Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 08/02/2024
Date de péremption :
Type de procédure : Information absente
Type de document : Avis d’attribution de marché ou de concession – régime ordinaire
HONGRIE
appel-offre

Hongrie : Produits inorganiques chimiques : Kalcium-klorid (CaCl2) granulátum

2024/S 2024-083805  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
83805-2024 - Résultats
Hongrie – Produits inorganiques chimiques – Kalcium-klorid (CaCl2) granulátum
OJ S 28/2024 08/02/2024
Avis d’attribution de marché ou de concession – régime ordinaire
Fournitures

   1.  Acheteur
1.1.
Acheteur
Nom officiel: Magyar Közút Nonprofit Zártköruen Muködo Részvénytársaság
Forme juridique de l’acheteur: Organisme de droit public
Activité du pouvoir adjudicateur: Services d’administration générale

   2.  Procédure
2.1.
Procédure
Titre: Kalcium-klorid (CaCl2) granulátum
Description: Adásvételi keretszerzodések keretében Kalcium-klorid (CaCl2) granulátum beszerzése. Kalcium-klorid (CaCl2) granulátum beszerzése a közbeszerzési dokumentumokban meghatározottak szerint a szerzodés teljesítéséhez ajánlatkéro rendelkezésére álló
   1.  ajánlati rész: nettó 242.263.680,- Ft + Áfa
   2.  ajánlati rész: nettó 257.556.300,- Ft + Áfa keretösszeg erejéig, ajánlatkéro általi eseti megrendelés útján, ajánlatkéro által meghatározott teljesítési helyekre. A részleteket a közbeszerzési dokumentumok, valamint az annak részét képezo muszaki leírás és szerzodéstervezet tartalmazza.
Identifiant de la procédure: 9395fd98-331d-4d3e-84db-cda5901444dc
Avis précédent: 435270-2023
Identifiant interne: EKR000976752023
Type de procédure: Ouverte
La procédure est accélérée: non
Principales caractéristiques de la procédure: Tekintettel arra, hogy az eljárás a közbeszerzési irányelvekben említett eljárások egyike (Uniós nyílt), ezért jelen mezo kitöltése nem releváns.
2.1.1.
Objet
Nature du marché: Fournitures
Nomenclature principale (cpv): 14320000 Produits inorganiques chimiques
2.1.3.
Valeur
Valeur estimée hors TVA: 499 819 980,00 HUF
2.1.4.
Informations générales
Informations complémentaires: Az
   1.  és a
   2.  ajánlati részben az írásbeli összegezésben nyertesként kihirdetett GREEN WAY HUNGARY Zrt. (1027 Budapest, Szász Károly utca
   1. 
   2.  em.
   9.  ajtó) ajánlattevovel a Kbt. 131. § (4) bekezdése alapján a szerzodéskötésre nem került sor. Fentiekre tekintettel az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésben megjelölt következo legkedvezobb ajánlatot tevonek minosített SiDaKa International Kft. (1044 Budapest, Szilaspatak sor 42. B. lház
   2.  em 13. ajtó) ajánlattevovel történt meg a szerzodéskötés az
   1.  és a
   2.  ajánlati részben.
Base juridique:
Directive 2014/24/UE

   5.  Lot
5.1.
