01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 02/10/2018
Date de péremption : 12/10/2018
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Informations complémentaires
HONGRIE
appel-offre

Hongrie-Budapest: Travaux de construction d'usines de traitement des déchets

2018/S 189-426325 (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E

02/10/2018
S189
- - Marché de travaux - Informations complémentaires - Procédure ouverte
Hongrie-Budapest: Travaux de construction d'usines de traitement des déchets

2018/S 189-426325

Rectificatif

Avis d'information complémentaire ou avis rectificatif

Travaux

(Supplément au Journal officiel de l'Union européenne, 2018/S 074-163477)

Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice

I.1)
Nom et adresses
NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felel?sség Társaság
AK18470
Pap Károly utca 4-6.
Budapest
1139
Hongrie
Point(s) de contact: dr. Módos István ügyvezet igazgató
Téléphone: +36 12390420
Courriel: beszerzes@nfp.hu
Fax: +36 12390420
Code NUTS: HU110 Adresse(s) internet: Adresse principale: http://www.nfp.hu Adresse du profil d'acheteur: http://www.nfp.hu

http://www.nfp.hu
http://www.nfp.hu
I.1)
Nom et adresses
Sajó-Bódva és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás
AK15697
F tér
   4. 
Kazincbarcika
3700
Hongrie
Point(s) de contact: Halász Béla
Téléphone: +36 306824108
Courriel: halasz.bela@kazincbarcika.hu
Fax: +36 48514721
Code NUTS: HU311 Adresse(s) internet: Adresse principale: http://www.sajobodva.hu Adresse du profil d'acheteur: http://www.sajobodva.hu

http://www.sajobodva.hu
http://www.sajobodva.hu
Section II: Objet

II.1)
Étendue du marché
II.1.1)
Intitulé:
Vállalkozási szerz?dés keretében a "Komplex hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése a Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás területén

II.1.2)
Code CPV principal
45222100

II.1.3)
Type de marché
Travaux

II.1.4)
Description succincte:
Vállalkozási szerz?dés keretében a "Komplex hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése a Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás területén, különös tekintettel az elkülönített hulladékgy?jtési, szállítási és el?kezel rendszerre" elnevezés KEHOP-3.2.1-15-2017-00013 azonosítószámú projekt kivitelezési feladatainak teljes kör ellátása a FIDIC Sárga Könyv feltételei szerint

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.5)
Date d'envoi du présent avis:
28/09/2018

VI.6)
Référence de l'avis original
Numéro de l'avis au JO série S: 2018/S 074-163477

Section VII: Modifications

VII.1)
Informations ŕ rectifier ou ŕ ajouter
VII.1.2)
Texte ŕ rectifier dans l'avis original
Numéro de section: IV.2.2

Endroit oů se trouve le texte ŕ rectifier: Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje

Au lieu de:

Date: 01/10/2018

Heure locale: 14:30

Lire:

Date: 12/10/2018

Heure locale: 14:30

Numéro de section: IV.2.7

Endroit oů se trouve le texte ŕ rectifier: Az ajánlatok felbontásának feltételei

Au lieu de:

Date: 01/10/2018

Heure locale: 14:30

Lire:

Date: 12/10/2018

Heure locale: 14:30

VII.2)
Autres informations complémentaires:
Jelen hirdetmény közzétételére a Kbt. 55. § (1) bekezdés alapján kerül sor. A hirdetmény közzétételével egyidej?leg Ajánlatkér tájékoztatja azokat a gazdasági szerepl?ket, akik az eljárás iránt érdekl?désüket jelezték. Ajánlatkér tájékoztatja az érdekelt gazdasági szerepl?ket, hogy az alábbi közbeszerzési dokumentumok módosulnak az ajánlati felhívás módosítása mellett: - Dokumentáció III. része (III-V. kötetek). A közbeszerzési dokumentumok módosításait Ajánlatkér az eredeti dokumentumokkal megegyez helyen közvetlenül elektronikusan elérhet?vé teszi.

 
 
C L A S S E    C P V
45111291 - Travaux d'aménagement du terrain 
45213250 - Travaux de construction de bâtiments industriels 
45222100 - Travaux de construction d'usines de traitement des déchets 
45233127 - Travaux de construction de carrefours en T 
71320000 - Services de conception technique