Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 09/02/2024
Date de péremption :
Type de procédure : Information absente
Type de document : Avis d’attribution de marché ou de concession – régime ordinaire
HONGRIE
appel-offre

Hongrie : Sel de déneigement : '?tszóró só (NaCl)

2024/S 2024-084563  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
84563-2024 - Résultats
Hongrie – Sel de déneigement – Útszóró só (NaCl)
OJ S 29/2024 09/02/2024
Avis d’attribution de marché ou de concession – régime ordinaire
Fournitures

   1.  Acheteur
1.1.
Acheteur
Nom officiel: Magyar Közút Nonprofit Zártköruen Muködo Részvénytársaság
Forme juridique de l’acheteur: Organisme de droit public
Activité du pouvoir adjudicateur: Services d’administration générale

   2.  Procédure
2.1.
Procédure
Titre: Útszóró só (NaCl)
Description: A Magyar Közút Nonprofit Zrt. téli idoszak síkosság-mentesítési feladataihoz szükséges közvetlen útszórásra alkalmas ömlesztett útszóró só szállítása 7 ajánlati részben a dokumentációban meghatározottak szerint a Magyar Közút Nonprofit Zrt. kijelölt mérnökségeire 12+12 hónap határozott idotartamra kötött adásvételi keretszerzodés szerint, legfeljebb - az
   1.  ajánlati részben nettó
   1. 147.100.000,- HUF - a
   2.  ajánlati részben nettó
   1. 310.700.000,- HUF - a
   3.  ajánlati részben nettó
   1. 490.100.000,- HUF - a
   4.  ajánlati részben nettó
   1. 155.900.000,- HUF - az
   5.  ajánlati részben nettó
   1. 294.900.000,- HUF - a
   6.  ajánlati részben nettó
   1. 469.600.000,- HUF - a
   7.  ajánlati részben nettó
   1. 131.700.000,- HUF keretösszeg erejéig, Ajánlatkéro általi közvetlen megrendelés útján.
Identifiant de la procédure: 37592324-5067-4240-8db5-22ba454c077c
Avis précédent: 513478-2023
Identifiant interne: EKR000827122023
Type de procédure: Ouverte
La procédure est accélérée: non
Principales caractéristiques de la procédure: Tekintettel arra, hogy az eljárás a közbeszerzési irányelvekben említett eljárások egyike (Uniós nyílt), ezért jelen mezo kitöltése nem releváns.
2.1.1.
Objet
Nature du marché: Fournitures
Nomenclature principale (cpv): 34927100 Sel de déneigement
2.1.3.
Valeur
Valeur estimée hors TVA: 9 000 000 000,00 HUF
2.1.4.
Informations générales
Base juridique:
Directive 2014/24/UE

   5.  Lot
5.1.
Lot: LOT-0001
Titre: Dél-Alföld régió
Description: Útszórásra közvetlenül alkalmas ömlesztett útszóró só szállítása a dokumentációban meghatározottak szerint a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Bács-Kiskun, Békés és Csongrád-Csanád vármegyei mérnökségei részére nettó
   1. 147.100.000,- Ft keretösszeg erejéig, az ajánlatkéro általi közvetlen megrendelés útján. Ajánlatkéro a keretösszeg 70 %-ának lehívására vállal kötelezettséget. A fennmaradó 30 % tekintetében nyertes ajánlattevo tudomásul veszi, hogy az összeg kimerítésének elmaradása esetén Ajánlatkéro felé semmilyen követeléssel nem élhet. A beszerzés tervezett mennyisége (kizárólag tájékoztató jelleggel kerül megadásra): 31.410 tonna Ajánlatkéro fenntartja azon jogát, hogy a keretösszegen belül bármely mennyiségi eloszlásban adjon le megrendelést. Ajánlatkéro a szerzodés hatálya alatt egyidejuleg több eseti megrendelés kibocsátására jogosult. Csomagolás módja: ömlesztetett áruszállítás. A só közúti, ömlesztett fuvarozása/fuvaroztatása és a fogadó sótárolókba történo lerakodása Ajánlattevo feladata. A terméket összeállásgátló anyaggal bekeverve kell leszállítania nyertes Ajánlattevonek. Az útszóró só nem tartalmazhat idegen anyagot, és jellemzoiben meg kell felelnie a közbeszerzési dokumentumok részét képzo Muszaki Leírásban eloírtaknak. Ajánlatkéro az ellenszolgáltatás összegét nettó egységár alapján (nettó Ft/tonna) kéri megadni. A részletes információkat a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák. Ajánlattevonek ajánlatában nyilatkoznia szükséges arról, hogy nyertessége esetén a szerzodéskötést megelozo
   5.  naptári napig rendelkezik vagy rendelkezni fog az Európai Unió területén, vagy Magyarországgal határos nem Európai Uniós ország területén szilárd térelemekkel ellátott, szilárd burkolattal fedett tárolóhelyen elhelyezett, legalább a készletbiztonság szerint eloírt
   2. 700 tonna útszórásra alkalmas só tulajdonjogával. Ajánlattevonek nyertessége esetén hitelt érdemlo módon igazolnia kell (pl. tárolási nyilatkozat, számla, szerzodés, raktár tulajdonjoga stb.) a szerzodéskötést megelozo
   5.  naptári napig, hogy rendelkezik az Európai Unió területén, vagy Magyarországgal határos nem Európai Uniós ország területén szilárd térelemekkel ellátott, szilárd burkolattal fedett tárolóhelyen elhelyezett, legalább a készletbiztonság szerint eloírt
   2. 700 tonna útszórásra alkalmas só tulajdonjogával. A szerzodés aláírása elott az Ajánlatkéro, vagy képviseloje a Muszaki leírásban meghatározott módon helyszíni bejáráson ellenorizheti az eloírt mennyiség meglétét a nyertes ajánlattevo által megjelölt saját vagy bérelt telephelyén. Ajánlattevonek továbbá az ajánlatában nyilatkoznia kell arról is, hogy Ajánlatkéro által alkalmazott, a Muszaki leírásban meghatározott ellenorzési vizsgálati módszert, valamint az ellenorzo vizsgálat közölt eredményét magára nézve kötelezoként elfogadja, azzal szemben kifogásolási jog nem illeti meg.
Identifiant interne: EKR000827122023/1
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Fournitures
Nomenclature principale (cpv): 34927100 Sel de déneigement
5.1.2.
Lieu d’exécution
Subdivision pays (NUTS): Bács-Kiskun (HU331)
Pays: Hongrie
5.1.2.
Lieu d’exécution
Subdivision pays (NUTS): Békés (HU332)
Pays: Hongrie
5.1.2.
Lieu d’exécution
Subdivision pays (NUTS): Csongrád (HU333)
Pays: Hongrie
5.1.3.
Durée estimée
Durée: 12 Mois
5.1.4.
Renouvellement
Nombre maximal de renouvellements: 1
L’acheteur se réserve le droit d’effectuer des achats supplémentaires auprčs du contractant, comme décrit ici: A szerzodés a Kbt. 135. § (12) bekezdésére tekintettel - amennyiben a Felek a Szerzodést aláírásukkal ellátták, - Ajánlatkéro ugyanezen tárgyban korábban megkötött és hatályos adásvételi keretszerzodésének megszunésérol szóló Ajánlatkéro általi tájékoztatást követo napon lép hatályba és a II.2.4) pontban (BT-24-es mezo) megadott keretösszeg kimerüléséig, de legfeljebb a hatálybalépésétol számított 12. hónap utolsó napjáig hatályos. Amennyiben Ajánlatkéro ezen idotartam alatt a keretösszeget nem merítette ki, a szerzodést a Kbt. 141.§ (4) bek. a) pontja alapján meghosszabbítja annak kimerítéséig, de legfeljebb további 12 hónapig. A szerzodés meghosszabbításáról Ajánlatkéro a 12 hónapos határozott idotartam lejárta elott legkésobb 15 nappal a nyertes Ajánlattevot írásban értesíti.
5.1.6.
Informations générales
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Le marché relčve de l’accord sur les marchés publics (AMP)
Informations complémentaires: Kiegészítés a II.2.3. ponthoz (BT-5071-es mezokhöz): Magyar Közút Nonprofit Zrt. Bács-Kiskun, Békés és Csongrád-Csanád vármegyei mérnökségei. Az érintett mérnökségek pontos címeit a közbeszerzési dokumentumok részét képzo Muszaki Leírás tartalmazza. Kiegészítés a II.2.5. ponthoz (BT-540-es mezokhöz) Mivel az ajánlatkéro igényeinek konkrétan meghatározott minoségi és muszaki követelményeknek megfelelo áruk felelnek meg, és a gazdaságilag legelonyösebb ajánlat kiválasztását a további minoségi jellemzok nem, csak a legalacsonyabb ár értékelése szolgálja, az ajánlatkéro a legalacsonyabb ár egyedüli értékelési szempontját alkalmazza.
5.1.10.
Critčres d’attribution
Critčre:
Type: Prix
Description: Nettó ajánlati egységár (nettó Ft/tonna)
5.1.12.
Conditions du marché public
Informations relatives aux délais de recours: Kbt. 148. § eloírásai szerint.
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre: Pas d’accord-cadre
Informations sur le systčme d’acquisition dynamique: Pas de systčme d’acquisition dynamique
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntobizottság
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché: Magyar Közút Nonprofit Zártköruen Muködo Részvénytársaság
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntobizottság
5.1.
Lot: LOT-0002
Titre: Észak-Alföld régió
Description: Útszórásra közvetlenül alkalmas ömlesztett útszóró só szállítása a dokumentációban meghatározottak szerint a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Jász-Nagykun-Szolnok, Hajdú-Bihar és Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei mérnökségei részére nettó
   1. 310.700.000,- Ft keretösszeg erejéig, az ajánlatkéro általi közvetlen megrendelés útján. Ajánlatkéro a keretösszeg 70 %-ának lehívására vállal kötelezettséget. A fennmaradó 30 % tekintetében nyertes ajánlattevo tudomásul veszi, hogy az összeg kimerítésének elmaradása esetén Ajánlatkéro felé semmilyen követeléssel nem élhet. A beszerzés tervezett mennyisége (kizárólag tájékoztató jelleggel kerül megadásra): 35.888 tonna Ajánlatkéro fenntartja azon jogát, hogy a keretösszegen belül bármely mennyiségi eloszlásban adjon le megrendelést. Ajánlatkéro a szerzodés hatálya alatt egyidejuleg több eseti megrendelés kibocsátására jogosult. Csomagolás módja: ömlesztetett áruszállítás. A só közúti, ömlesztett fuvarozása/fuvaroztatása és a fogadó sótárolókba történo lerakodása Ajánlattevo feladata. A terméket összeállásgátló anyaggal bekeverve kell leszállítania nyertes Ajánlattevonek. Az útszóró só nem tartalmazhat idegen anyagot, és jellemzoiben meg kell felelnie a közbeszerzési dokumentumok részét képzo Muszaki Leírásban eloírtaknak. Ajánlatkéro az ellenszolgáltatás összegét nettó egységár alapján (nettó Ft/tonna) kéri megadni. A részletes információkat a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák. Ajánlattevonek ajánlatában nyilatkoznia szükséges arról, hogy nyertessége esetén a szerzodéskötést megelozo
   5.  naptári napig rendelkezik vagy rendelkezni fog az Európai Unió területén, vagy Magyarországgal határos nem Európai Uniós ország területén szilárd térelemekkel ellátott, szilárd burkolattal fedett tárolóhelyen elhelyezett, legalább a készletbiztonság szerint eloírt
   7. 100 tonna útszórásra alkalmas só tulajdonjogával. Ajánlattevonek nyertessége esetén hitelt érdemlo módon igazolnia kell (pl. tárolási nyilatkozat, számla, szerzodés, raktár tulajdonjoga stb.) a szerzodéskötést megelozo
   5.  naptári napig, hogy rendelkezik az Európai Unió területén, vagy Magyarországgal határos nem Európai Uniós ország területén szilárd térelemekkel ellátott, szilárd burkolattal fedett tárolóhelyen elhelyezett, legalább a készletbiztonság szerint eloírt
   7. 100 tonna útszórásra alkalmas só tulajdonjogával. A szerzodés aláírása elott az Ajánlatkéro, vagy képviseloje a Muszaki leírásban meghatározott módon helyszíni bejáráson ellenorizheti az eloírt mennyiség meglétét a nyertes ajánlattevo által megjelölt saját vagy bérelt telephelyén. Ajánlattevonek továbbá az ajánlatában nyilatkoznia kell arról is, hogy Ajánlatkéro által alkalmazott, a Muszaki leírásban meghatározott ellenorzési vizsgálati módszert, valamint az ellenorzo vizsgálat közölt eredményét magára nézve kötelezoként elfogadja, azzal szemben kifogásolási jog nem illeti meg.
