Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 16/03/2022
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
HONGRIE
appel-offre

Hongrie-Szombathely: Réactifs de laboratoire

2022/S 53-137695  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
16/03/2022 S53 Hongrie-Szombathely: Réactifs de laboratoire 2022/S 053-137695 Avis d'attribution de marché Résultats de la procédure de marché Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Markusovszky Egyetemi Oktatókórház Numéro national d'identification: 15813860218 Adresse postale: Markusovszky Lajos Utca
   5. 
Ville: Szombathely Code NUTS: HU222 Vas Code postal: 9700 Pays: Hongrie Point(s) de contact: Balassi János Courriel: markukozbesz@v-m.hu Téléphone: +36 14532889 Fax: +36 14532890 Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.markusovszky.hu Adresse du profil d'acheteur: http://www.markusovszky.hu
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Organisme de droit public
I.5) Activité principale Santé
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Patológiai reagensek 2021 Numéro de référence: EKR000551582021
II.1.2) Code CPV principal 33696500 Réactifs de laboratoire
II.1.3) Type de marché Fournitures
II.1.4) Description succincte:
7 rész az alábbiak szerint:
   1.  rész: BenchMark Ultra Immunhisztokémiai ISH automata üzemeltetéséhez
   2.  rész: Antitestek I.
   3.  rész: Antitestek II.
   4.  rész: Antitestek III.
   5.  rész: Egyéb patológiai vegyszerek I.
   6.  rész: Egyéb patológiai vegyszerek II.
   7.  rész: Therascreen EGFR Pyro KitSpec
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: oui
II.1.7) Valeur totale du marché (hors TVA) Valeur hors TVA: 30 103 504.00 HUF
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
BenchMark Ultra Immunhisztokémiai ISH automata üze
Lot nş: 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33696500 Réactifs de laboratoire
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: HU222 Vas Lieu principal d'exécution:
9700 Szombathely, Markusovszky Lajos u.
   5. 
II.2.4) Description des prestations:
BenchMark Ultra Immunhisztokémiai ISH automata üzemeltetéséhez - 233 db/év Az ajánlati Dokumentáció tartalmazza a termékekre vonatkozó részletes m?szaki leírást, és mennyiséget. Amennyiben az eljárást megindító felhívás és az ajánlattételi Dokumentációban márkanevet, típusnevet alkalmaz, az csak a beszerzend? termékek jellegének egyértelm? meghatározása érdekében történt. Az egyenérték?séget (összetétel, funkcióra, alapanyagra vonatkozóan) az Ajánlattev?nek kell m?szaki leírással, vagy min?ségtanúsítvánnyal kell igazolnia. Az Ajánlatkér? a Kbt. 58. § (4) bekezdésének, valamint a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 46. § (3) bekezdésében foglaltak szerint rendelkezésének alapján az azzal egyenérték? teljesítést elfogadja
II.2.5) Critčres d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
Ajánlatkér? a szerz?dés lejártáig dönthet a mennyiség maximum 50%-ának megfelel? opciós mennyiség megrendelésér?l.
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires A részen belül minden tételre szükséges ajánlatot adni.
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Antitestek I.

