Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 23/02/2021
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
HONGRIE
appel-offre

Hongrie-Miskolc: Carrosseries d'autobus

2021/S 37-093532  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 23/02/2021 S37 Hongrie-Miskolc: Carrosseries d'autobus 2021/S 037-093532 Avis d'attribution de marché - secteurs spéciaux Résultats de la procédure de marché Fournitures
 
 
Section I: Entité adjudicatrice
I.1) Nom et adresses Nom officiel: MVK Miskolc Városi Közlekedési Zártkör?en M?köd Részvénytársaság Numéro national d'identification: EKRSZ_71609584 Adresse postale: Szondi György utca
   1.  szám Ville: Miskolc Code NUTS: HU311 Borsod-Abaúj-Zemplén Code postal: 3527 Pays: Hongrie Point(s) de contact: Illés Katalin Courriel: illes.k@mvkzrt.hu Téléphone: +36 209654359 Fax: +36 17808358 Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.mvkzrt.hu
I.6) Activité principale Services de chemin de fer urbain, de tramway, de trolleybus ou d'autobus
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Autóbusz alkatrészek beszerzése II Numéro de référence: EKR001199572020
II.1.2) Code CPV principal 34211100 Carrosseries d'autobus
II.1.3) Type de marché Fournitures
II.1.4) Description succincte:
Miskolci Városi Közlekedési Zrt. részére
   1.  rész: CNG üzem (MAN Lion's City A21 és MAN Lion's City A40 típusú) M3 járm?kategóriájú autóbuszok javításához szükséges karosszériaelemek, üvegek, tükrök és kapcsolódó alkatrészek (162 féle) (továbbiakban: CNG ÜZEM AUTÓBUSZOK JAVÍTÁSÁHOZ ALKATRÉSZEK)
   2.  rész: NEOPLAN 489 típusú dízel üzem M3 járm?kategóriájú autóbuszok javításához szükséges karosszériaelemek, üvegek, tükrök és kapcsolódó alkatrészek (45 féle) (továbbiakban: NEOPLAN 489 DÍZEL AUTÓBUSZ JAVÍTÁSÁHOZ ALKATRÉSZEK)
   3.  rész: MAN A21, MAN A74, MAN A75 típusú dízel üzem M3 járm?kategóriájú autóbuszok javításához szükséges karosszériaelemek, üvegek, tükrök és kapcsolódó alkatrészek (35 féle) (továbbiakban: MANA21,A74,A75 DÍZEL AUTÓBUSZOK JAVÍTÁSÁHOZ ALKATRÉSZ) Beszerzése a közbeszerzési dokumentumban részletesen meghatározott m?szaki leírás szerint.
   1.  rész vonatkozásában: Közbeszerzési dokumentációban részletesen specifikáltak szerint 162 féle termék (karosszériaelemek, üvegek, tükrök és kapcsolódó alkatrészek) beszerzése mindösszesen (alap-összmennyiség): 907 darab teljesüléséig. A megadott alap-összmennyiségekt?l ajánlatkér + 25 %-kal eltérhet a szerz?dés teljesítése során. Fix keret: 907 darab, opciós keret: 227 darab) Ajánlatkér a szerz?dés hatálya alatt 907 darab alap-összmennyiség lehívására kötelezettséget vállal.
   2.  rész vonatkozásában: Közbeszerzési dokumentációban részletesen specifikáltak szerint 45 féle termék (karosszériaelemek, üvegek, tükrök és kapcsolódó alkatrészek) beszerzése mindösszesen (alap-összmennyiség): 147 darab teljesüléséig. A megadott alap-összmennyiségekt?l ajánlatkér + 25 %-kal eltérhet a szerz?dés teljesítése során. Fix keret: 147 darab, opciós keret: 37 darab) Ajánlatkér a szerz?dés hatálya alatt 147 darab alap-összmennyiség lehívására kötelezettséget vállal.
