Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 02/02/2024
Date de péremption :
Type de procédure : Information absente
Type de document : Avis de modification de marché
HONGRIE
appel-offre

Hongrie - Mobilier - József Attila Könyvtár,Múzeum installáció,eszközök

2024/S 2024-070152  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
70152-2024 - Modification du marché
Hongrie – Mobilier – József Attila Könyvtár,Múzeum installáció,eszközök
OJ S 24/2024 02/02/2024
Avis de modification de marché
Fournitures

   1.  Acheteur
1.1.
Acheteur
Nom officiel: Komló Város Önkormányzat

   2.  Procédure
2.1.
Procédure
Titre: József Attila Könyvtár,Múzeum installáció,eszközök
Description: A komlói József Attila Városi Könyvtár és Muzeális Gyujtemény fejlesztése céljából,a BMÖGF/1003-1/2020 támogatási programhoz kapcsolódó különféle árucikkek,eszközök,berendezési tárgyak,(3.rész esetében múzeumi installációk)beszerzése és/vagy legyártása,helyszínre szállítása,installálása és beüzemelése,3 részajánlati körben.
   1. rész:A nyertes AT feladata a komlói József Attila Városi Könyvtár és Muzeális Gyujtemény kiállításainak létesítéséhez szükséges alábbi eszközök szállítása,telepítése,összeszerelése/beüzemelése,használatának betanítása.A szállítandó eszközök mennyiségi paraméterei:200féle,900egység(összesített mennyiség,db.)különféle bútorok és belso építészeti,használati árucikkek.Az elvégzendo feladatok,biztosítandó áruk,termékek,stb.részletes meghatározását az AD tartalmazza.Az eszközöknek újaknak kell lenniük,helyszínre szállítva,használatra alkalmas átadással.Amennyiben az AK jelen felhívásban vagy az AD részét képezo muszaki leírásban meghatározott gyártmányú vagy eredetu dologra,illetve konkrét eljárásra hivatkozik,azzal egyenértéku gyártmányú vagy eredetu dolgot,eljárást is elfogad a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának,valamint a közbesz. muszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015.(X.30.)Korm.rendelet 46.§(3) bek.alapján.
   2. rész:A nyertes AT feladata a kiállítás létesítéséhez szükséges alábbi eszközök szállítása,telepítése,összeszerelése/beüzemelése,használatának betanítása.A szállítandó eszközök mennyiségi paraméterei:17 féle,19 egység(összesített mennyiség,db.)konyhai muszaki árucikk.Az elvégzendo feladatok,biztosítandó áruk,termékek,stb.részletes meghatározását az AD tartalmazza.Az eszközöknek újaknak kell lenniük,helyszínre szállítva,használatra alkalmas átadással.Amenny. az AK jelen felhívásban vagy az AD részét képezo muszaki leírásban meghatározott gyártmányú vagy eredetu dologra,ill.konkrét eljárásra hivatkozik,azzal egyenértéku gyártmányú vagy eredetu dolgot,eljárást is elfogad a közbesz. eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának,valamint a közbesz.muszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015.(X.30.)Korm.rendelet 46.§(3)bek.alapján.
   3. rész:A nyertes AT feladata a kiállítás létesítéséhez szükséges alábbi eszközök szállítása,telepítése,összeszerelése/beüzemelése,használatának betanítása,az installációra vonatkozó"Komlói paleontológiai,bányászati tematikájú múzeumi fejlesztés"koncepciótervben meghatározott muszaki leírások alapján. A szállítandó installációk mennyiségi paraméterei: -Moziterem berendezéséhez szükséges árucikkek(10db különbözo áruféleség); -Az Oslények Baranyában c. kiállítási egység berendezéséhez szükséges árucikkek(40db különbözo áruféleség); -Bányászattörténeti folyosó berendezéséhez szükséges árucikkek(80db különbözo áruféleség); -A jégkorszak világa címu kiállítási egység(mamutterem)berendezéséhez szükséges árucikkek(44 db különbözo áruféleség); -Folyosó,közlekedo, a bejárat elotti tér díszítéséhez szükséges dekorációk, infografikák(min.60m2); -Kia´lli´ta´shoz kapcsolódó interaktív tartalom(pl.:foglalkoztató:interaktív robbantó-fal,foglalkoztató:interaktív metánméro). A teljesítésben összesen legalább 190 m2 grafikai felület tervezést követo gyártása és leszállítása is feladat.A koncepciótervben és installációs muszaki leírásban foglalt installációk esetében azok legyártása elott a gyártási tervet AK-vel jóvá kell hagyatni.Az elvégzendo feladatok,biztosítandó áruk,termékek,stb.részletes meghatározását az AD tartalmazza.Az eszközöknek újaknak kell lenniük,helyszínre szállítva,használatra alkalmas átadással.Amenny. az AK jelen felhívásban vagy az AD részét képezo muszaki leírásban meghatározott gyártmányú vagy eredetu dologra,ill.konkrét eljárásra hivatkozik,azzal egyenértéku gyártmányú vagy eredetu dolgot,eljárást is elfogad a közbesz. eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának,valamint a közbesz.muszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X.30.) Korm.rendelet 46.§ (3) bek. alapján.
Identifiant de la procédure: 93231156-9091-4ef6-864b-014fc425b23b
Identifiant interne: EKR000593962022
2.1.1.
Objet
Nature du marché: Fournitures
Nomenclature principale (cpv): 39100000 Mobilier
2.1.4.
Informations générales
Informations complémentaires: BT-145 mezo: A szerzodés megkötésének dátuma: 2022.11.25. BT-720 mezo: Megajánlott összeg: 144.500.000 HUF
Base juridique:
Directive 2014/24/UE

