Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 01/03/2024
Date de péremption :
Type de procédure : Information absente
Type de document : Avis d’attribution de marché ou de concession – régime ordinaire
HONGRIE
appel-offre

Hongrie '?? Systčmes et appareils de surveillance et de sécurité '?? K2399 PRHK videomegfigyel'? rendszer b'?vítése

2024/S 2024-129289  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
129289-2024 - Résultats
Hongrie – Systčmes et appareils de surveillance et de sécurité – K2399 PRHK videomegfigyelo rendszer bovítése
OJ S 44/2024 01/03/2024
Avis d’attribution de marché ou de concession – régime ordinaire
Fournitures

   1.  Acheteur
1.1.
Acheteur
Nom officiel: BKM Budapesti Közmuvek Nonprofit Zártköruen Muködo Részvénytársaság
Forme juridique de l’acheteur: Organisme de droit public
Activité du pouvoir adjudicateur: Services d’administration générale

   2.  Procédure
2.1.
Procédure
Titre: K2399 PRHK videomegfigyelo rendszer bovítése
Description: A PRHK (Pusztazámor hrsz 073) telephely videomegfigyelo rendszer bovítése. A megfigyelt terület teljes lefedettségének biztosítására 94 db új kamera és a hozzá tartozó 60 napos rögzítéséi kapacitás biztosító videó feldolgozó és rögzíto telepítése szükséges. A telepített eszközöknek illeszkednie kell a BKM-nél bevezetésre kerülo Integrált Közlekedésszervezési és Szabályozási Rendszer (röviden IKSZR) rendszerhez, ezért az azzal kompatibilis eszközökkel szükséges megvalósítani amennyiben az ajánlatadó a specifikált eszközöktol eltérni kíván a kompatibilitás igazolását az IKSZR gyártójának kompatibilitási igazolásával is alá kell támasztani.
Identifiant de la procédure: c4d74eb1-65cd-43ff-907b-9056e502ca47
Avis précédent: 572544-2023
Identifiant interne: EKR001590252023
Type de procédure: Ouverte
La procédure est accélérée: non
Principales caractéristiques de la procédure: a Kbt. 81. § (1) bekezdés szerinti nyílt eljárás
2.1.1.
Objet
Nature du marché: Fournitures
Nomenclature principale (cpv): 35120000 Systčmes et appareils de surveillance et de sécurité
2.1.4.
Informations générales
Informations complémentaires: Ajánlattevok neve, címe adószáma:
   1.  Ajánlattevo neve: FERCOM VISION Korlátolt Felelosségu Társaság (vezeto ajánlattevo) (18081307-2-41) Székhelye: 1037 Budapest Pomázi Út 15.
   2.  Ajánlattevo neve: NSL Security Biztonsági Szolgálat Kft. (vezeto ajánlattevo) (12558610-2-41) Székhelye: 1025 Budapest Ozgida Utca 15/4.
   3.  Ajánlattevo neve: ANDRAME-BAU Építoipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelosségu Társaság (vezeto ajánlattevo) (23134494-2-42) Székhelye: 1151 Budapest Bogáncs Utca 1-3.
   4.  Ajánlattevo neve: Kirefta Mérnöki Tanácsadó Korlátolt Felelosségu Társaság (vezeto ajánlattevo) (14922594-2-42) Székhelye: 1144 Budapest Füredi Utca
   9.  A. lház. 10. em. 40.
   5.  Ajánlattevo neve: GVSX Szolgáltató Korlátolt Felelosségu Társaság (vezeto ajánlattevo) (14755617-2-41) Székhelye: 1139 Budapest Fáy Utca 20
   6.  Ajánlattevo neve: WHB ELEKTRO Korlátolt Felelosségu Társaság (vezeto ajánlattevo) (14088560-2-41) Székhelye: 1053 Budapest Magyar Utca 36
Base juridique:
Directive 2014/24/UE