Identifiant interne: EKR000827122023/2
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Fournitures
Nomenclature principale (cpv): 34927100 Sel de déneigement
5.1.2.
Lieu d’exécution
Subdivision pays (NUTS): Hajdú-Bihar (HU321)
Pays: Hongrie
5.1.2.
Lieu d’exécution
Subdivision pays (NUTS): Jász-Nagykun-Szolnok (HU322)
Pays: Hongrie
5.1.2.
Lieu d’exécution
Subdivision pays (NUTS): Szabolcs-Szatmár-Bereg (HU323)
Pays: Hongrie
5.1.3.
Durée estimée
Durée: 12 Mois
5.1.4.
Renouvellement
Nombre maximal de renouvellements: 1
L’acheteur se réserve le droit d’effectuer des achats supplémentaires auprčs du contractant, comme décrit ici: A szerzodés a Kbt. 135. § (12) bekezdésére tekintettel - amennyiben a Felek a Szerzodést aláírásukkal ellátták, - Ajánlatkéro ugyanezen tárgyban korábban megkötött és hatályos adásvételi keretszerzodésének megszunésérol szóló Ajánlatkéro általi tájékoztatást követo napon lép hatályba és a II.2.4) pontban (BT-24-es mezo) megadott keretösszeg kimerüléséig, de legfeljebb a hatálybalépésétol számított 12. hónap utolsó napjáig hatályos. Amennyiben Ajánlatkéro ezen idotartam alatt a keretösszeget nem merítette ki, a szerzodést a Kbt. 141.§ (4) bek. a) pontja alapján meghosszabbítja annak kimerítéséig, de legfeljebb további 12 hónapig. A szerzodés meghosszabbításáról Ajánlatkéro a 12 hónapos határozott idotartam lejárta elott legkésobb 15 nappal a nyertes Ajánlattevot írásban értesíti.
5.1.6.
Informations générales
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Le marché relčve de l’accord sur les marchés publics (AMP)
Informations complémentaires: Kiegészítés a II.2.3. ponthoz (BT-5071-es mezokhöz): Magyar Közút Nonprofit Zrt. Jász-Nagykun-Szolnok, Hajdú-Bihar és Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei mérnökségei. Az érintett mérnökségek pontos címeit a közbeszerzési dokumentumok részét képzo Muszaki Leírás tartalmazza. Kiegészítés a II.2.5. ponthoz (BT-540-es mezokhöz) Mivel az ajánlatkéro igényeinek konkrétan meghatározott minoségi és muszaki követelményeknek megfelelo áruk felelnek meg, és a gazdaságilag legelonyösebb ajánlat kiválasztását a további minoségi jellemzok nem, csak a legalacsonyabb ár értékelése szolgálja, az ajánlatkéro a legalacsonyabb ár egyedüli értékelési szempontját alkalmazza.
5.1.10.
Critčres d’attribution
Critčre:
Type: Prix
Description: Nettó ajánlati egységár (nettó Ft/tonna)
5.1.12.
Conditions du marché public
Informations relatives aux délais de recours: Kbt. 148. § eloírásai szerint.
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre: Pas d’accord-cadre
Informations sur le systčme d’acquisition dynamique: Pas de systčme d’acquisition dynamique
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntobizottság
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché: Magyar Közút Nonprofit Zártköruen Muködo Részvénytársaság
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntobizottság
5.1.
Lot: LOT-0003
Titre: Észak-Magyarország régió
Description: Útszórásra közvetlenül alkalmas ömlesztett útszóró só szállítása a dokumentációban meghatározottak szerint a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Borsod-Abaúj-Zemplén, Heves és Nógrád vármegyei mérnökségei részére nettó
   1. 490.100.000,- Ft keretösszeg erejéig, az ajánlatkéro általi közvetlen megrendelés útján. Ajánlatkéro a keretösszeg 70 %-ának lehívására vállal kötelezettséget. A fennmaradó 30 % tekintetében nyertes ajánlattevo tudomásul veszi, hogy az összeg kimerítésének elmaradása esetén Ajánlatkéro felé semmilyen követeléssel nem élhet. A beszerzés tervezett mennyisége (kizárólag tájékoztató jelleggel kerül megadásra): 40.801 tonna Ajánlatkéro fenntartja azon jogát, hogy a keretösszegen belül bármely mennyiségi eloszlásban adjon le megrendelést. Ajánlatkéro a szerzodés hatálya alatt egyidejuleg több eseti megrendelés kibocsátására jogosult. Csomagolás módja: ömlesztetett áruszállítás. A só közúti, ömlesztett fuvarozása/fuvaroztatása és a fogadó sótárolókba történo lerakodása Ajánlattevo feladata. A terméket összeállásgátló anyaggal bekeverve kell leszállítania nyertes Ajánlattevonek. Az útszóró só nem tartalmazhat idegen anyagot, és jellemzoiben meg kell felelnie a közbeszerzési dokumentumok részét képzo Muszaki Leírásban eloírtaknak. Ajánlatkéro az ellenszolgáltatás összegét nettó egységár alapján (nettó Ft/tonna) kéri megadni. A részletes információkat a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák. Ajánlattevonek ajánlatában nyilatkoznia szükséges arról, hogy nyertessége esetén a szerzodéskötést megelozo
   5.  naptári napig rendelkezik vagy rendelkezni fog az Európai Unió területén, vagy Magyarországgal határos nem Európai Uniós ország területén szilárd térelemekkel ellátott, szilárd burkolattal fedett tárolóhelyen elhelyezett, legalább a készletbiztonság szerint eloírt
   3. 600 tonna útszórásra alkalmas só tulajdonjogával. Ajánlattevonek nyertessége esetén hitelt érdemlo módon igazolnia kell (pl. tárolási nyilatkozat, számla, szerzodés, raktár tulajdonjoga stb.) a szerzodéskötést megelozo
   5.  naptári napig, hogy rendelkezik az Európai Unió területén, vagy Magyarországgal határos nem Európai Uniós ország területén szilárd térelemekkel ellátott, szilárd burkolattal fedett tárolóhelyen elhelyezett, legalább a készletbiztonság szerint eloírt
   3. 600 tonna útszórásra alkalmas só tulajdonjogával. A szerzodés aláírása elott az Ajánlatkéro, vagy képviseloje a Muszaki leírásban meghatározott módon helyszíni bejáráson ellenorizheti az eloírt mennyiség meglétét a nyertes ajánlattevo által megjelölt saját vagy bérelt telephelyén. Ajánlattevonek továbbá az ajánlatában nyilatkoznia kell arról is, hogy Ajánlatkéro által alkalmazott, a Muszaki leírásban meghatározott ellenorzési vizsgálati módszert, valamint az ellenorzo vizsgálat közölt eredményét magára nézve kötelezoként elfogadja, azzal szemben kifogásolási jog nem illeti meg.
Identifiant interne: EKR000827122023/3
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Fournitures
Nomenclature principale (cpv): 34927100 Sel de déneigement
5.1.2.
Lieu d’exécution
Subdivision pays (NUTS): Borsod-Abaúj-Zemplén (HU311)
Pays: Hongrie
5.1.2.
Lieu d’exécution
Subdivision pays (NUTS): Heves (HU312)
Pays: Hongrie
5.1.2.
Lieu d’exécution
Subdivision pays (NUTS): Nógrád (HU313)
Pays: Hongrie
5.1.3.
Durée estimée
Durée: 12 Mois
5.1.4.
Renouvellement
Nombre maximal de renouvellements: 1
L’acheteur se réserve le droit d’effectuer des achats supplémentaires auprčs du contractant, comme décrit ici: A szerzodés a Kbt. 135. § (12) bekezdésére tekintettel - amennyiben a Felek a Szerzodést aláírásukkal ellátták, - Ajánlatkéro ugyanezen tárgyban korábban megkötött és hatályos adásvételi keretszerzodésének megszunésérol szóló Ajánlatkéro általi tájékoztatást követo napon lép hatályba és a II.2.4) pontban (BT-24-es mezo) megadott keretösszeg kimerüléséig, de legfeljebb a hatálybalépésétol számított 12. hónap utolsó napjáig hatályos. Amennyiben Ajánlatkéro ezen idotartam alatt a keretösszeget nem merítette ki, a szerzodést a Kbt. 141.§ (4) bek. a) pontja alapján meghosszabbítja annak kimerítéséig, de legfeljebb további 12 hónapig. A szerzodés meghosszabbításáról Ajánlatkéro a 12 hónapos határozott idotartam lejárta elott legkésobb 15 nappal a nyertes Ajánlattevot írásban értesíti.
5.1.6.
Informations générales
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Le marché relčve de l’accord sur les marchés publics (AMP)
Informations complémentaires: Kiegészítés a II.2.3. ponthoz (BT-5071-es mezokhöz): Magyar Közút Nonprofit Zrt. Borsod-Abaúj-Zemplén, Heves és Nógrád vármegyei mérnökségei. Az érintett mérnökségek pontos címeit a közbeszerzési dokumentumok részét képzo Muszaki Leírás tartalmazza. Kiegészítés a II.2.5. ponthoz (BT-540-es mezokhöz) Mivel az ajánlatkéro igényeinek konkrétan meghatározott minoségi és muszaki követelményeknek megfelelo áruk felelnek meg, és a gazdaságilag legelonyösebb ajánlat kiválasztását a további minoségi jellemzok nem, csak a legalacsonyabb ár értékelése szolgálja, az ajánlatkéro a legalacsonyabb ár egyedüli értékelési szempontját alkalmazza.
5.1.10.
