Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 13/06/2024
Date de péremption :
Type de procédure : Information absente
Type de document : Avis de modification de marché
HONGRIE
appel-offre

Hongrie - Autres conteneurs - Egyedileg gy'rtott kont'nerek beszerz'se

2024/S 2024-350395  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
350395-2024 - Modification du marché
Hongrie – Autres conteneurs – Egyedileg gyártott konténerek beszerzése
OJ S 114/2024 13/06/2024
Avis de modification de marché
Fournitures

   1.  Acheteur
1.1.
Acheteur
Nom officiel: Monori Tankerületi Központ

   2.  Procédure
2.1.
Procédure
Titre: Egyedileg gyártott konténerek beszerzése
Description: 182 db, egyedi, összeépítésre és épületképzésre alkalmas, egyedileg gyártott konténer szállítása és összeszerelése a muszaki leírásban foglalt eloírások szerinti méretben és formában. A közbeszerzés egyes részeintek megfelelo mennyiségbeni és idobeni megosztásban szállítva.
Identifiant de la procédure: adc69db2-8221-404c-9980-fe71882860a8
Identifiant interne: EKR001324392021
2.1.1.
Objet
Nature du marché: Fournitures
Nomenclature principale (cpv): 44619000 Autres conteneurs
2.1.4.
Informations générales
Base juridique:
Directive 2014/24/UE

   5.  Lot
5.1.
Lot: LOT-0002
Titre: Konténerelemek II. szint
Description: A késobbi I. emeleti szintet képezo, a muszaki rajzok alapján egyértelmuen elkülönítheto, 78 db, egyedileg gyártott (összeépítésre és épületképzésre alkalmas) konténer beszerzése, szállítása és összeszerelése a muszaki leírásban foglalt eloírások szerinti méretben és formában.
Identifiant interne: EKR001324392021/2
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Fournitures
Nomenclature principale (cpv): 44619000 Autres conteneurs
5.1.2.
Lieu d’exécution
Adresse postale: Gróf Almássy utca Hrsz.: 0121/76
Ville: Gyömro
Code postal: 2230
Subdivision pays (NUTS): Pest (HU120)
Pays: Hongrie
5.1.3.
Durée estimée
Durée: 6 Mois
5.1.6.
Informations générales
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Informations complémentaires: 1. Információk az értékeléshez: értékelési ponttartomány 0-10 pont. Értékelési módszerek: A "Nettó ajánlati ár" és a "Teljesítési határido (6-12 hónap)" értékelési szempontnál is fordított arányosítás. (Tehát mindkét értékelési szempontnál ajánlatkéro számára az alacsonyabb értéku megajánlás a kedvezobb.) "A kötelezo 12 hónapon felüli többletjótállás ideje" értékelési szempont esetében az értékelés módszere az egyenes arányosítás. (Tehát ajánlatkéro számára a magasabb értéku megajánlás a kezvezobb. Részletek a közbeszerzési dokumentumokban találhatók.
   2.  Egyenértékuség: ahol a felhívás, vagy a közbeszerzési dokumentumok (ide értve a muszaki dokumentumokat is) bármely része meghatározott gyártmányú vagy eredetu dologra, illetve konkrét eljárásra, amely egy adott gazdasági szereplo termékeit vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra hivatkozik, ott a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése értelmében a "vagy azzal egyenértéku" kifejezést is érteni kell.
5.1.12.
Conditions du marché public
La commande en ligne sera utilisée: non
Le paiement en ligne sera utilisé: oui
Informations relatives aux délais de recours: A Kbt. 148. §-a szerint.
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntobizottság
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché: Monori Tankerületi Központ
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntobizottság

   6.  Résultats
Valeur de tous les contrats attribués dans cet avis: 1 441 980 000,00 HUF
6.1.
Résultat – Identifiants des lots: LOT-0002
6.1.2.
Informations sur les lauréats
Lauréat:
Offre:
Identifiant de l’offre: EKR001324392021/9298
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0002
Valeur du résultat: 602 495 000,00 HUF
Sous-traitance: no
La valeur de la sous-traitance est connue: non
Le pourcentage de la sous-traitance est connu: non
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: 2
Date ŕ laquelle le lauréat a été choisi: 07/12/2021
Date de conclusion du marché: 09/12/2021
6.1.4.
Informations statistiques:
Résumé des demandes de réexamen reçues par l’acheteur:
Nombre de plaignants0