   5.  Lot
5.1.
Lot: LOT-0001
Titre: K2399 PRHK videomegfigyelo rendszer bovítése
Description: A Pusztazámori Regionális Hulladékkezelo Központjába (PRHK) videomegfigyelo rendszerének bovítése. A Pest Megyei Kormányhivatal 2021. október 27. és november 25 között végrehajtott hulladéklerakássai járulékkal kapcsolatos kötelezettség PE/KTFO/05397-8/2021. ügyiratszámú vizsgálatának megállapításai alapján a PRHK területén telepített videomegfigyelo rendszer a továbbiakban nem felel meg a követelményeknek, mivel csak a telephely bejáratánál be- és kihajtó gépjármuvek azonosítására és követésére alkalmas, a hulladéklerakóba történo be és kilépést illetve annak megközelítését nem fedi le. Fentiek okán szükséges a már meglévo videomegfigyelo rendszer bovítése a telephely bejárata és a hulladéklerakó bejárata közötti területen. A megfigyelt terület teljes lefedettségének biztosítására 94 db új kamera és a hozzá tartozó 60 napos rögzítéséi kapacitás biztosító videó feldolgozó és rögzíto telepítése szükséges. A telepített eszközöknek illeszkednie kell a BKM-nél bevezetésre kerülo Integrált Közlekedésszervezési és Szabályozási Rendszer (röviden IKSZR) rendszerhez, ezért az azzal kompatibilis eszközökkel szükséges megvalósítani amennyiben az ajánlatadó a specifikált eszközöktol eltérni kíván a kompatibilitás igazolását az IKSZR gyártójának kompatibilitási igazolásával is alá kell támasztani Feladatok: a. Az Eladó szállítja, felszereli és üzembe helyezi az ártáblában megjelölt biztonságtechnikai eszközöket/berendezéseket. b. A PRHK video bovítés kamera végponti elemeit a meglévo világítási oszlopra telepítése. c. A szükséges erosáramú, réz és optikai adatkábeleit a központ és a világítási oszlopok között földbe fektetve kell elvezetni. A nyomvonalon a szükséges védocsövezést is ki kell építse. d. A világítási oszlopok nyomvonalát az oszlopokra erosített UV álló csövezéssel történo kiépítése. e. A telepítést kiviteli terv készítése kell megelozze melynek elkészítése az Eladó feladata. A kiviteli tervek tartalmi követelménye megegyezik a megvalósulási tervek n pontban rögzített tartalmi követelményével. f. A PRHK telephely telepítésre kerülo hálózati eszközök konfigurálása. g. A videószerver operációs rendszerének telepítése, hálózati elobeállítása a megrendelo által biztosított paraméterek szerint. h. A videoszerveren az ACC 7 Enterprise szerver telepítése, beállításai i. A telepített kamerák beüzemelése, hálózati konfigurálása és beállítása a megrendelo által megadott paraméterek szerint. j. A telepített kamerák beállítása az ACC 7 szerverre. k. A videokliens gép szállítása, operációs rendszerének telepítése ACC 7 Kliens szoftver telepítése és beállítása a telepített videoszerverre. l. A telepített rendszer többkörös felhasználói oktatása a telephelyi vagyonori szolgálat részére m. A telepített rendszer rendszergazdai szintu oktatása a rendszer felügyeletével megbízott személyzet részére n. A telepített rendszer teljesköru megvalósulási dokumentációjának elkészítése és átadása 1 példány nyomtatott és elektronikus formátumban is az alábbiak szerint: o.- Tervezoi nyilatkozat p.- Kivitelezoi/szereloi nyilatkozat q.- Muszaki leírás r.- Telepített eszközök mennyiségi listája s.- Telepített eszközök adatlapjai t.- Telepített eszközök tanúsítványai u.- Telepített rendszer eszközelhelyezési és nyomvonal rajza (elektronikusan dwg formátumban a Megrendelo által biztosított dwg formátumú helyszínrajz alapján) v.- Telepített rendszer rendszerrajza (elektronikusan dwg formátumban) o. Kliens szoftver telepítése és konfigurálása négy a Megrendelo által biztosított számítógépeken.
Identifiant interne: EKR001590252023/1
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Fournitures
Nomenclature principale (cpv): 35120000 Systčmes et appareils de surveillance et de sécurité
5.1.2.
Lieu d’exécution
Ville: Pusztazámor
