Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 17/01/2024
Date de péremption :
Type de procédure : Information absente
Type de document : Avis de préinformation avec mise en concurrence
HONGRIE
appel-offre

Hongrie: Services des eaux usées: Szennyvíziszap elszállítása és kezelése

2024/S 2024-033397  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
33397-2024 - Résultats
Hongrie – Services des eaux usées – Szennyvíziszap elszállítása és kezelése
OJ S 12/2024 17/01/2024
Avis d’attribution de marché ou de concession – régime ordinaire
Services

   1.  Acheteur
1.1.
Acheteur
Nom officiel: Tiszamenti Regionális Vízmuvek Zártköruen Muködo Részvénytársaság
Forme juridique de l’acheteur: Organisme de droit public, contrôlé par une autorité publique centrale
Activité du pouvoir adjudicateur: Services d’administration générale
Activité de l’entité adjudicatrice: Activités liées ŕ l’eau

   2.  Procédure
2.1.
Procédure
Titre: Szennyvíziszap elszállítása és kezelése
Description: A TRV Zrt. szennyvíztisztító telepein keletkezo HAK190805 kódszámú hulladék (szennyvíziszap) elszállítása, majd ezt követo kezelése mezogazdasági felhasználás, hasznosítás vagy ártalmatlanítás útján az ajánlatkéro által, a Kbt. 105. § (1) bekezdés a) pontja szerinti közvetlen megrendelésben meghatározottak szerint, részenként az alábbi keretösszegek erejéig:
   1.  rész: nettó 768.793.200,- Ft
   2.  rész: nettó 561.655.500,- Ft
   3.  rész: nettó
   1. 734.612.000,- Ft Összesen: nettó
   3. 065.060.700,- Ft Ajánlatkéro nem vállal lehívási kötelezettséget a keretösszegekre. A keretmegállapodás (KM) megkötését követoen AK a KM hatálya alatt felmerülo beszerzési igényeit a KM alapján közvetlen megrendelés útján kívánja kielégíteni.
Identifiant de la procédure: 0f38bb54-d1d9-494d-8cbd-067ec1352be9
Avis précédent: 039376-2022
Identifiant interne: EKR001734982021
Type de procédure: Ouverte
La procédure est accélérée: non
Principales caractéristiques de la procédure: Uniós nyílt eljárás
2.1.1.
Objet
Nature du marché: Services
Nomenclature principale (cpv): 90400000 Services des eaux usées
2.1.4.
Informations générales
Informations complémentaires: V.2.4 pont a negyedévi teljesülések összegét tartalmazza minden egyes rész tekintetében külön-külön. Nyertes ajánlattevok:
   1.  rész: A.K.S.D. Városgazdálkodási Korlátolt Felelosségu Társaság Székhely: 4031 Debrecen, István Út 136 Adószám: 10678750-2-09
   2.  rész: A.K.S.D. Városgazdálkodási Korlátolt Felelosségu Társaság Székhely: 4031 Debrecen, István Út 136 Adószám: 10678750-2-09
   3.  rész: Vértes és Vidéke Kommunális Szolgáltató Korlátolt Felelosségu Társaság Székhely: 2855 Bokod, Fo Utca 77/e Adószám: 13795854-2-11 Ajánlattevok neve, székhelye, adószáma:
   1.  rész: A.K.S.D. Városgazdálkodási Korlátolt Felelosségu Társaság Székhely: 4031 Debrecen, István Út 136 Adószám: 10678750-2-09 OS Pelso Korlátolt Felelosségu Társaság, Magyarország Székhelye: 1114 Budapest, Hamzsabégi Út 37 Adószám: 12525672-2-43
   2.  rész: A.K.S.D. Városgazdálkodási Korlátolt Felelosségu Társaság Székhely: 4031 Debrecen, István Út 136 Adószám: 10678750-2-09
   3.  rész: Vértes és Vidéke Kommunális Szolgáltató Korlátolt Felelosségu Társaság Székhely: 2855 Bokod, Fo Utca 77/e Adószám: 13795854-2-11 EWC-H Környezetvédelmi. Kereskedelmi és Szolgáltató Kft Székhely: 1116 Budapest, Temesvár Utca 20. II. em. 220. Adószám: 13320212-2-43
Base juridique:
Directive 2014/25/UE

   5.  Lot
5.1.
