Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 02/02/2024
Date de péremption :
Type de procédure : Information absente
Type de document : Avis de modification de marché
HONGRIE
appel-offre

Hongrie: Services de technologies de l'information, conseil, développement de logiciels, internet et appui: AVSZ rendszerhez kapcsolódó üzemeltetési tevékenys

2024/S 2024-071378  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
71378-2024 - Modification du marché
Hongrie – Services de technologies de l'information, conseil, développement de logiciels, internet et appui – AVSZ rendszerhez kapcsolódó üzemeltetési tevékenys
OJ S 24/2024 02/02/2024
Avis de modification de marché
Services

   1.  Acheteur
1.1.
Acheteur
Nom officiel: IdomSoft Informatikai Zártköruen Muködo Részvénytársaság

   2.  Procédure
2.1.
Procédure
Titre: AVSZ rendszerhez kapcsolódó üzemeltetési tevékenys
Description: Szolgáltatás DKR cikkszáma: Szolgáltatás DKR-ben szereplo megnevezése: Mennyiség(embernap) MLIC_SZOLG13 Rendszermérnök (napidíj) 369 (keretmennyiség) Hibaelhárítás, Rendszertámogatás, Rendszerfelügyelet, Karbantartás, Teljesüzemeltetési szolgáltatás (TÜSZ), Eszközök telepítése és konfigurálása, Oktatás, Alkalmazás támogatás (L2/L3) Gyártó: DKÜ, Cikkszám: MLIC_SZOLG13, Mértékegység: nap
Identifiant de la procédure: 44df3686-f1a3-41df-828f-9a83f8b02582
Identifiant interne: EKR000058542024
2.1.1.
Objet
Nature du marché: Services
Nomenclature principale (cpv): 72000000 Services de technologies de l'information, conseil, développement de logiciels, internet et appui
2.1.4.
Informations générales
Informations complémentaires: A szerzodésmódosítás aláírásának idopontja 2024. január 10., a szerzodésmódostás értéke nettó
   6. 300.000,- Ft, a szerzodés eredeti értéke nettó 64.575.000,- Ft + ÁFA, tehát a szerzodés értéke a szerzodésmódosítást követoen nettó 70.875.000,- Ft + ÁFA összegre módosul. A szerzodést a közbeszerzési eljárásban közös ajánlatot benyújtó ajánlattevok közösen teljesítik. A konzorcium tovább tagjai: eGOV Tanácsadó Korlátolt Felelosségu Társaság rövidített neve: eGOV Kft. cégjegyzékszám: 01-09-707490 székhely: 1054 Budapest, Zoltán utca
   8.  félemelet
   1.  adószám: 12870491-2-41 4iG Nyilvánosan Muködo Részvénytársaság rövidített neve: 4iG Nyrt. cégjegyzékszám: 01-10-044993 székhely: 1037 Budapest, Montevideo u.
   8.  adószám: 12011069-2-44 Invitech ICT Services Korlátolt Felelosségu Társaság rövidített neve: Invitech ICT Services Kft. cégjegyzékszám: 13-09-190552 székhely: 2040 Budaörs, Edison utca
   4.  adószám: 25836965-2-44 SBP Systems Korlátolt Felelosségu Társaság rövidített neve: SBP Systems Kft. cégjegyzékszám: 01-09-896815 székhely: 1037 Budapest, Montevideo utca
   6.  III. em.
   1.  adószám: 14278565-2-41 A szerzodés teljesítésével kapcsolatos feltételek (BT-70): Megrendelo késedelmi kötbérre válik jogosulttá, amennyiben Vállalkozó olyan okból, amelyért felelos, bármely, a szerzodés alapján kiadott és visszaigazolt Eseti Megrendelésben meghatározott teljesítési határidore nem teljesít szerzodésszeruen. A késedelmi kötbér mértéke a késedelem 1-10. napja alatt napi 0,5%, a 11. naptól napi 1% mértéku. A késedelmi kötbér maximális mértéke a kötbéralap 20%-a. A késedelmi kötbér alapja az Eseti Megrendelésben meghatározott, késedelmesen teljesített szolgáltatás nettó díja. Amennyiben Vállalkozó késedelmi kötbére eléri a maximumot, Megrendelo érdekmúlás miatt jogosult a szerzodést felmondási ido nélkül felmondani vagy a szerzodéstol elállni.
   4.  Amennyiben Vállalkozó olyan okból, amelyért felelos, nem teljesíti az Eseti Megrendelést vagy a szerzodést, köteles meghiúsulási kötbért fizetni. A meghiúsulási kötbér alapja az Eseti Megrendelésben meghatározott nettó vállalkozó díj vagy a szerzodés nettó keretösszege, mértéke 25%. A szerzodés megkötésének dátuma: 2023.01.27., a szerzodés eredeti értéke nettó 64 575 000,- Ft+ÁFA. Alvállalkozók igénybevétele a szerzodés teljesítéséhez NEM valószínusítheto. Az ajánlat technikai azonosítója: EKR000058542024/9001. Nyertesrol szóló döntés dátuma: 2023.01.03., A szerzodés értéke a szerzodésmódosítást követoen nettó 70.875.000,- Ft + ÁFA összegre módosul, a szerzodés idotartama nem módosul.
Base juridique:
Directive 2014/24/UE

