Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 26/01/2022
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
HONGRIE
appel-offre

Hongrie-Sopron: Réactifs de laboratoire

2022/S 18-043308  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
26/01/2022 S18 Hongrie-Sopron: Réactifs de laboratoire 2022/S 018-043308 Avis d'attribution de marché Résultats de la procédure de marché Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Soproni Erzsébet Oktató Kórház és Rehabilitációs Intézet Numéro national d'identification: 15367716208 Adresse postale: Gy?ri Út 15.
Ville: Sopron Code NUTS: HU221 Gy?r-Moson-Sopron Code postal: 9400 Pays: Hongrie Point(s) de contact: Illés Anna Courriel: kozbeszerzes@sopronigyogykozpont.hu Téléphone: +36 99514200 Fax: +36 99514250 Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://www.sopronigyogykozpont.hu/ Adresse du profil d'acheteur: https://ekr.gov.hu/
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autre type: egészségügyi intézmény
I.5) Activité principale Santé
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Laboratóriumi reagensek és vegyszerek beszerzése Numéro de référence: EKR000992062021
II.1.2) Code CPV principal 33696500 Réactifs de laboratoire
II.1.3) Type de marché Fournitures
II.1.4) Description succincte:
Laboratóriumi reagensek beszerzése a felhasználásukhoz szükséges készülékek biztosítása keretszerz?dés keretében.
   1.  rész
:
Klinikai kémiai vizsgálatok
   2.  rész: Immunkémiai vizsgálatok
   3.  rész: Sürg?sségi és monotesztes immunkémiai vizsgálatok
   4.  rész: Speciális immunkémiai vizsgálatok
   5.  rész: HbA1c vizsgálatok
   6.  rész: Hematológiai vizsgálatok
   7.  rész: Vizelet vizsgálatok
   8.  rész: Hemosztázis vizsgálatok
   9.  rész: Allergén specifikus vizsgálatok 10. rész: Manuális vizsgálatok 11. rész: Mikrobiológiai 1 vizsgálatok 12. rész: Mikrobiológiai 2 vizsgálatok Ajánlatkér? a m?szaki leírásban meghatározott termékekkel egyenérték? termékeket is elfogad a 321/2015. (X.30.) Korm. r. 46. § (3) bekezdésére tekintettel.
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: oui
II.1.7) Valeur totale du marché (hors TVA) Valeur hors TVA: 216 947 326.00 HUF
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Klinikai kémiai vizsgálatok
Lot nş: 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33696300 Réactifs chimiques 33696500 Réactifs de laboratoire
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: HU221 Gy?r-Moson-Sopron Lieu principal d'exécution:
9400 Sopron, Gy?ri út 15.
II.2.4) Description des prestations:
Klinikai kémiai vizsgálatok elvégzéséhez szükséges reagensek, kalibrátorok, kontrollok, valamint a vizsgálatok elvégzéséhez szükséges 2 db készülék és m?ködésükhöz szükséges rendszeroldatok és fogyóanyagok biztosítása a m?szaki leírásban részletezettek szerint. Keretmennyiség: 1 256 828 db klinikai kémia vizsgálat / év Ajánlatkér? a keretmennyiség 70 %-ra vállal lehívási kötelezettséget. A vizsgálatok elvégzéséhez szükséges reagensek részletezését a m?szaki leírás tartalmazza. A fenti vizsgálatok elvégzéséhez szükséges készülékek m?szaki leírásban rögzítettek szerinti biztosítása ajánlattev? feladata. Ajánlatkér? a m?szaki leírásban meghatározott termékekkel egyenérték? termékeket is elfogad a 321/2015. (X.30.) Korm. r. 46. § (3) bekezdésére tekintettel.
II.2.5) Critčres d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires Ajánlatkér? a Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pont szerinti - legalacsonyabb ár - értékelési szempontot választja, tekintettel arra, hogy a közbeszerzési dokumentumok minden olyan min?ségi és m?szaki követelményt tartalmaznak, amelyeknek az adott beszerzési tárgynak meg kell felelnie. Továbbá Ajánlatkér? a 16/2012. (II. 16.) Korm. rendelet
   6.  § (3) bekezdése alapján indokolás nélkül alkalmazhatja fenti értékelési szempontot.