Lot: LOT-0001
Titre: 1 - Keleti Régió
Description: A TRV Zrt. Keleti Régió Fomérnökségének muködési területén elhelyezkedo szennyvíztisztító telepeken keletkezo, HAK190805 kódszámú hulladék (szennyvíziszap) elszállítása, majd ezt követo kezelése mezogazdasági felhasználás, hasznosítás vagy ártalmatlanítás útján az ajánlatkéro által, a Kbt. 105. § (1) bekezdés a) pontja szerinti közvetlen megrendelés útján nettó 768.793.200,- Ft keretösszeg erejéig. A szerzodés idotartama alatt elszállítandó szennyvíziszap becsült mennyisége 30.189.000 kg. A mennyiség tájékoztató jellegu, annak lehívására az ajánlatkéro nem vállal kötelezettséget. A nyertes ajánlattevo feladatát képezi a szennyvíziszap: - igény szerinti kitermelése; - tulajdonjoggal történo átvétele; - szállítójármure rakodása; - a telephelyekrol a kezelohöz, a kijelölt mezogazdasági területre vagy az ártalmatlanítás helyszínére történo szállítása, ennek megszervezése; - mérlegelése; - hasznosítása, mezogazdasági kihelyezése vagy az ártalmatlanítása. A részletes feladatleírást a felhívást kiegészíto közbeszerzési dokumentumok részét képezo muszaki leírás tartalmazza
Identifiant interne: EKR001734982021/1
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Services
Nomenclature principale (cpv): 90400000 Services des eaux usées
Quantité: 30 189 000 kilogramme
5.1.2.
Lieu d’exécution
Subdivision pays (NUTS): Jász-Nagykun-Szolnok (HU322)
Pays: Hongrie
Informations complémentaires: A teljesítés fo helyszíne: TRV Zrt. Keleti Régió Fomérnökség muködési területe A telephelyek pontos meghatározását a muszaki leírás tartalmazza.
5.1.3.
Durée estimée
Durée: 36 Mois
5.1.4.
Renouvellement
Nombre maximal de renouvellements: 1
L’acheteur se réserve le droit d’effectuer des achats supplémentaires auprčs du contractant, comme décrit ici: egy alkalommal további legfeljebb 6 hónapra meghosszabbítható, amennyiben a keretösszeg a szerzodés idotartama alatt nem merül ki.
5.1.6.
Informations générales
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Le marché relčve de l’accord sur les marchés publics (AMP)
5.1.10.
Critčres d’attribution
Critčre:
Type: Prix
Description: Nettó ajánlati ár mindösszesen (nettó Ft)
Pondération (points, valeur exacte): 5.376E7
5.1.12.
Conditions du marché public
Informations relatives aux délais de recours: A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozóan a Kbt. 148. § (3)-(9) bekezdéseiben foglaltak az irányadóak.
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre: Pas d’accord-cadre
Informations sur le systčme d’acquisition dynamique: Pas de systčme d’acquisition dynamique
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntobizottság
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché: Tiszamenti Regionális Vízmuvek Zártköruen Muködo Részvénytársaság
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntobizottság
5.1.
Lot: LOT-0002
Titre: 2 - Középso Régió
Description: A TRV Zrt. Középso Régió Fomérnökségének muködési területén elhelyezkedo szennyvíztisztító telepeken keletkezo, HAK190805 kódszámú hulladék (szennyvíziszap) elszállítása, majd ezt követo kezelése mezogazdasági felhasználás, hasznosítás vagy ártalmatlanítás útján az ajánlatkéro által, a Kbt. 105. § (1) bekezdés a) pontja szerinti közvetlen megrendelés útján nettó 561.655.500,- Ft keretösszeg erejéig. A szerzodés idotartama alatt elszállítandó szennyvíziszap mennyisége várhatóan 31.365.000 kg. A mennyiség tájékoztató jellegu, annak lehívására az ajánlatkéro nem vállal kötelezettséget. A nyertes ajánlattevo feladatát képezi a szennyvíziszap: - igény szerinti kitermelése; - tulajdonjoggal történo átvétele; - szállítójármure rakodása; - a telephelyekrol a kezelohöz, a kijelölt mezogazdasági területre vagy az ártalmatlanítás helyszínére történo szállítása; - mérlegelése; - hasznosítása, mezogazdasági kihelyezése vagy az ártalmatlanítása. A részletes feladatleírást a felhívást kiegészíto közbeszerzési dokumentumok részét képezo muszaki leírás tartalmazza.