Critčres d’attribution
Critčre:
Type: Prix
Description: Nettó ajánlati egységár (nettó Ft/tonna)
5.1.12.
Conditions du marché public
Informations relatives aux délais de recours: Kbt. 148. § eloírásai szerint.
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre: Pas d’accord-cadre
Informations sur le systčme d’acquisition dynamique: Pas de systčme d’acquisition dynamique
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntobizottság
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché: Magyar Közút Nonprofit Zártköruen Muködo Részvénytársaság
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntobizottság
5.1.
Lot: LOT-0004
Titre: Dél-Dunántúl régió
Description: Útszórásra közvetlenül alkalmas ömlesztett útszóró só szállítása a dokumentációban meghatározottak szerint a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Baranya, Somogy és Tolna vármegyei mérnökségei részére nettó
   1. 155.900.000,- Ft keretösszeg erejéig, az ajánlatkéro általi közvetlen megrendelés útján. Ajánlatkéro a keretösszeg 70 %-ának lehívására vállal kötelezettséget. A fennmaradó 30 % tekintetében nyertes ajánlattevo tudomásul veszi, hogy az összeg kimerítésének elmaradása esetén Ajánlatkéro felé semmilyen követeléssel nem élhet. A beszerzés tervezett mennyisége (kizárólag tájékoztató jelleggel kerül megadásra): 31.650 tonna Ajánlatkéro fenntartja azon jogát, hogy a keretösszegen belül bármely mennyiségi eloszlásban adjon le megrendelést. Ajánlatkéro a szerzodés hatálya alatt egyidejuleg több eseti megrendelés kibocsátására jogosult. Csomagolás módja: ömlesztetett áruszállítás. A só közúti, ömlesztett fuvarozása/fuvaroztatása és a fogadó sótárolókba történo lerakodása Ajánlattevo feladata. A terméket összeállásgátló anyaggal bekeverve kell leszállítania nyertes Ajánlattevonek. Az útszóró só nem tartalmazhat idegen anyagot, és jellemzoiben meg kell felelnie a közbeszerzési dokumentumok részét képzo Muszaki Leírásban eloírtaknak. Ajánlatkéro az ellenszolgáltatás összegét nettó egységár alapján (nettó Ft/tonna) kéri megadni. A részletes információkat a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák. Ajánlattevonek ajánlatában nyilatkoznia szükséges arról, hogy nyertessége esetén a szerzodéskötést megelozo
   5.  naptári napig rendelkezik vagy rendelkezni fog az Európai Unió területén, vagy Magyarországgal határos nem Európai Uniós ország területén szilárd térelemekkel ellátott, szilárd burkolattal fedett tárolóhelyen elhelyezett, legalább a készletbiztonság szerint eloírt
   2. 000 tonna útszórásra alkalmas só tulajdonjogával. Ajánlattevonek nyertessége esetén hitelt érdemlo módon igazolnia kell (pl. tárolási nyilatkozat, számla, szerzodés, raktár tulajdonjoga stb.) a szerzodéskötést megelozo
   5.  naptári napig, hogy rendelkezik az Európai Unió területén, vagy Magyarországgal határos nem Európai Uniós ország területén szilárd térelemekkel ellátott, szilárd burkolattal fedett tárolóhelyen elhelyezett, legalább a készletbiztonság szerint eloírt
   2. 000 tonna útszórásra alkalmas só tulajdonjogával. A szerzodés aláírása elott az Ajánlatkéro, vagy képviseloje a Muszaki leírásban meghatározott módon helyszíni bejáráson ellenorizheti az eloírt mennyiség meglétét a nyertes ajánlattevo által megjelölt saját vagy bérelt telephelyén. Ajánlattevonek továbbá az ajánlatában nyilatkoznia kell arról is, hogy Ajánlatkéro által alkalmazott, a Muszaki leírásban meghatározott ellenorzési vizsgálati módszert, valamint az ellenorzo vizsgálat közölt eredményét magára nézve kötelezoként elfogadja, azzal szemben kifogásolási jog nem illeti meg.
Identifiant interne: EKR000827122023/4
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Fournitures
Nomenclature principale (cpv): 34927100 Sel de déneigement
5.1.2.
Lieu d’exécution
Subdivision pays (NUTS): Borsod-Abaúj-Zemplén (HU311)
Pays: Hongrie
5.1.2.
Lieu d’exécution
Subdivision pays (NUTS): Somogy (HU232)
Pays: Hongrie
5.1.2.
Lieu d’exécution
Subdivision pays (NUTS): Tolna (HU233)
Pays: Hongrie
5.1.3.
Durée estimée
Durée: 12 Mois
5.1.4.
Renouvellement
Nombre maximal de renouvellements: 1
L’acheteur se réserve le droit d’effectuer des achats supplémentaires auprčs du contractant, comme décrit ici: A szerzodés a Kbt. 135. § (12) bekezdésére tekintettel - amennyiben a Felek a Szerzodést aláírásukkal ellátták, - Ajánlatkéro ugyanezen tárgyban korábban megkötött és hatályos adásvételi keretszerzodésének megszunésérol szóló Ajánlatkéro általi tájékoztatást követo napon lép hatályba és a II.2.4) pontban (BT-24-es mezo) megadott keretösszeg kimerüléséig, de legfeljebb a hatálybalépésétol számított 12. hónap utolsó napjáig hatályos. Amennyiben Ajánlatkéro ezen idotartam alatt a keretösszeget nem merítette ki, a szerzodést a Kbt. 141.§ (4) bek. a) pontja alapján meghosszabbítja annak kimerítéséig, de legfeljebb további 12 hónapig. A szerzodés meghosszabbításáról Ajánlatkéro a 12 hónapos határozott idotartam lejárta elott legkésobb 15 nappal a nyertes Ajánlattevot írásban értesíti.
5.1.6.
Informations générales
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Le marché relčve de l’accord sur les marchés publics (AMP)
Informations complémentaires: Kiegészítés a II.2.3. ponthoz (BT-5071-es mezokhöz): Magyar Közút Nonprofit Zrt. Baranya, Somogy és Tolna vármegyei mérnökségei. Az érintett mérnökségek pontos címeit a közbeszerzési dokumentumok részét képzo Muszaki Leírás tartalmazza. Kiegészítés a II.2.5. ponthoz (BT-540-es mezokhöz) Mivel az ajánlatkéro igényeinek konkrétan meghatározott minoségi és muszaki követelményeknek megfelelo áruk felelnek meg, és a gazdaságilag legelonyösebb ajánlat kiválasztását a további minoségi jellemzok nem, csak a legalacsonyabb ár értékelése szolgálja, az ajánlatkéro a legalacsonyabb ár egyedüli értékelési szempontját alkalmazza.
5.1.10.
Critčres d’attribution
Critčre:
Type: Prix
Description: Nettó ajánlati egységár (nettó Ft/tonna)
5.1.12.
Conditions du marché public
Informations relatives aux délais de recours: Kbt. 148. § eloírásai szerint.
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre: Pas d’accord-cadre
Informations sur le systčme d’acquisition dynamique: Pas de systčme d’acquisition dynamique
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntobizottság
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché: Magyar Közút Nonprofit Zártköruen Muködo Részvénytársaság
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntobizottság
5.1.
Lot: LOT-0005
Titre: Közép-Dunántúl régió
Description: Útszórásra közvetlenül alkalmas ömlesztett útszóró só szállítása a dokumentációban meghatározottak szerint a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Fejér, Komárom-Esztergom és Veszprém vármegyei mérnökségei részére nettó
   1. 294.900.000,- Ft keretösszeg erejéig, az ajánlatkéro általi közvetlen megrendelés útján. Ajánlatkéro a keretösszeg 70 %-ának lehívására vállal kötelezettséget. A fennmaradó 30 % tekintetében nyertes ajánlattevo tudomásul veszi, hogy az összeg kimerítésének elmaradása esetén Ajánlatkéro felé semmilyen követeléssel nem élhet. A beszerzés tervezett mennyisége (kizárólag tájékoztató jelleggel kerül megadásra): 35.456 tonna Ajánlatkéro fenntartja azon jogát, hogy a keretösszegen belül bármely mennyiségi eloszlásban adjon le megrendelést. Ajánlatkéro a szerzodés hatálya alatt egyidejuleg több eseti megrendelés kibocsátására jogosult. Csomagolás módja: ömlesztetett áruszállítás. A só közúti, ömlesztett fuvarozása/fuvaroztatása és a fogadó sótárolókba történo lerakodása Ajánlattevo feladata. A terméket összeállásgátló anyaggal bekeverve kell leszállítania nyertes Ajánlattevonek. Az útszóró só nem tartalmazhat idegen anyagot, és jellemzoiben meg kell felelnie a közbeszerzési dokumentumok részét képzo Muszaki Leírásban eloírtaknak. Ajánlatkéro az ellenszolgáltatás összegét nettó egységár alapján (nettó Ft/tonna) kéri megadni. A részletes információkat a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák. Ajánlattevonek ajánlatában nyilatkoznia szükséges arról, hogy nyertessége esetén a szerzodéskötést megelozo
   5.  naptári napig rendelkezik vagy rendelkezni fog az Európai Unió területén, vagy Magyarországgal határos nem Európai Uniós ország területén szilárd térelemekkel ellátott, szilárd burkolattal fedett tárolóhelyen elhelyezett, legalább a készletbiztonság szerint eloírt
   2. 000 tonna útszórásra alkalmas só tulajdonjogával. Ajánlattevonek nyertessége esetén hitelt érdemlo módon igazolnia kell (pl. tárolási nyilatkozat, számla, szerzodés, raktár tulajdonjoga stb.) a szerzodéskötést megelozo
   5.  naptári napig, hogy rendelkezik az Európai Unió területén, vagy Magyarországgal határos nem Európai Uniós ország területén szilárd térelemekkel ellátott, szilárd burkolattal fedett tárolóhelyen elhelyezett, legalább a készletbiztonság szerint eloírt
   2. 000 tonna útszórásra alkalmas só tulajdonjogával. A szerzodés aláírása elott az Ajánlatkéro, vagy képviseloje a Muszaki leírásban meghatározott módon helyszíni bejáráson ellenorizheti az eloírt mennyiség meglétét a nyertes ajánlattevo által megjelölt saját vagy bérelt telephelyén. Ajánlattevonek továbbá az ajánlatában nyilatkoznia kell arról is, hogy Ajánlatkéro által alkalmazott, a Muszaki leírásban meghatározott ellenorzési vizsgálati módszert, valamint az ellenorzo vizsgálat közölt eredményét magára nézve kötelezoként elfogadja, azzal szemben kifogásolási jog nem illeti meg.
Identifiant interne: EKR000827122023/5
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Fournitures
Nomenclature principale (cpv): 34927100 Sel de déneigement
5.1.2.
Lieu d’exécution
Subdivision pays (NUTS): Fejér (HU211)
Pays: Hongrie
5.1.2.
Lieu d’exécution
Subdivision pays (NUTS): Komárom-Esztergom (HU212)
Pays: Hongrie
5.1.2.
Lieu d’exécution
Subdivision pays (NUTS): Veszprém (HU213)
Pays: Hongrie
5.1.3.
Durée estimée
Durée: 12 Mois
5.1.4.