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Immunkémiai vizsgálatok
Lot nş: 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33696300 Réactifs chimiques 33696500 Réactifs de laboratoire
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: HU221 Gy?r-Moson-Sopron Lieu principal d'exécution:
9400 Sopron, Gy?ri út 15.
II.2.4) Description des prestations:
Immunkémiai vizsgálatok elvégzéséhez szükséges reagensek, kalibrátorok, kontrollok biztosítása Immulite 2000 XPi készülékhez, továbbá a m?szaki leírásban meghatározottak szerint a m?ködéshez szükséges rendszeroldatok és fogyóanyagok, valamint további 1 db kilendül?fejes centrifuga használatának biztosítása a m?szaki leírásban részletezettek szerint. Keretmennyiség: 80 708 db Immunkémia vizsgálat / év Ajánlatkér? a keretmennyiség 70 %-ra vállal lehívási kötelezettséget. A vizsgálatok elvégzéséhez szükséges reagensek részletezését a m?szaki leírás tartalmazza. Ajánlattev? feladata továbbá a m?szaki leírásban részletezettek szerinti kilendül?fejes centrifuga használatának biztosítása is a szerz?dés id?tartama alatt. Ajánlatkér? a m?szaki leírásban meghatározott termékekkel egyenérték? termékeket is elfogad a 321/2015. (X.30.) Korm. r. 46. § (3) bekezdésére tekintettel.
II.2.5) Critčres d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires Ajánlatkér? a Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pont szerinti - legalacsonyabb ár - értékelési szempontot választja, tekintettel arra, hogy a közbeszerzési dokumentumok minden olyan min?ségi és m?szaki követelményt tartalmaznak, amelyeknek az adott beszerzési tárgynak meg kell felelnie. Továbbá Ajánlatkér? a 16/2012. (II. 16.) Korm. rendelet
   6.  § (3) bekezdése alapján indokolás nélkül alkalmazhatja fenti értékelési szempontot.
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Sürg?sségi és monotesztes immunkémiai vizsgálatok
Lot nş: 3
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33696300 Réactifs chimiques 33696500 Réactifs de laboratoire
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: HU221 Gy?r-Moson-Sopron Lieu principal d'exécution:
9400 Sopron, Gy?ri út 15.
II.2.4) Description des prestations:
Sürg?sségi és monotesztes immunikémiai vizsgálatok elvégzéséhez szükséges reagensek, kalibrátorok, kontrollok biztosítása 1 db miniVidas és 1 db Vidas Blue immunkémiai automatákhoz, továbbá a m?szaki leírásban meghatározottak szerint a m?ködéshez szükséges rendszeroldatok és fogyóanyagok biztosítása. Keretmennyiség: 11 993 db Sürg?s és monotesztes immunkémiai vizsgálat / év Ajánlatkér? a keretmennyiség 70 %-ra vállal lehívási kötelezettséget. A vizsgálatok elvégzéséhez szükséges reagensek részletezését a m?szaki leírás tartalmazza. Ajánlatkér? a m?szaki leírásban meghatározott termékekkel egyenérték? termékeket is elfogad a 321/2015. (X.30.) Korm. r. 46. § (3) bekezdésére tekintettel.
II.2.5) Critčres d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires Ajánlatkér? a Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pont szerinti - legalacsonyabb ár - értékelési szempontot választja, tekintettel arra, hogy a közbeszerzési dokumentumok minden olyan min?ségi és m?szaki követelményt tartalmaznak, amelyeknek az adott beszerzési tárgynak meg kell felelnie. Továbbá Ajánlatkér? a 16/2012. (II. 16.) Korm. rendelet
   6.  § (3) bekezdése alapján indokolás nélkül alkalmazhatja fenti értékelési szempontot.
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Speciális immunkémiai vizsgálatok
Lot nş: 4
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33696300 Réactifs chimiques 33696500 Réactifs de laboratoire
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: HU221 Gy?r-Moson-Sopron Lieu principal d'exécution:
9400 Sopron, Gy?ri út 15.
II.2.4) Description des prestations:
Speciális immunikémiai vizsgálatok elvégzéséhez szükséges reagensek, kalibrátorok, kontrollok, valamint a vizsgálatok elvégzéséhez szükséges 1 db készülék és a m?ködéséhez szükséges rendszeroldatok és fogyóanyagok biztosítása a m?szaki leírásban részletezettek szerint. Keretmennyiség: 12 583 db Speciális immunkémiai vizsgálat / év Ajánlatkér? a keretmennyiség 70 %-ra vállal lehívási kötelezettséget. A vizsgálatok elvégzéséhez szükséges reagensek részletezését a m?szaki leírás tartalmazza. A fenti vizsgálatok elvégzéséhez szükséges készülék m?szaki leírásban rögzítettek szerinti biztosítása ajánlattev? feladata. Ajánlatkér? a m?szaki leírásban meghatározott termékekkel egyenérték? termékeket is elfogad a 321/2015. (X.30.) Korm. r. 46. § (3) bekezdésére tekintettel.
