Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 02/02/2024
Date de péremption :
Type de procédure : Information absente
Type de document : Avis de modification de marché
HONGRIE
appel-offre

Hongrie: Réhabilitation de site industriel: 10. sz. írásbeli konzultáció

2024/S 2024-070848  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
70848-2024 - Modification du marché
Hongrie – Réhabilitation de site industriel – 10. sz. írásbeli konzultáció
OJ S 24/2024 02/02/2024
Avis de modification de marché
Services

   1.  Acheteur
1.1.
Acheteur
Nom officiel: Nitrokémia Környezetvédelmi Tanácsadó és Szolgáltató Zártköruen muködo részvénytársaság

   2.  Procédure
2.1.
Procédure
Titre: 10. sz. írásbeli konzultáció
Description: Vállalkozó feladata a teljes megnyitott föld alatti bányatérség ellenorzésének és a szükséges fenntartási tevékenységek biztosítása érdekében a mátraszentimrei bányatérségben lévo függoleges akna üzemeltetése, ennek keretében a személy-, és teher-szállítás biztosítása. Vállalkozó feladata a föld alatti bányatérség szakszeru és biztonságos fenntartása és a bányavíz szabályozott, akadálytalan külszínre vezetésének biztosítása érdekében a havi felmérési jegyzokönyvben a felelos muszaki vezeto által meghatározott tevékenységek végrehajtása úgy, mint ácsolatcserék, ácsolatbeépítések, csorgatakarítás, kopogózás, vasútjavítás, légcsatorna szerelés, bélésdeszkák cseréje, illetve ezen tevékenységek során keletkezett meddoanyag és iszap megfelelo elhelyezése. Vállalkozó feladata az Altáróban és a Mátraszentimrei harántban a kritikus szakaszokon megfelelo biztosítás kiépítése. Vállalkozó feladata a bányabezárási tevékenység folytatása keretében a tömedékelés elokészítéséhez a bányatérségek járhatóságának biztosítása, szükséges infrastruktúra kiépítése, tömedékelni kívánt üregrendszerek, vágatok feltérképezése, tömedékelo csohálózat kiépítése és gátak építése. Vállalkozó feladata a tömedékélési feladat elvégzése, illetve az ehhez szükséges anyagok beszerzése és helyszínre szállítása, úgymint pernye és égetett mész, valamint a tömedékelés ellenorzo vizsgálatok ütemezett elvégzése. Vállalkozó további feladata a tömedékeléshez szükséges szivattyúállomás saválló szivattyú és a keveroszivattyú karbantartási feladatainak elvégzése. Vállalkozó feladata az Altárói épületek bontása, valamint az ebbol származó hulladék átadása engedéllyel rendelkezo szervezetnek. A feladatok tételes felsorolását és mennyiségeit a mellékelt táblázat tartalmazza. A táblázatban szereplo mennyiségektol Megrendelo 10 %-kal eltérhet a szerzodés idotartama alatt.
Identifiant de la procédure: 47c9a7f3-dc61-4e93-a699-424a5611ed73
Identifiant interne: EKR000465072023
2.1.1.
Objet
Nature du marché: Services
Nomenclature principale (cpv): 90722100 Réhabilitation de site industriel
2.1.4.
Informations générales
Informations complémentaires: 1.sz. szerzodésmódosítás aláírásának dátuma: 2024. január 17. Jogalapja: Kbt. 141.§ (2)-(3) bekezdés
Base juridique:
Directive 2014/24/UE