Renouvellement
Nombre maximal de renouvellements: 1
L’acheteur se réserve le droit d’effectuer des achats supplémentaires auprčs du contractant, comme décrit ici: A szerzodés a Kbt. 135. § (12) bekezdésére tekintettel - amennyiben a Felek a Szerzodést aláírásukkal ellátták, - Ajánlatkéro ugyanezen tárgyban korábban megkötött és hatályos adásvételi keretszerzodésének megszunésérol szóló Ajánlatkéro általi tájékoztatást követo napon lép hatályba és a II.2.4) pontban (BT-24-es mezo) megadott keretösszeg kimerüléséig, de legfeljebb a hatálybalépésétol számított 12. hónap utolsó napjáig hatályos. Amennyiben Ajánlatkéro ezen idotartam alatt a keretösszeget nem merítette ki, a szerzodést a Kbt. 141.§ (4) bek. a) pontja alapján meghosszabbítja annak kimerítéséig, de legfeljebb további 12 hónapig. A szerzodés meghosszabbításáról Ajánlatkéro a 12 hónapos határozott idotartam lejárta elott legkésobb 15 nappal a nyertes Ajánlattevot írásban értesíti.
5.1.6.
Informations générales
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Le marché relčve de l’accord sur les marchés publics (AMP)
Informations complémentaires: Kiegészítés a II.2.3. ponthoz (BT-5071-es mezokhöz): Magyar Közút Nonprofit Zrt. Fejér, Komárom-Esztergom és Veszprém vármegyei mérnökségei. Az érintett mérnökségek pontos címeit a közbeszerzési dokumentumok részét képzo Muszaki Leírás tartalmazza. Kiegészítés a II.2.5. ponthoz (BT-540-es mezokhöz) Mivel az ajánlatkéro igényeinek konkrétan meghatározott minoségi és muszaki követelményeknek megfelelo áruk felelnek meg, és a gazdaságilag legelonyösebb ajánlat kiválasztását a további minoségi jellemzok nem, csak a legalacsonyabb ár értékelése szolgálja, az ajánlatkéro a legalacsonyabb ár egyedüli értékelési szempontját alkalmazza.
5.1.10.
Critčres d’attribution
Critčre:
Type: Prix
Description: Nettó ajánlati egységár (nettó Ft/tonna)
5.1.12.
Conditions du marché public
Informations relatives aux délais de recours: Kbt. 148. § eloírásai szerint.
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre: Pas d’accord-cadre
Informations sur le systčme d’acquisition dynamique: Pas de systčme d’acquisition dynamique
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntobizottság
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché: Magyar Közút Nonprofit Zártköruen Muködo Részvénytársaság
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntobizottság
5.1.
Lot: LOT-0006
Titre: Nyugat-Dunántúl régió
Description: Útszórásra közvetlenül alkalmas ömlesztett útszóró só szállítása a dokumentációban meghatározottak szerint a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Gyor-Moson-Sopron, Vas és Zala vármegyei mérnökségei részére nettó
   1. 469.600.000,- Ft keretösszeg erejéig, az ajánlatkéro általi közvetlen megrendelés útján. Ajánlatkéro a keretösszeg 70 %-ának lehívására vállal kötelezettséget. A fennmaradó 30 % tekintetében nyertes ajánlattevo tudomásul veszi, hogy az összeg kimerítésének elmaradása esetén Ajánlatkéro felé semmilyen követeléssel nem élhet. A beszerzés tervezett mennyisége (kizárólag tájékoztató jelleggel kerül megadásra): 40.240 tonna Ajánlatkéro fenntartja azon jogát, hogy a keretösszegen belül bármely mennyiségi eloszlásban adjon le megrendelést. Ajánlatkéro a szerzodés hatálya alatt egyidejuleg több eseti megrendelés kibocsátására jogosult. Csomagolás módja: ömlesztetett áruszállítás. A só közúti, ömlesztett fuvarozása/fuvaroztatása és a fogadó sótárolókba történo lerakodása Ajánlattevo feladata. A terméket összeállásgátló anyaggal bekeverve kell leszállítania nyertes Ajánlattevonek. Az útszóró só nem tartalmazhat idegen anyagot, és jellemzoiben meg kell felelnie a közbeszerzési dokumentumok részét képzo Muszaki Leírásban eloírtaknak. Ajánlatkéro az ellenszolgáltatás összegét nettó egységár alapján (nettó Ft/tonna) kéri megadni. A részletes információkat a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák. Ajánlattevonek ajánlatában nyilatkoznia szükséges arról, hogy nyertessége esetén a szerzodéskötést megelozo
   5.  naptári napig rendelkezik vagy rendelkezni fog az Európai Unió területén, vagy Magyarországgal határos nem Európai Uniós ország területén szilárd térelemekkel ellátott, szilárd burkolattal fedett tárolóhelyen elhelyezett, legalább a készletbiztonság szerint eloírt
   1. 500 tonna útszórásra alkalmas só tulajdonjogával. Ajánlattevonek nyertessége esetén hitelt érdemlo módon igazolnia kell (pl. tárolási nyilatkozat, számla, szerzodés, raktár tulajdonjoga stb.) a szerzodéskötést megelozo
   5.  naptári napig, hogy rendelkezik az Európai Unió területén, vagy Magyarországgal határos nem Európai Uniós ország területén szilárd térelemekkel ellátott, szilárd burkolattal fedett tárolóhelyen elhelyezett, legalább a készletbiztonság szerint eloírt
   1. 500 tonna útszórásra alkalmas só tulajdonjogával. A szerzodés aláírása elott az Ajánlatkéro, vagy képviseloje a Muszaki leírásban meghatározott módon helyszíni bejáráson ellenorizheti az eloírt mennyiség meglétét a nyertes ajánlattevo által megjelölt saját vagy bérelt telephelyén. Ajánlattevonek továbbá az ajánlatában nyilatkoznia kell arról is, hogy Ajánlatkéro által alkalmazott, a Muszaki leírásban meghatározott ellenorzési vizsgálati módszert, valamint az ellenorzo vizsgálat közölt eredményét magára nézve kötelezoként elfogadja, azzal szemben kifogásolási jog nem illeti meg.
Identifiant interne: EKR000827122023/6
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Fournitures
Nomenclature principale (cpv): 34927100 Sel de déneigement
5.1.2.
Lieu d’exécution
Subdivision pays (NUTS): Gyor-Moson-Sopron (HU221)
Pays: Hongrie
5.1.2.
Lieu d’exécution
Subdivision pays (NUTS): Vas (HU222)
Pays: Hongrie
5.1.2.
Lieu d’exécution
Subdivision pays (NUTS): Zala (HU223)
Pays: Hongrie
5.1.3.
Durée estimée
Durée: 12 Mois
5.1.4.
Renouvellement
Nombre maximal de renouvellements: 1
L’acheteur se réserve le droit d’effectuer des achats supplémentaires auprčs du contractant, comme décrit ici: A szerzodés a Kbt. 135. § (12) bekezdésére tekintettel - amennyiben a Felek a Szerzodést aláírásukkal ellátták, - Ajánlatkéro ugyanezen tárgyban korábban megkötött és hatályos adásvételi keretszerzodésének megszunésérol szóló Ajánlatkéro általi tájékoztatást követo napon lép hatályba és a II.2.4) pontban megadott (BT-24-es mezo) keretösszeg kimerüléséig, de legfeljebb a hatálybalépésétol számított 12. hónap utolsó napjáig hatályos. Amennyiben Ajánlatkéro ezen idotartam alatt a keretösszeget nem merítette ki, a szerzodést a Kbt. 141.§ (4) bek. a) pontja alapján meghosszabbítja annak kimerítéséig, de legfeljebb további 12 hónapig. A szerzodés meghosszabbításáról Ajánlatkéro a 12 hónapos határozott idotartam lejárta elott legkésobb 15 nappal a nyertes Ajánlattevot írásban értesíti.
5.1.6.
Informations générales
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Le marché relčve de l’accord sur les marchés publics (AMP)
Informations complémentaires: Kiegészítés a II.2.3. ponthoz (BT-5071-es mezokhöz): Magyar Közút Nonprofit Zrt. Gyor-Moson-Sopron, Vas és Zala vármegyei mérnökségei. Az érintett mérnökségek pontos címeit a közbeszerzési dokumentumok részét képzo Muszaki Leírás tartalmazza. Kiegészítés a II.2.5. ponthoz (BT-540-es mezokhöz) Mivel az ajánlatkéro igényeinek konkrétan meghatározott minoségi és muszaki követelményeknek megfelelo áruk felelnek meg, és a gazdaságilag legelonyösebb ajánlat kiválasztását a további minoségi jellemzok nem, csak a legalacsonyabb ár értékelése szolgálja, az ajánlatkéro a legalacsonyabb ár egyedüli értékelési szempontját alkalmazza.
5.1.10.
Critčres d’attribution
Critčre:
Type: Prix
Description: Nettó ajánlati egységár (nettó Ft/tonna)
5.1.12.
Conditions du marché public
Informations relatives aux délais de recours: Kbt. 148. § eloírásai szerint.
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre: Pas d’accord-cadre
Informations sur le systčme d’acquisition dynamique: Pas de systčme d’acquisition dynamique
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntobizottság
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché: Magyar Közút Nonprofit Zártköruen Muködo Részvénytársaság
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntobizottság
5.1.
Lot: LOT-0007
Titre: Közép-Magyarország régió
Description: Útszórásra közvetlenül alkalmas ömlesztett útszóró só szállítása a dokumentációban meghatározottak szerint a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Pest vármegyei mérnökségei részére nettó
   1. 131.700.000,- Ft keretösszeg erejéig, az ajánlatkéro általi közvetlen megrendelés útján. Ajánlatkéro a keretösszeg 70 %-ának lehívására vállal kötelezettséget. A fennmaradó 30 % tekintetében nyertes ajánlattevo tudomásul veszi, hogy az összeg kimerítésének elmaradása esetén Ajánlatkéro felé semmilyen követeléssel nem élhet. A beszerzés tervezett mennyisége (kizárólag tájékoztató jelleggel kerül megadásra): 30.988 tonna Ajánlatkéro fenntartja azon jogát, hogy a keretösszegen belül bármely mennyiségi eloszlásban adjon le megrendelést. Ajánlatkéro a szerzodés hatálya alatt egyidejuleg több eseti megrendelés kibocsátására jogosult. Csomagolás módja: ömlesztetett áruszállítás. A só közúti, ömlesztett fuvarozása/fuvaroztatása és a fogadó sótárolókba történo lerakodása Ajánlattevo feladata. A terméket összeállásgátló anyaggal bekeverve kell leszállítania nyertes Ajánlattevonek. Az útszóró só nem tartalmazhat idegen anyagot, és jellemzoiben meg kell felelnie a közbeszerzési dokumentumok részét képzo Muszaki Leírásban eloírtaknak. Ajánlatkéro az ellenszolgáltatás összegét nettó egységár alapján (nettó Ft/tonna) kéri megadni. A részletes információkat a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák. Ajánlattevonek ajánlatában nyilatkoznia szükséges arról, hogy nyertessége esetén a szerzodéskötést megelozo
   5.  naptári napig rendelkezik vagy rendelkezni fog az Európai Unió területén, vagy Magyarországgal határos nem Európai Uniós ország területén szilárd térelemekkel ellátott, szilárd burkolattal fedett tárolóhelyen elhelyezett, legalább a készletbiztonság szerint eloírt
   1. 100 tonna útszórásra alkalmas só tulajdonjogával. Ajánlattevonek nyertessége esetén hitelt érdemlo módon igazolnia kell (pl. tárolási nyilatkozat, számla, szerzodés, raktár tulajdonjoga stb.) a szerzodéskötést megelozo
   5.  naptári napig, hogy rendelkezik az Európai Unió területén, vagy Magyarországgal határos nem Európai Uniós ország területén szilárd térelemekkel ellátott, szilárd burkolattal fedett tárolóhelyen elhelyezett, legalább a készletbiztonság szerint eloírt
   1. 100 tonna útszórásra alkalmas só tulajdonjogával. A szerzodés aláírása elott az Ajánlatkéro, vagy képviseloje a Muszaki leírásban meghatározott módon helyszíni bejáráson ellenorizheti az eloírt mennyiség meglétét a nyertes ajánlattevo által megjelölt saját vagy bérelt telephelyén. Ajánlattevonek továbbá az ajánlatában nyilatkoznia kell arról is, hogy Ajánlatkéro által alkalmazott, a Muszaki leírásban meghatározott ellenorzési vizsgálati módszert, valamint az ellenorzo vizsgálat közölt eredményét magára nézve kötelezoként elfogadja, azzal szemben kifogásolási jog nem illeti meg.
