Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 12/02/2024
Date de péremption :
Type de procédure : Information absente
Type de document : Avis de modification de marché
HONGRIE
appel-offre

Hongrie : Distribution de gaz et services connexes : Gázmér'?k és gáztérfogat korrektorok szerelése

2024/S 2024-088514  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
88514-2024 - Modification du marché
Hongrie – Distribution de gaz et services connexes – Gázmérok és gáztérfogat korrektorok szerelése
OJ S 30/2024 12/02/2024
Avis de modification de marché
Services

   1.  Acheteur
1.1.
Acheteur
Nom officiel: MVM Fogáz Földgázhálózati Kft.
1.1.
Acheteur
Nom officiel: MVM Égáz-Dégáz Földgázhálózati Zrt.

   2.  Procédure
2.1.
Procédure
Titre: Gázmérok és gáztérfogat korrektorok szerelése
Description: Az MVM Égáz-Dégáz Földgázhálózati Zrt. (továbbiakban: ÉD) és az MVM Fogáz Földgázhálózati Kft. (továbbiakban: FG) szolgáltatási területén membrános, forgódugattyús és turbinás gázmérok, valamint gáztérfogat korrektorok szerelése keretmegállapodás keretében 12 hónaponkénti verseny újranyitással. Az egyes részek tárgyai:
   1.  rész: ÉD Északi Gázüzemének szolgáltatási területe,
   2.  rész: ÉD Déli Gázüzemének szolgáltatási területe,
   3.  rész: ÉD Keleti Gázüzemének szolgáltatási területe,
   4.  rész: FG szolgáltatási területe.
Identifiant de la procédure: 9290f6ee-c0a7-4527-a7fc-496f432b078b
Identifiant interne: EKR002059202022
2.1.1.
Objet
Nature du marché: Services
Nomenclature principale (cpv): 65200000 Distribution de gaz et services connexes
2.1.4.
Informations générales
Informations complémentaires: BT-720 Megajánlott összeg: 224 300 000,00 HUF (BT-3202 Ajánlat technikai azonosítója: EKR002059202022/2104), BT-720 Megajánlott összeg: 224 544 210,00 HUF (BT-3202 Ajánlat technikai azonosítója:EKR002059202022/2160) BT-773 Valószínusítheto alvállalkozók igénybevétele a szerzodés teljesítéséhez: Igen BT-1451 Nyertesrol szóló döntés dátuma: 2023.05.26 BT-635 Kérelmek száma: 0 BT-70 OPT-060 III.4.7) A szerzodés teljesítésével kapcsolatos feltételek: Az eljárás megindításáról szóló hirdetmény szerint.
Base juridique:
Directive 2014/25/UE

