Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 04/08/2020
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
HONGRIE
appel-offre

Hongrie-Vác: Pompes

2020/S 149-366333  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 04/08/2020 S149 Hongrie-Vác: Pompes 2020/S 149-366333 Avis d'attribution de marché - secteurs spéciaux Résultats de la procédure de marché Fournitures
 
 
Section I: Entité adjudicatrice
I.1) Nom et adresses Nom officiel: DMRV Duna Menti Regionális Vízm Zártkör?en M?köd Társaság Numéro national d'identification: EKRSZ_42119395 Adresse postale: Kodály Zoltán út
   3. 
Ville: Vác Code NUTS: HU120 Pest Code postal: 2600 Pays: Hongrie Point(s) de contact: Hazafi Gergely Courriel: hazafi.gergely@univerzalbeszerzo.hu Téléphone: +36 202199406 Fax: +36 27316199 Adresse(s) internet: Adresse principale: http://www.dmrvzrt.hu http://www.dmrvzrt.hu
I.2) Informations sur la passation conjointe de marchés
I.6) Activité principale Eau
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Szivattyú beszerzés 10 részben Numéro de référence: EKR001537062019
II.1.2) Code CPV principal 42122000 Pompes
II.1.3) Type de marché Fournitures
II.1.4) Description succincte:
Különböz típusú szennyvíz és ivóvíz szivattyúk beszerzése adásvételi szerz?dés keretében, 10 részben, összesen 134 db. AK meglév rendszereihez kíván berendezéseket beszerezni, de a m?szaki leírásban meghatározott gyártmány/típusra való hivatkozás kizárólag a tárgy egyértelm meghatározása érdekében történt, ajánlatkér elfogad azokkal m?szakilag egyenérték termékeket is. A m?szaki leírásban pontosan meghatározásra kerültek azon egyenérték?ségi minimumkövetelmények, amely alapján Ajánlatkér?t az egyenérték?séget vizsgálni fogja. Valamennyi részben irányadó, hogy a teljesítés csak új- még nem használt termékekkel lehetséges.
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: oui
II.1.7) Valeur totale du marché (hors TVA) (Accord pour publication oui) Valeur hors TVA: 20 889 659.00 HUF
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Wilo vagy egyenérték szennyvízszivattyúk
Lot nş: 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 42122000 Pompes
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: HU1 KÖZÉP-MAGYARORSZÁG Lieu principal d'exécution:
2600 Vác, Kodály Zoltán út
   3. 
II.2.4) Description des prestations:
4 db Wilo vagy azzal egyenérték szennyvíz szivattyú beszerzése a közbeszerzési dokumentumokban meghatározottak szerint.
II.2.5) Critčres d'attribution Critčre de qualité - Nom: Üzembe helyezést?l számított 12 hónapon felül vállalt jótállás (legalább 0 hónap, legfeljebb 12 hónap) / Pondération: 10 Prix - Pondération: 90
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Flygt vagy egyenérték szennyvíz szivattyúk
Lot nş: 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 42122000 Pompes
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: HU1 KÖZÉP-MAGYARORSZÁG Lieu principal d'exécution:
2600 Vác, Kodály Zoltán út
   3. 
II.2.4) Description des prestations:
30 db Flygt vagy azzal egyenérték szennyvíz szivattyú beszerzése a közbeszerzési dokumentumokban meghatározottak szerint.
II.2.5) Critčres d'attribution Critčre de qualité - Nom: Üzembe helyezést?l számított 12 hónapon felül vállalt jótállás (legalább 0 hónap, legfeljebb 12 hónap) / Pondération: 10 Prix - Pondération: 90
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Concentor vagy egyenérték szennyvíz szivattyúk
Lot nş: 3
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 42122000 Pompes
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: HU1 KÖZÉP-MAGYARORSZÁG Lieu principal d'exécution:
2600 Vác, Kodály Zoltán út
   3. 
II.2.4) Description des prestations:
26 db Flygt Concentor vagy azzal egyenérték szennyvíz szivattyú beszerzése a közbeszerzési dokumentumokban meghatározottak szerint.
II.2.5) Critčres d'attribution Critčre de qualité - Nom: Üzembe helyezést?l számított 12 hónapon felül vállalt jótállás (legalább 0 hónap, legfeljebb 12 hónap) / Pondération: 10 Prix - Pondération: 90
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
ABS-Sulzer vagy egyenérték szennyvíz szivattyúk
Lot nş: 4
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 42122000 Pompes
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: HU1 KÖZÉP-MAGYARORSZÁG Lieu principal d'exécution:
2600 Vác, Kodály Zoltán út
   3. 
II.2.4) Description des prestations:
39 db ABS-Sulzer vagy azzal egyenérték szennyvíz szivattyú beszerzése a közbeszerzési dokumentumokban meghatározottak szerint.
II.2.5) Critčres d'attribution Critčre de qualité - Nom: Üzembe helyezést?l számított 12 hónapon felül vállalt jótállás (legalább 0 hónap, legfeljebb 12 hónap) / Pondération: 10 Prix - Pondération: 90
