Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 02/02/2024
Date de péremption :
Type de procédure : Information absente
Type de document : Avis d’attribution de marché ou de concession – régime ordinaire
HONGRIE
appel-offre

Hongrie: Services de conseil en développement des entreprises: Oszakai Világkiállítás turiszt. és üzleti kapcs.

2024/S 2024-071945  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
71945-2024 - Résultats
Hongrie – Services de conseil en développement des entreprises – Oszakai Világkiállítás turiszt. és üzleti kapcs.
OJ S 24/2024 02/02/2024
Avis d’attribution de marché ou de concession – régime ordinaire
Services

   1.  Acheteur
1.1.
Acheteur
Nom officiel: EXPO 2025 Magyarország Nonprofit Korlátolt Felelosségu Társaság
Forme juridique de l’acheteur: Organisme de droit public
Activité du pouvoir adjudicateur: Loisirs, culture et culte

   2.  Procédure
2.1.
Procédure
Titre: Oszakai Világkiállítás turiszt. és üzleti kapcs.
Description: Jelen eljárás célja komplex gazdaság- és üzletfejlesztési, valamint turizmusfejlesztési feladatok ellátása, a 2025. évi Oszakai Világkiállításon történo magyar megjelenés sikeres megvalósítása érdekében. A feladatok ellátása során kiemelten kell foglalkozni az Oszakában megrendezésre kerülo 2025. évi Világkiállítás nyújtotta elonyökkel, lehetoségekkel, ugyanakkor általánosabb, Japánra és a távol-keleti régióra vonatkozó stratégiai elemzés, hosszabb távú stratégiaalkotás és annak szisztematikus megvalósítása az alapveto elvárás.Az Oszakai Világkiállításon történo magyar megjelenés során nagy hangsúlyt kívánunk fektetni az Expónak otthont adó Japán és Magyarország között rejlo üzleti és turisztikai lehetoségek kihasználására. Kiemelt cél a hazai kis- és középvállalkozások piacra jutásának, üzleti lehetoségeinek az elomozdítása, a megfeleloen kiválasztott hazai cégek felkészítése és bemutatása a térségben. További célkituzés, hogy innovatív megoldásokkal ösztönözzük hazánk és a térség közötti turisztikai kapcsolatokat, megmutassuk Magyarország minoségi élménykínálatát, javítsuk hazánk, kiemelten Budapest turisztikai pozícióját, ezzel hozzájárulva a turizmus közvetlen és közvetett gazdasági és foglalkoztatási mutatóinak növeléséhez.Az ennek érdekében eloírt, a jelen eljárásban részletezett feladatok három mérföldko mentén kellenek, hogy megvalósuljanak – mind a gazdaság- és üzletfejlesztést, mind a turizmusfejlesztést tekintve. Az elso lépés feltáró stratégiai elemzések készítése, melyeknek célja a japán piac gazdasági, üzleti, jogi és kulturális viszonyainak a feltárása. A gazdasági elemzésnek tartalmaznia kell Japán általános régió- és országismertetojét annak makrogazdasági környezetének, húzóágazatainak, kiemelt iparágainak, fejlesztési és stratégiai terveinek bemutatásával, részletes demográfiai adatokkal, társadalmi és gazdasági mutatószámokkal. Szükséges a japán-magyar kereskedelmi, diplomáciai, kulturális kapcsolatoknak a feltérképezése, Magyarország gazdaság- és exportfejlesztési céljainak a felmérése, valamint a térségben üzleti potenciállal bíró hazai gazdasági szektoroknak a feltárása, különös tekintettel az exportképes nagyvállalati és kkv rétegre, valamint a nagy növekedési potenciállal bíró start-upokra. A turisztikai elemzés során feladat – többek között – Japán lakosságának utazási, utazásszervezési szokásainak, utazással kapcsolatos attitudjének az elemzése, Magyarország, mint turisztikai desztináció térségbeli pozíciójának, imázsának és piaci potenciáljának a vizsgálata, hazánk Japánból érkezo turistákra vonatkozó céljainak a felmérése, valamint a magyarországi turisztikai befektetési lehetoségek ismertetése is. Az elemzések részét kell, hogy képezze a régióban harmadik fél által szervezett nagy nemzetközi üzleti, turisztikai vagy egyéb szakmai eseményeken, szakkiállításokon és vásárokon történo magyar megjelenési lehetoségek feltérképezése is. Japán és a térség részletes elemzésén túl kiemelt feladat a Világkiállításon részt vevo országok és egyéb nemzetközi szervezetek üzleti, szakmai, gazdaságfejlesztési célú eseményeinek, programjainak