Lot: LOT-0001
Titre: Kelet-magyarországi régió
Description: Kalcium-klorid (CaCl2) granulátum beszerzése a közbeszerzési dokumentumokban meghatározottak szerint a szerzodés teljesítéséhez ajánlatkéro rendelkezésére álló nettó 242.263.680,- Ft + Áfa keretösszeg erejéig, ajánlatkéro általi eseti megrendelés útján, ajánlatkéro által meghatározott teljesítési helyekre. A granulátum muszaki paramétereit ajánlatkéro a közbeszerzési dokumentumok részeként a muszaki lírásban bocsátja rendelkezésre. Ajánlatkéro a szerzodés idotartama alatt a keretösszeg 70 %-ára vállal lehívási (megrendelési) kötelezettséget. Ajánlatkéro számára a rendelkezésre álló keretösszeg fennmaradó 30 %-a lehívási (megrendelési) kötelezettséget nem jelent, ezért Ajánlatkéro nem vállal kötelezettséget arra, hogy megrendelési joga alapján lehívást (megrendelést) bocsát ki az ezen összegbol megrendelheto árukra. A keretösszeg fennmaradó 30%-nak lehívásának jogát Ajánlatkéro minden további írásbeli nyilatkozat nélkül jogosult gyakorolni a szerzodés idobeli hatálya alatt, annak lejártát megelozoen. Ajánlatkéro a keretösszeg fennmaradó 30% teljes összegének lehívására (megrendelésére) nem köteles, Nyertes Ajánlattevo e miatt Ajánlatkéro felé követeléssel nem élhet. Ajánlatkéro a Kalcium-klorid (CaCl2) granulátum o vonatkozásában az alábbi tájékoztató jellegu mennyiséget jelöli meg: 928.000 kg. Ajánlatkéro felhívja a figyelmet, hogy a fent közölt mennyiség csupán az Ajánlattevok tájékoztatásául szolgálnak és nem tekintendok a szerzodés keretében ténylegesen elvégzendo szállítási megbízás pontos mennyiségi kimutatásának, Ajánlatkéro objektív szükséglete szerint határozza meg mind az eseti megrendelések idopontját, mind mennyiségét és a teljesítés helyét azzal, hogy Ajánlatkéro eseti megrendelésének minimális mennyisége 5000 kg. Ajánlatkéro egyidejuleg több eseti megrendelés kibocsátására is jogosult. A szerzodés szerinti termék(ek)nek az eseti megrendelésben megadott teljesítési helyszínre történo szállítása és lerakodása ajánlattevo feladatát képezi. A részleteket a közbeszerzési dokumentumok, valamint az annak részét képezo muszaki leírás és szerzodéstervezet tartalmazza.
Identifiant interne: EKR000976752023/1
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Fournitures
Nomenclature principale (cpv): 14320000 Produits inorganiques chimiques
5.1.2.
Lieu d’exécution
Subdivision pays (NUTS): Pest (HU120)
Pays: Hongrie
5.1.2.
Lieu d’exécution
Subdivision pays (NUTS): Borsod-Abaúj-Zemplén (HU311)
Pays: Hongrie
5.1.2.
Lieu d’exécution
Subdivision pays (NUTS): Heves (HU312)
Pays: Hongrie
5.1.2.
Lieu d’exécution
Subdivision pays (NUTS): Nógrád (HU313)
Pays: Hongrie
5.1.2.
Lieu d’exécution
Subdivision pays (NUTS): Hajdú-Bihar (HU321)
Pays: Hongrie
5.1.2.
Lieu d’exécution
Subdivision pays (NUTS): Jász-Nagykun-Szolnok (HU322)
Pays: Hongrie
5.1.2.
Lieu d’exécution
Subdivision pays (NUTS): Szabolcs-Szatmár-Bereg (HU323)
Pays: Hongrie
5.1.2.
Lieu d’exécution
Subdivision pays (NUTS): Bács-Kiskun (HU331)
Pays: Hongrie
5.1.2.
Lieu d’exécution
Subdivision pays (NUTS): Békés (HU332)
Pays: Hongrie
5.1.2.
Lieu d’exécution
Subdivision pays (NUTS): Csongrád (HU333)
Pays: Hongrie
5.1.3.
Durée estimée
Durée: 12 Mois
5.1.4.
Renouvellement
Nombre maximal de renouvellements: 1
L’acheteur se réserve le droit d’effectuer des achats supplémentaires auprčs du contractant, comme décrit ici: Az adásvételi keretszerzodés hatálya annak hatályba lépésének napjától a keretösszeg kimerülésének idopontjáig, de legkésobb a szerzodés hatályba lépésétol számított 12 hónap határozott idotartamra jön létre. A Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pontja alapján amennyiben a szerzodés határozott 12 hónapos idotartama alatt a keretösszeg nem kerül teljes mértékben kimerítésre, úgy Vevo fenntartja magának a jogot a szerzodés idotartamának további 12 hónappal történo egyoldalú meghosszabbítására. A meghosszabbításról Vevo legkésobb a 12. hónap utolsó napját megelozo 15. naptári napig írásban tájékoztatja Eladót. A meghosszabbítás nem eredményezi a keretösszeg változását. A meghosszabbított szerzodésre a tárgyi szerzodés valamennyi rögzített feltételei és kötelmei általánosan és teljes köruen vonatkoznak. Részletek a szerzodéstervezet tartalmazza.
