Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 02/02/2024
Date de péremption :
Type de procédure : Information absente
Type de document : Avis en cas de transparence ex ante volontaire
HONGRIE
appel-offre

Hongrie : Services d'assistance relative aux logiciels : Effector Platform szoftverkövetés

2024/S 2024-070159  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
70159-2024 - Notification préalable d’attribution directe
Hongrie – Services d'assistance relative aux logiciels – Effector Platform szoftverkövetés
OJ S 24/2024 02/02/2024
Avis en cas de transparence ex ante volontaire
Services

   1.  Acheteur
1.1.
Acheteur
Nom officiel: IdomSoft Informatikai Zártköruen Muködo Részvénytársaság
Forme juridique de l’acheteur: Organisme de droit public
Activité du pouvoir adjudicateur: Services d’administration générale

   2.  Procédure
2.1.
Procédure
Titre: Effector Platform szoftverkövetés
Description: Kormányzati Ügyfélvonal (1818) Contact Center rendszer ügyköveto szoftver platformjául szolgáló Effector Platformra vonatkozó licencekhez kapcsolódó maintenance szolgáltatás biztosítása (A karakterkorlát miatt az eljárás elnevezése jelen pontban került teljesköruen megadásra.) A részletes feladatok leírását a Muszaki leírás tartalmazza.
Identifiant de la procédure: ea3a655d-f66b-4cf5-8e96-0da10254b999
Identifiant interne: EKR002302522023
Type de procédure: Négociée sans mise en concurrence préalable
2.1.1.
Objet
Nature du marché: Services
Nomenclature principale (cpv): 72261000 Services d'assistance relative aux logiciels
2.1.4.
Informations générales
Base juridique:
Directive 2014/24/UE

   5.  Lot
5.1.
Lot: LOT-0001
Titre: Effector Platform szoftverkövetés
Description: 275 db Oriana Effector Platform Licenc szoftverkövetés 12 hónap idotartamban. Oriana Effector Platform Concurrent Licence-hez kapcsolódó 1 éves határozott idotartamra vonatkozó „szoftver maintenance” szolgáltatás nyújtása és ahhoz kapcsolódóan felhasználás engedélyezése. A részletes feladatok leírását a Muszaki leírás tartalmazza. A nettó ajánlati ár tartalmazza a szerzodés teljesítésével kapcsolatban a nyertes ajánlattevonél felmerült valamennyi díjat és költséget, így különösen a felhasználás, támogatás, frissítés, dokumentáció ellenértékét, valamint a beszerzéssel, behozatallal, forgalomba hozatallal kapcsolatban felmerülo összes költségeket (vám, adók, díjak, illetékek, egyéb szükségesen felmerülo díjak és költségek, gyártói árkedvezmény), a jótállás költségét, valamint a kapcsolódó szolgáltatások esetében valamennyi járulékos költséget, díjat, kivéve az általános forgalmi adót. A Szerzodés alapján létrejövo, szerzoi jogi védelem alá tartozó szellemi alkotások tekintetében a szerzoi vagyoni jogoknak a szerzodés IX. része szerint Ajánlatkéro részére történo átruházásáért, felhasználási jog engedélyezéséért ajánlattevo külön díjat nem követel, az a vállalkozói díj része.
Identifiant interne: EKR002302522023/1
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Services
Nomenclature principale (cpv): 72261000 Services d'assistance relative aux logiciels
Quantité: 275 mčtre
5.1.2.
Lieu d’exécution
Pays: Hongrie
Informations complémentaires: Ajánlatkéro a BT-625 mezoben rögzített méter mértékegység alatt darabot ért.
5.1.3.
Durée estimée
Durée: 12 Mois
5.1.6.
Informations générales
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Le marché relčve de l’accord sur les marchés publics (AMP)
5.1.10.
Critčres d’attribution
Critčre:
Type: Prix
Description: Nettó ajánlati összár (Ft)
5.1.12.
Conditions du marché public
Informations relatives aux délais de recours: Ajánlatkéro jogorvoslat benyújtását a Kbt. 148. § alapján biztosítja.
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre: Pas d’accord-cadre
Informations sur le systčme d’acquisition dynamique: Pas de systčme d’acquisition dynamique
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntobizottság
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché: IdomSoft Informatikai Zártköruen Muködo Részvénytársaság
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntobizottság

   6.  Résultats
Attribution directe:
Justification de l’attribution directe: Le marché ne peut ętre exécuté que par un opérateur économique particulier en raison de la protection de droits exclusifs, notamment de droits de propriété intellectuelle
6.1.
Résultat – Identifiants des lots: LOT-0001
6.1.2.
Informations sur les lauréats
Lauréat:
Nom officiel: ORIANA International Tanácsadó, Fejleszto és Szolgáltató Zrt.
Offre:
Identifiant de l’offre: EKR002302522023/4364
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0001
Valeur du résultat: 12 375 000,00 HUF
L’offre a été classée
Place sur la liste des lauréats: 1
Sous-traitance: no
La valeur de la sous-traitance est connue: non
Le pourcentage de la sous-traitance est connu: non
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: 1.

   8.  Organisations
8.1.
ORG-0002
Nom officiel: Közbeszerzési Hatóság
Numéro d’enregistrement: EKRSZ_40664534
Adresse postale: Riadó utca
   5. 
  
Ville: Budapest
Code postal: 1026
Subdivision pays (NUTS): Budapest (HU110)
Pays: Hongrie
Adresse électronique: hirdetmeny@kt.hu
Téléphone: +36 18828635
Adresse internet: https://kozbeszerzes.hu
Rôles de cette organisation
TED eSender
8.1.
ORG-0001
Nom officiel: IdomSoft Informatikai Zártköruen Muködo Részvénytársaság
Numéro d’enregistrement: 23083185244
Adresse postale: Váci Út 133  
Ville: Budapest
Code postal: 1138
Subdivision pays (NUTS): Budapest (HU110)
Pays: Hongrie
Point de contact: Soltész Adrienn
Adresse électronique: beszerzes@idomsoft.hu
Téléphone: +36 17957800
Adresse internet: https://www.idomsoft.hu
Profil de l’acheteur: https://www.idomsoft.hu
Rôles de cette organisation
Acheteur
Chef de groupe
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché
8.1.
ORG-0004
Nom officiel: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntobizottság
Numéro d’enregistrement: 15329190-2-41
Adresse postale: Riadó u. 5  
Ville: Budapest
Code postal: 1026
Subdivision pays (NUTS): Budapest (HU110)
Pays: Hongrie
Adresse électronique: dontobizottsag@kt.hu
Téléphone: +36 18828592
Télécopieur: +36 18828593
Adresse internet: https://kozbeszerzes.hu
Rôles de cette organisation
Organisation chargée des procédures de recours
8.1.
ORG-0005
Nom officiel: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntobizottság
Numéro d’enregistrement: 15329190-2-41
Adresse postale: Riadó u. 5  
Ville: Budapest
Code postal: 1026
Subdivision pays (NUTS): Budapest (HU110)
Pays: Hongrie
Adresse électronique: dontobizottsag@kt.hu
Téléphone: +36 18828592
Télécopieur: +36 18828593
Adresse internet: https://kozbeszerzes.hu
Rôles de cette organisation
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours
8.1.
ORG-0003
Nom officiel: ORIANA International Tanácsadó, Fejleszto és Szolgáltató Zrt.
Taille de l’opérateur économique: small
Numéro d’enregistrement: 26597694241
Adresse postale: Montevideo Utca 9  
Ville: Budapest
Code postal: 1037
Subdivision pays (NUTS): Budapest (HU110)
Pays: Hongrie
Adresse électronique: terdik.erika@oriana.hu
Téléphone: +36 303864646
Adresse internet: https://orianasoftware.com/
Rôles de cette organisation
SoumissionnaireChef de groupe
Bénéficiaire effectif
Nationalité du propriétaireHUN
Lauréat de ces lotsLOT-0001
11. Informations relatives ŕ l’avis
11.1.
Informations relatives ŕ l’avis
Identifiant/version de l’avis: 9eba42e4-8564-4e69-a248-dcb6c646df5c  - 01
Type de formulaire: Notification préalable d’attribution directe
Type d’avis: Avis en cas de transparence ex ante volontaire
Date d’envoi de l’avis: 31/01/2024 16:30:22 (UTC+1)
Date d’envoi de l’avis (eSender): 29/01/2024 12:47:47 (UTC+1)
Langues dans lesquelles l’avis en question est officiellement disponible: hongrois
11.2.
Informations relatives ŕ la publication
Numéro de publication de l’avis: 70159-2024
Numéro de publication au JO S: 24/2024
Date de publication: 02/02/2024

 
 
C L A S S E    C P V
72261000 - Services d'assistance relative aux logiciels