Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 01/03/2024
Date de péremption :
Type de procédure : Information absente
Type de document : Avis d’attribution de marché ou de concession – régime ordinaire
HONGRIE
appel-offre

Hongrie '?? Services d'abonnement '?? De Gruyter '?? 2024.

2024/S 2024-129707  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
129707-2024 - Résultats
Hongrie – Services d'abonnement – De Gruyter – 2024.
OJ S 44/2024 01/03/2024
Avis d’attribution de marché ou de concession – régime ordinaire
Services

   1.  Acheteur
1.1.
Acheteur
Nom officiel: Magyar Tudományos Akadémia Könyvtár és Információs Központ
Forme juridique de l’acheteur: Organisme de droit public
Activité du pouvoir adjudicateur: Loisirs, culture et culte

   2.  Procédure
2.1.
Procédure
Titre: De Gruyter – 2024.
Description: A/ eJournal csomagok CJP24, CJPHSS24, CJPSTM24: A független De Gruyter akadémiai kiadó, mely 270 éves céges múltra tekinthet vissza. Ma az online tudományos tartalmak széles választékát kínálja, amelyek kizárólag a kiadón keresztül hozzáférhetok. Mindegyik De Gruyter folyóirat csomag lektorált szakfolyóiratok online gyujteménye, amelyben az ókortudomány, történelemtudomány, jogtudomány, nyelvészet, teológia, szociológia, természettudományok, muszaki tudományok és orvostudományok területén érhetok el folyóiratok. A magas színvonalú folyóirat portfolió felületen 345 elofizetés alapú folyóirat található: 207 angol és 127 német nyelvu, valamint 1 francia, 2 spanyol és 8 többnyelvu. B / adatbázisok: 1/ Bibliotheca Teubneriana Latina Online A De Gruyter kiadó Bibliotheca Teubneriana Latina Online adatbázisa elektronikusan hozzáférhetové teszi a Bibliotheca Teubneriana által kiadott összes latin nyelvu szövegét az antikvitástól a középkori és az újlatin szövegemlékekig. 2/Thesaurus Linguae Latinae (TLL) Online A De Gruyter kiadó Thesaurus Linguae Latinae (TLL) Online adatbázisa elektronikusan hozzáférhetové teszi a világ egyik legnagyobb latin szótárát. Az átfogó és részletes szócikkek felölelik a klasszikus korszakot egészen idoszámításunk után 600-ig. A Thesaurus Linguae Latinae Online a nyomtatott változat teljes tartalmát magában foglalja, kiegészítve azt a De Gruyter adatbázis platform nyújtotta eszközökkel. Az adatbázis tartalma évente bovül, követve a nyomtatott kiadás változásait. 3 /Encyclopedia of the Bible and Its Reception Online A De Gruyter kiadó Encyclopedia of the Bible and Its Reception Online adatbázisa egy teljesköru kézikönyv a Bibliáról és annak hatásáról. Az enciklopédia magában foglalja a zsidó és a keresztény egyház legfrissebb állásfoglalását a biblia eredetérol és fejlodésérol. Az adatbázis dokumentálja a Biblia hatásának történetét a keresztény egyházak és a zsidó diaszpóra mellett az iszlám és a nem nyugati vallások körében egyaránt. Az enciklopédia összefoglalja a legfrissebb kutatásokat a Biblia hatásáról különbözo tudományos szempontokból, úgymint klasszikus tanulmányok, irodalomtudomány és vallástudomány, régészet és a kultúra különbözo területei, mint a képzomuvészet, zene, táncmuvészet és filmmuvészet. 4/ Building Types Online A De Gruyter kiadó Building Types Online adatbázisa egy hatékony forrás az épülettervezést tanuló hallgatók és gyakorló mérnökök számára egyaránt. Kortárs épületek hatalmas nemzetközi gyujteményét mutatja be (házak, irodaépületek, múzeumok, iskolák, könyvtárak és ipari létesítmények). Az adatbázis a Birkhäuser kiadó nemzetközileg elismert építészeti könyveit dolgozza fel és teszi kereshetové online formában. Magában foglal 850 nemzetközi esettanulmányt és több mint 120 tematikus cikket az épülettervezésrol, továbbá 1 800 fotó4 és 3 500 épülettervet. Évente 1-3 új kiadvánnyal bovülve mutatja be az új épülettípusokat és építészeti projekteket. 