Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 08/02/2024
Date de péremption :
Type de procédure : Information absente
Type de document : Avis d’attribution de marché ou de concession – régime ordinaire
HONGRIE
appel-offre

Hongrie : Services de gestion, de réparation et d'entretien de parc de véhicules : Gépjármńjavítás a CSCSVMRFK-nak 24 hónapra

2024/S 2024-084029  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
84029-2024 - Résultats
Hongrie – Services de gestion, de réparation et d'entretien de parc de véhicules – Gépjármujavítás a CSCSVMRFK-nak 24 hónapra
OJ S 28/2024 08/02/2024
Avis d’attribution de marché ou de concession – régime ordinaire
Services

   1.  Acheteur
1.1.
Acheteur
Nom officiel: Csongrád-Csanád Vármegyei Rendor-fokapitányság
Forme juridique de l’acheteur: Autorité régionale
Activité du pouvoir adjudicateur: Ordre et sécurité publics

   2.  Procédure
2.1.
Procédure
Titre: Gépjármujavítás a CSCSVMRFK-nak 24 hónapra
Description: A Csongrád-Csanád Vármegyei Rendor-fokapitányság vagyonkezelésében lévo szolgálati gépjármuvek javítási, karbantartási, kárjavítási, muszaki vizsgáztatásra felkészítési szolgáltatásainak elvégzése a szerzodéskötéstol számított 24 hónapra, 4 (négy) részajánlattétel biztosításával. Az eljárás valamennyi közbeszerzési rész esetében egy ajánlattevovel kötendo keretszerzodés megkötésére irányul. Ajánlatkéro az egyes részek szerinti keretösszegek 70%-ra vállal lehívási kötelezettséget, figyelemmel a szerzodéstervezetben írtakra. A szerzodés teljesítése során a mennyiség és az összetétel a muszaki elhasználódás, vagy az állomány bovülése miatt változhat. A közbeszerzési muszaki leírás a felhívást kiegészíto közbeszerzési dokumentumban kerül részletezésre. A konkrét elvégzendo munkát Ajánlatkéro az egyes megrendeléseiben részletezi. A közbeszerzési eljárás 1-4. része eredménye alapján megkötésre kerülo keretszerzodések mindösszesen keretösszege 24 hónapra: nettó 385 000 000 HUF.
Identifiant de la procédure: 2921a6d7-53f2-4d5d-9291-88a042420b8d
Avis précédent: 556778-2023
Identifiant interne: EKR001461402023
Type de procédure: Ouverte
La procédure est accélérée: non
Principales caractéristiques de la procédure: Az eljárás
   1.  részében 1 db, a
   2.  részében 1 db, a
   3.  részében 2 db, a
   4.  részében 3 db elektronikus úton beérkezett ajánlat érkezett. Az ajánlatkéro országától eltéro EGT országban bejegyzett ajánlattevoktol, sem az EGT-n kívüli országokban bejegyzett ajánlattevoktol nem érkezett ajánlat. Ellenorzött és érvénytelen ajánlat eljárás
   1.  és
   2.  részében nem volt. Ellenorzött és érvénytelen ajánlat a
   3.  részben 1 db volt (Magyar Autóklub ajánlattevo ajánlata). Ellenorzött és érvénytelen ajánlat a
   4.  részben 2 db volt (Magyar Autóklub ajánlattevo ajánlata, valamint a Veszprémi Autószalon Szállítási És Kereskedelmi Korlátolt Felelosségu Társaság ajánlattevo ajánlata).Ellenorzött, és az irreálisan alacsony ár vagy költség miatt érvénytelen ajánlat a
   3.  és
   4.  rész esetében 1-1 db volt (mindkét részben a Magyar Autóklub ajánlattevo ajánlata).
2.1.1.
Objet
Nature du marché: Services
Nomenclature principale (cpv): 50111000 Services de gestion, de réparation et d'entretien de parc de véhicules
2.1.3.
Valeur
Valeur estimée hors TVA: 385 000 000,00 HUF
2.1.4.
Informations générales
Base juridique:
Directive 2014/24/UE

