Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 28/02/2024
Date de péremption :
Type de procédure :
Type de document : Avis de préinformation avec mise en concurrence
HONGRIE
appel-offre

Hongrie : Services de réparation et d'entretien : SE tńzjelz'? és tńzoltó rendszereinek karbantartása

2024/S 2024-123962  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
123962-2024 - Résultats
Hongrie – Services de réparation et d'entretien – SE tuzjelzo és tuzoltó rendszereinek karbantartása
OJ S 42/2024 28/02/2024
Avis d’attribution de marché ou de concession – régime ordinaire
Services

   1.  Acheteur
1.1.
Acheteur
Nom officiel: Semmelweis Egyetem
Forme juridique de l’acheteur: Organisme de droit public
Activité du pouvoir adjudicateur: Enseignement

   2.  Procédure
2.1.
Procédure
Titre: SE tuzjelzo és tuzoltó rendszereinek karbantartása
Description: A Semmelweis Egyetem szervezeti egységeiben üzemben tartott beépített tuzjelzo és tuzoltó rendszerek karbantartása, felülvizsgálata és hibaelhárítása a vonatkozó jogszabályok, szabványok, eloírások alapján. -
   1.  rész (I. csoport): Tuzjelzo központ: 5 db, optikai füstérzékelo: 709db, hosebesség-érzékelo száma: 37db, kézi jelzésadó: 64db, sziréna: 77db -
   2.  rész (II. csoport): Tuzjelzo központ: 21 db, optikai füstérzékelo: 7275 db, kombinált érzékelo: 75 db, hosebesség-érzékelo száma: 222 db, homax érzékelo: 30 db, kézi jelzésadó: 681 db, sziréna: 830 db, vonali érzékelo: 7 db, légcsatorna érzékelo: 2 db, fényjelzo: 2 db -
   3.  rész (III. csoport): Tuzjelzo központ: 11 db, optikai füstérzékelo: 608 db, ionizációs érzékelo: 317 db, hosebesség-érzékelo száma: 36 db, hoérzékelo kábel: 22 db, kézi jelzésadó: 222 db, sziréna: 108 db, fényjelzo: 1 db -
   4.  rész (IV. csoport): Tuzjelzo központ: 4 db, optikai füstérzékelo: 1985 db, kombinált érzékelo: 20 db, hoérzékelo kábel: 2 db, kézi jelzésadó: 146 db, sziréna: 283 db, vonali érzékelo: 1 db, légcsatorna érzékelo: 28 db, fényjelzo: 50 db A Semmelweis Egyetem szervezeti egységeiben üzemben tartott beépített tuzjelzo és tuzoltó rendszerek tekintetében, valamennyi rész esetében az alábbi feladatok ellátása összesen 36 hónapon keresztül, - félévente rendszeres felülvizsgálat és karbantartás, - évente rendszeres felülvizsgálat és karbantartás, - rendkívüli felülvizsgálat és karbantartás, - tuzeset utáni felülvizsgálat és karbantartás - téves riasztás utáni felülvizsgálat és karbantartás - tuzjelzo, és tuzoltó rendszer üzemeltetési napló vonatkozó részének megfelelo vezetése, - kezelok oktatása az éves és a féléves karbantartás alkalmával, - hiba- és üzemzavarok elhárítása
Identifiant de la procédure: c1c6fa7f-66b0-4c10-8b42-f4f6ab7f5911
Avis précédent: 043251-2024
Identifiant interne: EKR001966192023
Type de procédure: Ouverte
La procédure est accélérée: non
2.1.1.
Objet
Nature du marché: Services
Nomenclature principale (cpv): 50000000 Services de réparation et d'entretien
2.1.4.
Informations générales
Informations complémentaires: Az eljárás a Kbt. 53. § (1) bekezdése alapján visszavonásra került, tekintettel arra, hogy a Kbt. 55. § (6) bekezdése szerinti módosítás vált szükségessé. Ajánlatkéro módosított tartalommal indítja újra az eljárást. Az eredeti ajánlati felhívás KÉ száma 26555/2023 volt.
Base juridique:
Directive 2014/24/UE