5/Linguistic Minorities in Europe A Linguistic Minorities in Europe Online (LME) címu új, lektorált online referenciadokumentum átfogó dokumentációt nyújt az európai oshonos és bevándorló nyelvi kisebbségekrol. 6/ Nemzetiszocializmus, holokauszt, ellenállás és számuzetés 1933-1945 Ehhez az adatbázishoz alapveto elsodleges forrásokat gyujtöttek össze és digitalizáltak a nemzetiszocialista államról, az NSDAP-ról, a náci ideológiáról és propagandáról, a nemzetiszocialista igazságszolgáltatásról és jogalkotásról, az ellenállásról és üldözésrol, valamint a megsemmisítésrol és üldöztetésrol a Harmadik Birodalomban. Elofizeto Intézmények listája: Az Elofizeto intézmények a jelentos számukra tekintettel a muszaki leírásban kerülnek meghatározásra.
Identifiant de la procédure: 46d627ce-6754-4a07-9799-8e2e11e5cf59
Avis précédent: 064450-2024
Identifiant interne: EKR002141552023
Type de procédure: Négociée sans mise en concurrence préalable
La procédure est accélérée: non
Principales caractéristiques de la procédure: A Kbt. 98. § (2) bekezdés c) pontban foglaltaknak megfeleloen a közbeszerzési eljárás tárgyát képezo adatbázisok kiemelkedo jelentoséguek , amelyek egyedüliként felelnek meg azon szakmai elvárásoknak, melyeket felhasználó intézmények tudományos szakmai követelményként támasztanak. Kizárólag ezen adatbázisok tartalma és funkciója felel meg valamennyi felhasználó intézmény tudományos és szakmai igényének. Hazai felsooktatási intézmények és kutatóhelyek kizárólag tárgybeli adatbázisban található, vezeto nemzetközi kutatásokon alapuló muvekbol nyerhetnek kimeríto és megalapozott információkat tanulmányaik, kutatásaik során. Eljárásfajta választásának indoka, hogy a beszerzés tárgyát szerzoi jogvédelem alatt álló adatbázishoz való hozzáférést biztosító elofizetoi szolgáltatás képezi annak érdekében, hogy az MTA KIK biztosítani tudja az EISZ Nemzeti Program muködtetésével kapcsolatos feladatait, és a hozzáférési jog biztosításával kizárólagosan ajánlattételre felkért gazdasági szereplo rendelkezik.
2.1.1.
Objet
Nature du marché: Services
Nomenclature principale (cpv): 79980000 Services d'abonnement
2.1.3.
Valeur
Valeur estimée hors TVA: 109 936,00 EUR
2.1.4.
Informations générales
Informations complémentaires: A Kbt. 98. § (2) bekezdés c) pontban foglaltaknak megfeleloen a közbeszerzési eljárás tárgyát képezo adatbázisok kiemelkedo jelentoséguek , amelyek egyedüliként felelnek meg azon szakmai elvárásoknak, melyeket felhasználó intézmények tudományos szakmai követelményként támasztanak. Kizárólag ezen adatbázisok tartalma és funkciója felel meg valamennyi felhasználó intézmény tudományos és szakmai igényének. Hazai felsooktatási intézmények és kutatóhelyek kizárólag tárgybeli adatbázisban található, vezeto nemzetközi kutatásokon alapuló muvekbol nyerhetnek kimeríto és megalapozott információkat tanulmányaik, kutatásaik során. Eljárásfajta választásának indoka, hogy a beszerzés tárgyát szerzoi jogvédelem alatt álló adatbázishoz való hozzáférést biztosító elofizetoi szolgáltatás képezi annak érdekében, hogy az MTA KIK biztosítani tudja az EISZ Nemzeti Program muködtetésével kapcsolatos feladatait, és a hozzáférési jog biztosításával kizárólagosan ajánlattételre felkért gazdasági szereplo rendelkezik.
Base juridique:
Directive 2014/24/UE