   5.  Lot
5.1.
Lot: LOT-0003
Description: A nyertes ajánlattevo feladata a komlói József Attila Városi Könyvtár és Muzeális Gyujtemény kiállításainak létesítéséhez szükséges alábbi eszközök szállítása, telepítése, összeszerelése/beüzemelése, használatának betanítása, az installációra vonatkozó "Komlói paleontológiai, bányászati tematikájú múzeumi fejlesztés" koncepciótervben meghatározott muszaki leírások alapján. A szállítandó installációk mennyiségi paraméterei: - Moziterem berendezéséhez szükséges árucikkek (10 db különbözo áruféleség); -Az Oslények Baranyában c. kiállítási egység berendezéséhez szükséges árucikkek (40 db különbözo áruféleség, közte pl. 9 életnagyságú állatmodell, 2 db állatmodelleket befogadó dioráma); -Bányászattörténeti folyosó berendezéséhez szükséges árucikkek (80 db különbözo áruféleség); -A jégkorszak világa címu kiállítási egység (mamutterem) berendezéséhez szükséges árucikkek (44 db különbözo áruféleség); -Folyosó, közlekedo, a bejárat elotti tér díszítéséhez szükséges dekorációk, infografikák (min.60m2); -Kia´lli´ta´shoz kapcsolódó interaktív tartalom (pl.: foglalkoztató: interaktív robbantó-fal, foglalkoztató: interaktív metánméro). A teljesítésben összesen legalább 190 m2 grafikai felület tervezést követo gyártása és leszállítása is feladat. A koncepciótervben és installációs muszaki leírásban foglalt installációk esetében azok legyártása elott a gyártási tervet Ajánlatkérovel jóvá kell hagyatni. Az elvégzendo feladatok, biztosítandó áruk, termékek, stb. részletes meghatározását az Ajánlati dokumentáció tartalmazza. Az eszközöknek újaknak kell lenniük, helyszínre szállítva, használatra alkalmas átadással. Amennyiben az ajánlatkéro jelen felhívásban vagy az Ajánlati dokumentáció részét képezo muszaki leírásban meghatározott gyártmányú vagy eredetu dologra, illetve konkrét eljárásra hivatkozik, azzal egyenértéku gyártmányú vagy eredetu dolgot, eljárást is elfogad a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési muszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése alapján.
Identifiant interne: EKR000593962022/3
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Fournitures
Nomenclature principale (cpv): 34999400 Maquettes
Nomenclature supplémentaire (cpv): 30231000 Écrans et consoles d'ordinateurs, 32321200 Équipement audiovisuel, 32322000 Équipement multimédia, 35261000 Panneaux d'information, 39154000 Équipements d'exposition
5.1.2.
Lieu d’exécution
Adresse postale: Városház tér 1.
Ville: Komló
Code postal: 7300
Subdivision pays (NUTS): Baranya (HU231)
Pays: Hongrie
5.1.3.
Durée estimée
Durée: 15 Mois
5.1.6.
Informations générales
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Informations complémentaires: Ajánlatkéro a II.2.7. pontban BT-300 mezoben megadott teljesítési határido kapcsán tájékoztatást ad, hogy 1 hónap alatt 30 naptári napot ért.
5.1.12.
Conditions du marché public
Informations relatives aux délais de recours: A Kbt. 148. § (3) bekezdésnek megfeleloen.
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntobizottság
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché: Komló Város Önkormányzat
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntobizottság

   6.  Résultats
Valeur de tous les contrats attribués dans cet avis: 148 848 348,00 HUF
6.1.
Résultat – Identifiants des lots: LOT-0003
6.1.2.
Informations sur les lauréats
Lauréat:
Offre:
Identifiant de l’offre: EKR000593962022/3853
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0003
Valeur du résultat: 144 500 000,00 HUF
L’offre a été classée
Place sur la liste des lauréats: 1
Sous-traitance: no
La valeur de la sous-traitance est connue: non
Le pourcentage de la sous-traitance est connu: non
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: 3
Date ŕ laquelle le lauréat a été choisi: 26/10/2022
Date de conclusion du marché: 25/11/2022
6.1.4.
Informations statistiques:
Résumé des demandes de réexamen reçues par l’acheteur:
Nombre de plaignants0

   7.  Modification
Identifiant de la section: 689297-2022
Raison de la modification: Modifications nécessaires en raison de circonstances imprévisibles pour un acheteur diligent.
Description: III. A módosítás indoka: A jelen módosítás jogszeruségét Felek a Kbt. 141. §(4) bekezdés c) pontja alapján megvizsgálták és rögzítik, hogy a következo feltételek együttesen teljesülnek:
   1.  A Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont ca) alpontja - a módosítást olyan körülmények tették szükségessé, amelyeket az ajánlatkéro kello gondossággal eljárva nem láthatott elore: Eladó a határido módosítására irányuló kérelmében 2024.01.10. napján kérelmezte a teljesítési határido meghosszabbítását. Eladó eloadta, hogy a kiállítási eszközök leszállítását, installálását több, a munkák ütemezésekor elore nem látható és tervezheto tényezo befolyásolta, illetve késleltette. Az épület, amely a szállítandó áruk, eszközök vonatkozásában a teljesítés helye, beázott, melynek következtében nem tudta felszerelni biztonsági okokból és az eszközök épségének védelme (pl. vezetékek, csatlakozók meghibásodása a beázás következtében) érdekében az olyan digitális eszközöket, mint a tévék és az érintoképernyos kijelzok, valamint a fal nedvessége és az ebbol adódó páratartalom az eloírt matricázást is ellehetetlenítette. A kiállítás termeiben nincs futés, így lassabban szárad a falfestés és a már elkészült oslénymodellek festése is. Ezt a nem várt körülményt kiküszöbölendo a száradás felgyorsítása érdekében mobil megoldások segítségével, páramentesítéssel és futési megoldásokkal is próbálkozott Eladó, de azok nem bizonyultak elegendonek, az akadályok okozta nem várt körülmények nem voltak oly módon elháríthatóak, hogy az eredeti teljesítési határidoben a szállítás megvalósulhasson. A fentiekben meghatározott körülmények Vevo által is megerosítetten elore nem látott, Eladót akadályozó körülményként azonosíthatóak, ezért a teljesítési határidejét indokolt meghosszabbítani, és az 1 hónapos meghosszabbítás az akadályoztatottságként figyelembe veheto idotartammal arányos. Felek az itt meghatározott körülményeket figyelembe véve az adásvételi szerzodést közös megegyezéssel, egyhangúan a II. pontban foglaltak szerint módosítják.
   2.  A Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont cb) alpontja - a módosítás nem változtatja meg a szerzodés általános jellegét: A jelen szerzodésmódosítással a szerzodés jellege nem változik, a Miniszterelnökség https://www.palyazat.gov.hu/download.php?objectId=72645 Útmutatójának 11-12. oldalain is leírtakat figyelembe véve a szerzodés jellege egyáltalán nem változik.
   3.  A Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont cc) alpontja - az ellenérték növekedése nem haladja meg az eredeti szerzodés értékének 50%-át: A jelen szerzodésmódosítással az ellenérték nem változik.
7.1.
Modification
Identifiant de la section: CON-0003
Description des modifications: Szerzodésmódosítás dátuma: 2024.01.18. Felek közös megegyezéssel a szerzodés
   2.  fejezetének
   2. 1. pontját az alábbiak szerint módosítják: Módosítandó szövegrész:
   2.  Teljesítési határido
   2. 1. Eladó kötelezettséget vállal arra, hogy a szerzodés tárgyát képezo termékeket legkésobb a szerzodés hatályba lépésétol számított 14 hónapon belül átadja a Vevo részére. A szerzodés tárgyát képezo termékek birtokát Eladó az átadás-átvételi jegyzokönyv aláírásával egyidejuleg ruházza át Vevore, aki ettol az idoponttól kezdve szedi azok hasznait, viseli terheit és mindazt a kárt, melynek megtérítésére senkit sem lehet kötelezni. Módosított szövegrész:
   2.  Teljesítési határido
   2. 1. Eladó kötelezettséget vállal arra, hogy a szerzodés tárgyát képezo termékeket legkésobb a szerzodés hatályba lépésétol számított 15 hónapon belül átadja a Vevo részére. A szerzodés tárgyát képezo termékek birtokát Eladó az átadás-átvételi jegyzokönyv aláírásával egyidejuleg ruházza át Vevore, aki ettol az idoponttól kezdve szedi azok hasznait, viseli terheit és mindazt a kárt, melynek megtérítésére senkit sem lehet kötelezni.