és az esetleges kapcsolódási pontoknak a felkutatása is.Következo mérföldkoként gazdaság- és üzletfejlesztési, valamint külön turizmusfejlesztési stratégiát kell alkotni a lehetoségeket feltáró, átfogó stratégiai elemzésekben foglaltak alapján. A magyar-japán gazdasági lehetoségek és kapcsolatok fejlesztésére irányuló stratégia ki kell, hogy térjen – többek között – a hazai befektetési- és exportkínálatra, az üzleti környezet, az iparági lehetoségek bemutatására és népszerusítésére Japánban, valamint Japán üzleti potenciáljának bemutatására a magyarországi startupok, kkv-k és nagyvállalatok számára. A magyar turisztikai szektor üzleti lehetoségeinek és kapcsolatainak térségbeli fejlesztésére irányuló stratégiának pedig ki kell térnie – többek között – a hazai turisztikai, befektetési- és exportkínálatra, a beutazó turizmus lehetoségeinek bemutatására, valamint Magyarország bemutatására is Japánban. Szükséges egy adatbázis összeállítása a hazai vállalatokról a potenciális export- és befektetésösztönzés kialakításának céljából, illetve egy utazási célokhoz igazított adatbázis összeállítása a Japánban muködo utazásszervezokrol és utazásközvetítokrol (tour operátorok, utazási irodák), valamint a hazai beutaztatókról (DMC-k). A stratégiának tartalmaznia kell ezen gazdasági szereplok értékelésére és kiválasztására vonatkozó szempontrendszer bemutatását is. A stratégia elengedhetetlen részét képezi a végrehajtási ütemterv és az utánkövetésre vonatkozó terv is. Az utolsó mérföldko a stratégiákban foglalt feladatoknak a megvalósítása: be- és kiutazó üzleti delegációk, valamint be- és kiutaztató utazásszervezoi és közvetítoi delegációk támogatása, üzleti események elosegítése lehetséges japán partnerekkel, magyar cégek részvételének elosegítése Japánban megrendezésre kerülo üzleti, turisztikai és egyéb szakmai eseményeken, szakvásárokon stb.Feladat részletes utazási csomagokra vonatkozó termékfejlesztési javaslatok és az Expóhoz kapcsolódó speciális turisztikai csomagajánlatok kidolgozása, valamint aktivitási együttmuködések kialakítása Japán kiemelten fontos „tour-operátor” szereploivel.Közben folyamatosan monitorozni szükséges nem csak az utazási lehetoségeket, a befektetéseket, a gazdasági környezetet aktuálisan befolyásoló információkat, hanem a külföldiek által Japánban igénybe veheto állami támogatási lehetoségeket, illetve azokat a belföldi támogatási lehetoségeket is, amelyek a magyar vállalatok nemzetközi piacra jutását támogatják. Konkrét feladat továbbá Magyarországot, mint turisztikai desztinációt bemutató szakmai anyagok és mind a Magyarországon üzleti befektetésre készülo japán döntéshozók, mind a japán piacra lépo magyar gazdasági szereplok felkészítését segíto tájékoztató- és felkészíto anyagok biztosítása.Az elért eredményeket dokumentálni, majd értékelni szükséges, késobbi fejlesztési javaslatok kidolgozása érdekében.Folyt:II.2.4
Identifiant de la procédure: 6369b46d-a757-4041-9572-5bd1d6144302
Identifiant interne: EKR002244392023
Type de procédure: Négociée sans mise en concurrence préalable
La procédure est accélérée: non
Principales caractéristiques de la procédure: A Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pont alapján Ajánlatkéro a legalacsonyabb ár (1. Képzett, kumulált Nettó ajánlati ár (HUF)) szerinti értékelési szempontot alkalmazza.
2.1.1.
Objet
Nature du marché: Services
Nomenclature principale (cpv): 79411100 Services de conseil en développement des entreprises
2.1.4.
Informations générales
Informations complémentaires: EKR hibajelzés okán a hirdetményben a szerzodéskötés helyes dátumát nem engedi a rendszer megjelölni. A V.2.1) A szerzodés megkötésének dátuma helyes: 2023/12/28 Szerzodéskötési moratórium nincs. További EKR technikai probléma okán (melyet AK jelzett az EKR felé), a tájékoztatót a rendszer a mai nappal engedte feladni. Az EKR technikai sajátosságai miatt az alábbiakban adjuk meg helyesen a hirdetményben kerekítéssel szereplo összegeket. BT-161: helyesen: 579 454 476,92 Ft BT-720 helyesen: 579 454 476,92 Ft
Base juridique:
Directive 2014/24/UE