   5.  Lot
5.1.
Lot: LOT-0001
Titre: I. csoportba sorolt berendezések karbantartása, fe
Description: Az
   1.  rész teljes elnevezése: "I. csoportba sorolt berendezések karbantartása, felülvizsgálata és hibaelhárítása". A Semmelweis Egyetem szervezeti egységeiben üzemben tartott beépített tuzjelzo és tuzoltó rendszerek karbantartása, felülvizsgálata és hibaelhárítása a vonatkozó jogszabályok, szabványok, eloírások alapján. -
   1.  rész (I. csoport): Tuzjelzo központ: 5 db, optikai füstérzékelo: 709 db, hosebesség-érzékelo száma: 37 db, kézi jelzésadó: 64 db, sziréna: 77 db Elvégzendo feladatok: - félévente rendszeres felülvizsgálat és karbantartás, - évente rendszeres felülvizsgálat és karbantartás, - rendkívüli felülvizsgálat és karbantartás, - tuzeset utáni felülvizsgálat és karbantartás - téves riasztás utáni felülvizsgálat és karbantartás - tuzjelzo, és tuzoltó rendszer üzemeltetési napló rá vonatkozó részének megfelelo vezetése, - kezelok oktatása az éves és a féléves karbantartás alkalmával, - hiba és üzemzavar elhárítás Nyertes ajánlattevonek vállalnia kell, hogy 0-24 órás, folyamatosan rendelkezésre álló és elérheto diszpécser szolgálatot/ügyeletet tart fenn a hiba- és üzemzavar elhárításokat érinto bejelentések fogadására és azonnali intézkedések megtételére, melyrol az Ajánlatkéro bejelentéseket nyilvántartó rendszerén, a GLPI-n keresztül értesül. A Semmelweis Egyetem GLPI rendszerének használata kötelezo, mivel a bejelentések kezelése ebben a rendszerben történik, a rendszerhez a Szolgáltató egyeztetett hozzáférési jogosultságokkal fog rendelkezni. A rendszer megismerése és felhasználói szintu használata Szolgáltató erre jogosult képviseloinek kötelezo. Ajánlatkéro - nem konzultációs jelleggel - lehetové teszi a helyszínek megtekintését. A helyszíni bejárás idopontja és helyszíne: 1-2. részek: 2024. január 31. 10:00 óra helyszínek: - Belgyógyászati és Hematológiai Klinika - Fogorvostudományi Kar Oktatási Centrum - Nagyvárad téri Elméleti Tömb - Markusovszky Lajos Kollégium Találkozó helye: Fogorvostudományi Kar Oktatási Centrum (1085 Bp., Szentkirályi u. 47.) fobejárat Felelosségbiztosítás : Ajánlatkéro eloírja, hogy nyertes ajánlattevo köteles – legkésobb a szerzodéskötés idopontjára – szolgáltatási tevékenységének hibáiból, hiányosságaiból származtatható károk ellentételezésére tuzjelzo és tuzoltó rendszerek karbantartása, felülvizsgálata és hibaelhárítása tárgyú szakmai felelosségbiztosítást kötni, vagy meglévo biztosítását kiterjeszteni minimum 10.000.000 Ft/év összeghatárig. A felelosségbiztosítási részben a kártérítési összeghatár minimum
   2. 500.000 Ft/káresemény. Ajánlattevonek ajánlatában nyilatkoznia kell a felelosségbiztosítási szerzodés megkötésérol, vagy meglévo felelosségbiztosítása kiterjesztésérol. A BT-539, BT-540, BT-541, BT-542-es pontok kiegészítése: Ajánlatkéro a felhívás BT-539, BT-540, BT-541, BT-542-es pontokban meghatározott értékelési szempontokat a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontjára tekintettel határozta meg: legjobb ár-érték arányt megjeleníto értékelési szempontok kerülnek alkalmazásra. Az értékelés során adható pontszám alsó és felso határának megadása: 0-10 pont. A Kbt. 76. § (9) bekezdés a) pontja szerinti adatokat az Ajánlati Felhívás BT-541 pontja tartalmazza. A Kbt. 76. § (9) bekezdés c)-d) pontja szerinti értékelés során adható pontszám alsó és felso határa, valamint a ponthatárok közötti pontszámok kiszámítási módszere a következo: Minoségi kritérium: 0 vagy 10 pontszám a pontkiosztás módszerével; Ár: 0-10 közötti pontszám a fordított arányosítás módszerével.
   1.  Nettó ajánlati ár értékelési szempont alszempontjai : 1/I. Idoszakos felülvizsgálat (féléves) és karbantartás díja az I. csoportba sorolt berendezések tekintetében együttesen (nettó Ft) / Súlyszám: 30 1/II. Idoszakos felülvizsgálat (éves) és karbantartás díja az I. csoportba sorolt berendezések tekintetében együttesen (nettó Ft) / Súlyszám: 30 1/III. Eseti hibajavítás és felülvizsgálat rezsióradíja munkaidoben (Ft/óra) / Súlyszám: 20 1/IV. Eseti hibajavítás és felülvizsgálat rezsióradíja munkaidon túl (Ft/óra) / Súlyszám: 10
Identifiant interne: EKR001966192023/1
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Services
Nomenclature principale (cpv): 50000000 Services de réparation et d'entretien
5.1.2.
Lieu d’exécution
Ville: Budapest
Code postal: 1085
Subdivision pays (NUTS): Budapest (HU110)
Pays: Hongrie
Informations complémentaires: A Semmelweis Egyetem budapesti telephelyei a közbeszerzési dokumentumokban meghatározottak szerint.
5.1.3.
Durée estimée
Durée: 36 Mois
5.1.4.
Renouvellement
L’acheteur se réserve le droit d’effectuer des achats supplémentaires auprčs du contractant, comme décrit ici: A szerzodés nem hosszabbítható.
5.1.6.
Informations générales
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Le marché relčve de l’accord sur les marchés publics (AMP)
Informations complémentaires: Ajánlatkéro jelen eljárásban nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bek. e) pontja szerinti eredménytelenségi okot. Ajánlatkéro a BT-763 mezoben a következo információt kívánta közzétenni: „Az ajánlattevonek valamennyi részre be lehet nyújtania ajánlatot”
5.1.10.
Critčres d’attribution
Critčre:
Type: Qualité
Description: 2. Ajánlattevo vállalja-e, hogy a hiba bejelentését követo 12 órán belül az elhárítást minden esetben megkezdi (igen-nem, elony az igen)
Pondération (points, valeur exacte): 10

Critčre:
Type: Prix
Description: 1. Nettó ajánlati ár/1/I. Idoszakos felülvizsgálat (féléves) és karbantartás díja az I. csoportba sorolt berendezések tekintetében együttesen (nettó Ft)
Pondération (points, valeur exacte): 30

Critčre:
Type: Prix
Description: 1. Nettó ajánlati ár/ 1/II. Idoszakos felülvizsgálat (éves) és karbantartás díja az I. csoportba sorolt berendezések tekintetében együttesen (nettó Ft)
Pondération (points, valeur exacte): 30

Critčre:
Type: Prix
Description: 1. Nettó ajánlati ár/1/III. Eseti hibajavítás és felülvizsgálat rezsióradíja munkaidoben (Ft/óra)
Pondération (points, valeur exacte): 20

