Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 02/02/2024
Date de péremption :
Type de procédure : Information absente
Type de document : Avis d’attribution de marché ou de concession – régime ordinaire
HONGRIE
appel-offre

Hongrie: ' quipement d'atelier: K2393 'sj mńhelyfelszerelések, kéziszerszámok besz.

2024/S 2024-070142  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
70142-2024 - Résultats
Hongrie – Équipement d'atelier – K2393 Új muhelyfelszerelések, kéziszerszámok besz.
OJ S 24/2024 02/02/2024
Avis d’attribution de marché ou de concession – régime ordinaire
Fournitures

   1.  Acheteur
1.1.
Acheteur
Nom officiel: BKM Budapesti Közmuvek Nonprofit Zártköruen Muködo Részvénytársaság
Forme juridique de l’acheteur: Organisme de droit public
Activité du pouvoir adjudicateur: Services d’administration générale

   2.  Procédure
2.1.
Procédure
Titre: K2393 Új muhelyfelszerelések, kéziszerszámok besz.
Description: A tárgyi beszerzés célja a BKM Nonprofit Zrt. állományába tartozó üzemek, muhelyek, karbantartó és javító egységek napi szintu munkavégzéséhez nélkülözhetetlen kézi szerszámok, muhelyberendezések biztosítása. Ajánlatkéro keretszerzodést köt 165.000.000,- Ft keretösszeg (a továbbiakban: Teljes keretösszeg) erejéig és/vagy 24 hónap idotartamig.
Identifiant de la procédure: b3e25340-6288-4866-8871-9a76cca7025d
Avis précédent: 494855-2023
Identifiant interne: EKR001369072023
Type de procédure: Ouverte
La procédure est accélérée: non
Principales caractéristiques de la procédure: Ajánlatkéro rögzíti, hogy a Kbt. 81. §-a szerinti uniós, nyílt eljárást folytatott le.
2.1.1.
Objet
Nature du marché: Fournitures
Nomenclature principale (cpv): 43800000 Équipement d'atelier
2.1.4.
Informations générales
Informations complémentaires: A következo eredménytelenségi indok(ok) kerültek kiválasztásra: ? kizárólag érvénytelen ajánlatot nyújtottak be [Kbt. 75. § (1) bekezdés b) pont]. Az eljárás eredménytelenné nyilvánításáról szóló ajánlatkéroi döntés dátuma: 2024.01.20.
Base juridique:
Directive 2014/24/UE