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Grundfos vagy egyenérték szennyvíz szivattyúk
Lot nş: 5
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 42122000 Pompes
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: HU1 KÖZÉP-MAGYARORSZÁG Lieu principal d'exécution:
2600 Vác, Kodály Zoltán út
   3. 
II.2.4) Description des prestations:
2 db Grundfos vagy azzal egyenérték szennyvíz szivattyú beszerzése a közbeszerzési dokumentumokban meghatározottak szerint.
II.2.5) Critčres d'attribution Critčre de qualité - Nom: zembe helyezést?l számított 12 hónapon felül vállalt jótállás (legalább 0 hónap, legfeljebb 12 hónap) / Pondération: 10 Prix - Pondération: 90
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Mediker vagy egyenérték szennyvíz szivattyúk
Lot nş: 6
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 42122000 Pompes
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: HU1 KÖZÉP-MAGYARORSZÁG Lieu principal d'exécution:
2600 Vác, Kodály Zoltán út
   3. 
II.2.4) Description des prestations:
7 db Mediker vagy azzal egyenérték szennyvíz szivattyú beszerzése a közbeszerzési dokumentumokban meghatározottak szerint.
II.2.5) Critčres d'attribution Critčre de qualité - Nom: Üzembe helyezést?l számított 12 hónapon felül vállalt jótállás (legalább 0 hónap, legfeljebb 12 hónap) / Pondération: 10 Prix - Pondération: 90
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
SAER vagy egyenérték ivóvíz szivattyúk
Lot nş: 7
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 42122000 Pompes
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: HU1 KÖZÉP-MAGYARORSZÁG Lieu principal d'exécution:
2600 Vác, Kodály Zoltán út
   3. 
II.2.4) Description des prestations:
6 db SAER vagy azzal egyenérték ivóvíz szivattyú beszerzése a közbeszerzési dokumentumokban meghatározottak szerint.
II.2.5) Critčres d'attribution Critčre de qualité - Nom: Üzembe helyezést?l számított 12 hónapon felül vállalt jótállás (legalább 0 hónap, legfeljebb 12 hónap) / Pondération: 10 Prix - Pondération: 90
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Lowara vagy egyenérték ivóvíz szivattyúk
Lot nş: 8
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 42122000 Pompes
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: HU1 KÖZÉP-MAGYARORSZÁG Lieu principal d'exécution:
2600 Vác, Kodály Zoltán út
   3. 
II.2.4) Description des prestations:
11 db Lowara vagy azzal egyenérték ivóvíz szivattyú beszerzése a közbeszerzési dokumentumokban meghatározottak szerint.
II.2.5) Critčres d'attribution Critčre de qualité - Nom: Üzembe helyezést?l számított 12 hónapon felül vállalt jótállás (legalább 0 hónap, legfeljebb 12 hónap) / Pondération: 10 Prix - Pondération: 90
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Wilo vagy egyenérték ivóvíz szivattyúk
Lot nş: 9
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 42122000 Pompes
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: HU1 KÖZÉP-MAGYARORSZÁG Lieu principal d'exécution:
2600 Vác, Kodály Zoltán út
   3. 
II.2.4) Description des prestations:
5 db Wilo vagy azzal egyenérték ivóvíz szivattyú beszerzése a közbeszerzési dokumentumokban meghatározottak szerint.
II.2.5) Critčres d'attribution Critčre de qualité - Nom: Üzembe helyezést?l számított 12 hónapon felül vállalt jótállás (legalább 0 hónap, legfeljebb 12 hónap) / Pondération: 10 Prix - Pondération: 90
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Grundfos vagy egyenérték ivóvíz szivattyúk
Lot nş: 10
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 42122000 Pompes
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: HU1 KÖZÉP-MAGYARORSZÁG Lieu principal d'exécution:
2600 Vác, Kodály Zoltán út
   3. 
II.2.4) Description des prestations:
4 db Grundfos vagy azzal egyenérték ivóvíz szivattyú beszerzése a közbeszerzési dokumentumokban meghatározottak szerint.
II.2.5) Critčres d'attribution Critčre de qualité - Nom: Üzembe helyezést?l számított 12 hónapon felül vállalt jótállás (legalább 0 hónap, legfeljebb 12 hónap) / Pondération: 10 Prix - Pondération: 90
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systčme d'acquisition dynamique
IV.1.6) Enchčre électronique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: oui
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative ŕ la présente procédure Numéro de l'avis au JO série S: 2019/S 248-616509
IV.2.8) Informations sur l'abandon du systčme d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procédure d'appel ŕ la concurrence sous la forme d'un avis périodique indicatif
 