   5.  Lot
5.1.
Lot: LOT-0001
Titre: Skoda, VW, Audi és Seat gyártmányú gépjármuvek
Description: A Csongrád-Csanád Vármegyei Rendor-fokapitányság vagyonkezelésében lévo Skoda, VW, Audi és Seat gyártmányú szolgálati gépjármuvek (jelenleg 161 db) javítási, karbantartási, kárjavítási, muszaki vizsgáztatásra felkészítési szolgáltatásainak elvégzése a szerzodéskötéstol számított 24 hónapra. Az eljárás ezen közbeszerzési részben egy ajánlattevovel kötendo keretszerzodés megkötésére irányul. A keretszerzodés keretösszege 24 hónapra nettó 240 000 000,- Ft. Az
   1.  rész esetében Megrendelo a keretösszeg 70 %-ára (nettó 168 000 000,-Ft) vállal lehívási kötelezettséget. (azaz a mennyiségi eltérés a keretösszeghez képest -30%). A szerzodés teljesítése során a mennyiség és az összetétel a muszaki elhasználódás, vagy az állomány bovülése miatt változhat. A közbeszerzési muszaki leírás a felhívást kiegészíto közbeszerzési dokumentumban kerül részletezésre. A konkrét elvégzendo munkát Ajánlatkéro az egyes megrendeléseiben részletezi. A szolgáltatással szembeni részletes ajánlatkéroi elvárásokat a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
Identifiant interne: EKR001461402023/1
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Services
Nomenclature principale (cpv): 50111000 Services de gestion, de réparation et d'entretien de parc de véhicules
5.1.2.
Lieu d’exécution
Subdivision pays (NUTS): Csongrád (HU333)
Pays: Hongrie
Informations complémentaires: A teljesítés fo helyszíne: A nyertes ajánlattevo, illetve alvállalkozóinak javítóbázisa(i) / muhelye(i).
5.1.3.
Durée estimée
Durée: 24 Mois
5.1.4.
Renouvellement
Nombre maximal de renouvellements: 1
L’acheteur se réserve le droit d’effectuer des achats supplémentaires auprčs du contractant, comme décrit ici: Megrendelonek lehetosége van 1 (egy) alkalommal a Keretszerzodés idobeli hatályának lejáratát megelozoen -amennyiben a Keretszerzodés határozott idotartamának lejártakor a keretösszeg még nem merült ki teljesen - Vállalkozóhoz intézett írásbeli nyilatkozatával a Keretszerzodés meghosszabbítását kérni - további maximum 12 hónapra, de legfeljebb a keretösszeg kimerülésig -, mely esetben Vállalkozó köteles a Keretszerzodés meghosszabbítását elfogadni, melyet Felek írásban dokumentálnak. A meghosszabbítás idoszakában a szolgáltatásokra vonatkozó szerzodéses feltételek a keretszerzodéses feltételekkel megegyeznek. Felek a Keretszerzodés fenti meghosszabbítását a Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pontja szerinti körülménynek tekintik.
5.1.6.
Informations générales
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Le marché relčve de l’accord sur les marchés publics (AMP)
5.1.7.
Marché public stratégique
Critčres marchés publics écologiques: Pas de critčres applicables aux marchés publics écologiques
5.1.10.
Critčres d’attribution
Critčre:
Type: Qualité
Description: 2. Az elvégzett munkákra (javítás/fényezés/karosszéria munka) eloírt 6 hónap kötelezo garancia feletti többletgarancia ideje hónapban (0-12 hónap)
Pondération (points, valeur exacte): 10

Critčre:
Type: Qualité
Description: 3. A beépített alkatrészek vonatkozásában eloírt kötelezo garancia feletti többletgarancia ideje hónapban (0-12 hónap)
Pondération (points, valeur exacte): 10

Critčre:
Type: Prix
Description: 1.1. Nettó rezsi óradíj (nettó HUF/óra) általános javítás esetében
Pondération (points, valeur exacte): 25

Critčre:
Type: Prix
Description: 1.2. Nettó rezsi óradíj (nettó HUF/óra) autóvillamossági javítás esetében
Pondération (points, valeur exacte): 20

Critčre:
Type: Prix
Description: 1.3. Nettó rezsi óradíj (nettó HUF/óra) karosszéria javítás esetében
Pondération (points, valeur exacte): 20

Critčre:
Type: Prix
Description: 1.4. Nettó rezsi óradíj (nettó HUF/óra) fényezés esetében
Pondération (points, valeur exacte): 10