   5.  Lot
5.1.
Lot: LOT-0002
Description: Az ÉD Déli Gázüzemének szolgáltatási területén membrános, forgódugattyús és turbinás gázmérok, valamint gáztérfogat korrektorok szerelése. Tervezett mennyiségek a keretmegállapodás teljes idotartama alatt: ÉD Déli Gázüzemének szolgáltatási területén membrános gázmérokkel kapcsolatos munkavégzés:
   1.  Mérocsere és méro távleolvasó kapcsolat helyreállítás: G10 510 db, G16 1205 db, G25 180 db
   2.  Méroleszerelés és mérokötés lezárás: G10 42 db, G16 135 db, G25 36 db
   3.  Méroleszerelés és adatközlo felszerelés: G10 35 db, G16 31 db, G25 15 db
   4.  Mérocsere kötés átalakítással (membrános gázméro helyére forgódugattyús gázméro beszerelése, passzdarabbal) G40 10 db, G65 3 db
   5.  Kerülovezeték megszüntetése: G10 1 db, G25 1 db, G65 1 db
   6.  Sikertelen membrános gázméro csere költsége, amennyiben a csere nem a Vállalkozó hibájából hiúsul meg: G10 1 db, G16 1 db, G25 1 db, G40 1 db, G65 1 db ÉD Déli Gázüzemének szolgáltatási területén forgódugattyús és turbinás gázmérokkel kapcsolatos munkavégzés:
   7.  Mérocsere és méro korrektor kapcsolat helyreállítás: G10-65-ig 287 db, G100-250-ig 153 db, G400-650-ig 9 db, G1000-1600-ig 1 db, G2500 1 db
   8.  Mérocsere és méro távleolvasó kapcsolat helyreállítás: G10-65-ig 140 db, G100-250-ig 9 db
   9.  Méroleszerelés és vakkarimás zárás: G10-65-ig 24 db, G100-250-ig 15 db, G400-650-ig 1 db, G1000-1600-ig 1 db, G2500 1 db 10. Mérofelszerelés és adatközlo felszerelés: G10-65-ig 7 db, G100-250-ig 1 db 11. Mérocsere, vagy mérofelszerelés és korrektor felszerelés: G10-65-ig 15 db, G100-250-ig 1 db, G400-650-ig 1 db, G1000-1600-ig 1 db, G2500 1 db 12. Sikertelen turbinás, forgódugattyús gázméro csere költsége, amennyiben a csere nem a Vállalkozó hibájából hiúsult meg: G10-65-ig 1 db, G100-250-ig 1 db, G400-650-ig 1 db ÉD Déli Gázüzemének szolgáltatási területén kompakt térfogat korrektor szereléssel kapcsolatos munkavégzés: 13. Korrektor csere üzembe helyezés: 318 db 14. Korrektor felszerelés, üzembe helyezés: 71 db 15. Meglévo korrektor leszerelése: 30 db 16. Korrektor saját hiba helyszíni diagnosztizálása: 15 db 17. Korrektor saját hiba helyszíni elhárítás: 15 db 18. Korrektor helyszíni paraméterezés, programozás: 15 db 19. Korrektor méro jelátvitel helyreállítás: 1 db 20. Korrektor tadatk jelátvitel helyreállítás: 1 db 21. CORUS elemcsomag: 318 db 22. EXPLORER elemcsomag: 12 db 23. ELCOR elemcsomag: 12 db 24. Tuchel csatlakozó: 250 db 25. Elzáró szerelvény nyomás érzékelo: 125 db 26. Nyomástávadó átalakító közcsavar: 260 db 27. Csatlakozó kábel gyártása (méro-adatközlo, méro-korrektor, korrektor-adatközlo): 389 db 28. Új PTZ korrektor csatlakozóval történo felszerelése (soros port kivezetése Binder csatlakozóval): 260 db 29. Sikertelen munkavégzés Megrendelo hibája miatt: 1 db Ajánlatkéro felhívja a figyelmet, hogy az itt megadott mennyiségek tájékoztató jelleguek, azoktól ajánlatkéro a keretmegállapodás során eltérhet. A keretmegállapodás keretösszege nettó 225.000.000,- Ft Az egyszerre lehívandó maximális mennyiség a keretösszeg 4 hónapra vetített része. A részletes muszaki leírást a közbeszerzési dokumentumok Muszaki leírás c. része tartalmazza. Amennyiben a Muszaki leírás, vagy bármely közbeszerzési dokumentum meghatározott gyártmányú vagy eredetu dologra, illetve konkrét eljárásra, amely egy adott gazdasági szereplo termékeit vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra utal, úgy ajánlatkéro a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46.§ (3) bekezdésének megfeleloen azokkal egyenértéku termékkel történo teljesítést is elfogad. Az egyenértékuség tényének igazolása az ajánlattevo kötelezettsége és felelossége.
Identifiant interne: EKR002059202022/2
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Services
Nomenclature principale (cpv): 65200000 Distribution de gaz et services connexes
5.1.2.
Lieu d’exécution
Pays: Hongrie
Informations complémentaires: Az MVM Égáz-Dégáz Földgázhálózati Zrt. Déli gázüzemének elosztói területe.
5.1.3.
Durée estimée
Date de début: 28/06/2023
Date de fin de durée: 28/06/2026
5.1.4.
Renouvellement
L’acheteur se réserve le droit d’effectuer des achats supplémentaires auprčs du contractant, comme décrit ici: AK jogosult a szerzodést egyszeri alkalommal a hatályba lépéstol számított 35. hónap utolsó napjáig megtett egyoldalú nyilatkozatával, a 36. hónap lejártától számított 6 hónappal (de max. a keretösszeg kimerüléséig) meghosszabbítani. A szerzodés meghosszabbítására abban az esetben kerülhet sor, amennyiben AK annak 36 hónapos idotartama alatt nem hívja le a teljes keretösszeget.
5.1.6.
Informations générales
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Le marché relčve de l’accord sur les marchés publics (AMP)
5.1.12.
Conditions du marché public
Informations relatives aux délais de recours: A Kbt. 148. §-ában rögzítetteknek megfeleloen.
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntobizottság
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché: MVM Fogáz Földgázhálózati Kft.
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntobizottság

   6.  Résultats
Valeur de tous les contrats attribués dans cet avis: 1 550 000 000,00 HUF
6.1.
Résultat – Identifiants des lots: LOT-0002
6.1.2.
Informations sur les lauréats
Lauréat:
Offre:
Identifiant de l’offre: EKR002059202022/2104
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0002
Valeur du résultat: 224 300 000,00 HUF
L’offre a été classée
Place sur la liste des lauréats: 1
Sous-traitance: yes
La valeur de la sous-traitance est connue: non
Le pourcentage de la sous-traitance est connu: non
Description: kivitelezés, mérocsere;membrános mérocsere
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: 2
Titre: Gázmérok és gáztérfogat korrektorok szerelése
Date ŕ laquelle le lauréat a été choisi: 26/05/2023
Date de conclusion du marché: 28/06/2023
Lauréat:
Offre:
Identifiant de l’offre: EKR002059202022/2160
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0002
Valeur du résultat: 224 544 210,00 HUF
L’offre a été classée
Place sur la liste des lauréats: 1
Sous-traitance: yes
La valeur de la sous-traitance est connue: non
Le pourcentage de la sous-traitance est connu: non
Description: kivitelezés, mérocsere;membrános mérocsere
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: 2
Titre: Gázmérok és gáztérfogat korrektorok szerelése
Date ŕ laquelle le lauréat a été choisi: 26/05/2023
Date de conclusion du marché: 28/06/2023
6.1.4.
Informations statistiques:
Résumé des demandes de réexamen reçues par l’acheteur:
Nombre de plaignants0

   7.  Modification
Identifiant de la section: 418269-2023
Raison de la modification: Modifications qui ne sont pas substantielles.
Description: MVM Égáz-Dégáz és az MVM Fogáz közös ajánlatkéroként „Biztonsági záróelemek és hollander bilincs beszerzése” tárgyban uniós, nyílt közbeszerzési eljárást folytatott le, amely eredményeként 2023. szeptember 14. napján adásvételi keretszerzodést került megkötésre. Az eljárást megelozoen az MVM Égáz-Dégáz és az MVM Fogáz területén eltéro technológiát alkalmaztak plombálásra, azonban a szerzodések aláírását követoen mindkét Társaság az MVM Égáz-Dégázban által korábban használt technológiát fogja alkalmazni. BT-145 V.2.1) A szerzodés megkötésének dátuma: 2023.06.28 A szerzodésmódosítás dátuma: 2024.01.17. A szerzodésmódosítás nem érint a szerzodés keretmennyiségének összértékét arra tekintettel, hogy a szerzodésben szereplo egységárak nem kerülnek módosításra.
7.1.
Modification
Identifiant de la section: CON-0002
Description des modifications: Megrendelo oldalán új munkautasítás kiadására került sor, amely eredményeképp a Szerzodés.
   6.  számú mellékletét ("Plombák használata, nyilvántartása, leltározása" címu EMU-20-01 munkautasítás) a "Plombák használata, nyilvántartása, leltározása" címu G-MU-5.2.1 munkautasításra szükséges cserélni. A munkautasítás tartalmában nem tér el, csak a kódszáma változik, így Felek rögzítik, hogy a Kbt. 141. § (6) bekezdése alapján a munkautasítás változása nem minosül lényeges módosításnak, így a fentiekre figyelemmel a Szerzodés
   6.  számú mellékletét módosítják. A szerzodés egyéb pontjai, rendelkezései nem módosulnak. A szerzodésmódosítás az eljárásban érintett valamennyi részt érinti, ugyanakkor a hirdetményt csak az elozo rész megjelenését követoen van lehetoség feladni az EKR technikai adottságaira való tekintettel. A szerzodésmódosítás dátuma: 2024.01.17. Az elso rész módosításáról szóló hirdetmény 2024.01.29-én jelent meg

   8.  Organisations
8.1.
ORG-0001
Nom officiel: Közbeszerzési Hatóság
Numéro d’enregistrement: EKRSZ_40664534
Adresse postale: Riadó utca
   5. 
  