   3.  rész vonatkozásában: Közbeszerzési dokumentációban részletesen specifikáltak szerint 35 féle termék (karosszériaelemek, üvegek, tükrök és kapcsolódó alkatrészek) beszerzése mindösszesen (alapmennyiség): 111 darab teljesüléséig. A megadott alap-összmennyiségekt?l ajánlatkér + 25 %-kal eltérhet a szerz?dés teljesítése során. Fix keret: 111 darab, opciós keret: 28 darab) Ajánlatkér a szerz?dés hatálya alatt 111 darab alapmennyiség lehívására kötelezettséget vállal. A m?szaki leírásban esetlegesen el?forduló, nevesített típus név, márkanév stb. a termék jellegének egyértelm meghatározása érdekében történt, a 321/2015. Korm. rendelet 46.§ (3) bekezdés alapján az azzal egyenérték min?ség terméket ajánlatkér elfogadja.
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: oui
II.1.7) Valeur totale du marché (hors TVA) (Accord pour publication oui) Valeur hors TVA: 133 944 742.00 HUF
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
CNG üzem autóbuszok javításához alkatrész
Lot n 23/02/2021 S37 Hongrie-Miskolc: Carrosseries d'autobus 2021/S 037-093532 Avis d'attribution de marché - secteurs spéciaux Résultats de la procédure de marché Fournitures
 
 
Section I: Entité adjudicatrice
I.1) Nom et adresses Nom officiel: MVK Miskolc Városi Közlekedési Zártkör?en M?köd Részvénytársaság Numéro national d'identification: EKRSZ_71609584 Adresse postale: Szondi György utca
   1.  szám Ville: Miskolc Code NUTS: HU311 Borsod-Abaúj-Zemplén Code postal: 3527 Pays: Hongrie Point(s) de contact: Illés Katalin Courriel: illes.k@mvkzrt.hu Téléphone: +36 209654359 Fax: +36 17808358 Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.mvkzrt.hu
I.6) Activité principale Services de chemin de fer urbain, de tramway, de trolleybus ou d'autobus
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Autóbusz alkatrészek beszerzése II Numéro de référence: EKR001199572020
II.1.2) Code CPV principal 34211100 Carrosseries d'autobus
II.1.3) Type de marché Fournitures
II.1.4) Description succincte:
Miskolci Városi Közlekedési Zrt. részére
   1.  rész: CNG üzem (MAN Lion's City A21 és MAN Lion's City A40 típusú) M3 járm?kategóriájú autóbuszok javításához szükséges karosszériaelemek, üvegek, tükrök és kapcsolódó alkatrészek (162 féle) (továbbiakban: CNG ÜZEM AUTÓBUSZOK JAVÍTÁSÁHOZ ALKATRÉSZEK)
   2.  rész: NEOPLAN 489 típusú dízel üzem M3 járm?kategóriájú autóbuszok javításához szükséges karosszériaelemek, üvegek, tükrök és kapcsolódó alkatrészek (45 féle) (továbbiakban: NEOPLAN 489 DÍZEL AUTÓBUSZ JAVÍTÁSÁHOZ ALKATRÉSZEK)
   3.  rész: MAN A21, MAN A74, MAN A75 típusú dízel üzem M3 járm?kategóriájú autóbuszok javításához szükséges karosszériaelemek, üvegek, tükrök és kapcsolódó alkatrészek (35 féle) (továbbiakban: MANA21,A74,A75 DÍZEL AUTÓBUSZOK JAVÍTÁSÁHOZ ALKATRÉSZ) Beszerzése a közbeszerzési dokumentumban részletesen meghatározott m?szaki leírás szerint.
   1.  rész vonatkozásában: Közbeszerzési dokumentációban részletesen specifikáltak szerint 162 féle termék (karosszériaelemek, üvegek, tükrök és kapcsolódó alkatrészek) beszerzése mindösszesen (alap-összmennyiség): 907 darab teljesüléséig. A megadott alap-összmennyiségekt?l ajánlatkér + 25 %-kal eltérhet a szerz?dés teljesítése során. Fix keret: 907 darab, opciós keret: 227 darab) Ajánlatkér a szerz?dés hatálya alatt 907 darab alap-összmennyiség lehívására kötelezettséget vállal.
   2.  rész vonatkozásában: Közbeszerzési dokumentációban részletesen specifikáltak szerint 45 féle termék (karosszériaelemek, üvegek, tükrök és kapcsolódó alkatrészek) beszerzése mindösszesen (alap-összmennyiség): 147 darab teljesüléséig. A megadott alap-összmennyiségekt?l ajánlatkér + 25 %-kal eltérhet a szerz?dés teljesítése során. Fix keret: 147 darab, opciós keret: 37 darab) Ajánlatkér a szerz?dés hatálya alatt 147 darab alap-összmennyiség lehívására kötelezettséget vállal.
