Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 16/09/2020
Date de péremption :
Type de procédure : Non spécifié
Type de document : Avis de pré-information
HONGRIE
appel-offre

Hongrie-Gyöngyös: Services de transport routier public

2020/S 180-435686  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 16/09/2020 S180 Hongrie-Gyöngyös: Services de transport routier public 2020/S 180-435686 Avis de préinformation relatif ŕ un contrat de service public
 
 
Section I: Autorité compétente
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Gyöngyös Városi Önkormányzat Adresse postale: F tér 13.
Ville: Gyöngyös Code NUTS: HU312 Heves Code postal: 3200 Pays: Hongrie Point(s) de contact: Juhász Katalin Courriel: juhasz.katalin@gyongyosph.hu Téléphone: +36 37510307 Adresse(s) internet: Adresse principale: https://www.gyongyos.hu/ Adresse du profil d'acheteur: https://www.gyongyos.hu/ https://www.gyongyos.hu/ https://www.gyongyos.hu/
I.2) Attribution de contrat pour le compte d'autres autorités compétentes
I.3) Communication Adresse ŕ laquelle des informations complémentaires peuvent ętre obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionné(s)
I.4) Type d'autorité compétente Autorité régionale ou locale
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Autóbusszal végzett, menetrend szerinti helyi tömegközlekedési szolgáltatás ellátása közszolgáltatási szerz?dés keretében
II.1.2) Code CPV principal 60112000 Services de transport routier public
II.1.3) Type de marché Services Domaines couverts par les services publics de transport:
Services de transport par autobus (urbain/régional)
II.2) Description
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: HU312 Heves Lieu principal d'exécution:
Gyöngyös város közigazgatási területe
II.2.4) Description des prestations:
Autóbusszal végzett menetrend szerinti tömegközlekedési szolgáltatás ellátása Gyöngyösön közszolgáltatási szerz?dés keretében. A személyszállítást meghatározott menetrend szerint kell végezni. Gyöngyös Város közigazgatási területén helyi menetrend szerinti autóbuszos személyszállítási tevékenység végzése kizárólagos joggal, valamint a személyszállítási tevékenységgel összefügg el?készítési, irányítási és ellen?rzési feladatok végrehajtása, ideértve különösen a menetrend utasok számára történ nyilvános hozzáférésének biztosítása, a jegyek és bérletek biztosítása, értékesítése és a szolgáltatáshoz kapcsolódó tájékoztatás nyújtása. (nature et quantité des services ou indication des besoins et des exigences)
II.2.7) Date de commencement prévue et durée du marché Début: 01/10/2021 Durée en mois: 120
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Type de procédure Procédure d'appel d'offres compétitive
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.1) Informations complémentaires:
A szolgáltató kiválasztására a tervezettek szerint az autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállításról szóló 2012. évi XLI. törvény szerinti pályáztatási eljárás lebonyolítására kerül sor. A jelen tájékoztató hirdetmény az Európai Parlament és a Tanács 1370/2007/EK rendelet
   7.  cikk (2) bekezdésében el?írt el?zetes tájékoztatási kötelezettség alapján került közzétételre.
VI.4) Date d'envoi du présent avis:
11/09/2020
 
 
C L A S S E    C P V
60112000 - Services de transport routier public