Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 03/08/2022
Date de péremption : 05/08/2022
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Informations complémentaires
HONGRIE
appel-offre

Hongrie-Miskolc:Travaux de construction

2022/S 148-422617  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E

03/08/2022
S148
Hongrie-Miskolc: Travaux de construction

2022/S 148-422617

Rectificatif

Avis d'information complémentaire ou avis rectificatif

Travaux

(Supplément au Journal officiel de l'Union européenne, 2022/S 125-351492)

Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice

I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rend?r-f?kapitányság
Numéro national d'identification: 15720144251
Adresse postale: Zsolcai Kapu 32
Ville: Miskolc
Code NUTS: HU311 Borsod-Abaúj-Zemplén
Code postal: 3527
Pays: Hongrie
Point(s) de contact: Kovács Anita
Courriel: kovacs.anita@bmsksport.hu
Téléphone: +36 13988970
Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://www.police.hu/hu/ugyintezes/szerv/orszagos-rendor-fokapitanysag/borsod-abauj-zemplen-megyei-rendor-fokapitanysag

Section II: Objet

II.1)
Étendue du marché
II.1.1)
Intitulé:
BAZ MRFK Szerencs, Bekecs utca épületenergetika
   2. 

Numéro de référence: EKR000350402022

II.1.2)
Code CPV principal
45000000 Travaux de construction

II.1.3)
Type de marché
Travaux

II.1.4)
Description succincte:
Vállalkozási szerz?dés a "Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rend?r-f?kapitányság épületeinek energetikai fejlesztése" cím?, KEHOP-5.2.2-16-2016-00100 azonosító számú projekt keretében a 3900 Szerencs, Bekecsi utca 10. HRSZ.: 501/6 cím alatti épületének energetikai korszer?sítése tárgyában

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.5)
Date d'envoi du présent avis:
29/07/2022

VI.6)
Référence de l'avis original
Numéro de l'avis au JO série S: 2022/S 125-351492

Section VII: Modifications

VII.1)
Informations ŕ rectifier ou ŕ ajouter
VII.1.2)
Texte ŕ rectifier dans l'avis original
Numéro de section: IV.2.2

Endroit oů se trouve le texte ŕ rectifier: Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje, dátum, helyi id?

Au lieu de:

Date: 03/08/2022

Heure locale: 13:00

Lire:

Date: 05/08/2022

Heure locale: 09:00

Numéro de section: IV.2.7

Endroit oů se trouve le texte ŕ rectifier: Az ajánlatok felbontásának feltételei, dátum, helyi id?

Au lieu de:

Date: 03/08/2022

Heure locale: 15:00

Lire:

Date: 05/08/2022

Heure locale: 11:00

VII.2)
Autres informations complémentaires:
Ajánlatkér? a Kbt. 52. § (5) bekezdés alapján meghosszabbítja az ajánlattételi határid?t a megfelel? ajánlat megtételéhez, melyr?l hirdetményt ad fel. Ajánlatkér? csak az ajánlattétel és bontás id?pontját módosítja, az egyéb közbeszerzési dokumentumok nem módosulnak /Kbt. 55.§ (1) bekezdés/
Hongrie-Miskolc: Travaux de constructionType d'acheteur: Autorités locales et régionalesType d'avis: Informations complémentairesType de procédure: Procédure ouverteType de marché: Marché de travaux 05/08/2022 03/08/2022 HU National