   3.  rész vonatkozásában: Közbeszerzési dokumentációban részletesen specifikáltak szerint 35 féle termék (karosszériaelemek, üvegek, tükrök és kapcsolódó alkatrészek) beszerzése mindösszesen (alapmennyiség): 111 darab teljesüléséig. A megadott alap-összmennyiségekt?l ajánlatkér + 25 %-kal eltérhet a szerz?dés teljesítése során. Fix keret: 111 darab, opciós keret: 28 darab) Ajánlatkér a szerz?dés hatálya alatt 111 darab alapmennyiség lehívására kötelezettséget vállal. A m?szaki leírásban esetlegesen el?forduló, nevesített típus név, márkanév stb. a termék jellegének egyértelm meghatározása érdekében történt, a 321/2015. Korm. rendelet 46.§ (3) bekezdés alapján az azzal egyenérték min?ség terméket ajánlatkér elfogadja.
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: oui
II.1.7) Valeur totale du marché (hors TVA) (Accord pour publication oui) Valeur hors TVA: 133 944 742.00 HUF
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
CNG üzem autóbuszok javításához alkatrész
Lot nş: 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 34211100 Carrosseries d'autobus 34224200 Pičces pour autres véhicules
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: HU311 Borsod-Abaúj-Zemplén Lieu principal d'exécution:
3527 Miskolc, Szondi György út
   1.  (ajánlatkér székhelye)
II.2.4) Description des prestations:
Közbeszerzési dokumentációban részletesen specifikáltak szerint 162 féle termék (karosszériaelemek, üvegek, tükrök és kapcsolódó alkatrészek) beszerzése mindösszesen (alap-összmennyiség): 907 darab teljesüléséig. A megadott alap-összmennyiségekt?l ajánlatkér + 25 %-kal eltérhet a szerz?dés teljesítése során. Fix keret: 907 darab, opciós keret: 227 darab) Ajánlatkér a szerz?dés hatálya alatt 907 darab alap-összmennyiség lehívására kötelezettséget vállal.
II.2.5) Critčres d'attribution Critčre de qualité - Nom: Vállalt teljesítési határid a szerz?déskötés követ?en a lerendelést?l számítva (minimum 5 munkanap, maximum 15 munkanap) / Pondération: 20 Prix - Pondération: 80
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
Mindösszesen 227 darab mennyiség erejéig. Ajánlatkér a szerz?dés megsz?nését megel?z?en írásban jelezheti, hogy élni kíván opciós jogával. Ajánlatkér a II.2.4) pont szerinti lehívási kötelezettségen felül a szállítások megrendelésére jogosult, de nem kötelezett. Amennyiben Ajánlatkér él az opciós jogával szerz?dés id?tartama automatikusan meghosszabbodik a 227 darab mennyiség kimerítéséig, de legfeljebb 6 hónap id?tartammal. Ajánlatkér?t mind a 162 tétel vonatkozásában lehívási jog illeti meg, ennek keretében jogosult akár az összes termék és opciós mennyiség lehívására, akár annak egy részére.
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
 1)Tárgyi eljárásra történ jelentkezés el?feltétele az EKR rendszerben történ ajánlattev?i regisztráció összhangban a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet rendelkezéseivel. 2) Ajánlatkér lehívásokkal rendeli meg a szerz?dés hatálya alatt a termékeket, amelyet a lehívás feladását követ?en ajánlattev ajánlata szerint határid?n belül kell teljesíteni. Ha Ajánlatkér él az opciós jogával ugyanezen határid?n belül kell nyertes Ajánlattev?nek teljesíteni.
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Neoplan 489 dízel autóbuszok javításához alkatrész
Lot nş: 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 34211100 Carrosseries d'autobus 34224200 Pičces pour autres véhicules
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: HU311 Borsod-Abaúj-Zemplén Lieu principal d'exécution:
3527 Miskolc, Szondi György út
   1.  (ajánlatkér székhelye)
II.2.4) Description des prestations:
Közbeszerzési dokumentációban részletesen specifikáltak szerint 45 féle termék (karosszériaelemek, üvegek, tükrök és kapcsolódó alkatrészek) beszerzése mindösszesen (alap-összmennyiség): 147 darab teljesüléséig. A megadott alap-összmennyiségekt?l ajánlatkér + 25 %-kal eltérhet a szerz?dés teljesítése során. Fix keret: 147 darab, opciós keret: 37 darab) Ajánlatkér a szerz?dés hatálya alatt 147 darab alap-összmennyiség lehívására kötelezettséget vállal.