Subdivision pays (NUTS): Pest (HU120)
Pays: Hongrie
Informations complémentaires: A teljesítés fo helyszíne: Magyarország_Pusztazámor_073
5.1.3.
Durée estimée
Durée: 120 Jour
5.1.5.
Valeur
Valeur estimée hors TVA: 145 000 000,00 HUF
5.1.6.
Informations générales
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Informations complémentaires: Ajánlatkéro a II.2.7) pontban megadott 120 munkanap alatt 120 naptári napot ért. Ajánlattevoknek az ajánlati árát pozitív egész számban kell megadniuk (kivéve a 0), valamint az egységárak tekintetében is irányadó, hogy csak pozitív egész szám megajánlása lehetséges. Az alkatrészek/ anyagok nettó egységárai tartalmazzák a belföldiesítéshez és a magyarországi forgalomba hozatalhoz szükséges összes tevékenység ellenértékét, az alkatrészek/anyagok eloállításával, bármely harmadik személytol történo beszerzésével összefüggo költséget és kockázatot; a felmerülo szállítási, lerakodás, raktározási és csomagolási költségeket, díjakat és kockázatot is, továbbá a környezetvédelmi termékdíjat és a gyártói felelosségi díjat Külföldi adóilletékességu nyertes Ajánlattevo esetén a gyártói felelosségi díjat és környezetvédelmi termékdíjat, valamint – amennyiben a szerzodés tárgyát környezetvédelmi termékdíj és gyártói felelosségi díj is terheli – a gyártói felelosségi díjjal csökkentett környezetvédelmi termékdíjat (a továbbiakban együttesen környezetvédelmi termékdíj) tájékoztató adatként az ajánlatok összehasonlíthatósága miatt külön és összegszeruen is szükséges megadni, figyelemmel arra, hogy, a környezetvédelmi termékdíj és a gyártói felelosségi díj megfizetésére külföldi adóilletékességu nyertes Ajánlattevo esetén az Ajánlatkéro köteles. Amennyiben a környezetvédelmi termékdíj és a gyártói felelosségi díj fizetendo összege eltér a nyertes Ajánlattevo ajánlatában foglaltaktól, úgy Ajánlatkéro ennek különbözetét a környezetvédelmi termékdíj és a gyártói felelosségi díj nélkül megadott egységárban számolja el akként, hogy a megajánlott termékdíjjal és a gyártói felelosségi díjjal növelt egységár a kifizetés során nem változhat. A megajánlott termékdíjjal és a gyártói felelosségi díjjal növelt egységár kizárólag a szerzodés hatálya alatti, környezetvédelmi termékdíjat és a gyártói felelosségi díjat érinto jogszabályi változás miatt módosulhat, illetve a Kbt. 141. §-ában foglaltaknak is megfelelo szerzodésmódosítás keretében módosítható Belföldi illetoségu ajánlattevo esetén nem szükséges a Környezetvédelmi termékdíj és a gyártói felelosségi díjak (EPR díjak) külön oszlopban történo megadása/beárazása, tekintettel arra, hogy azokat a nettó egységárnak tartalmaznia kell – azaz Belföldi illetoségu ajánlattevo esetén a hivatkozott cellák kitöltése nem releváns, azt kérjük üresen hagyni. VI.3 pont folytatása: 28.)Ajánlattevonek nyilatkoznia kell hogy legkésobb a szerzodéskötésig összesen legalább 20.000.000,- Ft/év és
   5. 000.000 Ft/kár összeghatárra fedezetet nyújtó, a jótállási ido végéig fennálló szakmai felelosségbiztosítási szerzodést köt vagy meglévo felelosségbiztosítását kiterjeszti, mely felelosségbiztosítás biztonságtechnikai eszközök karbantartására, javítására és telepítésére kiterjed.
5.1.10.
Critčres d’attribution
Critčre:
Type: Prix
Description: Mindösszesen nettó ajánlati ár
Pondération (points, valeur exacte): 100
5.1.12.
Conditions du marché public
Informations relatives aux délais de recours: A Kbt. 148. §-nak megfeleloen.
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre: Pas d’accord-cadre
Informations sur le systčme d’acquisition dynamique: Pas de systčme d’acquisition dynamique
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntobizottság
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché: BKM Budapesti Közmuvek Nonprofit Zártköruen Muködo Részvénytársaság
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntobizottság

   6.  Résultats
Valeur de tous les contrats attribués dans cet avis: 45 657 210,00 HUF
6.1.
Résultat – Identifiants des lots: LOT-0001
Au moins un lauréat a été choisi.
6.1.2.
Informations sur les lauréats
Lauréat:
Nom officiel: GVSX Szolgáltató Korlátolt Felelosségu Társaság
Offre:
Identifiant de l’offre: EKR001590252023/8590
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0001
Valeur du résultat: 45 657 210,00 HUF
L’offre a été classée
Place sur la liste des lauréats: 1
Sous-traitance: yes
La valeur de la sous-traitance est connue: non
Le pourcentage de la sous-traitance est connu: oui
Pourcentage de la sous-traitance: 16
Description: biztonságtechnikai/vagyonvédelmi eszközök,berendezések, rendszerek javítása/karbantartása
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: 1
Titre: Vállalkozási szerzodés
Date ŕ laquelle le lauréat a été choisi: 25/01/2024
Date de conclusion du marché: 21/02/2024
Le marché est attribué dans le contexte d’un accord-cadre: non
6.1.3.
Soumissionnaires non retenus:
Offre:
Chef de file du soumissionnaire: WHB ELEKTRO Korlátolt Felelosségu Társaság
Offre:
Chef de file du soumissionnaire: ANDRAME-BAU Építoipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelosségu Társaság
Offre:
Chef de file du soumissionnaire: NSL Security Biztonsági Szolgálat Kft.
Offre:
Chef de file du soumissionnaire: Kirefta Mérnöki Tanácsadó Korlátolt Felelosségu Társaság
Offre:
Chef de file du soumissionnaire: FERCOM VISION Korlátolt Felelosségu Társaság
6.1.4.
Informations statistiques:
Résumé des demandes de réexamen reçues par l’acheteur:
Nombre de plaignants0
Type d’irrégularité alléguée:
Autre
Nombre de demandes réexamen acheteur0
Offres ou demandes de participation reçues:
Type de soumissions reçues: Demandes de participation
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues0
Type de soumissions reçues: Offres
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues6
Type de soumissions reçues: Offres présentées par voie électronique
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues6
Type de soumissions reçues: Offres reçues de soumissionnaires de microtaille
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues4
Type de soumissions reçues: Offres reçues de soumissionnaires de petite taille
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues2
Type de soumissions reçues: Offres reçues de soumissionnaires de moyenne taille
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues0
Type de soumissions reçues: Offres reçues de soumissionnaires de micro, petite ou moyenne taille
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues6
Type de soumissions reçues: Offres reçues de soumissionnaires enregistrés dans des pays de l’Espace économique européen autres que le pays de l’acheteur
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues0
Type de soumissions reçues: Offres reçues de soumissionnaires enregistrés dans des pays situés en dehors de l’Espace économique européen
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues0
Type de soumissions reçues: Offres vérifiées et jugées irrecevables
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues2
Type de soumissions reçues: Offres vérifiées et jugées irrecevables en raison d’un prix ou d’un coűt anormalement bas
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues0
Type de soumissions reçues: Offres pour lesquelles il n’a pas été vérifié si elles sont recevables ou non
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues0