Ville: Budapest
Code postal: 1026
Subdivision pays (NUTS): Budapest (HU110)
Pays: Hongrie
Adresse électronique: hirdetmeny@kt.hu
Téléphone: +36 18828635
Adresse internet: https://kozbeszerzes.hu
Rôles de cette organisation
TED eSender
8.1.
ORG-0002
Nom officiel: MVM Fogáz Földgázhálózati Kft.
Numéro d’enregistrement: 13899893242
Adresse postale: II. János Pál pápa Tér 20  
Ville: Budapest
Code postal: 1081
Subdivision pays (NUTS): Budapest (HU110)
Pays: Hongrie
Point de contact: Petrik György
Adresse électronique: petrik.gyorgy@mvm.hu
Téléphone: +36 309958448
Télécopieur: +36 14749911
Adresse internet: https://www.mvmhalozat.hu
Rôles de cette organisation
Acheteur
Chef de groupe
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché
8.1.
ORG-0003
Nom officiel: MVM Égáz-Dégáz Földgázhálózati Zrt.
Numéro d’enregistrement: 13937856206
Adresse postale: Pulcz Utca 44  
Ville: Szeged
Code postal: 6724
Subdivision pays (NUTS): Csongrád (HU333)
Pays: Hongrie
Point de contact: Petrik György
Adresse électronique: petrik.gyorgy@mvm.hu
Téléphone: +36 309958448
Télécopieur: +36 14749911
Adresse internet: https://www.mvmhalozat.hu
Rôles de cette organisation
Acheteur
8.1.
ORG-0012
Nom officiel: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntobizottság
Numéro d’enregistrement: 15329190-2-41
Adresse postale: Riadó u. 5  
Ville: Budapest
Code postal: 1026
Subdivision pays (NUTS): Budapest (HU110)
Pays: Hongrie
Adresse électronique: dontobizottsag@kt.hu
Téléphone: +36 18828592
Télécopieur: +36 18828593
Adresse internet: https://www.kozbeszerzes.hu
Rôles de cette organisation
Organisation chargée des procédures de recours
8.1.
ORG-0013
Nom officiel: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntobizottság
Numéro d’enregistrement: 15329190-2-41
Adresse postale: Riadó u. 5  
Ville: Budapest
Code postal: 1026
Subdivision pays (NUTS): Budapest (HU110)
Pays: Hongrie
Adresse électronique: dontobizottsag@kt.hu
Téléphone: +36 18828592
Télécopieur: +36 18828593
Adresse internet: https://www.kozbeszerzes.hu
Rôles de cette organisation
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours
8.1.
ORG-0014
Nom officiel: INTER PA-KO Építési és Épületgépészeti szerelo és Szolgáltató Kft.
Numéro d’enregistrement: 10364031208
Adresse postale: Gyepszél Utca
   3. 
  
Ville: Gyor
Code postal: 9025
Subdivision pays (NUTS): Gyor-Moson-Sopron (HU221)
Pays: Hongrie
Adresse électronique: haurik.peter@interpako.hu
Téléphone: +36 305526071
Télécopieur: +36 96515199
Rôles de cette organisation
SoumissionnaireChef de groupe
Lauréat de ces lotsLOT-0002
8.1.
ORG-0015
Nom officiel: Flogiston Gázmérogyártó, Javító, Hitelesíto és Kereskedelmi Kft.
Numéro d’enregistrement: 10408533213
Adresse postale: Kozúzó Utca 5  
Ville: Szentendre
Code postal: 2000
Subdivision pays (NUTS): Pest (HU120)
Pays: Hongrie
Adresse électronique: flogiston@flogiston.hu
Téléphone: +36 26501000
Adresse internet: https://www.flogiston.hu
Rôles de cette organisation
SoumissionnaireChef de groupe
Lauréat de ces lotsLOT-0002
11. Informations relatives ŕ l’avis
11.1.
Informations relatives ŕ l’avis
Identifiant/version de l’avis: 4cd12cf3-9968-49be-a094-682932e64427 - 02
Type de formulaire: Modification du marché
Type d’avis: Avis de modification de marché
Date d’envoi de l’avis: 09/02/2024 14:46:39 (UTC+1)
Date d’envoi de l’avis (eSender): 08/02/2024 11:52:06 (UTC+1)
Langues dans lesquelles l’avis en question est officiellement disponible: hongrois
11.2.
Informations relatives ŕ la publication
Numéro de publication de l’avis: 88514-2024
Numéro de publication au JO S: 30/2024
Date de publication: 12/02/2024

 
 
C L A S S E    C P V
65200000 - Distribution de gaz et services connexes