Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 01/03/2024
Date de péremption :
Type de procédure : Information absente
Type de document : Avis de modification de marché
HONGRIE
appel-offre

Hongrie '?? Service traiteur pour écoles '?? Arany és Tóparti közétkeztetés

2024/S 2024-128940  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
128940-2024 - Modification du marché
Hongrie – Service traiteur pour écoles – Arany és Tóparti közétkeztetés
OJ S 44/2024 01/03/2024
Avis de modification de marché
Services

   1.  Acheteur
1.1.
Acheteur
Nom officiel: Székesfehérvári Intézményi Központ

   2.  Procédure
2.1.
Procédure
Titre: Arany és Tóparti közétkeztetés
Description: A közbeszerzés tárgya: „Közétkeztetési szolgáltatás biztosítása az Arany János Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Készségfejleszto Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, valamint a Tóparti Gimnázium és Muvészeti Szakgimnázium és a Székesfehérvári Hermann László Zenemuvészeti Szakgimnázium és Alapfokú Muvészeti Iskola részére” az alábbi két részben:
   1.  rész: Közétkeztetési szolgáltatás biztosítása az Arany János Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Készségfejleszto Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény részére
   2.  rész: Közétkeztetési szolgáltatás biztosítása a Tóparti Gimnázium és Muvészeti Szakgimnázium és a Székesfehérvári Hermann László Zenemuvészeti Szakgimnázium és Alapfokú Muvészeti Iskola részére Szolgáltatásmegrendelés
Identifiant de la procédure: 946c28fc-ba12-4825-ba1e-9652e200b28d
Identifiant interne: EKR001225192023
2.1.1.
Objet
Nature du marché: Services
Nomenclature principale (cpv): 55524000 Service traiteur pour écoles
2.1.4.
Informations générales
Informations complémentaires: BT-145: A szerzodésmódosítás aláírásának idopontja: 2024. február 22. BT-3201: Ajánlat azonosítója: EKR001225192023/3372, ajánlattevo adószáma: 10798274244, Ajánlattevo nem tartozik a kis- és középvállalkozásokról, fejlodésük támogatásáról szóló törvény hatálya alá BT-720: Ajánlat értéke, eredeti szerzodéses érték: 18 927 090 HUF Eredeti szerzodés megkötésének dátuma: 2023. augusztus 28. BT-150: Szerzodés azonosítója: 1
Base juridique:
Directive 2014/24/UE