Critčre:
Type: Prix
Description: 1.5. gumiabroncs csere díja (nettó HUF-ban / darab)
Pondération (points, valeur exacte): 5
Description de la méthode ŕ utiliser si la pondération ne peut ętre exprimée par des critčres: Értékelési szempont: legjobb ár-érték arány. Kiosztható pontok száma: 0-100., Értékelés módszere: Ár kritérium: fordított arányosítás, míg a Minoségi értékelési szempontok esetében: arányosítás. (Miniszterelnökségnek Kbt.77.§(1)szerinti útmutatójára figyelemmel). Az értékelési szempontokról további információt a közbeszerzési dokumentum tartalmaz.
5.1.12.
Conditions du marché public
Informations relatives aux délais de recours: A Kbt. 148. § szerint.
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre: Pas d’accord-cadre
Informations sur le systčme d’acquisition dynamique: Pas de systčme d’acquisition dynamique
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntobizottság
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché: Csongrád-Csanád Vármegyei Rendor-fokapitányság
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntobizottság
5.1.
Lot: LOT-0002
Titre: Skoda Kodiaq kárjavítás
Description: A Csongrád-Csanád Vármegyei Rendor-fokapitányság vagyonkezelésében lévo Skoda Kodiaq gyártmányú szolgálati gépjármuvek (jelenleg 3 db) kárjavítási szolgáltatásainak (karosszéria javítás és fényezés szolgáltatás) elvégzése a szerzodéskötéstol számított 24 hónapra. Az eljárás ezen közbeszerzési részben egy ajánlattevovel kötendo keretszerzodés megkötésére irányul. A keretszerzodés keretösszege 24 hónapra nettó 10 000 000,- Ft. A
   2.  rész esetében Megrendelo a keretösszeg 70 %-ára (nettó 7 000 000,-Ft) vállal lehívási kötelezettséget. (azaz a mennyiségi eltérés a keretösszeghez képest -30%). A szerzodés teljesítése során a mennyiség és az összetétel a muszaki elhasználódás, vagy az állomány bovülése miatt változhat. A közbeszerzési muszaki leírás a felhívást kiegészíto közbeszerzési dokumentumban kerül részletezésre. A konkrét elvégzendo munkát Ajánlatkéro az egyes megrendeléseiben részletezi. A szolgáltatással szembeni részletes ajánlatkéroi elvárásokat a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
Identifiant interne: EKR001461402023/2
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Services
Nomenclature principale (cpv): 50111000 Services de gestion, de réparation et d'entretien de parc de véhicules
5.1.2.
Lieu d’exécution
Subdivision pays (NUTS): Csongrád (HU333)
Pays: Hongrie
Informations complémentaires: A teljesítés fo helyszíne: A nyertes ajánlattevo, illetve alvállalkozóinak javítóbázisa(i) / muhelye(i).
5.1.3.
Durée estimée
Durée: 24 Mois
5.1.4.
Renouvellement
Nombre maximal de renouvellements: 1
L’acheteur se réserve le droit d’effectuer des achats supplémentaires auprčs du contractant, comme décrit ici: Megrendelonek lehetosége van 1 (egy) alkalommal a Keretszerzodés idobeli hatályának lejáratát megelozoen -amennyiben a Keretszerzodés határozott idotartamának lejártakor a keretösszeg még nem merült ki teljesen - Vállalkozóhoz intézett írásbeli nyilatkozatával a Keretszerzodés meghosszabbítását kérni - további maximum 12 hónapra, de legfeljebb a keretösszeg kimerülésig -, mely esetben Vállalkozó köteles a Keretszerzodés meghosszabbítását elfogadni, melyet Felek írásban dokumentálnak. A meghosszabbítás idoszakában a szolgáltatásokra vonatkozó szerzodéses feltételek a keretszerzodéses feltételekkel megegyeznek. Felek a Keretszerzodés fenti meghosszabbítását a Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pontja szerinti körülménynek tekintik.
5.1.6.
Informations générales
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Le marché relčve de l’accord sur les marchés publics (AMP)
5.1.7.
Marché public stratégique
Critčres marchés publics écologiques: Pas de critčres applicables aux marchés publics écologiques
5.1.10.
Critčres d’attribution
Critčre:
Type: Qualité
Description: 2. A kárjavítási munkákra eloírt 6 hónap kötelezo garancia feletti többletgarancia ideje hónapban (0-12 hónap)
Pondération (points, valeur exacte): 10

Critčre:
Type: Qualité
Description: 3. A beépített alkatrészek vonatkozásában eloírt kötelezo garancia feletti többletgarancia ideje hónapban (0-12 hónap)
Pondération (points, valeur exacte): 10

Critčre:
Type: Prix