Critčre:
Type: Prix
Description: 1. Nettó ajánlati ár/ 1/IV. Eseti hibajavítás és felülvizsgálat rezsióradíja munkaidon túl (Ft/óra)
Pondération (points, valeur exacte): 10
5.1.12.
Conditions du marché public
Informations relatives aux délais de recours: A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információkat a Kbt. 148. § (3)-(9) bekezdéseiben foglalt eloírások tartalmazzák.
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre: Pas d’accord-cadre
Informations sur le systčme d’acquisition dynamique: Pas de systčme d’acquisition dynamique
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntobizottság
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché: Semmelweis Egyetem
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntobizottság
5.1.
Lot: LOT-0002
Titre: II. csoportba sorolt berendezések karbantartása, f
Description: A
   2.  rész teljes elnevezése: "II. csoportba sorolt berendezések karbantartása, felülvizsgálata és hibaelhárítása". A Semmelweis Egyetem szervezeti egységeiben üzemben tartott beépített tuzjelzo és tuzoltó rendszerek karbantartása, felülvizsgálata és hibaelhárítása a vonatkozó jogszabályok, szabványok, eloírások alapján. -
   2.  rész (II. csoport): Tuzjelzo központ: 21 db , optikai füstérzékelo: 7275 db, kombinált érzékelo: 75 db, hosebesség-érzékelo száma: 222 db, homax érzékelo: 30 db, kézi jelzésadó: 681 db, sziréna: 830 db, vonali érzékelo: 7 db,légcsatorna érzékelo: 2 db, fényjelzo: 2 db Elvégzendo feladatok: - félévente rendszeres felülvizsgálat és karbantartás, - évente rendszeres felülvizsgálat és karbantartás, - rendkívüli felülvizsgálat és karbantartás, - tuzeset utáni felülvizsgálat és karbantartás - téves riasztás utáni felülvizsgálat és karbantartás - tuzjelzo, és tuzoltó rendszer üzemeltetési napló rá vonatkozó részének megfelelo vezetése, - kezelok oktatása az éves és a féléves karbantartás alkalmával, - hiba és üzemzavar elhárítás Nyertes ajánlattevonek vállalnia kell, hogy 0-24 órás, folyamatosan rendelkezésre álló és elérheto diszpécser szolgálatot/ügyeletet tart fenn a hiba- és üzemzavar elhárításokat érinto bejelentések fogadására és azonnali intézkedések megtételére, melyrol az Ajánlatkéro bejelentéseket nyilvántartó rendszerén, a GLPI-n keresztül értesül. A Semmelweis Egyetem GLPI rendszerének használata kötelezo, mivel a bejelentések kezelése ebben a rendszerben történik, a rendszerhez a Szolgáltató egyeztetett hozzáférési jogosultságokkal fog rendelkezni. A rendszer megismerése és felhasználói szintu használata Szolgáltató erre jogosult képviseloinek kötelezo. Ajánlatkéro - nem konzultációs jelleggel - lehetové teszi a helyszínek megtekintését. A helyszíni bejárás idopontja és helyszíne: 1-2. részek: 2024. január 31. 10:00 óra helyszínek: - Belgyógyászati és Hematológiai Klinika - Fogorvostudományi Kar Oktatási Centrum - Nagyvárad téri Elméleti Tömb - Markusovszky Lajos Kollégium Találkozó helye: Fogorvostudományi Kar Oktatási Centrum (1085 Bp., Szentkirályi u. 47.) fobejárat Felelosségbiztosítás: Ajánlatkéro eloírja, hogy nyertes ajánlattevo köteles – legkésobb a szerzodéskötés idopontjára – szolgáltatási tevékenységének hibáiból, hiányosságaiból származtatható károk ellentételezésére tuzjelzo és tuzoltó rendszerek karbantartása, felülvizsgálata és hibaelhárítása tárgyú szakmai felelosségbiztosítást kötni, vagy meglévo biztosítását kiterjeszteni minimum 100.000.000 Ft/év összeghatárig. A felelosségbiztosítási részben a kártérítési összeghatár minimum 33.000.000 Ft/káresemény. Ajánlattevonek ajánlatában nyilatkoznia kell a felelosségbiztosítási szerzodés megkötésérol, vagy meglévo felelosségbiztosítása kiterjesztésérol. A BT-539, BT-540, BT-541, BT-542-es pontok kiegészítése: Ajánlatkéro a felhívás BT-539, BT-540, BT-541, BT-542-es pontokban meghatározott értékelési szempontokat a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontjára tekintettel határozta meg: legjobb ár-érték arányt megjeleníto értékelési szempontok kerülnek alkalmazásra. Az értékelés során adható pontszám alsó és felso határának megadása: 0-10 pont. A Kbt. 76. § (9) bekezdés a) pontja szerinti adatokat az Ajánlati Felhívás II.2.5) pontja tartalmazza. A Kbt. 76. § (9) bekezdés c)-d) pontja szerinti értékelés során adható pontszám alsó és felso határa, valamint a ponthatárok közötti pontszámok kiszámítási módszere a következo: Minoségi kritérium: 0 vagy 10 pontszám a pontkiosztás módszerével; Ár: 0-10 közötti pontszám a fordított arányosítás módszerével. 1/I. Idoszakos felülvizsgálat (féléves) és karbantartás díja a II. csoportba sorolt berendezések tekintetében együttesen (nettó Ft) / Súlyszám: 30 1/II. Idoszakos felülvizsgálat (éves) és karbantartás díja a II. csoportba sorolt berendezések tekintetében együttesen (nettó Ft) / Súlyszám: 30 1/III. Eseti hibajavítás és felülvizsgálat rezsióradíja munkaidoben (Ft/óra) / Súlyszám: 20 1/IV. Eseti hibajavítás és felülvizsgálat rezsióradíja munkaidon túl (Ft/óra) / Súlyszám: 10
Identifiant interne: EKR001966192023/2
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Services
Nomenclature principale (cpv): 50000000 Services de réparation et d'entretien
5.1.2.
Lieu d’exécution
Ville: Budapest
Code postal: 1085
Subdivision pays (NUTS): Budapest (HU110)
Pays: Hongrie
Informations complémentaires: A Semmelweis Egyetem budapesti telephelyei a közbeszerzési dokumentumokban meghatározottak szerint.
5.1.3.
Durée estimée
Durée: 36 Mois
5.1.4.
Renouvellement
L’acheteur se réserve le droit d’effectuer des achats supplémentaires auprčs du contractant, comme décrit ici: A szerzodés nem hosszabbítható.
5.1.6.
Informations générales
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Le marché relčve de l’accord sur les marchés publics (AMP)
Informations complémentaires: Ajánlatkéro jelen eljárásban nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bek. e) pontja szerinti eredménytelenségi okot. Ajánlatkéro a BT-763 mezoben a következo információt kívánta közzétenni: „Az ajánlattevonek valamennyi részre be lehet nyújtania ajánlatot”
5.1.10.
Critčres d’attribution
Critčre:
Type: Qualité
Description: 2. Ajánlattevo vállalja-e, hogy a hiba bejelentését követo 12 órán belül az elhárítást minden esetben megkezdi (igen-nem, elony az igen)
Pondération (points, valeur exacte): 10