 
Section V: Attribution du marché

Lot nş: 1 Intitulé:
Wilo vagy egyenérték szennyvízszivattyúk
Un marché/lot est attribué: non
V.1) Informations relatives ŕ une non-attribution
Le marché/lot n'a pas été attribué Aucune offre ou demande de participation n'a été reçue ou elles ont toutes été rejetées
 
 
Section V: Attribution du marché

Lot nş: 2 Intitulé:
Flygt vagy egyenérték szennyvíz szivattyúk
Un marché/lot est attribué: non
V.1) Informations relatives ŕ une non-attribution
Le marché/lot n'a pas été attribué Aucune offre ou demande de participation n'a été reçue ou elles ont toutes été rejetées
 
 
Section V: Attribution du marché

Lot nş: 3 Intitulé:
Concentor vagy egyenérték szennyvíz szivattyúk
Un marché/lot est attribué: non
V.1) Informations relatives ŕ une non-attribution
Le marché/lot n'a pas été attribué Aucune offre ou demande de participation n'a été reçue ou elles ont toutes été rejetées
 
 
Section V: Attribution du marché

Lot nş: 4 Intitulé:
ABS-Sulzer vagy egyenérték szennyvíz szivattyúk
Un marché/lot est attribué: non
V.1) Informations relatives ŕ une non-attribution
Le marché/lot n'a pas été attribué Aucune offre ou demande de participation n'a été reçue ou elles ont toutes été rejetées
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nş: 1
Lot nş: 5 Intitulé:
Grundfos vagy egyenérték szennyvíz szivattyúk
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
17/07/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 2 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 2 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 2
Le marché a été attribué ŕ un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: GRUNDFOS South East Europe Korlátolt Felel?sség Társaság Numéro national d'identification: EKRSZ_59903655 Adresse postale: Tópark utca
   8. 
Ville: Törökbálint Code NUTS: HU MAGYARORSZÁG Code postal: 2045 Pays: Hongrie Courriel: ajanlatkeres@sales.grundfos.com Téléphone: +36 209266857 Adresse internet: http://www.grundfos.hu http://www.grundfos.hu
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) (Accord pour publication oui) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 4 594 220.00 HUF Valeur totale du marché/du lot: 4 890 630.00 HUF
V.2.5) Information sur la sous-traitance
V.2.6) Prix payé pour les achats d'opportunité
 
 
Section V: Attribution du marché

Lot nş: 6 Intitulé:
Mediker vagy egyenérték szennyvíz szivattyúk
Un marché/lot est attribué: non
V.1) Informations relatives ŕ une non-attribution
Le marché/lot n'a pas été attribué Aucune offre ou demande de participation n'a été reçue ou elles ont toutes été rejetées
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nş: 1
Lot nş: 7 Intitulé:
SAER vagy egyenérték ivóvíz szivattyúk
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
17/07/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 3 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 2 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 3
Le marché a été attribué ŕ un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Wilo MAGYARORSZÁG Kft.
Numéro national d'identification: EKRSZ_64101400 Adresse postale: Torbágy utca 14.
Ville: Törökbálint Code NUTS: HU120 Pest Code postal: 2045 Pays: Hongrie Courriel: krisztian.jonas@wilo.com Téléphone: +36 23889500 Fax: +36 23889599 Adresse internet: http://www.wilo.hu http://www.wilo.hu
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) (Accord pour publication oui) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 6 057 025.00 HUF Valeur totale du marché/du lot: 6 765 512.00 HUF
V.2.5) Information sur la sous-traitance
V.2.6) Prix payé pour les achats d'opportunité
 
