Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 03/08/2022
Date de péremption : 05/08/2022
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Informations complémentaires
HONGRIE
appel-offre

Hongrie-Budapest:Travaux de construction

2022/S 148-422604  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E

03/08/2022
S148
Hongrie-Budapest: Travaux de construction

2022/S 148-422604

Rectificatif

Avis d'information complémentaire ou avis rectificatif

Travaux

(Supplément au Journal officiel de l'Union européenne, 2022/S 040-100057)

Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice

I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: Állatorvostudományi Egyetem
Numéro national d'identification: 19253268242
Adresse postale: István Utca 2
Ville: Budapest
Code NUTS: HU110 Budapest
Code postal: 1078
Pays: Hongrie
Point(s) de contact: Gálszécsy Éva
Courriel: atekozbeszerzes@univet.hu
Téléphone: +36 309526140
Fax: +36 14784101
Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://univet.hu/hu

Section II: Objet

II.1)
Étendue du marché
II.1.1)
Intitulé:
ÁTE kampuszának komplex infrastrukturális fejleszt

Numéro de référence: EKR001713312021

II.1.2)
Code CPV principal
45000000 Travaux de construction

II.1.3)
Type de marché
Travaux

II.1.4)
Description succincte:
Vállalkozási szerz?dés az "Állatorvostudományi Egyetem kampuszának komplex infrastrukturális fejlesztése - I. ütem" tárgyú beruházás kivitelezésére Nyertes Ajánlattev? feladata az Állatorvostudományi Egyetem kampuszának komplex infrastrukturális fejlesztése dokumentációban meghatározott valamennyi feladat teljes kör? elvégzése. Kivitelezési feladat: AT feladata a m?szaki dokumentáció részét képez? engedélyezési terv, joger?s építési, b ontási, örökségvédelmi engedélyek, valamint Megrendel? által jóváhagyott kiviteli tervdokumentáció alapján az "El?zetes munkák" elvégzése, valamint a B és a C jel? épületek felújítása. A bontási, felújítási és építési munkák teljes kör?, kulcsrakész kivitelben készülnek, a kapcsolódó közm?vek felülvizsgálatával és felújításával, környezetrendezéssel, épületenként meghatározott m?szaki paraméterekkel. Teljesítési részhatárid?k: - El?zetes munkák: munkaterület átadásától 110 nap Közm?vek kiváltása: 110nap Konténerek telepítése (étterem bontással): 110nap R50 ideiglenes kialakítása: 110 nap Marek kollégium sportpályák kialakítása: 110 nap - B épület: el?zetes munkák és költözést követ? 181 nap - C épület: el?zetes munkák és költözést követ? 190nap költözés minden esetben: max 30nap munkaterület átadása: szerz?dés hatálybalépését?l számított 15 nap szerz?dés véghatárideje: a szerz?dés hatályba lépését?l számított 345 naptári nap Nyertes ajánlattev? köteles a Nemzeti Épít?ipari Felügyeleti és Adatszolgáltató Rendszerbe tartozó tevékenységekr?l, valamint az Épít?ipari Monitoring- és Adatszolgáltató Rendszerr?l szóló 707/2021. (XII. 15.) Korm. rendelet szerinti Üvegkapu alkalmazására. Az ajánlatban be kell nyújtani ajánlattev? 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 34/A.§ (2) bek. szerinti nyilatkozatát.

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.5)
Date d'envoi du présent avis:
29/07/2022

VI.6)
Référence de l'avis original
Numéro de l'avis au JO série S: 2022/S 040-100057

Section VII: Modifications

VII.1)
Informations
03/08/2022
S148
Hongrie-Budapest: Travaux de construction

2022/S 148-422604

Rectificatif

Avis d'information complémentaire ou avis rectificatif

Travaux

(Supplément au Journal officiel de l'Union européenne, 2022/S 040-100057)

Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice

I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: Állatorvostudományi Egyetem
Numéro national d'identification: 19253268242
Adresse postale: István Utca 2
Ville: Budapest
Code NUTS: HU110 Budapest
Code postal: 1078
Pays: Hongrie
Point(s) de contact: Gálszécsy Éva
Courriel: atekozbeszerzes@univet.hu
Téléphone: +36 309526140
Fax: +36 14784101
Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://univet.hu/hu

Section II: Objet

II.1)
Étendue du marché
II.1.1)
Intitulé:
ÁTE kampuszának komplex infrastrukturális fejleszt

Numéro de référence: EKR001713312021

II.1.2)
Code CPV principal
45000000 Travaux de construction

II.1.3)
Type de marché
Travaux

II.1.4)
Description succincte:
Vállalkozási szerz?dés az "Állatorvostudományi Egyetem kampuszának komplex infrastrukturális fejlesztése - I. ütem" tárgyú beruházás kivitelezésére Nyertes Ajánlattev? feladata az Állatorvostudományi Egyetem kampuszának komplex infrastrukturális fejlesztése dokumentációban meghatározott valamennyi feladat teljes kör? elvégzése. Kivitelezési feladat: AT feladata a m?szaki dokumentáció részét képez? engedélyezési terv, joger?s építési, b ontási, örökségvédelmi engedélyek, valamint Megrendel? által jóváhagyott kiviteli tervdokumentáció alapján az "El?zetes munkák" elvégzése, valamint a B és a C jel? épületek felújítása. A bontási, felújítási és építési munkák teljes kör?, kulcsrakész kivitelben készülnek, a kapcsolódó közm?vek felülvizsgálatával és felújításával, környezetrendezéssel, épületenként meghatározott m?szaki paraméterekkel. Teljesítési részhatárid?k: - El?zetes munkák: munkaterület átadásától 110 nap Közm?vek kiváltása: 110nap Konténerek telepítése (étterem bontással): 110nap R50 ideiglenes kialakítása: 110 nap Marek kollégium sportpályák kialakítása: 110 nap - B épület: el?zetes munkák és költözést követ? 181 nap - C épület: el?zetes munkák és költözést követ? 190nap költözés minden esetben: max 30nap munkaterület átadása: szerz?dés hatálybalépését?l számított 15 nap szerz?dés véghatárideje: a szerz?dés hatályba lépését?l számított 345 naptári nap Nyertes ajánlattev? köteles a Nemzeti Épít?ipari Felügyeleti és Adatszolgáltató Rendszerbe tartozó tevékenységekr?l, valamint az Épít?ipari Monitoring- és Adatszolgáltató Rendszerr?l szóló 707/2021. (XII. 15.) Korm. rendelet szerinti Üvegkapu alkalmazására. Az ajánlatban be kell nyújtani ajánlattev? 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 34/A.§ (2) bek. szerinti nyilatkozatát.

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.5)
Date d'envoi du présent avis:
29/07/2022

VI.6)
Référence de l'avis original
Numéro de l'avis au JO série S: 2022/S 040-100057

Section VII: Modifications

VII.1)
Informations ŕ rectifier ou ŕ ajouter
VII.1.2)
Texte ŕ rectifier dans l'avis original
Numéro de section: IV.2.2

Endroit oů se trouve le texte ŕ rectifier: Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje, dátum, helyi id?

Au lieu de:

Date: 29/07/2022

Heure locale: 12:00

Lire:

Date: 05/08/2022

Heure locale: 12:00

Numéro de section: IV.2.7

Endroit oů se trouve le texte ŕ rectifier: Az ajánlatok felbontásának feltételei, dátum, helyi id?

Au lieu de:

Date: 29/07/2022

Heure locale: 14:00

Lire:

Date: 05/08/2022

Heure locale: 14:00

VII.2)
Autres informations complémentaires: Hongrie-Budapest: Travaux de constructionType d'acheteur: AutresType d'avis: Informations complémentairesType de procédure: Procédure ouverteType de marché: Marché de travaux 05/08/2022 03/08/2022 HU National