Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 15/09/2021
Date de péremption : 01/10/2021
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Informations complémentaires
HONGRIE
appel-offre

Hongrie-Budapest: Travaux de construction

2021/S 179-465148  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
15/09/2021
S179
Hongrie-Budapest: Travaux de construction

2021/S 179-465148

Rectificatif

Avis d'information complémentaire ou avis rectificatif

Travaux

(Supplément au Journal officiel de l'Union européenne, 2021/S 143-379191)

Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice

I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: BMSK Beruházási, M?szaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt.
Numéro national d'identification: 12464780251
Adresse postale: Istvánmezei Út 1-3
Ville: Budapest
Code NUTS: HU110 Budapest
Code postal: 1146
Pays: Hongrie
Point(s) de contact: Jakabfy Attila
Courriel: ekr@bmsk.hu
Téléphone: +36 12078718
Fax: +36 12069701
Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.bmsk.hu
Adresse du profil d'acheteur: http://www.bmsk.hu

Section II: Objet

II.1)
Étendue du marché
II.1.1)
Intitulé:
Balatonfüred-Id?sek Otthona-tervezés/kivitelezés

Numéro de référence: EKR000705842021

II.1.2)
Code CPV principal
45000000 Travaux de construction

II.1.3)
Type de marché
Travaux

II.1.4)
Description succincte:
Balatonfüred, Alkony id?sek otthona kivitelezése, valamint a szükséges engedélyes tervek elkészítése, engedélyek beszerzése, kiviteli tervek elkészítése, a létesítmény használatbavételi engedélyének megszerzéséhez szükséges teljes dokumentáció összeállítása.

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.5)
Date d'envoi du présent avis:
10/09/2021

VI.6)
Référence de l'avis original
Numéro de l'avis au JO série S: 2021/S 143-379191

Section VII: Modifications

VII.1)
Informations ŕ rectifier ou ŕ ajouter
VII.1.2)
Texte ŕ rectifier dans l'avis original
Numéro de section: IV.2.2

Endroit oů se trouve le texte ŕ rectifier: Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje, dátum, helyi id

Au lieu de:

Date: 17/09/2021

Heure locale: 10:00

Lire:

Date: 01/10/2021

Heure locale: 10:00

Numéro de section: IV.2.7

Endroit oů se trouve le texte ŕ rectifier: Az ajánlatok felbontásának feltételei, dátum, helyi id

Au lieu de:

Date: 17/09/2021

Heure locale: 12:00

Lire:

Date: 01/10/2021

Heure locale: 12:00

VII.2)
Autres informations complémentaires:
Ajánlatkér a Kbt. 55.§ (1)-(3) bekezdése alapján módosítja az ajánlati felhívást. A kiegészít tájékoztatás megadása a m?szaki és közbeszerzési dokumentáció módosításával fog járni, erre való tekintettel ajánlatkér módosítja a beadási határid?t.

 
 
C L A S S E    C P V
45000000 - Travaux de construction 
45210000 - Travaux de construction de bâtiments 
71220000 - Services de création architecturale