budapest F?város V. kerület Önkormányzat Numéro national d'identification: 15735681241 Adresse postale: Erzsébet tér 4 Ville: Budapest Code NUTS: HU110 Budapest Code postal: 1051 Pays: Hongrie Point(s) de contact: Palkó Júlia Courriel: palko.julia@belvaros-lipotvaros.hu Téléphone: +36 18727474 Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.belvaros-lipotvaros.hu
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autorité régionale ou locale
I.5) Activité principale Services généraux des administrations publiques
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Szomory Dezs? tér élhet?ségének javítása Numéro de référence: EKR001551312022
II.1.2) Code CPV principal 45000000 Travaux de construction
II.1.3) Type de marché Travaux
II.1.4) Description succincte:
A beruházás a Szomory Dezs? tér élhet?ségének javítását célozza faültetéssel és a téren található kút gazdaságos üzemeltetését el?segít? m?szaki beavatkozással. A beruházás keretében a téren 3 db nagyméret? fa kerül kiültetésre, tervezetten stockholm faültetési rendszeren alapuló ültetési technológiával. Az új fák üzemeltetést automata öntöz?hálózat segíti és a szök?kút vízgépészeti rendszere is megújítására kerül. Az új fák ültetése során a tér meglév? porfír k?burkolata ideiglenesen elbontásra kerül, helyreállítása az eredeti rétegrend szerint, illetve a korábbival megegyez? elemméretekkel és rakásrenddel történik. A megbontott burkolatok visszaállítását követ?en, az új épített elemek lejtési viszonyai úgy kerültek meghatározásra, hogy a felületek az új fák természetes vízellátásához is hozzájáruljanak. A téren nem kerül elhelyezésre új utcabútor, a meglév?k kerülnek visszahelyezésre. A téren most ott lév? planténeres növények elszállításra kerülnek és a kerület más pontján kerülnek kihelyezésre. Kivitelezéssel érintett közterületek: - Szomory Dezs? tér - hrsz.: 24358/2 - Bárczy István utca - hrsz.: 24358/1 - Fehérhajó utca - hrsz.: 24364 - Süt? utca - hrsz.: 24363 A kivitelezési terület hozzávet?leges nagysága: 850 m2 *A terület felsorolás nem teljes kör?, pontosítása Ajánlattev? feladata. A területbe minden olyan terület teljes kör?en beleértend?, amely a beruházás f? területeihez közvetlen csatlakozik és a teljes kör? megvalósításhoz szükséges. A közbeszerzés tárgyát, az elvárt munkaeredmény leírását és a f?bb szerz?déses feltételeket a jelen felhívás mellékletét képez? közbeszerzési dokumentáció tartalmazza.
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: non
II.1.7) Valeur totale du marché (hors TVA) Valeur hors TVA: 101 989 296.00 HUF
II.2) Description
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 45000000 Travaux de construction
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: HU110 Budapest Lieu principal d'exécution:
Budapest V. kerület, - Szomory Dezs? tér - hrsz.: 24358/2 - Bárczy István utca - hrsz.: 24358/1 - Fehérhajó utca - hrsz.: 24364 - Süt? utca - hrsz.: 24363
II.2.4) Description des prestations:
A beruházás a Szomory Dezs? tér élhet?ségének javítását célozza faültetéssel és a téren található kút gazdaságos üzemeltetését el?segít? m?szaki beavatkozással. A beruházás keretében a téren 3 db nagyméret? fa kerül kiültetésre, tervezetten stockholm faültetési rendszeren alapuló ültetési technológiával. Az új fák üzemeltetést automata öntöz?hálózat segíti és a szök?kút vízgépészeti rendszere is megújítására kerül. Az új fák ültetése során a tér meglév? porfír k?burkolata ideiglenesen elbontásra kerül, helyreállítása az eredeti rétegrend szerint, illetve a korábbival megegyez? elemméretekkel és rakásrenddel történik. A megbontott burkolatok visszaállítását követ?en, az új épített elemek lejtési viszonyai úgy kerültek meghatározásra, hogy a felületek az új fák természetes