   5.  Lot
5.1.
Lot: LOT-0001
Titre: K2393 Új muhelyfelszerelések, kéziszerszámok besze
Description: A tárgyi beszerzés célja a BKM Nonprofit Zrt. állományába tartozó üzemek, muhelyek, karbantartó és javító egységek napi szintu munkavégzéséhez nélkülözhetetlen kézi szerszámok, muhelyberendezések biztosítása. Ajánlatkéro kizárólag gyári, eredeti, új, rendeltetésszeru használatra alkalmas, kifogástalan állapotú eszközöket/termékeket fogad el. Új muhelyfelszerelések és kéziszerszámok, eszközök alatt Ajánlatkéro olyan terméket ért, amely eredeti, sértetlen csomagolásában kerül leszállításra és korábban még nem került beépítésre, vagy más módon használatban nem volt (pl. nem volt bemutató darab). A termékek muszaki leírását, megnevezéseit a Közbeszerzési dokumentumok részét képezo
   1. a. számú melléklet sorolja fel. Várható tájékoztató mennyiség 3568 db, 555 féle muhelyberendezés, kéziszerszám. A megadott mennyiség a korábbi felhasználási tapasztalatok alapján került meghatározásra, tájékoztató jellegu, ún. tapasztalati mennyiség. A keretszerzodés keretében beszerzett mennyiségek ezen tapasztalati adatoktól eltérhetnek. Ajánlattevonek az elozoek ismeretében kell benyújtania ajánlatát. Az eljárás keretében muhelyberendezések, szerszámok, kéziszerszámok közül az elozo évek tapasztalatai alapján az alábbi, eloreláthatóan leggyakrabban eloforduló, kiemelt jelentoségu muhelyberendezések, szerszámok az alábbiak: - fiókos szerszámládák - felszerelt szerszámkocsik - szerszámszekrények - munkapadok - emelok - satuk - csavarhúzók - dugókulcsok - villáskulcsok - fogók - kalapácsok - fúró- és menetmetszo szerszámok. A fenti megnevezések a korábbi évek tapasztalatain alapulnak, ezért megnevezésük eltérhet az 1/a. sz. mellékletben felsorolt muhelyberendezések, szerszámok megnevezéseitol. Ajánlatkéro fenntartja a jogot a szerzodés tárgyához tartozó (a közbeszerzés tárgykörébe eso), de az
   1. a. számú mellékletben nem szereplo, viszont az
   1. b. számú melléklet szerinti csoportosításba illeszkedo termékek megrendelésére. Csoportok megnevezése:
   1.  Muhelyberendezések, készletek
   2.  Kéziszerszámok
   3.  Pneumatikus szerszámok
   4.  Ipari elektromos hálózati és akkumulátoros kéziszerszámok A felsorolt csoportokba tartozó termékeket az
   1. b. számú melléklet tartalmazza. Ajánlatkéro az
   1. a. számú mellékletben nem szereplo termékeket a szerzodéstervezetben található módszertan szerint megállapított egységáron, egyedi megrendelés keretében, külön keretösszeg (15.000.000,- Ft) terhére rendeli meg. Ajánlatkéro keretszerzodést köt 165.000.000,- Ft keretösszeg (a továbbiakban: Teljes keretösszeg) erejéig és/vagy 24 hónap idotartamig. Ajánlatkéro rögzíti, hogy a Teljes keretösszegbol 150.000.000,- Ft szolgál az
   1. a. számú mellékletben kifejezetten megtalálható Eszközök szállítására, míg 15.000.000,- Ft szolgál az
   1. a. számú mellékletben kifejezetten meg nem található, az
   1. b. számú melléklet szerint csoportosított Eszközök szállítására. Ajánlatkéro a Teljes keretösszeg 70%-ára vállal lehívási kötelezettséget. A közbeszerzéssel összefüggo részletes elvárásokat a közbeszerzési dokumentumok részét képezo Muszaki leírás és a Szerzodéstervezet tartalmazza.
Identifiant interne: EKR001369072023/1
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Fournitures
Nomenclature principale (cpv): 43800000 Équipement d'atelier
5.1.2.
Lieu d’exécution
Adresse postale: Ecseri út 8-12.
Ville: Budapest
Code postal: 1098
Pays: Hongrie
5.1.3.
Durée estimée
Durée: 24 Mois
5.1.6.
Informations générales
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Le marché relčve de l’accord sur les marchés publics (AMP)