5.1.6.
Informations générales
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Le marché relčve de l’accord sur les marchés publics (AMP)
Informations complémentaires: Kiegészítés a II.2.5) ponthoz (BT-540-es mezohöz): Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felso határa: 0,00-10,00. Az
   1.  értékelési szempont esetében a pontszámok kiszámítása a Közbeszerzési Hatóság útmutatója (KÉ 2020. évi 60. szám; 2020. március 25.)
   1.  sz. melléklet A.1. aa) pontja szerinti fordított arányosítás módszerével történik. A
   2.  és
   3.  értékelési szempont esetében a pontszámok kiszámítása a Miniszterelnökség által kiadott „Útmutató a Kbt. 77. § (1) bekezdése szerinti legkedvezobb szint, illetve legkedvezotlenebb elvárás meghatározásához” dokumentum szerinti módszerre történik. Ár kritérium az alábbi részszempontot tartalmazza:
   1.  értékelési szempont: Granulátum nettó ajánlati egységára (Ft/kg) A
   2.  „Készletbiztonság (%)” értékelési szempont vonatkozásában Ajánlattevoknek arra kell megajánlást tenniük, hogy nyertességük esetén a szerzodéskötést megelozo
   5.  naptári napig az adott részben beszerzendo termék becsült mennyiségének (a becsült mennyiség: 928.000 kg) hány százalékát tudják bemutatni Ajánlatkéronek Magyarország területén elhelyezkedo tárolóhelyen. Ajánlatkéro a Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján rögzíti, hogy a
   2.  értékelési szempont tekintetében tett megajánlás legkedvezobb szintje 15 % így ezen megajánlás és az ennél kedvezobb megajánlásra egyaránt az értékelési ponthatár felso határával azonos számú pontot ad. Valamint Ajánlatkéro a Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján rögzíti, hogy a
   2.  értékelési szempont tekintetében tett megajánlás legkedvezotlenebb, még érvényes szintje 5 % - erre a megajánlásra Ajánlatkéro 0 pontot ad -, az ennél kedvezotlenebb megajánlás esetén az ajánlat érvénytelennek minosül. A
   3.  „Granulátum CaCl2 tartalma (m/m%)” értékelési szempont vonatkozásában Ajánlattevoknek a megajánlott termék minimális CaCl2 tartalmára kell megajánlást tenniük. Ajánlatkéro a Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján rögzíti, hogy a
   3.  értékelési szempont tekintetében tett megajánlás legkedvezobb szintje 98 % így ezen megajánlás és az ennél kedvezobb megajánlásra egyaránt az értékelési ponthatár felso határával azonos számú pontot ad. Valamint Ajánlatkéro a Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján rögzíti, hogy a
   3.  értékelési szempont tekintetében tett megajánlás legkedvezotlenebb, még érvényes szintje 77 % - erre a megajánlásra Ajánlatkéro 0 pontot ad -, az ennél kedvezotlenebb megajánlás esetén az ajánlat érvénytelennek minosül.
5.1.10.
Critčres d’attribution
Critčre:
Type: Qualité
Description: 2. Készletbiztonság (%)
Pondération (points, valeur exacte): 10

Critčre:
Type: Qualité
Description: 3. Granulátum CaCl2 tartalma (m/m%)
Pondération (points, valeur exacte): 20

Critčre:
Type: Prix
Description: 1. Granulátum nettó ajánlati egységára (Ft/kg)
Pondération (points, valeur exacte): 70
5.1.12.
Conditions du marché public
Informations relatives aux délais de recours: Kbt. 148. § eloírásai szerint.
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre: Pas d’accord-cadre
Informations sur le systčme d’acquisition dynamique: Pas de systčme d’acquisition dynamique
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntobizottság
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché: Magyar Közút Nonprofit Zártköruen Muködo Részvénytársaság
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntobizottság
5.1.