Identifiant interne: EKR000827122023/7
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Fournitures
Nomenclature principale (cpv): 34927100 Sel de déneigement
5.1.2.
Lieu d’exécution
Subdivision pays (NUTS): Pest (HU120)
Pays: Hongrie
5.1.3.
Durée estimée
Durée: 12 Mois
5.1.4.
Renouvellement
Nombre maximal de renouvellements: 1
L’acheteur se réserve le droit d’effectuer des achats supplémentaires auprčs du contractant, comme décrit ici: A szerzodés a Kbt. 135. § (12) bekezdésére tekintettel - amennyiben a Felek a Szerzodést aláírásukkal ellátták, - Ajánlatkéro ugyanezen tárgyban korábban megkötött és hatályos adásvételi keretszerzodésének megszunésérol szóló Ajánlatkéro általi tájékoztatást követo napon lép hatályba és a II.2.4) pontban (BT-24-es mezo) megadott keretösszeg kimerüléséig, de legfeljebb a hatálybalépésétol számított 12. hónap utolsó napjáig hatályos. Amennyiben Ajánlatkéro ezen idotartam alatt a keretösszeget nem merítette ki, a szerzodést a Kbt. 141.§ (4) bek. a) pontja alapján meghosszabbítja annak kimerítéséig, de legfeljebb további 12 hónapig. A szerzodés meghosszabbításáról Ajánlatkéro a 12 hónapos határozott idotartam lejárta elott legkésobb 15 nappal a nyertes Ajánlattevot írásban értesíti.
5.1.6.
Informations générales
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Le marché relčve de l’accord sur les marchés publics (AMP)
Informations complémentaires: Kiegészítés a II.2.3. ponthoz (BT-5071-es mezohöz): Magyar Közút Nonprofit Zrt. Pest vármegyei mérnökségei. Az érintett mérnökségek pontos címeit a közbeszerzési dokumentumok részét képzo Muszaki Leírás tartalmazza. Kiegészítés a II.2.5. ponthoz (BT-540-es mezokhöz) Mivel az ajánlatkéro igényeinek konkrétan meghatározott minoségi és muszaki követelményeknek megfelelo áruk felelnek meg, és a gazdaságilag legelonyösebb ajánlat kiválasztását a további minoségi jellemzok nem, csak a legalacsonyabb ár értékelése szolgálja, az ajánlatkéro a legalacsonyabb ár egyedüli értékelési szempontját alkalmazza.
5.1.10.
Critčres d’attribution
Critčre:
Type: Prix
Description: Nettó ajánlati egységár (nettó Ft/tonna)
5.1.12.
Conditions du marché public
Informations relatives aux délais de recours: Kbt. 148. § eloírásai szerint.
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre: Pas d’accord-cadre
Informations sur le systčme d’acquisition dynamique: Pas de systčme d’acquisition dynamique
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntobizottság
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché: Magyar Közút Nonprofit Zártköruen Muködo Részvénytársaság
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntobizottság

   6.  Résultats
Valeur de tous les contrats attribués dans cet avis: 9 000 000 000,00 HUF
6.1.
Résultat – Identifiants des lots: LOT-0001
Au moins un lauréat a été choisi.
6.1.2.
Informations sur les lauréats
Lauréat:
Nom officiel: Belfry MS Korlátolt Felelosségu Társaság
Offre:
Identifiant de l’offre: EKR000827122023/7431
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0001
Valeur du résultat: 1 147 100 000,00 HUF
L’offre a été classée
Place sur la liste des lauréats: 1
Sous-traitance: no
La valeur de la sous-traitance est connue: non
Le pourcentage de la sous-traitance est connu: non
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: KB-2023/0000995/001/00
Date ŕ laquelle le lauréat a été choisi: 18/01/2024
Date de conclusion du marché: 05/02/2024
Le marché est attribué dans le contexte d’un accord-cadre: false
6.1.3.
Soumissionnaires non retenus:
Offre:
Chef de file du soumissionnaire: SULLER Kereskedelmi és Szállítási KFT.
Offre:
Chef de file du soumissionnaire: Salt Europe Korlátolt Felelosségu Társaság
Offre:
Chef de file du soumissionnaire: FOUT-VONAL Forgalomtechnikai Kft.
6.1.4.
Informations statistiques:
Résumé des demandes de réexamen reçues par l’acheteur:
Nombre de plaignants0
Offres ou demandes de participation reçues:
Type de soumissions reçues: Demandes de participation
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues0
Type de soumissions reçues: Offres
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues4
Type de soumissions reçues: Offres présentées par voie électronique
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues4
Type de soumissions reçues: Offres reçues de soumissionnaires de microtaille
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues2
Type de soumissions reçues: Offres reçues de soumissionnaires de petite taille
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues2
Type de soumissions reçues: Offres reçues de soumissionnaires de moyenne taille
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues0
Type de soumissions reçues: Offres reçues de soumissionnaires de micro, petite ou moyenne taille
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues4
Type de soumissions reçues: Offres reçues de soumissionnaires enregistrés dans des pays de l’Espace économique européen autres que le pays de l’acheteur
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues0
Type de soumissions reçues: Offres reçues de soumissionnaires enregistrés dans des pays situés en dehors de l’Espace économique européen
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues0
Type de soumissions reçues: Offres vérifiées et jugées irrecevables
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues0
Type de soumissions reçues: Offres vérifiées et jugées irrecevables en raison d’un prix ou d’un coűt anormalement bas
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues0
Type de soumissions reçues: Offres pour lesquelles il n’a pas été vérifié si elles sont recevables ou non
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues0
6.1.
Résultat – Identifiants des lots: LOT-0002
Au moins un lauréat a été choisi.
6.1.2.
Informations sur les lauréats
Lauréat:
Nom officiel: Salt Europe Korlátolt Felelosségu Társaság
Offre:
Identifiant de l’offre: EKR000827122023/7719
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0002
Valeur du résultat: 1 310 700 000,00 HUF
L’offre a été classée
Place sur la liste des lauréats: 1
Sous-traitance: no
La valeur de la sous-traitance est connue: non
Le pourcentage de la sous-traitance est connu: non
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: KB-2023/0000995/002/00
Date ŕ laquelle le lauréat a été choisi: 18/01/2024
Date de conclusion du marché: 02/02/2024
Le marché est attribué dans le contexte d’un accord-cadre: false
6.1.3.
Soumissionnaires non retenus:
Offre:
Chef de file du soumissionnaire: Belfry MS Korlátolt Felelosségu Társaság
Offre:
Chef de file du soumissionnaire: FOUT-VONAL Forgalomtechnikai Kft.
Offre:
Chef de file du soumissionnaire: SULLER Kereskedelmi és Szállítási KFT.
6.1.4.
Informations statistiques:
Résumé des demandes de réexamen reçues par l’acheteur:
Nombre de plaignants0
Offres ou demandes de participation reçues:
Type de soumissions reçues: Demandes de participation
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues0
Type de soumissions reçues: Offres
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues4
Type de soumissions reçues: Offres présentées par voie électronique
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues4
Type de soumissions reçues: Offres reçues de soumissionnaires de microtaille
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues2
Type de soumissions reçues: Offres reçues de soumissionnaires de petite taille
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues2
Type de soumissions reçues: Offres reçues de soumissionnaires de moyenne taille
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues0
Type de soumissions reçues: Offres reçues de soumissionnaires de micro, petite ou moyenne taille
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues4
Type de soumissions reçues: Offres reçues de soumissionnaires enregistrés dans des pays de l’Espace économique européen autres que le pays de l’acheteur
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues0
Type de soumissions reçues: Offres reçues de soumissionnaires enregistrés dans des pays situés en dehors de l’Espace économique européen
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues0
Type de soumissions reçues: Offres vérifiées et jugées irrecevables
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues0
Type de soumissions reçues: Offres vérifiées et jugées irrecevables en raison d’un prix ou d’un coűt anormalement bas
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues0
Type de soumissions reçues: Offres pour lesquelles il n’a pas été vérifié si elles sont recevables ou non
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues0
6.1.
Résultat – Identifiants des lots: LOT-0003
Au moins un lauréat a été choisi.
6.1.2.
Informations sur les lauréats
Lauréat:
Nom officiel: Solinwest Agro Kft.
Offre:
Identifiant de l’offre: EKR000827122023/7311
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0003
Valeur du résultat: 1 490 100 000,00 HUF
L’offre a été classée
Place sur la liste des lauréats: 1
Sous-traitance: no
La valeur de la sous-traitance est connue: non
Le pourcentage de la sous-traitance est connu: non
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: KB-2023/0000995/003/00
Date ŕ laquelle le lauréat a été choisi: 18/01/2024
Date de conclusion du marché: 02/02/2024
Le marché est attribué dans le contexte d’un accord-cadre: false
6.1.3.
Soumissionnaires non retenus:
Offre:
Chef de file du soumissionnaire: Belfry MS Korlátolt Felelosségu Társaság
Offre:
Chef de file du soumissionnaire: FOUT-VONAL Forgalomtechnikai Kft.
Offre:
Chef de file du soumissionnaire: SULLER Kereskedelmi és Szállítási KFT.
Offre:
Chef de file du soumissionnaire: Salt Europe Korlátolt Felelosségu Társaság
6.1.4.