   5.  Lot
5.1.
Lot: LOT-0001
Titre: De Gruyter – 2024.
Description: A/ eJournal csomagok CJP24, CJPHSS24, CJPSTM24: A független De Gruyter akadémiai kiadó, mely 270 éves céges múltra tekinthet vissza. Ma az online tudományos tartalmak széles választékát kínálja, amelyek kizárólag a kiadón keresztül hozzáférhetok. Mindegyik De Gruyter folyóirat csomag lektorált szakfolyóiratok online gyujteménye, amelyben az ókortudomány, történelemtudomány, jogtudomány, nyelvészet, teológia, szociológia, természettudományok, muszaki tudományok és orvostudományok területén érhetok el folyóiratok. A magas színvonalú folyóirat portfolió felületen 345 elofizetés alapú folyóirat található: 207 angol és 127 német nyelvu, valamint 1 francia, 2 spanyol és 8 többnyelvu. B / adatbázisok: 1/ Bibliotheca Teubneriana Latina Online A De Gruyter kiadó Bibliotheca Teubneriana Latina Online adatbázisa elektronikusan hozzáférhetové teszi a Bibliotheca Teubneriana által kiadott összes latin nyelvu szövegét az antikvitástól a középkori és az újlatin szövegemlékekig. 2/Thesaurus Linguae Latinae (TLL) Online A De Gruyter kiadó Thesaurus Linguae Latinae (TLL) Online adatbázisa elektronikusan hozzáférhetové teszi a világ egyik legnagyobb latin szótárát. Az átfogó és részletes szócikkek felölelik a klasszikus korszakot egészen idoszámításunk után 600-ig. A Thesaurus Linguae Latinae Online a nyomtatott változat teljes tartalmát magában foglalja, kiegészítve azt a De Gruyter adatbázis platform nyújtotta eszközökkel. Az adatbázis tartalma évente bovül, követve a nyomtatott kiadás változásait. 3 /Encyclopedia of the Bible and Its Reception Online A De Gruyter kiadó Encyclopedia of the Bible and Its Reception Online adatbázisa egy teljesköru kézikönyv a Bibliáról és annak hatásáról. Az enciklopédia magában foglalja a zsidó és a keresztény egyház legfrissebb állásfoglalását a biblia eredetérol és fejlodésérol. Az adatbázis dokumentálja a Biblia hatásának történetét a keresztény egyházak és a zsidó diaszpóra mellett az iszlám és a nem nyugati vallások körében egyaránt. Az enciklopédia összefoglalja a legfrissebb kutatásokat a Biblia hatásáról különbözo tudományos szempontokból, úgymint klasszikus tanulmányok, irodalomtudomány és vallástudomány, régészet és a kultúra különbözo területei, mint a képzomuvészet, zene, táncmuvészet és filmmuvészet. 4/ Building Types Online A De Gruyter kiadó Building Types Online adatbázisa egy hatékony forrás az épülettervezést tanuló hallgatók és gyakorló mérnökök számára egyaránt. Kortárs épületek hatalmas nemzetközi gyujteményét mutatja be (házak, irodaépületek, múzeumok, iskolák, könyvtárak és ipari létesítmények). Az adatbázis a Birkhäuser kiadó nemzetközileg elismert építészeti könyveit dolgozza fel és teszi kereshetové online formában. Magában foglal 850 nemzetközi esettanulmányt és több mint 120 tematikus cikket az épülettervezésrol, továbbá 1 800 fotó4 és 3 500 épülettervet. Évente 1-3 új kiadvánnyal bovülve mutatja be az új épülettípusokat és építészeti projekteket. 5/Linguistic Minorities in Europe A Linguistic Minorities in Europe Online (LME) címu új, lektorált online referenciadokumentum átfogó dokumentációt nyújt az európai oshonos és bevándorló nyelvi kisebbségekrol. 6/ Nemzetiszocializmus, holokauszt, ellenállás és számuzetés 1933-1945 Ehhez az adatbázishoz alapveto elsodleges forrásokat gyujtöttek össze és digitalizáltak a nemzetiszocialista államról, az NSDAP-ról, a náci ideológiáról és propagandáról, a nemzetiszocialista igazságszolgáltatásról és jogalkotásról, az ellenállásról és üldözésrol, valamint a megsemmisítésrol és üldöztetésrol a Harmadik Birodalomban. Elofizeto Intézmények listája: Az Elofizeto intézmények a jelentos számukra tekintettel a muszaki leírásban kerülnek meghatározásra.
Identifiant interne: EKR002141552023/1
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Services
Nomenclature principale (cpv): 79980000 Services d'abonnement
5.1.2.
Lieu d’exécution
Pays: Hongrie
Informations complémentaires: A teljesítés pontos helyszínei az elofizetoi szerzodés mellékleteiben meghatározott intézmények székhelyei.
5.1.3.
Durée estimée
Date de début: 22/02/2024
Date de fin de durée: 31/12/2024
5.1.10.
Critčres d’attribution
Critčre:
Type: Prix
Description: Nettó ajánlati ár
5.1.12.
Conditions du marché public
Informations relatives aux délais de recours: Kbt 148. § szerint
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre: Pas d’accord-cadre
Informations sur le systčme d’acquisition dynamique: Pas de systčme d’acquisition dynamique
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntobizottság
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché: Magyar Tudományos Akadémia Könyvtár és Információs Központ
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntobizottság

   6.  Résultats
Attribution directe:
Justification de l’attribution directe: Le marché ne peut ętre exécuté que par un opérateur économique particulier en raison de la protection de droits exclusifs, notamment de droits de propriété intellectuelle
Autre justification: A Kbt. 98. § (2) bekezdés c) pontban foglaltaknak megfeleloen a közbeszerzési eljárás tárgyát képezo adatbázisok kiemelkedo jelentoséguek , amelyek egyedüliként felelnek meg azon szakmai elvárásoknak, melyeket felhasználó intézmények tudományos szakmai követelményként támasztanak. Kizárólag ezen adatbázisok tartalma és funkciója felel meg valamennyi felhasználó intézmény tudományos és szakmai igényének. Hazai felsooktatási intézmények és kutatóhelyek kizárólag tárgybeli adatbázisban található, vezeto nemzetközi kutatásokon alapuló muvekbol nyerhetnek kimeríto és megalapozott információkat tanulmányaik, kutatásaik során. Eljárásfajta választásának indoka, hogy a beszerzés tárgyát szerzoi jogvédelem alatt álló adatbázishoz való hozzáférést biztosító elofizetoi szolgáltatás képezi annak érdekében, hogy az MTA KIK biztosítani tudja az EISZ Nemzeti Program muködtetésével kapcsolatos feladatait, és a hozzáférési jog biztosításával kizárólagosan ajánlattételre felkért gazdasági szereplo rendelkezik.
6.1.
Résultat – Identifiants des lots: LOT-0001
Au moins un lauréat a été choisi.
6.1.2.
Informations sur les lauréats
Lauréat:
Nom officiel: De Gruyter GmbH
Offre:
Identifiant de l’offre: EKR002141552023/1361
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0001
Valeur du résultat: 109 936,00 EUR
L’offre a été classée
Place sur la liste des lauréats: 1
Sous-traitance: no
La valeur de la sous-traitance est connue: non
Le pourcentage de la sous-traitance est connu: non
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: 1
Titre: De Gruyter – 2024.
Date ŕ laquelle le lauréat a été choisi: 25/01/2024
Date de conclusion du marché: 22/02/2024
Le marché est attribué dans le contexte d’un accord-cadre: non
6.1.4.
Informations statistiques:
Résumé des demandes de réexamen reçues par l’acheteur:
Nombre de plaignants0
Offres ou demandes de participation reçues:
Type de soumissions reçues: Demandes de participation
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues0
Type de soumissions reçues: Offres
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues1
Type de soumissions reçues: Offres présentées par voie électronique
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues1
Type de soumissions reçues: Offres reçues de soumissionnaires de microtaille
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues0
Type de soumissions reçues: Offres reçues de soumissionnaires de petite taille
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues0
Type de soumissions reçues: Offres reçues de soumissionnaires de moyenne taille
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues1
Type de soumissions reçues: Offres reçues de soumissionnaires de micro, petite ou moyenne taille
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues1
Type de soumissions reçues: Offres reçues de soumissionnaires enregistrés dans des pays de l’Espace économique européen autres que le pays de l’acheteur
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues1
Type de soumissions reçues: Offres reçues de soumissionnaires enregistrés dans des pays situés en dehors de l’Espace économique européen
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues0
Type de soumissions reçues: Offres vérifiées et jugées irrecevables
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues0
Type de soumissions reçues: Offres vérifiées et jugées irrecevables en raison d’un prix ou d’un coűt anormalement bas
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues0
Type de soumissions reçues: Offres pour lesquelles il n’a pas été vérifié si elles sont recevables ou non
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues0

   8.  Organisations
8.1.
ORG-0003
Nom officiel: Közbeszerzési Hatóság
Numéro d’enregistrement: EKRSZ_40664534
Adresse postale: Riadó utca
   5. 
  