   5.  Lot
5.1.
Lot: LOT-0001
Titre: 10. sz. írásbeli konzultáció
Description: Vállalkozó feladata a teljes megnyitott föld alatti bányatérség ellenorzésének és a szükséges fenntartási tevékenységek biztosítása érdekében a mátraszentimrei bányatérségben lévo függoleges akna üzemeltetése, ennek keretében a személy-, és teher-szállítás biztosítása. Vállalkozó feladata a föld alatti bányatérség szakszeru és biztonságos fenntartása és a bányavíz szabályozott, akadálytalan külszínre vezetésének biztosítása érdekében a havi felmérési jegyzokönyvben a felelos muszaki vezeto által meghatározott tevékenységek végrehajtása úgy, mint ácsolatcserék, ácsolatbeépítések, csorgatakarítás, kopogózás, vasútjavítás, légcsatorna szerelés, bélésdeszkák cseréje, illetve ezen tevékenységek során keletkezett meddoanyag és iszap megfelelo elhelyezése. Vállalkozó feladata az Altáróban és a Mátraszentimrei harántban a kritikus szakaszokon megfelelo biztosítás kiépítése. Vállalkozó feladata a bányabezárási tevékenység folytatása keretében a tömedékelés elokészítéséhez a bányatérségek járhatóságának biztosítása, szükséges infrastruktúra kiépítése, tömedékelni kívánt üregrendszerek, vágatok feltérképezése, tömedékelo csohálózat kiépítése és gátak építése. Vállalkozó feladata a tömedékélési feladat elvégzése, illetve az ehhez szükséges anyagok beszerzése és helyszínre szállítása, úgymint pernye és égetett mész, valamint a tömedékelés ellenorzo vizsgálatok ütemezett elvégzése. Vállalkozó további feladata a tömedékeléshez szükséges szivattyúállomás saválló szivattyú és a keveroszivattyú karbantartási feladatainak elvégzése. Vállalkozó feladata az Altárói épületek bontása, valamint az ebbol származó hulladék átadása engedéllyel rendelkezo szervezetnek. A feladatok tételes felsorolását és mennyiségeit a mellékelt táblázat tartalmazza. A táblázatban szereplo mennyiségektol Megrendelo 10 %-kal eltérhet a szerzodés idotartama alatt.
Identifiant interne: EKR000465072023/1
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Services
Nomenclature principale (cpv): 90722100 Réhabilitation de site industriel
5.1.2.
Lieu d’exécution
Code postal: 3211
Subdivision pays (NUTS): Heves (HU312)
Pays: Hongrie
Informations complémentaires: Gyöngyösoroszi Ércbánya területe
5.1.3.
Durée estimée
Date de début: 30/03/2023
Date de fin de durée: 31/12/2023
5.1.4.
Renouvellement
Nombre maximal de renouvellements: 0
5.1.6.
Informations générales
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Le marché relčve de l’accord sur les marchés publics (AMP)
Informations complémentaires: A minoségi értékelési részszempontokra kizárólag a keretmegállapodásos eljárás elso részében bemutatott szakemberek és többlettapasztalataik mutathatóak be. A felhívás II.2.7) pontjában megadott teljesítési határido kezdete technikai okokból került rögzítésre, mely az eljárás lezárásának függvényében változhat.
5.1.12.
Conditions du marché public
Informations relatives aux délais de recours: A Kbt. 148. § alapján.
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntobizottság
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché: Nitrokémia Környezetvédelmi Tanácsadó és Szolgáltató Zártköruen muködo részvénytársaság
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntobizottság

   6.  Résultats
Valeur de tous les contrats attribués dans cet avis: 311 686 391,00 HUF
6.1.
Résultat – Identifiants des lots: LOT-0001
6.1.2.
Informations sur les lauréats
Lauréat:
Offre:
Identifiant de l’offre: EKR000465072023/5354
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0001
Valeur du résultat: 311 686 391,00 HUF
L’offre a été classée
Place sur la liste des lauréats: 1
Sous-traitance: yes
La valeur de la sous-traitance est connue: oui
Valeur de la sous-traitance: 176 163 391,00 HUF
Le pourcentage de la sous-traitance est connu: oui
Pourcentage de la sous-traitance: 56
Description: szakértoi-, tervezoi- és minoségellenorzési feladatok irányítása bányászati tevékenység villamos technológia karbantartási feladatok szállítási feladatok hulladék kezelés és szállítás
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: GY30K/10/2020
Titre: Egyedi szerzodés
Date ŕ laquelle le lauréat a été choisi: 02/04/2023
Date de conclusion du marché: 03/04/2023
6.1.4.
Informations statistiques:
Résumé des demandes de réexamen reçues par l’acheteur:
Nombre de plaignants0