II.2.5) Critčres d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires Ajánlatkér? a Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pont szerinti - legalacsonyabb ár - értékelési szempontot választja, tekintettel arra, hogy a közbeszerzési dokumentumok minden olyan min?ségi és m?szaki követelményt tartalmaznak, amelyeknek az adott beszerzési tárgynak meg kell felelnie. Továbbá Ajánlatkér? a 16/2012. (II. 16.) Korm. rendelet
   6.  § (3) bekezdése alapján indokolás nélkül alkalmazhatja fenti értékelési szempontot.
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
HbA1c vizsgálatok
Lot nş: 5
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33696300 Réactifs chimiques 33696500 Réactifs de laboratoire
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: HU221 Gy?r-Moson-Sopron Lieu principal d'exécution:
9400 Sopron, Gy?ri út 15.
II.2.4) Description des prestations:
HbA1c vizsgálatok elvégzéséhez szükséges reagensek, kalibrátorok, kontrollok biztosítása 1 db Adams HA 8180 HbA1c analizátorhoz, továbbá a m?szaki leírásban meghatározottak szerint a m?ködéshez szükséges rendszeroldatok és fogyóanyagok biztosítása. Keretmennyiség: 14 339 db HbA1c vizsgálat / év Ajánlatkér? a keretmennyiség 70 %-ra vállal lehívási kötelezettséget. A vizsgálatok elvégzéséhez szükséges reagensek részletezését a m?szaki leírás tartalmazza. Ajánlatkér? a m?szaki leírásban meghatározott termékekkel egyenérték? termékeket is elfogad a 321/2015. (X.30.) Korm. r. 46. § (3) bekezdésére tekintettel.
II.2.5) Critčres d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires Ajánlatkér? a Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pont szerinti - legalacsonyabb ár - értékelési szempontot választja, tekintettel arra, hogy a közbeszerzési dokumentumok minden olyan min?ségi és m?szaki követelményt tartalmaznak, amelyeknek az adott beszerzési tárgynak meg kell felelnie. Továbbá Ajánlatkér? a 16/2012. (II. 16.) Korm. rendelet
   6.  § (3) bekezdése alapján indokolás nélkül alkalmazhatja fenti értékelési szempontot.
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Hematológiai vizsgálatok
Lot nş: 6
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33696300 Réactifs chimiques 33696500 Réactifs de laboratoire
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: HU221 Gy?r-Moson-Sopron Lieu principal d'exécution:
9400 Sopron, Gy?ri út 15.
II.2.4) Description des prestations:
Hematológiai vizsgálatok elvégzéséhez szükséges reagensek, kalibrátorok, kontrollok biztosítása Sysmex XN-1000 (BF modullal) automatához, valamint további 1 db hematológiai automata biztosítása a m?szaki leírásban részletezett szerint, továbbá a m?szaki leírásban meghatározottak szerint a fenti automaták m?ködéséhez szükséges rendszeroldatok és fogyóanyagok biztosítása. Keretmennyiség: 102 431 db hematológiai vizsgálat / év Ajánlatkér? a keretmennyiség 70 %-ra vállal lehívási kötelezettséget. A vizsgálatok elvégzéséhez szükséges reagensek részletezését a m?szaki leírás tartalmazza. Ajánlattev? feladata továbbá a m?szaki leírásban részletezettek szerinti további 1 db hematológiai automata biztosítása is a szerz?dés id?tartama alatt. Ajánlatkér? a m?szaki leírásban meghatározott termékekkel egyenérték? termékeket is elfogad a 321/2015. (X.30.) Korm. r. 46. § (3) bekezdésére tekintettel.
II.2.5) Critčres d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires Ajánlatkér? a Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pont szerinti - legalacsonyabb ár - értékelési szempontot választja, tekintettel arra, hogy a közbeszerzési dokumentumok minden olyan min?ségi és m?szaki követelményt tartalmaznak, amelyeknek az adott beszerzési tárgynak meg kell felelnie. Továbbá Ajánlatkér? a 16/2012. (II. 16.) Korm. rendelet
   6.  § (3) bekezdése alapján indokolás nélkül alkalmazhatja fenti értékelési szempontot.