   5.  Lot
5.1.
Lot: LOT-0001
Titre: Oszakai Világkiállítás turiszt. és üzleti kapcs.
Description: II.1.4. folytatása: Az utolsó mérföldko a stratégiákban foglalt feladatoknak a megvalósítása: be- és kiutazó üzleti delegációk, valamint be- és kiutaztató utazásszervezoi és közvetítoi delegációk támogatása, üzleti események elosegítése lehetséges japán partnerekkel, magyar cégek részvételének elosegítése Japánban megrendezésre kerülo üzleti, turisztikai és egyéb szakmai eseményeken, szakvásárokon stb. Feladat részletes utazási csomagokra vonatkozó termékfejlesztési javaslatok és az Expóhoz kapcsolódó speciális turisztikai csomagajánlatok kidolgozása, valamint aktivitási együttmuködések kialakítása Japán kiemelten fontos „tour-operátor” szereploivel. Közben folyamatosan monitorozni szükséges nem csak az utazási lehetoségeket, a befektetéseket, a gazdasági környezetet aktuálisan befolyásoló információkat, hanem a külföldiek által Japánban igénybe veheto állami támogatási lehetoségeket, illetve azokat a belföldi támogatási lehetoségeket is, amelyek a magyar vállalatok nemzetközi piacra jutását támogatják. Konkrét feladat továbbá Magyarországot, mint turisztikai desztinációt bemutató szakmai anyagok és mind a Magyarországon üzleti befektetésre készülo japán döntéshozók, mind a japán piacra lépo magyar gazdasági szereplok felkészítését segíto tájékoztató- és felkészíto anyagok biztosítása. Az elért eredményeket dokumentálni, majd értékelni szükséges, késobbi fejlesztési javaslatok kidolgozása érdekében. További részletezés a közbeszerzési dokumentumokban található. Ajánlatkéro a szerzodésben rögzített keretösszeg 70%-ára vállal lehívási kötelezettséget.
Identifiant interne: EKR002244392023/1
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Services
Nomenclature principale (cpv): 79411100 Services de conseil en développement des entreprises
Nomenclature supplémentaire (cpv): 79996000 Services d'organisation économique, 72221000 Services de conseil en analyse d'exploitation
5.1.2.
Lieu d’exécution
Adresse postale: Bokor utca 23-25.
Ville: Budapest
Code postal: 1037
Subdivision pays (NUTS): Budapest (HU110)
Pays: Hongrie
Informations complémentaires: Feladattól függoen Megbízó székhelye (Budapest), valamint a Világkiállítás helyszíne (Japán, Osaka)
5.1.3.
Durée estimée
Date de début: 02/01/2024
Date de fin de durée: 13/10/2025
5.1.6.
Informations générales
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Le marché relčve de l’accord sur les marchés publics (AMP)
Informations complémentaires: EKR hiba okán a teljesítés további helyszínére vonatkozó információ: II.2.3) A teljesítés helye: Ország: Japán NUTS: JPJapán
5.1.10.
Critčres d’attribution
Critčre:
Type: Prix
Description: 1.1. magyar forintban (HUF-ban) meghatározott tételek képzett kumulált nettó ajánlati ára (nettó HUF)