Informations statistiques:
Résumé des demandes de réexamen reçues par l’acheteur:
Nombre de plaignants0
Offres ou demandes de participation reçues:
Type de soumissions reçues: Demandes de participation
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues0
Type de soumissions reçues: Offres
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues5
Type de soumissions reçues: Offres présentées par voie électronique
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues5
Type de soumissions reçues: Offres reçues de soumissionnaires de microtaille
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues2
Type de soumissions reçues: Offres reçues de soumissionnaires de petite taille
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues3
Type de soumissions reçues: Offres reçues de soumissionnaires de moyenne taille
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues0
Type de soumissions reçues: Offres reçues de soumissionnaires de micro, petite ou moyenne taille
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues5
Type de soumissions reçues: Offres reçues de soumissionnaires enregistrés dans des pays de l’Espace économique européen autres que le pays de l’acheteur
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues0
Type de soumissions reçues: Offres reçues de soumissionnaires enregistrés dans des pays situés en dehors de l’Espace économique européen
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues0
Type de soumissions reçues: Offres vérifiées et jugées irrecevables
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues0
Type de soumissions reçues: Offres vérifiées et jugées irrecevables en raison d’un prix ou d’un coűt anormalement bas
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues0
Type de soumissions reçues: Offres pour lesquelles il n’a pas été vérifié si elles sont recevables ou non
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues0
6.1.
Résultat – Identifiants des lots: LOT-0004
Au moins un lauréat a été choisi.
6.1.2.
Informations sur les lauréats
Lauréat:
Nom officiel: WeWork Zártköruen Muködo Részvénytársaság
Offre:
Identifiant de l’offre: EKR000827122023/7367
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0004
Valeur du résultat: 1 155 900 000,00 HUF
L’offre a été classée
Place sur la liste des lauréats: 1
Sous-traitance: yes
La valeur de la sous-traitance est connue: non
Le pourcentage de la sous-traitance est connu: non
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: KB-2023/0000995/004/00
Date ŕ laquelle le lauréat a été choisi: 18/01/2024
Date de conclusion du marché: 02/02/2024
Le marché est attribué dans le contexte d’un accord-cadre: false
6.1.3.
Soumissionnaires non retenus:
Offre:
Chef de file du soumissionnaire: Solinwest Agro Kft.
Offre:
Chef de file du soumissionnaire: Belfry MS Korlátolt Felelosségu Társaság
Offre:
Chef de file du soumissionnaire: FOUT-VONAL Forgalomtechnikai Kft.
Offre:
Chef de file du soumissionnaire: SULLER Kereskedelmi és Szállítási KFT.
Offre:
Chef de file du soumissionnaire: Salt Europe Korlátolt Felelosségu Társaság
6.1.4.
Informations statistiques:
Résumé des demandes de réexamen reçues par l’acheteur:
Nombre de plaignants0
Offres ou demandes de participation reçues:
Type de soumissions reçues: Demandes de participation
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues0
Type de soumissions reçues: Offres
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues6
Type de soumissions reçues: Offres présentées par voie électronique
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues6
Type de soumissions reçues: Offres reçues de soumissionnaires de microtaille
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues3
Type de soumissions reçues: Offres reçues de soumissionnaires de petite taille
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues3
Type de soumissions reçues: Offres reçues de soumissionnaires de moyenne taille
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues0
Type de soumissions reçues: Offres reçues de soumissionnaires de micro, petite ou moyenne taille
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues6
Type de soumissions reçues: Offres reçues de soumissionnaires enregistrés dans des pays de l’Espace économique européen autres que le pays de l’acheteur
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues0
Type de soumissions reçues: Offres reçues de soumissionnaires enregistrés dans des pays situés en dehors de l’Espace économique européen
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues0
Type de soumissions reçues: Offres vérifiées et jugées irrecevables
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues1
Type de soumissions reçues: Offres vérifiées et jugées irrecevables en raison d’un prix ou d’un coűt anormalement bas
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues0
Type de soumissions reçues: Offres pour lesquelles il n’a pas été vérifié si elles sont recevables ou non
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues0
6.1.
Résultat – Identifiants des lots: LOT-0005
Au moins un lauréat a été choisi.
6.1.2.
Informations sur les lauréats
Lauréat:
Nom officiel: Solinwest Agro Kft.
Offre:
Identifiant de l’offre: EKR000827122023/7327
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0005
Valeur du résultat: 1 294 900 000,00 HUF
L’offre a été classée
Place sur la liste des lauréats: 1
Sous-traitance: no
La valeur de la sous-traitance est connue: non
Le pourcentage de la sous-traitance est connu: non
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: KB-2023/0000995/005/00
Date ŕ laquelle le lauréat a été choisi: 18/01/2024
Date de conclusion du marché: 02/02/2024
Le marché est attribué dans le contexte d’un accord-cadre: false
6.1.3.
Soumissionnaires non retenus:
Offre:
Chef de file du soumissionnaire: WeWork Zártköruen Muködo Részvénytársaság
Offre:
Chef de file du soumissionnaire: Belfry MS Korlátolt Felelosségu Társaság
Offre:
Chef de file du soumissionnaire: Salt Europe Korlátolt Felelosségu Társaság
Offre:
Chef de file du soumissionnaire: FOUT-VONAL Forgalomtechnikai Kft.
Offre:
Chef de file du soumissionnaire: SULLER Kereskedelmi és Szállítási KFT.
6.1.4.
Informations statistiques:
Résumé des demandes de réexamen reçues par l’acheteur:
Nombre de plaignants0
Offres ou demandes de participation reçues:
Type de soumissions reçues: Demandes de participation
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues0
Type de soumissions reçues: Offres
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues6
Type de soumissions reçues: Offres présentées par voie électronique
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues6
Type de soumissions reçues: Offres reçues de soumissionnaires de microtaille
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues3
Type de soumissions reçues: Offres reçues de soumissionnaires de petite taille
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues3
Type de soumissions reçues: Offres reçues de soumissionnaires de moyenne taille
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues0
Type de soumissions reçues: Offres reçues de soumissionnaires de micro, petite ou moyenne taille
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues6
Type de soumissions reçues: Offres reçues de soumissionnaires enregistrés dans des pays de l’Espace économique européen autres que le pays de l’acheteur
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues0
Type de soumissions reçues: Offres reçues de soumissionnaires enregistrés dans des pays situés en dehors de l’Espace économique européen
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues0
Type de soumissions reçues: Offres vérifiées et jugées irrecevables
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues0
Type de soumissions reçues: Offres vérifiées et jugées irrecevables en raison d’un prix ou d’un coűt anormalement bas
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues0
Type de soumissions reçues: Offres pour lesquelles il n’a pas été vérifié si elles sont recevables ou non
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues0
6.1.
Résultat – Identifiants des lots: LOT-0006
Au moins un lauréat a été choisi.
6.1.2.
Informations sur les lauréats
Lauréat:
Nom officiel: Belfry MS Korlátolt Felelosségu Társaság
Offre:
Identifiant de l’offre: EKR000827122023/7471
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0006
Valeur du résultat: 1 469 600 000,00 HUF
L’offre a été classée
Place sur la liste des lauréats: 1
Sous-traitance: no
La valeur de la sous-traitance est connue: non
Le pourcentage de la sous-traitance est connu: non
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: KB-2023/0000995/006/00
Date ŕ laquelle le lauréat a été choisi: 18/01/2024
Date de conclusion du marché: 05/02/2024
Le marché est attribué dans le contexte d’un accord-cadre: false
6.1.3.
Soumissionnaires non retenus:
Offre:
Chef de file du soumissionnaire: Solinwest Agro Kft.
Offre:
Chef de file du soumissionnaire: WeWork Zártköruen Muködo Részvénytársaság
Offre:
Chef de file du soumissionnaire: Salt Europe Korlátolt Felelosségu Társaság
Offre:
Chef de file du soumissionnaire: FOUT-VONAL Forgalomtechnikai Kft.
Offre:
Chef de file du soumissionnaire: SULLER Kereskedelmi és Szállítási KFT.
6.1.4.
Informations statistiques:
Résumé des demandes de réexamen reçues par l’acheteur:
Nombre de plaignants0
Offres ou demandes de participation reçues:
Type de soumissions reçues: Demandes de participation
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues0
Type de soumissions reçues: Offres
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues6
Type de soumissions reçues: Offres présentées par voie électronique
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues6
Type de soumissions reçues: Offres reçues de soumissionnaires de microtaille
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues3
Type de soumissions reçues: Offres reçues de soumissionnaires de petite taille
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues3
Type de soumissions reçues: Offres reçues de soumissionnaires de moyenne taille
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues0
Type de soumissions reçues: Offres reçues de soumissionnaires de micro, petite ou moyenne taille
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues6
Type de soumissions reçues: Offres reçues de soumissionnaires enregistrés dans des pays de l’Espace économique européen autres que le pays de l’acheteur
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues0
Type de soumissions reçues: Offres reçues de soumissionnaires enregistrés dans des pays situés en dehors de l’Espace économique européen
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues0
Type de soumissions reçues: Offres vérifiées et jugées irrecevables
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues1
Type de soumissions reçues: Offres vérifiées et jugées irrecevables en raison d’un prix ou d’un coűt anormalement bas
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues0
Type de soumissions reçues: Offres pour lesquelles il n’a pas été vérifié si elles sont recevables ou non
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues0
6.1.
Résultat – Identifiants des lots: LOT-0007
Au moins un lauréat a été choisi.
6.1.2.
Informations sur les lauréats
Lauréat:
Nom officiel: Salt Europe Korlátolt Felelosségu Társaság
Offre:
Identifiant de l’offre: EKR000827122023/7503
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0007
Valeur du résultat: 1 131 700 000,00 HUF
L’offre a été classée
Place sur la liste des lauréats: 1
Sous-traitance: no
La valeur de la sous-traitance est connue: non
Le pourcentage de la sous-traitance est connu: non
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: KB-2023/0000995/007/00
Date ŕ laquelle le lauréat a été choisi: 18/01/2024
Date de conclusion du marché: 02/02/2024
Le marché est attribué dans le contexte d’un accord-cadre: false
6.1.3.
Soumissionnaires non retenus:
Offre:
Chef de file du soumissionnaire: WeWork Zártköruen Muködo Részvénytársaság
Offre:
Chef de file du soumissionnaire: Belfry MS Korlátolt Felelosségu Társaság
Offre:
Chef de file du soumissionnaire: FOUT-VONAL Forgalomtechnikai Kft.
Offre:
Chef de file du soumissionnaire: SULLER Kereskedelmi és Szállítási KFT.
6.1.4.
Informations statistiques:
Résumé des demandes de réexamen reçues par l’acheteur:
Nombre de plaignants0
Offres ou demandes de participation reçues:
Type de soumissions reçues: Demandes de participation
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues0
Type de soumissions reçues: Offres
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues5
Type de soumissions reçues: Offres présentées par voie électronique
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues5
Type de soumissions reçues: Offres reçues de soumissionnaires de microtaille
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues3
Type de soumissions reçues: Offres reçues de soumissionnaires de petite taille
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues2
Type de soumissions reçues: Offres reçues de soumissionnaires de moyenne taille
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues0
Type de soumissions reçues: Offres reçues de soumissionnaires de micro, petite ou moyenne taille
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues5
Type de soumissions reçues: Offres reçues de soumissionnaires enregistrés dans des pays de l’Espace économique européen autres que le pays de l’acheteur
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues0
Type de soumissions reçues: Offres reçues de soumissionnaires enregistrés dans des pays situés en dehors de l’Espace économique européen
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues0
Type de soumissions reçues: Offres vérifiées et jugées irrecevables
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues0
Type de soumissions reçues: Offres vérifiées et jugées irrecevables en raison d’un prix ou d’un coűt anormalement bas
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues0
Type de soumissions reçues: Offres pour lesquelles il n’a pas été vérifié si elles sont recevables ou non
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues0

   8.  Organisations
8.1.