Description: 1.1. Nettó rezsi óradíj (nettó HUF/óra) karosszéria javítás esetében
Pondération (points, valeur exacte): 40

Critčre:
Type: Prix
Description: 1.2. Nettó rezsi óradíj (nettó HUF/óra) fényezés esetében
Pondération (points, valeur exacte): 40
Description de la méthode ŕ utiliser si la pondération ne peut ętre exprimée par des critčres: Értékelési szempont: legjobb ár-érték arány. Kiosztható pontok száma: 0-100., Értékelés módszere: Ár kritérium: fordított arányosítás, míg a Minoségi értékelési szempontok esetében: arányosítás. (Miniszterelnökségnek Kbt.77.§(1)szerinti útmutatójára figyelemmel). Az értékelési szempontokról további információt a közbeszerzési dokumentum tartalmaz.
5.1.12.
Conditions du marché public
Informations relatives aux délais de recours: A Kbt. 148. § szerint.
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre: Pas d’accord-cadre
Informations sur le systčme d’acquisition dynamique: Pas de systčme d’acquisition dynamique
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntobizottság
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché: Csongrád-Csanád Vármegyei Rendor-fokapitányság
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntobizottság
5.1.
Lot: LOT-0003
Titre: Egyéb gyártmányú gépjármuvek
Description: A Csongrád-Csanád Vármegyei Rendor-fokapitányság vagyonkezelésében lévo, a közbeszerzési dokumentumok szerinti egyéb gyártmányú (pl.Opel, Renault, Nissan, Toyota, stb.) szolgálati gépjármuvek (jelenleg 54 db) javítási, karbantartási, kárjavítási, muszaki vizsgáztatásra felkészítési szolgáltatásainak elvégzése a szerzodéskötéstol számított 24 hónapra. Az eljárás ezen közbeszerzési részben egy ajánlattevovel kötendo keretszerzodés megkötésére irányul. A keretszerzodés keretösszege 24 hónapra nettó 80 000 000,- Ft. A
   3.  rész esetében Megrendelo a keretösszeg 70 %-ára (nettó 56 000 000,-Ft) vállal lehívási kötelezettséget. (azaz a mennyiségi eltérés a keretösszeghez képest -30%). A szerzodés teljesítése során a mennyiség és az összetétel a muszaki elhasználódás, vagy az állomány bovülése miatt változhat. A közbeszerzési muszaki leírás a felhívást kiegészíto közbeszerzési dokumentumban kerül részletezésre. A konkrét elvégzendo munkát Ajánlatkéro az egyes megrendeléseiben részletezi. A szolgáltatással szembeni részletes ajánlatkéroi elvárásokat a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
Identifiant interne: EKR001461402023/3
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Services
Nomenclature principale (cpv): 50111000 Services de gestion, de réparation et d'entretien de parc de véhicules
5.1.2.
Lieu d’exécution
Subdivision pays (NUTS): Csongrád (HU333)
Pays: Hongrie
Informations complémentaires: A teljesítés fo helyszíne: A nyertes ajánlattevo, illetve alvállalkozóinak javítóbázisa(i) / muhelye(i).
5.1.3.
Durée estimée
Durée: 24 Mois
5.1.4.
Renouvellement
Nombre maximal de renouvellements: 1
L’acheteur se réserve le droit d’effectuer des achats supplémentaires auprčs du contractant, comme décrit ici: Megrendelonek lehetosége van 1 (egy) alkalommal a Keretszerzodés idobeli hatályának lejáratát megelozoen -amennyiben a Keretszerzodés határozott idotartamának lejártakor a keretösszeg még nem merült ki teljesen - Vállalkozóhoz intézett írásbeli nyilatkozatával a Keretszerzodés meghosszabbítását kérni - további maximum 12 hónapra, de legfeljebb a keretösszeg kimerülésig -, mely esetben Vállalkozó köteles a Keretszerzodés meghosszabbítását elfogadni, melyet Felek írásban dokumentálnak. A meghosszabbítás idoszakában a szolgáltatásokra vonatkozó szerzodéses feltételek a keretszerzodéses feltételekkel megegyeznek. Felek a Keretszerzodés fenti meghosszabbítását a Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pontja szerinti körülménynek tekintik.
5.1.6.
Informations générales
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Le marché relčve de l’accord sur les marchés publics (AMP)
5.1.7.
Marché public stratégique
Critčres marchés publics écologiques: Pas de critčres applicables aux marchés publics écologiques
5.1.10.
Critčres d’attribution
Critčre:
Type: Qualité
Description: 2. Az elvégzett munkákra (javítás/fényezés/karosszéria munka) eloírt 6 hónap kötelezo garancia feletti többletgarancia ideje hónapban (0-12 hónap)
Pondération (points, valeur exacte): 10