Identifiant interne: EKR001734982021/2
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Services
Nomenclature principale (cpv): 90400000 Services des eaux usées
Quantité: 31 365 000 kilogramme
5.1.2.
Lieu d’exécution
Subdivision pays (NUTS): Jász-Nagykun-Szolnok (HU322)
Pays: Hongrie
Informations complémentaires: A teljesítés fo helyszíne: TRV Zrt. Középso Régió Fomérnökség muködési területe A telephelyek pontos meghatározását a muszaki leírás tartalmazza.
5.1.3.
Durée estimée
Durée: 36 Mois
5.1.4.
Renouvellement
Nombre maximal de renouvellements: 1
L’acheteur se réserve le droit d’effectuer des achats supplémentaires auprčs du contractant, comme décrit ici: egy alkalommal további legfeljebb 6 hónapra meghosszabbítható, amennyiben a keretösszeg a szerzodés idotartama alatt nem merül ki.
5.1.6.
Informations générales
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Le marché relčve de l’accord sur les marchés publics (AMP)
5.1.10.
Critčres d’attribution
Critčre:
Type: Prix
Description: Nettó ajánlati ár mindösszesen (nettó Ft)
Pondération (points, valeur exacte): 4.174868E7
5.1.12.
Conditions du marché public
Informations relatives aux délais de recours: A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozóan a Kbt. 148. § (3)-(9) bekezdéseiben foglaltak az irányadóak.
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre: Pas d’accord-cadre
Informations sur le systčme d’acquisition dynamique: Pas de systčme d’acquisition dynamique
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntobizottság
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché: Tiszamenti Regionális Vízmuvek Zártköruen Muködo Részvénytársaság
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntobizottság
5.1.
Lot: LOT-0003
Titre: 3 - Nyugati Régió és Tápióság
Description: A TRV Zrt. Nyugati Régió és Tápióság Fomérnökségének muködési területén elhelyezkedo szennyvíztisztító telepeken keletkezo, HAK190805 kódszámú hulladék (szennyvíziszap) elszállítása, majd ezt követo kezelése mezogazdasági felhasználás, hasznosítás vagy ártalmatlanítás útján az ajánlatkéro által, a Kbt. 105. § (1) bekezdés a) pontja szerinti közvetlen megrendelés útján nettó
   1. 734.612.000,- Ft keretösszeg erejéig. A szerzodés idotartama alatt elszállítandó szennyvíziszap mennyisége várhatóan 66.702.000 kg. A mennyiség tájékoztató jellegu, annak lehívására az ajánlatkéro nem vállal kötelezettséget. A nyertes ajánlattevo feladatát képezi a szennyvíziszap: - igény szerinti kitermelése; - tulajdonjoggal történo átvétele; - szállítójármure rakodása; - a telephelyekrol a kezelohöz, a kijelölt mezogazdasági területre vagy az ártalmatlanítás helyszínére történo szállítása; - mérlegelése; - hasznosítása, mezogazdasági kihelyezése vagy az ártalmatlanítása. A részletes feladatleírást a felhívást kiegészíto közbeszerzési dokumentumok részét képezo muszaki leírás tartalmazza.
Identifiant interne: EKR001734982021/3
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Services
Nomenclature principale (cpv): 90400000 Services des eaux usées
Quantité: 66 702 000 kilogramme
5.1.2.
Lieu d’exécution
Subdivision pays (NUTS): Pest (HU120)
Pays: Hongrie
Informations complémentaires: A teljesítés fo helyszíne: Nyugati Régió Fomérnökség muködési területe A telephelyek pontos meghatározását a muszaki tartalom tartalmazza.
5.1.3.
Durée estimée
Durée: 36 Mois
5.1.4.
Renouvellement
Nombre maximal de renouvellements: 1
L’acheteur se réserve le droit d’effectuer des achats supplémentaires auprčs du contractant, comme décrit ici: egy alkalommal további legfeljebb 6 hónapra meghosszabbítható, amennyiben a keretösszeg a szerzodés idotartama alatt nem merül ki.
5.1.6.
Informations générales
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Le marché relčve de l’accord sur les marchés publics (AMP)
5.1.10.
Critčres d’attribution
Critčre:
Type: Prix
Description: Nettó ajánlati ár mindösszesen (nettó Ft)
Pondération (points, valeur exacte): 1.427495E8
5.1.12.
