Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 21/03/2022
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
HONGRIE
appel-offre

Hongrie-Kállósemjén: Équipement minier, équipement pour l'exploitation de carričres, matériel de construction

2022/S 56-146274  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
21/03/2022 S56 Hongrie-Kállósemjén: Équipement minier, équipement pour l'exploitation de carričres, matériel de construction 2022/S 056-146274 Avis d'attribution de marché Résultats de la procédure de marché Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Kállósemjén Nagyközség Önkormányzata Numéro national d'identification: 15732073215 Adresse postale: Kossuth Út 112 Ville: Kállósemjén Code NUTS: HU323 Szabolcs-Szatmár-Bereg Code postal: 4324 Pays: Hongrie Point(s) de contact: Belicza László Courriel: polgarmester@kallosemjen.hu Téléphone: +36 42255423 Fax: +36 42255423 Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://WWW.kallosemjen.hu
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Agence/office régional(e) ou local(e)
I.5) Activité principale Services généraux des administrations publiques
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Kállósemjén, betontör? gép és forgó-rakodógép besz Numéro de référence: EKR001328482021
II.1.2) Code CPV principal 43000000 Équipement minier, équipement pour l'exploitation de carričres, matériel de construction
II.1.3) Type de marché Fournitures
II.1.4) Description succincte:
Kállósemjén, betontör? gép és forgó-rakodógép beszerzése I.sz. részajánlat: Pofás betontör?gép: - Üzemi súly max: 20 000 kg - Motor teljesítménye legalább: 100 kW - Tör?tér fels? nyílása legalább: 800×500 mm - Tör?tér alsó nyílása legalább: 20×80 mm - Mágneses leválasztó szalag a f? kihordó szalag felett: emelhet?-süllyeszthet? - Medd? el?leválasztó rendszer - Oldalsó kihordó szalag az elválasztott medd? részére - Az elválasztott medd? visszavezethet? a f? kihordó szalagra is SIM kártya alapú távoli irányítás Intelligens tör? vezérl? rendszer, f?bb funkciók: - a törési folyamat figyelése, a pofák terhelésének figyelése; - a törési paramétereknek-, a behordás sebességének-, a pofák közötti távolságnak szükség szerinti utánállítása, zavaró anyag esetén a pofák automatikus nyitása); - túltöltés védelem. II.sz. részajánlat: Forgó-rakodógép: - Üzemi súly minimum 22000 kg, maximum 23000 kg. - Motor nettó teljesítménye: minimum 115 kW - Minimum 6000 cm3, 6 hengeres motor - Ground clearance, talajtól való legkisebb váztávolság: legalább 440 mm - Teljes hidraulika áram legalább 440 l/perc - Kanál maximális felszakító er? legalább 150 kN - Szállítási magasság a gém tetejénél: legfeljebb 3100 mm Ahol gyártmányra, típusra, eredetre, szabadalomra vagy védjegyre hivatkozott ajánlatkér?, ott a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelm? meghatározása érdekében történt, azzal egyenérték? termék ajánlható meg (321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. §. (3) bekezdése.
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: oui
II.1.7) Valeur totale du marché (hors TVA) Valeur hors TVA: 131 557 100.00 HUF
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Betontör?gép
Lot nş: 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 43000000 Équipement minier, équipement pour l'exploitation de carričres, matériel de construction
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: HU323 Szabolcs-Szatmár-Bereg Lieu principal d'exécution:
4324 Kállósemjén, Kossuth út 135. 402/2 hrsz
II.2.4) Description des prestations:
Pofás betontör?gép: - Üzemi súly max: 20 000 kg - Motor teljesítménye legalább: 100 kW - Tör?tér fels? nyílása legalább: 800×500 mm - Tör?tér alsó nyílása legalább: 20×80 mm - Mágneses leválasztó szalag a f? kihordó szalag felett: emelhet?-süllyeszthet? - Medd? el?leválasztó rendszer - Oldalsó kihordó szalag az elválasztott medd? részére - Az elválasztott medd? visszavezethet? a f? kihordó szalagra is SIM kártya alapú távoli irányítás Intelligens tör? vezérl? rendszer, f?bb funkciók: - a törési folyamat figyelése, a pofák terhelésének figyelése; - a törési paramétereknek-, a behordás sebességének-, a pofák közötti távolságnak szükség szerinti utánállítása, zavaró anyag esetén a pofák automatikus nyitása); - túltöltés védelem. - kiporzás csökkent? teljes rendszer Ahol gyártmányra, típusra, eredetre, szabadalomra vagy védjegyre hivatkozott ajánlatkér?, ott a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelm? meghatározása érdekében történt, azzal egyenérték? termék ajánlható meg (321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. §. (3) bekezdése.