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Vizelet vizsgálatok
Lot nş: 7
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33696300 Réactifs chimiques 33696500 Réactifs de laboratoire
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: HU221 Gy?r-Moson-Sopron Lieu principal d'exécution:
9400 Sopron, Gy?ri út 15.
II.2.4) Description des prestations:
Vizelet vizsgálatok elvégzéséhez szükséges reagensek, kalibrátorok, kontrollok biztosítása 2 db Aution Max AX-403 és 1 db IQ200 Sprint automatákhoz, továbbá a m?szaki leírásban meghatározottak szerint a m?ködéshez szükséges rendszeroldatok és fogyóanyagok biztosítása. Keretmennyisége: 109 510 db hematológiai vizsgálat / év Ajánlatkér? a keretmennyiség 70 %-ra vállal lehívási kötelezettséget. A vizsgálatok elvégzéséhez szükséges reagensek részletezését a m?szaki leírás tartalmazza. Ajánlatkér? a m?szaki leírásban meghatározott termékekkel egyenérték? termékeket is elfogad a 321/2015. (X.30.) Korm. r. 46. § (3) bekezdésére tekintettel.
II.2.5) Critčres d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires Ajánlatkér? a Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pont szerinti - legalacsonyabb ár - értékelési szempontot választja, tekintettel arra, hogy a közbeszerzési dokumentumok minden olyan min?ségi és m?szaki követelményt tartalmaznak, amelyeknek az adott beszerzési tárgynak meg kell felelnie. Továbbá Ajánlatkér? a 16/2012. (II. 16.) Korm. rendelet
   6.  § (3) bekezdése alapján indokolás nélkül alkalmazhatja fenti értékelési szempontot.
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Hemosztázis vizsgálatok
Lot nş: 8
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33696300 Réactifs chimiques 33696500 Réactifs de laboratoire
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: HU221 Gy?r-Moson-Sopron Lieu principal d'exécution:
9400 Sopron, Gy?ri út 15.
II.2.4) Description des prestations:
Hemosztázis vizsgálatok elvégzéséhez szükséges reagensek, kalibrátorok, kontrollok, valamint a vizsgálatok elvégzéséhez szüksége 1 db 100 teszt/óra kapacitása és 1 db 60 teszt/óra kapacitású automata készülék és a m?ködésükhöz szükséges rendszeroldatok és fogyóanyagok biztosítása a m?szaki leírásban részletezettek szerint. Keretmennyiség: 37 554 db hematológiai vizsgálat / év Ajánlatkér? a keretmennyiség 70 %-ra vállal lehívási kötelezettséget. A vizsgálatok elvégzéséhez szükséges reagensek részletezését a m?szaki leírás tartalmazza. A vizsgálatok elvégzéséhez szükséges készülékek m?szaki leírásban rögzítettek szerinti biztosítása ajánlattev? feladata. Ajánlatkér? a m?szaki leírásban meghatározott termékekkel egyenérték? termékeket is elfogad a 321/2015. (X.30.) Korm. r. 46. § (3) bekezdésére tekintettel.
II.2.5) Critčres d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires Ajánlatkér? a Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pont szerinti - legalacsonyabb ár - értékelési szempontot választja, tekintettel arra, hogy a közbeszerzési dokumentumok minden olyan min?ségi és m?szaki követelményt tartalmaznak, amelyeknek az adott beszerzési tárgynak meg kell felelnie. Továbbá Ajánlatkér? a 16/2012. (II. 16.) Korm. rendelet
   6.  § (3) bekezdése alapján indokolás nélkül alkalmazhatja fenti értékelési szempontot.
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Allergén specifikus vizsgálatok
Lot nş: 9
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33696300 Réactifs chimiques 33696500 Réactifs de laboratoire
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: HU221 Gy?r-Moson-Sopron Lieu principal d'exécution:
9400 Sopron, Gy?ri út 15.
II.2.4) Description des prestations:
Allergén specifikus IgE vizsgálatok elvégzéséhez szükséges reagensek, kalibrátorok, kontrollok, valamint a vizsgálatok elvégzéséhez szükséges 1 db készülék és a m?ködéséhez szükséges rendszeroldatok és fogyóanyagok biztosítása a m?szaki leírásban részletezettek szerint. Keretmennyiség: 16 140 db allergén specifikus IgE vizsgálat / év Ajánlatkér? a keretmennyiség 70 %-ra vállal lehívási kötelezettséget. A vizsgálatok elvégzéséhez szükséges reagensek részletezését a m?szaki leírás tartalmazza. A vizsgálatok elvégzéséhez szükséges készülék a m?szaki leírásban rögzítettek szerinti biztosítása ajánlattev? feladata. Ajánlatkér? a m?szaki leírásban meghatározott termékekkel egyenérték? termékeket is elfogad a 321/2015. (X.30.) Korm. r. 46. § (3) bekezdésére tekintettel.