Critčre:
Type: Prix
Description: 1. Nettó ajánlati ár/1/I. Idoszakos felülvizsgálat (féléves) és karbantartás díja a II. csoportba sorolt berendezések tekintetében együttesen (nettó Ft)
Pondération (points, valeur exacte): 30

Critčre:
Type: Prix
Description: 1. Nettó ajánlati ár/ 1/II. Idoszakos felülvizsgálat (éves) és karbantartás díja a II. csoportba sorolt berendezések tekintetében együttesen (nettó Ft)
Pondération (points, valeur exacte): 30

Critčre:
Type: Prix
Description: 1. Nettó ajánlati ár/1/III. Eseti hibajavítás és felülvizsgálat rezsióradíja munkaidoben (Ft/óra)
Pondération (points, valeur exacte): 20

Critčre:
Type: Prix
Description: 1. Nettó ajánlati ár/ 1/IV. Eseti hibajavítás és felülvizsgálat rezsióradíja munkaidon túl (Ft/óra)
Pondération (points, valeur exacte): 10
5.1.12.
Conditions du marché public
Informations relatives aux délais de recours: A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információkat a Kbt. 148. § (3)-(9) bekezdéseiben foglalt eloírások tartalmazzák.
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre: Pas d’accord-cadre
Informations sur le systčme d’acquisition dynamique: Pas de systčme d’acquisition dynamique
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntobizottság
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché: Semmelweis Egyetem
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntobizottság
5.1.
Lot: LOT-0003
Titre: III. csoportba sorolt berendezések karbantartása,
Description: A
   3.  rész teljes elnevezése: "III. csoportba sorolt berendezések karbantartása, felülvizsgálata és hibaelhárítása". A Semmelweis Egyetem szervezeti egységeiben üzemben tartott beépített tuzjelzo és tuzoltó rendszerek karbantartása, felülvizsgálata és hibaelhárítása a vonatkozó jogszabályok, szabványok, eloírások alapján. -
   3.  rész (III. csoport): Tuzjelzo központ: 11 db, optikai füstérzékelo: 608 db, ionizációs érzékelo: 317 db, hosebesség-érzékelo száma: 36 db, hoérzékelo kábel: 22 db, kézi jelzésadó: 222 db, sziréna: 108 db, fényjelzo: 1 db Elvégzendo feladatok: - félévente rendszeres felülvizsgálat és karbantartás, - évente rendszeres felülvizsgálat és karbantartás, - rendkívüli felülvizsgálat és karbantartás, - tuzeset utáni felülvizsgálat és karbantartás - téves riasztás utáni felülvizsgálat és karbantartás - tuzjelzo, és tuzoltó rendszer üzemeltetési napló rá vonatkozó részének megfelelo vezetése, - kezelok oktatása az éves és a féléves karbantartás alkalmával, - hiba- és üzemzavar elhárítás Nyertes ajánlattevonek vállalnia kell, hogy 0-24 órás, folyamatosan rendelkezésre álló és elérheto diszpécser szolgálatot/ügyeletet tart fenn a hiba- és üzemzavar elhárításokat érinto bejelentések fogadására és azonnali intézkedések megtételére, melyrol az Ajánlatkéro bejelentéseket nyilvántartó rendszerén, a GLPI-n keresztül értesül. A Semmelweis Egyetem GLPI rendszerének használata kötelezo, mivel a bejelentések kezelése ebben a rendszerben történik, a rendszerhez a Szolgáltató egyeztetett hozzáférési jogosultságokkal fog rendelkezni. A rendszer megismerése és felhasználói szintu használata Szolgáltató erre jogosult képviseloinek kötelezo. Ajánlatkéro - nem konzultációs jelleggel - lehetové teszi a helyszínek megtekintését. A helyszíni bejárás idopontja és helyszíne: 3-4. részek: 2024. február 01. 10:00 óra helyszínek: - Informatikai Igazgatóság szerverterem - Közforgalmú Gyógyszertár (Benedekfu Patika) - Elméleti Orvostudományi Központ Találkozó helye: Központi Igazgatási Épület (Rektori Épület) 1082 Bp., Ülloi út 26., fobejárat Felelosségbiztosítás: Ajánlatkéro eloírja, hogy nyertes ajánlattevo köteles – legkésobb a szerzodéskötés idopontjára – szolgáltatási tevékenységének hibáiból, hiányosságaiból származtatható károk ellentételezésére tuzjelzo és tuzoltó rendszerek karbantartása, felülvizsgálata és hibaelhárítása tárgyú szakmai felelosségbiztosítást kötni, vagy meglévo biztosítását kiterjeszteni minimum 10.000.000 Ft/év összeghatárig. A felelosségbiztosítási részben a kártérítési összeghatár minimum
   2. 500.000 Ft/káresemény. Ajánlattevonek ajánlatában nyilatkoznia kell a felelosségbiztosítási szerzodés megkötésérol, vagy meglévo felelosségbiztosítása kiterjesztésérol. A BT-539, BT-540, BT-541, BT-542-es pontok kiegészítése: Ajánlatkéro a felhívás BT-539, BT-540, BT-541, BT-542-es pontokban meghatározott értékelési szempontokat a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontjára tekintettel határozta meg: legjobb ár-érték arányt megjeleníto értékelési szempontok kerülnek alkalmazásra. Az értékelés során adható pontszám alsó és felso határának megadása: 0-10 pont. A Kbt. 76. § (9) bekezdés a) pontja szerinti adatokat az Ajánlati Felhívás II.2.5) pontja tartalmazza. A Kbt. 76. § (9) bekezdés c)-d) pontja szerinti értékelés során adható pontszám alsó és felso határa, valamint a ponthatárok közötti pontszámok kiszámítási módszere a következo: Minoségi kritérium: 0 vagy 10 pontszám a pontkiosztás módszerével; Ár: 0-10 közötti pontszám a fordított arányosítás módszerével. 1/I. Idoszakos felülvizsgálat (féléves) és karbantartás díja a III. csoportba sorolt berendezések tekintetében együttesen (nettó Ft) / Súlyszám: 30 1/II. Idoszakos felülvizsgálat (éves) és karbantartás díja a III. csoportba sorolt berendezések tekintetében együttesen (nettó Ft) / Súlyszám: 30 1/III. Eseti hibajavítás és felülvizsgálat rezsióradíja munkaidoben (Ft/óra) / Súlyszám: 20 1/IV. Eseti hibajavítás és felülvizsgálat rezsióradíja munkaidon túl (Ft/óra) / Súlyszám: 10
Identifiant interne: EKR001966192023/3
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Services
Nomenclature principale (cpv): 50000000 Services de réparation et d'entretien
5.1.2.
Lieu d’exécution
Ville: Budapest
Code postal: 1085
Subdivision pays (NUTS): Budapest (HU110)
Pays: Hongrie
Informations complémentaires: A Semmelweis Egyetem budapesti telephelyei a közbeszerzési dokumentumokban meghatározottak szerint.
5.1.3.
Durée estimée
Durée: 36 Mois
5.1.4.
Renouvellement
L’acheteur se réserve le droit d’effectuer des achats supplémentaires auprčs du contractant, comme décrit ici: A szerzodés nem hosszabbítható.
5.1.6.
Informations générales
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Le marché relčve de l’accord sur les marchés publics (AMP)
Informations complémentaires: Ajánlatkéro jelen eljárásban nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bek. e) pontja szerinti eredménytelenségi okot. Ajánlatkéro a BT-763 mezoben a következo információt kívánta közzétenni: „Az ajánlattevonek valamennyi részre be lehet nyújtania ajánlatot”
5.1.10.
Critčres d’attribution
Critčre:
Type: Qualité
Description: 2. Ajánlattevo vállalja-e, hogy a hiba bejelentését követo 12 órán belül az elhárítást minden esetben megkezdi (igen-nem, elony az igen)
Pondération (points, valeur exacte): 10