ORG-0002
Nom officiel: Közbeszerzési Hatóság
Numéro d’enregistrement: EKRSZ_40664534
Adresse postale: Riadó utca
   5. 
  
Ville: Budapest
Code postal: 1026
Subdivision pays (NUTS): Budapest (HU110)
Pays: Hongrie
Adresse électronique: hirdetmeny@kt.hu
Téléphone: +36 18828635
Adresse internet: https://kozbeszerzes.hu
Rôles de cette organisation
TED eSender
8.1.
ORG-0001
Nom officiel: Magyar Közút Nonprofit Zártköruen Muködo Részvénytársaság
Numéro d’enregistrement: 14605749244
Adresse postale: Fényes Elek Utca 7-13.  
Ville: Budapest
Code postal: 1024
Subdivision pays (NUTS): Budapest (HU110)
Pays: Hongrie
Point de contact: Falucskai Zoltán
Adresse électronique: varga.laszlo@kozut.hu
Téléphone: +36 18199171
Télécopieur: +36 18199540
Adresse internet: https://www.kozut.hu
Profil de l’acheteur: https://www.kozut.hu
Rôles de cette organisation
Acheteur
Chef de groupe
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché
8.1.
ORG-0039
Nom officiel: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntobizottság
Numéro d’enregistrement: 15329190241
Adresse postale: Riadó u. 5  
Ville: Budapest
Code postal: 1026
Subdivision pays (NUTS): Budapest (HU110)
Pays: Hongrie
Adresse électronique: dontobizottsag@kt.hu
Téléphone: +36 18828592
Télécopieur: +36 18828593
Adresse internet: https://www.kozbeszerzes.hu
Rôles de cette organisation
Organisation chargée des procédures de recours
8.1.
ORG-0040
Nom officiel: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntobizottság
Numéro d’enregistrement: 15329190241
Adresse postale: Riadó u. 5  
Ville: Budapest
Code postal: 1026
Subdivision pays (NUTS): Budapest (HU110)
Pays: Hongrie
Adresse électronique: dontobizottsag@kt.hu
Téléphone: +36 18828592
Télécopieur: +36 18828593
Adresse internet: https://www.kozbeszerzes.hu
Rôles de cette organisation
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours
8.1.
ORG-0003
Nom officiel: SULLER Kereskedelmi és Szállítási KFT.
Numéro d’enregistrement: 10604540215
Adresse postale: Petofi Utca 46.  
Ville: Tiszaszalka
Code postal: 4831
Subdivision pays (NUTS): Szabolcs-Szatmár-Bereg (HU323)
Pays: Hongrie
Adresse électronique: suller.kft@gmail.com
Téléphone: +36 45483033
Télécopieur: +36 45483032
Rôles de cette organisation
SoumissionnaireChef de groupe
8.1.
ORG-0004
Nom officiel: Salt Europe Korlátolt Felelosségu Társaság
Numéro d’enregistrement: 24955131215
Adresse postale: Jókai Utca 045/3  
Ville: Mándok
Code postal: 4644
Subdivision pays (NUTS): Szabolcs-Szatmár-Bereg (HU323)
Pays: Hongrie
Adresse électronique: info@transitgroup.eu
Téléphone: +36 45535002
Télécopieur: +36 45535004
Rôles de cette organisation
SoumissionnaireChef de groupe
8.1.
ORG-0005
Nom officiel: Belfry MS Korlátolt Felelosségu Társaság
Taille de l’opérateur économique: small
Numéro d’enregistrement: 24920043243
Adresse postale: Gyapot Utca 4  
Ville: Budapest
Code postal: 1116
Subdivision pays (NUTS): Budapest (HU110)
Pays: Hongrie
Adresse électronique: ekr@belfrygroup.eu
Téléphone: +36 300165565
Rôles de cette organisation
SoumissionnaireChef de groupe
Bénéficiaire effectif
Lauréat de ces lotsLOT-0001
8.1.
ORG-0006
Nom officiel: FOUT-VONAL Forgalomtechnikai Kft.
Numéro d’enregistrement: 12055045242
Adresse postale: Hangár Utca 16.  
Ville: Budapest
Code postal: 1103
Subdivision pays (NUTS): Budapest (HU110)
Pays: Hongrie
Adresse électronique: info@fout-vonal.hu
Téléphone: +36 304742941
Rôles de cette organisation
SoumissionnaireChef de groupe
8.1.
ORG-0007
Nom officiel: Belfry MS Korlátolt Felelosségu Társaság
Numéro d’enregistrement: 24920043243
Adresse postale: Gyapot Utca 4  
Ville: Budapest
Code postal: 1116
Subdivision pays (NUTS): Budapest (HU110)
Pays: Hongrie
Adresse électronique: ekr@belfrygroup.eu
Téléphone: +36 300165565
Rôles de cette organisation
SoumissionnaireChef de groupe
8.1.
ORG-0008
Nom officiel: FOUT-VONAL Forgalomtechnikai Kft.
Numéro d’enregistrement: 12055045242
Adresse postale: Hangár Utca 16.  
Ville: Budapest
Code postal: 1103
Subdivision pays (NUTS): Budapest (HU110)
Pays: Hongrie
Adresse électronique: info@fout-vonal.hu
Téléphone: +36 304742941
Rôles de cette organisation
SoumissionnaireChef de groupe
8.1.
ORG-0009
Nom officiel: SULLER Kereskedelmi és Szállítási KFT.
Numéro d’enregistrement: 10604540215
Adresse postale: Petofi Utca 46.  
Ville: Tiszaszalka
Code postal: 4831
Subdivision pays (NUTS): Szabolcs-Szatmár-Bereg (HU323)
Pays: Hongrie
Adresse électronique: suller.kft@gmail.com
Téléphone: +36 45483033
Télécopieur: +36 45483032
Rôles de cette organisation
SoumissionnaireChef de groupe
8.1.
ORG-0010
Nom officiel: Salt Europe Korlátolt Felelosségu Társaság
Taille de l’opérateur économique: micro
Numéro d’enregistrement: 24955131215
Adresse postale: Jókai Utca 045/3  
Ville: Mándok
Code postal: 4644
Subdivision pays (NUTS): Szabolcs-Szatmár-Bereg (HU323)
Pays: Hongrie
Adresse électronique: info@transitgroup.eu
Téléphone: +36 45535002
Télécopieur: +36 45535004
Rôles de cette organisation
SoumissionnaireChef de groupe
Bénéficiaire effectif
Lauréat de ces lotsLOT-0002
8.1.
ORG-0011
Nom officiel: Solinwest Agro Kft.
Taille de l’opérateur économique: small
Numéro d’enregistrement: 25277362213
Adresse postale: Kossuth Lajos Út 79  
Ville: Csomád
Code postal: 2161
Subdivision pays (NUTS): Budapest (HU110)
Pays: Hongrie
Adresse électronique: info@solinwest.hu
Téléphone: +36 309540149
Télécopieur: +36 27540022
Adresse internet: https://www.solinwest.hu
Rôles de cette organisation
SoumissionnaireChef de groupe
Bénéficiaire effectif
Lauréat de ces lotsLOT-0003
8.1.
ORG-0012
Nom officiel: Belfry MS Korlátolt Felelosségu Társaság
Numéro d’enregistrement: 24920043243
Adresse postale: Gyapot Utca 4  
Ville: Budapest
Code postal: 1116
Subdivision pays (NUTS): Budapest (HU110)
Pays: Hongrie
Adresse électronique: ekr@belfrygroup.eu
Téléphone: +36 300165565
Rôles de cette organisation
SoumissionnaireChef de groupe
8.1.
ORG-0013
Nom officiel: FOUT-VONAL Forgalomtechnikai Kft.
Numéro d’enregistrement: 12055045242
Adresse postale: Hangár Utca 16.  
Ville: Budapest
Code postal: 1103
Subdivision pays (NUTS): Budapest (HU110)
Pays: Hongrie
Adresse électronique: info@fout-vonal.hu
Téléphone: +36 304742941
Rôles de cette organisation
SoumissionnaireChef de groupe
8.1.
ORG-0014
Nom officiel: SULLER Kereskedelmi és Szállítási KFT.
Numéro d’enregistrement: 10604540215
Adresse postale: Petofi Utca 46.  
Ville: Tiszaszalka
Code postal: 4831
Subdivision pays (NUTS): Szabolcs-Szatmár-Bereg (HU323)
Pays: Hongrie
Adresse électronique: suller.kft@gmail.com
Téléphone: +36 45483033
Télécopieur: +36 45483032
Rôles de cette organisation
SoumissionnaireChef de groupe
8.1.
ORG-0015
Nom officiel: Salt Europe Korlátolt Felelosségu Társaság
Numéro d’enregistrement: 24955131215
Adresse postale: Jókai Utca 045/3  
Ville: Mándok
Code postal: 4644
Subdivision pays (NUTS): Szabolcs-Szatmár-Bereg (HU323)
Pays: Hongrie
Adresse électronique: info@transitgroup.eu
Téléphone: +36 45535002
Télécopieur: +36 45535004
Rôles de cette organisation
SoumissionnaireChef de groupe
8.1.
ORG-0016
Nom officiel: Solinwest Agro Kft.
Numéro d’enregistrement: 25277362213
Adresse postale: Kossuth Lajos Út 79  
Ville: Csomád
Code postal: 2161
Subdivision pays (NUTS): Budapest (HU110)
Pays: Hongrie
Adresse électronique: info@solinwest.hu
Téléphone: +36 309540149
Télécopieur: +36 27540022
Adresse internet: https://www.solinwest.hu
Rôles de cette organisation
SoumissionnaireChef de groupe
8.1.
ORG-0017
Nom officiel: WeWork Zártköruen Muködo Részvénytársaság
Taille de l’opérateur économique: micro
Numéro d’enregistrement: 26608172241
Adresse postale: Krisztina Körút 32  
Ville: Budapest
Code postal: 1013
Subdivision pays (NUTS): Budapest (HU110)
Pays: Hongrie
Adresse électronique: info@weworkzrt.com
Téléphone: +36 709046434
Adresse internet: https://www.weworkzrt.com
Rôles de cette organisation
SoumissionnaireChef de groupe
Bénéficiaire effectif
Lauréat de ces lotsLOT-0004
8.1.
ORG-0018
Nom officiel: Belfry MS Korlátolt Felelosségu Társaság
Numéro d’enregistrement: 24920043243
Adresse postale: Gyapot Utca 4  
Ville: Budapest
Code postal: 1116
Subdivision pays (NUTS): Budapest (HU110)
Pays: Hongrie
Adresse électronique: ekr@belfrygroup.eu
Téléphone: +36 300165565
Rôles de cette organisation
SoumissionnaireChef de groupe
8.1.