   8.  Organisations
8.1.
ORG-0001
Nom officiel: Közbeszerzési Hatóság
Numéro d’enregistrement: EKRSZ_40664534
Adresse postale: Riadó utca
   5. 
  
Ville: Budapest
Code postal: 1026
Subdivision pays (NUTS): Budapest (HU110)
Pays: Hongrie
Adresse électronique: hirdetmeny@kt.hu
Téléphone: +36 18828635
Adresse internet: https://kozbeszerzes.hu
Rôles de cette organisation
TED eSender
8.1.
ORG-0002
Nom officiel: Komló Város Önkormányzat
Numéro d’enregistrement: 15724100202
Adresse postale: Városház tér
   3. 
  
Ville: Komló
Code postal: 7300
Subdivision pays (NUTS): Baranya (HU231)
Pays: Hongrie
Point de contact: Horváth Kata
Adresse électronique: horvathkata@komlo.hu
Téléphone: +36 72584000
Télécopieur: +36 72584008
Adresse internet: http://www.komlo.hu/
Rôles de cette organisation
Acheteur
Chef de groupe
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché
8.1.
ORG-0006
Nom officiel: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntobizottság
Numéro d’enregistrement: 15329190-2-41
Adresse postale: Riadó u. 5  
Ville: Budapest
Code postal: 1026
Subdivision pays (NUTS): Budapest (HU110)
Pays: Hongrie
Adresse électronique: dontobizottsag@kt.hu
Téléphone: +36 18828592
Télécopieur: +36 18828593
Adresse internet: https://www.kozbeszerzes.hu
Rôles de cette organisation
Organisation chargée des procédures de recours
8.1.
ORG-0007
Nom officiel: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntobizottság
Numéro d’enregistrement: 15329190-2-41
Adresse postale: Riadó u. 5  
Ville: Budapest
Code postal: 1026
Subdivision pays (NUTS): Budapest (HU110)
Pays: Hongrie
Adresse électronique: dontobizottsag@kt.hu
Téléphone: +36 18828592
Télécopieur: +36 18828593
Adresse internet: https://www.kozbeszerzes.hu
Rôles de cette organisation
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours
8.1.
ORG-0011
Nom officiel: Geo-Gráf Grafikai Szolgáltató Kft.
Numéro d’enregistrement: 12620863202
Adresse postale: Jókai Utca
   6. 
  
Ville: Boda
Code postal: 7672
Subdivision pays (NUTS): Baranya (HU231)
Pays: Hongrie
Adresse électronique: geograf.pecs@gmail.com
Téléphone: +36 703120484
Adresse internet: https://www.geograf.hu
Rôles de cette organisation
SoumissionnaireChef de groupe
Lauréat de ces lotsLOT-0003
8.1.
ORG-0003
Nom officiel: Zoric Ügyvédi Iroda
Numéro d’enregistrement: 19320090202
Adresse postale: Felszabadulás Utca 38/A.  
Ville: Siklós
Code postal: 7800
Subdivision pays (NUTS): Baranya (HU231)
Pays: Hongrie
Point de contact: Zoric Ildikó
Adresse électronique: jougyved@gmail.com
Téléphone: +36 72279200
Télécopieur: +36 72279200
Adresse internet: http://www.komlo.hu/
Rôles de cette organisation
Prestataire de services de passation de marché
11. Informations relatives ŕ l’avis
11.1.
Informations relatives ŕ l’avis
Identifiant/version de l’avis: b79a899c-f683-4c8e-9bd6-beaf7f9e4e2c - 04
Type de formulaire: Modification du marché
Type d’avis: Avis de modification de marché
Date d’envoi de l’avis: 01/02/2024 15:03:45 (UTC+1)
Date d’envoi de l’avis (eSender): 30/01/2024 11:41:45 (UTC+1)
Langues dans lesquelles l’avis en question est officiellement disponible: hongrois
11.2.
Informations relatives ŕ la publication
Numéro de publication de l’avis: 70152-2024
Numéro de publication au JO S: 24/2024
Date de publication: 02/02/2024

 
 
C L A S S E    C P V
39100000 - Mobilier