Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 23/02/2021
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure négociée
Type de document : Avis d'attribution
HONGRIE
appel-offre

Hongrie-Gy?r: Camions-grues et camions ŕ plate-forme élévatrice

2021/S 37-093578  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 23/02/2021 S37 Hongrie-Gy?r: Camions-grues et camions ŕ plate-forme élévatrice 2021/S 037-093578 Avis d'attribution de marché - secteurs spéciaux Résultats de la procédure de marché Fournitures
 
 
Section I: Entité adjudicatrice
I.1) Nom et adresses Nom officiel: E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt.
Numéro national d'identification: EKRSZ_34511842 Adresse postale: Kandó Kálmán u. 11-13.
Ville: Gy?r Code NUTS: HU221 Gy?r-Moson-Sopron Code postal: 9027 Pays: Hongrie Point(s) de contact: Szabó Péter Courriel: peter.szabo2@eon-hungaria.com Téléphone: +36 309470181 Fax: +36 72501094 Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.eon.hu Adresse du profil d'acheteur: http://www.eon.hu
I.1) Nom et adresses Nom officiel: E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt.
Numéro national d'identification: EKRSZ_62881012 Adresse postale: Búza tér
   8. /a Ville: Pécs Code NUTS: HU231 Baranya Code postal: 7626 Pays: Hongrie Point(s) de contact: Szabó Péter Courriel: peter.szabo2@eon-hungaria.com Téléphone: +36 309470181 Fax: +36 72501094 Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.eon.hu Adresse du profil d'acheteur: http://www.eon.hu
I.1) Nom et adresses Nom officiel: ELM Hálózati Kft.
Numéro national d'identification: EKRSZ_30336720 Adresse postale: Váci út 72-74.
Ville: Budapest Code NUTS: HU11 Budapest Code postal: 1132 Pays: Hongrie Point(s) de contact: Szabó Péter Courriel: peter.szabo2@eon-hungaria.com Téléphone: +36 309470181 Fax: +36 72501094 Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.elmuemasz.hu Adresse du profil d'acheteur: http://www.elmuemasz.hu
I.1) Nom et adresses Nom officiel: ÉMÁSZ Hálózati Kft.
Numéro national d'identification: EKRSZ_40147473 Adresse postale: Dózsa György út 13.
Ville: Miskolc Code NUTS: HU31 Észak-Magyarország Code postal: 3525 Pays: Hongrie Point(s) de contact: Szabó Péter Courriel: peter.szabo2@eon-hungaria.com Téléphone: +36 309470181 Fax: +36 72501094 Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.elmuemasz.hu Adresse du profil d'acheteur: http://www.elmuemasz.hu
I.1) Nom et adresses Nom officiel: E.ON Tiszántúli Áramhálózati Zrt.
Numéro national d'identification: EKRSZ_53237534 Adresse postale: Kossuth u. 41.
Ville: Debrecen Code NUTS: HU321 Hajdú-Bihar Code postal: 4024 Pays: Hongrie Point(s) de contact: Szabó Péter Courriel: peter.szabo2@eon-hungaria.com Téléphone: +36 309470181 Fax: +36 72501094 Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.eon.hu Adresse du profil d'acheteur: http://www.eon.hu
I.2) Informations sur la passation conjointe de marchés
Le marché fait l'objet d'une procédure conjointe
I.6) Activité principale Électricité
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
2020. évi munkagép beszerzés Numéro de référence: EKR001210132020
II.1.2) Code CPV principal 34142000 Camions-grues et camions ŕ plate-forme élévatrice
II.1.3) Type de marché Fournitures
II.1.4) Description succincte:
2020. munkagépek szállítása a mellékelt specifikációk alapján: - személyemel berendezéssel szerelt járm?vek (kosaras autók), - darus autók, - FAM kosaras (feszültség alatti munkavégzésre alkalma) autók.
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: oui
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
LOT1 Személyemel 17,5 m
Lot nş: 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 34142000 Camions-grues et camions ŕ plate-forme élévatrice
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: HU MAGYARORSZÁG Lieu principal d'exécution:
Gy?r, Veszprém, Szombathely, Tatabánya, Székesfehérvár, Nagykanizsa, Pécs, Szekszárd, Kaposvár, Budapest, Miskolc, Zalaegerszeg, Dunaújváros
II.2.4) Description des prestations:
Összesen 42 db 17,5 m emelési magasságú személyemel kosaras gépjárm?. Mennyiségek felbontása specifikáció szerint: "Személyemel 17,5 m 4x2 5t" 20 db; "Személyemel 17,5 m 4x4 5t" 13 db; "Személyemel 17,5 m 4x2 5t Elm?/ÉMÁSZ" 2 db; "Személyemel 17,5 m 4x4 5t Elm?/ÉMÁSz" 7 db.
II.2.5) Critčres d'attribution Coűt - Nom: A gépjárm?vek életciklus költsége. / Pondération: 1