Critčre:
Type: Qualité
Description: 3. A beépített alkatrészek vonatkozásában eloírt kötelezo garancia feletti többletgarancia ideje hónapban (0-12 hónap)
Pondération (points, valeur exacte): 10

Critčre:
Type: Prix
Description: 1.1. Nettó rezsi óradíj (nettó HUF/óra) általános javítás esetében
Pondération (points, valeur exacte): 25

Critčre:
Type: Prix
Description: 1.2. Nettó rezsi óradíj (nettó HUF/óra) autóvillamossági javítás esetében
Pondération (points, valeur exacte): 20

Critčre:
Type: Prix
Description: 1.3. Nettó rezsi óradíj (nettó HUF/óra) karosszéria javítás esetében
Pondération (points, valeur exacte): 20

Critčre:
Type: Prix
Description: 1.4. Nettó rezsi óradíj (nettó HUF/óra) fényezés esetében
Pondération (points, valeur exacte): 10

Critčre:
Type: Prix
Description: 1.5. gumiabroncs csere díja (nettó HUF-ban / darab)
Pondération (points, valeur exacte): 5
Description de la méthode ŕ utiliser si la pondération ne peut ętre exprimée par des critčres: Értékelési szempont: legjobb ár-érték arány. Kiosztható pontok száma: 0-100., Értékelés módszere: Ár kritérium: fordított arányosítás, míg a Minoségi értékelési szempontok esetében: arányosítás. (Miniszterelnökségnek Kbt.77.§(1)szerinti útmutatójára figyelemmel). Az értékelési szempontokról további információt a közbeszerzési dokumentum tartalmaz.
5.1.12.
Conditions du marché public
Informations relatives aux délais de recours: A Kbt. 148. § szerint.
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre: Pas d’accord-cadre
Informations sur le systčme d’acquisition dynamique: Pas de systčme d’acquisition dynamique
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntobizottság
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché: Csongrád-Csanád Vármegyei Rendor-fokapitányság
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntobizottság
5.1.
Lot: LOT-0004
Titre: Suzuki gyártmányú gépjármuvek jav./kivéve kárjav
Description: A Csongrád-Csanád Vármegyei Rendor-fokapitányság vagyonkezelésében lévo Suzuki gyártmányú szolgálati gépjármuvek (jelenleg 67 db) javítási, karbantartási, muszaki vizsgáztatásra felkészítési szolgáltatásainak elvégzése a szerzodéskötéstol számított 24 hónapra. Ezen közbeszerzési résznek nem tárgya a kárjavítási (karosszéria javítás és fényezés) feladatok ellátása. Az eljárás ezen közbeszerzési részben egy ajánlattevovel kötendo keretszerzodés megkötésére irányul. A keretszerzodés keretösszege 24 hónapra nettó 55 000 000,- Ft. A
   4.  rész esetében Megrendelo a keretösszeg 70 %-ára (nettó 38 500 000,-Ft) vállal lehívási kötelezettséget. (azaz a mennyiségi eltérés a keretösszeghez képest -30%). A szerzodés teljesítése során a mennyiség és az összetétel a muszaki elhasználódás, vagy az állomány bovülése miatt változhat. A közbeszerzési muszaki leírás a felhívást kiegészíto közbeszerzési dokumentumban kerül részletezésre. A konkrét elvégzendo munkát Ajánlatkéro az egyes megrendeléseiben részletezi. A szolgáltatással szembeni részletes ajánlatkéroi elvárásokat a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
Identifiant interne: EKR001461402023/4
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Services
Nomenclature principale (cpv): 50111000 Services de gestion, de réparation et d'entretien de parc de véhicules
5.1.2.
Lieu d’exécution
Subdivision pays (NUTS): Csongrád (HU333)
Pays: Hongrie
Informations complémentaires: A teljesítés fo helyszíne: A nyertes ajánlattevo, illetve alvállalkozóinak javítóbázisa(i) / muhelye(i).
5.1.3.
Durée estimée
Durée: 24 Mois
5.1.4.
Renouvellement
Nombre maximal de renouvellements: 1
L’acheteur se réserve le droit d’effectuer des achats supplémentaires auprčs du contractant, comme décrit ici: Megrendelonek lehetosége van 1 (egy) alkalommal a Keretszerzodés idobeli hatályának lejáratát megelozoen -amennyiben a Keretszerzodés határozott idotartamának lejártakor a keretösszeg még nem merült ki teljesen - Vállalkozóhoz intézett írásbeli nyilatkozatával a Keretszerzodés meghosszabbítását kérni - további maximum 12 hónapra, de legfeljebb a keretösszeg kimerülésig -, mely esetben Vállalkozó köteles a Keretszerzodés meghosszabbítását elfogadni, melyet Felek írásban dokumentálnak. A meghosszabbítás idoszakában a szolgáltatásokra vonatkozó szerzodéses feltételek a keretszerzodéses feltételekkel megegyeznek. Felek a Keretszerzodés fenti meghosszabbítását a Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pontja szerinti körülménynek tekintik.
5.1.6.
Informations générales
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Le marché relčve de l’accord sur les marchés publics (AMP)
5.1.7.
Marché public stratégique
Critčres marchés publics écologiques: Pas de critčres applicables aux marchés publics écologiques
5.1.10.
Critčres d’attribution
Critčre:
Type: Qualité
Description: 2. Az elvégzett munkákra (általános javítás/autóvillamossági javítás) eloírt 6 hónap kötelezo garancia feletti többletgarancia ideje hónapban (0-12 hónap)
Pondération (points, valeur exacte): 10

Critčre:
Type: Qualité
Description: 3. A beépített alkatrészek vonatkozásában eloírt kötelezo garancia feletti többletgarancia ideje hónapban (0-12 hónap)
Pondération (points, valeur exacte): 10

Critčre:
Type: Prix
Description: 1.1. Nettó rezsi óradíj (nettó HUF/óra) általános javítás esetében
Pondération (points, valeur exacte): 45

Critčre:
Type: Prix
Description: 1.2. Nettó rezsi óradíj (nettó HUF/óra) autóvillamossági javítás esetében
Pondération (points, valeur exacte): 30

Critčre:
Type: Prix
Description: 1.3. gumiabroncs csere díja (nettó HUF-ban / darab)
Pondération (points, valeur exacte): 5
Description de la méthode ŕ utiliser si la pondération ne peut ętre exprimée par des critčres: Értékelési szempont: legjobb ár-érték arány. Kiosztható pontok száma: 0-100., Értékelés módszere: Ár kritérium: fordított arányosítás, míg a Minoségi értékelési szempontok esetében: arányosítás. (Miniszterelnökségnek Kbt.77.§(1)szerinti útmutatójára figyelemmel). Az értékelési szempontokról további információt a közbeszerzési dokumentum tartalmaz.
5.1.12.
Conditions du marché public
Informations relatives aux délais de recours: A Kbt. 148. § szerint.
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre: Pas d’accord-cadre
Informations sur le systčme d’acquisition dynamique: Pas de systčme d’acquisition dynamique
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntobizottság
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché: Csongrád-Csanád Vármegyei Rendor-fokapitányság
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntobizottság

   6.  Résultats
Valeur de tous les contrats attribués dans cet avis: 385 000 000,00 HUF
6.1.
Résultat – Identifiants des lots: LOT-0001
Au moins un lauréat a été choisi.
6.1.2.
Informations sur les lauréats
Lauréat:
Nom officiel: Porsche Inter Auto Hungaria Kft
Offre:
Identifiant de l’offre: EKR001461402023/0684
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0001
Valeur du résultat: 240 000 000,00 HUF
L’offre a été classée
Place sur la liste des lauréats: 1
Sous-traitance: no
La valeur de la sous-traitance est connue: non
Le pourcentage de la sous-traitance est connu: non
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: 06000-152/175/2023.szerz.
Titre: vállalkozási keretszerzodés (1.rész)
Date ŕ laquelle le lauréat a été choisi: 28/11/2023
Date de conclusion du marché: 28/12/2023
Le marché est attribué dans le contexte d’un accord-cadre: false
6.1.4.
Informations statistiques:
Résumé des demandes de réexamen reçues par l’acheteur:
Nombre de plaignants0
Offres ou demandes de participation reçues:
Type de soumissions reçues: Demandes de participation
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues0
Type de soumissions reçues: Offres
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues1
Type de soumissions reçues: Offres présentées par voie électronique
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues1
Type de soumissions reçues: Offres reçues de soumissionnaires de microtaille
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues0
Type de soumissions reçues: Offres reçues de soumissionnaires de petite taille
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues0
Type de soumissions reçues: Offres reçues de soumissionnaires de moyenne taille
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues0
Type de soumissions reçues: Offres reçues de soumissionnaires de micro, petite ou moyenne taille
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues0
Type de soumissions reçues: Offres reçues de soumissionnaires enregistrés dans des pays de l’Espace économique européen autres que le pays de l’acheteur
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues0
Type de soumissions reçues: Offres reçues de soumissionnaires enregistrés dans des pays situés en dehors de l’Espace économique européen
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues0
Type de soumissions reçues: Offres vérifiées et jugées irrecevables
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues0
Type de soumissions reçues: Offres vérifiées et jugées irrecevables en raison d’un prix ou d’un coűt anormalement bas
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues0
Type de soumissions reçues: Offres pour lesquelles il n’a pas été vérifié si elles sont recevables ou non
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues0
6.1.
Résultat – Identifiants des lots: LOT-0002
Au moins un lauréat a été choisi.
6.1.2.
Informations sur les lauréats
Lauréat:
Nom officiel: Porsche Inter Auto Hungaria Kft
Offre:
Identifiant de l’offre: EKR001461402023/0740
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0002
Valeur du résultat: 10 000 000,00 HUF
L’offre a été classée
Place sur la liste des lauréats: 1
Sous-traitance: no
La valeur de la sous-traitance est connue: non
Le pourcentage de la sous-traitance est connu: non
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: 06000-152/176/2023.szerz.
Titre: vállalkozási keretszerzodés (2.rész)
Date ŕ laquelle le lauréat a été choisi: 28/11/2023
Date de conclusion du marché: 28/12/2023
Le marché est attribué dans le contexte d’un accord-cadre: false
6.1.4.
Informations statistiques:
Résumé des demandes de réexamen reçues par l’acheteur:
Nombre de plaignants0
Offres ou demandes de participation reçues:
Type de soumissions reçues: Demandes de participation
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues0
Type de soumissions reçues: Offres
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues1
Type de soumissions reçues: Offres présentées par voie électronique
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues1
Type de soumissions reçues: Offres reçues de soumissionnaires de microtaille
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues0
Type de soumissions reçues: Offres reçues de soumissionnaires de petite taille
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues0
Type de soumissions reçues: Offres reçues de soumissionnaires de moyenne taille
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues0
Type de soumissions reçues: Offres reçues de soumissionnaires de micro, petite ou moyenne taille
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues0
Type de soumissions reçues: Offres reçues de soumissionnaires enregistrés dans des pays de l’Espace économique européen autres que le pays de l’acheteur
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues0
Type de soumissions reçues: Offres reçues de soumissionnaires enregistrés dans des pays situés en dehors de l’Espace économique européen
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues0
Type de soumissions reçues: Offres vérifiées et jugées irrecevables
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues0
Type de soumissions reçues: Offres vérifiées et jugées irrecevables en raison d’un prix ou d’un coűt anormalement bas
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues0
Type de soumissions reçues: Offres pour lesquelles il n’a pas été vérifié si elles sont recevables ou non
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues0
6.1.
Résultat – Identifiants des lots: LOT-0003
Au moins un lauréat a été choisi.
6.1.2.
Informations sur les lauréats
Lauréat:
Nom officiel: AUTORAIL Javító, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.
Offre:
Identifiant de l’offre: EKR001461402023/0796
