Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 29/09/2023
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
HONGRIE
appel-offre

Hongrie-Tokaj:Équipements médicaux

2023/S 188-587536  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
29/09/2023 S188 Hongrie-Tokaj: Équipements médicaux 2023/S 188-587536 Avis d'attribution de marché Résultats de la procédure de marché Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Tokaji Egészségfejleszt? Központ Nonprofit Korlátolt Felel?sség? Társaság Numéro national d'identification: 14460706205 Adresse postale: Bodrogkeresztúri Út 52/A Ville: Tokaj Code NUTS: HU323 Szabolcs-Szatmár-Bereg Code postal: 3910 Pays: Hongrie Point(s) de contact: Szentesiné Sallai Zsuzsanna Courriel: dr.sallai@szakrendelo-tokaj.hu Téléphone: +36 47563560 Fax: +36 47563560 Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://szakrendelo-tokaj.hu Adresse du profil d'acheteur: https://szakrendelo-tokaj.hu
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autorité régionale ou locale
I.5) Activité principale Santé
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Eszközbeszerzés EFOP-2.2.19-17-2017-00114 Numéro de référence: EKR000701682023
II.1.2) Code CPV principal 33100000 Équipements médicaux
II.1.3) Type de marché Fournitures
II.1.4) Description succincte:
A Tokaji Egészségfejleszt? Központ NKft. az alábbi eszközöket kívánja beszerezni:
   1.  közbeszerzési rész: RTG berendezés, PACS rendszer, mammográfia
   2.  közbeszerzési rész: UH készülék tablettel
   3.  közbeszerzési rész: Terápiás és diagnosztikai eszközök A részletes m?szaki követelményeket a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: oui
II.1.7) Valeur totale du marché (hors TVA) Valeur hors TVA: 193 995 000.00 HUF
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
RTG berendezés, PACS rendszer, mammográfia
Lot nş: 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33100000 Équipements médicaux 33111000 Appareils de radiographie 33111650 Appareils de mammographie 45310000 Travaux d'équipement électrique 45432130 Travaux de revętements de sols 45442100 Travaux de peinture 48329000 Systčme d'imagerie et d'archivage
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: HU311 Borsod-Abaúj-Zemplén Lieu principal d'exécution:
Magyarország_3910_Tokaj_Bodrogkeresztúri_út_52/a
II.2.4) Description des prestations:
Ajánlatkér? az alábbi eszközöket kívánja beszerezni: 1 db direkt digitális mennyezeti felvételi röntgen berendezés, 1 db képarchiváló rendszer (PACS), 1 db digitális mammográfia berendezés beszerzése, telepítéshez szükséges orvostechnológiai adatszolgáltatási terv, illetve a sugárvédelmi és sugárbiztonsági terv elkészítése, a beszereléséhez szükséges építészeti munkálatok elvégzése, a teljesítési helyszínre történ? leszállítása, üzembehelyezése (beleértve a PACS rendszer telepítését, illetve annak HIS rendszerbe történ? illesztését, valamint a sugárvédelmi mérésének elvégzését), a kapcsolódó magyar nyelv? dokumentáció átadása, a használattal, m?ködtetéssel összefügg? oktatás megtartása és a jótállási id? alatt el?írt karbantartás, szervizelés. Oktatás: Nyertes AT-nek az oktatást min. 2 f? részére legalább 1 alkalommal 2 óra/f? id?tartamban, a teljesítés helyszínén a teljesítési határid? lejártáig kell megtartania. Ajánlattev? feladata továbbá - a röntgen vizsgáló helyiség átalakítása a M?szaki Leírás alapján, valamint a meglev? régi készülék leszerelése, elszállítása és megsemmisítése. - a mammográfiai vizsgáló helyiség átalakítása a M?szaki Leírás alapján, valamint a meglev? régi készülék leszerelése, elszállítása és megsemmisítése. A részletes feladatokat a KD részét képez? M?szaki Leírás, a Tenderlap és a szerz?dés-tervezet tartalmazza.
