Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 08/02/2024
Date de péremption :
Type de procédure : Information absente
Type de document : Avis de modification de marché
HONGRIE
appel-offre

Hongrie : Services de télécommunications : Vezetékes adatátviteli vonalak biztosítása

2024/S 2024-081549  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
81549-2024 - Modification du marché
Hongrie – Services de télécommunications – Vezetékes adatátviteli vonalak biztosítása
OJ S 28/2024 08/02/2024
Avis de modification de marché
Services

   1.  Acheteur
1.1.
Acheteur
Nom officiel: Médiaszolgáltatás - támogató és Vagyonkezelo Alap

   2.  Procédure
2.1.
Procédure
Titre: Vezetékes adatátviteli vonalak biztosítása
Description: Szolgáltatási szerzodések keretében vezetékes távközlési/adatátviteli vonalak biztosí-tása egyes részei (I. rész: telephelyi internetvonalak, valamint a telephelyeket összekö-to vonalak létesítése, II. rész: Parlamenti képjel vonalak létesítése) az Ajánlatkéro (AK) részére a II.2.4) pontban és a közbeszerzési dokumentumokban (KD) meghatározottak szerint, 48 hónapos határozott idotartamban
Identifiant de la procédure: fbd2f60c-6a76-4b13-8b03-31fd00a610e6
Identifiant interne: EKR000823892019
2.1.1.
Objet
Nature du marché: Services
Nomenclature principale (cpv): 64200000 Services de télécommunications
2.1.4.
Informations générales
Informations complémentaires: A szerzodés eredeti értéke: nettó 223.276.800 HUF BT 145: A szerzodés megkötésének dátuma: 2019.11.28. A jelen módosítást megelozo szerzodésmódosítás dátuma: 2022. 11. 07. (2022/S 228-655169; KÉ 24743/2022) Ezen korábbi módosítás eredményeképpen (csökkent) a szerzodés értéke (nettó HUF): 217 245 600 Jelen szerzodésmódosítás aláírásának napja: 2024.01.18. A módosítás mértéke (emelkedés): nettó
   8. 967.194 HUF A szerzodésmódosítást követo értéke (nettó HUF): 226 212 794 BT 773: Nyertes ajánlattevo ajánlatában akként nyilatkozott, hogy alvállalkozót nem vesz igénybe. Bt 720: Megajánlott összeg: 4 651 600,00 HUF BT 1451: Nyertesrol szóló döntés dátuma: 2019.11.14. BT 150: A szerzodés száma: 1 BT 3201: Az ajánlat technikai azonosítója: EKR000823892019/0514 BT 08: Szervezet szerepe: Ajánlatkéro
Base juridique:
Directive 2014/24/UE