Lot: LOT-0002
Titre: Nyugat-magyarországi régió
Description: Kalcium-klorid (CaCl2) granulátum beszerzése a közbeszerzési dokumentumokban meghatározottak szerint a szerzodés teljesítéséhez ajánlatkéro rendelkezésére álló nettó 257.556.300,- Ft + Áfa keretösszeg erejéig, ajánlatkéro általi eseti megrendelés útján, ajánlatkéro által meghatározott teljesítési helyekre. A granulátum muszaki paramétereit ajánlatkéro a közbeszerzési dokumentumok részeként a muszaki lírásban bocsátja rendelkezésre. Ajánlatkéro a szerzodés idotartama alatt a keretösszeg 70 %-ára vállal lehívási (megrendelési) kötelezettséget. Ajánlatkéro számára a rendelkezésre álló keretösszeg fennmaradó 30 %-a lehívási (megrendelési) kötelezettséget nem jelent, ezért Ajánlatkéro nem vállal kötelezettséget arra, hogy megrendelési joga alapján lehívást (megrendelést) bocsát ki az ezen összegbol megrendelheto árukra. A keretösszeg fennmaradó 30%-nak lehívásának jogát Ajánlatkéro minden további írásbeli nyilatkozat nélkül jogosult gyakorolni a szerzodés idobeli hatálya alatt, annak lejártát megelozoen. Ajánlatkéro a keretösszeg fennmaradó 30% teljes összegének lehívására (megrendelésére) nem köteles, Nyertes Ajánlattevo e miatt Ajánlatkéro felé követeléssel nem élhet. Ajánlatkéro a Kalcium-klorid (CaCl2) granulátum o vonatkozásában az alábbi tájékoztató jellegu mennyiséget jelöli meg: 978.000 kg. Ajánlatkéro felhívja a figyelmet, hogy a fent közölt mennyiség csupán az Ajánlattevok tájékoztatásául szolgálnak és nem tekintendok a szerzodés keretében ténylegesen elvégzendo szállítási megbízás pontos mennyiségi kimutatásának, Ajánlatkéro objektív szükséglete szerint határozza meg mind az eseti megrendelések idopontját, mind mennyiségét és a teljesítés helyét azzal, hogy Ajánlatkéro eseti megrendelésének minimális mennyisége 5000 kg. Ajánlatkéro egyidejuleg több eseti megrendelés kibocsátására is jogosult. A szerzodés szerinti termék(ek)nek az eseti megrendelésben megadott teljesítési helyszínre történo szállítása és lerakodása ajánlattevo feladatát képezi. A részleteket a közbeszerzési dokumentumok, valamint az annak részét képezo muszaki leírás és szerzodéstervezet tartalmazza.
Identifiant interne: EKR000976752023/2
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Fournitures
Nomenclature principale (cpv): 14320000 Produits inorganiques chimiques
5.1.2.
Lieu d’exécution
Subdivision pays (NUTS): Fejér (HU211)
Pays: Hongrie
5.1.2.
Lieu d’exécution
Subdivision pays (NUTS): Komárom-Esztergom (HU212)
Pays: Hongrie
5.1.2.
Lieu d’exécution
Subdivision pays (NUTS): Veszprém (HU213)
Pays: Hongrie
5.1.2.
Lieu d’exécution
Subdivision pays (NUTS): Gyor-Moson-Sopron (HU221)
Pays: Hongrie
5.1.2.
Lieu d’exécution
Subdivision pays (NUTS): Vas (HU222)
Pays: Hongrie
5.1.2.
Lieu d’exécution
Subdivision pays (NUTS): Zala (HU223)
Pays: Hongrie
5.1.2.
Lieu d’exécution
Subdivision pays (NUTS): Baranya (HU231)
Pays: Hongrie
5.1.2.
Lieu d’exécution
Subdivision pays (NUTS): Somogy (HU232)
Pays: Hongrie
5.1.2.
Lieu d’exécution
Subdivision pays (NUTS): Tolna (HU233)
Pays: Hongrie
5.1.3.