II.2.5) Critčres d'attribution Critčre de qualité - Nom:
   2. 1.1. Automatikus fókuszméretbeállítás az APR alapján a kis és nagyfókusz közötti tartományban (nem azonos a kis és nagyfókusz közötti váltással) [Igen/Nem] / Pondération: 7 Critčre de qualité - Nom:
   2. 2.1. Asztallap teherbírása, az asztal bármely irányú mozgatása mellett (kg, min. 250 kg, max. 315 kg) / Pondération: 5 Critčre de qualité - Nom:
   2. 3.1. AEC kamrák száma (db, min. 3 db, max. 5 db) / Pondération: 3 Critčre de qualité - Nom:
   2. 4.1. A röntgengenerátor, a röntgencs? és a vezérl? szoftver gyártója azonos [Igen/Nem] / Pondération: 7 Critčre de qualité - Nom:
   2. 4.2. Szoftver alapú szórt sugárzás elimináló alkalmazás (rács nélküli képalkotás képmin?ség romlás nélkül), a páciens dózis csökkentés érdekében [Igen/Nem] / Pondération: 8 Prix - Pondération: 70
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: oui Identification du projet:
EFOP-2 219-17-2017-00114
II.2.14) Informations complémentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
UH készülék tablettel
Lot nş: 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33100000 Équipements médicaux 33112200 Échographe
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: HU311 Borsod-Abaúj-Zemplén Lieu principal d'exécution:
Magyarország_3910_Tokaj_Bodrogkeresztúri _út_52/a
II.2.4) Description des prestations:
Ajánlatkér? az alábbi eszközöket kívánja beszerezni: 1 db Ultrahang készülék (UH) tablettel beszerzése, teljesítési helyszínre történ? leszállítása, üzembehelyezése (beleértve a PACS rendszer telepítését, valamint annak HIS rendszerbe történ? illesztését is), a használattal, m?ködtetéssel összefügg? oktatás megtartása, valamint a kapcsolódó magyar nyelv? dokumentáció átadása. Oktatás: Nyertes AT-nek az oktatást min. 2 f? részére legalább 1 alkalommal 2 óra/f? id?tartamban, a teljesítés helyszínén a teljesítési határid? lejártáig kell megtartania. A részletes feladatokat a KD részét képez? M?szaki Leírás (Tenderlap) és a szerz?dés-tervezet tartalmazza.
II.2.5) Critčres d'attribution Critčre de qualité - Nom:
   2. 1.1. Digitális jelfeldogozó csatornák száma (db, min. 15 000 db, max. 50.000 db) / Pondération: 10 Critčre de qualité - Nom:
   2. 2.1. Wifi DICOM kapcsolat (archivum és munkalista) [Igen/Nem] / Pondération: 10 Prix - Pondération: 80
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: oui Identification du projet:
EFOP-2 219-17-2017-00114
II.2.14) Informations complémentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Terápiás és diagnosztikai eszközök
Lot nş: 3
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33100000 Équipements médicaux 33191000 Dispositifs de stérilisation, de désinfection et d'hygične
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: HU311 Borsod-Abaúj-Zemplén Lieu principal d'exécution:
Magyarország_3910_Tokaj_Bodrogkeresztúri_út_52/a
II.2.4) Description des prestations:
Ajánlatkér? az alábbi eszközöket kívánja beszerezni: 1db Audiométer 1db Automata látótér vizsgáló 1db Betegellen?rz? monitor 1db Nitrogén dioxidos fagyasztó készülék 1db Coagulátor 1db 2 csatornás elektroterápiás készülék, vákuumterápiás modullal 1db 2 csatornás kombinált ultrahang és elektroterápiás készülék, vákuumterápiás modullal 1db Elektroterápiás kezel?ágy 1db Elektroterápiás m?szerállvány, gumirozott önbeálló kerekekkel 1db Frenzel féle Nystagmus szemüveg 1db Kerékpár ergométer 1db Elektromos masszázságy 1db Elektromos szívókészülék 1db Mágnesterápiás készülék 1db mini Doppler 1db Proctolológiai eszköz szett 1db Számítógépes EKG 1db Vállízület mozgató készülék 1db Dokumentálásra alkalmas Videodermatoszkóp 1db Videokolposzkóp beszerzése, teljesítési helyszínre történ? leszállítása és üzembehelyezése, valamint a kapcsolódó magyar nyelv? dokumentációt átadása. A részletes feladatokat a KD részét képez? M?szaki Leírás (Tenderlap) és a szerz?dés-tervezet tartalmazza.
II.2.5) Critčres d'attribution Critčre de qualité - Nom:
   2. 1.1. Színes képerny? [", min. 8,4", max. 12"] / Pondération: 5 Critčre de qualité - Nom:
   2. 1.2. Trend ideje [óra, min. 120 óra; max. 240 óra] / Pondération: 5 Critčre de qualité - Nom:
   2. 2.1. A készülék önállóan (nem csak elektromos és kombinált készülékekhez csatlakoztatva) használható [Igen/Nem] / Pondération: 5 Critčre de qualité - Nom:
   2. 3.1. A készülék önállóan (nem csak elektromos és kombinált készülékekhez csatlakoztatva) használható [Igen/Nem] / Pondération: 5 Critčre de qualité - Nom:
   2. 4.1. Fehér fény különböz? szintjeinek a száma [db, min. 1 db, max. 3 db] / Pondération: 10 Prix - Pondération: 70
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: oui Identification du projet:
EFOP-2.2.19-17-2017-00114
II.2.14) Informations complémentaires
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systčme d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative ŕ la présente procédure Numéro de l'avis au JO série S: 2023/S 118-370926
IV.2.8) Informations sur l'abandon du systčme d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procédure d'appel ŕ la concurrence sous la forme d'un avis de préinformation
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nş: 1
Lot nş: 1 Intitulé:
RTG berendezés, PACS rendszer, mammográfia
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
19/09/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 3 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 3 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 3
Le marché a été attribué ŕ un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: TakTiMed Egészségügyi, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felel?sség? Társaság Numéro national d'identification: 27347162216 Adresse postale: Potyka Utca 4 Ville: Jászberény Code NUTS: HU322 Jász-Nagykun-Szolnok Code postal: 5100 Pays: Hongrie Courriel: info@taktimed.hu Téléphone: +36 309548104 Adresse internet: https://taktimed.hu/
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 160 430 000.00 HUF Valeur totale du marché/du lot: 159 000 000.00 HUF
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nş: 2
Lot nş: 2 Intitulé:
UH készülék tablettel
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
20/09/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 2 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 2 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 2
Le marché a été attribué ŕ un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: BLUEMED Kft.