   7.  Modification
Identifiant de la section: 434873-2023
Raison de la modification: Modifications inférieures ŕ une valeur minimale.
Description: Módosítás oka:
   1. 1. A szerzodés teljesítésének során felmerülo változásokra figyelemmel, az eredetileg meghatározott feladatok egy részének elvégzésére nem volt szükség, melyre tekintettel a Felek a muszaki tartalmat, s ehhez kapcsolódóan a szerzodéses ellenszolgáltatás összegét az
   1. 2. és
   1. 3. pontban írtak szerint módosítják. A muszaki tartalom változása (egyes 156-os és 161. sorszámú tételek mennyiségei csökkentek, illetve a 97. sorszámú tétel elmaradó tételek) miatt módosított muszaki leírás és tételes módosított Ártáblázat jelen szerzodésmódosítás elválaszthatatlan,
   1.  sz. mellékletét képezi. Módosítás jogalapja:
   2. 1. A Kbt. 141. § (2) – (3) bekezdései szerint a szerzodés a Kbt. 141. § (4) és (6) bekezdésében foglalt feltételek vizsgálata nélkül, új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül módosítható, ha a módosítás eredményeként az ellenérték növekedése – vagy több módosítás esetén azok nettó összértéke – nem éri el az alábbi értékek egyikét sem a) az uniós értékhatárt eléro értéku egyedi szerzodés esetén az uniós értékhatárt, b) szolgáltatás, árubeszerzés és építési vagy szolgáltatási koncesszió esetén az eredeti szerzodés értékének 10 %-át, építési beruházás esetén az eredeti szerzodéses érték 15 %-át, valamint a módosítás nem változtatja meg a szerzodés általános jellegét és illeszkedik az eredeti szerzodés jellegéhez. A (2) bekezdést arra a szerzodésmódosításra kell alkalmazni, amely a szerzodés értékének változásával jár, a szerzodéses jogviszony több elemét érinto módosítás esetén a módosítás azon elemeire, amelyek az érték változásával összefüggenek. Nem alkalmazható a (2) bekezdés a szerzodésmódosításra akkor, ha a szerzodést megelozo közbeszerzési eljárást az ajánlatkéro olyan szabályok szerint indította meg, amelyek nem lettek volna jogszeruen alkalmazhatóak, ha az ajánlatkéro az eljárás becsült értékét a szerzodésmódosítást követo értéket figyelembe véve határozta volna meg.
   2. 2. Jelen szerzodésmódosítás alapján, az elmaradó tételek nettó
   2. 641.359,- Ft + 27 % ÁFA összegével a szerzodéses ellenszolgáltatás csökken. A változás mértéke az eredeti szerzodéses érték 0,847 %-a, az eredeti szerzodéses ellenérték változása nem éri el a
   2. 1 pontban meghatározott 10 %-os mértéket, valamint az uniós értékhatárt sem. A csekély mértéku muszaki tartalom változása nem eredményezi a szerzodés általános jellegének megváltozását.
   2. 3. Fent részletezettek alapján, a jelen szerzodésmódosításban rögzített feltételek megfelelnek a Kbt. 141. § (2) – (3) bekezdésében foglalt eloírásoknak.
7.1.
Modification
Identifiant de la section: CON-0001
Description des modifications: 1.1. A szerzodés teljesítésének során felmerülo változásokra figyelemmel, az eredetileg meghatározott feladatok egy részének elvégzésére nem volt szükség, melyre tekintettel a Felek a muszaki tartalmat, s ehhez kapcsolódóan a szerzodéses ellenszolgáltatás összegét az
   1. 2. és
   1. 3. pontban írtak szerint módosítják. A muszaki tartalom változása (egyes 156-os és 161. sorszámú tételek mennyiségei csökkentek, illetve a 97. sorszámú tétel elmaradó tételek) miatt módosított muszaki leírás és tételes módosított Ártáblázat jelen szerzodésmódosítás elválaszthatatlan,
   1.  sz. mellékletét képezi.
   1. 2. A szerzodés
   5. 4. pontjában szereplo ellenszolgáltatás összege nettó 311.686.391,- Ft + 27 % ÁFA, mely a fentiek szerinti csökkentett muszaki tartalomra figyelemmel nettó 309.045.032,- Ft + 27 % Áfa, azaz háromszázkilencmillió-negyvenötezer-harmincketto forint + 27 % Áfa összegre módosul.
   1. 3. A szerzodésmódosítás
   1. 2. pontjában rögzítettekre figyelemmel, a szerzodés
   7. 6. pontjában meghatározott jóteljesítési biztosíték mértékét a módosítás nem érinti, ugyanakkor összege 12.467.456,- Ft-ról 12.361.801,- Ft-ra változik.