Lot nş: 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33696500 Réactifs de laboratoire
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: HU222 Vas Lieu principal d'exécution:
9700 Szombathely, Markusovszky Lajos u.
   5. 
II.2.4) Description des prestations:
Antitestek I. - 142 db/év Az ajánlati Dokumentáció tartalmazza a termékekre vonatkozó részletes m?szaki leírást, és mennyiséget. Amennyiben az eljárást megindító felhívás és az ajánlattételi Dokumentációban márkanevet, típusnevet alkalmaz, az csak a beszerzend? termékek jellegének egyértelm? meghatározása érdekében történt. Az egyenérték?séget (összetétel, funkcióra, alapanyagra vonatkozóan) az Ajánlattev?nek kell m?szaki leírással, vagy min?ségtanúsítvánnyal kell igazolnia. Az Ajánlatkér? a Kbt. 58. § (4) bekezdésének, valamint a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 46. § (3) bekezdésében foglaltak szerint rendelkezésének alapján az azzal egyenérték? teljesítést elfogadja
II.2.5) Critčres d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
Ajánlatkér? a szerz?dés lejártáig dönthet a mennyiség maximum 50%-ának megfelel? opciós mennyiség megrendelésér?l.
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires A részen belül minden tételre szükséges ajánlatot adni. Ajánlatkér? a mennyiségeket 5,0 ml-es kiszerelési egységgel határozta meg. Amennyiben ajánlattev? más kiszerelési egységben tesz ajánlatot, a teljes mennyiséget szükséges elosztani a megajánlott kiszerelési egységgel, és azon darabszámot figyelembe venni, amely minimálisan kiadja a teljes mennyiséget. Az ajánlati ár ebben az esetben tartalmazza a prepkitet is.
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Antitestek II.

Lot nş: 3
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33696500 Réactifs de laboratoire
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: HU222 Vas Lieu principal d'exécution:
9700 Szombathely, Markusovszky Lajos u.
   5. 
II.2.4) Description des prestations:
Antitestek II. - 20 db/év Az ajánlati Dokumentáció tartalmazza a termékekre vonatkozó részletes m?szaki leírást, és mennyiséget. Amennyiben az eljárást megindító felhívás és az ajánlattételi Dokumentációban márkanevet, típusnevet alkalmaz, az csak a beszerzend? termékek jellegének egyértelm? meghatározása érdekében történt. Az egyenérték?séget (összetétel, funkcióra, alapanyagra vonatkozóan) az Ajánlattev?nek kell m?szaki leírással, vagy min?ségtanúsítvánnyal kell igazolnia. Az Ajánlatkér? a Kbt. 58. § (4) bekezdésének, valamint a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 46. § (3) bekezdésében foglaltak szerint rendelkezésének alapján az azzal egyenérték? teljesítést elfogadja.
II.2.5) Critčres d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
Ajánlatkér? a szerz?dés lejártáig dönthet a mennyiség maximum 50%-ának megfelel? opciós mennyiség megrendelésér?l.
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires A részen belül minden tételre szükséges ajánlatot adni. Ajánlatkér? a mennyiségeket 5,0 ml-es kiszerelési egységgel határozta meg. Amennyiben ajánlattev? más kiszerelési egységben tesz ajánlatot, a teljes mennyiséget szükséges elosztani a megajánlott kiszerelési egységgel, és azon darabszámot figyelembe venni, amely minimálisan kiadja a teljes mennyiséget. Az ajánlati ár ebben az esetben tartalmazza a prepkitet is.
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Antitestek III.

Lot nş: 4
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33696500 Réactifs de laboratoire
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: HU222 Vas Lieu principal d'exécution:
9700 Szombathely, Markusovszky Lajos u.
   5. 
II.2.4) Description des prestations:
Antitestek III. - 8 db/év Az ajánlati Dokumentáció tartalmazza a termékekre vonatkozó részletes m?szaki leírást, és mennyiséget. Amennyiben az eljárást megindító felhívás és az ajánlattételi Dokumentációban márkanevet, típusnevet alkalmaz, az csak a beszerzend? termékek jellegének egyértelm? meghatározása érdekében történt. Az egyenérték?séget (összetétel, funkcióra, alapanyagra vonatkozóan) az Ajánlattev?nek kell m?szaki leírással, vagy min?ségtanúsítvánnyal kell igazolnia. Az Ajánlatkér? a Kbt. 58. § (4) bekezdésének, valamint a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 46. § (3) bekezdésében foglaltak szerint rendelkezésének alapján az azzal egyenérték? teljesítést elfogadja.
II.2.5) Critčres d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
Ajánlatkér? a szerz?dés lejártáig dönthet a mennyiség maximum 50%-ának megfelel? opciós mennyiség megrendelésér?l.
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires A részen belül minden tételre szükséges ajánlatot adni.
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Egyéb patológiai vegyszerek I.

