Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 14/09/2021
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
HONGRIE
appel-offre

Hongrie-Budapest: Tubes et raccords

2021/S 178-464649  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 14/09/2021 S178 Hongrie-Budapest: Tubes et raccords 2021/S 178-464649 Avis d'attribution de marché - secteurs spéciaux Résultats de la procédure de marché Fournitures
 
 
Section I: Entité adjudicatrice
I.1) Nom et adresses Nom officiel: F?városi Vízm?vek Zártkör?en M?köd Részvénytársaság Numéro national d'identification: 10898824244 Adresse postale: Váci Út 182.
Ville: Budapest Code NUTS: HU Magyarország Code postal: 1138 Pays: Hongrie Point(s) de contact: Korossy Emese Courriel: kozbeszerzes@vizmuvek.hu Téléphone: +36 14652572 Fax: +36 14652945 Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.vizmuvek.hu Adresse du profil d'acheteur: http://www.vizmuvek.hu
I.6) Activité principale Eau
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
DN 400-DN 800 ivóvíz nyomócsövek és idomok Numéro de référence: EKR000079592021
II.1.2) Code CPV principal 44164310 Tubes et raccords
II.1.3) Type de marché Fournitures
II.1.4) Description succincte:
 
1.rész: DN800 göv idomok Tétel Mennyiség Mértékegység DN 800 befalazó karima 1 db DN 800 acél szabad karima 1 db DN 800 göv. EU idom húzásbiztos kötéssel 3 db DN 800 Karimás gravitációs cs?végzáró csappantyú (visszatorlódás gátló) PN 10 karima furatkiosztással 1 db DN 800 göv. 22,5°-os FFK ívidom 1 db DN 800 / 600 göv. T idom (2 fix + 1 laza karimás) 1 db DN 800 göv. beépítési készlet 1 db DN 800 göv. szerelési közdarab elzáróhoz 1 db DN 800 karimatömítés acélbetétes (peremes egységcsomag) 6 db
   2.  rész: DN400 és DN 600 göv csövek Tétel Mennyiség Mértékegység DN 600 PN10 Göv ivóvíz kalibrált nyomócs , húzás biztos kötéssel 18 fm DN 400 PN16 Göv ivóvíz nyomócs , húzás biztos kötésekkel 75 fm DN 400 PN16 Göv ivóvíz kalibrált nyomócs , húzás biztos kötésekkel 3 szál
   3.  rész: DN400 és DN 600 göv idomok Tétel Mennyiség Mértékegység DN 600 göv FF idom (L=800 mm) 2 db DN 600 göv. EU idom 4 db DN 600 göv. U idom (exp.) 1 db DN 600 göv. F idom 2 db DN 600 göv. FF idom (L=300 mm) 1 db DN 600 göv. Kétkarimás cs befalazó karimával (L=700) 2 db DN 600 / 600 göv. T idom 1 db DN 600 / 80 göv. T idom 1 db DN 600 / 300 göv. MMA idom 1 db DN 600 / 200 göv. MMA idom 1 db DN 600 göv. 45°-os FFK ívidom 5 db DN 600 göv. szerelési közdarab elzáróhoz 2 db DN 600 göv. beépítési készlet 3 db DN 600 karimatömítés acélbetétes (peremes egys. Csomag) 24 db DN 400 göv. 45°-os FFK ívidom 2 db DN 400 göv. 22,5°-os FFK ívidom 2 db DN 400 göv. 45°-os MMK idom 3 db DN 400/300 göv. MMA idom 1 db DN 400 göv. EU idom 7 db DN 400 göv. Q idom 2 db DN 400/80 göv. XR idom 2 db DN 400/80 göv. T idom 1 db DN 400/400 göv. T idom 2 db DN 400/300 göv. FFR idom 1 db DN 400 göv. F idom 3 db DN 400 göv. FFG idom h=600 mm 1 db DN 400 PN10 Göv ivóvíz karimás nyomócs (L=4000 mm), FF idom 1 db DN 400 beépítési készlet 4 db DN 400 karimatömítés (peremes egys. Csomag) 27 db DN 400 Karimás gravitációs cs?végzáró csappantyú (visszatorlódás gátló) PN 10 karima furatkiosztással 1 db
   4.  rész: Csapózárak Tétel Alapmennyiség Mértékegység DN 1200 göv. csapózár 4 db DN 800 göv. csapózár 1 db DN 600 göv. csapózár 3 db Ajánlatkér valamennyi rész esetében az adásvételi szerz?dést határozott id?tartamra, a szerz?déses mennyiség leszállításáig köti a közbeszerzési dokumentumokban részletezettek szerint
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: oui
II.1.7) Valeur totale du marché (hors TVA) (Accord pour publication oui) Valeur hors TVA: 57 281 962.00 HUF
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
DN800 göv idomok
Lot nş: 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 44164310 Tubes et raccords
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: HU11 Budapest Lieu principal d'exécution:
Budapest, V. kerület, Id. Antall József rakpart és Jane Haining rakpart
II.2.4) Description des prestations:
rész: DN800 göv idomok DN 800 befalazó karima 1 db DN 800 acél szabad karima 1 db DN 800 göv. EU idom húzásbiztos kötéssel 3 db DN 800 arimás gravitációs cs?végzáró csappantyú (visszatorlódás gátló) PN 10 karima furatkiosztással 1 db DN 800 göv. 22,5°-os FFK ívidom 1 db DN 800 / 600 göv. T idom (2 fix + 1 laza karimás) 1 db DN 800 göv. beépítési készlet 1 db DN 800 göv. szerelési közdarab elzáróhoz 1 db DN 800 karimatömítés acélbetétes (peremes egységcsomag) 6 db AK az adásvételi szerz?dést határozott id?tartamra a szerz?déses mennyiség leszállításáig köti a közbeszerzési dokumentumokban részletezettek szerint.
II.2.5) Critčres d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
 1)AK az I.1) pontban megadott faxszámot kizárólag a Kbt. 50. § (2) bek.-ben foglaltakra tekintettel adta meg, AK faxkészüléket nem üzemeltet. 2) A szerz?dés II.2.7) pontban rögzített id?tartam tervezett dátumokat jelöl, kizárólag technikai okokból, a hirdetmény Kiadóhivatal felé történ továbbíthatósága érdekében adta meg AK, a tényleges dátumok az eljárás lefolytatásának id?igényét?l függenek.
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
DN400 és DN 600 göv csövek
Lot nş: 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 44164310 Tubes et raccords
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: HU11 Budapest Lieu principal d'exécution:
Budapest, V. kerület, Id. Antall József rakpart és Jane Haining rakpart
II.2.4) Description des prestations:
 