Durée estimée
Durée: 12 Mois
5.1.4.
Renouvellement
Nombre maximal de renouvellements: 1
L’acheteur se réserve le droit d’effectuer des achats supplémentaires auprčs du contractant, comme décrit ici: Az adásvételi keretszerzodés hatálya annak hatályba lépésének napjától a keretösszeg kimerülésének idopontjáig, de legkésobb a szerzodés hatályba lépésétol számított 12 hónap határozott idotartamra jön létre. A Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pontja alapján amennyiben a szerzodés határozott 12 hónapos idotartama alatt a keretösszeg nem kerül teljes mértékben kimerítésre, úgy Vevo fenntartja magának a jogot a szerzodés idotartamának további 12 hónappal történo egyoldalú meghosszabbítására. A meghosszabbításról Vevo legkésobb a 12. hónap utolsó napját megelozo 15. naptári napig írásban tájékoztatja Eladót. A meghosszabbítás nem eredményezi a keretösszeg változását. A meghosszabbított szerzodésre a tárgyi szerzodés valamennyi rögzített feltételei és kötelmei általánosan és teljes köruen vonatkoznak. Részletek a szerzodéstervezet tartalmazza.
5.1.6.
Informations générales
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Le marché relčve de l’accord sur les marchés publics (AMP)
Informations complémentaires: Kiegészítés a II.2.5) ponthoz (BT-540-es mezohöz): Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felso határa: 0,00-10,00. Az
   1.  értékelési szempont esetében a pontszámok kiszámítása a Közbeszerzési Hatóság útmutatója (KÉ 2020. évi 60. szám; 2020. március 25.)
   1.  sz. melléklet A.1. aa) pontja szerinti fordított arányosítás módszerével történik. A
   2.  és
   3.  értékelési szempont esetében a pontszámok kiszámítása a Miniszterelnökség által kiadott „Útmutató a Kbt. 77. § (1) bekezdése szerinti legkedvezobb szint, illetve legkedvezotlenebb elvárás meghatározásához” dokumentum szerinti módszerre történik. Ár kritérium az alábbi részszempontot tartalmazza:
   1.  értékelési szempont: Granulátum nettó ajánlati egységára (Ft/kg) A
   2.  „Készletbiztonság (%)” értékelési szempont vonatkozásában Ajánlattevoknek arra kell megajánlást tenniük, hogy nyertességük esetén a szerzodéskötést megelozo
   5.  naptári napig az adott részben beszerzendo termék becsült mennyiségének (a becsült mennyiség: 928.000 kg) hány százalékát tudják bemutatni Ajánlatkéronek Magyarország területén elhelyezkedo tárolóhelyen. Ajánlatkéro a Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján rögzíti, hogy a
   2.  értékelési szempont tekintetében tett megajánlás legkedvezobb szintje 15 % így ezen megajánlás és az ennél kedvezobb megajánlásra egyaránt az értékelési ponthatár felso határával azonos számú pontot ad. Valamint Ajánlatkéro a Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján rögzíti, hogy a
   2.  értékelési szempont tekintetében tett megajánlás legkedvezotlenebb, még érvényes szintje 5 % - erre a megajánlásra Ajánlatkéro 0 pontot ad -, az ennél kedvezotlenebb megajánlás esetén az ajánlat érvénytelennek minosül. A
   3.  „Granulátum CaCl2 tartalma (m/m%)” értékelési szempont vonatkozásában Ajánlattevoknek a megajánlott termék minimális CaCl2 tartalmára kell megajánlást tenniük. Ajánlatkéro a Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján rögzíti, hogy a
   3.  értékelési szempont tekintetében tett megajánlás legkedvezobb szintje 98 % így ezen megajánlás és az ennél kedvezobb megajánlásra egyaránt az értékelési ponthatár felso határával azonos számú pontot ad. Valamint Ajánlatkéro a Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján rögzíti, hogy a
   3.  értékelési szempont tekintetében tett megajánlás legkedvezotlenebb, még érvényes szintje 77 % - erre a megajánlásra Ajánlatkéro 0 pontot ad -, az ennél kedvezotlenebb megajánlás esetén az ajánlat érvénytelennek minosül.