   5.  Lot
5.1.
Lot: LOT-0002
Description: 2. rész: Közétkeztetési szolgáltatás biztosítása a Tóparti Gimnázium és Muvészeti Szakgimnázium és a Székesfehérvári Hermann László Zenemuvészeti Szakgimnázium és Alapfokú Muvészeti Iskola részére Vállalkozási szerzodés keretében közétkeztetési szolgáltatás biztosítása a Tóparti Gimnázium és Muvészeti Szakgimnázium és a Székesfehérvári Hermann László Zenemuvészeti Szakgimnázium és Alapfokú Muvészeti Iskola részére. Ajánlatkéro kötelezo feladata a gyermekek védelmérol és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 21/A. §-ában és a közétkeztetésre vonatkozó táplálkozás-egészségügyi eloírásokról szóló 37/2014. (IV. 30.) EMMI rendeletben foglalt, a települési önkormányzat részére eloírt intézményi gyermekétkeztetés biztosítása köznevelési intézményekben. Intézményi maximális létszám: összesen 946 fo Az étkezési napok számát, valamint az átlagmennyiségeket a Közbeszerzési Dokumentumok részét képezo ajánlati ártáblázat tartalmazza. Az ajánlati ártáblázatban megjelölt valamennyi étkezési típust biztosítani kell, az ott szereplo nettó adagár megjelölése kötelezo. Az Iskolában a tanítás nélküli munkanapokon, a téli, tavaszi és nyári szünetekben, a fenntartó által meghatározott zárva tartás idotartama alatt nincs étkeztetés. A szünetek, a zárva tartás idotartamát Ajánlatkéro a szünet, a zárva tartás kezdonapját megelozo
   7.  napig köteles jelenteni nyertes Ajánlattevo felé. Az ajánlati ártáblázatban szereplo napi adagszám a 2023. január
   1.  és 2023. május 31. napja között igényelt étkezésekbol számított átlag mennyiség, minden étkezési típusnál (ebéd) külön a normál és külön az EMMI rendelet alapján diétás étkezést igénylo személyekre. Az adagszámok napi átlag mennyiségét az ajánlati ártáblázat tartalmazza, továbbá tájékoztatásul az intézmény maximális létszáma is feltüntetésre került. A napi adagszám átlag mennyiségétol történo eltérés esetei: a) A napi adagszám csökkenhet az iskolai osztályok intézményen kívüli programjai esetén és a betegségek miatti lemondások okán. b) A köznevelésrol szóló 2011. CXC. törvény 30. § (5) bekezdés szerinti rendkívüli szünet elrendelése esetén nincs étkeztetés. c) A napi adagszám - a gyermeki, a tanulói igényekhez igazodva - az adott intézmény maximális létszámáig növekedhet az ellátási formára és étkezési típusra egyaránt. Nyertes Ajánlattevo köteles a szerzodést úgy teljesíteni, hogy a) 2023. január 1-jétol legalább a beszerzett termékek összértékének 80 százaléka a közétkeztetési rövid ellátási láncban beszerzett termékekbol, illetve a helyi élelmiszer termékekbol származik. A közétkeztetés tárgyú közbeszerzések tekintetében alkalmazandó eljárások sajátos szabályairól szóló 676/2020. (XII. 28.) Korm. rendelet
   6.  § (1) bekezdés alapján a közétkeztetési szolgáltatásról szóló szerzodésnek fozokonyhánként, illetve telephelyenként tartalmaznia kell a beszerzett termék összértékén belül a közétkeztetési rövid ellátási láncban beszerzett termékek, illetve a helyi élelmiszer termékek összesített arányát. Nyertes Ajánlattevo köteles a nyomonkövetési dokumentációjából külön jogszabály szerint elektronikus úton adatot szolgáltatni a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (a továbbiakban: NÉBIH), valamint a Nemzeti Népegészségügyi Központ részére, a muszaki leírás I.