II.2.5) Critčres d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires Ajánlatkér? a Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pont szerinti - legalacsonyabb ár - értékelési szempontot választja, tekintettel arra, hogy a közbeszerzési dokumentumok minden olyan min?ségi és m?szaki követelményt tartalmaznak, amelyeknek az adott beszerzési tárgynak meg kell felelnie. Továbbá Ajánlatkér? a 16/2012. (II. 16.) Korm. rendelet
   6.  § (3) bekezdése alapján indokolás nélkül alkalmazhatja fenti értékelési szempontot.
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Manuális vizsgálatok
Lot nş: 10
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33696300 Réactifs chimiques 33696500 Réactifs de laboratoire
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: HU221 Gy?r-Moson-Sopron Lieu principal d'exécution:
9400 Sopron, Gy?ri út 15.
II.2.4) Description des prestations:
Manuális vizsgálatok elvégzéséhez szükséges manuális, monoteszttel elvégezhet? reagensek biztosítása a m?szaki leírásban részletezettek szerint. Keretmennyiség: 6 763 db manuális vizsgálat / év Ajánlatkér? a keretmennyiség 70 %-ra vállal lehívási kötelezettséget. A vizsgálatok elvégzéséhez szükséges manuális, monoteszttel elvégezhet? reagensek részletezését a m?szaki leírás tartalmazza. Ajánlatkér? a m?szaki leírásban meghatározott termékekkel egyenérték? termékeket is elfogad a 321/2015. (X.30.) Korm. r. 46. § (3) bekezdésére tekintettel.
II.2.5) Critčres d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires Ajánlatkér? a Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pont szerinti - legalacsonyabb ár - értékelési szempontot választja, tekintettel arra, hogy a közbeszerzési dokumentumok minden olyan min?ségi és m?szaki követelményt tartalmaznak, amelyeknek az adott beszerzési tárgynak meg kell felelnie. Továbbá Ajánlatkér? a 16/2012. (II. 16.) Korm. rendelet
   6.  § (3) bekezdése alapján indokolás nélkül alkalmazhatja fenti értékelési szempontot.
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Mikrobiológiai 1 vizsgálatok
Lot nş: 11
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33696300 Réactifs chimiques 33696500 Réactifs de laboratoire
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: HU221 Gy?r-Moson-Sopron Lieu principal d'exécution:
9400 Sopron, Gy?ri út 15.
II.2.4) Description des prestations:
Mikrobiológiai 1 vizsgálatok elvégzéséhez szükséges reagensek, kalibrátorok, kontrollok biztosítása 1 db Vitek2 Compact 30 mikrobiológiai automata, 2 db BactAlert hemokultúra automata és 1 db Biomerieux BioFire FA
   2. 0 PCR készülékhez, továbbá 1 db denzitométer és 2 db azonos típusú asztali rázókészülék, valamint a készülékek m?ködéséhez szükséges rendszeroldatok és fogyóanyagok biztosítása a m?szaki leírásban részletezettek szerint. Keretmennyiség: 8 289 db mikrobiológiai vizsgálat / év Ajánlatkér? a keretmennyiség 70 %-ra vállal lehívási kötelezettséget. A vizsgálatok elvégzéséhez szükséges reagensek részletezését a m?szaki leírás tartalmazza. A vizsgálatok elvégzéséhez szükséges készülékek a m?szaki leírásban rögzítettek szerinti biztosítása ajánlattev? feladata. Ajánlatkér? a m?szaki leírásban meghatározott termékekkel egyenérték? termékeket is elfogad a 321/2015. (X.30.) Korm. r. 46. § (3) bekezdésére tekintettel.
II.2.5) Critčres d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires Ajánlatkér? a Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pont szerinti - legalacsonyabb ár - értékelési szempontot választja, tekintettel arra, hogy a közbeszerzési dokumentumok minden olyan min?ségi és m?szaki követelményt tartalmaznak, amelyeknek az adott beszerzési tárgynak meg kell felelnie. Továbbá Ajánlatkér? a 16/2012. (II. 16.) Korm. rendelet
   6.  § (3) bekezdése alapján indokolás nélkül alkalmazhatja fenti értékelési szempontot.