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0003
Valeur du résultat: 80 000 000,00 HUF
L’offre a été classée
Place sur la liste des lauréats: 1
Sous-traitance: no
La valeur de la sous-traitance est connue: non
Le pourcentage de la sous-traitance est connu: non
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: 06000-152/13/2024.szerz.
Titre: vállalkozási keretszerzodés (3.rész)
Date ŕ laquelle le lauréat a été choisi: 12/12/2023
Date de conclusion du marché: 30/01/2024
Le marché est attribué dans le contexte d’un accord-cadre: false
6.1.3.
Soumissionnaires non retenus:
Offre:
Chef de file du soumissionnaire: Magyar Autóklub
6.1.4.
Informations statistiques:
Résumé des demandes de réexamen reçues par l’acheteur:
Nombre de plaignants2
Type d’irrégularité alléguée:
Rejet injustifié d’offres anormalement basses
Nombre de demandes réexamen acheteur2
Offres ou demandes de participation reçues:
Type de soumissions reçues: Demandes de participation
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues0
Type de soumissions reçues: Offres
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues2
Type de soumissions reçues: Offres présentées par voie électronique
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues2
Type de soumissions reçues: Offres reçues de soumissionnaires de microtaille
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues0
Type de soumissions reçues: Offres reçues de soumissionnaires de petite taille
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues1
Type de soumissions reçues: Offres reçues de soumissionnaires de moyenne taille
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues0
Type de soumissions reçues: Offres reçues de soumissionnaires de micro, petite ou moyenne taille
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues1
Type de soumissions reçues: Offres reçues de soumissionnaires enregistrés dans des pays de l’Espace économique européen autres que le pays de l’acheteur
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues0
Type de soumissions reçues: Offres reçues de soumissionnaires enregistrés dans des pays situés en dehors de l’Espace économique européen
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues0
Type de soumissions reçues: Offres vérifiées et jugées irrecevables
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues1
Type de soumissions reçues: Offres vérifiées et jugées irrecevables en raison d’un prix ou d’un coűt anormalement bas
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues1
Type de soumissions reçues: Offres pour lesquelles il n’a pas été vérifié si elles sont recevables ou non
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues0
6.1.
Résultat – Identifiants des lots: LOT-0004
Au moins un lauréat a été choisi.
6.1.2.
Informations sur les lauréats
Lauréat:
Nom officiel: AUTORAIL Javító, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.
Offre:
Identifiant de l’offre: EKR001461402023/0804
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0004
Valeur du résultat: 55 000 000,00 HUF
L’offre a été classée
Place sur la liste des lauréats: 1
Sous-traitance: no
La valeur de la sous-traitance est connue: non
Le pourcentage de la sous-traitance est connu: non
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: 06000-152/14/2024.szerz.
Titre: vállalkozási keretszerzodés (4.rész)
Date ŕ laquelle le lauréat a été choisi: 12/12/2023
Date de conclusion du marché: 30/01/2024
Le marché est attribué dans le contexte d’un accord-cadre: false
6.1.3.
Soumissionnaires non retenus:
Offre:
Chef de file du soumissionnaire: Magyar Autóklub
Offre:
Chef de file du soumissionnaire: Veszprémi Autószalon Szállítási És Kereskedelmi Korlátolt Felelosségu Társaság
6.1.4.
Informations statistiques:
Résumé des demandes de réexamen reçues par l’acheteur:
Nombre de plaignants2
Type d’irrégularité alléguée:
Rejet injustifié d’offres anormalement basses
Nombre de demandes réexamen acheteur2
Offres ou demandes de participation reçues:
Type de soumissions reçues: Demandes de participation
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues0
Type de soumissions reçues: Offres
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues3
Type de soumissions reçues: Offres présentées par voie électronique
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues3
Type de soumissions reçues: Offres reçues de soumissionnaires de microtaille
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues0
Type de soumissions reçues: Offres reçues de soumissionnaires de petite taille
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues2
Type de soumissions reçues: Offres reçues de soumissionnaires de moyenne taille
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues0
Type de soumissions reçues: Offres reçues de soumissionnaires de micro, petite ou moyenne taille
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues2
Type de soumissions reçues: Offres reçues de soumissionnaires enregistrés dans des pays de l’Espace économique européen autres que le pays de l’acheteur
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues0
Type de soumissions reçues: Offres reçues de soumissionnaires enregistrés dans des pays situés en dehors de l’Espace économique européen
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues0
Type de soumissions reçues: Offres vérifiées et jugées irrecevables
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues2
Type de soumissions reçues: Offres vérifiées et jugées irrecevables en raison d’un prix ou d’un coűt anormalement bas
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues1
Type de soumissions reçues: Offres pour lesquelles il n’a pas été vérifié si elles sont recevables ou non
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues0