   4.  a) pontban foglalt kötelezettség teljesítésének igazolása céljából. Az adatszolgáltatás, valamint a
   4.  és
   5.  § szerint vállalt feltételek teljesülését külön jogszabály szerint kockázatbecslés alapján a NÉBIH, a táplálkozás-egészségügyi feltételek teljesülését a népegészségügyi hatóság ellenorzi. A napi adagok megrendelése: a) Ajánlatkéro által megbízott személy a napi adagszámot a tárgynap elotti munkanapon jelenti írásban a nyertes Ajánlattevo felé azzal, hogy a hétfoi adagszám a megelozo hét pénteken 14:00 óráig, a tanítási szünet utáni elso nap adagszáma a tanítási szünet elso napját megelozo utolsó tanítási napon 14:00 óráig kerül jelentésre. b) A 2023/2024-as nevelési év/tanév elso étkezési napja 2023. szeptember
   1. , melyre vonatkozó napi adagszámot 2023. augusztus 25. napján 14:00 óráig kapja meg a nyertes Ajánlattevo. c) Ajánlatkéro tárgynap 9:00 óráig módosíthatja a napi adagszámot, így a napi tényleges adagszám legkésobb tárgynap 9:00 óráig kerül megadásra nyertes Ajánlattevo felé. d) A napi adagszámok jelentésére az Ajánlatkéro által megbízott személy jogosult. A beszerzendo szolgáltatás részletes meghatározását a Közbeszerzési Dokumentumok részét képezo részletes muszaki dokumentáció tartalmazza.
Identifiant interne: EKR001225192023/2
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Services
Nomenclature principale (cpv): 55524000 Service traiteur pour écoles
Quantité: 946 litre
5.1.2.
Lieu d’exécution
Adresse postale: Tolnai utca 41
Ville: Székesfehérvár
Code postal: 8000
Subdivision pays (NUTS): Fejér (HU211)
Pays: Hongrie
5.1.3.
Durée estimée
Durée: 12 Mois
5.1.6.
Informations générales
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Le marché relčve de l’accord sur les marchés publics (AMP)
Informations complémentaires: Értékelési szempontok:
   1.  értékelési részszempont: Ajánlati összár (nettó Forint) - Súlyszám: 70
   2.  értékelési részszempont: Dokumentálásra alkalmas fogyasztói visszajelzési rendszer bevezetésének vállalása - Súlyszám: 10
   3.  értékelési részszempont: A táplálkozás-egészségügyi eloírásokról szóló rendelet eloírásaiban foglalt gyakoriságon felül nyers zöldség vagy gyümölcs szolgáltatása napi egyszeri étkezés esetén (adag) minimum 0 adag, maximum 3 adag) - Súlyszám: 10
   4.  értékelési részszempont: A táplálkozás-egészségügyi eloírásokról szóló rendelet eloírásaiban foglalt gyakoriságon felül teljes kiorlésu gabona alapú élelmiszer szolgáltatása napi egyszeri étkezés esetén (adag) (minimum 0 adag, maximum 3 adag) - Súlyszám: 10
5.1.12.
Conditions du marché public
Informations relatives aux délais de recours: A Kbt. 148. § rendelkezései szerint.
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntobizottság
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché: Székesfehérvári Intézményi Központ
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntobizottság

   6.  Résultats
Valeur de tous les contrats attribués dans cet avis: 18 927 090,00 HUF
6.1.
Résultat – Identifiants des lots: LOT-0002
6.1.2.
Informations sur les lauréats
Lauréat:
Offre:
Identifiant de l’offre: EKR001225192023/3372
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0002
Valeur du résultat: 18 927 090,00 HUF
L’offre a été classée
Place sur la liste des lauréats: 1
Sous-traitance: yes
La valeur de la sous-traitance est connue: non
Le pourcentage de la sous-traitance est connu: non
Description: hulladék, ételhulladék elszállítás, karbantartás
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: 1
Titre: Közétkeztetés - Tóparti, Hermann
Date ŕ laquelle le lauréat a été choisi: 15/08/2023
Date de conclusion du marché: 28/08/2023
Adresse du marché: https://www.ekr.gov.hu
6.1.4.
Informations statistiques:
Résumé des demandes de réexamen reçues par l’acheteur:
Nombre de plaignants0

   7.  Modification
Identifiant de la section: 534021-2023
Raison de la modification: Modifications inférieures ŕ une valeur minimale.
Description: Elsodleges jogalap: Kbt. 141. § (2) bekezdés
   1. / A Szerzodés III.17. pontja a következoket tartalmazza: „A Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pontja szerint a nyertes Ajánlattevo tudomásul veszi, hogy a közbeszerzési eljárás eredményeként megállapított, jelen szerzodésben rögzített szolgáltatási ár (adagár típusonként) a szolgáltatási szerzodés megkötését követo év január 1-jétol – de legelso alkalommal 2024. január
   1.  napjától – a KSH által a „Fogyasztói-indexek a termékek és szolgáltatások csoportjai szerint” közzétett elozo év azonos idoszaki bázisú árindexek mértékével, a szerzodés idotartama alatt minden év január 1-jétol – a KSH által közzétett (szerzodés módosulásának idopontjában irányadó
   1. 2.1.2. számú csoport), az indexálással érintett évet megelozo év december hónapja és az azt megelozo év azonos idoszaka közötti fogyasztói árindex-változás mértékével emelkedhet. „1.2.1.2. A fogyasztói ár-index fogyasztási focsoportok szerint, és a nyugdíjas fogyasztói ár-index, havonta” azon belül „Az elozo év azonos idoszaka = 100,0%” táblázat tárgyév december sor és összesen oszlop cellája számértéke alkalmazandó.”
   2. / Szerzodo Felek a fentiekre tekintettel megállapítják, hogy a közbeszerzési eljárás eredményeként megállapított, a Szerzodésben rögzített szolgáltatási ár (adagár típusonként) 2024. január
   1.  napjától a KSH által közzétett (szerzodés módosulásának idopontjában irányadó
   1. 2.1.2. számú csoport), az indexálással érintett évet megelozo év december hónapja és az azt megelozo év azonos idoszaka közötti fogyasztói árindex-változás mértékével emelkedik.
   3. / Fentiekre tekintettel a Megrendelo megállapította, hogy a „1.2.1.2. A fogyasztói ár-index fogyasztási focsoportok szerint, és a nyugdíjas fogyasztói ár-index, havonta” azon belül „Az elozo év azonos idoszaka = 100,0%” táblázat tárgyév december sor és összesen oszlop cellája számértéke alapján számított áremelkedés mértéke: 5,5 %-os áremelkedés, így a Szerzodésben rögzített vállalkozási díj 5,5 %-os áremelkedésnek megfelelo módosítása szükséges.
   4. / Szerzodo Felek megállapítják, hogy a szerzodésmódosítás megfelel a Kbt. 141. § (2) bekezdés a) pontjának tekintettel arra, hogy az ellenérték növekedése nem éri el az irányadó értékhatárt. Szerzodo Felek kijelentik továbbá, hogy a szerzodésmódosítás megfelel a Kbt. 141. § (2) bekezdés b) pontjának is, tekintettel arra, hogy a módosítás eredményeként az ellenérték változása nem éri el az eredeti szerzodéses érték 10 %-át tekintettel arra, hogy a módosítás 5,5 %-os ellenérték növekedésnek felel meg. A módosítás nem változtatja meg a szerzodés általános jellegét és illeszkedik az eredeti szerzodés jellegéhez.
   5. / Szerzodo Felek rögzítik, hogy a szerzodésmódosítás megfelel a Kbt. 141. § (3) bekezdésének is, tekintettel arra, hogy a módosítások az érték változásával összefüggenek. A szerzodéses rész eredeti összértéke: 18 927 090, - Forint A szerzodéses rész jelen szerzodésmódosítás alapján számított összértéke: 19 968 078 Ft
7.1.
Modification
Identifiant de la section: CON-0002
Description des modifications: 1./ Mindezekre tekintettel Szerzodo Felek megállapodnak, hogy a Szerzodés III.1. pontja 2024. január 01. napjával az alábbiak szerint módosítják. Eredeti rendelkezés: Tóparti Gimnázium és Muvészeti Szakgimnázium aa) normál étrend: aaa) ebéd: nettó 1225, - Forint/adag + ÁFA ab) diétás étrend: aba) ebéd: nettó 1590, - Forint/adag + ÁFA Székesfehérvári Hermann László Zenemuvészeti Szakgimnázium ba) normál étrend: baa) ebéd: nettó 1225, - Forint/adag + ÁFA bb) diétás étrend: bba) ebéd: nettó 1590, - Forint/adag + ÁFA HELYETT Tóparti Gimnázium és Muvészeti Szakgimnázium aa) normál étrend: aaa) ebéd: nettó 1292, - Forint/adag + ÁFA ab) diétás étrend: aba) ebéd: nettó 1677, - Forint/adag + ÁFA Székesfehérvári Hermann László Zenemuvészeti Szakgimnázium ba) normál étrend: baa) ebéd: nettó 1292, - Forint/adag + ÁFA bb) diétás étrend: bba) ebéd: nettó 1677, - Forint/adag + ÁFA IV. Egyéb rendelkezések:
   1. / A jelen szerzodésmódosítás a Szerzodés részét képezi, kizárólag azzal együtt érvényes.
   2. / A szerzodésmódosításban nem szabályozott kérdések tekintetében a Szerzodés, illetve a vonatkozó jogszabályok rendelkezései irányadóak.
   3. / Szerzodo Felek kijelentik, hogy jelen szerzodésmódosítás 2024. január 01. napján lép hatályba.
   4. / Felek a Szerzodésmódosítást elolvasást és megértést követoen, mint akaratukkal egyezot írták alá. A Szerzodésmódosítás tartalom és forma szerint megegyezo négy eredeti példányban készült. A szerzodéses rész eredeti összértéke: 18 927 090, - Forint A szerzodéses rész jelen szerzodésmódosítás alapján számított összértéke: 19 968 078 Ft

   8.  Organisations
8.1.
ORG-0003
Nom officiel: Közbeszerzési Hatóság
Numéro d’enregistrement: EKRSZ_40664534
Adresse postale: Riadó utca
   5. 
  