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Mikrobiológiai 2 vizsgálatok
Lot nş: 12
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33696300 Réactifs chimiques 33696500 Réactifs de laboratoire
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: HU221 Gy?r-Moson-Sopron Lieu principal d'exécution:
9400 Sopron, Gy?ri út 15.
II.2.4) Description des prestations:
Mikrobiológiai 2 vizsgálatok elvégzéséhez szükséges reagensek biztosítása 2 db termosztáthoz, valamint 1 db 150 literes CO2 termosztát, 1 db elektromos kacs sterilizáló készülék, 1 db 45 literes autokláv, 5 db korongadagoló biztosítása a m?szaki leírásban részletezettek szerint. Keretmennyiség: 296 707 db mikrobiológiai vizsgálat / év Ajánlatkér? a keretmennyiség 70 %-ra vállal lehívási kötelezettséget. A vizsgálatok elvégzéséhez szükséges reagensek részletezését a m?szaki leírás tartalmazza. A vizsgálatok elvégzéséhez szükséges készülékek a m?szaki leírásban rögzítetek szerinti biztosítása ajánlattev? feladata. Ajánlatkér? a m?szaki leírásban meghatározott termékekkel egyenérték? termékeket is elfogad a 321/2015. (X.30.) Korm. r. 46. § (3) bekezdésére tekintettel.
II.2.5) Critčres d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires Ajánlatkér? a Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pont szerinti - legalacsonyabb ár - értékelési szempontot választja, tekintettel arra, hogy a közbeszerzési dokumentumok minden olyan min?ségi és m?szaki követelményt tartalmaznak, amelyeknek az adott beszerzési tárgynak meg kell felelnie. Továbbá Ajánlatkér? a 16/2012. (II. 16.) Korm. rendelet
   6.  § (3) bekezdése alapján indokolás nélkül alkalmazhatja fenti értékelési szempontot.
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systčme d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative ŕ la présente procédure Numéro de l'avis au JO série S: 2021/S 162-426362
IV.2.8) Informations sur l'abandon du systčme d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procédure d'appel ŕ la concurrence sous la forme d'un avis de préinformation
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nş: 1
Lot nş: 1 Intitulé:
Klinikai kémiai vizsgálatok
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
18/01/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 1 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 1
Le marché a été attribué ŕ un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Beckman Coulter Magyarország Korlátolt Felel?sség? Társaság Numéro national d'identification: 14735358241 Adresse postale: Papírgyár Utca 58-59.
Ville: Budapest Code NUTS: HU Magyarország Code postal: 1038 Pays: Hongrie Courriel: kozbeszerzes@beckman.com Téléphone: +36 12509344 Fax: +36 12509309 Adresse internet: http://www.beckmancoulter.com
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Valeur totale du marché/du lot: 34 165 340.00 HUF
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nş: 1
Lot nş: 2 Intitulé:
Immunkémiai vizsgálatok
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
05/01/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 1 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 1
Le marché a été attribué ŕ un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Diagnosticum Gyártó és Forgalmazó Zártkör?en M?köd? Részvénytársaság Numéro national d'identification: 10824487241 Adresse postale: Attila Utca 126 Ville: Budapest Code NUTS: HU Magyarország Code postal: 1047 Pays: Hongrie Courriel: tender@diagnosticum.hu Téléphone: +36 209675203 Fax: +36 13694383 Adresse internet: http://www.diagnosticum.hu
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Valeur totale du marché/du lot: 37 008 110.00 HUF
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nş: 1
Lot nş: 3 Intitulé:
Sürg?sségi és monotesztes immunkémiai vizsgálatok
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
05/01/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 1 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 1
Le marché a été attribué ŕ un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Diagnosticum Gyártó és Forgalmazó Zártkör?en M?köd? Részvénytársaság Numéro national d'identification: 10824487241 Adresse postale: Attila Utca 126 Ville: Budapest Code NUTS: HU Magyarország Code postal: 1047 Pays: Hongrie Courriel: tender@diagnosticum.hu Téléphone: +36 209675203 Fax: +36 13694383 Adresse internet: http://www.diagnosticum.hu
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Valeur totale du marché/du lot: 20 722 270.00 HUF
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nş: 1
Lot nş: 4 Intitulé:
Speciális immunkémiai vizsgálatok
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
05/01/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 2 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 2
Le marché a été attribué ŕ un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Roche (Magyarország) Gyógyszer- és Vegyianyagkereskedelmi Kft. Numéro national d'identification: 12176780244 Adresse postale: Balatoni Út 2/a.
