Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 13/06/2024
Date de péremption :
Type de procédure : Information absente
Type de document : Avis d’attribution de marché ou de concession – régime ordinaire
HONGRIE
appel-offre

Hongrie - Services de d'veloppement de logiciels de gestion des syst'mes - Gondnokolt Nyilv'ntart's 's Hirdetm'nyi k'zbes't's

2024/S 2024-350258  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
350258-2024 - Résultats
Hongrie – Services de développement de logiciels de gestion des systčmes – Gondnokolt Nyilvántartás és Hirdetményi kézbesítés
OJ S 114/2024 13/06/2024
Avis d’attribution de marché ou de concession – régime ordinaire
Services

   1.  Acheteur
1.1.
Acheteur
Nom officiel: Országos Bírósági Hivatal
Forme juridique de l’acheteur: Organisme de droit public
Activité du pouvoir adjudicateur: Ordre et sécurité publics

   2.  Procédure
2.1.
Procédure
Titre: Gondnokolt Nyilvántartás és Hirdetményi kézbesítés
Description: Gondnokolt Nyilvántartás és Hirdetményi kézbesítési rendszer üzemeltetése az Országos Bírósági Hivatal részre 2024. Nyertes ajánlattevo feladata a rendszer üzemeltetése, valamint az üzemeltetéshez kapcsolódó fejlesztési feladatok ellátása 2000 keretóra mértékéig.
Identifiant de la procédure: a85640f0-d3fe-4277-89ba-baff78fd7042
Avis précédent: 477202-2024
Identifiant interne: EKR000475152024
Type de procédure: Ouverte
La procédure est accélérée: non
2.1.1.
Objet
Nature du marché: Services
Nomenclature principale (cpv): 72212781 Services de développement de logiciels de gestion des systčmes
2.1.4.
Informations générales
Base juridique:
Directive 2014/24/UE