   7.  Modification
Identifiant de la section: 644286-2021
Raison de la modification: Modifications nécessaires en raison de circonstances imprévisibles pour un acheteur diligent.
Description: Az eredeti szerzodés megkötésének dátuma: 2021.12.09. A szerzodés II.2. pontja szerint annak hatályba lépése feltételes volt, továbbá: „Hatályba lépése az Ajánlattételi Felhívásban és a Közbeszerzési Dokumentumban foglaltak szerinti forrás rendelkezésre állása és Vevo errol szóló értesítésének megküldése idopontjában valósul meg.” A Magyar Közlöny 2024. évi 54. számában 2024. május 14-én a megjelent és kihirdetésre került „A Kormány 1136/2024. (V.14.) Korm. határozata egyes köznevelési intézmények halaszthatatlan férohelybovítési igényeihez szükséges forrásbiztosításról” (a továbbiakban Korm. határozat) Vevo a szerzodés II.2 foglalt értesítését 2024. május 22-én megküldte Eladó részére, ezzel a szerzodés a jelzett napon hatályba lépett. Az értesítés kézhezvételét követoen, 2024. május 22-én Eladó szerzodésmódosítás iránti kérelmet küldött meg Vevo részére. Kérelmében a szerzodéskötés és annak hatályba lépése között eltelt jelentos idotartamra és az eközben bekövetkezett, elore nem látható, különleges eseményekre alapozva kimutatta, hogy a szerzodés ellenértékének 26,14 %-os megemelése szükséges ahhoz, hogy az teljesítheto legyen. Vevo lefolytatta az egyeztetést Eladóval. Tekintettel arra, hogy a szerzodés aláírása után, 2022. február 24-én Ukrajna és Oroszország között háború tört ki, ami mind az építoanyagok, mind az üzemanyagok és ezáltal a szállítási díjak jelentos emelkedését okozta. A szerzodés megkötése és hatályba lépése között eltelt ido alatt jelentos árfolyamváltozás is bekövetkezett, amely a külföldi gyártótól euró alapon megrendelt termékek bekerülési árára is hatással bír. Fentieket megvizsgálva Vevo megalapozottnak ítélte meg a módosítás iránti kérést és elfogadta azt. Az eredeti szerzodésben is szereplo ajánlati ár figyelembevételével ez nettó 157 505 000,- Ft, azaz nettó százötvenhétmillió-ötszázötezer forint többlet költség, amelyet Vevo tudomásul vett. A teljesítés ellenszolgáltatása tehát az eredeti ajánlati ár figyelembevételével összesen: nettó 760 000 000,- Ft, azaz Hétszázhatvanmillió forint. Ajánlatkéro nem láthatta elore, hogy a forrás rendelkezésre bocsátása ilyen jelentos ido múlva következik be, tekintettel arra, hogy folyamatos egyeztetéseket végzett és a beruházás fontosságára tekintettel legkésobb a 2022. évben tervezte hatályba léptetni a szerzodést. Az Ukrajnában kialakult háborús helyzetet a szerzodés megkötésének idopontjában (2021. 12. 09.) a szerzodést köto felek nem láthatták elore. A háború okozta, kiugróan magas árfolyamváltozás és a szállítási díjak egész Európát érinto jelentos emelkedése szintén elore nem látható körülmény. Az Ukrajnában zajló háború és az energiahordozók áremelkedése jelentosen összefügg. Ezen tényezoket Ajánlatkéro nem láthatta elore és Ajánlattevo sem kalkulálhatta be az ajánlati árába.
7.1.
Modification
Identifiant de la section: CON-0002