Critčre:
Type: Prix
Description: 1.2. japán jen-ben (JPY-ben) meghatározott tételek képzett kumulált nettó ajánlati ára (nettó JPY-ben)
Description de la méthode ŕ utiliser si la pondération ne peut ętre exprimée par des critčres: A Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pont alapján Ajánlatkéro a legalacsonyabb ár (1. Képzett, kumulált Nettó ajánlati ár (HUF)) szerinti értékelési szempontot alkalmazza. Ajánlatkéro a végleges ajánlat benyújtása napján érvényben lévo MNB HUF-JPY árfolyam alapján az
   1. 2. szempont szerinti JPY árat átváltja HUF-ra (ketto tizedes jegyre kerekítve) és az így kapott két HUF érték összege fogja képezni az
   1.  Képzett, kumulált Nettó ajánlati árat (HUF), mely értékelésre kerül. (Ajánlatkéro ezúton hívja fel a figyelmet, hogy a JPY-ben megadott tételek HUF-ra történo átváltása csak az értékelés miatt releváns, az ajánlattevo a JPY-ben megadott egységárakhoz lesz kötve a szerzodés teljesítése során.) További részletezés a közbeszerzési dokumentumokban található.
5.1.12.
Conditions du marché public
Informations relatives aux délais de recours: Kbt. 148. § szerint.
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre: Pas d’accord-cadre
Informations sur le systčme d’acquisition dynamique: Pas de systčme d’acquisition dynamique
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntobizottság
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché: EXPO 2025 Magyarország Nonprofit Korlátolt Felelosségu Társaság
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntobizottság

   6.  Résultats
Valeur de tous les contrats attribués dans cet avis: 579 454 477,00 HUF
Attribution directe:
Justification de l’attribution directe: Les délais de la procédure restreinte et de la procédure négociée avec publication préalable d’un avis de marché sont incompatibles avec l’urgence résultant d’une crise
Autre justification: A Közbeszerzési Hatóság HNT-00235/09/2023/ iktatószámú döntése alapján: Ajánlatkéro 2023. december
   8.  napján a Kbt. 103. § (1) bekezdése alapján arról tájékoztatta a Közbeszerzési Hatóságot, hogy a 2025. évi Oszakai Világkiállításon történo magyar megjelenés sikeres megvalósításához kapcsolódó rendelkezésekrol szóló 2022. évi XLVII. törvény (továbbiakban: Világkiállítási tv.)
   3.  § (1) bekezdése alapján alkalmazható Kbt. 98. § (2) bekezdés e) pontja szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárást indít „Oszakai Világkiállítás turiszt. és üzleti kapcs.” tárgyban. Ajánlatkéro – a hiánypótlást követoen – a Kbt. 103. § (1) bekezdésének megfeleloen tájékoztatta a Közbeszerzési Hatóságot, valamint csatolta a hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás jogalapjának alkalmazhatóságát igazoló dokumentumokat. Ajánlatkéro hivatkozott a Világkiállítási tv.
   1.  §-ára, miszerint a törvény hatálya a 2025. évi Oszakai Világkiállításon (a továbbiakban: Világkiállítás) történo sikeres magyar megjelenéshez szükséges, a világkiállítási pavilon (a továbbiakban: Pavilon) tervezésével, kialakításával, összeszerelésével, a Világkiállítás oszakai programját szolgáló beruházásokkal és szolgáltatásokkal, valamint a Kormány rendeletében megjelölt további, a Világkiállítással és a Pavilonnal kapcsolatos ügyekkel (a továbbiakban együtt: Projekt) összefüggo beszerzésekre, közigazgatási hatósági eljárásokra, vámigazgatási eljárásokra, valamint Magyarország Világkiállításon történo megjelenésének szervezésével összefüggo egyéb beszerzésekre terjed ki. Ajánlatkéro részletesen bemutatta, hogy beszerzése a Világkiállítás oszakai programját szolgáló szolgáltatásokkal kapcsolatos, mivel az a Világkiállításon történo magyar megjelenés sikeres megvalósítása érdekében üzletfejlesztési, valamint turizmusfejlesztési feladatok ellátására irányul. Ajánlatkéro eloadása értelmében a beszerzés tárgya alapján jelen közbeszerzési eljárás a Világkiállítási tv. hatálya alá tartozik. A Világkiállítási tv.
   8.  §. -ban rögzített felhatalmazás alapján 2022. december
   1.  napján hatályba lépett a 2025. évi Oszakai Világkiállítással kapcsolatos egyes rendelkezésekrol szóló 490/2022. (XII.
   1. ) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet). A Korm.rendelet a Világkiállítási törvény
   4.  § (1) bekezdése szerinti vállalatként Ajánlatkérot, az EXPO 2025 Magyarország Nonprofit Korlátolt Felelosségu Társaságot jelölte ki. A Világkiállítási tv.
   3.  § (1) bekezdése a Projekttel kapcsolatos közbeszerzési eljárások tekintetében az Ajánlatkéro jogosult a közbeszerzésekrol szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 98. § (2) bekezdés e) pontja szerinti, rendkívüli sürgosségre alapított hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazására. Ajánlatkéro a Világkiállítási tv.
   3.  § (2) bekezdésében eloírt számú ajánlattevot hívott fel ajánlattételre. A Közbeszerzési Döntobizottság a D.919/2016.; D.920/2016., D.926/2016., D.928/2016. – D. 934/2016. számú határozataiban, valamint a D. 937/2016., és D. 938/2016. számú határozatában megállapította, hogy a Kbt. 98. § (2) bekezdés e) pontja szerinti rendkívüli sürgosségre alapított hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás külön törvényi felhatalmazás alapján alkalmazható. A fenti indokok, valamint a Döntobizottság joggyakorlatának megfeleloen az ajánlatkéro jogosult a Világkiállítás tv.
   3.  § (1) bekezdése alapján hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárást lefolytatni a fenti tárgyú közbeszerzési eljárásban. A Közbeszerzési Hatóság Elnöke a Kbt. 189. §-a alapján a szükséges vizsgálatokat elvégezte, a vizsgálata során megállapította, hogy a hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás jogalapjának megalapozottsága megállapítható.
6.1.
Résultat – Identifiants des lots: LOT-0001
Au moins un lauréat a été choisi.
6.1.2.
Informations sur les lauréats
Lauréat:
Nom officiel: Ramerset International FZE
Offre:
Identifiant de l’offre: EKR002244392023/1334
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0001
Valeur du résultat: 579 454 477,00 HUF
L’offre a été classée
Place sur la liste des lauréats: 1
Sous-traitance: not-known
La valeur de la sous-traitance est connue: non
Le pourcentage de la sous-traitance est connu: non
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: 1
Date ŕ laquelle le lauréat a été choisi: 28/12/2023
Date de conclusion du marché: 29/12/2023
Le marché est attribué dans le contexte d’un accord-cadre: false
6.1.3.
Soumissionnaires non retenus:
Offre:
Chef de file du soumissionnaire: BO EVENT Rendezvényszervezo és Szolgáltató Korlátolt Felelosségu Társaság
Offre:
Chef de file du soumissionnaire: Nitro Communications Kft.
6.1.4.
Informations statistiques:
Résumé des demandes de réexamen reçues par l’acheteur:
Nombre de plaignants0
Offres ou demandes de participation reçues:
Type de soumissions reçues: Demandes de participation
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues0
Type de soumissions reçues: Offres
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues3
Type de soumissions reçues: Offres présentées par voie électronique
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues3
Type de soumissions reçues: Offres reçues de soumissionnaires de microtaille
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues0
Type de soumissions reçues: Offres reçues de soumissionnaires de petite taille
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues2
Type de soumissions reçues: Offres reçues de soumissionnaires de moyenne taille
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues1
Type de soumissions reçues: Offres reçues de soumissionnaires de micro, petite ou moyenne taille
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues3
Type de soumissions reçues: Offres reçues de soumissionnaires enregistrés dans des pays de l’Espace économique européen autres que le pays de l’acheteur
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues0
Type de soumissions reçues: Offres reçues de soumissionnaires enregistrés dans des pays situés en dehors de l’Espace économique européen
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues1
Type de soumissions reçues: Offres vérifiées et jugées irrecevables
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues0
Type de soumissions reçues: Offres vérifiées et jugées irrecevables en raison d’un prix ou d’un coűt anormalement bas
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues0
Type de soumissions reçues: Offres pour lesquelles il n’a pas été vérifié si elles sont recevables ou non
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues0

   8.  Organisations
8.1.
ORG-0002
Nom officiel: Közbeszerzési Hatóság
Numéro d’enregistrement: EKRSZ_40664534
Adresse postale: Riadó utca
   5. 
  