Conditions du marché public
Informations relatives aux délais de recours: A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozóan a Kbt. 148. § (3)-(9) bekezdéseiben foglaltak az irányadóak.
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre: Pas d’accord-cadre
Informations sur le systčme d’acquisition dynamique: Pas de systčme d’acquisition dynamique
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntobizottság
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché: Tiszamenti Regionális Vízmuvek Zártköruen Muködo Részvénytársaság
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntobizottság

   6.  Résultats
Valeur de tous les contrats attribués dans cet avis: 238 258 180,00 HUF
6.1.
Résultat – Identifiants des lots: LOT-0001
Au moins un lauréat a été choisi.
6.1.2.
Informations sur les lauréats
Lauréat:
Nom officiel: A.K.S.D. Városgazdálkodási Korlátolt Felelosségu Társaság
Offre:
Identifiant de l’offre: EKR001734982021/5581
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0001
Valeur du résultat: 53 760 000,00 HUF
L’offre a été classée
Place sur la liste des lauréats: 1
Pays d’origine du produit ou du service: HUN
Pays d’origine du produit ou du service: HUN
Pays d’origine du produit ou du service: HUN
Sous-traitance: yes
La valeur de la sous-traitance est connue: non
Le pourcentage de la sous-traitance est connu: non
Description: Szennyvíziszap rakodás és szállítás Szippantható szennyvíziszap kezelés
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: 1
Titre: Keretmegállapodás
Date ŕ laquelle le lauréat a été choisi: 17/05/2022
Date de conclusion du marché: 31/12/2023
Le marché est attribué dans le contexte d’un accord-cadre: true
6.1.4.
Informations statistiques:
Résumé des demandes de réexamen reçues par l’acheteur:
Nombre de plaignants0
Offres ou demandes de participation reçues:
Type de soumissions reçues: Demandes de participation
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues0
Type de soumissions reçues: Offres
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues2
Type de soumissions reçues: Offres présentées par voie électronique
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues2
Type de soumissions reçues: Offres reçues de soumissionnaires de microtaille
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues1
Type de soumissions reçues: Offres reçues de soumissionnaires de petite taille
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues0
Type de soumissions reçues: Offres reçues de soumissionnaires de moyenne taille
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues0
Type de soumissions reçues: Offres reçues de soumissionnaires de micro, petite ou moyenne taille
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues1
Type de soumissions reçues: Offres reçues de soumissionnaires enregistrés dans des pays de l’Espace économique européen autres que le pays de l’acheteur
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues0
Type de soumissions reçues: Offres reçues de soumissionnaires enregistrés dans des pays situés en dehors de l’Espace économique européen
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues0
Type de soumissions reçues: Offres vérifiées et jugées irrecevables
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues0
Type de soumissions reçues: Offres vérifiées et jugées irrecevables en raison d’un prix ou d’un coűt anormalement bas
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues0
Type de soumissions reçues: Offres pour lesquelles il n’a pas été vérifié si elles sont recevables ou non
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues0
6.1.
Résultat – Identifiants des lots: LOT-0002
Au moins un lauréat a été choisi.
6.1.2.
Informations sur les lauréats
Lauréat:
Nom officiel: A.K.S.D. Városgazdálkodási Korlátolt Felelosségu Társaság
Offre:
Identifiant de l’offre: EKR001734982021/5677
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0002
Valeur du résultat: 41 748 680,00 HUF
L’offre a été classée
Place sur la liste des lauréats: 1
Pays d’origine du produit ou du service: HUN
Pays d’origine du produit ou du service: HUN
Pays d’origine du produit ou du service: HUN
Sous-traitance: yes
La valeur de la sous-traitance est connue: non
Le pourcentage de la sous-traitance est connu: non
Description: Szennyvíziszap rakodás és szállítás Szippantható szennyvíziszap kezelés
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: 2
Titre: Keretmegállapodás
Date ŕ laquelle le lauréat a été choisi: 17/05/2022
Date de conclusion du marché: 31/12/2023
Le marché est attribué dans le contexte d’un accord-cadre: true
6.1.4.