Description des modifications: A módosítás kizárólag a nettó szerzodéses árat érinti, az alábbiak szerint: Korábbi rendelkezés: „I.1. Az Ajánlatkéro a közbeszerzésekrol szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) alapján „Egyedileg gyártott konténerek beszerzése és szállítása” elnevezésu közbeszerzési eljárást folytatott le. A lefolytatott közbeszerzési eljárás eredményes volt, és az eljárás nyertes Ajánlattevojével a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott specifikált termékek tekintetében az alábbi adásvételi szerzodést köti meg. Ajánlati elemek: Nettó ajánlati ár (HUF): 602 495 000 A kötelezo 12 hónapon felüli többletjótállás ideje (hónap) (min. 0 hónap, maximum 36 hónap): 12 Teljesítési határido (6-12 hónap): 6” Szerzodo felek az Adásvételi szerzodés I.1. pontját az alábbiak szerint módosítják: „I.1. Az Ajánlatkéro a közbeszerzésekrol szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) alapján „Egyedileg gyártott konténerek beszerzése és szállítása” elnevezésu közbeszerzési eljárást folytatott le. A lefolytatott közbeszerzési eljárás eredményes volt, és az eljárás nyertes Ajánlattevojével a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott specifikált termékek tekintetében az alábbi adásvételi szerzodést köti meg. Ajánlati elemek: Nettó ajánlati ár (HUF): 760 000 000 A kötelezo 12 hónapon felüli többletjótállás ideje (hónap) (min. 0 hónap, maximum 36 hónap): 12 Teljesítési határido (6-12 hónap): 6” A módosítás Kbt. szerinti jogalapja: Kbt. 141. § (4) c) pont. Ajánlatkéro nem láthatta elore, hogy a forrás rendelkezésre bocsátása ilyen jelentos ido múlva következik be, tekintettel arra, hogy folyamatos egyeztetéseket végzett és a beruházás fontosságára tekintettel legkésobb a 2022. évben tervezte hatályba léptetni a szerzodést. Az Ukrajnában kialakult háborús helyzetet a szerzodés megkötésének idopontjában (2021. 12. 09.) a szerzodést köto felek nem láthatták elore. A háború okozta, kiugróan magas árfolyamváltozás (2021. 12. 09.: 365,85 Ft/€, 2024. 05.22. 386,15 Ft./€, azaz 5,55 %) és a szállítási díjak egész Európát érinto jelentos emelkedése szintén elore nem látható körülmény (kb. 20 %). Az Ukrajnában zajló háború és az energiahordozók áremelkedése jelentosen összefügg. Az üzemanyag árak ennek megfeleloen a következo mértékben változtak: Gázolaj 2021. 12. 09. 491,1 Ftl./l, 2024. 05. 22. 618,2 Ft./l, azaz 25, 8%. A KSH adatai szerint 2022-ben 14,5 %-kal, 2023-ban 17,6%-kal emelkedtek hazánkban a fogyasztói árak. Továbbá, az építoipari alapanyagok, így a konténerek gyártásához használt fe és acélipari termékek jelentos része ukrajnai üzemekbol érkezik Európába. Ezen üzemek termelékenysége a háború következtében vagy megszunt, vagy jelentosen csökkent. Miközben a kereslett nott, a kínálat drasztikusan csökkent, így az építoipari alapanyagok piacán a fent bemutatottaknál is nagyobb áremelkedés volt tapasztalható. A fenti árváltozások kummulálva jóval meghaladják az Eladó által jelzett és érvényesíteni kért 26,14%-os áramelkedést, ezért Ajánlatkéro ezt elfogadhatónak és indokoltnak értékelte. A beruházás kiemelt jelentosége megkívánja Ajánlatkéro részérol a mérlegelést és a szükséges fedezet kiegészítését. Ajánlattevo részérol az árváltozás mértéke kizárólag a teljesíthetoséget biztosítja, indokolt és reális. A fent bemutatott tényezok egyikét sem láthatta sem Ajánlatkéro sem Ajánlattevo elore és sem kalkulálhatta be az ajánlati árába. A módosítás aláírásának dátuma: 2024. 05. 30.