II.2.5) Critčres d'attribution Critčre de qualité - Nom: Vállalt teljesítési határid a szerz?déskötés követ?en a lerendelést?l számítva (minimum 5 munkanap, maximum 15 munkanap) / Pondération: 20 Prix - Pondération: 80
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
Mindösszesen 37 darab mennyiség erejéig. Ajánlatkér a szerz?dés megsz?nését megel?z?en írásban jelezheti, hogy élni kíván opciós jogával. Ajánlatkér a II.2.4) pont szerinti lehívási kötelezettségen felül a szállítások megrendelésére jogosult, de nem kötelezett. Amennyiben Ajánlatkér él az opciós jogával szerz?dés id?tartama automatikusan meghosszabbodik a 37 darab mennyiség kimerítéséig, de legfeljebb 6 hónap id?tartammal. Ajánlatkér?t mind a 45 tétel vonatkozásában lehívási jog illeti meg, ennek keretében jogosult akár az összes termék és opciós mennyiség lehívására, akár annak egy részére.
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
 1)Tárgyi eljárásra történ jelentkezés el?feltétele az EKR rendszerben történ ajánlattev?i regisztráció összhangban a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet rendelkezéseivel. 2) Ajánlatkér lehívásokkal rendeli meg a szerz?dés hatálya alatt a termékeket, amelyet a lehívás feladását követ?en ajánlattev ajánlata szerint határid?n belül kell teljesíteni. Ha Ajánlatkér él az opciós jogával ugyanezen határid?n belül kell nyertes Ajánlattev?nek teljesíteni.
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
MANA21,A74,A75 dízel autóbusz javításhoz alkatrész
Lot nş: 3
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 34211100 Carrosseries d'autobus 34224200 Pičces pour autres véhicules
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: HU311 Borsod-Abaúj-Zemplén Lieu principal d'exécution:
3527 Miskolc, Szondi György út
   1.  (ajánlatkér székhelye)
II.2.4) Description des prestations:
Közbeszerzési dokumentációban részletesen specifikáltak szerint 35 féle termék (karosszériaelemek, üvegek, tükrök és kapcsolódó alkatrészek) beszerzése mindösszesen (alapmennyiség): 111 darab teljesüléséig. A megadott alap-összmennyiségekt?l ajánlatkér + 25 %-kal eltérhet a szerz?dés teljesítése során. Fix keret: 111 darab, opciós keret: 28 darab) Ajánlatkér a szerz?dés hatálya alatt 111 darab alapmennyiség lehívására kötelezettséget vállal.
II.2.5) Critčres d'attribution Critčre de qualité - Nom: Vállalt teljesítési határid a szerz?déskötés követ?en a lerendelést?l számítva (minimum 5 munkanap, maximum 15 munkanap) / Pondération: 20 Prix - Pondération: 80
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
Mindösszesen 28 darab mennyiség erejéig. Ajánlatkér a szerz?dés megsz?nését megel?z?en írásban jelezheti, hogy élni kíván opciós jogával. Ajánlatkér a II.2.4) pont szerinti lehívási kötelezettségen felül a szállítások megrendelésére jogosult, de nem kötelezett. Amennyiben Ajánlatkér él az opciós jogával szerz?dés id?tartama automatikusan meghosszabbodik a 28 darab mennyiség kimerítéséig, de legfeljebb 6 hónap id?tartammal. Ajánlatkér?t mind a 35 tétel vonatkozásában lehívási jog illeti meg, ennek keretében jogosult akár az összes termék és opciós mennyiség lehívására, akár annak egy részére.
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
 1)Tárgyi eljárásra történ jelentkezés el?feltétele az EKR rendszerben történ ajánlattev?i regisztráció összhangban a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet rendelkezéseivel. 2) Ajánlatkér lehívásokkal rendeli meg a szerz?dés hatálya alatt a termékeket, amelyet a lehívás feladását követ?en ajánlattev ajánlata szerint határid?n belül kell teljesíteni. Ha Ajánlatkér él az opciós jogával ugyanezen határid?n belül kell nyertes Ajánlattev?nek teljesíteni.