Informations complémentaires: Ajánlatkéro az ajánlatokat a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja szerinti legjobb ár-érték arány értékelési szempont alapján értékeli. Az adható pontszám alsó és felso határa: 0-10. Az ár értékelési szempont alszempontjai:
   1.  Mindösszesen képzett érték (nettó HUF); súlyszáma: 70
   2.  Az
   1.  csoport muhelyberendezések, készletek referencia ajánlati ár %-ban megadott kedvezmény mértéke (min.0%; max. 5%); súlyszáma: 5
   3.  A
   2.  csoport kéziszerszámok referencia ajánlati ár %-ban megadott kedvezmény mértéke (min. 0%, max. 5%); súlyszáma: 5
   4.  A
   3.  csoport pneumatikus szerszámok referencia ajánlati ár %-ban megadott kedvezmény mértéke (min. 0%, max. 5%); súlyszáma: 5
   5.  A
   4.  csoport az ipari elektromos hálózati és akkumulátoros kéziszerszámok referencia ajánlati ár %-ban megadott kedvezmény mértéke (min. 0%, max. 5%); súlyszáma: 5 Ajánlatkéro az „1. Mindösszesen képzett érték (nettó HUF))” vonatkozásában a fordított arányosítás módszerét alkalmazza. A
   2. ,
   3. ,
   4.  és
   5.  értékelési részszempontok esetén Ajánlatkéro az Ajánlattevo által megadott kedvezmény mértékére az egyenes arányosítás módszerét alkalmazza. Ajánlattevo a
   2. ,
   3. ,
   4.  és
   5. , értékelési részszempont vonatkozásában az alábbi weboldalakon szereplo termékek nettó kedvezmény nélküli termék-listaárából az
   1. b. számú mellékletben rögzített termékcsoportok szerinti bontásban kedvezményt nyújt (a továbbiakban: Kedvezmény). - https://www.betamax.hu - http://www.szerszamkell.hu - http://www.szerszamoutlet.hu - https://eshop.wurth.hu/hu/HU/HUF/ - https://www.metabo.com/hu/hu/ Az adott Eszköz nettó egységára a szerzodéstervezetben rögzített módszertan szerint megállapított Referencia ár Kedvezménnyel csökkentett összege. Ajánlatkéro rögzíti, hogy a Kbt. 77. § (1) bek. alapján a
   2. ,
   3. ,
   4.  és
   5.  értékelési részszempont esetében az 5% és a feletti megajánlás 10 pontot kap. Minoségi értékelési szempont: A „6. Kötelezoen eloírt 12 hónap jótállási idon felüli többletjótállás (min. 0 hónap; max. 12 hónap)” (minoségi) értékelési részszempont vonatkozásában Ajánlatkéro az egyenes arányosítás módszerét alkalmazza. Ajánlatkéro felhívja ajánlattevok figyelmét, hogy a megkötni kívánt keretszerzodés tételes elszámolású, így az eljárás során az ajánlattevok által megajánlott „Mindösszesen képzett érték (nettó HUF))” képzett ár, ami értékelésre kerül az eljárás során, azonban végösszege nem egyezik meg a szerzodéses árral, viszont az árazott 1/a. sz. ártábla tételes árai képezik a teljesítés szerinti tételes elszámolás alapját. Az
   1. a. számú mellékletben nem szereplo, viszont az
   1. b. számú melléklet szerinti csoportosításba illeszkedo Eszközök megrendelésére az
   1. b. sz. mellékletben megajánlott kedvezmények figyelembevételével, a szerzodéstervezetben meghatározott módszertan szerint megállapított egységáron kerül sor. Ajánlatkéro a
   6.  értékelési részszempont („Kötelezoen eloírt 12 hónap jótállási idon felüli többletjótállás”) vonatkozásában rögzíti, hogy a kötelezo jótállási ido 12 hónap. Ajánlattevo a
   6.  értékelési részszempont esetében legfeljebb 12 hónap többletjótállást vállalhat, amelyet Ajánlatkéro egyenes arányosítás elve szerint értékel. Az értékelési módszerek részletes ismertetését az ajánlattételi dokumentáció tartalmazza.
5.1.10.
Critčres d’attribution
Critčre:
Type: Qualité
Description: 6. Kötelezoen eloírt 12 hónap jótállási idon felüli többletjótállás (min. 0 hónap; max. 12 hónap)
Pondération (points, valeur exacte): 10