Critčre:
Type: Prix
Description: 1. Nettó ajánlati ár/1/I. Idoszakos felülvizsgálat (féléves) és karbantartás díja a III. csoportba sorolt berendezések tekintetében együttesen (nettó Ft)
Pondération (points, valeur exacte): 30

Critčre:
Type: Prix
Description: 1. Nettó ajánlati ár/ 1/II. Idoszakos felülvizsgálat (éves) és karbantartás díja a III. csoportba sorolt berendezések tekintetében együttesen (nettó Ft)
Pondération (points, valeur exacte): 30

Critčre:
Type: Prix
Description: 1. Nettó ajánlati ár/1/III. Eseti hibajavítás és felülvizsgálat rezsióradíja munkaidoben (Ft/óra)
Pondération (points, valeur exacte): 20

Critčre:
Type: Prix
Description: 1. Nettó ajánlati ár/ 1/IV. Eseti hibajavítás és felülvizsgálat rezsióradíja munkaidon túl (Ft/óra)
Pondération (points, valeur exacte): 10
5.1.12.
Conditions du marché public
Informations relatives aux délais de recours: A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információkat a Kbt. 148. § (3)-(9) bekezdéseiben foglalt eloírások tartalmazzák.
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre: Pas d’accord-cadre
Informations sur le systčme d’acquisition dynamique: Pas de systčme d’acquisition dynamique
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntobizottság
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché: Semmelweis Egyetem
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntobizottság
5.1.
Lot: LOT-0004
Titre: IV. csoportba sorolt berendezések karbantartása, f
Description: A
   4.  rész teljes elnevezése: "IV. csoportba sorolt berendezések karbantartása, felülvizsgálata és hibaelhárítása". A Semmelweis Egyetem szervezeti egységeiben üzemben tartott beépített tuzjelzo és tuzoltó rendszerek karbantartása, felülvizsgálata és hibaelhárítása a vonatkozó jogszabályok, szabványok, eloírások alapján. -
   4.  rész (IV. csoport): Tuzjelzo központ: 4 db, optikai füstérzékelo: 1985 db, kombinált érzékelo: 20 db, hoérzékelo kábel: 2 db, kézi jelzésadó: 146 db, sziréna: 283 db, vonali érzékelo: 1 db, légcsatorna érzékelo: 28 db, fényjelzo: 50 db Elvégzendo feladatok: - félévente rendszeres felülvizsgálat és karbantartás, - évente rendszeres felülvizsgálat és karbantartás, - rendkívüli felülvizsgálat és karbantartás, - tuzeset utáni felülvizsgálat és karbantartás - téves riasztás utáni felülvizsgálat és karbantartás - tuzjelzo, és tuzoltó rendszer üzemeltetési napló rá vonatkozó részének megfelelo vezetése, - kezelok oktatása az éves és a féléves karbantartás alkalmával, - hiba- és üzemzavar elhárítás Nyertes ajánlattevonek vállalnia kell, hogy 0-24 órás, folyamatosan rendelkezésre álló és elérheto diszpécser szolgálatot/ügyeletet tart fenn a hiba- és üzemzavar elhárításokat érinto bejelentések fogadására és azonnali intézkedések megtételére, melyrol az Ajánlatkéro bejelentéseket nyilvántartó rendszerén, a GLPI-n keresztül értesül. A Semmelweis Egyetem GLPI rendszerének használata kötelezo, mivel a bejelentések kezelése ebben a rendszerben történik, a rendszerhez a Szolgáltató egyeztetett hozzáférési jogosultságokkal fog rendelkezni. A rendszer megismerése és felhasználói szintu használata Szolgáltató erre jogosult képviseloinek kötelezo. Ajánlatkéro - nem konzultációs jelleggel - lehetové teszi a helyszínek megtekintését. A helyszíni bejárás idopontja és helyszíne: 3-4. részek: 2024. február 01. 10:00 óra helyszínek: - Informatikai Igazgatóság szerverterem - Közforgalmú Gyógyszertár (Benedekfu Patika) - Elméleti Orvostudományi Központ Találkozó helye: Központi Igazgatási Épület (Rektori Épület) 1082 Bp., Ülloi út 26., fobejárat Felelosségbiztosítás: Ajánlatkéro eloírja, hogy nyertes ajánlattevo köteles – legkésobb a szerzodéskötés idopontjára – szolgáltatási tevékenységének hibáiból, hiányosságaiból származtatható károk ellentételezésére tuzjelzo és tuzoltó rendszerek karbantartása, felülvizsgálata és hibaelhárítása tárgyú szakmai felelosségbiztosítást kötni, vagy meglévo biztosítását kiterjeszteni minimum 20.000.000 Ft/év összeghatárig. A felelosségbiztosítási részben a kártérítési összeghatár minimum
   5. 000.000 Ft/káresemény. Ajánlattevonek ajánlatában nyilatkoznia kell a felelosségbiztosítási szerzodés megkötésérol, vagy meglévo felelosségbiztosítása kiterjesztésérol. A BT-539, BT-540, BT-541, BT-542-es pontok kiegészítése: Ajánlatkéro a felhívás BT-539, BT-540, BT-541, BT-542-es pontokban meghatározott értékelési szempontokat a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontjára tekintettel határozta meg: legjobb ár-érték arányt megjeleníto értékelési szempontok kerülnek alkalmazásra. Az értékelés során adható pontszám alsó és felso határának megadása: 0-10 pont. A Kbt. 76. § (9) bekezdés a) pontja szerinti adatokat az Ajánlati Felhívás II.2.5) pontja tartalmazza. A Kbt. 76. § (9) bekezdés c)-d) pontja szerinti értékelés során adható pontszám alsó és felso határa, valamint a ponthatárok közötti pontszámok kiszámítási módszere a következo: Minoségi kritérium: 0 vagy 10 pontszám a pontkiosztás módszerével; Ár: 0-10 közötti pontszám a fordított arányosítás módszerével. 1/I. Idoszakos felülvizsgálat (féléves) és karbantartás díja a IV. csoportba sorolt berendezések tekintetében együttesen (nettó Ft) / Súlyszám: 30 1/II. Idoszakos felülvizsgálat (éves) és karbantartás díja a IV. csoportba sorolt berendezések tekintetében együttesen (nettó Ft) / Súlyszám: 30 1/III. Eseti hibajavítás és felülvizsgálat rezsióradíja munkaidoben (Ft/óra) / Súlyszám: 20 1/IV. Eseti hibajavítás és felülvizsgálat rezsióradíja munkaidon túl (Ft/óra) / Súlyszám: 10
Identifiant interne: EKR001966192023/4
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Services
Nomenclature principale (cpv): 50000000 Services de réparation et d'entretien
5.1.2.
Lieu d’exécution
Ville: Budapest
Code postal: 1085
Subdivision pays (NUTS): Budapest (HU110)
Pays: Hongrie
Informations complémentaires: A Semmelweis Egyetem budapesti telephelyei a közbeszerzési dokumentumokban meghatározottak szerint.
5.1.3.
Durée estimée
Durée: 36 Mois
5.1.4.
Renouvellement
L’acheteur se réserve le droit d’effectuer des achats supplémentaires auprčs du contractant, comme décrit ici: A szerzodés nem hosszabbítható.
5.1.6.
Informations générales
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Le marché relčve de l’accord sur les marchés publics (AMP)
Informations complémentaires: Ajánlatkéro jelen eljárásban nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bek. e) pontja szerinti eredménytelenségi okot. Ajánlatkéro a BT-763 mezoben a következo információt kívánta közzétenni: „Az ajánlattevonek valamennyi részre be lehet nyújtania ajánlatot”
5.1.10.
Critčres d’attribution
Critčre:
Type: Qualité
Description: 2. Ajánlattevo vállalja-e, hogy a hiba bejelentését követo 12 órán belül az elhárítást minden esetben megkezdi (igen-nem, elony az igen)
Pondération (points, valeur exacte): 10

Critčre:
Type: Prix
Description: 1. Nettó ajánlati ár/1/I. Idoszakos felülvizsgálat (féléves) és karbantartás díja a IV. csoportba sorolt berendezések tekintetében együttesen (nettó Ft)
Pondération (points, valeur exacte): 30

