Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 20/09/2022
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Modification d'un marché /d'une concession en cours
HONGRIE
appel-offre

Hongrie-Gy?r:Instruments de mesure

2022/S 181-512237  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
20/09/2022 S181 Hongrie-Gy?r: Instruments de mesure 2022/S 181-512237 Avis de modification Modification d'un contrat/d'une concession en cours
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Széchenyi István Egyetem Numéro national d'identification: 19253079408 Adresse postale: Egyetem Tér 1 Ville: Gy?r Code NUTS: HU221 Gy?r-Moson-Sopron Code postal: 9026 Pays: Hongrie Point(s) de contact: Tamándl László Courriel: tamandl@sze.hu Téléphone: +36 96613720 Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.uni.sze.hu Adresse du profil d'acheteur: http://www.uni.sze.hu
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
GINOP-2.3.1 - Eszközök I.
Numéro de référence: EKR000556912021
II.1.2) Code CPV principal 38300000 Instruments de mesure
II.1.3) Type de marché Fournitures
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Informatikai eszközök
Lot nş: 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 30200000 Matériel et fournitures informatiques
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: HU223 Zala Lieu principal d'exécution:
8900 Zalaegerszeg, dr. Michelberger Pál út
   3. 
II.2.4) Description du contrat au moment de la conclusion du contrat:
Nyertes ajánlattev? feladatát az alábbi informatikai eszközök szállítása képezi: - 30 db Monitor - 10 db Asztali számítógép (intel konfiguráció) - 5 db Asztali számítógép (AMD konfiguráció) - 15 db Nagyteljesítmény? Laptop - 10 db Általános Laptop - 28 db Laptop táska - 43 db Számítógép egér - 43 db Egérpad - 15 db Billenty?zet - 5 db Nyomtató/szkenner - 4 db Küls? merevlemez - 5 db Pendrive (64GB) - 5 db Pendrive (128GB) - 5 db Pendrive (256GB) - 6 db Memóriakártya - 4 db Projektor - 4 db Presenter - 4 db Állványos vetít?vászon - 4 db Akciókamera, akciókamera tartozékokkal - 1 db Fényképez?gép, fényképez?gépkiegészít?kkel - 10 db Televízió - 10 db Televízió állvány - 4 db Powerbank - 2 db Elemtölt?+4db AA tölthet? elem - 8 db Tölthet? elem, AAA - 1 db Quadrokopter, quadrokopter tartozékokkal - 2 db Szimulácós kormánykerék asztali számítógépekhez - 3 db 2 az 1-ben notebook - 3 db Walkie-talkie (2db/cs) - 3 db kábelek, átalakítók - 3 db Hangszóró - 1 db LAMINÁLÓGÉP Az eszközökkel szemben támasztott m?szaki követelményeket és a nyertes ajánlattev? feladatait részletesen az egyéb közbeszerzési dokumentumok képezik.
II.2.7) Durée du marché, accord-cadre, systčme d'acquisition dynamique ou concession Durée en mois: 5
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: oui Identification du projet:
GINOP-2.3.1-20-2020-00006
 
 
Section IV: Procédure
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Avis d'attribution de marché relatif au présent marché Numéro de l'avis au JO série S: 2022/S 138-394269
 