   5.  Lot
5.1.
Lot: LOT-0001
Description: Telephelyi internetvonalak valamint a telephelyeket összeköto vonalak biztosítása az Ajánlatkéro (AK) részére, 48 hónapos határozott idotartamra, szolgáltatási szerzodés keretében a következo fo mennyiségek mellett. A nyertes ajánlattevo (AT) által létesítendo és biztosítandó adatvonalak (a közbeszerzés mennyisége): • Pont-pont összeköttetés Kunigunda útja és Bródy Sándor utca között – 2x1 Gbit/s – alkalmazott technológia: DWDM • Pont-pont összeköttetés a Kunigunda útja és a Naphegy tér között – a két telephely között a szolgáltató két független pont-pont összeköttetést biztosít, 2x10 Gbit/s –alkalmazott technológia: optikai sötétszál • Nagy sávszélességu hálózat a nagyobb belföldi telephelyek között – 200 Mbit/s a Kunigunda útja és a Dunavirág utca telephelyek között – alkalmazott technológia: L2VPN • MPLS alapú hálózat a nagyobb külföldi telephelyek között – a Kunigunda útja és Székelyudvarhely (Erdély, Románia), illetoleg Kolozsvár (Erdély, Románia) között – irányonként 100 Mbit/s szimmetrikus sávszélességu átvitelt biztosító kétirányú (oda-vissza) kapcsolat HD/SD-SDI csatoló felülettel és a szükséges eszközökkel, végberendezésekkel – alkalmazott technológia: L3VPN (vagy megfelelo) • Bérelt vonali Internet a Kunigunda úti (4-10 Gbit/s) valamint a Naphegy téri (1Gbit/s) telephelyre – a bérelt vonali Internethez kapcsolódva biztosítani kell DDoS támadás elleni védelmi rendszert a szolgáltatói hálózatban (AT saját tulajdonú hálózatán) • Domain Név Szolgáltatás (DNS) - MTVA által üzemeltetett DNS kiszolgáló rendszerek számára 3 db publikusan elérheto, magas rendelkezésre állású, DNS szolgáltatás nyújtása • Hangvonalak - 6 db, a Fovinform, a MÁVinform, Jánoshegy, Zeneakadémia, MUPA és az OMSZ telephelyei, illetve a Kunigunda útjai telephely közötti hangátvitelre szolgáló szimmetrikus sávszélességu bérelt vonal szükséges eszközökkel, végberendezésekkel, illetve erre vonatkozó tartalommal. • Egyéb bérelt vonali internetszolgáltatás 2 budapesti végponton mely sávszélessége szimmetrikus legalább 10 Mbit/s • L3VPN („zárt”) hálózat az MTVA és tudósítói/ügyfelei között - A Vidéki tudósító és MTI hírszolgálat hálózatok számára – két L3VPN hálózat A fenti tevékenységek ellátása – különösen az adatvonalak kiépítése során és a DDoS támadás elleni védelem körében – legalább középfokon magyar nyelven kommunikálni képes, a III.1.3) pont M2) alpontjában eloírt szakemberek teljesítésbe történo bevonását feltételezi. AK felhívja a figyelmet a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésében foglaltakra, amely szerint AK elfogadja a közbeszerzési dokumentumokban (KD) megjelölt dolgokkal és muszaki megoldásokkal egyenértéku dolgok és megoldások szállítását, amennyiben az az elvárt egységes muszaki és minoségi egyezést biztosítja és az egyenértéku dologra, eljárásra, védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra vonatkozó ajánlat esetén az AT az egyenértékuséget – kétség esetén – igazolja. További részletes elvárások a KD-ban.
Identifiant interne: EKR000823892019/1
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Services
Nomenclature principale (cpv): 64200000 Services de télécommunications
Nomenclature supplémentaire (cpv): 64210000 Services de téléphonie et de transmission de données, 72318000 Services de transmission de données
5.1.2.
Lieu d’exécution
Subdivision pays (NUTS): Budapest (HU110)
Informations complémentaires: A teljesítés fo helyszíne: AK központi ügyintézési helye és KD-ben meghatározott budapesti helyszínek (Budapest, HU110), illetoleg az AK székelyudvarhelyi (Románia, RO124) és kolozsvári telephelye (Románia, RO113) között
5.1.2.
Lieu d’exécution
Subdivision pays (NUTS): Harghita (RO124)
5.1.2.
Lieu d’exécution
Subdivision pays (NUTS): Cluj (RO113)
5.1.3.
Durée estimée
Durée: 48 Mois
5.1.6.
Informations générales
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Le marché relčve de l’accord sur les marchés publics (AMP)
Informations complémentaires: A szerzodés megkötésének dátuma: 2019.11.28.
5.1.12.
Conditions du marché public
Informations relatives aux délais de recours: Jogorvoslati kérelem benyújtható a Kbt. 148. §-ban foglaltak szerint
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntobizottság
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché: ENYD – Elso Nyugat-Dunántúli Közbeszerzési Tanácsadó Kft.
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntobizottság

   6.  Résultats
Valeur de tous les contrats attribués dans cet avis: 235 560 000,00 HUF
6.1.
Résultat – Identifiants des lots: LOT-0001
6.1.2.
Informations sur les lauréats
Lauréat:
Offre:
Identifiant de l’offre: EKR000823892019/0514
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0001
Valeur du résultat: 4 651 600,00 HUF
L’offre a été classée
Place sur la liste des lauréats: 1
Sous-traitance: no
La valeur de la sous-traitance est connue: non
Le pourcentage de la sous-traitance est connu: non
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: 1
Titre: Telephelyi/telephelyeket összeköto internetvonalak
Date ŕ laquelle le lauréat a été choisi: 14/11/2019
Date de conclusion du marché: 28/11/2019
6.1.4.
Informations statistiques:
Résumé des demandes de réexamen reçues par l’acheteur:
Nombre de plaignants1
Type d’irrégularité alléguée:
Autre
Nombre de demandes réexamen acheteur1