Critčre:
Type: Prix
Description: 1. Nettó ajánlati ár/ 1/II. Idoszakos felülvizsgálat (éves) és karbantartás díja a IV. csoportba sorolt berendezések tekintetében együttesen (nettó Ft)
Pondération (points, valeur exacte): 30

Critčre:
Type: Prix
Description: 1. Nettó ajánlati ár/1/III. Eseti hibajavítás és felülvizsgálat rezsióradíja munkaidoben (Ft/óra)
Pondération (points, valeur exacte): 20

Critčre:
Type: Prix
Description: 1. Nettó ajánlati ár/ 1/IV. Eseti hibajavítás és felülvizsgálat rezsióradíja munkaidon túl (Ft/óra)
Pondération (points, valeur exacte): 10
5.1.12.
Conditions du marché public
Informations relatives aux délais de recours: A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információkat a Kbt. 148. § (3)-(9) bekezdéseiben foglalt eloírások tartalmazzák.
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre: Pas d’accord-cadre
Informations sur le systčme d’acquisition dynamique: Pas de systčme d’acquisition dynamique
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntobizottság
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché: Semmelweis Egyetem
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntobizottság

   6.  Résultats
6.1.
Résultat – Identifiants des lots: LOT-0001
Aucun lauréat n’a été choisi et le concours est clos.
La raison pour laquelle un lauréat n’a pas été choisi: Autre
6.1.4.
Informations statistiques:
Résumé des demandes de réexamen reçues par l’acheteur:
Nombre de plaignants1
Type d’irrégularité alléguée:
Recours ŕ des spécifications techniques, critčres de sélection, critčres d’attribution, critčres d'exclusion ou conditions d’exécution du marché discriminatoires ŕ cause de préférences nationales, régionales ou locales injustifiées
Nombre de demandes réexamen acheteur1
Offres ou demandes de participation reçues:
Type de soumissions reçues: Demandes de participation
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues0
Type de soumissions reçues: Offres
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues0
Type de soumissions reçues: Offres présentées par voie électronique
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues0
Type de soumissions reçues: Offres reçues de soumissionnaires de microtaille
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues0
Type de soumissions reçues: Offres reçues de soumissionnaires de petite taille
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues0
Type de soumissions reçues: Offres reçues de soumissionnaires de moyenne taille
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues0
Type de soumissions reçues: Offres reçues de soumissionnaires de micro, petite ou moyenne taille
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues0
Type de soumissions reçues: Offres reçues de soumissionnaires enregistrés dans des pays de l’Espace économique européen autres que le pays de l’acheteur
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues0
Type de soumissions reçues: Offres reçues de soumissionnaires enregistrés dans des pays situés en dehors de l’Espace économique européen
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues0
Type de soumissions reçues: Offres vérifiées et jugées irrecevables
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues0
Type de soumissions reçues: Offres vérifiées et jugées irrecevables en raison d’un prix ou d’un coűt anormalement bas
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues0
Type de soumissions reçues: Offres pour lesquelles il n’a pas été vérifié si elles sont recevables ou non
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues0
6.1.
Résultat – Identifiants des lots: LOT-0002
Aucun lauréat n’a été choisi et le concours est clos.
La raison pour laquelle un lauréat n’a pas été choisi: Autre
6.1.4.
Informations statistiques:
Résumé des demandes de réexamen reçues par l’acheteur:
Nombre de plaignants1
Type d’irrégularité alléguée:
Recours ŕ des spécifications techniques, critčres de sélection, critčres d’attribution, critčres d'exclusion ou conditions d’exécution du marché discriminatoires ŕ cause de préférences nationales, régionales ou locales injustifiées
Nombre de demandes réexamen acheteur1
Offres ou demandes de participation reçues:
Type de soumissions reçues: Demandes de participation
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues0
Type de soumissions reçues: Offres
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues0
Type de soumissions reçues: Offres présentées par voie électronique
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues0
Type de soumissions reçues: Offres reçues de soumissionnaires de microtaille
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues0
Type de soumissions reçues: Offres reçues de soumissionnaires de petite taille
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues0
Type de soumissions reçues: Offres reçues de soumissionnaires de moyenne taille
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues0
Type de soumissions reçues: Offres reçues de soumissionnaires de micro, petite ou moyenne taille
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues0
Type de soumissions reçues: Offres reçues de soumissionnaires enregistrés dans des pays de l’Espace économique européen autres que le pays de l’acheteur
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues0
Type de soumissions reçues: Offres reçues de soumissionnaires enregistrés dans des pays situés en dehors de l’Espace économique européen