   8.  Organisations
8.1.
ORG-0002
Nom officiel: Közbeszerzési Hatóság
Numéro d’enregistrement: EKRSZ_40664534
Adresse postale: Riadó utca
   5. 
  
Ville: Budapest
Code postal: 1026
Subdivision pays (NUTS): Budapest (HU110)
Pays: Hongrie
Adresse électronique: hirdetmeny@kt.hu
Téléphone: +36 18828635
Adresse internet: https://kozbeszerzes.hu
Rôles de cette organisation
TED eSender
8.1.
ORG-0001
Nom officiel: Csongrád-Csanád Vármegyei Rendor-fokapitányság
Numéro d’enregistrement: 15720742251
Adresse postale: Kossuth Lajos Sugárút 22-24.  
Ville: Szeged
Code postal: 6722
Subdivision pays (NUTS): Csongrád (HU333)
Pays: Hongrie
Point de contact: Csiszár Mária
Adresse électronique: csiszarmm@csongrad.police.hu
Téléphone: +36 62562400
Télécopieur: +36 62562457
Adresse internet: http://www.police.hu/
Rôles de cette organisation
Acheteur
Chef de groupe
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché
8.1.
ORG-0010
Nom officiel: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntobizottság
Numéro d’enregistrement: EKRSZ_40664534
Adresse postale: Riadó u. 5  
Ville: Budapest
Code postal: 1026
Subdivision pays (NUTS): Budapest (HU110)
Pays: Hongrie
Adresse électronique: dontobizottsag@kt.hu
Téléphone: +36 18828592
Télécopieur: +36 18828593
Adresse internet: https://www.kozbeszerzes.hu
Rôles de cette organisation
Organisation chargée des procédures de recours
8.1.
ORG-0011
Nom officiel: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntobizottság
Numéro d’enregistrement: EKRSZ_40664534
Adresse postale: Riadó u. 5  
Ville: Budapest
Code postal: 1026
Subdivision pays (NUTS): Budapest (HU110)
Pays: Hongrie
Adresse électronique: dontobizottsag@kt.hu
Téléphone: +36 18828592
Télécopieur: +36 18828593
Adresse internet: https://www.kozbeszerzes.hu
Rôles de cette organisation
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours
8.1.
ORG-0003
Nom officiel: Porsche Inter Auto Hungaria Kft
Taille de l’opérateur économique: large
Numéro d’enregistrement: 14515239244
Adresse postale: Fáy Utca 27  
Ville: Budapest
Code postal: 1139
Subdivision pays (NUTS): Budapest (HU110)
Pays: Hongrie
Adresse électronique: ttotvari@porscheinterauto.hu
Téléphone: +36 14515230
Télécopieur: +36 14515231
Rôles de cette organisation
SoumissionnaireChef de groupe
Bénéficiaire effectif
Nationalité du propriétaireDEU
Lauréat de ces lotsLOT-0001
Le lauréat est coté sur un marché réglementé
8.1.
ORG-0004
Nom officiel: Porsche Inter Auto Hungaria Kft
Taille de l’opérateur économique: large
Numéro d’enregistrement: 14515239244
Adresse postale: Fáy Utca 27  
Ville: Budapest
Code postal: 1139
Subdivision pays (NUTS): Budapest (HU110)
Pays: Hongrie
Adresse électronique: ttotvari@porscheinterauto.hu
Téléphone: +36 14515230
Télécopieur: +36 14515231
Rôles de cette organisation
SoumissionnaireChef de groupe
Bénéficiaire effectif
Nationalité du propriétaireDEU
Lauréat de ces lotsLOT-0002
Le lauréat est coté sur un marché réglementé
8.1.
ORG-0005
Nom officiel: Magyar Autóklub
Numéro d’enregistrement: 19621140241
Adresse postale: Berda József Utca 15.  
Ville: Budapest
Code postal: 1043
Subdivision pays (NUTS): Budapest (HU110)
Pays: Hongrie
Adresse électronique: benke.csaba@autoklub.hu
Téléphone: +36 203260438
Rôles de cette organisation
SoumissionnaireChef de groupe
8.1.
ORG-0006
Nom officiel: AUTORAIL Javító, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.
Taille de l’opérateur économique: small
Numéro d’enregistrement: 11081519206
Adresse postale: Budapesti Út 34  
Ville: Szeged
Code postal: 6728
Subdivision pays (NUTS): Csongrád (HU333)
Pays: Hongrie
Adresse électronique: info@autorail2.hu
Téléphone: +36 309035556
Télécopieur: +36 62451754
Adresse internet: https://www.autorail.hu
Rôles de cette organisation
SoumissionnaireChef de groupe
Bénéficiaire effectif
Nationalité du propriétaireHUN
Lauréat de ces lotsLOT-0003
Le lauréat est coté sur un marché réglementé
8.1.
ORG-0007
Nom officiel: Magyar Autóklub
Numéro d’enregistrement: 19621140241
Adresse postale: Berda József Utca 15.  
Ville: Budapest
Code postal: 1043
Subdivision pays (NUTS): Budapest (HU110)
Pays: Hongrie
Adresse électronique: benke.csaba@autoklub.hu
Téléphone: +36 203260438
Rôles de cette organisation
SoumissionnaireChef de groupe
8.1.
ORG-0008
Nom officiel: Veszprémi Autószalon Szállítási És Kereskedelmi Korlátolt Felelosségu Társaság
Numéro d’enregistrement: 11397766206
Adresse postale: Algyoi Út 65  
Ville: Szeged
Code postal: 6727
Subdivision pays (NUTS): Csongrád (HU333)
Pays: Hongrie
Adresse électronique: veszpremi@suzuki-szeged.hu
Téléphone: +36 62473000
Télécopieur: +36 62473001
Adresse internet: https://www.suzuki-szeged.hu
Rôles de cette organisation
SoumissionnaireChef de groupe
8.1.
ORG-0009
Nom officiel: AUTORAIL Javító, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.
Taille de l’opérateur économique: small
Numéro d’enregistrement: 11081519206
Adresse postale: Budapesti Út 34  
Ville: Szeged
Code postal: 6728
Subdivision pays (NUTS): Csongrád (HU333)
Pays: Hongrie
Adresse électronique: info@autorail2.hu
Téléphone: +36 309035556
Télécopieur: +36 62451754
Adresse internet: https://www.autorail.hu
Rôles de cette organisation
SoumissionnaireChef de groupe
Bénéficiaire effectif
Nationalité du propriétaireHUN
Lauréat de ces lotsLOT-0004
Le lauréat est coté sur un marché réglementé
11. Informations relatives ŕ l’avis
11.1.
Informations relatives ŕ l’avis
Identifiant/version de l’avis: d812c558-4c3d-4a46-8ffb-2743af5c6335 - 02
Type de formulaire: Résultats
Type d’avis: Avis d’attribution de marché ou de concession – régime ordinaire
Date d’envoi de l’avis: 07/02/2024 14:19:49 (UTC+1)
Date d’envoi de l’avis (eSender): 05/02/2024 22:03:00 (UTC+1)
Langues dans lesquelles l’avis en question est officiellement disponible: hongrois
11.2.
Informations relatives ŕ la publication
Numéro de publication de l’avis: 84029-2024
Numéro de publication au JO S: 28/2024
Date de publication: 08/02/2024

 
 
C L A S S E    C P V
50111000 - Services de gestion, de réparation et d'entretien de parc de véhicules