   7.  Modification
Identifiant de la section: 584348-2019
Raison de la modification: Modifications qui ne sont pas substantielles.
Description: A Megrendelonél felmerült okból szükséges az alapszerzodés módosítása, mivel Megrendelo tárgyi szerzodés alapján megrendelni kívánt szolgáltatás mennyiségét további 65 (hatvanöt) naptári napi idotartamra szóló mennyiséggel kívánja növelni. A módosítás oka nem jelentos figyelemmel a szerzodés idotartamára (48 hónap), illetve a módosítás mértéke nem éri el a de minimis szabályt sem.
7.1.
Modification
Identifiant de la section: CON-0001
Description des modifications: A szerzodésmódosítás aláírásának napja: 2024.01.18. A szerzodésmódosítást követo értéke (nettó HUF): 226 212 794 A szerzodésmódosítást megelozo idotartam az alapszerzodés szerint: A sikeres próbaüzem napját követoen számított 48 (negyvennyolc) hónapig terjedo határozott ido, melynek utolsó napja 2024. 01. 22. napja. A módosítást követo idotartam: a szerzodésmódosításban meghatározott további 65 naptári nap, melynek okán a tárgyi szolgáltatás teljesítésének utolsó napja: 2024. 03. 27.. "4. Felek fentiekre figyelemmel a módosított alapszerzodés
   5.  pontjának a szolgáltatásnyújtás idotartamára vonatkozó rendelkezését az alábbiakra módosítják: „A sikeres próbaüzem napját követoen számított 48 (negyvennyolc) hónapig terjedo határozott ido, melynek utolsó napja a fentieknek megfeleloen 2024. 01. 22. napja, továbbá a
   4.  sz. szerzodésmódosításban meghatározott további 65 naptári nap, melynek okán a tárgyi szolgáltatás teljesítésének utolsó napja: 2024. 03. 27.)”
   5.  Felek rögzítik, hogy a meghosszabbított idotartam miatt a szerzodés alapján a számított ellenérték (a módosított alapszerzodés
   3.  pontjában meghatározott havidíj alkalmazásával) további nettó
   8. 967.194.-Ft+áfa, azaz Nyolcmillió-kilencszázhatvanhétezer-egyszázkilencvennégy forint összeggel emelkedik, a Vállalkozó szerzodésszeru teljesítése esetén.
   6.  Felek rögzítik, hogy a módosított alapszerzodés egyéb rendelkezései változatlan tartalommal maradnak hatályban azzal, hogy azokat a tárgyi szerzodésmódosításra tekintettel kell értelmezni és alkalmazni.
   7.  Felek rögzítik, hogy jelen szerzodés a Kbt. 141. § (2)-(3) bek. alapján minosül jogszerunek, figyelemmel arra, hogy a. az ellenérték módosítása i. nem éri el a Kbt. 141. § (2) bek. a) pontjában meghatározott értéket, mivel a nettó 8 967 194-Ft+Áfa összegu növekedés nem éri el az uniós értékhatárt, ii. nem éri el a Kbt. 141. § (2) bek. b) pontban meghatározott mértéket (10%), mivel a nettó 8 967 194-Ft+Áfa összegu növekedés nem éri el az eredeti szerzodéses érték (összesen 223.276.800,-Ft) 10 %-át, iii. nem változtatja meg a szerzodés általános jellegét és illeszkedik annak eredeti jellegéhez, tekintettel arra, hogy az eredeti szolgáltatásokkal azonos szolgáltatások kerülnek megrendelésre nagyobb mennyiségben, b. az idotartam módosítása i. az ellenérték módosításával közvetlenül összefügg, tekintettel arra, hogy az ellenértéknövekedés terhére ellátandó további mennyiségu szolgáltatás igénybevételére a meghosszabbított idotartam alatt kerül sor, továbbá nem merül fel a Kbt. 141. § (3) bek. utolsó mondatában foglalt körülmény sem, tekintettel arra, hogy az eredeti szerzodés uniós értékhatárt meghaladó értéku közbeszerzési eljárás eredményeképpen került megkötésre.
   8.  Felek rögzítik, hogy jelen szerzodés a Kbt. 141. § (6) bekezdése alapján is jogszerunek minosül, figyelemmel arra, hogy a szerzodésmódosítás nem lényeges, mivel általánosságban nem minosül lényegesnek, különösen pedig a) nem határoz meg olyan feltételeket, amelyek ha szerepeltek volna a szerzodéskötést megelozo közbeszerzési eljárásban, az eredetileg részt vett ajánlattevokön kívül más ajánlattevok részvételét vagy a nyertes ajánlat helyett másik ajánlat nyertességét lehetové tették volna, tekintettel arra, hogy a további 65 naptári napnyi mennyiség lehívása nem olyan jelentoségu az eredeti 48 hónapos mennyiséghez képest, mely a versenyt – a befolyásolta volna. b) a módosítás a szerzodés gazdasági egyensúlyát a Szolgáltató javára nem változtatja meg, figyelemmel arra, hogy az ellenszolgáltatás mértéke a mennyiség növekedéssel arányosan növekszik. c) a módosítás a szerzodés tárgyát az eredeti szerzodésben foglalt Szolgáltató-i kötelezettséghez képest nem változtatja meg, valamint jelentos új elemre nem terjeszti ki, tekintettel arra, hogy a további 65 naptári napnyi mennyiség lehívása tekintheto jelentos többletkötelezettségnek az eredeti 48 hónapos mennyiséghez képest."