Informations statistiques:
Résumé des demandes de réexamen reçues par l’acheteur:
Nombre de plaignants0
Offres ou demandes de participation reçues:
Type de soumissions reçues: Demandes de participation
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues0
Type de soumissions reçues: Offres
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues1
Type de soumissions reçues: Offres présentées par voie électronique
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues1
Type de soumissions reçues: Offres reçues de soumissionnaires de microtaille
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues0
Type de soumissions reçues: Offres reçues de soumissionnaires de petite taille
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues0
Type de soumissions reçues: Offres reçues de soumissionnaires de moyenne taille
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues0
Type de soumissions reçues: Offres reçues de soumissionnaires de micro, petite ou moyenne taille
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues0
Type de soumissions reçues: Offres reçues de soumissionnaires enregistrés dans des pays de l’Espace économique européen autres que le pays de l’acheteur
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues0
Type de soumissions reçues: Offres reçues de soumissionnaires enregistrés dans des pays situés en dehors de l’Espace économique européen
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues0
Type de soumissions reçues: Offres vérifiées et jugées irrecevables
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues0
Type de soumissions reçues: Offres vérifiées et jugées irrecevables en raison d’un prix ou d’un coűt anormalement bas
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues0
Type de soumissions reçues: Offres pour lesquelles il n’a pas été vérifié si elles sont recevables ou non
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues0
6.1.
Résultat – Identifiants des lots: LOT-0003
Au moins un lauréat a été choisi.
6.1.2.
Informations sur les lauréats
Lauréat:
Nom officiel: Vértes és Vidéke Kommunális Szolgáltató Korlátolt Felelosségu Társaság
Offre:
Identifiant de l’offre: EKR001734982021/5725
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0003
Valeur du résultat: 142 749 500,00 HUF
L’offre a été classée
Place sur la liste des lauréats: 1
Pays d’origine du produit ou du service: HUN
Pays d’origine du produit ou du service: HUN
Pays d’origine du produit ou du service: HUN
Sous-traitance: yes
La valeur de la sous-traitance est connue: non
Le pourcentage de la sous-traitance est connu: non
Description: szennyvíziszap elszállítása szennyvíziszap hasznosítása
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: 3
Titre: Keretmegállapodás
Date ŕ laquelle le lauréat a été choisi: 27/05/2022
Date de conclusion du marché: 31/12/2023
Le marché est attribué dans le contexte d’un accord-cadre: true
6.1.4.
Informations statistiques:
Résumé des demandes de réexamen reçues par l’acheteur:
Nombre de plaignants0
Offres ou demandes de participation reçues:
Type de soumissions reçues: Demandes de participation
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues0
Type de soumissions reçues: Offres
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues2
Type de soumissions reçues: Offres présentées par voie électronique
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues2
Type de soumissions reçues: Offres reçues de soumissionnaires de microtaille
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues0
Type de soumissions reçues: Offres reçues de soumissionnaires de petite taille
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues2
Type de soumissions reçues: Offres reçues de soumissionnaires de moyenne taille
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues0
Type de soumissions reçues: Offres reçues de soumissionnaires de micro, petite ou moyenne taille
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues2
Type de soumissions reçues: Offres reçues de soumissionnaires enregistrés dans des pays de l’Espace économique européen autres que le pays de l’acheteur
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues0
Type de soumissions reçues: Offres reçues de soumissionnaires enregistrés dans des pays situés en dehors de l’Espace économique européen
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues0
Type de soumissions reçues: Offres vérifiées et jugées irrecevables
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues0
Type de soumissions reçues: Offres vérifiées et jugées irrecevables en raison d’un prix ou d’un coűt anormalement bas
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues0
Type de soumissions reçues: Offres pour lesquelles il n’a pas été vérifié si elles sont recevables ou non
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues0

   8.  Organisations
8.1.
ORG-0003
Nom officiel: Közbeszerzési Hatóság
Numéro d’enregistrement: EKRSZ_40664534
Adresse postale: Riadó utca
   5. 
  
Ville: Budapest
Code postal: 1026
Subdivision pays (NUTS): Budapest (HU110)
Pays: Hongrie
Adresse électronique: hirdetmeny@kt.hu
Téléphone: +36 18828635
Adresse internet: https://kozbeszerzes.hu
Rôles de cette organisation
TED eSender
8.1.
ORG-0001
Nom officiel: Tiszamenti Regionális Vízmuvek Zártköruen Muködo Részvénytársaság
Numéro d’enregistrement: 11265832216
Adresse postale: Kossuth Lajos Út 5  
Ville: Szolnok
Code postal: 5000
Subdivision pays (NUTS): Jász-Nagykun-Szolnok (HU322)
Pays: Hongrie
Point de contact: Vas Katalin
Adresse électronique: kozbeszerzes@univerzalbeszerzo.hu
Téléphone: +36 308948665
Adresse internet: https://trvzrt.hu/
Rôles de cette organisation
Acheteur
Chef de groupe
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché
8.1.