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires Ajánlatkér a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pont szerinti eredménytelenségi indokot nem alkalmazza.
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
LOT2 Személyemel 17,5 m ÉMÁSZ
Lot nş: 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 34142000 Camions-grues et camions ŕ plate-forme élévatrice
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: HU MAGYARORSZÁG Lieu principal d'exécution:
Budapest, Miskolc, Gyöngyös, Eger
II.2.4) Description des prestations:
Összesen 11 db 17,5 m emelési magasságú személyemel kosaras gépjárm?. Mennyiségek felbontása specifikáció szerint: "Személyemel 17,5 m 4x2 5t Elm?/ÉMÁSZ" 6 db; "Személyemel 17,5 m 4x4 5t Elm?/ÉMÁSz" 5 db.
II.2.5) Critčres d'attribution Coűt - Nom: A gépjárm?vek életciklus költsége. / Pondération: 1
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires Ajánlatkér a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pont szerinti eredménytelenségi indokot nem alkalmazza. Ajánlatkér felhívja a gazdasági szerepl?k figyelmét arra, hogy amennyiben az ÉMÁSZ Hálózati Kft. és/vagy az E.ON Tiszántúli Áramhálózati Zrt. a közbeszerzési eljárás alatt értékesítésre kerül és az új tulajdonos/tulajdonosok az ezen részben írt beszerzést nem kívánja/kívánják megvalósítani, úgy az ajánlatkér az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja (feltételes közbeszerzés).
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
LOT3 Személyemel 15 m VAN
Lot nş: 3
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 34142000 Camions-grues et camions ŕ plate-forme élévatrice
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: HU MAGYARORSZÁG Lieu principal d'exécution:
Budapest, Miskolc
II.2.4) Description des prestations:
Összesen 1 db "15 m 4x2 5t van Elm?/ÉMÁSz" specifikáció szerinti zárt kialakítású személyemel kosaras gépjárm?.
II.2.5) Critčres d'attribution Coűt - Nom: A gépjárm?vek életciklus költsége. / Pondération: 1
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires Ajánlatkér a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pont szerinti eredménytelenségi indokot nem alkalmazza.
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
LOT4 Személyemel 15 m VAN ÉMÁSZ
Lot nş: 4
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 34142000 Camions-grues et camions ŕ plate-forme élévatrice
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: HU MAGYARORSZÁG Lieu principal d'exécution:
Budapest, Miskolc, Gyöngyös, Eger
II.2.4) Description des prestations:
Összesen 2 db "15 m 4x2 5t van Elm?/ÉMÁSz" specifikáció szerinti zárt kialakítású személyemel kosaras gépjárm?.
II.2.5) Critčres d'attribution Coűt - Nom: A gépjárm?vek életciklus költsége. / Pondération: 1
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires Ajánlatkér a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pont szerinti eredménytelenségi indokot nem alkalmazza. Ajánlatkér felhívja a gazdasági szerepl?k figyelmét arra, hogy amennyiben az ÉMÁSZ Hálózati Kft. és/vagy az E.ON Tiszántúli Áramhálózati Zrt. a közbeszerzési eljárás alatt értékesítésre kerül és az új tulajdonos/tulajdonosok az ezen részben írt beszerzést nem kívánja/kívánják megvalósítani, úgy az ajánlatkér az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja (feltételes közbeszerzés).
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
LOT5 Személyemel 11t ETI
Lot nş: 5
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 34142000 Camions-grues et camions ŕ plate-forme élévatrice
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: HU MAGYARORSZÁG Lieu principal d'exécution:
Debrecen, Szolnok, Nyíregyháza, Mátészalka
II.2.4) Description des prestations:
Összesen 7 db "Személyemel 17,5 m 4x4 11t" specifikáció szerinti személyemel kosaras gépjárm?.
II.2.5) Critčres d'attribution Coűt - Nom: A gépjárm?vek életciklus költsége. / Pondération: 1
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires Ajánlatkér a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pont szerinti eredménytelenségi indokot nem alkalmazza. Ajánlatkér felhívja a gazdasági szerepl?k figyelmét arra, hogy amennyiben az ÉMÁSZ Hálózati Kft. és/vagy az E.ON Tiszántúli Áramhálózati Zrt. a közbeszerzési eljárás alatt értékesítésre kerül és az új tulajdonos/tulajdonosok az ezen részben írt beszerzést nem kívánja/kívánják megvalósítani, úgy az ajánlatkér az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja (feltételes közbeszerzés).
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
LOT6 Személyemel 11t ÉMÁSZ