   5.  Lot
5.1.
Lot: LOT-0001
Titre: AVSZ üzemeltetési tevékenység
Description: Szolgáltatás DKR cikkszáma: Szolgáltatás DKR-ben szereplo megnevezése: Mennyiség(embernap) MLIC_SZOLG13 Rendszermérnök (napidíj) 369 (keretmennyiség) Hibaelhárítás, Rendszertámogatás, Rendszerfelügyelet, Karbantartás, Teljesüzemeltetési szolgáltatás (TÜSZ), Eszközök telepítése és konfigurálása, Oktatás, Alkalmazás támogatás (L2/L3) Gyártó: DKÜ, Cikkszám: MLIC_SZOLG13, Mértékegység: nap
Identifiant interne: EKR000058542024/1
5.1.1.
Objet
Nomenclature principale (cpv): 72267100 Maintenance de logiciels de technologies de l'information
5.1.3.
Durée estimée
Durée: 12 Mois
5.1.6.
Informations générales
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Le marché relčve de l’accord sur les marchés publics (AMP)
Informations complémentaires: A szerzodésmódosítás aláírásának idopontja 2024. január 10., a szerzodésmódostás értéke nettó
   6. 300.000,- Ft, a szerzodés eredeti értéke nettó 64.575.000,- Ft + ÁFA, tehát a szerzodés értéke a szerzodésmódosítást követoen nettó 70.875.000,- Ft + ÁFA összegre módosul. A szerzodés teljesítésével kapcsolatos feltételek (BT-70): Megrendelo késedelmi kötbérre válik jogosulttá, amennyiben Vállalkozó olyan okból, amelyért felelos, bármely, a szerzodés alapján kiadott és visszaigazolt Eseti Megrendelésben meghatározott teljesítési határidore nem teljesít szerzodésszeruen. A késedelmi kötbér mértéke a késedelem 1-10. napja alatt napi 0,5%, a 11. naptól napi 1% mértéku. A késedelmi kötbér maximális mértéke a kötbéralap 20%-a. A késedelmi kötbér alapja az Eseti Megrendelésben meghatározott, késedelmesen teljesített szolgáltatás nettó díja. Amennyiben Vállalkozó késedelmi kötbére eléri a maximumot, Megrendelo érdekmúlás miatt jogosult a szerzodést felmondási ido nélkül felmondani vagy a szerzodéstol elállni.
   4.  Amennyiben Vállalkozó olyan okból, amelyért felelos, nem teljesíti az Eseti Megrendelést vagy a szerzodést, köteles meghiúsulási kötbért fizetni. A meghiúsulási kötbér alapja az Eseti Megrendelésben meghatározott nettó vállalkozó díj vagy a szerzodés nettó keretösszege, mértéke 25%. A szerzodés megkötésének dátuma: 2023.01.27., a szerzodés eredeti értéke nettó 64 575 000,- Ft+ÁFA. Alvállalkozók igénybevétele a szerzodés teljesítéséhez NEM valószínusítheto. Az ajánlat technikai azonosítója: EKR000058542024/9001. Nyertesrol szóló döntés dátuma: 2023.01.03., A szerzodés értéke a szerzodésmódosítást követoen nettó 70.875.000,- Ft + ÁFA összegre módosul, a szerzodés idotartama nem módosul.
5.1.12.
Conditions du marché public
Informations relatives aux délais de recours: A Kbt. 148. §-a alapján biztosítja ajánlatkéro a jogorvoslat lehetoségét.
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntobizottság
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché: IdomSoft Informatikai Zártköruen Muködo Részvénytársaság
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntobizottság

   6.  Résultats
Valeur de tous les contrats attribués dans cet avis: 64 575 000,00 HUF
6.1.
Résultat – Identifiants des lots: LOT-0001
6.1.2.
Informations sur les lauréats
Lauréat:
Offre:
Identifiant de l’offre: EKR000058542024/9001
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0001
Valeur du résultat: 64 575 000,00 HUF
L’offre a été classée
Place sur la liste des lauréats: 1
Sous-traitance: no
La valeur de la sous-traitance est connue: non
Le pourcentage de la sous-traitance est connu: non
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: 32000/39/2023.T
Titre: vállalkozási és felhasználási keretszerzodés
Date ŕ laquelle le lauréat a été choisi: 03/01/2023
Date de conclusion du marché: 27/01/2023
6.1.4.
Informations statistiques:
Résumé des demandes de réexamen reçues par l’acheteur:
Nombre de plaignants0