 
Section V: Attribution du marché/de la concession
Marché nş: 2
Lot nş: 2 Intitulé:
Informatikai eszközök
V.2) Attribution du marché/de la concession
V.2.1) Date de la conclusion du marché/de la décision d'attribution de la concession:
31/05/2022
V.2.2) Informations sur les offres
Le marché/la concession a été attribué(e) ŕ un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Nom officiel: Infopolis Korlátolt Felel?sség? Társaság Numéro national d'identification: 22648633209 Adresse postale: Szivárvány Utca 18 Ville: Debrecen Code NUTS: HU321 Hajdú-Bihar Code postal: 4225 Pays: Hongrie Courriel: tender@infopolis.hu Téléphone: +36 204794917 Fax: +36 52999375 Adresse internet: http://www.infopolis.hu
Le titulaire/concessionnaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot/de la concession (au moment de la conclusion du contrat;hors TVA) Valeur totale du marché: 38 152 400.00 HUF
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
A módosítás jogcíme: Kbt. 141. § (6) bekezdés.
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Dönt?bizottság Adresse postale: Riadó u. 5 Ville: Budapest Code postal: 1026 Pays: Hongrie Courriel: dontobizottsag@kt.hu Téléphone: +36 18828592 Fax: +36 18828593
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
A Kbt. 148. § szerint.
VI.4.4) Service auprčs duquel des renseignements peuvent ętre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Dönt?bizottság Adresse postale: Riadó u. 5 Ville: Budapest Code postal: 1026 Pays: Hongrie Courriel: dontobizottsag@kt.hu Téléphone: +36 18828592 Fax: +36 18828593
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
15/09/2022
 