II.2.5) Critčres d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Forgó-rakodógép
Lot nş: 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 43000000 Équipement minier, équipement pour l'exploitation de carričres, matériel de construction
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: HU323 Szabolcs-Szatmár-Bereg Lieu principal d'exécution:
4324 Kállósemjén, Kossuth út 135. 402/2 hrsz
II.2.4) Description des prestations:
Forgó-rakodógép: - Üzemi súly minimum 22000 kg, maximum 23000 kg. - Motor nettó teljesítménye: minimum 115 kW - Minimum 6000 cm3, 6 hengeres motor - Ground clearance, talajtól való legkisebb váztávolság: legalább 440 mm - Teljes hidraulika áram legalább 440 l/perc - Kanál maximális felszakító er? legalább 150 kN - Szállítási magasság a gém tetejénél: legfeljebb 3100 mm - bontókalapács. Ahol gyártmányra, típusra, eredetre, szabadalomra vagy védjegyre hivatkozott ajánlatkér?, ott a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelm? meghatározása érdekében történt, azzal egyenérték? termék ajánlható meg (321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. §. (3) bekezdése.
II.2.5) Critčres d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systčme d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative ŕ la présente procédure Numéro de l'avis au JO série S: 2021/S 213-560976
IV.2.8) Informations sur l'abandon du systčme d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procédure d'appel ŕ la concurrence sous la forme d'un avis de préinformation
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nş: 1
Lot nş: 1 Intitulé:
Betontör?gép
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
08/03/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 1 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 1
Le marché a été attribué ŕ un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Best Machinery Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Numéro national d'identification: 13567817213 Adresse postale: Külterület Ville: Szigetszentmiklós Code NUTS: HU120 Pest Code postal: 2310 Pays: Hongrie Courriel: info@bestmachinery.hu Téléphone: +36 24525920 Fax: +36 24525921 Adresse internet: http://www.bestmachinery.hu
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 88 908 598.00 HUF Valeur totale du marché/du lot: 82 209 200.00 HUF
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nş: 1
Lot nş: 2 Intitulé:
Forgó-rakodógép
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
08/03/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 1 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 1
Le marché a été attribué ŕ un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Best Machinery Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Numéro national d'identification: 13567817213 Adresse postale: Külterület Ville: Szigetszentmiklós Code NUTS: HU120 Pest Code postal: 2310 Pays: Hongrie Courriel: info@bestmachinery.hu Téléphone: +36 24525920 Fax: +36 24525921 Adresse internet: http://www.bestmachinery.hu
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 50 589 574.00 HUF Valeur totale du marché/du lot: 49 347 900.00 HUF
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
Nyertes ajánlattev? és adószáma:
   1. sz.rész Betontör?gép: Best Machinery Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.(2310 Szigetszentmiklós Külterület) Adószáma: 13567817-2-13
   2. sz.rész Forgó-rakodógép: Best Machinery Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.(2310 Szigetszentmiklós Külterület) Adószáma: 13567817-2-13
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Dönt?bizottság Adresse postale: Riadó u. 5 Ville: Budapest Code postal: 1026 Pays: Hongrie Courriel: dontobizottsag@kt.hu Téléphone: +36 18828592 Fax: +36 18828593
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. § (3) bekezdésben foglaltaknak megfelel?en.
VI.4.4) Service auprčs duquel des renseignements peuvent ętre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Dönt?bizottság Adresse postale: Riadó u. 5 Ville: Budapest Code postal: 1026 Pays: Hongrie Courriel: dontobizottsag@kt.hu Téléphone: +36 18828592 Fax: +36 18828593
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
16/03/2022 Hongrie-Kállósemjén: Équipement minier, équipement pour l'exploitation de carričres, matériel de constructionType d'acheteur: Agences locales et régionalesType d'avis: Avis d'attribution de marchéType de procédure: Procédure ouverteType de marché: Fournitures 21/03/2022 HU National
 
 
C L A S S E    C P V
43000000 - Équipement minier, équipement pour l'exploitation de carričres, matériel de construction