   5.  Lot
5.1.
Lot: LOT-0001
Titre: Gondnokolt Nyilvántartás és Hirdetményi kézbesítés
Description: Gondnokolt Nyilvántartás és Hirdetményi kézbesítési rendszer üzemeltetése az Országos Bírósági Hivatal részre 2024. Gondnokolt Nyilvántartás és Hirdetményi kézbesítési rendszer valamennyi funkciójának teljes köru üzemeltetése, biztonsági mentése, és a helyreállíthatóság biztosítása, mely 2000 fejlesztoi keretóra mértékéig tartalmazza a kapcsolódó fejlesztési szolgáltatásokat is. Az ellátandó üzemeltetési feladat paramétereinek leírása. A rendszerek rendelkezésre állásának elvárt mértéke, százalékban (havonta): 99,5% (hetente 7 nap/ naponta 24 óra rendelkezésre állás). A tesztrendszer rendelkezésre állásának elvárt mértéke munkaidoben, havonta, százalékban 99% (munkanapokon, 8:00 és 17:00 óra között). Reagálási és megoldási idok (munkanapokon 08:00-17:00 óra közötti idoszakra vonatkozóan), az egyes hiba kategóriákhoz tartozó reagálási és megoldási határidok: A bejelentett hibák elhárításának megkezdése alacsony prioritású hibák esetén reagálási ido 1 óra, megoldási ido 48 óra (6 munkanap). A bejelentett hibák elhárításának megkezdése normál prioritású hibák esetén reagálási ido 1 óra, megoldási ido 24 óra (3 munkanap). A bejelentett hibák elhárításának megkezdése magas prioritású hibák esetén reagálási ido 1 óra, megoldási ido 8 óra (1 munkanap). A TMK (tervszeru megelozo karbantartás) maximális ideje: munkaidoben: 4 óra, munkaidon kívül (munkanapokon): 12 óra, munkaidon kívül (munkaszüneti napokon): 24 óra. A TMK (tervszeru megelozo karbantartás) bejelentése a karbantartás elott (naptári napokban): 15 nap Helyszíni rendelkezésre állás paraméterei munkanapokon (idosáv, szakember szám): H-P, 8:00-17:00 (munkaido) távoli eléréssel: 1 fo A helyszíni rendelkezésre állási idosávon kívül folyamatos telefonos ügyeleti készenlét (munkaszüneti napokat és ünnepnapokat is beleértve): 1 fo Amennyiben a hiba elhárítása megköveteli a helyszíni jelenlétet, akkor helyszínre érkezés a hiba jelzését követoen: • alacsony prioritású kategória: 12 órán belül • normál prioritású kategória: 8 órán belül • magas prioritású kategória: 6 órán belül
   2. Fejlesztési feladatok Vállalkozó a fejlesztési feladatokat a szerzodés idobeli hatálya alatt 2000 fejlesztoi keretóra mértékéig köteles ellátni. Ajánlatkéro 1400 fejlesztoi keretóra felhasználására vállal kötelezettséget. A nyertes ajánlattevo a szerzodés teljesítése során specifikált fejlesztéseket közvetlen, egyedi megrendelés alapján köteles elvégezni. Az összes felhasználók száma: 6842 fo. Alkalmazásplatformok: Microsoft .NET
   6. 0, o Microsoft Entity Framework Core
   6. 0, Programozási nyelv: C# programozási nyelv, • Frontend: Webalkalmazás: React v18.0. Hirdetményi kézbesítések alkalmazás: Hirdetmény és adatigénylések rögzítése, hirdetmények közzététele • Alkalmazásplatform: MS .NET 4, Microsoft IIS • Programozási nyelv: Borland Delphi 5 • Adatbázis-kezelo rendszer: Oracle 8 Hirdetmény keresési funkció • Alkalmazásplatform: Apache • Programozási nyelv: Borland Delphi 5 A feladatokat részletesen a muszaki leírás és a szerzodéstervezet tartalmazza.
Identifiant interne: EKR000475152024/1
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Services
Nomenclature principale (cpv): 72212781 Services de développement de logiciels de gestion des systčmes
Nomenclature supplémentaire (cpv): 72253200 Services d'assistance relative aux systčmes, 72610000 Services d'assistance informatique
5.1.2.
Lieu d’exécution
Adresse postale: Szalay utca 16.
Ville: Budapest
Code postal: 1055
Subdivision pays (NUTS): Budapest (HU110)
Pays: Hongrie
5.1.3.
Durée estimée
Durée: 24 Mois
5.1.6.
Informations générales
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Informations complémentaires: Az
   1.  értékelési szempont esetében ajánlatkéro a 36 hónap vagy annál több megajánlásra, a
   2.  értékelési szempont esetében ajánlatkéro a 24 hónap vagy annál több megajánlásra egyaránt a maximum pontot adja.
5.1.10.
Critčres d’attribution
Critčre:
Type: Qualité
Description: 1. Az M1.) Muszaki-szakmai alkalmasság körében vizsgált szakember alkalmassági minimumkövetelmény szintet meghaladó többlettapasztalata (a többlettapasztalat egész hónapban megadva, min 0-max. 36 hónap)
Pondération (points, valeur exacte): 15

Critčre:
Type: Qualité
Description: 2. Az M2.) Muszaki-szakmai alkalmasság körében vizsgált szakember alkalmassági minimumkövetelmény szintet meghaladó többlettapasztalata (a többlettapasztalat egész hónapban megadva, min 0-max. 24 hónap)
Pondération (points, valeur exacte): 15

Critčre:
Type: Prix
Description: 3. Egy havi üzemeltetési díj (nettó Ft/hó):
Pondération (points, valeur exacte): 50

Critčre:
Type: Prix
Description: 4. Fejlesztoi óradíj (nettó Ft/óra)
Pondération (points, valeur exacte): 20
5.1.12.
Conditions du marché public
Informations relatives aux délais de recours: Kbt. 148. § szerint.
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre: Pas d’accord-cadre
Informations sur le systčme d’acquisition dynamique: Pas de systčme d’acquisition dynamique
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntobizottság
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché: Országos Bírósági Hivatal
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntobizottság

   6.  Résultats
Valeur de tous les contrats attribués dans cet avis: 101 000 000,00 HUF
6.1.
Résultat – Identifiants des lots: LOT-0001
Au moins un lauréat a été choisi.
6.1.2.
Informations sur les lauréats
Lauréat:
Nom officiel: Gabesz SZOFT Informatikai Kereskedelmi, Szolgáltató és Tanácsadó Korlátolt Felelosségu Társaság, UDEMX Szoftverfejleszto és Tanácsadó Korlátolt Felelosségu Társaság
Offre:
Identifiant de l’offre: EKR000475152024/2756
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0001
Valeur du résultat: 101 000 000,00 HUF
L’offre a été classée
Place sur la liste des lauréats: 1
Sous-traitance: no
La valeur de la sous-traitance est connue: non
Le pourcentage de la sous-traitance est connu: non
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: 1
Titre: Vállalkozási szerzodés
Date ŕ laquelle le lauréat a été choisi: 23/05/2024
Date de conclusion du marché: 05/06/2024
Le marché est attribué dans le contexte d’un accord-cadre: non
6.1.3.
Soumissionnaires non retenus:
Offre:
Chef de file du soumissionnaire: DnT Systems Korlátolt Felelosségu Társaság
6.1.4.
Informations statistiques:
Résumé des demandes de réexamen reçues par l’acheteur:
Nombre de plaignants0
Offres ou demandes de participation reçues:
Type de soumissions reçues: Demandes de participation
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues0
Type de soumissions reçues: Offres
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues2
Type de soumissions reçues: Offres présentées par voie électronique
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues2
Type de soumissions reçues: Offres reçues de soumissionnaires de microtaille
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues2
Type de soumissions reçues: Offres reçues de soumissionnaires de petite taille
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues0
Type de soumissions reçues: Offres reçues de soumissionnaires de moyenne taille
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues0
Type de soumissions reçues: Offres reçues de soumissionnaires de micro, petite ou moyenne taille
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues2
Type de soumissions reçues: Offres reçues de soumissionnaires enregistrés dans des pays de l’Espace économique européen autres que le pays de l’acheteur
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues0
Type de soumissions reçues: Offres reçues de soumissionnaires enregistrés dans des pays situés en dehors de l’Espace économique européen
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues0
Type de soumissions reçues: Offres vérifiées et jugées irrecevables
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues1
Type de soumissions reçues: Offres vérifiées et jugées irrecevables en raison d’un prix ou d’un coűt anormalement bas
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues0
Type de soumissions reçues: Offres pour lesquelles il n’a pas été vérifié si elles sont recevables ou non
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues0

   8.  Organisations
8.1.
ORG-0003
Nom officiel: Közbeszerzési Hatóság
Numéro d’enregistrement: EKRSZ_40664534
Adresse postale: Riadó utca
   5. 
  