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues0
Type de soumissions reçues: Offres vérifiées et jugées irrecevables
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues0
Type de soumissions reçues: Offres vérifiées et jugées irrecevables en raison d’un prix ou d’un coűt anormalement bas
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues0
Type de soumissions reçues: Offres pour lesquelles il n’a pas été vérifié si elles sont recevables ou non
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues0
6.1.
Résultat – Identifiants des lots: LOT-0003
Aucun lauréat n’a été choisi et le concours est clos.
La raison pour laquelle un lauréat n’a pas été choisi: Autre
6.1.4.
Informations statistiques:
Résumé des demandes de réexamen reçues par l’acheteur:
Nombre de plaignants1
Type d’irrégularité alléguée:
Recours ŕ des spécifications techniques, critčres de sélection, critčres d’attribution, critčres d'exclusion ou conditions d’exécution du marché discriminatoires ŕ cause de préférences nationales, régionales ou locales injustifiées
Nombre de demandes réexamen acheteur1
Offres ou demandes de participation reçues:
Type de soumissions reçues: Demandes de participation
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues0
Type de soumissions reçues: Offres
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues0
Type de soumissions reçues: Offres présentées par voie électronique
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues0
Type de soumissions reçues: Offres reçues de soumissionnaires de microtaille
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues0
Type de soumissions reçues: Offres reçues de soumissionnaires de petite taille
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues0
Type de soumissions reçues: Offres reçues de soumissionnaires de moyenne taille
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues0
Type de soumissions reçues: Offres reçues de soumissionnaires de micro, petite ou moyenne taille
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues0
Type de soumissions reçues: Offres reçues de soumissionnaires enregistrés dans des pays de l’Espace économique européen autres que le pays de l’acheteur
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues0
Type de soumissions reçues: Offres reçues de soumissionnaires enregistrés dans des pays situés en dehors de l’Espace économique européen
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues0
Type de soumissions reçues: Offres vérifiées et jugées irrecevables
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues0
Type de soumissions reçues: Offres vérifiées et jugées irrecevables en raison d’un prix ou d’un coűt anormalement bas
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues0
Type de soumissions reçues: Offres pour lesquelles il n’a pas été vérifié si elles sont recevables ou non
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues0
6.1.
Résultat – Identifiants des lots: LOT-0004
Aucun lauréat n’a été choisi et le concours est clos.
La raison pour laquelle un lauréat n’a pas été choisi: Autre
6.1.4.
Informations statistiques:
Résumé des demandes de réexamen reçues par l’acheteur:
Nombre de plaignants1
Type d’irrégularité alléguée:
Recours ŕ des spécifications techniques, critčres de sélection, critčres d’attribution, critčres d'exclusion ou conditions d’exécution du marché discriminatoires ŕ cause de préférences nationales, régionales ou locales injustifiées
Nombre de demandes réexamen acheteur1
Offres ou demandes de participation reçues:
Type de soumissions reçues: Demandes de participation
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues0
Type de soumissions reçues: Offres
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues0
Type de soumissions reçues: Offres présentées par voie électronique
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues0
Type de soumissions reçues: Offres reçues de soumissionnaires de microtaille
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues0
Type de soumissions reçues: Offres reçues de soumissionnaires de petite taille
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues0
Type de soumissions reçues: Offres reçues de soumissionnaires de moyenne taille
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues0
Type de soumissions reçues: Offres reçues de soumissionnaires de micro, petite ou moyenne taille
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues0
Type de soumissions reçues: Offres reçues de soumissionnaires enregistrés dans des pays de l’Espace économique européen autres que le pays de l’acheteur
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues0
Type de soumissions reçues: Offres reçues de soumissionnaires enregistrés dans des pays situés en dehors de l’Espace économique européen
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues0
Type de soumissions reçues: Offres vérifiées et jugées irrecevables
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues0
Type de soumissions reçues: Offres vérifiées et jugées irrecevables en raison d’un prix ou d’un coűt anormalement bas
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues0
Type de soumissions reçues: Offres pour lesquelles il n’a pas été vérifié si elles sont recevables ou non
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues0