Ville: Budapest
Code postal: 1026
Subdivision pays (NUTS): Budapest (HU110)
Pays: Hongrie
Adresse électronique: hirdetmeny@kt.hu
Téléphone: +36 18828635
Adresse internet: https://kozbeszerzes.hu
Rôles de cette organisation
TED eSender
8.1.
ORG-0001
Nom officiel: EXPO 2025 Magyarország Nonprofit Korlátolt Felelosségu Társaság
Numéro d’enregistrement: 18089996441
Adresse postale: Bokor Utca 23-25.  
Ville: Budapest
Code postal: 1037
Subdivision pays (NUTS): Budapest (HU110)
Pays: Hongrie
Point de contact: Kristó Ákos
Adresse électronique: info@kbtkft.hu
Téléphone: +36 12692974
Adresse internet: https://www.kbtkft.hu
Rôles de cette organisation
Acheteur
Chef de groupe
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché
8.1.
ORG-0006
Nom officiel: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntobizottság
Numéro d’enregistrement: 15329190-2-41
Adresse postale: Riadó u. 5  
Ville: Budapest
Code postal: 1026
Subdivision pays (NUTS): Budapest (HU110)
Pays: Hongrie
Adresse électronique: dontobizottsag@kt.hu
Téléphone: +36 18828592
Télécopieur: +36 18828593
Adresse internet: https://kozbeszerzes.hu
Rôles de cette organisation
Organisation chargée des procédures de recours
8.1.
ORG-0007
Nom officiel: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntobizottság
Numéro d’enregistrement: 15329190-2-41
Adresse postale: Riadó u. 5  
Ville: Budapest
Code postal: 1026
Subdivision pays (NUTS): Budapest (HU110)
Pays: Hongrie
Adresse électronique: dontobizottsag@kt.hu
Téléphone: +36 18828592
Télécopieur: +36 18828593
Adresse internet: https://kozbeszerzes.hu
Rôles de cette organisation
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours
8.1.
ORG-0003
Nom officiel: BO EVENT Rendezvényszervezo és Szolgáltató Korlátolt Felelosségu Társaság
Numéro d’enregistrement: 13801894243
Adresse postale: Dayka Gábor Utca
   3. 
  
Ville: Budapest
Code postal: 1118
Subdivision pays (NUTS): Budapest (HU110)
Pays: Hongrie
Adresse électronique: kozbeszerzes@boevent.hu
Téléphone: +36 17004070
Adresse internet: https://www.bolive.hu
Rôles de cette organisation
SoumissionnaireChef de groupe
8.1.
ORG-0004
Nom officiel: Ramerset International FZE
Taille de l’opérateur économique: medium
Numéro d’enregistrement: 100235012000003
Adresse postale: Umm Al Quwain P.O.Box 7073  
Ville: Dubai
Code postal: 7073
Pays: Émirats arabes unis
Adresse électronique: info@ramerset.com
Téléphone: +971 568958536
Rôles de cette organisation
SoumissionnaireChef de groupe
Bénéficiaire effectif
Nationalité du propriétaireHUN
Lauréat de ces lotsLOT-0001
Le lauréat est coté sur un marché réglementé
8.1.
ORG-0005
Nom officiel: Nitro Communications Kft.
Numéro d’enregistrement: 22919157241
Adresse postale: Lajos Utca 66  
Ville: Budapest
Code postal: 1036
Subdivision pays (NUTS): Budapest (HU110)
Pays: Hongrie
Adresse électronique: daniel.damosy@nitro.business
Téléphone: +36 306271391
Rôles de cette organisation
SoumissionnaireChef de groupe
11. Informations relatives ŕ l’avis
11.1.
Informations relatives ŕ l’avis
Identifiant/version de l’avis: b6f57439-1565-4f6a-9971-a463b53357b2 - 03
Type de formulaire: Résultats
Type d’avis: Avis d’attribution de marché ou de concession – régime ordinaire
Date d’envoi de l’avis: 31/01/2024 16:40:41 (UTC+1)
Date d’envoi de l’avis (eSender): 29/01/2024 11:23:35 (UTC+1)
Langues dans lesquelles l’avis en question est officiellement disponible: hongrois
11.2.
Informations relatives ŕ la publication
Numéro de publication de l’avis: 71945-2024
Numéro de publication au JO S: 24/2024
Date de publication: 02/02/2024

 
 
C L A S S E    C P V
79411100 - Services de conseil en développement des entreprises