   7.  Modification
Identifiant de la section: 231959-2023
Raison de la modification: Modifications inférieures ŕ une valeur minimale.
Description: Az AVSZ üzemeltetési support feladatok ellátásához kapcsolódó rendszermérnöki eroforrások biztosítása szükséges a folytonos üzletmenet érdekében, melyre tekintettel a 2023. január 27. napján létrejött 2023. május 19. napján hatályba lépett Szerzodés módosítása vált szükségessé. A Szerzodés a Kbt. 141.§ (2) bekezdés b) pontjában foglaltak alapján új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül módosítható, ha a módosítás eredményeként az ellenérték növekedése – vagy több módosítás esetén azok nettó összértéke – nem éri el az a szolgáltatás, árubeszerzés és építési vagy szolgáltatási koncesszió esetén az eredeti szerzodés értékének 10%-át. Jelen szerzodésmódosítás értéke a Szerzodés értékének (mely nettó 64.575.000,- Ft + ÁFA) 10%-át nem éri el, így a Szerzodésnek közbeszerzési szempontból nincs akadálya. Fentiekre figyelemmel Felek jelen szerzodésmódosítást kötik. A Szerzodés teljesítési idoszakát jelen szerzodésmódosítás nem érinti.
7.1.
Modification
Identifiant de la section: CON-0001
Description des modifications: További 36 embernap rendszermérnök biztosítása nettó 175.000,- Ft+ÁFA/embernap egységáron.(a ez egységár az eredeti szerzodéshez képest nem változik). A szerzodésmódosítás aláírásának idopontja 2024.01.10.

   8.  Organisations
8.1.
ORG-0005
Nom officiel: Közbeszerzési Hatóság
Numéro d’enregistrement: EKRSZ_40664534
Adresse postale: Riadó utca
   5. 
  
Ville: Budapest
Code postal: 1026
Subdivision pays (NUTS): Budapest (HU110)
Pays: Hongrie
Adresse électronique: hirdetmeny@kt.hu
Téléphone: +36 18828635
Adresse internet: https://kozbeszerzes.hu
Rôles de cette organisation
TED eSender
8.1.
ORG-0001
Nom officiel: IdomSoft Informatikai Zártköruen Muködo Részvénytársaság
Numéro d’enregistrement: 23083185244
Adresse postale: Váci Út 133  
Ville: Budapest
Code postal: 1138
Subdivision pays (NUTS): Budapest (HU110)
Pays: Hongrie
Point de contact: Soltész Adrienn
Adresse électronique: beszerzes@idomsoft.hu
Téléphone: +36 17957869
Adresse internet: https://www.idomsoft.hu
Rôles de cette organisation
Acheteur
Chef de groupe
Centrale d’achat qui acquiert des fournitures et/ou des services destinés ŕ d’autres acheteurs
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché
8.1.
ORG-0003
Nom officiel: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntobizottság
Numéro d’enregistrement: 15329190-2-41
Adresse postale: Riadó u. 5  
Ville: Budapest
Code postal: 1026
Subdivision pays (NUTS): Budapest (HU110)
Pays: Hongrie
Adresse électronique: dontobizottsag@kt.hu
Téléphone: +36 18828592
Télécopieur: +36 18828593
Adresse internet: https://kozbeszerzes.hu
Rôles de cette organisation
Organisation chargée des procédures de recours
8.1.
ORG-0004
Nom officiel: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntobizottság
Numéro d’enregistrement: 15329190-2-41
Adresse postale: Riadó u. 5  
Ville: Budapest
Code postal: 1026
Subdivision pays (NUTS): Budapest (HU110)
Pays: Hongrie
Adresse électronique: dontobizottsag@kt.hu
Téléphone: +36 18828592
Télécopieur: +36 18828593
Adresse internet: https://kozbeszerzes.hu
Rôles de cette organisation
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours
8.1.
ORG-0002
Nom officiel: DX Digital Transformation Solutions Zártköruen Muködo Részvénytársaság
Numéro d’enregistrement: 26679028243
Adresse postale: Török Flóris Utca 72.  
Ville: Budapest
Code postal: 1204
Subdivision pays (NUTS): Budapest (HU110)
Pays: Hongrie
Adresse électronique: lorant.peto@dxsolutions.hu
Téléphone: +36 302184897
Adresse internet: http://www.dxsolutions.hu
Rôles de cette organisation
SoumissionnaireChef de groupe
Lauréat de ces lotsLOT-0001
11. Informations relatives ŕ l’avis
11.1.
Informations relatives ŕ l’avis
Identifiant/version de l’avis: 17e2f6a8-d1be-41a7-ba3d-5a20bc37fc5c - 03
Type de formulaire: Modification du marché
Type d’avis: Avis de modification de marché
Date d’envoi de l’avis: 31/01/2024 16:00:58 (UTC+1)
Date d’envoi de l’avis (eSender): 29/01/2024 11:38:48 (UTC+1)
Langues dans lesquelles l’avis en question est officiellement disponible: hongrois
11.2.
Informations relatives ŕ la publication
Numéro de publication de l’avis: 71378-2024
Numéro de publication au JO S: 24/2024
Date de publication: 02/02/2024

 
 
C L A S S E    C P V
72000000 - Services de technologies de l'information, conseil, développement de logiciels, internet et appui