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systčme d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: oui
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative ŕ la présente procédure Numéro de l'avis au JO série S: 2020/S 230-568024
IV.2.8) Informations sur l'abandon du systčme d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procédure d'appel ŕ la concurrence sous la forme d'un avis périodique indicatif
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nş: 1
Lot nş: 1 Intitulé:
CNG üzem autóbuszok javításához alkatrész
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
10/02/2021
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 1 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 1
Le marché a été attribué ŕ un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: MAN Kamion és Busz Kereskedelmi Kft.
Numéro national d'identification: EKRSZ_70263453 Adresse postale: Csonka János utca
   2. 
Ville: Dunaharaszti Code NUTS: HU MAGYARORSZÁG Code postal: 2330 Pays: Hongrie Courriel: balazs.dorgai@man.eu Téléphone: +36 24520300 Fax: +36 24520301 Adresse internet: http://www.man.hu
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) (Accord pour publication oui) Valeur totale du marché/du lot: 85 810 232.00 HUF
V.2.5) Information sur la sous-traitance
V.2.6) Prix payé pour les achats d'opportunité
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nş: 2
Lot nş: 2 Intitulé:
Neoplan 489 Dízel autóbuszok javításához alkatrész
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
10/02/2021
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 1 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 1
Le marché a été attribué ŕ un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: MAN Kamion és Busz Kereskedelmi Kft.
Numéro national d'identification: EKRSZ_70263453 Adresse postale: Csonka János utca
   2. 
Ville: Dunaharaszti Code NUTS: HU MAGYARORSZÁG Code postal: 2330 Pays: Hongrie Courriel: balazs.dorgai@man.eu Téléphone: +36 24520300 Fax: +36 24520301 Adresse internet: http://www.man.hu
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) (Accord pour publication oui) Valeur totale du marché/du lot: 33 811 685.00 HUF
V.2.5) Information sur la sous-traitance
V.2.6) Prix payé pour les achats d'opportunité
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nş: 3
Lot nş: 3 Intitulé:
MANA21,A74,A75 dízel autóbusz javításhoz alkatrész
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
10/02/2021
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 1 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 1
Le marché a été attribué ŕ un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: MAN Kamion és Busz Kereskedelmi Kft.
Numéro national d'identification: EKRSZ_70263453 Adresse postale: Csonka János utca 2 Ville: Dunaharaszti Code NUTS: HU MAGYARORSZÁG Code postal: 2330 Pays: Hongrie Courriel: balazs.dorgai@man.eu Téléphone: +36 24520300 Fax: +36 24520301 Adresse internet: http://www.man.hu
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) (Accord pour publication oui) Valeur totale du marché/du lot: 14 322 825.00 HUF
V.2.5) Information sur la sous-traitance
V.2.6) Prix payé pour les achats d'opportunité
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
 1)II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül) pont helyesen: nettó 133 944 741,6 forint. 2) Az
   1.  rész vonatkozásában az V.2.4) A szerz?dés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül) pont helyesen: nettó 85 810 231,6 forint 3) Az ajánlattev?k neve és címe (ország is) valamint adószáma, részajánlatok: - MAN Kamion és Busz Kereskedelmi Kft. (HU 2330 Dunaharaszti Csonka János Utca
   2.  adószám: 12003653-2-44), az
   1. ,
   2.  és
   3.  részekre tett ajánlatot
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Dönt?bizottság Adresse postale: Riadó u.
   5. 
Ville: Budapest Code postal: 1026 Pays: Hongrie Courriel: dontobizottsag@kt.hu Téléphone: +36 18828592 Fax: +36 18828593
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
Kbt. 148. §
VI.4.4) Service auprčs duquel des renseignements peuvent ętre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Dönt?bizottság Adresse postale: Riadó u.
   5. 
Ville: Budapest Code postal: 1026 Pays: Hongrie Courriel: dontobizottsag@kt.hu Téléphone: +36 18828592 Fax: +36 18828593
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
18/02/2021
 
 
C L A S S E    C P V
34211100 - Carrosseries d'autobus 
34224200 - Pičces pour autres véhicules