   8.  Organisations
8.1.
ORG-0002
Nom officiel: Közbeszerzési Hatóság
Numéro d’enregistrement: EKRSZ_40664534
Adresse postale: Riadó utca
   5. 
  
Ville: Budapest
Code postal: 1026
Subdivision pays (NUTS): Budapest (HU110)
Pays: Hongrie
Adresse électronique: hirdetmeny@kt.hu
Téléphone: +36 18828635
Adresse internet: https://kozbeszerzes.hu
Rôles de cette organisation
TED eSender
8.1.
ORG-0001
Nom officiel: Semmelweis Egyetem
Numéro d’enregistrement: 19308674244
Adresse postale: Ülloi Út 26.  
Ville: Budapest
Code postal: 1085
Subdivision pays (NUTS): Budapest (HU110)
Pays: Hongrie
Point de contact: Mészáros Zsolt
Adresse électronique: dr.meszaros.zsolt@semmelweis.hu
Téléphone: +36 12109610
Télécopieur: +36 12109618
Adresse internet: http://semmelweis.hu/
Rôles de cette organisation
Acheteur
Chef de groupe
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché
8.1.
ORG-0003
Nom officiel: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntobizottság
Numéro d’enregistrement: 15329190-2-41
Adresse postale: Riadó u. 5  
Ville: Budapest
Code postal: 1026
Subdivision pays (NUTS): Budapest (HU110)
Pays: Hongrie
Adresse électronique: dontobizottsag@kt.hu
Téléphone: +36 18828592
Télécopieur: +36 18828593
Adresse internet: https://kozbeszerzes.hu
Rôles de cette organisation
Organisation chargée des procédures de recours
8.1.
ORG-0004
Nom officiel: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntobizottság
Numéro d’enregistrement: 15329190-2-41
Adresse postale: Riadó u. 5  
Ville: Budapest
Code postal: 1026
Subdivision pays (NUTS): Budapest (HU110)
Pays: Hongrie
Adresse électronique: dontobizottsag@kt.hu
Téléphone: +36 18828592
Télécopieur: +36 18828593
Adresse internet: https://kozbeszerzes.hu
Rôles de cette organisation
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours
11. Informations relatives ŕ l’avis
11.1.
Informations relatives ŕ l’avis
Identifiant/version de l’avis: 95445828-6410-4e2b-960b-c0c58d8e14e5 - 01
Type de formulaire: Résultats
Type d’avis: Avis d’attribution de marché ou de concession – régime ordinaire
Date d’envoi de l’avis: 27/02/2024 11:35:57 (UTC+1)
Date d’envoi de l’avis (eSender): 23/02/2024 09:30:37 (UTC+1)
Langues dans lesquelles l’avis en question est officiellement disponible: hongrois
11.2.
Informations relatives ŕ la publication
Numéro de publication de l’avis: 123962-2024
Numéro de publication au JO S: 42/2024
Date de publication: 28/02/2024

 
 
C L A S S E    C P V
50000000 - Services de réparation et d'entretien