Ville: Budapest Code NUTS: HU11 Budapest Code postal: 1112 Pays: Hongrie Courriel: katalin.ban@roche.com Téléphone: +36 12794500 Fax: +36 12794501
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Valeur totale du marché/du lot: 24 394 033.00 HUF
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nş: 1
Lot nş: 5 Intitulé:
HbA1c vizsgálatok
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
05/01/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 1 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 1
Le marché a été attribué ŕ un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Diagnosticum Gyártó és Forgalmazó Zártkör?en M?köd? Részvénytársaság Numéro national d'identification: 10824487241 Adresse postale: Attila Utca 126 Ville: Budapest Code NUTS: HU Magyarország Code postal: 1047 Pays: Hongrie Courriel: tender@diagnosticum.hu Téléphone: +36 209675203 Fax: +36 13694383 Adresse internet: http://www.diagnosticum.hu
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Valeur totale du marché/du lot: 6 565 700.00 HUF
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nş: 1
Lot nş: 6 Intitulé:
Hematológiai vizsgálatok
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
05/01/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 1 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 1
Le marché a été attribué ŕ un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Sysmex Hungária Orvosi Laborszervezési és Laborméréstechnikai Korlátolt Felel?sség? Társaság Numéro national d'identification: 14029361241 Adresse postale: Tenkefürd? Utca
   5. 
Ville: Budapest Code NUTS: HU110 Budapest Code postal: 1048 Pays: Hongrie Courriel: info@sysmex.hu Téléphone: +36 12109670 Fax: +36 12109679 Adresse internet: http://www.sysmex.hu
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Valeur totale du marché/du lot: 12 159 900.00 HUF
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nş: 1
Lot nş: 7 Intitulé:
Vizelet vizsgálatok
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
05/01/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 1 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 1
Le marché a été attribué ŕ un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Diagnosticum Gyártó és Forgalmazó Zártkör?en M?köd? Részvénytársaság Numéro national d'identification: 10824487241 Adresse postale: Attila Utca 126 Ville: Budapest Code NUTS: HU Magyarország Code postal: 1047 Pays: Hongrie Courriel: tender@diagnosticum.hu Téléphone: +36 209675203 Fax: +36 13694383 Adresse internet: http://www.diagnosticum.hu
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Valeur totale du marché/du lot: 11 496 900.00 HUF
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nş: 1
Lot nş: 8 Intitulé:
Hemosztázis vizsgálatok
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
18/01/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 2 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 2 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 2
Le marché a été attribué ŕ un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Diagon Diagnosztikai Korlátolt Felel?sség? Társaság Numéro national d'identification: 10831050241 Adresse postale: Baross Utca 48-52.
Ville: Budapest Code NUTS: HU110 Budapest Code postal: 1047 Pays: Hongrie Courriel: tender@diagon.com Téléphone: +36 13696500 Fax: +36 13696301 Adresse internet: http://www.diagon.com
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Valeur totale du marché/du lot: 3 295 123.00 HUF
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nş: 1
Lot nş: 9 Intitulé:
Allergén specifikus vizsgálatok
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
07/01/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 3 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 3 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 3
Le marché a été attribué ŕ un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: MEDI-LAB Egészségügyi Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Numéro national d'identification: 10875397213 Adresse postale: Fiastyúk Utca 1/A Ville: Szentendre Code NUTS: HU12 Pest Code postal: 2000 Pays: Hongrie Courriel: bartucz@medi-lab.hu Téléphone: +36 26505325 Fax: +36 26505327 Adresse internet: http://www.medi-lab.hu
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Valeur totale du marché/du lot: 4 051 146.00 HUF
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nş: 1
Lot nş: 10 Intitulé:
Manuális vizsgálatok
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
07/01/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 2 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 2 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 2