vízellátásához is hozzájáruljanak. A téren nem kerül elhelyezésre új utcabútor, a meglév?k kerülnek visszahelyezésre. A téren most ott lév? planténeres növények elszállításra kerülnek és a kerület más pontján kerülnek kihelyezésre. Kivitelezéssel érintett közterületek: - Szomory Dezs? tér - hrsz.: 24358/2 - Bárczy István utca - hrsz.: 24358/1 - Fehérhajó utca - hrsz.: 24364 - Süt? utca - hrsz.: 24363 A kivitelezési terület hozzávet?leges nagysága: 850 m2 *A terület felsorolás nem teljes kör?, pontosítása Ajánlattev? feladata. A területbe minden olyan terület teljes kör?en beleértend?, amely a beruházás f? területeihez közvetlen csatlakozik és a teljes kör? megvalósításhoz szükséges. A közbeszerzés tárgyát, az elvárt munkaeredmény leírását és a f?bb szerz?déses feltételeket a jelen felhívás mellékletét képez? közbeszerzési dokumentáció tartalmazza.
II.2.5) Critčres d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires Ajánlatkér? a munkaterületet - tervezetten 2022. október 24. és 2022. november 30. között - adja át a nyertes ajánlattev? részére. A beruházás megvalósításának teljesítési határideje: 2023. április 30. A munkaterületek átadásának id?pontjában esetlegesen hiányzó, beruházás kivitelezéséhez szükséges engedélyeket, hozzájárulásokat ajánlatkér? folyamatosan szolgáltatja olyan módon, hogy az a nyertes ajánlattev?t a végteljesítési határid? megtartásában ne akadályozza. Ajánlatkér?, a szerz?d? felek által egyezetett módon, el?teljesítést elfogad.
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systčme d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: oui
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative ŕ la présente procédure Numéro de l'avis au JO série S: 2020/S 137-336095
IV.2.8) Informations sur l'abandon du systčme d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procédure d'appel ŕ la concurrence sous la forme d'un avis de préinformation
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nş: 1 Intitulé:
Szomory Dezs? tér élhet?ségének javítása
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
07/11/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 1 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 1
Le marché a été attribué ŕ un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Penta Általános Épít?ipari Korlátolt Felel?sség? Társaság Numéro national d'identification: 10452556244 Adresse postale: Kenyérgyári Út 1/E.
Ville: Gödöll? Code NUTS: HU Magyarország Code postal: 2100 Pays: Hongrie Courriel: vallalkozas@pentakft.hu Téléphone: +36 28529050 Fax: +36 28529070 Adresse internet: http://www.pentakft.hu
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Valeur totale du marché/du lot: 101 989 296.00 HUF
V.2.5) Information sur la sous-traitance
Le marché est susceptible d'ętre sous-traité Description succincte de la part du contrat sous-traitée:
Még nem ismert
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
Nyertes ajánlattev? adószáma: 10452556-2-44
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Dönt?bizottság Adresse postale: Riadó u. 5 Ville: Budapest Code postal: 1026 Pays: Hongrie Courriel: dontobizottsag@kt.hu Téléphone: +36 18828592 Fax: +36 18828593
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
A Kbt. XXI. fejezete szerint.
VI.4.4) Service auprčs duquel des renseignements peuvent ętre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Dönt?bizottság Adresse postale: Riadó u. 5 Ville: Budapest Code postal: 1026 Pays: Hongrie Courriel: dontobizottsag@kt.hu Téléphone: +36 18828592 Fax: +36 18828593
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
18/11/2022 Szomory Dezs? tér élhet?ségének javítása 23/11/2022 HUN National
 
 
C L A S S E    C P V
45000000 - Travaux de construction