Critčre:
Type: Prix
Description: 1. Mindösszesen képzett érték (nettó HUF)
Pondération (points, valeur exacte): 70

Critčre:
Type: Prix
Description: 2. Az
   1.  csoport muhelyberendezések, készletek referencia ajánlati ár %-ban megadott kedvezmény mértéke (min.0%; max. 5%)

Critčre:
Type: Prix
Description: 3. A
   2.  csoport kéziszerszámok referencia ajánlati ár %-ban megadott kedvezmény mértéke (min. 0%, max. 5%)

Critčre:
Type: Prix
Description: 4. A
   3.  csoport pneumatikus szerszámok referencia ajánlati ár %-ban megadott kedvezmény mértéke (min. 0%, max. 5%)

Critčre:
Type: Prix
Description: 5. A
   4.  csoport az ipari elektromos hálózati és akkumulátoros kéziszerszámok referencia ajánlati ár %-ban megadott kedvezmény mértéke (min. 0%, max. 5%)
5.1.12.
Conditions du marché public
Informations relatives aux délais de recours: Kbt. 148. § szerint.
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre: Pas d’accord-cadre
Informations sur le systčme d’acquisition dynamique: Pas de systčme d’acquisition dynamique
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntobizottság
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché: BKM Budapesti Közmuvek Nonprofit Zártköruen Muködo Részvénytársaság
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntobizottság

   6.  Résultats
6.1.
Résultat – Identifiants des lots: LOT-0001
Aucun lauréat n’a été choisi et le concours est clos.
La raison pour laquelle un lauréat n’a pas été choisi: Toutes les offres, toutes les demandes de participation ou tous les projets ont été retiré(e)s ou jugé(e)s irrecevables
6.1.3.
Soumissionnaires non retenus:
Offre:
Chef de file du soumissionnaire: Turcsán Autószervíz Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelosségu Társaság
Offre:
Chef de file du soumissionnaire: Haberkorn Fairtool Muszaki Termékeket Gyártó és Forgalmazó Korlátolt Felelosségu Társaság
Offre:
Chef de file du soumissionnaire: "SOLÁR-D" Kereskedelmi és Építoipari Szolgáltató Korlátolt Felelosségu Társaság
Offre:
Chef de file du soumissionnaire: Gilux Hungary Korlátolt Felelosségu Társaság
6.1.4.
Informations statistiques:
Résumé des demandes de réexamen reçues par l’acheteur:
Nombre de plaignants2
Offres ou demandes de participation reçues:
Type de soumissions reçues: Demandes de participation
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues0
Type de soumissions reçues: Offres
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues4
Type de soumissions reçues: Offres présentées par voie électronique
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues4
Type de soumissions reçues: Offres reçues de soumissionnaires de microtaille
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues2
Type de soumissions reçues: Offres reçues de soumissionnaires de petite taille
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues1
Type de soumissions reçues: Offres reçues de soumissionnaires de moyenne taille
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues0
Type de soumissions reçues: Offres reçues de soumissionnaires de micro, petite ou moyenne taille
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues3
Type de soumissions reçues: Offres reçues de soumissionnaires enregistrés dans des pays de l’Espace économique européen autres que le pays de l’acheteur
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues0
Type de soumissions reçues: Offres reçues de soumissionnaires enregistrés dans des pays situés en dehors de l’Espace économique européen
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues0
Type de soumissions reçues: Offres vérifiées et jugées irrecevables
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues3
Type de soumissions reçues: Offres vérifiées et jugées irrecevables en raison d’un prix ou d’un coűt anormalement bas
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues0
Type de soumissions reçues: Offres pour lesquelles il n’a pas été vérifié si elles sont recevables ou non
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues0

   8.  Organisations
8.1.
ORG-0002
Nom officiel: Közbeszerzési Hatóság
Numéro d’enregistrement: EKRSZ_40664534
Adresse postale: Riadó utca
   5. 
  
