Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 03/04/2020
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
HONGRIE
appel-offre

Hongrie-Kecskemét: Produits de l'élevage, viande et produits ŕ base de viande

2020/S 67-159060  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 03/04/2020 S67 Fournitures - Avis d'attribution de marché - Procédure ouverte Hongrie-Kecskemét: Produits de l'élevage, viande et produits ŕ base de viande 2020/S 067-159060 Avis d'attribution de marché Résultats de la procédure de marché Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Bács-Kiskun Megyei Kórház a Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Oktató Kórháza Numéro national d'identification: EKRSZ_26803227 Adresse postale: Nyíri út 38.
Ville: Kecskemét Code NUTS: HU331 Code postal: 6000 Pays: Hongrie Point(s) de contact: Kalmárné Dr. K?szegfalvi Edit Courriel: kozbeszerzes@kmk.hu Téléphone: +36 76516741 Fax: +36 76481219 Adresse(s) internet: Adresse principale: https://www.kmk.hu https://www.kmk.hu
I.2) Informations sur la passation conjointe de marchés
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autre type: egészségügyi intézmény
I.5) Activité principale Santé
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Húsféleségek(Sertés-marhah.,csirkeh.,pulykah.)12hó Numéro de référence: EKR001342972019
II.1.2) Code CPV principal 15100000
II.1.3) Type de marché Fournitures
II.1.4) Description succincte:
Adás-vételi szerz?dés keretében Ajánlatkér az Intézmény részére Húsféleségeket (Sertés-marhahús, csirkehús, pulykahús) 12 hónapra kíván megvásárolni.
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: oui
II.1.7) Valeur totale du marché (hors TVA) Valeur hors TVA: 65 318 940.00 HUF
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Sertés-marhahús Kecskemét-Kiskunfélegyháza
Lot nş: 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 15113000 15111000
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: HU331 Lieu principal d'exécution:

   1. ) Bács-Kiskun Megyei Kórház 6000 Kecskemét, Nyíri út 38.
   2. ) Bács-Kiskun Megyei Kórház kiskunfélegyházi telephelye
:
6100 Kiskunfélegyháza, Fadrusz J. u.
   5. 
II.2.4) Description des prestations:
Árubeszerzés mennyisége 12 hónapra: 33 900 kg A megadott mennyiségekt?l + 20 %-kal történ eltérés lehetséges.
II.2.5) Critčres d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
+20 %-os mennyiség eltérés lehetséges. A szerz?dés id?tartama alatt az opció a szerz?désben megadott alapmennyiség lehívása után hívható le a szerz?désben meghatározott módon. A lehívott opciós mennyiséget az alapmennyiséggel megegyez áron kell számítani.
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires Figyelemmel a beszerzésre kerül áruk szigorúan meghatározott szakmai jellemz?ire, a gazdaságilag legel?nyösebb ajánlat kiválasztását további min?ségi jellemz?k nem, csak a legalacsonyabb ár értékelése szolgálja.
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Csirkehús Kecskemét-Kiskunfélegyháza
Lot nş: 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 15112130
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: HU331 Lieu principal d'exécution:

   1. ) Bács-Kiskun Megyei Kórház 6000 Kecskemét, Nyíri út 38.
   2. ) Bács-Kiskun Megyei Kórház kiskunfélegyházi telephelye
:
6100 Kiskunfélegyháza, Fadrusz J. u.
   5. 
II.2.4) Description des prestations:
Árubeszerzés mennyisége 12 hónapra: 15 810 kg A megadott mennyiségekt?l + 20 %-kal történ eltérés lehetséges.
II.2.5) Critčres d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
+20 %-os mennyiség eltérés lehetséges. A szerz?dés id?tartama alatt az opció a szerz?désben megadott alapmennyiség lehívása után hívható le a szerz?désben meghatározott módon. A lehívott opciós mennyiséget az alapmennyiséggel megegyez áron kell számítani.
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires Figyelemmel a beszerzésre kerül áruk szigorúan meghatározott szakmai jellemz?ire, a gazdaságilag legel?nyösebb ajánlat kiválasztását további min?ségi jellemz?k nem, csak a legalacsonyabb ár értékelése szolgálja.
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Pulykahús Kecskemét-Kiskunfélegyháza
Lot nş: 3
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 15112120
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: HU331 Lieu principal d'exécution:

   1. ) Bács-Kiskun Megyei Kórház 6000 Kecskemét, Nyíri út 38.
   2. ) Bács-Kiskun Megyei Kórház kiskunfélegyházi telephelye
:
6100 Kiskunfélegyháza, Fadrusz J. u.
   5. 
II.2.4) Description des prestations:
Árubeszerzés mennyisége 12 hónapra: 10 285 kg A megadott mennyiségekt?l + 20 %-kal történ eltérés lehetséges.
II.2.5) Critčres d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
+20 %-os mennyiség eltérés lehetséges. A szerz?dés id?tartama alatt az opció a szerz?désben megadott alapmennyiség lehívása után hívható le a szerz?désben meghatározott módon. A lehívott opciós mennyiséget az alapmennyiséggel megegyez áron kell számítani.
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires Figyelemmel a beszerzésre kerül áruk szigorúan meghatározott szakmai jellemz?ire, a gazdaságilag legel?nyösebb ajánlat kiválasztását további min?ségi jellemz?k nem, csak a legalacsonyabb ár értékelése szolgálja.
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systčme d'acquisition dynamique
IV.1.6) Enchčre électronique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative ŕ la présente procédure Numéro de l'avis au JO série S: 2019/S 240-588443
IV.2.8) Informations sur l'abandon du systčme d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procédure d'appel ŕ la concurrence sous la forme d'un avis de préinformation
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nş: 1
Lot nş: 1 Intitulé:
Sertés-marhahús Kecskemét-Kiskunfélegyháza
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
30/03/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 3 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 3 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 3
Le marché a été attribué ŕ un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Dodo-2457 Kereskedelmi és Fuvarozási Betéti Társaság Numéro national d'identification: EKRSZ_20469106 Adresse postale: Rákóczi utca 17.
Ville: Adony Code NUTS: HU211 Code postal: 2457 Pays: Hongrie Courriel: dodohusnagyker@invitel.hu Téléphone: +36 25504040 Fax: +36 25504041
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Valeur totale du marché/du lot: 43 494 300.00 HUF
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nş: 2
Lot nş: 2 Intitulé:
Csirkehús Kecskemét-Kiskunfélegyháza
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
30/03/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 5 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 5 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 5
Le marché a été attribué ŕ un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Kedvenc Keresked?ház Zártkör?en M?köd Részvénytársaság Numéro national d'identification: EKRSZ_95475976 Adresse postale: Budafoki út 209/b.
Ville: Budapest Code NUTS: HU Code postal: 1117 Pays: Hongrie Courriel: ertekesites@kedvenckereskedohaz.hu Téléphone: +36 306397353 Fax: +36 37373782
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Valeur totale du marché/du lot: 10 538 790.00 HUF
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nş: 3
Lot nş: 3 Intitulé:
Pulykahús Kecskemét-Kiskunfélegyháza
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
30/03/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 5 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 5 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 5
Le marché a été attribué ŕ un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Dodo-2457 Kereskedelmi és Fuvarozási Betéti Társaság Numéro national d'identification: EKRSZ_20469106 Adresse postale: Rákóczi utca 17.
Ville: Adony Code NUTS: HU211 Code postal: 2457 Pays: Hongrie Courriel: dodohusnagyker@invitel.hu Téléphone: +36 25504040 Fax: +36 25504041
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Valeur totale du marché/du lot: 11 285 850.00 HUF
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
Ajánlattev?k: Dodo-2457 Kereskedelmi és Fuvarozási Bt. (1.;
   2. ;
   3.  részek esetén): 2457 Adony, Rákóczi u. 17. Adószáma: 22039743-2-07; Székely és Társa Kereskedelmi Kft. (1.;
   2. ;
   3.  részek esetén): 5000 Szolnok, Batthyány utca 32. Adószáma: 13546849-2-16; Maus Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (1.;
   2. ;
   3.  részek esetén): 6724 Szeged, Textilgyári út
   4.  Adószáma: 10618464-2-06; Húsház Hungary Kft. (2.;
   3.  részek esetén): 8638 Balatonlelle, Rákóczi út 356/b. Adószáma: 23913178-2-14; Kedvenc Keresked?ház Zrt. (2.;
   3.  részek esetén): 1117 Budapest, Budafoki út 209/b. Adószáma: 26105198-2-43. A "Húsféleségek (Sertés-marhahús, csirkehús, pulykahús) beszerzése 12 hónapra" közbeszerzési eljárás az
   1. ,
   2. , és a
   3.  részek esetében eredményes. Nyertes ajánlattev az
   1. ,
   3.  részek esetén: Dodo-2457 Kereskedelmi és Fuvarozási Bt. 2457 Adony, Rákóczi u. 17. Adószáma: 22039743-2-07. Nyertes ajánlattev a
   2.  rész esetén: Kedvenc Keresked?ház Zrt. 1117 Budapest, Budafoki út 209/b. Adószáma: 26105198-2-43.
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Dönt?bizottság Adresse postale: Riadó u.
   5. 
Ville: Budapest Code postal: 1026 Pays: Hongrie Courriel: dontobizottsag@kt.hu Téléphone: +36 18828592 Fax: +36 18828593
VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
A Kbt. 148. § (2)-(12) bek. szerint.
VI.4.4) Service auprčs duquel des renseignements peuvent ętre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Dönt?bizottság Adresse postale: Riadó u.
   5. 
Ville: Budapest Code postal: 1026 Pays: Hongrie Courriel: dontobizottsag@kt.hu Téléphone: +36 18828592 Fax: +36 18828593
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
01/04/2020
 
 
C L A S S E    C P V
15100000 - Produits de l'élevage, viande et produits ŕ base de viande 
15111000 - Viande bovine 
15112120 - Dindes 
15112130 - Poulets 
15113000 - Viande de porc