Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 01/03/2024
Date de péremption :
Type de procédure : Information absente
Type de document : Avis de modification de marché
HONGRIE
appel-offre

Hongrie '?? Services liés aux déchets et aux ordures '?? KAR Tölt'?anyagok beszállítása és sitt elszállítása

2024/S 2024-128782  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
128782-2024 - Modification du marché
Hongrie – Services liés aux déchets et aux ordures – KAR Töltoanyagok beszállítása és sitt elszállítása
OJ S 44/2024 01/03/2024
Avis de modification de marché
Services

   1.  Acheteur
1.1.
Acheteur
Nom officiel: Fovárosi Vízmuvek Zártköruen Muködo Részvénytársaság

   2.  Procédure
2.1.
Procédure
Titre: KAR Töltoanyagok beszállítása és sitt elszállítása
Description: Vállalkozási keretszerzodés, melynek tárgya „Bányahomok, murva, termoföld beszállítása valamint keletkezett sitt és/vagy építési-bontási hulladék elszállítása – pesti oldali ideiglenes depónia (Központi Anyagraktár)”. Ajánlatkéro a keretszerzodést 36 hónap határozott idore köti, nettó 149.935.500,-Ft keretösszegben. Ajánlatkéro tájékoztatja ajánlattevoket, hogy a keretszerzodés megszunik, ha a keretszerzodésben rögzített idotartam eltelt, és az utolsó egyedi megrendelés teljesítése és ellenszolgáltatása teljesült, vagy ha az egyedi megrendelések összértéke eléri a teljes nettó keretösszeget és az utolsó egyedi megrendelés teljesítése és ellenszolgáltatása teljesült. A keretszerzodés 1 alkalommal, az AK egyoldalú írásbeli jognyilatkozatával további 12 hónapos idotartamra meghosszabbítható, amennyiben az egyedi megrendelések összértéke nem éri el a 36 hónapos idotartam lejártával a nettó 149.935.500 HUF-ot. AK a szerzodés meghosszabbításának szándékáról a 36 hónapos idotartam letelte elott nyilatkozik. — szállítandó homok becsült mennyisége: 480 mł, — szállítandó murva becsült mennyisége: 15.600 mł, — szállítandó termoföld becsült mennyisége: 30 mł, — szállítandó sitt (hulladék azonosító kód: 17-05-04) becsült mennyisége 19.700 mł; — szállítandó sitt (hulladék azonosító kód: 17-09-04) becsült mennyisége
   4. 900 mł;
Identifiant de la procédure: 4451abbb-2ccb-465d-9a5a-671492692f18
Identifiant interne: EKR001341702020
2.1.1.
Objet
Nature du marché: Services
Nomenclature principale (cpv): 90500000 Services liés aux déchets et aux ordures
2.1.4.
Informations générales
Base juridique:
Directive 2014/25/UE

   5.  Lot
5.1.
Lot: LOT-0001
Titre: KAR Töltoanyagok beszállítása és sitt elszállítása
Description: „Bányahomok, murva, termoföld beszállítása valamint keletkezett sitt és/vagy építési-bontási hulladék elszállítása - pesti oldali ideiglenes depónia (Központi Anyagraktár)”. Ajánlatkéro a keretszerzodést 36 hónap határozott idore köti, nettó 149.935.500,-Ft keretösszegben. Ajánlatkéro tájékoztatja ajánlattevoket, hogy a keretszerzodés megszunik, ha a keretszerzodésben rögzített idotartam eltelt, és az utolsó egyedi megrendelés teljesítése és ellenszolgáltatása teljesült, vagy ha az egyedi megrendelések összértéke eléri a teljes nettó keretösszeget és az utolsó egyedi megrendelés teljesítése és ellenszolgáltatása teljesült. A fenntartási munkák elvégzéséhez szükséges töltoanyagok (bányahomok, murva, termoföld) beszállítása homok-, murvabányákból a Fovárosi Vízmuvek Zrt. ideiglenes depóniájába, valamint a Fovárosi Vízmuvek Zrt. ideiglenes depóniájából a keletkezett sitt és/vagy építési-bontási hulladékok hatályos jogszabályi eloírásoknak megfelelo átvétele, gyujtése és annak engedéllyel rendelkezo kezelohöz történo elszállítása. A beszállított töltoanyagokat a Vállalkozónak megrendeloi igény esetén munkagéppel depóniába szükséges rendeznie. A bontási hulladék szállítójármure történo felrakodása munkagéppel megrendeloi igény esetén a Vállalkozó feladata. — szállítandó homok becsült mennyisége: 480 mł, — szállítandó murva becsült mennyisége: 15.600 mł, — szállítandó termoföld becsült mennyisége: 30 mł, — szállítandó sitt (hulladék azonosító kód: 17-05-04) becsült mennyisége 19.700 mł; — szállítandó sitt (hulladék azonosító kód: 17-09-04) becsült mennyisége
   4. 900 mł; A feladat részletezését a közbeszerzési dokumentáció tartalmazza.
Identifiant interne: EKR001341702020/1
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Services
Nomenclature principale (cpv): 90500000 Services liés aux déchets et aux ordures
Nomenclature supplémentaire (cpv): 14210000 Gravier, sable, pierre concassée et agrégats, 33617000 Suppléments minéraux
5.1.2.
Lieu d’exécution
Ville: Budapest
Code postal: 1044
Subdivision pays (NUTS): Budapest (HU110)
Pays: Hongrie
5.1.3.
Durée estimée
Durée: 36 Mois
5.1.4.
Renouvellement
Nombre maximal de renouvellements: 1
L’acheteur se réserve le droit d’effectuer des achats supplémentaires auprčs du contractant, comme décrit ici: a keretszerzodés 1 alkalommal, az AK egyoldalú írásbeli jognyilatkozatával további 12 hónapos idotartamra meghosszabbítható, amennyiben az egyedi megrendelések összértéke nem éri el a 36 hónapos idotartam lejártával a nettó 149.935.500 HUF-ot. AK a szerzodés meghosszabbításának szándékáról a 36 hónapos idotartam letelte elott nyilatkozik.
5.1.6.
Informations générales
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Le marché relčve de l’accord sur les marchés publics (AMP)
Informations complémentaires: 1) AK az I.1) pontban megadott faxszámot kizárólag a Kbt. 50. § (2) bek.-ben foglaltakra tekintettel adta meg, AK faxkészüléket nem üzemeltet.
5.1.12.
Conditions du marché public
Informations relatives aux délais de recours: A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. §-a szerint.
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntobizottság
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché: Fovárosi Vízmuvek Zártköruen Muködo Részvénytársaság
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntobizottság

   6.  Résultats
Valeur de tous les contrats attribués dans cet avis: 149 935 500,00 HUF
6.1.
Résultat – Identifiants des lots: LOT-0001
6.1.2.
Informations sur les lauréats
Lauréat:
Offre:
Identifiant de l’offre: EKR001341702020/4017
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0001
Valeur du résultat: 128 876 400,00 HUF
Sous-traitance: no
La valeur de la sous-traitance est connue: non
Le pourcentage de la sous-traitance est connu: non
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: SVA1051294
Titre: Vállalkozási szerzodés Bányahomok, murva, termoföld beszállítása valamint keletkezett sitt és/vagy építési-bontási hulladék elszállítása – pesti oldali ideiglenes depónia (Központi Anyagraktár)
Date ŕ laquelle le lauréat a été choisi: 24/02/2021
Date de conclusion du marché: 23/03/2021
6.1.4.
Informations statistiques:
Résumé des demandes de réexamen reçues par l’acheteur:
Nombre de plaignants0

   7.  Modification
Identifiant de la section: 161315-2021
Raison de la modification: Modifications inférieures ŕ une valeur minimale.
Description: A szerzodés keretösszegének 9,9 %-os emelkedése. A szerzodés eredeti keretösszege: 149.935.500.- HUF A szerzodés új keretösszege: 164.779.115,- HUF A jelen szerzodésmódosítás a közbeszerzések sajátos közbeszerzési szabályairól szóló 307/2015 (X.27) kormányrendelet 22. § (2). bekezdés a) pontján, valamint a Kbt. 141 § (2) bekezdésén alapul: (2) A szerzodés - a (4) vagy (6) bekezdésben foglalt feltételek vizsgálata nélkül - új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül módosítható, ha a módosítás eredményeként az ellenérték növekedése - vagy több módosítás esetén azok nettó összértéke - nem éri el az alábbi értékek egyikét sem a) az uniós értékhatárt eléro értéku eredeti szerzodés esetén az uniós értékhatárt; b) szolgáltatás, árubeszerzés és építési vagy szolgáltatási koncesszió esetén az eredeti szerzodés értékének 10%-át, építési beruházás esetén az eredeti szerzodéses érték 15%-át; valamint a módosítás nem változtatja meg a szerzodés általános jellegét és illeszkedik az eredeti szerzodés jellegéhez.
7.1.
Modification
Identifiant de la section: CON-0001
Description des modifications: A szerzodés keretösszegének 9,9 %-os emelkedése. A szerzodés eredeti keretösszege: 149.935.500.- HUF A szerzodés új keretösszege: nettó 164.779.115,- HUF + Áfa A szerzodés módosítás aláírásának dátuma: 2024. február 08 A szerzodés 2021. március 23-án került aláírásra, 36 hónap idotartamra, valamint 12 hónap meghosszabbítás lehetoségével. A szerzodést Ajánlatkéro egyoldalú jognyilatkozattal - annak lejárta elott - meghosszabbította, így jelenleg a szerzodés véghatárideje: 2025. március 22. A jelen szerzodésmódosítás a közbeszerzések sajátos közbeszerzési szabályairól szóló 307/2015 (X.27) kormányrendelet 22. § (2). bekezdés a) pontján, valamint a Kbt. 141 § (2) bekezdésén alapul: (2) A szerzodés - a (4) vagy (6) bekezdésben foglalt feltételek vizsgálata nélkül - új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül módosítható, ha a módosítás eredményeként az ellenérték növekedése - vagy több módosítás esetén azok nettó összértéke - nem éri el az alábbi értékek egyikét sem a) az uniós értékhatárt eléro értéku eredeti szerzodés esetén az uniós értékhatárt; b) szolgáltatás, árubeszerzés és építési vagy szolgáltatási koncesszió esetén az eredeti szerzodés értékének 10%-át, építési beruházás esetén az eredeti szerzodéses érték 15%-át; valamint a módosítás nem változtatja meg a szerzodés általános jellegét és illeszkedik az eredeti szerzodés jellegéhez.