Lot nş: 6
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 34142000 Camions-grues et camions ŕ plate-forme élévatrice
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: HU MAGYARORSZÁG Lieu principal d'exécution:
Budapest, Miskolc, Gyöngyös, Eger
II.2.4) Description des prestations:
Összesen 3 db "Személyemel 17,5 m 4x4 11t" specifikáció szerinti személyemel kosaras gépjárm?.
II.2.5) Critčres d'attribution Coűt - Nom: A gépjárm?vek életciklus költsége. / Pondération: 1
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires Ajánlatkér a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pont szerinti eredménytelenségi indokot nem alkalmazza. Ajánlatkér felhívja a gazdasági szerepl?k figyelmét arra, hogy amennyiben az ÉMÁSZ Hálózati Kft. és/vagy az E.ON Tiszántúli Áramhálózati Zrt. a közbeszerzési eljárás alatt értékesítésre kerül és az új tulajdonos/tulajdonosok az ezen részben írt beszerzést nem kívánja/kívánják megvalósítani, úgy az ajánlatkér az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja (feltételes közbeszerzés).
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
LOT7 Multifunkcionális gép
Lot nş: 7
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 34142000 Camions-grues et camions ŕ plate-forme élévatrice
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: HU MAGYARORSZÁG Lieu principal d'exécution:
Gy?r, Veszprém, Szombathely, Tatabánya, Székesfehérvár, Nagykanizsa, Pécs, Szekszárd, Kaposvár, Budapest, Miskolc, Zalaegerszeg, Dunaújváros
II.2.4) Description des prestations:
Összesen 9 db "Multi 26 t 6x6" specifikáció szerinti darus gépjárm?.
II.2.5) Critčres d'attribution Coűt - Nom: A gépjárm?vek életciklus költsége. / Pondération: 1
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires Ajánlatkér a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pont szerinti eredménytelenségi indokot nem alkalmazza.
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
LOT8 Multifunkcionális gép ETI
Lot nş: 8
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 34142000 Camions-grues et camions ŕ plate-forme élévatrice
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: HU MAGYARORSZÁG Lieu principal d'exécution:
Debrecen, Szolnok, Nyíregyháza, Mátészalka.
II.2.4) Description des prestations:
Összesen 3 db "Multi 26 t 6x6" specifikáció szerinti darus gépjárm?.
II.2.5) Critčres d'attribution Coűt - Nom: A gépjárm?vek életciklus költsége. / Pondération: 1
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires Ajánlatkér a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pont szerinti eredménytelenségi indokot nem alkalmazza. Ajánlatkér felhívja a gazdasági szerepl?k figyelmét arra, hogy amennyiben az ÉMÁSZ Hálózati Kft. és/vagy az E.ON Tiszántúli Áramhálózati Zrt. a közbeszerzési eljárás alatt értékesítésre kerül és az új tulajdonos/tulajdonosok az ezen részben írt beszerzést nem kívánja/kívánják megvalósítani, úgy az ajánlatkér az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja (feltételes közbeszerzés).
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
LOT9 FAM kosaras járm
Lot nş: 9
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 34142000 Camions-grues et camions ŕ plate-forme élévatrice
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: HU MAGYARORSZÁG Lieu principal d'exécution:
Gy?r, Veszprém, Szombathely, Tatabánya, Székesfehérvár, Nagykanizsa, Pécs, Szekszárd, Kaposvár, Budapest, Miskolc, Zalaegerszeg, Dunaújváros
II.2.4) Description des prestations:
Összesen 6 db "FAM - E.ON/E/É" specifikáció szerinti FAM kosaras gépjárm?.
II.2.5) Critčres d'attribution Coűt - Nom: A gépjárm?vek életciklus költsége. / Pondération: 1
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires Ajánlatkér a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pont szerinti eredménytelenségi indokot nem alkalmazza.
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure négociée avec appel ŕ la concurrence préalable
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systčme d'acquisition dynamique
Le marché implique la mise en place d'un accord-cadre
IV.1.6) Enchčre électronique
Une enchčre électronique a été utilisée
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative ŕ la présente procédure Numéro de l'avis au JO série S: 2021/S 022-053802
IV.2.8) Informations sur l'abandon du systčme d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procédure d'appel ŕ la concurrence sous la forme d'un avis périodique indicatif
 