 
Section V: Attribution du marché

Lot nş: 8 Intitulé:
Lowara vagy egyenérték ivóvíz szivattyúk
Un marché/lot est attribué: non
V.1) Informations relatives ŕ une non-attribution
Le marché/lot n'a pas été attribué Aucune offre ou demande de participation n'a été reçue ou elles ont toutes été rejetées
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nş: 1
Lot nş: 9 Intitulé:
Wilo vagy egyenérték ivóvíz szivattyúk
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
17/07/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 2 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 2
Le marché a été attribué ŕ un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Wilo MAGYARORSZÁG Kft.
Numéro national d'identification: EKRSZ_64101400 Adresse postale: Torbágy utca 14.
Ville: Törökbálint Code NUTS: HU120 Pest Code postal: 2045 Pays: Hongrie Courriel: krisztian.jonas@wilo.com Téléphone: +36 23889500 Fax: +36 23889599 Adresse internet: http://www.wilo.hu http://www.wilo.hu
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) (Accord pour publication oui) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 10 683 606.00 HUF Valeur totale du marché/du lot: 7 878 307.00 HUF
V.2.5) Information sur la sous-traitance
V.2.6) Prix payé pour les achats d'opportunité
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nş: 1
Lot nş: 10 Intitulé:
Grundfos vagy egyenérték ivóvíz szivattyúk
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
17/07/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 3 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 2 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 3
Le marché a été attribué ŕ un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: GRUNDFOS South East Europe Korlátolt Felel?sség Társaság Numéro national d'identification: EKRSZ_59903655 Adresse postale: Tópark utca
   8. 
Ville: Törökbálint Code NUTS: HU MAGYARORSZÁG Code postal: 2045 Pays: Hongrie Courriel: ajanlatkeres@sales.grundfos.com Téléphone: +36 209266857 Adresse internet: http://www.grundfos.hu http://www.grundfos.hu
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) (Accord pour publication oui) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 1 648 449.00 HUF Valeur totale du marché/du lot: 1 355 210.00 HUF
V.2.5) Information sur la sous-traitance
V.2.6) Prix payé pour les achats d'opportunité
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
GRUNDFOS South East Europe Kft. 2045 Törökbálint, Tópark utca
   8.  Adószám:10764211-2-13 WILO MAGYARORSZÁG Kft. 2045 Törökbálint, Torbágy utca 14. Adószám: 10557905-2-13 Zultzer Pumpen Kft. 1046 Budapest, Kiss Ern u. 1-3 Adószám:12188884-2-41 FAIR Logistic Szolgáltató Kft. 2600 Vác, Széchenyi István utca 3-7. I. em. 11. Adószám:13172868-2-13. IEC International Education Center Kft. (6720 Szeged, Arany János utca
   7.  VI. em. 20. Adószám: 23448388-2-06 Az eljárás Kbt. 75. § (1) a) pontja alapján eredménytelen a
   8.  rész vonatkozásában, tekintettel arra, hogy az ajánlattételi határid lejártáig nem nyújtottak be ajánlatot. Az eljárás a Kbt. 75. § (1) b) pontja alapján eredménytelen az. 1; 2; 3; 4; 6; részek vonatkozásában, tekintettel arra, hogy csak érvénytelen ajánlatok kerültek benyújtásra.
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Dönt?bizottság Adresse postale: Riadó u.
   5. 
Ville: Budapest Code postal: 1026 Pays: Hongrie Courriel: dontobizottsag@kt.hu Téléphone: +36 18828592 Fax: +36 18828593
VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
Kbt. 147. §
VI.4.4) Service auprčs duquel des renseignements peuvent ętre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Dönt?bizottság Adresse postale: Riadó u.
   5. 
Ville: Budapest Code postal: 1026 Pays: Hongrie Courriel: dontobizottsag@kt.hu Téléphone: +36 18828592 Fax: +36 18828593
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
30/07/2020
 
 
C L A S S E    C P V
42122000 - Pompes