   8.  Organisations
8.1.
ORG-0002
Nom officiel: Közbeszerzési Hatóság
Numéro d’enregistrement: EKRSZ_40664534
Adresse postale: Riadó utca
   5. 
  
Ville: Budapest
Code postal: 1026
Subdivision pays (NUTS): Budapest (HU110)
Pays: Hongrie
Adresse électronique: hirdetmeny@kt.hu
Téléphone: +36 18828635
Adresse internet: https://kozbeszerzes.hu
Rôles de cette organisation
TED eSender
8.1.
ORG-0001
Nom officiel: BKM Budapesti Közmuvek Nonprofit Zártköruen Muködo Részvénytársaság
Numéro d’enregistrement: 10941362244
Adresse postale: Kalotaszeg Utca 31  
Ville: Budapest
Code postal: 1116
Subdivision pays (NUTS): Budapest (HU110)
Pays: Hongrie
Point de contact: Kovács-Demény Rita
Adresse électronique: demenyr@fkf.hu
Téléphone: +36 305757841
Télécopieur: +36 14596846
Profil de l’acheteur: https://www.budapestikozmuvek.hu
Rôles de cette organisation
Acheteur
Chef de groupe
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché
8.1.
ORG-0009
Nom officiel: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntobizottság
Numéro d’enregistrement: 15329190-2-41
Adresse postale: Riadó u. 5  
Ville: Budapest
Code postal: 1026
Subdivision pays (NUTS): Budapest (HU110)
Pays: Hongrie
Adresse électronique: dontobizottsag@kt.hu
Téléphone: +36 18828592
Télécopieur: +36 18828593
Adresse internet: https://www.kozbeszerzes.hu
Rôles de cette organisation
Organisation chargée des procédures de recours
8.1.
ORG-0010
Nom officiel: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntobizottság
Numéro d’enregistrement: 15329190-2-41
Adresse postale: Riadó u. 5  
Ville: Budapest
Code postal: 1026
Pays: Hongrie
Adresse électronique: dontobizottsag@kt.hu
Téléphone: +36 18828592
Télécopieur: +36 18828593
Adresse internet: https://www.kozbeszerzes.hu
Rôles de cette organisation
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours
8.1.
ORG-0003
Nom officiel: WHB ELEKTRO Korlátolt Felelosségu Társaság
Numéro d’enregistrement: 14088560241
Adresse postale: Magyar Utca 36  
Ville: Budapest
Code postal: 1053
Subdivision pays (NUTS): Budapest (HU110)
Pays: Hongrie
Adresse électronique: toth.jozsef@whbelektro.hu
Téléphone: +36 205755458
Adresse internet: https://www.whbelektro.hu
Rôles de cette organisation
SoumissionnaireChef de groupe
8.1.
ORG-0004
Nom officiel: ANDRAME-BAU Építoipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelosségu Társaság
Numéro d’enregistrement: 23134494242
Adresse postale: Bogáncs Utca 1-3.  
Ville: Budapest
Code postal: 1151
Subdivision pays (NUTS): Budapest (HU110)
Pays: Hongrie
Adresse électronique: andramebaukft@gmail.com
Téléphone: +36 307300771
Rôles de cette organisation
SoumissionnaireChef de groupe
8.1.
ORG-0005
Nom officiel: NSL Security Biztonsági Szolgálat Kft.
Numéro d’enregistrement: 12558610241
Adresse postale: Ozgida Utca 15/4.  
Ville: Budapest
Code postal: 1025
Subdivision pays (NUTS): Budapest (HU110)
Pays: Hongrie
Adresse électronique: istvan@nslsecurity.hu
Téléphone: +36 14533224
Télécopieur: +36 14533228
Adresse internet: https://www.nslsecurity.hu
Rôles de cette organisation
SoumissionnaireChef de groupe
8.1.
ORG-0006
Nom officiel: GVSX Szolgáltató Korlátolt Felelosségu Társaság
Taille de l’opérateur économique: small
Numéro d’enregistrement: 14755617241
Adresse postale: Fáy Utca 20  
Ville: Budapest
Code postal: 1139
Subdivision pays (NUTS): Budapest (HU110)
Pays: Hongrie
Adresse électronique: kozbeszerzes@gvsx.hu
Téléphone: +36 17840796
Rôles de cette organisation
SoumissionnaireChef de groupe
Bénéficiaire effectif
Nationalité du propriétaireHUN
Lauréat de ces lotsLOT-0001
8.1.
ORG-0007
Nom officiel: Kirefta Mérnöki Tanácsadó Korlátolt Felelosségu Társaság
Numéro d’enregistrement: 14922594242
Adresse postale: Füredi Utca
   9.  A. lház. 10. em. 40.
  
Ville: Budapest
Code postal: 1144
Subdivision pays (NUTS): Budapest (HU110)
Pays: Hongrie
Adresse électronique: ferenc.balazsics@kirefta.com
Téléphone: +36 207777676
Télécopieur: +36 17002944
Rôles de cette organisation
SoumissionnaireChef de groupe
8.1.
ORG-0008
Nom officiel: FERCOM VISION Korlátolt Felelosségu Társaság
Numéro d’enregistrement: 18081307241
Adresse postale: Pomázi Út 15.  
Ville: Budapest
Code postal: 1037
Subdivision pays (NUTS): Budapest (HU110)
Pays: Hongrie
Adresse électronique: info@scorpio.hu
Téléphone: +36 13202100
Télécopieur: +36 13497571
Rôles de cette organisation
SoumissionnaireChef de groupe
11. Informations relatives ŕ l’avis
11.1.
Informations relatives ŕ l’avis
Identifiant/version de l’avis: 6cda47c1-4509-46f9-bc99-1d1a4086c892 - 02
Type de formulaire: Résultats
Type d’avis: Avis d’attribution de marché ou de concession – régime ordinaire
Date d’envoi de l’avis: 29/02/2024 10:35:56 (UTC+1)
Date d’envoi de l’avis (eSender): 27/02/2024 14:02:09 (UTC+1)
Langues dans lesquelles l’avis en question est officiellement disponible: hongrois
11.2.
Informations relatives ŕ la publication
Numéro de publication de l’avis: 129289-2024
Numéro de publication au JO S: 44/2024
Date de publication: 01/03/2024

 
 
C L A S S E    C P V
35120000 - Systčmes et appareils de surveillance et de sécurité