Numéro national d'identification: 14570692207 Adresse postale: Liliom Köz 2 Ville: Etyek Code NUTS: HU211 Fejér Code postal: 2091 Pays: Hongrie Courriel: papai.viktoria@bluemed.hu Téléphone: +36 23804030 Fax: +36 23804031 Adresse internet: http://www.bluemed.hu
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 3 791 667.00 HUF Valeur totale du marché/du lot: 3 750 000.00 HUF
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nş: 3
Lot nş: 3 Intitulé:
Terápiás és diagnosztikai eszközök
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
19/09/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 3 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 3 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 3
Le marché a été attribué ŕ un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: TakTiMed Egészségügyi, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felel?sség? Társaság Numéro national d'identification: 27347162216 Adresse postale: Potyka Utca 4 Ville: Jászberény Code NUTS: HU322 Jász-Nagykun-Szolnok Code postal: 5100 Pays: Hongrie Courriel: info@taktimed.hu Téléphone: +36 309548104 Adresse internet: https://taktimed.hu/
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 30 597 499.00 HUF Valeur totale du marché/du lot: 31 245 000.00 HUF
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
Ajánlattev?k:
   1.  rész CONTROL-X Medical Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkör?en M?köd? Részvénytársaság 1141 Budapest, Öv utca 29. 32073751-2-42 TakTiMed Egészségügyi, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felel?sség? Társaság 5100 Jászberény, Potyka utca
   4.  27347162-2-16 FIBRE Medical Orvostechnikai Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felel?sség? Társaság 1152 Budapest, Illyés Gyula utca 2-4. 25873078-2-42
   2.  rész BLUEMED Korlátolt Felel?sség? Társaság 2091 Etyek, Liliom köz
   2.  14570692-2-07 HUN-MED Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felel?sség? Társaság 2045 Törökbálint, Tó Park utca
   3.  10711426-2-13
   3.  rész Ultragel Medical Korlátolt Felel?sség? Társaság 1022 Budapest, Aranka út 12. 27751015-2-41 TakTiMed Egészségügyi, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felel?sség? Társaság 5100 Jászberény, Potyka utca
   4.  27347162-2-16 Libranorum Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felel?sség? Társaság 1171 Budapest, Buziási utca 30. 27130894-2-42 Nyertes ajánlattev?:
   1.  rész TakTiMed Egészségügyi, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felel?sség? Társaság 5100 Jászberény, Potyka utca
   4.  27347162-2-16
   2.  rész BLUEMED Korlátolt Felel?sség? Társaság 2091 Etyek, Liliom köz
   2.  14570692-2-07
   3.  rész TakTiMed Egészségügyi, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felel?sség? Társaság 5100 Jászberény, Potyka utca
   4.  27347162-2-16
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Dönt?bizottság Adresse postale: Riadó u. 5 Ville: Budapest Code postal: 1026 Pays: Hongrie Courriel: dontobizottsag@kt.hu Téléphone: +36 18828592 Fax: +36 18828593
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
Kbt. 148. §
VI.4.4) Service auprčs duquel des renseignements peuvent ętre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Dönt?bizottság Adresse postale: Riadó u. 5 Ville: Budapest Code postal: 1026 Pays: Hongrie Courriel: dontobizottsag@kt.hu Téléphone: +36 18828592 Fax: +36 18828593
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
26/09/2023 Eszközbeszerzés EFOP-2.2.19-17-2017-00114 29/09/2023 HUN National Original
 
 
C L A S S E    C P V
33100000 - Équipements médicaux 
33111000 - Appareils de radiographie 
33111650 - Appareils de mammographie 
33112200 - Échographe 
33191000 - Dispositifs de stérilisation, de désinfection et d'hygične 
45310000 - Travaux d'équipement électrique 
45432130 - Travaux de revętements de sols 
45442100 - Travaux de peinture 
48329000 - Systčme d'imagerie et d'archivage