 
Section VII: Modifications du contrat/de la concession
VII.1) Description du contrat aprčs les modifications
VII.1.1) Code CPV principal 38300000 Instruments de mesure
VII.1.2) Code(s) CPV additionnel(s) 30200000 Matériel et fournitures informatiques
VII.1.3) Lieu d'exécution Code NUTS: HU223 Zala Lieu principal d'exécution:
8900 Zalaegerszeg, dr. Michelberger Pál út
   3. 
VII.1.4) Description des prestations:
Nyertes ajánlattev? feladatát az alábbi informatikai eszközök szállítása képezi: - 30 db Monitor - 10 db Asztali számítógép (intel konfiguráció) - 5 db Asztali számítógép (AMD konfiguráció) - 15 db Nagyteljesítmény? Laptop - 10 db Általános Laptop - 28 db Laptop táska - 43 db Számítógép egér - 43 db Egérpad - 15 db Billenty?zet - 5 db Nyomtató/szkenner - 4 db Küls? merevlemez - 5 db Pendrive (64GB) - 5 db Pendrive (128GB) - 5 db Pendrive (256GB) - 6 db Memóriakártya - 4 db Projektor - 4 db Presenter - 4 db Állványos vetít?vászon - 4 db Akciókamera, akciókamera tartozékokkal - 1 db Fényképez?gép, fényképez?gépkiegészít?kkel - 10 db Televízió - 10 db Televízió állvány - 4 db Powerbank - 2 db Elemtölt?+4db AA tölthet? elem - 8 db Tölthet? elem, AAA - 1 db Quadrokopter, quadrokopter tartozékokkal - 2 db Szimulácós kormánykerék asztali számítógépekhez - 3 db 2 az 1-ben notebook - 3 db Walkie-talkie (2db/cs) - 3 db kábelek, átalakítók - 3 db Hangszóró - 1 db LAMINÁLÓGÉP Az eszközökkel szemben támasztott m?szaki követelményeket és a nyertes ajánlattev? feladatait részletesen az egyéb közbeszerzési dokumentumok képezik.
VII.1.5) Durée du marché, accord-cadre, systčme d'acquisition dynamique ou concession Durée en jours: 5
VII.1.6) Informations sur le montant du marché/du lot/de la concession (hors TVA) Valeur totale du marché/du lot/de la concession: 68 949 286.00 HUF
VII.1.7) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Nom officiel: Infopolis Korlátolt Felel?sség? Társaság Numéro national d'identification: 22648633209 Adresse postale: Szivárvány Utca 18 Ville: Debrecen Code NUTS: HU321 Hajdú-Bihar Code postal: 4225 Pays: Hongrie Courriel: tender@infopolis.hu Téléphone: +36 204794917 Fax: +36 52999375 Adresse internet: http://www.infopolis.hu
Le titulaire/concessionnaire est une PME: oui
VII.2) Informations sur les modifications
VII.2.1) Description des modifications Nature et étendue des modifications (avec indication des éventuels changements préalablement apportés au contrat):
Szerz?désmódosítás aláírásának napja: 2022. augusztus 26.
   1. ) Szerz?dés I.
   1. / pontja a) eredeti szöveg: "Vev?, mint ajánlatkér? a közbeszerzésekr?l szóló 2015. évi CXLIII. törvény / továbbiakban: Kbt. / rendelkezései alapján "Adásvételi szerz?dések a GINOP-2.3.4-15-2020-00006 azonosítószámú projekt megvalósításához szükséges eszközök beszerzésére (I. ütem)" tárgyban az Európai Unió Hivatalos Lapjában 2021/S 202-526976 számon 2021. október 18. napján megjelent ajánlati felhívást tartalmazó hirdetménnyel uniós eljárásrend szerinti, nyílt közbeszerzési eljárást indított." b) módosított szöveg: "Vev?, mint ajánlatkér? a közbeszerzésekr?l szóló 2015. évi CXLIII. törvény / továbbiakban: Kbt. / rendelkezései alapján "Adásvételi szerz?dések a GINOP-2.3.1-20-2020-00006 azonosítószámú projekt megvalósításához szükséges eszközök beszerzésére (I. ütem)" tárgyban az Európai Unió Hivatalos Lapjában 2021/S 202-526976 számon 2021. október 18. napján megjelent ajánlati felhívást tartalmazó hirdetménnyel uniós eljárásrend szerinti, nyílt közbeszerzési eljárást indított."
   2. ) Szerz?dés VII.
   4. / pontja: a) eredeti szöveg: "A jelen szerz?dés finanszírozására a GINOP-2.3.4-15-2020-00006 azonosítószámú projektb?l kerül sor. A támogatás intenzitása az elszámolható költségek tekintetében: 100,000000 %. " b) módosított szöveg: "A jelen szerz?dés finanszírozására a GINOP-2.3.1-20-2020-00006 azonosítószámú projektb?l kerül sor. A támogatás intenzitása az elszámolható költségek tekintetében: 100,000000 %." A fenti módosítások a szerz?dések valamennyi alapdokumentuma és melléklete tekintetében is megfelel?en irányadóak. 2021/S 202-526976 2021/S 202-526976
VII.2.2) Raisons de la modification Modification rendue nécessaire par des circonstances qu'un pouvoir adjudicateur/une entité adjudicatrice diligent(e) ne pouvait pas prévoir [article 43, paragraphe 1, point c), de la directive 2014/23/UE; article 72, paragraphe 1, point c), de la directive 2014/24/UE; article 89, paragraphe 1, point c), de la directive 2014/25/UE] Description des circonstances ayant rendu la modification nécessaire et explication du caractčre imprévu de ces circonstances:
A tárgyi közbeszerzési eljárás eredményeképpen megkötött szerz?désekben a kapcsolódó GINOP projekt azonosítószám adminisztrációs hibából kifolyólag tévesen került feltüntetésre, melyre tekintettel azt a Felek szerz?désmódosítások keretében javítani kívánják a Kbt. 141. § (6) bekezdésében foglaltak alapján.
VII.2.3) Augmentation de prix Valeur totale actualisée du marché avant les modifications (prenant en compte les éventuelles modifications contractuelles et adaptations de prix antérieures et, dans le cas de la directive 2014/23/UE, l'inflation moyenne dans l'État membre concerné) Valeur hors TVA: 38 152 400.00 HUF Montant total du marché aprčs les modifications Valeur hors TVA: 38 152 400.00 HUF Hongrie-Gy?r: Instruments de mesureType d'acheteur: AutresType d'avis: Modification d'un marché /d'une concession en coursType de procédure: Procédure ouverteType de marché: Fournitures 20/09/2022 HU National
 
 
C L A S S E    C P V
30200000 - Matériel et fournitures informatiques 
38300000 - Instruments de mesure