   8.  Organisations
8.1.
ORG-0001
Nom officiel: Közbeszerzési Hatóság
Numéro d’enregistrement: EKRSZ_40664534
Adresse postale: Riadó utca
   5. 
  
Ville: Budapest
Code postal: 1026
Subdivision pays (NUTS): Budapest (HU110)
Pays: Hongrie
Adresse électronique: hirdetmeny@kt.hu
Téléphone: +36 18828635
Adresse internet: https://kozbeszerzes.hu
Rôles de cette organisation
TED eSender
8.1.
ORG-0002
Nom officiel: Nitrokémia Környezetvédelmi Tanácsadó és Szolgáltató Zártköruen muködo részvénytársaság
Numéro d’enregistrement: 11327646219
Adresse postale: Munkás Tér 2  
Ville: Balatonfuzfo
Code postal: 8184
Subdivision pays (NUTS): Veszprém (HU213)
Pays: Hongrie
Point de contact: Tasnádi Tibor
Adresse électronique: beszerzesicsoport@nitro.hu
Téléphone: +36 88543300
Adresse internet: http://www.nitrokemia.hu
Rôles de cette organisation
Acheteur
Chef de groupe
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché
8.1.
ORG-0004
Nom officiel: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntobizottság
Numéro d’enregistrement: 15329190-2-41
Adresse postale: Riadó u. 5  
Ville: Budapest
Code postal: 1026
Subdivision pays (NUTS): Budapest (HU110)
Pays: Hongrie
Adresse électronique: dontobizottsag@kt.hu
Téléphone: +36 18828592
Télécopieur: +36 18828593
Adresse internet: https://kozbeszerzes.hu
Rôles de cette organisation
Organisation chargée des procédures de recours
8.1.
ORG-0005
Nom officiel: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntobizottság
Numéro d’enregistrement: 15329190-2-41
Adresse postale: Riadó u. 5  
Ville: Budapest
Code postal: 1026
Subdivision pays (NUTS): Budapest (HU110)
Pays: Hongrie
Adresse électronique: dontobizottsag@kt.hu
Téléphone: +36 18828592
Télécopieur: +36 18828593
Adresse internet: https://kozbeszerzes.hu
Rôles de cette organisation
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours
8.1.
ORG-0006
Nom officiel: Terra-Log Mélyépíto Kft.
Numéro d’enregistrement: 14497700243
Adresse postale: Bürök utca 34-36  
Ville: Budapest
Code postal: 1124
Subdivision pays (NUTS): Budapest (HU110)
Pays: Hongrie
Adresse électronique: info@terra-log.hu
Téléphone: +36 17961375
Adresse internet: https://www.envirotis.hu
Rôles de cette organisation
SoumissionnaireChef de groupe
Lauréat de ces lotsLOT-0001
8.1.
ORG-0003
Nom officiel: BPP Best Practice Procurement Zártköruen Muködo Részvénytársaság
Numéro d’enregistrement: 32198634208
Adresse postale: Vándor Sándor Utca 5-7.
   1.  em.
   8.  ajtó
  
Ville: Sopron
Code postal: 9400
Subdivision pays (NUTS): Gyor-Moson-Sopron (HU221)
Pays: Hongrie
Point de contact: Temesvári Kitti
Adresse électronique: temesvari.kitti@bpp.hu
Téléphone: +36 17001775
Adresse internet: http://www.nitrokemia.hu
Rôles de cette organisation
Prestataire de services de passation de marché
11. Informations relatives ŕ l’avis
11.1.
Informations relatives ŕ l’avis
Identifiant/version de l’avis: c42ae344-eda4-4f2e-801b-360e5f0c4a89 - 02
Type de formulaire: Modification du marché
Type d’avis: Avis de modification de marché
Date d’envoi de l’avis: 31/01/2024 15:37:37 (UTC+1)
Date d’envoi de l’avis (eSender): 29/01/2024 17:35:39 (UTC+1)
Langues dans lesquelles l’avis en question est officiellement disponible: hongrois
11.2.
Informations relatives ŕ la publication
Numéro de publication de l’avis: 70848-2024
Numéro de publication au JO S: 24/2024
Date de publication: 02/02/2024

 
 
C L A S S E    C P V
90722100 - Réhabilitation de site industriel