Ville: Budapest
Code postal: 1026
Subdivision pays (NUTS): Budapest (HU110)
Pays: Hongrie
Adresse électronique: hirdetmeny@kt.hu
Téléphone: +36 18828635
Adresse internet: https://kozbeszerzes.hu
Rôles de cette organisation
TED eSender
8.1.
ORG-0001
Nom officiel: Országos Bírósági Hivatal
Numéro d’enregistrement: 15795960241
Adresse postale: Szalay Utca 16.  
Ville: Budapest
Code postal: 1055
Subdivision pays (NUTS): Budapest (HU110)
Pays: Hongrie
Point de contact: Csáky Zsófia
Adresse électronique: csakyzs@obh.birosag.hu
Téléphone: +36 307316479
Télécopieur: +36 13124453
Adresse internet: https://www.birosag.hu
Rôles de cette organisation
Acheteur
Chef de groupe
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché
8.1.
ORG-0007
Nom officiel: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntobizottság
Numéro d’enregistrement: 15329190-2-41
Adresse postale: Riadó u. 5  
Ville: Budapest
Code postal: 1026
Subdivision pays (NUTS): Budapest (HU110)
Pays: Hongrie
Adresse électronique: dontobizottsag@kt.hu
Téléphone: +36 18828592
Télécopieur: +36 18828593
Adresse internet: https://kozbeszerzes.hu
Rôles de cette organisation
Organisation chargée des procédures de recours
8.1.
ORG-0008
Nom officiel: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntobizottság
Numéro d’enregistrement: 15329190-2-41
Adresse postale: Riadó u. 5  
Ville: Budapest
Code postal: 1026
Subdivision pays (NUTS): Budapest (HU110)
Pays: Hongrie
Adresse électronique: dontobizottsag@kt.hu
Téléphone: +36 18828592
Télécopieur: +36 18828593
Adresse internet: https://kozbeszerzes.hu
Rôles de cette organisation
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours
8.1.
ORG-0004
Nom officiel: Gabesz SZOFT Informatikai Kereskedelmi, Szolgáltató és Tanácsadó Korlátolt Felelosségu Társaság
Taille de l’opérateur économique: micro
Numéro d’enregistrement: 23851247203
Adresse postale: Domby Lajos Utca 20.  
Ville: Kecskemét
Code postal: 6000
Subdivision pays (NUTS): Bács-Kiskun (HU331)
Pays: Hongrie
Adresse électronique: gabesz.juhasz@gmail.com
Téléphone: +36 705275372
Adresse internet: http://www.gabeszszoft.hu
Rôles de cette organisation
SoumissionnaireChef de groupe
Bénéficiaire effectif
Nationalité du propriétaireHUN
Lauréat de ces lotsLOT-0001
8.1.
ORG-0005
Nom officiel: UDEMX Szoftverfejleszto és Tanácsadó Korlátolt Felelosségu Társaság
Taille de l’opérateur économique: small
Numéro d’enregistrement: 14801213206
Adresse postale: Dugonics Tér 11.
   3.  emelet 26. ajtó
  
Ville: Szeged
Code postal: 6720
Subdivision pays (NUTS): Csongrád (HU333)
Pays: Hongrie
Adresse électronique: org@udemx.eu
Téléphone: +36 202890888
Adresse internet: https://udemx.eu
Rôles de cette organisation
Soumissionnaire
Bénéficiaire effectif
Nationalité du propriétaireHUN
Lauréat de ces lotsLOT-0001
8.1.
ORG-0006
Nom officiel: DnT Systems Korlátolt Felelosségu Társaság
Numéro d’enregistrement: 26378325241
Adresse postale: Loportár Utca 9/B
   4.  em. 410.
  
Ville: Budapest
Code postal: 2360
Subdivision pays (NUTS): Pest (HU120)
Pays: Hongrie
Adresse électronique: org@dndsys.eu
Téléphone: +36 202890888
Rôles de cette organisation
SoumissionnaireChef de groupe
8.1.
ORG-0002
Nom officiel: Hubai Ügyvédi Iroda
Numéro d’enregistrement: 18929744219
Adresse postale: Veszprémvölgyi Utca 11.  
Ville: Veszprém
Code postal: 8200
Subdivision pays (NUTS): Veszprém (HU213)
Pays: Hongrie
Point de contact: Hubai Ágnes
Adresse électronique: drhubaiagnes@gmail.com
Téléphone: +36 308659339
Adresse internet: https://www.birosag.hu
Rôles de cette organisation
Prestataire de services de passation de marché
11. Informations relatives ŕ l’avis
11.1.
Informations relatives ŕ l’avis
Identifiant/version de l’avis: feaf92a7-72bf-4653-a541-dd0a3983b88a - 02
Type de formulaire: Résultats
Type d’avis: Avis d’attribution de marché ou de concession – régime ordinaire
Date d’envoi de l’avis: 12/06/2024 13:23:57 (UTC+2)
Date d’envoi de l’avis (eSender): 11/06/2024 16:10:59 (UTC+2)
Langues dans lesquelles l’avis en question est officiellement disponible: hongrois
11.2.
Informations relatives ŕ la publication
Numéro de publication de l’avis: 350258-2024
Numéro de publication au JO S: 114/2024
Date de publication: 13/06/2024

 
 
C L A S S E    C P V
72212781 - Services de développement de logiciels de gestion des systčmes