   8.  Organisations
8.1.
ORG-0004
Nom officiel: Közbeszerzési Hatóság
Numéro d’enregistrement: EKRSZ_40664534
Adresse postale: Riadó utca
   5. 
  
Ville: Budapest
Code postal: 1026
Subdivision pays (NUTS): Budapest (HU110)
Pays: Hongrie
Adresse électronique: hirdetmeny@kt.hu
Téléphone: +36 18828635
Adresse internet: https://kozbeszerzes.hu
Rôles de cette organisation
TED eSender
8.1.
ORG-0005
Nom officiel: Monori Tankerületi Központ
Numéro d’enregistrement: 15835310213
Adresse postale: Petofi Sándor Utca 28.  
Ville: Monor
Code postal: 2200
Subdivision pays (NUTS): Pest (HU120)
Pays: Hongrie
Point de contact: Hrutkáné Molnár Monika
Adresse électronique: monor@kk.gov.hu
Téléphone: +36 29795212
Télécopieur: +36 29795212
Adresse internet: https://www.kk.gov.hu/monor
Rôles de cette organisation
Acheteur
Chef de groupe
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché
8.1.
ORG-0002
Nom officiel: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntobizottság
Numéro d’enregistrement: EKRSZ40664534
Adresse postale: Riadó u. 5  
Ville: Budapest
Code postal: 1026
Subdivision pays (NUTS): Budapest (HU110)
Pays: Hongrie
Adresse électronique: dontobizottsag@kt.hu
Téléphone: +36 18828592
Télécopieur: +36 18828593
Adresse internet: https://www.kozbeszerzes.hu
Rôles de cette organisation
Organisation chargée des procédures de recours
8.1.
ORG-0003
Nom officiel: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntobizottság
Numéro d’enregistrement: EKRSZ40664534
Adresse postale: Riadó u. 5  
Ville: Budapest
Code postal: 1026
Pays: Hongrie
Adresse électronique: dontobizottsag@kt.hu
Téléphone: +36 18828592
Télécopieur: +36 18828593
Adresse internet: https://www.kozbeszerzes.hu
Rôles de cette organisation
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours
8.1.
ORG-0001
Nom officiel: GST GENERÁL Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelosségu Társaság
Numéro d’enregistrement: 24945376243
Adresse postale: Nagytétényi Út 190. B.ép.
   1. em.
   2. 
  
Ville: Budapest
Code postal: 1223
Subdivision pays (NUTS): Budapest (HU110)
Pays: Hongrie
Adresse électronique: gst@gst.t-online.hu
Téléphone: +36 203593400
Rôles de cette organisation
SoumissionnaireChef de groupe
Lauréat de ces lotsLOT-0002
8.1.
ORG-0006
Nom officiel: Prisznyák András egyéni vállalkozó
Numéro d’enregistrement: 67141984133
Adresse postale: Ürge Utca
   1. 
  
Ville: Szentendre
Code postal: 2000
Subdivision pays (NUTS): Pest (HU120)
Pays: Hongrie
Point de contact: Prisznyák András
Adresse électronique: prisznyak.andras@solvendis.hu
Téléphone: +36 202198621
Télécopieur: +36 29795212
Adresse internet: https://www.solvendis.hu
Rôles de cette organisation
Prestataire de services de passation de marché
11. Informations relatives ŕ l’avis
11.1.
Informations relatives ŕ l’avis
Identifiant/version de l’avis: 02b6b6bd-5711-45c9-8726-3f8bcc2309e2 - 03
Type de formulaire: Modification du marché
Type d’avis: Avis de modification de marché
Date d’envoi de l’avis: 12/06/2024 10:48:03 (UTC+2)
Date d’envoi de l’avis (eSender): 11/06/2024 13:00:08 (UTC+2)
Langues dans lesquelles l’avis en question est officiellement disponible: hongrois
11.2.
Informations relatives ŕ la publication
Numéro de publication de l’avis: 350395-2024
Numéro de publication au JO S: 114/2024
Date de publication: 13/06/2024

 
 
C L A S S E    C P V
44619000 - Autres conteneurs