ORG-0019
Nom officiel: FOUT-VONAL Forgalomtechnikai Kft.
Numéro d’enregistrement: 12055045242
Adresse postale: Hangár Utca 16.  
Ville: Budapest
Code postal: 1103
Subdivision pays (NUTS): Budapest (HU110)
Pays: Hongrie
Adresse électronique: info@fout-vonal.hu
Téléphone: +36 304742941
Rôles de cette organisation
SoumissionnaireChef de groupe
8.1.
ORG-0020
Nom officiel: SULLER Kereskedelmi és Szállítási KFT.
Numéro d’enregistrement: 10604540215
Adresse postale: József Attila Utca 37  
Ville: Magy
Code postal: 4556
Subdivision pays (NUTS): Szabolcs-Szatmár-Bereg (HU323)
Pays: Hongrie
Adresse électronique: suller.kft@gmail.com
Téléphone: +36 45483033
Télécopieur: +36 45483032
Rôles de cette organisation
SoumissionnaireChef de groupe
8.1.
ORG-0021
Nom officiel: Salt Europe Korlátolt Felelosségu Társaság
Numéro d’enregistrement: 24955131215
Adresse postale: Jókai Utca 045/3  
Ville: Mándok
Code postal: 4644
Subdivision pays (NUTS): Szabolcs-Szatmár-Bereg (HU323)
Pays: Hongrie
Adresse électronique: info@transitgroup.eu
Téléphone: +36 45535002
Télécopieur: +36 45535004
Rôles de cette organisation
SoumissionnaireChef de groupe
8.1.
ORG-0022
Nom officiel: Solinwest Agro Kft.
Taille de l’opérateur économique: small
Numéro d’enregistrement: 25277362213
Adresse postale: Kossuth Lajos Út 79  
Ville: Csomád
Code postal: 2161
Subdivision pays (NUTS): Budapest (HU110)
Pays: Hongrie
Adresse électronique: info@solinwest.hu
Téléphone: +36 309540149
Télécopieur: +36 27540022
Adresse internet: https://www.solinwest.hu
Rôles de cette organisation
SoumissionnaireChef de groupe
Bénéficiaire effectif
Lauréat de ces lotsLOT-0005
8.1.
ORG-0023
Nom officiel: WeWork Zártköruen Muködo Részvénytársaság
Numéro d’enregistrement: 26608172241
Adresse postale: Krisztina Körút 32  
Ville: Budapest
Code postal: 1013
Subdivision pays (NUTS): Budapest (HU110)
Pays: Hongrie
Adresse électronique: info@weworkzrt.com
Téléphone: +36 709046434
Adresse internet: https://www.weworkzrt.com
Rôles de cette organisation
SoumissionnaireChef de groupe
8.1.
ORG-0024
Nom officiel: Belfry MS Korlátolt Felelosségu Társaság
Numéro d’enregistrement: 24920043243
Adresse postale: Gyapot Utca 4  
Ville: Budapest
Code postal: 1116
Subdivision pays (NUTS): Budapest (HU110)
Pays: Hongrie
Adresse électronique: ekr@belfrygroup.eu
Téléphone: +36 300165565
Rôles de cette organisation
SoumissionnaireChef de groupe
8.1.
ORG-0025
Nom officiel: Salt Europe Korlátolt Felelosségu Társaság
Numéro d’enregistrement: 24955131215
Adresse postale: Jókai Utca 045/3  
Ville: Mándok
Code postal: 4644
Subdivision pays (NUTS): Szabolcs-Szatmár-Bereg (HU323)
Pays: Hongrie
Adresse électronique: info@transitgroup.eu
Téléphone: +36 45535002
Télécopieur: +36 45535004
Rôles de cette organisation
SoumissionnaireChef de groupe
8.1.
ORG-0026
Nom officiel: FOUT-VONAL Forgalomtechnikai Kft.
Numéro d’enregistrement: 12055045242
Adresse postale: Hangár Utca 16.  
Ville: Budapest
Code postal: 1103
Subdivision pays (NUTS): Budapest (HU110)
Pays: Hongrie
Adresse électronique: info@fout-vonal.hu
Téléphone: +36 304742941
Rôles de cette organisation
SoumissionnaireChef de groupe
8.1.
ORG-0027
Nom officiel: SULLER Kereskedelmi és Szállítási KFT.
Numéro d’enregistrement: 10604540215
Adresse postale: József Attila Utca 37  
Ville: Magy
Code postal: 4556
Subdivision pays (NUTS): Szabolcs-Szatmár-Bereg (HU323)
Pays: Hongrie
Adresse électronique: suller.kft@gmail.com
Téléphone: +36 45483033
Télécopieur: +36 45483032
Rôles de cette organisation
SoumissionnaireChef de groupe
8.1.
ORG-0028
Nom officiel: Solinwest Agro Kft.
Numéro d’enregistrement: 25277362213
Adresse postale: Kossuth Lajos Út 79  
Ville: Csomád
Code postal: 2161
Subdivision pays (NUTS): Budapest (HU110)
Pays: Hongrie
Adresse électronique: info@solinwest.hu
Téléphone: +36 309540149
Télécopieur: +36 27540022
Adresse internet: https://www.solinwest.hu
Rôles de cette organisation
SoumissionnaireChef de groupe
8.1.
ORG-0029
Nom officiel: WeWork Zártköruen Muködo Részvénytársaság
Numéro d’enregistrement: 26608172241
Adresse postale: Krisztina Körút 32  
Ville: Budapest
Code postal: 1013
Subdivision pays (NUTS): Budapest (HU110)
Pays: Hongrie
Adresse électronique: info@weworkzrt.com
Téléphone: +36 709046434
Adresse internet: https://www.weworkzrt.com
Rôles de cette organisation
SoumissionnaireChef de groupe
8.1.
ORG-0030
Nom officiel: Belfry MS Korlátolt Felelosségu Társaság
Taille de l’opérateur économique: small
Numéro d’enregistrement: 24920043243
Adresse postale: Gyapot Utca 4  
Ville: Budapest
Code postal: 1116
Subdivision pays (NUTS): Budapest (HU110)
Pays: Hongrie
Adresse électronique: ekr@belfrygroup.eu
Téléphone: +36 300165565
Rôles de cette organisation
SoumissionnaireChef de groupe
Bénéficiaire effectif
Lauréat de ces lotsLOT-0006
8.1.
ORG-0031
Nom officiel: Salt Europe Korlátolt Felelosségu Társaság
Numéro d’enregistrement: 24955131215
Adresse postale: Jókai Utca 045/3  
Ville: Mándok
Code postal: 4644
Subdivision pays (NUTS): Szabolcs-Szatmár-Bereg (HU323)
Pays: Hongrie
Adresse électronique: info@transitgroup.eu
Téléphone: +36 45535002
Télécopieur: +36 45535004
Rôles de cette organisation
SoumissionnaireChef de groupe
8.1.
ORG-0032
Nom officiel: FOUT-VONAL Forgalomtechnikai Kft.
Numéro d’enregistrement: 12055045242
Adresse postale: Hangár Utca 16.  
Ville: Budapest
Code postal: 1103
Subdivision pays (NUTS): Budapest (HU110)
Pays: Hongrie
Adresse électronique: info@fout-vonal.hu
Téléphone: +36 304742941
Rôles de cette organisation
SoumissionnaireChef de groupe
8.1.
ORG-0033
Nom officiel: SULLER Kereskedelmi és Szállítási KFT.
Numéro d’enregistrement: 10604540215
Adresse postale: József Attila Utca 37  
Ville: Magy
Code postal: 4556
Subdivision pays (NUTS): Szabolcs-Szatmár-Bereg (HU323)
Pays: Hongrie
Adresse électronique: suller.kft@gmail.com
Téléphone: +36 45483033
Télécopieur: +36 45483032
Rôles de cette organisation
SoumissionnaireChef de groupe
8.1.
ORG-0034
Nom officiel: WeWork Zártköruen Muködo Részvénytársaság
Numéro d’enregistrement: 26608172241
Adresse postale: Krisztina Körút 32  
Ville: Budapest
Code postal: 1013
Subdivision pays (NUTS): Budapest (HU110)
Pays: Hongrie
Adresse électronique: info@weworkzrt.com
Téléphone: +36 709046434
Adresse internet: https://www.weworkzrt.com
Rôles de cette organisation
SoumissionnaireChef de groupe
8.1.
ORG-0035
Nom officiel: Belfry MS Korlátolt Felelosségu Társaság
Numéro d’enregistrement: 24920043243
Adresse postale: Gyapot Utca 4  
Ville: Budapest
Code postal: 1116
Subdivision pays (NUTS): Budapest (HU110)
Pays: Hongrie
Adresse électronique: ekr@belfrygroup.eu
Téléphone: +36 300165565
Rôles de cette organisation
SoumissionnaireChef de groupe
8.1.
ORG-0036
Nom officiel: Salt Europe Korlátolt Felelosségu Társaság
Taille de l’opérateur économique: micro
Numéro d’enregistrement: 24955131215
Adresse postale: Jókai Utca 045/3  
Ville: Mándok
Code postal: 4644
Subdivision pays (NUTS): Szabolcs-Szatmár-Bereg (HU323)
Pays: Hongrie
Adresse électronique: info@transitgroup.eu
Téléphone: +36 45535002
Télécopieur: +36 45535004
Rôles de cette organisation
SoumissionnaireChef de groupe
Bénéficiaire effectif
Lauréat de ces lotsLOT-0007
8.1.
ORG-0037
Nom officiel: FOUT-VONAL Forgalomtechnikai Kft.
Numéro d’enregistrement: 12055045242
Adresse postale: Hangár Utca 16.  
Ville: Budapest
Code postal: 1103
Subdivision pays (NUTS): Budapest (HU110)
Pays: Hongrie
Adresse électronique: info@fout-vonal.hu
Téléphone: +36 304742941
Rôles de cette organisation
SoumissionnaireChef de groupe
8.1.
ORG-0038
Nom officiel: SULLER Kereskedelmi és Szállítási KFT.
Numéro d’enregistrement: 10604540215
Adresse postale: József Attila Utca 37  
Ville: Magy
Code postal: 4556
Subdivision pays (NUTS): Szabolcs-Szatmár-Bereg (HU323)
Pays: Hongrie
Adresse électronique: suller.kft@gmail.com
Téléphone: +36 45483033
Télécopieur: +36 45483032
Rôles de cette organisation
SoumissionnaireChef de groupe
11. Informations relatives ŕ l’avis
11.1.
Informations relatives ŕ l’avis
Identifiant/version de l’avis: 710e6356-17cb-404f-a949-22f6d702abfd - 01
Type de formulaire: Résultats
Type d’avis: Avis d’attribution de marché ou de concession – régime ordinaire
Date d’envoi de l’avis: 08/02/2024 13:26:28 (UTC+1)
Date d’envoi de l’avis (eSender): 06/02/2024 15:47:38 (UTC+1)
Langues dans lesquelles l’avis en question est officiellement disponible: hongrois
11.2.
Informations relatives ŕ la publication
Numéro de publication de l’avis: 84563-2024
Numéro de publication au JO S: 29/2024
Date de publication: 09/02/2024

 
 
C L A S S E    C P V
34927100 - Sel de déneigement