   8.  Organisations
8.1.
ORG-0002
Nom officiel: Közbeszerzési Hatóság
Numéro d’enregistrement: EKRSZ_40664534
Adresse postale: Riadó utca
   5. 
  
Ville: Budapest
Code postal: 1026
Subdivision pays (NUTS): Budapest (HU110)
Pays: Hongrie
Adresse électronique: hirdetmeny@kt.hu
Téléphone: +36 18828635
Adresse internet: https://kozbeszerzes.hu
Rôles de cette organisation
TED eSender
8.1.
ORG-0001
Nom officiel: Fovárosi Vízmuvek Zártköruen Muködo Részvénytársaság
Numéro d’enregistrement: EKRSZ_18408377
Département: Beszerzési Osztály
Adresse postale: Váci Út 182.  
Ville: Budapest
Code postal: 1138
Subdivision pays (NUTS): Budapest (HU110)
Pays: Hongrie
Point de contact: Korossy Emese
Adresse électronique: kozbeszerzes@vizmuvek.hu
Téléphone: +36 14652572
Télécopieur: +36 14652945
Adresse internet: https://www.vizmuvek.hu
Rôles de cette organisation
Acheteur
Chef de groupe
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché
8.1.
ORG-0004
Nom officiel: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntobizottság
Numéro d’enregistrement: 40664534
Adresse postale: Riadó u. 5  
Ville: Budapest
Code postal: 1026
Subdivision pays (NUTS): Budapest (HU110)
Pays: Hongrie
Adresse électronique: dontobizottsag@kt.hu
Téléphone: +36 18828592
Télécopieur: +36 18828593
Adresse internet: https://www.kozbeszerzes.hu
Rôles de cette organisation
Organisation chargée des procédures de recours
8.1.
ORG-0005
Nom officiel: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntobizottság
Numéro d’enregistrement: 40664534
Adresse postale: Riadó u. 5  
Ville: Budapest
Code postal: 1026
Subdivision pays (NUTS): Budapest (HU110)
Pays: Hongrie
Adresse électronique: dontobizottsag@kt.hu
Téléphone: +36 18828592
Télécopieur: +36 18828593
Adresse internet: https://www.kozbeszerzes.hu
Rôles de cette organisation
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours
8.1.
ORG-0007
Nom officiel: ZOLLERBAU-TRANS SZOLGÁLTATÓ ÉS KERESKEDELMI KORLÁTOLT FELELOSSÉGU TÁRSASÁG
Numéro d’enregistrement: EKRSZ_82064220
Adresse postale: Zrínyi Utca 52  
Ville: Budapest
Code postal: 1171
Subdivision pays (NUTS): Budapest (HU110)
Pays: Hongrie
Adresse électronique: zollerbau@gmail.com
Téléphone: +36 309343519
Rôles de cette organisation
SoumissionnaireChef de groupe
Lauréat de ces lotsLOT-0001
11. Informations relatives ŕ l’avis
11.1.
Informations relatives ŕ l’avis
Identifiant/version de l’avis: d7134781-bde4-4c53-8d03-b218445e87bc - 05
Type de formulaire: Modification du marché
Type d’avis: Avis de modification de marché
Date d’envoi de l’avis: 28/02/2024 16:01:06 (UTC+1)
Date d’envoi de l’avis (eSender): 26/02/2024 14:15:53 (UTC+1)
Langues dans lesquelles l’avis en question est officiellement disponible: hongrois
11.2.
Informations relatives ŕ la publication
Numéro de publication de l’avis: 128782-2024
Numéro de publication au JO S: 44/2024
Date de publication: 01/03/2024

 
 
C L A S S E    C P V
90500000 - Services liés aux déchets et aux ordures