Lot nş: 5
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33696500 Réactifs de laboratoire
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: HU222 Vas Lieu principal d'exécution:
9700 Szombathely, Markusovszky Lajos u.
   5. 
II.2.4) Description des prestations:
Patológiai vegyszerek I. - 3 260 l/év Az ajánlati Dokumentáció tartalmazza a termékekre vonatkozó részletes m?szaki leírást, és mennyiséget. Amennyiben az eljárást megindító felhívás és az ajánlattételi Dokumentációban márkanevet, típusnevet alkalmaz, az csak a beszerzend? termékek jellegének egyértelm? meghatározása érdekében történt. Az egyenérték?séget (összetétel, funkcióra, alapanyagra vonatkozóan) az Ajánlattev?nek kell m?szaki leírással, vagy min?ségtanúsítvánnyal kell igazolnia. Az Ajánlatkér? a Kbt. 58. § (4) bekezdésének, valamint a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 46. § (3) bekezdésében foglaltak szerint rendelkezésének alapján az azzal egyenérték? teljesítést elfogadja.
II.2.5) Critčres d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
Ajánlatkér? a szerz?dés lejártáig dönthet a mennyiség maximum 50%-ának megfelel? opciós mennyiség megrendelésér?l.
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires A részen belül minden tételre szükséges ajánlatot adni.
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Egyéb patológiai vegyszerek II.

Lot nş: 6
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33696500 Réactifs de laboratoire
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: HU222 Vas Lieu principal d'exécution:
9700 Szombathely, Markusovszky Lajos u.
   5. 
II.2.4) Description des prestations:
Patológiai vegyszerek II. - Paraffin granulátum 1 200 kg/év Az ajánlati Dokumentáció tartalmazza a termékekre vonatkozó részletes m?szaki leírást, és mennyiséget. Amennyiben az eljárást megindító felhívás és az ajánlattételi Dokumentációban márkanevet, típusnevet alkalmaz, az csak a beszerzend? termékek jellegének egyértelm? meghatározása érdekében történt. Az egyenérték?séget (összetétel, funkcióra, alapanyagra vonatkozóan) az Ajánlattev?nek kell m?szaki leírással, vagy min?ségtanúsítvánnyal kell igazolnia. Az Ajánlatkér? a Kbt. 58. § (4) bekezdésének, valamint a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 46. § (3) bekezdésében foglaltak szerint rendelkezésének alapján az azzal egyenérték? teljesítést elfogadja.
II.2.5) Critčres d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
Ajánlatkér? a szerz?dés lejártáig dönthet a mennyiség maximum 50%-ának megfelel? opciós mennyiség megrendelésér?l.
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires A részen belül minden tételre szükséges ajánlatot adni.
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Therascreen EGFR Pyro KitSpec
Lot nş: 7
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33696500 Réactifs de laboratoire
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: HU222 Vas Lieu principal d'exécution:
9700 Szombathely, Markusovszky Lajos u.
   5. 
II.2.4) Description des prestations:
Therascreen EGFR Pyro KitSpec- 5 kit/év Az ajánlati Dokumentáció tartalmazza a termékekre vonatkozó részletes m?szaki leírást, és mennyiséget. Amennyiben az eljárást megindító felhívás és az ajánlattételi Dokumentációban márkanevet, típusnevet alkalmaz, az csak a beszerzend? termékek jellegének egyértelm? meghatározása érdekében történt. Az egyenérték?séget (összetétel, funkcióra, alapanyagra vonatkozóan) az Ajánlattev?nek kell m?szaki leírással, vagy min?ségtanúsítvánnyal kell igazolnia. Az Ajánlatkér? a Kbt. 58. § (4) bekezdésének, valamint a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 46. § (3) bekezdésében foglaltak szerint rendelkezésének alapján az azzal egyenérték? teljesítést elfogadja.
II.2.5) Critčres d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
Ajánlatkér? a szerz?dés lejártáig dönthet a mennyiség maximum 50%-ának megfelel? opciós mennyiség megrendelésér?l.
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires A részen belül minden tételre szükséges ajánlatot adni.
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systčme d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: oui
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative ŕ la présente procédure Numéro de l'avis au JO série S: 2021/S 208-543832
IV.2.8) Informations sur l'abandon du systčme d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procédure d'appel ŕ la concurrence sous la forme d'un avis de préinformation
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nş: 1
Lot nş: 1 Intitulé:
BenchMark Ultra Immunhisztokémiai ISH automata üze
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
04/03/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 1 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 1
Le marché a été attribué ŕ un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Roche (Magyarország) Gyógyszer- és Vegyianyagkereskedelmi Kft. Numéro national d'identification: 12176780244 Adresse postale: Balatoni Út 2/a.
Ville: Budapest Code NUTS: HU11 Budapest Code postal: 1112 Pays: Hongrie Courriel: katalin.ban@roche.com Téléphone: +36 12794500 Fax: +36 12794501 Adresse internet: https://www.roche.com/
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Valeur totale du marché/du lot: 8 835 790.00 HUF
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nş: 2
Lot nş: 2 Intitulé:
Antitestek I.

Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
04/03/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 1 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 1
Le marché a été attribué ŕ un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Roche (Magyarország) Gyógyszer- és Vegyianyagkereskedelmi Kft. Numéro national d'identification: 12176780244 Adresse postale: Balatoni Út 2/a.
Ville: Budapest Code NUTS: HU11 Budapest Code postal: 1112 Pays: Hongrie Courriel: katalin.ban@roche.com Téléphone: +36 12794500 Fax: +36 12794501 Adresse internet: https://www.roche.com/
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Valeur totale du marché/du lot: 9 352 561.00 HUF
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nş: 3
Lot nş: 3 Intitulé:
Antitestek II.

Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
04/03/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 1 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 1
Le marché a été attribué ŕ un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Roche (Magyarország) Gyógyszer- és Vegyianyagkereskedelmi Kft. Numéro national d'identification: 12176780244 Adresse postale: Balatoni Út 2/a.
Ville: Budapest Code NUTS: HU11 Budapest Code postal: 1112 Pays: Hongrie Courriel: katalin.ban@roche.com Téléphone: +36 12794500 Fax: +36 12794501 Adresse internet: https://www.roche.com/
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Valeur totale du marché/du lot: 1 358 674.00 HUF
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nş: 4
Lot nş: 4 Intitulé:
Antitestek III.

Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
03/03/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 1 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 1
Le marché a été attribué ŕ un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: "KROMAT" M?szerforgalmazó Kft.
Numéro national d'identification: 11802428243 Adresse postale: Péterhegyi Út 98.
Ville: Budapest Code NUTS: HU Magyarország Code postal: 1112 Pays: Hongrie Courriel: tender@kromat.hu Téléphone: +36 12482110 Fax: +36 13198547 Adresse internet: http://www.kromat.hu
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Valeur totale du marché/du lot: 2 041 479.00 HUF
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché

Lot nş: 5 Intitulé:
Egyéb patológiai vegyszerek I.

Un marché/lot est attribué: non
V.1) Informations relatives ŕ une non-attribution
Le marché/lot n'a pas été attribué Aucune offre ou demande de participation n'a été reçue ou elles ont toutes été rejetées
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nş: 5
Lot nş: 6 Intitulé:
Egyéb patológiai vegyszerek II.

Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
03/03/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 3 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 3 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 3
Le marché a été attribué ŕ un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: CPP-Budapest Kft Numéro national d'identification: 10240616242 Adresse postale: Amerikai út 33 Ville: Budapest Code NUTS: HU1 Közép-Magyarország Code postal: 1145 Pays: Hongrie Courriel: cppbudapest@cppbudapest.hu Téléphone: +36 14223700 Fax: +36 14223708 Adresse internet: http://www.cppbudapest.hu
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Valeur totale du marché/du lot: 1 672 800.00 HUF
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nş: 6
Lot nş: 7 Intitulé:
Therascreen EGFR Pyro KitSpec
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
03/03/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 1 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 1
Le marché a été attribué ŕ un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: BIOMARKER Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felel?sség? Társaság Numéro national d'identification: 12122066213 Adresse postale: Moór János Utca 3-5.
Ville: Gödöll? Code NUTS: HU120 Pest Code postal: 2100 Pays: Hongrie Courriel: biomarker@biomarker.hu Téléphone: +36 28419986 Fax: +36 28422319 Adresse internet: http://www.biomarker.hu
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Valeur totale du marché/du lot: 6 842 200.00 HUF
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
5 - Egyéb patológiai vegyszerek I. számú és elnevezés? részben a következ? eredménytelenségi indok(ok) kerültek kiválasztásra: ? kizárólag érvénytelen ajánlatot nyújtottak be [Kbt. 75. § (1) bekezdés b) pont].; Az eljárás
   5.  része a Kbt. 75. § (1) bekezdés b) pontja alapján eredménytelen, tekintettel arra, hogy kizárólag érvénytelen ajánlatot nyújtottak be.; ; Ajánlattev?k Ajánlattev? neve: Roche (Magyarország) Gyógyszer- és Vegyianyagkereskedelmi Kft. (vezet? ajánlattev?) Székhelye: 1112 Budapest Balatoni Út 2/a. Rész neve: BenchMark Ultra Immunhisztokémiai ISH automata üze (1) Rész neve: Antitestek I. (2) Rész neve: Antitestek II. (3) Ajánlattev? neve: Magilab kft. (vezet? ajánlattev?) Székhelye: 1061 Budapest Király Utca 12. Rész neve: Egyéb patológiai vegyszerek I. (5) Rész neve: Egyéb patológiai vegyszerek II. (6) Ajánlattev? neve: TS Labor Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felel?sség? Társaság (vezet? ajánlattev?) Székhelye: 1047 Budapest Attila Utca 126. Rész neve: Egyéb patológiai vegyszerek II. (6) Ajánlattev? neve: "KROMAT" M?szerforgalmazó Kft. (vezet? ajánlattev?) Székhelye: 1112 Budapest Péterhegyi Út 98. Rész neve: Antitestek III. (4) Ajánlattev? neve: CPP-Budapest Kft (vezet? ajánlattev?) Székhelye: 1145 Budapest Amerikai út 33 Rész neve: Egyéb patológiai vegyszerek II. (6) Ajánlattev? neve: BIOMARKER Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felel?sség? Társaság (vezet? ajánlattev?) Székhelye: 2100 Gödöll? Moór János Utca 3-5. Rész neve: Therascreen EGFR Pyro KitSpec (7)
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Dönt?bizottság Adresse postale: Riadó u. 5 Ville: Budapest Code postal: 1026 Pays: Hongrie Courriel: dontobizottsag@kt.hu Téléphone: +36 18828592 Fax: +36 18828593
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
Kbt. 148. § szerint
VI.4.4) Service auprčs duquel des renseignements peuvent ętre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Dönt?bizottság Adresse postale: Riadó u. 5 Ville: Budapest Code postal: 1026 Pays: Hongrie Courriel: dontobizottsag@kt.hu Téléphone: +36 18828592 Fax: +36 18828593
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
11/03/2022 Hongrie-Szombathely: Réactifs de laboratoireType d'acheteur: Organisme de droit publicType d'avis: Avis d'attribution de marchéType de procédure: Procédure ouverteType de marché: Fournitures 16/03/2022 HU National
 
 
C L A S S E    C P V
33696500 - Réactifs de laboratoire