5.1.10.
Critčres d’attribution
Critčre:
Type: Qualité
Description: 2. Készletbiztonság (%)
Pondération (points, valeur exacte): 10

Critčre:
Type: Qualité
Description: 3. Granulátum CaCl2 tartalma (m/m%)
Pondération (points, valeur exacte): 20

Critčre:
Type: Prix
Description: 1. Granulátum nettó ajánlati egységára (Ft/kg)
Pondération (points, valeur exacte): 70
5.1.12.
Conditions du marché public
Informations relatives aux délais de recours: Kbt. 148. § eloírásai szerint.
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre: Pas d’accord-cadre
Informations sur le systčme d’acquisition dynamique: Pas de systčme d’acquisition dynamique
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntobizottság
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché: Magyar Közút Nonprofit Zártköruen Muködo Részvénytársaság
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntobizottság

   6.  Résultats
Valeur de tous les contrats attribués dans cet avis: 499 819 980,00 HUF
6.1.
Résultat – Identifiants des lots: LOT-0001
Au moins un lauréat a été choisi.
6.1.2.
Informations sur les lauréats
Lauréat:
Nom officiel: Sidaka International Kft.
Offre:
Identifiant de l’offre: EKR000976752023/0943
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0001
Valeur du résultat: 242 263 680,00 HUF
L’offre a été classée
Place sur la liste des lauréats: 2
Sous-traitance: no
La valeur de la sous-traitance est connue: non
Le pourcentage de la sous-traitance est connu: non
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: KB-2023/0000988/001/00
Date ŕ laquelle le lauréat a été choisi: 08/12/2023
Date de conclusion du marché: 31/01/2024
Le marché est attribué dans le contexte d’un accord-cadre: false
6.1.3.
Soumissionnaires non retenus:
Offre:
Chef de file du soumissionnaire: Sipocz Ipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelosségu Társaság
Offre:
Chef de file du soumissionnaire: Green Way Hungary Zártköruen Muködo Részvénytársaság
6.1.4.
Informations statistiques:
Résumé des demandes de réexamen reçues par l’acheteur:
Nombre de plaignants2
Type d’irrégularité alléguée:
Autre
Nombre de demandes réexamen acheteur2
Offres ou demandes de participation reçues:
Type de soumissions reçues: Demandes de participation
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues0
Type de soumissions reçues: Offres
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues3
Type de soumissions reçues: Offres présentées par voie électronique
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues3
Type de soumissions reçues: Offres reçues de soumissionnaires de microtaille
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues2
Type de soumissions reçues: Offres reçues de soumissionnaires de petite taille
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues1
Type de soumissions reçues: Offres reçues de soumissionnaires de moyenne taille
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues0
Type de soumissions reçues: Offres reçues de soumissionnaires de micro, petite ou moyenne taille
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues3
Type de soumissions reçues: Offres reçues de soumissionnaires enregistrés dans des pays de l’Espace économique européen autres que le pays de l’acheteur
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues0
Type de soumissions reçues: Offres reçues de soumissionnaires enregistrés dans des pays situés en dehors de l’Espace économique européen
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues0
Type de soumissions reçues: Offres vérifiées et jugées irrecevables
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues0
Type de soumissions reçues: Offres vérifiées et jugées irrecevables en raison d’un prix ou d’un coűt anormalement bas
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues0
Type de soumissions reçues: Offres pour lesquelles il n’a pas été vérifié si elles sont recevables ou non
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues0
6.1.
Résultat – Identifiants des lots: LOT-0002
Au moins un lauréat a été choisi.
6.1.2.
Informations sur les lauréats
Lauréat:
Nom officiel: Sidaka International Kft.
Offre:
Identifiant de l’offre: EKR000976752023/0919
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0002
Valeur du résultat: 257 556 300,00 HUF
L’offre a été classée
Place sur la liste des lauréats: 2
Sous-traitance: no
La valeur de la sous-traitance est connue: non
Le pourcentage de la sous-traitance est connu: non
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: KB-2023/0000988/002/00
Date ŕ laquelle le lauréat a été choisi: 08/12/2023
Date de conclusion du marché: 29/01/2024
Le marché est attribué dans le contexte d’un accord-cadre: false
6.1.3.