Le marché a été attribué ŕ un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: MEDI-LAB Egészségügyi Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Numéro national d'identification: 10875397213 Adresse postale: Fiastyúk Utca 1/A Ville: Szentendre Code NUTS: HU12 Pest Code postal: 2000 Pays: Hongrie Courriel: bartucz@medi-lab.hu Téléphone: +36 26505325 Fax: +36 26505327 Adresse internet: http://www.medi-lab.hu
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Valeur totale du marché/du lot: 2 356 474.00 HUF
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nş: 1
Lot nş: 11 Intitulé:
Mikrobiológiai 1 vizsgálatok
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
05/01/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 1 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 1
Le marché a été attribué ŕ un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Diagnosticum Gyártó és Forgalmazó Zártkör?en M?köd? Részvénytársaság Numéro national d'identification: 10824487241 Adresse postale: Attila Utca 126 Ville: Budapest Code NUTS: HU Magyarország Code postal: 1047 Pays: Hongrie Courriel: tender@diagnosticum.hu Téléphone: +36 209675203 Fax: +36 13694383 Adresse internet: http://www.diagnosticum.hu
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Valeur totale du marché/du lot: 22 670 270.00 HUF
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nş: 1
Lot nş: 12 Intitulé:
Mikrobiológiai 2 vizsgálatok
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
05/01/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 1 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 1
Le marché a été attribué ŕ un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Diagnosticum Gyártó és Forgalmazó Zártkör?en M?köd? Részvénytársaság Numéro national d'identification: 10824487241 Adresse postale: Attila Utca 126 Ville: Budapest Code NUTS: HU Magyarország Code postal: 1047 Pays: Hongrie Courriel: tender@diagnosticum.hu Téléphone: +36 209675203 Fax: +36 13694383 Adresse internet: http://www.diagnosticum.hu
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Valeur totale du marché/du lot: 38 062 060.00 HUF
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
Ajánlattev?k neve, címe, adószáma részenként Roche (Magyarország) Gyógyszer- és Vegyianyagkereskedelmi Kft., 1112 Budapest Balatoni Út 2/a., 12176780244 Rész neve: Speciális immunkémiai vizsgálatok (4) PannonLog Invest Zrt., 1192 Budapest Kós Károly Tér 8, 14381904243 Rész neve: Speciális immunkémiai vizsgálatok (4) Rész neve: Hemosztázis vizsgálatok (8) Immunotrin Külkereskedelmi Kft., 1036 Budapest Árpád fejedelem Útja 53., 12140622241 Rész neve: Allergén specifikus vizsgálatok (9) Beckman Coulter Magyarország Kft., 1038 Budapest Papírgyár Utca 58-59., 14735358241 Rész neve: Klinikai kémiai vizsgálatok (1) SYRINX Diagnostic Systems Kft., 1116 Budapest Mohai Út 53/B
   2.  em.
   8. , 12138597243 Rész neve: Allergén specifikus vizsgálatok (9) MEDI-LAB Egészségügyi Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., 2000 Szentendre Fiastyúk Utca 1/A, 10875397213 Rész neve: Allergén specifikus vizsgálatok (9) Rész neve: Manuális vizsgálatok (10) Diagnosticum Gyártó és Forgalmazó Zrt., 1047 Budapest Attila Utca 126, 10824487241 Rész neve: Immunkémiai vizsgálatok (2) Rész neve: Sürg?sségi és monotesztes immunkémiai vizsgálatok (3) Rész neve: HbA1c vizsgálatok (5) Rész neve: Vizelet vizsgálatok (7) Rész neve: Manuális vizsgálatok (10) Rész neve: Mikrobiológiai 1 vizsgálatok (11) Rész neve: Mikrobiológiai 2 vizsgálatok (12) Diagon Diagnosztikai Kft., 1047 Budapest Baross Utca 48-52., 10831050241 Rész neve: Hemosztázis vizsgálatok (8) Sysmex Hungária Orvosi Laborszervezési és Laborméréstechnikai Kft., 1048 Budapest Tenkefürd? Utca
   5. , 14029361241 Rész neve: Hematológiai vizsgálatok (6)
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Dönt?bizottság Adresse postale: Riadó u. 5 Ville: Budapest Code postal: 1026 Pays: Hongrie Courriel: dontobizottsag@kt.hu Téléphone: +36 18828592 Fax: +36 18828593
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
A jogorvoslati kérelmek benyújtására a Kbt. 148. §-ában rögzítettek vonatkoznak.
VI.4.4) Service auprčs duquel des renseignements peuvent ętre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Dönt?bizottság Adresse postale: Riadó u. 5 Ville: Budapest Code postal: 1026 Pays: Hongrie Courriel: dontobizottsag@kt.hu Téléphone: +36 18828592 Fax: +36 18828593
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
21/01/2022 Hongrie-Sopron: Réactifs de laboratoireType d'acheteur: AutresType d'avis: Avis d'attribution de marchéType de procédure: Procédure ouverteType de marché: Fournitures 26/01/2022 HU National
 
 
C L A S S E    C P V
33696300 - Réactifs chimiques 
33696500 - Réactifs de laboratoire