ORG-0004
Nom officiel: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntobizottság
Numéro d’enregistrement: EKRSZ_40664533
Adresse postale: Riadó u. 5  
Ville: Budapest
Code postal: 1026
Subdivision pays (NUTS): Budapest (HU110)
Pays: Hongrie
Adresse électronique: dontobizottsag@kt.hu
Téléphone: +36 18828592
Télécopieur: +36 18828592
Adresse internet: https://www.kozbeszerzes.hu
Rôles de cette organisation
Organisation chargée des procédures de recours
8.1.
ORG-0005
Nom officiel: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntobizottság
Numéro d’enregistrement: EKRSZ_40664533
Adresse postale: Riadó u. 5  
Ville: Budapest
Code postal: 10126
Subdivision pays (NUTS): Budapest (HU110)
Pays: Hongrie
Adresse électronique: dontobizottsag@kt.hu
Téléphone: +36 18828592
Télécopieur: +36 18828593
Adresse internet: https://www.kozbeszerzes.hu
Rôles de cette organisation
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours
8.1.
ORG-0006
Nom officiel: A.K.S.D. Városgazdálkodási Korlátolt Felelosségu Társaság
Taille de l’opérateur économique: large
Numéro d’enregistrement: 10678750209
Adresse postale: István Út 136  
Ville: Debrecen
Code postal: 4031
Subdivision pays (NUTS): Hajdú-Bihar (HU321)
Pays: Hongrie
Adresse électronique: titkarsag@aksd.hu
Téléphone: +36 00000000
Rôles de cette organisation
SoumissionnaireChef de groupe
Bénéficiaire effectif
Lauréat de ces lotsLOT-0001
8.1.
ORG-0007
Nom officiel: A.K.S.D. Városgazdálkodási Korlátolt Felelosségu Társaság
Taille de l’opérateur économique: large
Numéro d’enregistrement: 10678750209
Adresse postale: István Út 136  
Ville: Debrecen
Code postal: 4031
Subdivision pays (NUTS): Hajdú-Bihar (HU321)
Pays: Hongrie
Adresse électronique: titkarsag@aksd.hu
Téléphone: +36 00000000
Rôles de cette organisation
SoumissionnaireChef de groupe
Bénéficiaire effectif
Lauréat de ces lotsLOT-0002
8.1.
ORG-0009
Nom officiel: Vértes és Vidéke Kommunális Szolgáltató Korlátolt Felelosségu Társaság
Numéro d’enregistrement: 13795854211
Adresse postale: Fo u.77.  
Ville: Bokod
Pays: Hongrie
Adresse électronique: info@vertesesvideke.hu
Téléphone: +36 309273431
Rôles de cette organisation
SoumissionnaireChef de groupe
Bénéficiaire effectif
Lauréat de ces lotsLOT-0003
8.1.
ORG-0002
Nom officiel: Univerzál Beszerzo Korlátolt Felelosségu Társaság
Numéro d’enregistrement: 25719499243
Adresse postale: Hamzsabégi 37  
Ville: Budapest
Code postal: 1114
Subdivision pays (NUTS): Budapest (HU110)
Pays: Hongrie
Point de contact: Vas Katalin
Adresse électronique: kozbeszerzes@univerzalbeszerzo.hu
Téléphone: +36 308948665
Rôles de cette organisation
Prestataire de services de passation de marché
11. Informations relatives ŕ l’avis
11.1.
Informations relatives ŕ l’avis
Identifiant/version de l’avis: 6893450e-895e-43bd-9657-ef424c086c64 - 02
Type de formulaire: Résultats
Type d’avis: Avis d’attribution de marché ou de concession – régime ordinaire
Date d’envoi de l’avis: 16/01/2024 15:15:57 (UTC+1)
Date d’envoi de l’avis (eSender): 15/01/2024 10:31:07 (UTC+1)
Langues dans lesquelles l’avis en question est officiellement disponible: hongrois
11.2.
Informations relatives ŕ la publication
Numéro de publication de l’avis: 33397-2024
Numéro de publication au JO S: 12/2024
Date de publication: 17/01/2024

 
 
C L A S S E    C P V
90400000 - Services des eaux usées