Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 02/12/2022
Date de péremption : 07/12/2022
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Informations complémentaires
HONGRIE
appel-offre

Hongrie-Budapest:Travaux de construction

2022/S 233-669336  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E

02/12/2022
S233
Hongrie-Budapest: Travaux de construction

2022/S 233-669336

Rectificatif

Avis d'information complémentaire ou avis rectificatif

Travaux

(Supplément au Journal officiel de l'Union européenne, 2022/S 209-593102)

Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice

I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: BMSK Sport Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felel?sség? Társaság
Numéro national d'identification: 23007266242
Adresse postale: Istvánmezei Út 1-3
Ville: Budapest
Code NUTS: HU110 Budapest
Code postal: 1146
Pays: Hongrie
Point(s) de contact: Kovács Anita
Courriel: ekr@bmsksport.hu
Téléphone: +36 306274849
Fax: +36 13988971
Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://www.bmsksport.hu/

I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: Klebelsberg Központ
Numéro national d'identification: 15799658241
Adresse postale: Bajcsy-Zsilinszky Út 42-46
Ville: Budapest
Code NUTS: HU110 Budapest
Code postal: 1054
Pays: Hongrie
Point(s) de contact: Konyecsni Dóra
Courriel: dora.konyecsni@kk.gov.hu
Téléphone: +36 303587246
Fax: +36 17952899
Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://kk.gov.hu

Section II: Objet

II.1)
Étendue du marché
II.1.1)
Intitulé:
Óbudai Nagy László Ált.Is. épületenerg. fejl-e. 2

Numéro de référence: EKR001360862022

II.1.2)
Code CPV principal
45000000 Travaux de construction

II.1.3)
Type de marché
Travaux

II.1.4)
Description succincte:
Kivitelezési szerz?dés a "Budapesti oktatási intézmények épületenergetikai fejlesztése" cím? KEHOP-5.2.2.-16-2016-00043 azonosító számú projekt keretében az Óbudai Nagy László Magyar- Angol Két Tanítási Nyelv? Általános Iskola (1032 Budapest, Zápor u. 90. HRSZ: 170005/64 cím alatti épületének energetikai korszer?sítése tárgyában

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.5)
Date d'envoi du présent avis:
28/11/2022

VI.6)
Référence de l'avis original
Numéro de l'avis au JO série S: 2022/S 209-593102

Section VII: Modifications

VII.1)
Informations ŕ rectifier ou ŕ ajouter
VII.1.2)
Texte ŕ rectifier dans l'avis original
Numéro de section: I.1

Endroit oů se trouve le texte ŕ rectifier: Ajánlatkér? kapcsolattartó családi név

Au lieu de:

Kovács

Lire:

D. Tóth

Numéro de section: I.1

Endroit oů se trouve le texte ŕ rectifier: Ajánlatkér? kapcsolattartó utónév 1

Au lieu de:

Anita

Lire:

Éva

Numéro de section: I.1

Endroit oů se trouve le texte ŕ rectifier: Ajánlatkér? telefon

Au lieu de:

+36 306274849

Lire:

+36 703890595

Numéro de section: IV.2.2

Endroit oů se trouve le texte ŕ rectifier: Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje, dátum, helyi id?

Au lieu de:

Date: 29/11/2022

Heure locale: 13:00

Lire:

Date: 07/12/2022

Heure locale: 12:00

Numéro de section: IV.2.7

Endroit oů se trouve le texte ŕ rectifier: Az ajánlatok felbontásának feltételei, dátum, helyi id?

Au lieu de:

Date: 29/11/2022

Heure locale: 15:00

Lire:

Date: 07/12/2022

Heure locale: 14:00

VII.2)
Autres informations complémentaires:
Ajánlatkér? a Kbt. 52. § (4) bekezdés a) pontja alapján meghosszabbítja az ajánlattételi határid?t a megfelel? ajánlat megtételéhez, melyr?l hirdetményt ad fel. Ajánlatkér? csak a felhívás I.1. pontját, az ajánlattétel és bontás id?pontját módosítja, az egyéb közbeszerzési dokumentumok nem módosulnak /Kbt. 55.§ (1) bekezdés
Óbudai Nagy László Ált.Is. épületenerg. fejl-e. 2 07/12/2022 02/12/2022 HUN National
 
 
C L A S S E    C P V
45000000 - Travaux de construction 
45300000 - Travaux d'équipement du bâtiment 
45310000 - Travaux d'équipement électrique 
45321000 - Travaux d'isolation thermique 
45431000 - Carrelages 
45453100 - Travaux de remise en état