   8.  Organisations
8.1.
ORG-0005
Nom officiel: Közbeszerzési Hatóság
Numéro d’enregistrement: EKRSZ_40664534
Adresse postale: Riadó utca
   5. 
  
Ville: Budapest
Code postal: 1026
Subdivision pays (NUTS): Budapest (HU110)
Pays: Hongrie
Adresse électronique: hirdetmeny@kt.hu
Téléphone: +36 18828635
Adresse internet: https://kozbeszerzes.hu
Rôles de cette organisation
TED eSender
8.1.
ORG-0001
Nom officiel: Médiaszolgáltatás - támogató és Vagyonkezelo Alap
Numéro d’enregistrement: EKRSZ_32140183
Adresse postale: Kunigunda Útja 64.  
Ville: Budapest
Code postal: 1037
Subdivision pays (NUTS): Budapest (HU110)
Pays: Hongrie
Point de contact: Közbeszerzés Közbeszerzés
Adresse électronique: kozbeszerzes@mtva.hu
Téléphone: +36 13533200
Télécopieur: +36 14280209
Adresse internet: https://www.mtva.hu
Rôles de cette organisation
Acheteur
Chef de groupe
8.1.
ORG-0006
Nom officiel: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntobizottság
Numéro d’enregistrement: EKRSZ_40664534
Adresse postale: Riadó u. 5  
Ville: Budapest
Code postal: 1026
Subdivision pays (NUTS): Budapest (HU110)
Pays: Hongrie
Adresse électronique: dontobizottsag@kt.hu
Téléphone: +36 18828592
Télécopieur: +36 18828593
Adresse internet: https://www.kozbeszerzes.hu
Rôles de cette organisation
Organisation chargée des procédures de recours
8.1.
ORG-0007
Nom officiel: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntobizottság
Numéro d’enregistrement: EKRSZ_40664534
Adresse postale: Riadó u. 5  
Ville: Budapest
Code postal: 1026
Subdivision pays (NUTS): Budapest (HU110)
Pays: Hongrie
Adresse électronique: dontobizottsag@kt.hu
Téléphone: +36 18828592
Télécopieur: +36 18828593
Adresse internet: https://www.kozbeszerzes.hu
Rôles de cette organisation
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours
8.1.
ORG-0003
Nom officiel: Invitech ICT Services Korlátolt Felelosségu Társaság
Numéro d’enregistrement: EKRSZ_89991624
Adresse postale: Edison Utca
   4. 
  
Ville: Budaörs
Code postal: 2040
Subdivision pays (NUTS): Pest (HU120)
Pays: Hongrie
Adresse électronique: projektiroda@invitech.hu
Téléphone: +36 18883888
Télécopieur: +36 18011501
Adresse internet: https://www.invitech.hu
Rôles de cette organisation
SoumissionnaireChef de groupe
Lauréat de ces lotsLOT-0001
8.1.
ORG-0002
Nom officiel: ENYD – Elso Nyugat-Dunántúli Közbeszerzési Tanácsadó Kft.
Numéro d’enregistrement: EKRSZ_45238525
Adresse postale: Bokréta Utca 2  
Ville: Mosonmagyaróvár
Code postal: 9200
Subdivision pays (NUTS): Gyor-Moson-Sopron (HU221)
Pays: Hongrie
Point de contact: Daczuk Balázs
Adresse électronique: iroda@enyd.hu
Téléphone: +36 12698134
Télécopieur: +36 12012861
Adresse internet: https://www.mtva.hu
Rôles de cette organisation
Prestataire de services de passation de marché
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché
11. Informations relatives ŕ l’avis
11.1.
Informations relatives ŕ l’avis
Identifiant/version de l’avis: 26a87350-02c5-4215-abeb-7f8b0a482872 - 03
Type de formulaire: Modification du marché
Type d’avis: Avis de modification de marché
Date d’envoi de l’avis: 07/02/2024 13:05:24 (UTC+1)
Date d’envoi de l’avis (eSender): 05/02/2024 10:50:20 (UTC+1)
Langues dans lesquelles l’avis en question est officiellement disponible: hongrois
11.2.
Informations relatives ŕ la publication
Numéro de publication de l’avis: 81549-2024
Numéro de publication au JO S: 28/2024
Date de publication: 08/02/2024

 
 
C L A S S E    C P V
64200000 - Services de télécommunications