Ville: Budapest
Code postal: 1026
Subdivision pays (NUTS): Budapest (HU110)
Pays: Hongrie
Adresse électronique: hirdetmeny@kt.hu
Téléphone: +36 18828635
Adresse internet: https://kozbeszerzes.hu
Rôles de cette organisation
TED eSender
8.1.
ORG-0001
Nom officiel: Székesfehérvári Intézményi Központ
Numéro d’enregistrement: 15801924207
Adresse postale: Budai Út 90.  
Ville: Székesfehérvár
Code postal: 8000
Subdivision pays (NUTS): Fejér (HU211)
Pays: Hongrie
Point de contact: Vörös Csaba
Adresse électronique: voros.csaba@szik.szekesfehervar.hu
Téléphone: +36 706699062
Télécopieur: +36 22511311
Adresse internet: http://szik.szekesfehervar.hu/
Rôles de cette organisation
Acheteur
Chef de groupe
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché
8.1.
ORG-0005
Nom officiel: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntobizottság
Numéro d’enregistrement: EKRSZ_4066453 4
Adresse postale: Riadó u. 5  
Ville: Budapest
Code postal: 1026
Subdivision pays (NUTS): Budapest (HU110)
Pays: Hongrie
Adresse électronique: dontobizottsag@kt.hu
Téléphone: +36 18828592
Télécopieur: +36 18828593
Adresse internet: https://www.kozbeszerzes.hu
Rôles de cette organisation
Organisation chargée des procédures de recours
8.1.
ORG-0006
Nom officiel: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntobizottság
Numéro d’enregistrement: EKRSZ_4066453 4
Adresse postale: Riadó u. 5  
Ville: Budapest
Code postal: 1026
Subdivision pays (NUTS): Budapest (HU110)
Pays: Hongrie
Adresse électronique: dontobizottsag@kt.hu
Téléphone: +36 18828592
Télécopieur: +36 18828593
Adresse internet: https://www.kozbeszerzes.hu
Rôles de cette organisation
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours
8.1.
ORG-0007
Nom officiel: Hungast Vital Kft.
Numéro d’enregistrement: 10798274244
Adresse postale: Fehérvári Út 85.  
Ville: Budapest
Code postal: 1119
Subdivision pays (NUTS): Budapest (HU110)
Pays: Hongrie
Adresse électronique: kozbeszerzes@hungast.hu
Téléphone: +36 18010900
Télécopieur: +36 18010901
Adresse internet: https://www.hungast.hu
Rôles de cette organisation
SoumissionnaireChef de groupe
Lauréat de ces lotsLOT-0002
8.1.
ORG-0002
Nom officiel: SML Közbeszerzési Tanácsadó Korlátolt Felelosségu Társaság
Numéro d’enregistrement: 24896698243
Adresse postale: Bartók Béla Út 152/C  
Ville: Budapest
Code postal: 1115
Subdivision pays (NUTS): Budapest (HU110)
Pays: Hongrie
Point de contact: Solymos Márton Lajos
Adresse électronique: m.solymosmarton@gmail.com
Téléphone: +36 705180669
Adresse internet: http://szik.szekesfehervar.hu/
Rôles de cette organisation
Prestataire de services de passation de marché
11. Informations relatives ŕ l’avis
11.1.
Informations relatives ŕ l’avis
Identifiant/version de l’avis: 87a806f9-d390-4367-8eb9-bcdb2e8d1ca4 - 02
Type de formulaire: Modification du marché
Type d’avis: Avis de modification de marché
Date d’envoi de l’avis: 29/02/2024 16:10:45 (UTC+1)
Date d’envoi de l’avis (eSender): 27/02/2024 12:12:54 (UTC+1)
Langues dans lesquelles l’avis en question est officiellement disponible: hongrois
11.2.
Informations relatives ŕ la publication
Numéro de publication de l’avis: 128940-2024
Numéro de publication au JO S: 44/2024
Date de publication: 01/03/2024

 
 
C L A S S E    C P V
55524000 - Service traiteur pour écoles