Ville: Budapest
Code postal: 1026
Subdivision pays (NUTS): Budapest (HU110)
Pays: Hongrie
Adresse électronique: hirdetmeny@kt.hu
Téléphone: +36 18828635
Adresse internet: https://kozbeszerzes.hu
Rôles de cette organisation
TED eSender
8.1.
ORG-0001
Nom officiel: BKM Budapesti Közmuvek Nonprofit Zártköruen Muködo Részvénytársaság
Numéro d’enregistrement: 10941362244
Adresse postale: Kalotaszeg Utca 31  
Ville: Budapest
Code postal: 1116
Subdivision pays (NUTS): Budapest (HU110)
Pays: Hongrie
Point de contact: Kocsárdy Nóra
Adresse électronique: NKocsardy@fotav.hu
Téléphone: +36 202411910
Télécopieur: +36 14636538
Rôles de cette organisation
Acheteur
Chef de groupe
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché
8.1.
ORG-0007
Nom officiel: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntobizottság
Numéro d’enregistrement: 15329190-2-41
Adresse postale: Riadó u. 5  
Ville: Budapest
Code postal: 1026
Subdivision pays (NUTS): Budapest (HU110)
Pays: Hongrie
Adresse électronique: dontobizottsag@kt.hu
Téléphone: +36 18828592
Télécopieur: +36 18828593
Adresse internet: https://www.kozbeszerzes.hu
Rôles de cette organisation
Organisation chargée des procédures de recours
8.1.
ORG-0008
Nom officiel: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntobizottság
Numéro d’enregistrement: 15329190-2-41
Adresse postale: Riadó u. 5  
Ville: Budapest
Code postal: 1026
Pays: Hongrie
Adresse électronique: dontobizottsag@kt.hu
Téléphone: +36 18828592
Télécopieur: +36 18828593
Adresse internet: https://www.kozbeszerzes.hu
Rôles de cette organisation
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours
8.1.
ORG-0003
Nom officiel: Turcsán Autószervíz Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelosségu Társaság
Numéro d’enregistrement: 14059296242
Adresse postale: Kistanya Utca
   9. 
   2.  ép.
  
Ville: Budapest
Code postal: 1173
Subdivision pays (NUTS): Budapest (HU110)
Pays: Hongrie
Adresse électronique: turcsaniroda@gmail.com
Téléphone: +36 300872924
Rôles de cette organisation
SoumissionnaireChef de groupe
8.1.
ORG-0004
Nom officiel: Haberkorn Fairtool Muszaki Termékeket Gyártó és Forgalmazó Korlátolt Felelosségu Társaság
Numéro d’enregistrement: 10814646242
Adresse postale: Tündérfürt Utca
   3. 
  
Ville: Budapest
Code postal: 1106
Subdivision pays (NUTS): Budapest (HU110)
Pays: Hongrie
Adresse électronique: agnes.fur@haberkorn.hu
Téléphone: +36 18848963
Rôles de cette organisation
SoumissionnaireChef de groupe
8.1.
ORG-0005
Nom officiel: "SOLÁR-D" Kereskedelmi és Építoipari Szolgáltató Korlátolt Felelosségu Társaság
Numéro d’enregistrement: 10590313209
Adresse postale: Sámsoni Út 84  
Ville: Debrecen
Code postal: 4033
Subdivision pays (NUTS): Hajdú-Bihar (HU321)
Pays: Hongrie
Adresse électronique: titkarsag@solar-d.hu
Téléphone: +36 52426103
Adresse internet: https://www.solar-d.hu
Rôles de cette organisation
SoumissionnaireChef de groupe
8.1.
ORG-0006
Nom officiel: Gilux Hungary Korlátolt Felelosségu Társaság
Numéro d’enregistrement: 22987392242
Adresse postale: Kobányai Út 49.A.ép.1.em.  
Ville: Budapest
Code postal: 1101
Subdivision pays (NUTS): Budapest (HU110)
Pays: Hongrie
Adresse électronique: palyazat@gilux.hu
Téléphone: +36 204997668
Télécopieur: +36 12151803
Adresse internet: https://www.gilux.hu
Rôles de cette organisation
SoumissionnaireChef de groupe
11. Informations relatives ŕ l’avis
11.1.
Informations relatives ŕ l’avis
Identifiant/version de l’avis: 13f76197-a640-456f-bd3f-7650733025f0 - 02
Type de formulaire: Résultats
Type d’avis: Avis d’attribution de marché ou de concession – régime ordinaire
Date d’envoi de l’avis: 31/01/2024 16:16:33 (UTC+1)
Date d’envoi de l’avis (eSender): 29/01/2024 14:56:32 (UTC+1)
Langues dans lesquelles l’avis en question est officiellement disponible: hongrois
11.2.
Informations relatives ŕ la publication
Numéro de publication de l’avis: 70142-2024
Numéro de publication au JO S: 24/2024
Date de publication: 02/02/2024

 
 
C L A S S E    C P V
43800000 - Équipement d'atelier