Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 22/05/2020
Date de péremption : 03/06/2020
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Informations complémentaires
HONGRIE
appel-offre

Hongrie-Nyíregyháza: Services de restaurant et services de personnel en salle

2020/S 99-238038  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
22/05/2020
S99
Services - Informations complémentaires - Procédure ouverte
Hongrie-Nyíregyháza: Services de restaurant et services de personnel en salle

2020/S 099-238038

Rectificatif

Avis d'information complémentaire ou avis rectificatif

Services

(Supplément au Journal officiel de l'Union européenne, 2020/S 071-169617)

Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice

I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata
Numéro national d'identification: EKRSZ_17942980
Adresse postale: Kossuth tér
   1. 
Ville: Nyíregyháza
Code NUTS: HU323
Code postal: 4400
Pays: Hongrie
Point(s) de contact: Nagy Elemér
Courriel: info@mkkozpont.hu
Téléphone: +36 42999600
Fax: +36 42999601 Adresse(s) internet: Adresse principale: http://www.nyiregyhaza.hu

http://www.nyiregyhaza.hu
I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: Eszterlánc Északi Óvoda
Numéro national d'identification: EKRSZ_37473440
Adresse postale: Tas utca 1-3.
Ville: Nyíregyháza
Code NUTS: HU323
Code postal: 4400
Pays: Hongrie
Point(s) de contact: Nagy Elemér
Courriel: info@mkkozpont.hu
Téléphone: +36 42999600
Fax: +36 42999601 Adresse(s) internet: Adresse principale: http://www.eszterlanceszakiovi.hu

http://www.eszterlanceszakiovi.hu
I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: Gyermekek Háza Déli Óvoda
Numéro national d'identification: EKRSZ_93388166
Adresse postale: Kereszt utca
   8. 
Ville: Nyíregyháza
Code NUTS: HU323
Code postal: 4400
Pays: Hongrie
Point(s) de contact: Nagy Elemér
Courriel: info@mkkozpont.hu
Téléphone: +36 42999600
Fax: +36 42999601 Adresse(s) internet: Adresse principale: http://www.keresztovi.hu

http://www.keresztovi.hu
I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: Búzaszem Nyugati Óvoda
Numéro national d'identification: EKRSZ_35113795
Adresse postale: Búza utca 7-17.
Ville: Nyíregyháza
Code NUTS: HU323
Code postal: 4400
Pays: Hongrie
Point(s) de contact: Nagy Elemér
Courriel: info@mkkozpont.hu
Téléphone: +36 42999600
Fax: +36 42999601 Adresse(s) internet: Adresse principale: http://buzaszemovoda.hu

http://buzaszemovoda.hu
I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: Tündérkert Keleti Óvoda
Numéro national d'identification: EKRSZ_45246052
Adresse postale: Kert köz
   8. 
Ville: Nyíregyháza
Code NUTS: HU323
Code postal: 4400
Pays: Hongrie
Point(s) de contact: Nagy Elemér
Courriel: info@mkkozpont.hu
Téléphone: +36 42999600
Fax: +36 42999601 Adresse(s) internet: Adresse principale: http://www.tunderkertkeletiovoda.hu

http://www.tunderkertkeletiovoda.hu
I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: Közintézményeket M?ködtet Központ
Numéro national d'identification: EKRSZ_46158596
Adresse postale: Országzászló tér
   1. 
Ville: Nyíregyháza
Code NUTS: HU323
Code postal: 4400
Pays: Hongrie
Point(s) de contact: Nagy Elemér
Courriel: info@mkkozpont.hu
Téléphone: +36 42999600
Fax: +36 42999601 Adresse(s) internet: Adresse principale: http://kozim.hu

http://kozim.hu
Section II: Objet

II.1)
Étendue du marché
II.1.1)
Intitulé:
NyMJV - NYÍREGYHÁZA KÖZÉTKEZTETÉS 2020

Numéro de référence: EKR000010322020

II.1.2)
Code CPV principal
55300000

II.1.3)
Type de marché
Services

II.1.4)
Description succincte:
Vállalkozási szerz?dés | Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának feladatellátási kötelezettségébe tartozó nevelési és oktatási intézmények (óvodák, általános iskolák, középiskolák és kollégiumok) ellátottjai, tanulói részére közétkeztetés biztosítása a f?z?-, befejez?- és a tálalókonyhák fejlesztésével, a jelen felhívásban (AF) és a közbeszerzési dokumentumokban (KD) meghatározottak szerint. F?bb szerz?déses kötelezettségek: F?z?konyhák, befejez?konyhák, tálalókonyhák és diétás konyha teljeskör üzemeltetése; f?zési és tálalási feladatok ellátása.

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.5)
Date d'envoi du présent avis:
19/05/2020

VI.6)
Référence de l'avis original
Numéro de l'avis au JO série S: 2020/S 071-169617

Section VII: Modifications

VII.1)
Informations ŕ rectifier ou ŕ ajouter
VII.1.2)
Texte ŕ rectifier dans l'avis original
Numéro de section: IV.2.2

Endroit oů se trouve le texte ŕ rectifier: Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje

Au lieu de:

Date: 20/05/2020

Heure locale: 11:00

Lire:

Date: 03/06/2020

Heure locale: 11:00

VII.2)
Autres informations complémentaires:

   1. ) Jelen hirdetmény közzétételének célja a TED 2020/S 071-169617 (KÉ-5641/2020) számon megjelent eredeti hirdetményben, a TED 2020/S 087-208567 (KÉ-7793/2020) számú és TED 2020/S 093-222901 (KÉ-8298/2020) hirdetményekben meghatározott határid?k módosítása.
   2. ) Ajánlatkér tájékoztatja az érdekl?d gazdasági szerepl?ket arról, hogy az ajánlattételi határid a Kbt. 52.§ (3) bekezdése alapján meghosszabbításra kerül. A módosított ajánlattételi határid?t a módosító hirdetmény tartalmazza.

2020/S 071-169617
2020/S 087-208567
2020/S 093-222901
 
 
C L A S S E    C P V
39141000 - Mobilier et agencement de cuisine 
39220000 - Équipement de cuisine, articles de maison, articles ménagers et fournitures de restauration 
39315000 - Équipement de restaurant 
45212420 - Travaux de construction de restaurants et d'établissements similaires 
45440000 - Travaux de peinture et de vitrerie 
45450000 - Autres travaux de parachčvement de bâtiment 
50880000 - Services de réparation et d'entretien de matériel d'hôtellerie et de restauration 
55300000 - Services de restaurant et services de personnel en salle 
55500000 - Services de cantine et service traiteur 
55520000 - Services traiteur 
55523000 - Services traiteur pour autres entreprises ou autres institutions 
90900000 - Services de nettoyage et d'hygične