 
Section V: Attribution du marché

Lot nş: 1 Intitulé:
LOT1 Személyemel 17,5 m
Un marché/lot est attribué: non
V.1) Informations relatives ŕ une non-attribution
Le marché/lot n'a pas été attribué Autres raisons (interruption de la procédure)
 
 
Section V: Attribution du marché

Lot nş: 2 Intitulé:
LOT2 Személyemel 17,5 m ÉMÁSZ
Un marché/lot est attribué: non
V.1) Informations relatives ŕ une non-attribution
Le marché/lot n'a pas été attribué Autres raisons (interruption de la procédure)
 
 
Section V: Attribution du marché

Lot nş: 3 Intitulé:
LOT3 Személyemel 15 m VAN
Un marché/lot est attribué: non
V.1) Informations relatives ŕ une non-attribution
Le marché/lot n'a pas été attribué Autres raisons (interruption de la procédure)
 
 
Section V: Attribution du marché

Lot nş: 4 Intitulé:
LOT4 Személyemel 15 m VAN ÉMÁSZ
Un marché/lot est attribué: non
V.1) Informations relatives ŕ une non-attribution
Le marché/lot n'a pas été attribué Autres raisons (interruption de la procédure)
 
 
Section V: Attribution du marché

Lot nş: 5 Intitulé:
LOT5 Személyemel 11t ETI
Un marché/lot est attribué: non
V.1) Informations relatives ŕ une non-attribution
Le marché/lot n'a pas été attribué Autres raisons (interruption de la procédure)
 
 
Section V: Attribution du marché

Lot nş: 6 Intitulé:
LOT6 Személyemel 11t ÉMÁSZ
Un marché/lot est attribué: non
V.1) Informations relatives ŕ une non-attribution
Le marché/lot n'a pas été attribué Autres raisons (interruption de la procédure)
 
 
Section V: Attribution du marché

Lot nş: 7 Intitulé:
LOT7 Multifunkcionális gép
Un marché/lot est attribué: non
V.1) Informations relatives ŕ une non-attribution
Le marché/lot n'a pas été attribué Autres raisons (interruption de la procédure)
 
 
Section V: Attribution du marché

Lot nş: 8 Intitulé:
LOT8 Multifunkcionális gép ETI
Un marché/lot est attribué: non
V.1) Informations relatives ŕ une non-attribution
Le marché/lot n'a pas été attribué Autres raisons (interruption de la procédure)
 
 
Section V: Attribution du marché

Lot nş: 9 Intitulé:
LOT9 FAM kosaras járm
Un marché/lot est attribué: non
V.1) Informations relatives ŕ une non-attribution
Le marché/lot n'a pas été attribué Autres raisons (interruption de la procédure)
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
A részvételi felhívás visszavonásra került.
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Dönt?bizottság Adresse postale: Riadó u.
   5. 
Ville: Budapest Code postal: 1026 Pays: Hongrie Courriel: dontobizottsag@kt.hu Téléphone: +36 18828592 Fax: +36 18828593
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148 §.
VI.4.4) Service auprčs duquel des renseignements peuvent ętre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Dönt?bizottság Adresse postale: Riadó u.
   5. 
Ville: Budapest Code postal: 1026 Pays: Hongrie Courriel: dontobizottsag@kt.hu Téléphone: +36 18828592 Fax: +36 18828593
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
18/02/2021
 
 
C L A S S E    C P V
34142000 - Camions-grues et camions ŕ plate-forme élévatrice