2.rész: DN400 és DN 600 göv csövek DN 600 PN10 Göv kalibrált ivóvíz nyomócs 18 fm DN 400 PN16 Göv ivóvíz nyomócs , húzásbiztos kötésekkel 75 fm DN 400 PN16 Göv ivóvíz kalibrált nyomócs?, húzásbiztos kötésekkel 3 szál AK az adásvételi szerz?dést határozott id?tartamra a szerz?déses mennyiség leszállításáig köti a közbeszerzési dokumentumokban részletezettek szerint
II.2.5) Critčres d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
 1)AK az I.1) pontban megadott faxszámot kizárólag a Kbt. 50. § (2) bek.-ben foglaltakra tekintettel adta meg, AK faxkészüléket nem üzemeltet. 2) A szerz?dés II.2.7) pontban rögzített id?tartam tervezett dátumokat jelöl, kizárólag technikai okokból, a hirdetmény Kiadóhivatal felé történ továbbíthatósága érdekében adta meg AK, a tényleges dátumok az eljárás lefolytatásának id?igényét?l függenek.
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
DN400 és DN 600 göv idomok
Lot nş: 3
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 44164310 Tubes et raccords
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: HU11 Budapest Lieu principal d'exécution:
Budapest, V. kerület, Id. Antall József rakpart és Jane Haining rakpart
II.2.4) Description des prestations:

   3. rész
:
DN400 és DN 600 göv idomok Tétel Mennyiség Mértékegység DN 600 göv FF idom (L=800 mm) 2 db DN 600 göv. EU idom 4 db DN 600 göv. U idom (exp.) 1 db DN 600 göv. F idom 2 db DN 600 göv. FF idom (L=300 mm) 1 db DN 600 göv. Kétkarimás cs befalazó karimával (L=700) 2 db DN 600 / 600 göv. T idom 1 db DN 600 / 80 göv. T idom 1 db DN 600 / 300 göv. MMA idom 1 db DN 600 / 200 göv. MMA idom 1 db DN 600 göv. 45°-os FFK ívidom 5 db DN 600 göv. szerelési közdarab elzáróhoz 2 db DN 600 göv. beépítési készlet 3 db DN 600 karimatömítés acélbetétes (peremes egys. Csomag) 24 db DN 400 göv. 45°-os FFK ívidom 2 db DN 400 göv. 22,5°-os FFK ívidom 2 db DN 400 göv. 45°-os MMK idom 3 db DN 400/300 göv. MMA idom 1 db DN 400 göv. EU idom 7 db DN 400 göv. Q idom 2 db DN 400/80 göv. XR idom 2 db DN 400/80 göv. T idom 1 db DN 400/400 göv. T idom 2 db DN 400/300 göv. FFR idom 1 db DN 400 göv. F idom 3 db DN 400 göv. FFG idom h=600 mm 1 db DN 400 PN10 Göv ivóvíz karimás nyomócs (L=4000 mm), FF idom 1 db DN 400 beépítési készlet 4 db DN 400 karimatömítés (peremes egys. Csomag) 27 db DN 400 karimás gravitációs cs?végzáró csappantyú (visszatorlódás gátló) PN 10 karima furatkiosztással 1 db AK az adásvételi szerz?dést határozott id?tartamra a szerz?déses mennyiség leszállításáig köti a közbeszerzési dokumentumokban részletezettek szerint.
II.2.5) Critčres d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
 1)AK az I.1) pontban megadott faxszámot kizárólag a Kbt. 50. § (2) bek.-ben foglaltakra tekintettel adta meg, AK faxkészüléket nem üzemeltet. 2) A szerz?dés II.2.7) pontban rögzített id?tartam tervezett dátumokat jelöl, kizárólag technikai okokból, a hirdetmény Kiadóhivatal felé történ továbbíthatósága érdekében adta meg AK, a tényleges dátumok az eljárás lefolytatásának id?igényét?l függenek.
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Csapózárak
Lot nş: 4
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 44164310 Tubes et raccords
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: HU11 Budapest Lieu principal d'exécution:
Budapest, V. kerület, Id. Antall József rakpart és Jane Haining rakpart
II.2.4) Description des prestations:
 
4.rész: Csapózárak DN 1200 csapózár 4 db DN 800 göv. Csapózár 1 db DN 600 göv. Csapózár 3 db AK az adásvételi szerz?dést határozott id?tartamra a szerz?déses mennyiség leszállításáig köti a közbeszerzési dokumentumokban részletezettek szerint
II.2.5) Critčres d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
 1)AK az I.1) pontban megadott faxszámot kizárólag a Kbt. 50. § (2) bek.-ben foglaltakra tekintettel adta meg, AK faxkészüléket nem üzemeltet. 2) A szerz?dés II.2.7) pontban rögzített id?tartam tervezett dátumokat jelöl, kizárólag technikai okokból, a hirdetmény Kiadóhivatal felé történ továbbíthatósága érdekében adta meg AK, a tényleges dátumok az eljárás lefolytatásának id?igényét?l függenek.
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systčme d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: oui
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative ŕ la présente procédure Numéro de l'avis au JO série S: 2021/S 065-168967
IV.2.8) Informations sur l'abandon du systčme d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procédure d'appel ŕ la concurrence sous la forme d'un avis périodique indicatif
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nş: 4200215059
Lot nş: 1 Intitulé:
DN800 göv idomok
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
30/08/2021
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 1 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 1
Le marché a été attribué ŕ un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Duna-Armatúra Kereskedelmi Kft.
Numéro national d'identification: 10759468242 Adresse postale: Városligeti Fasor 47-49.
Ville: Budapest Code NUTS: HU110 Budapest Code postal: 1071 Pays: Hongrie Courriel: info@dunaarmatura.hu Téléphone: +36 13511053 Fax: +36 13511054 Adresse internet: http://www.dunaarmatura.hu
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) (Accord pour publication oui) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 6 343 817.00 HUF Valeur totale du marché/du lot: 6 682 975.00 HUF
V.2.5) Information sur la sous-traitance
V.2.6) Prix payé pour les achats d'opportunité
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nş: 4200215060
Lot nş: 2 Intitulé:
DN400 és DN 600 göv csövek
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
30/08/2021
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 2 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 2 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 2
Le marché a été attribué ŕ un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Duna-Armatúra Kereskedelmi Kft.
Numéro national d'identification: 10759468242 Adresse postale: Városligeti Fasor 47-49.
Ville: Budapest Code NUTS: HU110 Budapest Code postal: 1071 Pays: Hongrie Courriel: info@dunaarmatura.hu Téléphone: +36 13511053 Fax: +36 13511054 Adresse internet: http://www.dunaarmatura.hu
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) (Accord pour publication oui) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 6 452 174.00 HUF Valeur totale du marché/du lot: 7 459 482.00 HUF
V.2.5) Information sur la sous-traitance
V.2.6) Prix payé pour les achats d'opportunité
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nş: 4200215074
Lot nş: 3 Intitulé:
DN400 és DN 600 göv idomok
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
30/08/2021
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 1 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 1
Le marché a été attribué ŕ un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Duna-Armatúra Kereskedelmi Kft.
Numéro national d'identification: 10759468242 Adresse postale: Városligeti Fasor 47-49.
Ville: Budapest Code NUTS: HU110 Budapest Code postal: 1071 Pays: Hongrie Courriel: info@dunaarmatura.hu Téléphone: +36 13511053 Fax: +36 13511054 Adresse internet: http://www.dunaarmatura.hu
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) (Accord pour publication oui) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 24 061 380.00 HUF Valeur totale du marché/du lot: 17 235 473.00 HUF
V.2.5) Information sur la sous-traitance
V.2.6) Prix payé pour les achats d'opportunité
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nş: 4200215075
Lot nş: 4 Intitulé:
Csapózárak
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
30/08/2021
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 3 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 2 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 3
Le marché a été attribué ŕ un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Duna-Armatúra Kereskedelmi Kft.
Numéro national d'identification: 10759468242 Adresse postale: Városligeti Fasor 47-49.
Ville: Budapest Code NUTS: HU110 Budapest Code postal: 1071 Pays: Hongrie Courriel: info@dunaarmatura.hu Téléphone: +36 13511053 Fax: +36 13511054 Adresse internet: http://www.dunaarmatura.hu
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) (Accord pour publication oui) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 34 673 253.00 HUF Valeur totale du marché/du lot: 25 904 032.00 HUF
V.2.5) Information sur la sous-traitance
V.2.6) Prix payé pour les achats d'opportunité
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:

   1. ) Ajánlattev?(k) neve, székhelye, adószáma részenként
:

   1.  rész: DN800 göv. idomok - Duna-Armatura Kereskedelmi Korlátolt Felel?sség Társaság (1071 Budapest, Városligeti fasor 47-49.) Adószáma: 10759468-2-42
   2.  rész: DN400 és DN600 göv csövek - Duna-Armatura Kereskedelmi Korlátolt Felel?sség Társaság (1071 Budapest, Városligeti fasor 47-49.) Adószáma: 10759468-2-42 - WAPPtech Környezettechnológiai Korlátolt Felel?sség Társaság, Magyarország (1211 Budapest, Transzformátorgyár utca
   1. ) Adószáma: 25548903-24-3
   3.  rész: DN400 és DN600 göv idomok - Duna-Armatura Kereskedelmi Korlátolt Felel?sség Társaság (1071 Budapest, Városligeti fasor 47-49.) Adószáma: 10759468-2-42
   4.  rész: Csapózárak - Duna-Armatura Kereskedelmi Korlátolt Felel?sség Társaság (1071 Budapest, Városligeti fasor 47-49.) Adószáma: 10759468-2-42 - "Kristály" Tervez?, Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felel?sség Társaság (8600 Siófok, F u. 15-17.) Adószáma: 10457506-2-14 - Hawle Szerelvénygyártó és Forgalmazó Kft., Magyarország (2000 Szentendre, Dobogók?i út
   5. ) Adószáma: 10260559-2-13 2) Ajánlatkér az
   1.  és a
   2.  rész esetében a részek eredményessége érdekében pénzügyi átcsoportosítással megemelte a rendelkezésre álló fedezetet e két rész tekintetében a részenként legalacsonyabb árat tartalmazó érvényes ajánlatban foglalt ellenszolgáltatás mértékéig. 3) A
   3.  rész esetében Ajánlatkér a Kbt. 71.§ (11) bekezdése alapján számítási hiba javítására hívta fel a Duna-Armatúra Kft. ajánlattev?t . Az Ajánlatkér által az Árrészletez alapadatai figyelembevételével kiszámított adat: Mindösszesen: (felolvasólapon feltüntetend?): 17 235 473 Ft, mely az adott rész szerz?dött teljes ellenértéke. 4) Az ajánlati kötöttség 2021. június 14. napjáig állt fenn az eljárásban, amelyet Ajánlatkér 2021. június
   9.  napján az EKR-be felöltött tájékoztatásában a Kbt. 70. § (2) bekezdése alapján 2021. augusztus 13. napjáig meghosszabbított.
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Dönt?bizottság Adresse postale: Riadó u. 5 Ville: Budapest Code postal: 1026 Pays: Hongrie Courriel: dontobizottsag@kt.hu Téléphone: +36 18828592 Fax: +36 18828593
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
Kbt. 148. §-a szerint.
VI.4.4) Service auprčs duquel des renseignements peuvent ętre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Dönt?bizottság Adresse postale: Riadó u. 5 Ville: Budapest Code postal: 1026 Pays: Hongrie Courriel: dontobizottsag@kt.hu Téléphone: +36 18828592 Fax: +36 18828593
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
09/09/2021
 
 
C L A S S E    C P V
44164310 - Tubes et raccords