Soumissionnaires non retenus:
Offre:
Chef de file du soumissionnaire: Green Way Hungary Zártköruen Muködo Részvénytársaság
Offre:
Chef de file du soumissionnaire: Sipocz Ipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelosségu Társaság
6.1.4.
Informations statistiques:
Résumé des demandes de réexamen reçues par l’acheteur:
Nombre de plaignants2
Type d’irrégularité alléguée:
Autre
Nombre de demandes réexamen acheteur2
Offres ou demandes de participation reçues:
Type de soumissions reçues: Demandes de participation
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues0
Type de soumissions reçues: Offres
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues3
Type de soumissions reçues: Offres présentées par voie électronique
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues3
Type de soumissions reçues: Offres reçues de soumissionnaires de microtaille
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues2
Type de soumissions reçues: Offres reçues de soumissionnaires de petite taille
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues1
Type de soumissions reçues: Offres reçues de soumissionnaires de moyenne taille
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues0
Type de soumissions reçues: Offres reçues de soumissionnaires de micro, petite ou moyenne taille
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues3
Type de soumissions reçues: Offres reçues de soumissionnaires enregistrés dans des pays de l’Espace économique européen autres que le pays de l’acheteur
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues0
Type de soumissions reçues: Offres reçues de soumissionnaires enregistrés dans des pays situés en dehors de l’Espace économique européen
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues0
Type de soumissions reçues: Offres vérifiées et jugées irrecevables
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues0
Type de soumissions reçues: Offres vérifiées et jugées irrecevables en raison d’un prix ou d’un coűt anormalement bas
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues0
Type de soumissions reçues: Offres pour lesquelles il n’a pas été vérifié si elles sont recevables ou non
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues0

   8.  Organisations
8.1.
ORG-0002
Nom officiel: Közbeszerzési Hatóság
Numéro d’enregistrement: EKRSZ_40664534
Adresse postale: Riadó utca
   5. 
  
Ville: Budapest
Code postal: 1026
Subdivision pays (NUTS): Budapest (HU110)
Pays: Hongrie
Adresse électronique: hirdetmeny@kt.hu
Téléphone: +36 18828635
Adresse internet: https://kozbeszerzes.hu
Rôles de cette organisation
TED eSender
8.1.
ORG-0001
Nom officiel: Magyar Közút Nonprofit Zártköruen Muködo Részvénytársaság
Numéro d’enregistrement: 14605749244
Adresse postale: Fényes Elek Utca 7-13.  
Ville: Budapest
Code postal: 1024
Subdivision pays (NUTS): Budapest (HU110)
Pays: Hongrie
Point de contact: Falucskai Zoltán
Adresse électronique: varga.laszlo@kozut.hu
Téléphone: +36 18199171
Télécopieur: +36 18199540
Adresse internet: http://www.kozut.hu
Profil de l’acheteur: http://www.kozut.hu
Rôles de cette organisation
Acheteur
Chef de groupe
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché
8.1.
ORG-0009
Nom officiel: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntobizottság
Numéro d’enregistrement: 15329190241
Adresse postale: Riadó u. 5  
Ville: Budapest
Code postal: 1026
Subdivision pays (NUTS): Budapest (HU110)
Pays: Hongrie
Adresse électronique: dontobizottsag@kt.hu
Téléphone: +36 18828592
Télécopieur: +36 18828593
Adresse internet: https://www.kozbeszerzes.hu
Rôles de cette organisation
Organisation chargée des procédures de recours
8.1.
ORG-0010
Nom officiel: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntobizottság
Numéro d’enregistrement: 15329190241
Adresse postale: Riadó u. 5  
Ville: Budapest
Code postal: 1026
Subdivision pays (NUTS): Budapest (HU110)
Pays: Hongrie
Adresse électronique: dontobizottsag@kt.hu
Téléphone: +36 18828592
Télécopieur: +36 18828593
Adresse internet: https://www.kozbeszerzes.hu
Rôles de cette organisation
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours
8.1.