Ville: Budapest
Code postal: 1026
Subdivision pays (NUTS): Budapest (HU110)
Pays: Hongrie
Adresse électronique: hirdetmeny@kt.hu
Téléphone: +36 18828635
Adresse internet: https://kozbeszerzes.hu
Rôles de cette organisation
TED eSender
8.1.
ORG-0001
Nom officiel: Magyar Tudományos Akadémia Könyvtár és Információs Központ
Numéro d’enregistrement: 15300289241
Adresse postale: Arany János Utca 1  
Ville: Budapest
Code postal: 1051
Subdivision pays (NUTS): Budapest (HU110)
Pays: Hongrie
Point de contact: Nagy Ágnes
Adresse électronique: nagy.agnes@konyvtar.mta.hu
Téléphone: +36 301782713
Télécopieur: +36 17996690
Adresse internet: http://www.mtak.hu/
Rôles de cette organisation
Acheteur
Chef de groupe
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché
8.1.
ORG-0005
Nom officiel: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntobizottság
Numéro d’enregistrement: 15329190-2-41
Adresse postale: Riadó u. 5  
Ville: Budapest
Code postal: 1026
Subdivision pays (NUTS): Budapest (HU110)
Pays: Hongrie
Adresse électronique: dontobizottsag@kt.hu
Téléphone: +36 18828592
Télécopieur: +36 18828593
Adresse internet: https://kozbeszerzes.hu
Rôles de cette organisation
Organisation chargée des procédures de recours
8.1.
ORG-0006
Nom officiel: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntobizottság
Numéro d’enregistrement: 15329190-2-41
Adresse postale: Riadó u. 5  
Ville: Budapest
Code postal: 1026
Subdivision pays (NUTS): Budapest (HU110)
Pays: Hongrie
Adresse électronique: dontobizottsag@kt.hu
Téléphone: +36 18828592
Télécopieur: +36 18828593
Adresse internet: https://kozbeszerzes.hu
Rôles de cette organisation
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours
8.1.
ORG-0004
Nom officiel: De Gruyter GmbH
Taille de l’opérateur économique: medium
Numéro d’enregistrement: HRB143490B
Adresse postale: Genthiner Strasse 13  
Ville: Berlin
Code postal: 10785
Subdivision pays (NUTS): Berlin (DE300)
Pays: Allemagne
Adresse électronique: Anne.Riordan@degruyter.com
Téléphone: +44 2893378477
Télécopieur: +49 3026005338
Adresse internet: https://www.degruyter.com/
Rôles de cette organisation
SoumissionnaireChef de groupe
Bénéficiaire effectif
Lauréat de ces lotsLOT-0001
8.1.
ORG-0002
Nom officiel: cm01 Korlátolt Felelosségu Társaság
Numéro d’enregistrement: 32168204214
Adresse postale: Streith Miklós Utca
   7. 
  
Ville: Kaposvár
Code postal: 7400
Subdivision pays (NUTS): Somogy (HU232)
Pays: Hongrie
Point de contact: Radovits Viktor
Adresse électronique: info@cm01.hu
Téléphone: +36 301782713
Adresse internet: http://www.mtak.hu/
Rôles de cette organisation
Prestataire de services de passation de marché
11. Informations relatives ŕ l’avis
11.1.
Informations relatives ŕ l’avis
Identifiant/version de l’avis: 02214f69-10a6-4ebd-9136-b4c7abe987e1 - 03
Type de formulaire: Résultats
Type d’avis: Avis d’attribution de marché ou de concession – régime ordinaire
Date d’envoi de l’avis: 29/02/2024 09:17:26 (UTC+1)
Date d’envoi de l’avis (eSender): 28/02/2024 16:38:38 (UTC+1)
Langues dans lesquelles l’avis en question est officiellement disponible: hongrois
11.2.
Informations relatives ŕ la publication
Numéro de publication de l’avis: 129707-2024
Numéro de publication au JO S: 44/2024
Date de publication: 01/03/2024

 
 
C L A S S E    C P V
79980000 - Services d'abonnement