ORG-0003
Nom officiel: Sipocz Ipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelosségu Társaság
Numéro d’enregistrement: 11914055213
Adresse postale: 0126/129  
Ville: Nagytarcsa
Code postal: 2142
Subdivision pays (NUTS): Pest (HU120)
Pays: Hongrie
Adresse électronique: info@sipocz.hu
Téléphone: +36 19991988
Adresse internet: https://www.sipocz.hu
Rôles de cette organisation
SoumissionnaireChef de groupe
8.1.
ORG-0004
Nom officiel: Sidaka International Kft.
Taille de l’opérateur économique: micro
Numéro d’enregistrement: 22666347241
Adresse postale: Szilaspatak Sor 42/b. 2/13  
Ville: Budapest
Code postal: 1044
Subdivision pays (NUTS): Budapest (HU110)
Pays: Hongrie
Adresse électronique: sidakakft@gmail.com
Téléphone: +36 703333979
Rôles de cette organisation
SoumissionnaireChef de groupe
Bénéficiaire effectif
Nationalité du propriétaireHUN
Lauréat de ces lotsLOT-0001
8.1.
ORG-0005
Nom officiel: Green Way Hungary Zártköruen Muködo Részvénytársaság
Numéro d’enregistrement: 14878581241
Adresse postale: Szász Károly Utca II/9.  
Ville: Budapest
Code postal: 1027
Subdivision pays (NUTS): Budapest (HU110)
Pays: Hongrie
Adresse électronique: info@cacl2.hu
Téléphone: +36 308493879
Adresse internet: http://cacl2.hu/
Rôles de cette organisation
SoumissionnaireChef de groupe
8.1.
ORG-0006
Nom officiel: Sidaka International Kft.
Taille de l’opérateur économique: micro
Numéro d’enregistrement: 22666347241
Adresse postale: Szilaspatak Sor 42/b. 2/13  
Ville: Budapest
Code postal: 1044
Subdivision pays (NUTS): Budapest (HU110)
Pays: Hongrie
Adresse électronique: sidakakft@gmail.com
Téléphone: +36 703333979
Rôles de cette organisation
SoumissionnaireChef de groupe
Bénéficiaire effectif
Nationalité du propriétaireHUN
Lauréat de ces lotsLOT-0002
8.1.
ORG-0007
Nom officiel: Green Way Hungary Zártköruen Muködo Részvénytársaság
Numéro d’enregistrement: 14878581241
Adresse postale: Szász Károly Utca II/9.  
Ville: Budapest
Code postal: 1027
Subdivision pays (NUTS): Budapest (HU110)
Pays: Hongrie
Adresse électronique: info@cacl2.hu
Téléphone: +36 308493879
Adresse internet: http://cacl2.hu/
Rôles de cette organisation
SoumissionnaireChef de groupe
8.1.
ORG-0008
Nom officiel: Sipocz Ipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelosségu Társaság
Numéro d’enregistrement: 11914055213
Adresse postale: 0126/129  
Ville: Nagytarcsa
Code postal: 2142
Subdivision pays (NUTS): Pest (HU120)
Pays: Hongrie
Adresse électronique: info@sipocz.hu
Téléphone: +36 19991988
Adresse internet: https://www.sipocz.hu
Rôles de cette organisation
SoumissionnaireChef de groupe
11. Informations relatives ŕ l’avis
11.1.
Informations relatives ŕ l’avis
Identifiant/version de l’avis: b51a54e8-ffdf-4081-b330-6628af789352 - 02
Type de formulaire: Résultats
Type d’avis: Avis d’attribution de marché ou de concession – régime ordinaire
Date d’envoi de l’avis: 07/02/2024 14:18:39 (UTC+1)
Date d’envoi de l’avis (eSender): 05/02/2024 16:00:39 (UTC+1)
Langues dans lesquelles l’avis en question est officiellement disponible: hongrois
11.2.
Informations relatives ŕ la publication
Numéro de publication de l’avis: 83805-2024
Numéro de publication au JO S: 28/2024
Date de publication: 08/02/2024

 
 
C L A S S E    C P V
14320000 - Produits inorganiques chimiques